Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту n 2449 ( z0581-08 ) від 17. 06. 2008 }Сторінка1/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.53 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ


Н А К А З

30.12.2005 N 3513Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
20 березня 2006 р.
за N 287/12161


Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 2449 ( z0581-08 ) від 17.06.2008 }
Відповідно до Указів Президента України від 2 серпня 2000 року N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" (зі змінами), від 18 серпня 2005 року N 1176 "Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту"


Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Експертну раду при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Положення про Експертну раду), що додається.

2. Затвердити Порядок подання заявок на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок подання заявок), що додається.

3. Затвердити Форму Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді (далі - Форма Типового договору), що додається.

4. Затвердити Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок перерахування і використання коштів), що додається.

5. Установити, що у випадку подання проекту на здобуття гранта Президента України для обдарованої молоді кількома авторами (співавторами) в усіх документах, затверджених цим наказом (крім довідки-об'єктивки), слова "автор (проекту)", "виконавець (проекту)", "одержувач (гранта)", "особа" та інші слова, які узгоджуються з цими словами у числі та стосуються співавторів, уживаються у формі множини.

6. Департаменту молодіжної політики (Ярема О.Й.):

6.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

6.2. Забезпечувати роботу Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді та прийом заявок на розгляд указаної ради відповідно до Положення про Експертну раду та Порядку подання заявок.

6.3. Забезпечувати прийом творчих звітів одержувачів грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком перерахування і використання коштів.

6.4. Довести до відома відповідних структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій наведені вище документи.

7. Департаменту економіки та фінансів (Крищенко К.Є.):

7.1. Щороку передбачати кошти на організаційно-фінансове забезпечення роботи Міністерства щодо експертизи проектів і призначення грантів Президента України для обдарованої молоді.

7.2. Забезпечувати перерахування коштів одержувачам грантів Президента України для обдарованої молоді та прийом фінансових звітів одержувачів грантів Президента України для обдарованої молоді відповідно до Порядку перерахування і використання коштів.

8. Департаменту молодіжної політики (Ярема О.Й.), департаменту економіки та фінансів (Крищенко К.Є.), юридичному управлінню (Прилипко Р.В.) забезпечувати укладання договорів між Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, відповідним структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувача гранта та одержувачем гранта Президента України для обдарованої молоді згідно з Формою Типового договору.

9. Відповідним структурним підрозділам:

9.1. Здійснювати відповідно до компетенції широке інформування установ та організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, молодіжної громадськості відповідного регіону про порядок подання заявок для отримання гранта Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком подання заявок.

9.2. Організовувати щороку до 1 березня подання проектів на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді для участі в конкурсі з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

9.3. Організовувати роботу з одержувачами грантів, які мешкають у відповідних регіонах, та забезпечити своєчасне подання звітності та контроль за цільовим використанням коштів згідно з Формою Типового договору та Порядком перерахування і використання коштів.

10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 07.02.2002 N 21 "Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді", зареєстрований Міністерством юстиції України 18.03.2002 за N 262/6550.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра Кондратюк Т.В. і Миленького В.М.Міністр Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах
сім'ї, молоді та спорту
30.12.2005 N 3513


Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
20 березня 2006 р.
за N 287/12161

ПОЛОЖЕННЯпро Експертну раду при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Експертна рада).

2. Експертна рада утворюється при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) з метою розгляду та експертизи заявок, конкурсного відбору та висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

3. Персональний склад Експертної ради, погоджений з Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань, затверджується наказом Міністерства.

4. Експертну раду очолює Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту.

5. Експертна рада складається з вісімнадцяти осіб з числа представників органів виконавчої влади, провідних науковців, представників громадськості тощо.

6. Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає заявки на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді;

- проводить їх експертизу;

- здійснює конкурсний відбір та висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

8. Експертна рада здійснює відбір на конкурсній основі, керуючись такими критеріями:

- актуальність, суспільна значущість проекту;

- новизна методик та технологій, упровадження яких передбачено проектом;

- теоретична й практична цінність результатів реалізації проекту в соціальній та гуманітарній сферах;

- здатність автора реалізувати проект у повному обсязі та в зазначені терміни в межах гранта;

- обґрунтованість кошторису витрат, їх відповідність плану реалізації проекту.

9. У разі виникнення потреби в здійсненні додаткової експертної оцінки поданих заявок вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України відповідного галузевого спрямування.

10. Організаційною формою роботи Експертної ради є засідання. Рішення про скликання засідання ради приймається її Головою.

11. Засідання Експертної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

12. Рішення Експертної ради про висування претендентів на одержання гранта ухвалюється шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради.

13. Голова Експертної ради призначає секретаря з числа працівників Міністерства, який координує підготовку й подання на розгляд Експертної ради відповідних документів щодо заявок, які надійшли на конкурс, здійснення експертизи проектів та підготовку висновків Експертної ради щодо кандидатів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

14. Організаційне та фінансове забезпечення роботи Експертної ради здійснює Міністерство.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

30.12.2005 N 3513
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2006 р

за N 288/12162


Порядок подання заявок

на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї,

молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів

Президента України для обдарованої молоді

1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які подаються на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Для одержання гранта претендент не пізніше 1 березня року, що передує року виплати гранта, подає у трьох примірниках такі документи:

2.1. Заявку за формою згідно з додатком 1.

2.2. Реєстраційну картку проекту за формою згідно з
додатком 2.

2.3. Опис проекту.

2.4. Кошторис витрат згідно з додатком 3.

2.5. Довідку-об'єктивку.

2.6. Два рекомендаційних листи.

3. Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, у яких розкриваються такі питання:Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту

Актуальність проекту.

Наявна ситуація з обраної автором проблематики, викладення існуючих спроб її розв'язання.

Мета проекту.

Завдання проекту.

Шляхи реалізації проекту.

Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.

Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій.Розділ 2. План реалізації проекту

Викласти етапи проекту за схемою:

- назва етапу;

- термін реалізації етапу;

- опис заходів для здійснення етапу;

- результати здійснення етапу.Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом.

Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, контактні телефони); характер співпраці.

Опис проекту обов'язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі в реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення проекту).

Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) на цільову підтримку проекту.

Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обґрунтувати потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати термін оренди, організацію-орендодавця, заплановане місце розташування орендованого обладнання.

Кошти проекту не можуть бути спрямовані на придбання обладнання, оргтехніки, комп'ютерів, засобів для обчислювальної техніки, офісних меблів та інших предметів довгострокового користування.

Розділ 4. Кінцевий результат проекту

Короткотривалі та віддалені результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах.

Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).

4. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних з реалізацією проекту.

Кошторис проекту не повинен перевищувати 75 тисяч гривень.

Кожна стаття витрат кошторису проекту повинна бути обґрунтованою в описі проекту і включати тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером і специфікою проекту.

Витрати за статтями витрат кошторису проекту розраховуються на підставі затверджених норм витрат, діючих цін і тарифів на товари і послуги за місцем реалізації проекту.

4.1. Під час роботи Експертної ради та підготовки проекту розпорядження Президента України щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на відповідний рік загальна сума проекту, зазначена автором у кошторисі та реєстраційній картці, може бути змінена, якщо статті витрат кошторису проекту не обґрунтовані в описі проекту, зокрема:

- розрахунки здійснено на підставі завищених цін і тарифів без дотримання затверджених норм витрат;

- уключено статті витрат на проведення заходів, які не передбачено календарним планом реалізації проекту;

- уключено статті витрат, які не можуть бути здійснені за рахунок бюджетних коштів;

- до кошторису включені витрати, які не передбачені цим Порядком.

4.2. Вимоги до складання розрахунків за статтями витрат:

стаття "Оплата послуг залучених спеціалістів" уключає оплату послуг фахівців, залучення до проекту яких обґрунтовано в описі проекту із зазначенням обсягу робіт, який неможливо виконати автору проекту самостійно. Залучення фахівців відбувається на підставі цивільно-правових договорів та інших законодавчих актів, якими визначають період виконання (надання) робіт (послуг) та умови і розмір оплати за виконання (надання) робіт (послуг).

Не здійснюється оплата послуг автору проекту, бухгалтеру, секретарю, менеджеру та іншим фахівцям, які виконують організаційні функції.

Стаття "Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу" включає видатки на проїзд, проживання і харчування учасників, охоплених проектом, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею розраховуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття "Відрядження" включає видатки на проживання, проїзд, харчування автора проекту і залучених спеціалістів, учасників заходу, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею розраховуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Для включення цієї статті до кошторису витрат в описі проекту слід указати напрямок, терміни, кількість відряджень, їх необхідність для реалізації проекту, кількість та склад учасників відряджень.

Стаття "Оренда місць проведення заходу" включає видатки на оренду місць проведення заходу, передбаченого проектом, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "проведення заходу".

Стаття "Транспортні послуги" включає видатки на транспортні послуги у проекті, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "проведення заходу".

Для включення цієї статті до кошторису в описі проекту слід обґрунтувати необхідність використання транспорту, указати терміни, маршрути перевезень, кількість поїздок.

Стаття "Оренда обладнання, оргтехніки" передбачає видатки на оренду обладнання, необхідного для реалізації проекту.

Вартість, тривалість оренди та перелік обладнання повинні бути обґрунтовані в описі проекту.

Оренда офісної оргтехніки на весь термін реалізації проекту дозволяється лише у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "дослідження".

Стаття "Прокат костюмів, одягу" включає видатки на прокат костюмів, одягу у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "проведення заходу", "діяльність установи".

Кількість і вартість костюмів, тривалість прокату повинна бути обґрунтована в описі проекту.

Стаття "Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання" включає видатки на витрати з обслуговування і експлуатації обладнання.

Стаття "Художнє оформлення місць проведення заходу" включає видатки на оформлення місць проведення заходу, які обґрунтовано в описі проекту.

Стаття "Послуги зв'язку" передбачає видатки на користування міжміським, міським телефонним зв'язком, Інтернетом, поштові витрати.

Витрати на користування мобільним зв'язком допускаються лише у випадках, коли окремі заходи за проектом здійснюються поза межами населених пунктів і в разі обґрунтування цього в описі проекту.

Стаття "Поліграфічні послуги" включає видатки на виготовлення оголошень, плакатів, банерів, запрошень, анкет, буклетів, брошур, книг, посібників, збірок, дипломів, грамот, подяк тощо з урахуванням кількості осіб, охоплених проектом.

Видання книг здійснюється за кошти гранта у випадку, коли одним із завдань змісту проекту визначено в реєстраційній картці проекту як "випуск продукту".

Посилання на здійснення проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов'язковим.

Поліграфічна та інша продукція, видана (виготовлена) за кошти гранта Президента України, до продажу не допускається і розповсюджується безкоштовно, про що вказується на титульній сторінці.

Стаття "Інформаційні послуги" включає видатки з отримання


інформаційних послуг, у тому числі через мережу Інтернет, друк статей у виданнях і ЗМІ, виготовлення радіо-, відеороликів, випуск аудіо-, відеопродукції.

Для обґрунтування цієї статті в описі проекту слід вказати необхідність витрат для реалізації проекту, орієнтовні терміни та обсяги продукції, назви видань (ЗМІ), у яких її буде розміщено.

Стаття "Канцелярські витрати" включає видатки на придбання канцтоварів.

Кількість та асортимент канцелярських товарів визначається відповідно до кількості залучених спеціалістів та учасників проекту.

Стаття "Призи, сувеніри" включає видатки на відзначення переможців конкурсів, якщо це передбачено описом проекту. Придбання призів, сувенірів за кошти гранту Президента України здійснюється в разі обґрунтування цього в описі проекту.

Норми витрат коштів на придбання призів, сувенірів переможцям проекту в гривнях:Для учасників, що виборюють першість за особисті місця

Міжнародні

Всеукраїнські

Міжобласні, обласні, місцеві

I місце

до 100

до 50

до 40

II місце

до 80

до 40

до 30

III місце

до 60

до 30

до 20

За місця за участі

команд (групп)
I місце

до 200

до 100

до 80

II місце

до 160

до 80

до 65

III місце

до 120

до 60

до 50

Кошти на придбання заохочувальних призів, сувенірів передбачаються з урахуванням фінансових можливостей в розмірах, установлених для III особистого місця із застосуванням коефіцієнта 0,9.

Кількість таких призів не може перевищувати 10 відсотків від кількості учасників, що виборюють першість.

Стаття "Інші витрати" включає банківські послуги та інші видатки, які не зазначені у статтях кошторису витрат, але відповідають змісту проекту, що реалізується за кошти гранта.

Банківські послуги сплачуються відповідно до чинного законодавства.

Стаття "Податки" включає суму податку з доходів фізичних осіб, визначеного чинним законодавством.

5. Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

У разі співавторства довідки-об'єктивки заповнюються окремо на кожного зі співавторів проекту.

Обов'язково вказується така інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- освіта (на час подання проекту); назва відповідного навчального закладу; за наявності кількох освіт указуються всі;

- місце роботи, посада, трудовий стаж (для працюючих);

- творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах, олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;

- досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;

- участь у галузевих проектах (у т.ч. міжнародних);

- місце проживання (фактичне/за місцем проживання), телефон (робочий, домашній, мобільний), електронна пошта (за наявності);

- ідентифікаційний номер;

- копія паспорта (перша сторінка і сторінка з позначенням місця проживання (реєстрації), завірена підписом претендента на отримання гранта Президента України (для претендентів грантів Президента України віком до 16 років - копія свідоцтва про народження).

Зазначений перелік питань можна доповнити додатковою інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його творчий та організаторський потенціал.

6. Рекомендаційні листи надаються фахівцями у відповідній галузі, компетентними щодо теми проекту, і повинні містити:

- підтвердження інноваційного характеру й актуальності проекту;

- обґрунтування необхідності фінансування проекту;

- характеристику творчих та організаторських здібностей автора проекту.

У кінці листа вказуються посада, місце проживання, телефон особи, яка надає рекомендаційний лист, а також інші відомості, що підтверджують її компетентність (науковий ступінь, учене звання, нагороди, кваліфікація тощо).

Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, скріплюється печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому порядку (у разі, якщо ця особа працює).

7. Дата отримання заявки проставляється в реєстраційній картці працівником Міністерства. При розгляді заявок, що надійшли поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем.

8. Проект та всі документи до нього оформляються державною мовою.

Матеріали, оформлені іншими мовами (крім віршів), супроводжуються перекладом на державну мову, засвідченим у встановленому порядку.

9. Усі документи (крім рекомендаційних листів) супроводжуються особистим підписом автора проекту.

10. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими літерами.

11. До розгляду не приймаються проекти, які:

- надійшли на конкурс після 1 березня;

- подано менше ніж у трьох примірниках;

- не містять повного комплекту документів;

- не відповідають формам і вимогам, викладеним у Положенні про гранти Президента України для обдарованої молоді, затвердженому Указом Президента України від 2 серпня 2000 року N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" (зі змінами), та в цьому Порядку;

- подані авторами, вік яких на день подання заявки не досягає 14 років або перевищує 35 років;

- подані авторами, які вже отримували (особисто чи як співавтори) гранти Президента України для обдарованої молоді.

12. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не повертаються незалежно від рішення Експертної ради стосовно призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим авторам.

Додаток 1

до підпункту 2.1 Порядку подання

заявок на розгляд Експертної ради

з висування претендентів на отримання

грантів Президента України

для обдарованої молоді

Форма заявки на участь у конкурсі

на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді

(розміщується на одному аркуші)

_________________________________________________________________________________


Голові Експертної радипри Міністерстві України у справах сім'ї,

молоді та спорту з висування претендентів

на отримання грантів Президента України

для обдарованої молоді

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі

на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді
Я,______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові автора проекту)

_________________________________ народження, прошу допустити мій проект

(число, місяць, рік)

__________________________________________________________________________

(назва проекту)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


до участі в конкурсі на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді.

Необхідний для розгляду експертною радою пакет документів додається.

Додаток: на __________сторінках у 3 примірниках.


Підпис автора проекту: _________________ ___________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)Реєстр.№

(проставляється працівником Міністерства

України у справах сім'ї, молоді та спорту)

Додаток 2

до підпункту 2.2 Порядку подання

заявок на розгляд Експертної ради

з висування претендентів на отримання

грантів Президента України

для обдарованої молоді


Форма реєстраційної картки проекту

_________________________________________________________________________


Реєстраційна картка проекту


Дата отримання проекту
Регіон (за місцем реєстрації автора проекту)
Реєстраційний №
(заповнюється працівником Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту)


Прізвище, ім'я, по батькові автора проекту
Напрямок проекту

економіка

мистецтво

природничі науки

техніка

медицина

освіта

суспільні науки

інше

Зміст проекту

діяльність установи

дослідження

проведення заходу

випуск продукту

інше

Назва проекту

____________________________________________________

____________________________________________________Від кого отримано рекомендації (П.І.Б., посада, науковий ступінь, учене звання тощо)

1.__________________________________________________

___________________________________________________

2.__________________________________________________

___________________________________________________Термін реалізації проекту (не більше одного року)

з _____________ 20____ року до ___________ 20___ року

Місце реалізації проекту
Очікуваний розмір гранта
Підпис автора проекту: ________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис автора проекту засвідчує зобов'язання подавати правдиву та вичерпну інформацію про себе та свій проект.


Додаток 3

до підпункту 2.4 Порядку подання

заявок на розгляд Експертної ради

з висування претендентів на отримання

грантів Президента України

для обдарованої молоді
Форма кошторису витрат

________________________________________________________КОШТОРИС ВИТРАТ

на реалізацію проекту

________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)

________________________________________________________________(назва проекту)


з/п

Стаття витрат

Сума витрат, грн.

1

Оплата послуг залучених спеціалістів
2

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу
3

Відрядження
4

Оренда місць проведення заходу
5

Транспортні послуги
6

Оренда обладнання, оргтехніки
7

Прокат костюмів, одягу
8

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання
9

Художнє оформлення місць проведення заходу
10

Послуги зв’язку
11

Поліграфічні послуги
12

Інформаційні послуги
13

Канцелярські витрати
14

Призи, сувеніри
15

Інші витрати (у тому числі банківські послуги)
16

ПодатокУсього (сума словами)

Загальна сума

Каталог: media
media -> Денісова олена Сергіївна
media -> Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
media -> Юрко Тютюнник, повстанський генерал
media -> Генерал-хорунжий Армії унр юрко Тютюнник
media -> Дмитро Шурхало. Українська "якбитологія": нариси альтернативної історії
media -> Історія пишеться тими, хто вішав героїв. Ця істина добре відома народам, які програли національно-визвольні змагання
media -> Завдання для III етапу Всеукраїнської олімпіади з географії на 2014/2015 навчальний рік 11 клас
media -> Устименко Наталія Василівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка