Положення про проведення ІІ туру всеукраїнської олімпіади за напрямом „водні біоресурси" зі спеціальності "водні біоресурси"Скачати 160.08 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір160.08 Kb.
ТипПоложення

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

В.о. ректора ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
__________________ В.В. Базалій

«____» ________________ 2011 р.


«ПОГОДЖЕНО»

Голова науково-методичної комісії з напряму „Рибне господарство та аквакультура”

________________ П.Г. Шевченко

«____» _________________ 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

ОЛІМПІАДИ ЗА НАПРЯМОМ „ВОДНІ БІОРЕСУРСИ”

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ВОДНІ БІОРЕСУРСИ"

1. Загальні положення


  1. Дане Положення розроблене у відповідності з Порядком проведення Всеукраїнської студентської Олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 1190 від 02 грудня 2010 р.

 1. Всеукраїнська студентська Олімпіада із спеціальності "Водні біоресурси" (далі в тексті - Олімпіада) - це система масових очних змагань студентів, які навчаються у вищих закладах освіти України, у творчому застосуванні отриманих знань, умінь та навичок.

 2. Олімпіада проводиться з метою активації навчально-пізнавальної діяльності студентів, стимулювання творчої роботи та досягнення високих результатів у навчанні, розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, інтенсифікації та удосконалення навчального процесу, виявлення обдарованої молоді.

 3. В Олімпіаді можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю "Водні біоресурси", без будь-яких інших обмежень, перелік ВНЗ додається (Додаток 2).

1.5. Олімпіада проводиться:

за окремими дисциплінами (гідробіологія, іхтіологія, розведення риб );

1.6. Олімпіада проходить у два тури:

I тур - у межах кожного вищого навчального закладу серед студентів, які в ньому навчаються;

II тур - між студентами та командами студентів з різних вищих навчальних закладів України.

1.7 ІІ тур Олімпіади проводиться на базі Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет" (далі ДВНЗ ХДАУ) 17-20 травня 2011 року.

1.8 ІІ туру олімпіади присвячується студентська наукова конференція.

1.9 Витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних працівників (НПП) для участі в ІІ турі Олімпіади несуть вищі навчальні заклади, в яких вони навчаються або працюють.

1.10 матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Олімпіади здійснюється ДВНЗ ХДАУ.

2. Керівництво Олімпіадою


 1. Оргкомітет з проведення ІІ туру Олімпіади очолює проректор з інноваційної роботи ДВНЗ ХДАУ Пастушенко Сергій Іванович. Заступники голови оргкомітету: - декан рибогосподарсько-екологічного факультету (РЕФ) Шерман Ісаак Михайлович, заступник декана РЕФ з наукової роботи доцент кафедри гідробіоресурсів Корнієнко В. О. Головний секретар – асистент кафедри аквакультури РЕФ ХДАУ Рачковський А. В.3. Учасники Олімпіади
3.1 До участі в ІІ турі Олімпіади допускаються студенти вищих навчальних закладів (ВНЗ), з акредитацією спеціальності "Водні біоресурси", визначні за результатами І туру Олімпіади у відповідності до Анкет учасників ІІ туру, надісланих до оргкомітету (Зразок додається, додаток 1) Заявка на участь переможців першого етапу Олімпіади у другому етапі подається до базового вищого навчального закладу до 15 квітня.

3.2 В складі команди від кожного ВНЗ - по 3 учасники

3.3 Команду може супроводжувати Представник з числа науково-педагогічних працівників (НПП) ВНЗ. Представники команд здійснюють нагляд за проведенням ІІ туру та залучаються Оргкомітетом до складу суддівської бригади.

4. Вправи ІІ туру Олімпіади
4.1 ІІ тур Олімпіади включає два етапи: 1) теоретичний, 2) практичний.

Обидва етапи проводяться по трьох дисциплінах: "гідробіологія", "іхтіологія", "розведення риб". На кожному з етапів на кожну дисципліну зі складу команди призначається по одному учаснику.

4.2 Теоретичний етап проводиться шляхом тестового іспиту з відповідної дисципліни. Тестовий іспит проводиться на ЕОМ за програмою "Екзаменатор" Тестові завдання розсилалися відповідним ВНЗ в робочому порядку, а також розміщені на сайті ДВНЗ ХДАУ

4.3 Практичний етап проводиться шляхом виконання учасниками практичних завдань з відповідної дисципліни в польових умовах.


5. Оцінка учасників та визначення переможців
5.1 Учасники виступають в особистому та командному заліку. Команди складаються з учасників одного ВНЗ.

5.2 Виконання учасником кожної вправи на теоретичному та практичному етапах оцінюється за 100 бальною шкалою. Місце учасника в змаганні визначається сумою очок за теоретичний та практичний етапи.

5.3 Місце команди визначається за сумою очок учасників.

5.4 Учасники - переможці визначаються в кожній вправі (в кожній дисципліні) та загалом по сумі очок в двох етапах. Команди - переможниці визначаються по етапах та в загальному заліку.6. Нагородження переможців Олімпіади
6.1 Дипломанти ІІ-го етапу Олімпіади, які посіли ІІ - III місця в окремих вправах (дисциплінах), та в загальному заліку нагороджуються дипломами (грамотами) та заохочуються ректором базового вищого навчального закладу.

6.2 Переможці Всеукраїнської студентської Олімпіади, які посіли І місце в окремих вправах (дисциплінах), та в загальному заліку нагороджуються грамотою "Переможець Всеукраїнської студентської Олімпіади" і отримують право на: • звільнення від складання іспитів з відповідних навчальних дисциплін з отриманням вищого балу;

 • продовження навчання за спеціальністю у провідних вищих навчальних закладах України;

 • отримання рекомендації оргкомітету Олімпіади на вступ до магістратури, аспірантури.7. Суддівство Олімпіади
7.1 Головний суддя ІІ туру Олімпіади – декан Рибогосподарсько-екологічного факультету ДВНЗ ХДАУ професор Шерман І. М. Заступник головного судді обирається Оргкомітетом з числа представників команд ВНЗ

7.3 Судді змагань:

- Старший суддя теоретичного етапу – професор кафедри ГІС технологій д. п. н. Шерман М. І. Суддя теоретичного етапу обирається Оргкомітетом з числа представників команд ВНЗ

- Суддя практичного етапу з дисципліни "гідробіологія" – доцент кафедри гідробіоресурсів ДВНЗ ХДАУ, к. б. н. Поліщук В. С.

- Суддя практичного етапу з дисципліни "іхтіологія" – перший проректор ДВНЗ ХДАУ, д. с.-г. н., професор Пилипенко Ю. В.

- Суддя практичного етапу з дисципліни "розведення риб" – зав. кафедри аквакультури ДВНЗ ХДАУ, к. с.-г. н., доцент Шевченко В. Ю.

7.4 Для допомоги суддям практичного етапу за рішенням Оргкомітету можуть призначатися судді з числа представників команд.

7.5 Голова мандатної комісії доцент кафедри аквакультури РЕФ ХДАУ, к. б. н. Борткевич Л. В.

7.6 Голова апеляційної комісії призначається Оргкомітетом з числа представників команд

7.5 Комендант Олімпіади – доцент кафедри гідробіоресурсів РЕФ ХДАУ к. с.-г. н. Корнієнко В. О.


8. Програма ІІ туру Олімпіади

17 травня
Прибуття та реєстрація учасників (деканат Рибогосподарсько-екологічного факультету, корпус №3) поселення учасників Олімпіади у гуртожиток та знайомство з університетом.

13-00 екскурсія на Херсонський виробничо-експериментальний завод частикових риб.


18 травня
8-00 – 9-00 реєстрація та поселення учасників Олімпіади

10-00 відкриття Олімпіади (4 корпус, аудиторія 27)

10-30 – 12-30 проведення теоретичного етапу (4 корпус, аудиторія 22)

12-30 – 13-30 перерва на обід

13-30 проведення теоретичного етапу (4 корпус, аудиторія 22)

10-30 – 16-30 Студентська наукова конференція (4 корпус,

аудиторія 29)

17-00 вечірня екскурсія по Херсону


19 травня
8-00 виїзд на водну станцію для проведення практичного етапу. По завершенні – обід та екскурсія Дніпром.
20 травня
10-00 підведення підсумків ІІ туру Олімпіади та нагородження переможців (головний корпус, аудиторія 29)

З 11-00 від’їзд учасників.9. Умови проведення Студентської наукової конференції.
Умови проведення Студентської наукової конференції, присвяченої ІІ туру всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Водні біоресурси" додаються (додаток 3)
адреса університету

М. Херсон, вул. Р. Люксембург 23, ХДАУ, рибогосподарсько-екологічний факультет.

Тел. (0552) 419451 (деканат); (0552) 417416 (кафедра гідробіоресурсів)

E-mail: frank438@ya.ruДодатки


Додаток 1
АНКЕТА

Учасника ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності "Водні біоресурси"
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_________________________________

__________________________________________________________________

Дата народження___________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва)________________________________

__________________________________________________________________

Факультет, курс____________________________________________________

__________________________________________________________________

Рішенням оргкомітету _______________________________________________

(Назва ВНЗ)

Студент(ка)_______________________________________________________

(Прізвище, ініціали)

Який (яка) у І етапі олімпіади з гідробіоресурсів посів (посіла) _______місце

І рекомендується до участі в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з водних біоресурсів
Голова оргкомітету ВНЗ_____________________________________________

__________________________________________________________________

(Посада, підпис, прізвище, ініціали)

М.П.
Підпис учасника олімпіади_______________________________

Дата_________________

Додаток 2

Перелік ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців з спеціальності "Водні біоресурси", представники яких запрошені для участі в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з водних біоресурсів
1 .ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м Херсон

2. Національний університет біоресурсів і природокористування, м Київ, Україна, 03041, Київ-041, вул. Героїв Оборони, 15., Електронна пошта: rectorat@nauu.kiev.ua, Мельничук Дмитро Олексійович

3. Білоцерківський національний аграрний університет, м Біла Церква, Київська обл., пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09117, Даниленко Анатолій Степанович. Приймальня - 8(04463) 3-11-29. Сайт: http://www.btsau.kiev.ua/

4. Одеський державний екологічний університет, м Одеса, 65016, вул. Львівська, 15, Степаненко Сергій Миколайович

5. Національний університет водного господарства та природокористування, м Ровне, Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна Телефон: +38(0362) 22-10-86, 22-63-99, mail@nuwm.rv.ua, ГУРИН Василь Арсентійович

6. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького (ЛНУВМ та БТ), м Львів, Адреса: вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, тел.: (032) 298 68 89, факс: (032) 275 67 95, admin@vetuniver.lviv.ua, Кравців Роман Йосипович

7. Харківська державна зооветеринарна академія, м Харків, Адреса закладу: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, ХДЗВА, zoovet@zoovet.kharkov.ua, Головко Валерій Олексійович

8. Керченський морський технологічний університет, м Керч, 98309, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 82, Телефони, факси: 06561 6-35-85 (приймальна ректора), e-mail: kmti@aironet.com.ua., Масюткін Євген Петрович

9. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Адреса закладу: 49010, м.Дніпропетровськ, пр.Гагарина, 72, тел: (056) 374-98-07, e-mail: cdep@mail.dsu.ua, Поляков Микола Вікторович

10. Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова, 160, м. Суми, 40021, Україна, e-mail: admin@sau.sumy.ua, Курило Микола Петрович

ВНЗ, які готують підготовку ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Рибництво»


 1. Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум, 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Калініна, 12, 048849, тел./факс 2-22-51, E-mail: bdmrt@rambler.ru, Малішенко Анатолій Вікторович

 2. Млинівський державний технікум ветеринарної медицини, вул. І. Франка, 1, смт Млинів, Рівненська обл.,E-mail: Mlyniv_vet@ukr.net, ЯЦКЕВИЧ В'ячеслав Романович

 3. Немішаєвський агротехнічний коледж НУБІП, Рожко Валентин Іванович, nat_college@twin.nauu.kiev.ua

Додаток 3

Інформаційний лист

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Рибогосподарсько-ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Деканат рибогосподарсько-екологічного факультету інформує колег, студентів, магістрантів і аспірантів про те, що 18 травня 2011 року буде проведена регіональна наукова конференція, присвячена ІІ туру всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Водні біоресурси"».

Для обговорення на конференції планується винести наступне коло питань:Секція «Іхтіологія та аквакультура»

- шляхи експлуатації континентальних гідроекосистем;

- нові перспективні об'єкти аквакультури;

- сучасні проблеми іхтіології та рибництва;

- ресурсозбереження в аквакультурі;

- гідробіологічний стан природних та штучних водойм;

- хвороби риб;

- біохімія гідробіонтів;

- фізіологія гідробіонтів.

Секція «Екологія та охорона навколишнього середовища»

- охорона навколишнього середовища;

- регіональні екологічні проблеми та першочергові заходи щодо їх вирішення;

- охорона та раціональне використання водних ресурсів;

- сучасний стан та шляхи збереження природного потенціалу області;

- оптимізація використання агро - та гідроекосистем;

- хімія довкілля;

- перспективи використання природно-ресурсного потенціалу Херсонщини.

Матеріали конференції будуть опубліковані. Робоча мова конференції - українська.

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції й виступити з доповіддю. Доповідачі будуть забезпечені демонстраційною технікою.

Матеріали для опублікування мають бути оформлені в текстовому редакторі Word (згідно зразку), із вказівкою персональних даних студента (студентів) і наукового керівника. Матеріали та анкети приймаються оргкомітетом в електронному та друкованому вигляді за адресою: 73006, м.Херсон, 6, вул. Р.Люксембург, 23, ХДАУ, деканат РЕФ, Корнієнку В.О., e-mail: frank438@ya.ru. Анкети для участі в конференції приймаються до 15 квітня 2011 року ( форма анкета додається).

Текст доповіді (обсяг до 4 сторінок; шрифт Times New Roman - 14; міжрядковий інтервал - 1; поля: верхні й нижні - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см ).

Голова оргкомітету В. О. Корнієнко


Зразок оформлення доповіді для публікаціїСИТУАЦІЙНА ОЦІНКА ПІДТОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


С.Я. Куширенко – Херсонський державний аграрний університет

Текст доповідіНауковий керівник – к.с.-г.н., доцент Очерет І. В.


3. Анкета участника (заявка)
Прізвище, ім’я по батькові авторов
Прізвище, ім’я по батькові доповідача
Місце навчанняоботи)
Посада
Науковий ступінь
E-mail
Назва доповіді
Назва секції
Науковий керівник, посада, науковий ступінь

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка