Положення про добровільну пожежну дружину (команду), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25. 02. 2009 №136Скачати 207.39 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір207.39 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
24.12.2009 № 882

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2010 р. за № 171/17466 ІНСТРУКЦІЯ
про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)

1. Загальні положення


1.1. Інструкцію про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди) (далі — Інструкція) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку» та Положення про добровільну пожежну дружину (команду), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 136 (далі — Положення).

1.2. Інструкція визначає порядок створення добровільних пожежних дружин (команд) (далі — ДПД (ДПК)), завдання, функції, права і обов’язки начальників та членів ДПД (ДПК), а також визначає умови матеріально-технічного забезпечення ДПД (ДПК).

1.3. За рішенням керівника (власника) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності або уповноваженої ним особи (далі — підприємство) утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються ДПД (ДПК), які за способом утворення є об’єктовими.

У межах адміністративно-територіальної одиниці за рішенням органів місцевого самоврядування або місцевої громади відповідно до вимог законодавства в населених пунктах можуть утворюватися, реорганізовуватися та ліквідовуватися ДПД (ДПК), які за способом утворення є місцевими.

За рішенням засновників місцеві ДПД (ДПК) мають право набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

Керівники (власники) підприємства, уповноважені ними особи, органи місцевого самоврядування або місцеві громади, за рішенням яких створено ДПД (ДПК), є засновниками (далі — засновники).

1.4. Засновники за погодженням з органом державного пожежного нагляду для забезпечення пожежної безпеки в населеному пункті та враховуючи рівень вибухопожежонебезпеки підприємств, технологічні умови, процеси та речовини, які в них використовуються, визначають відповідно до пункту 7 Положення необхідну категорію ДПД (ДПК) та її чисельність (додаток 1).

1.5. Допускається створення ДПД (ДПК) спільно декількома підприємствами та (або) місцевими громадами.

1.6. Об’єктові ДПД (ДПК) можуть бути загальнооб’єктовими та (або) цеховими (декілька на об’єкт) залежно від розміру та структури підприємства, характеру вибухопожежонебезпечності, технологічних процесів, кількості робочих змін тощо.

Комплектування об’єктових ДПД (ДПК) слід проводити таким чином, щоб у кожному підрозділі та кожній зміні підприємства були їх члени.

1.7. Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності ДПД (ДПК) здійснюється засновниками відповідно до вимог законодавства на підставі кошторису на їх утримання.

1.8. Статутні документи місцевих ДПД (ДПК) погоджуються органами державного пожежного нагляду перед легалізацією ДПД (ДПК) відповідно до вимог Закону України «Про об’єднання громадян».

1.9. ДПД (ДПК) входять до системи забезпечення пожежної безпеки відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.10. ДПД (ДПК) можуть мати власний гімн, знак та прапор, спеціальний одяг та знаки розрізнення, положення про застосування та використання яких затверджується засновниками відповідно до вимог законодавства.


2. Облік ДПД (ДПК)


2.1. Облік ДПД (ДПК) ведеться у Реєстрі ДПД (ДПК) за встановленою формою (додаток 2):

на державному рівні — Державним департаментом пожежної безпеки;

на територіальному рівні — територіальними органами державного пожежного нагляду.

2.2. Начальник ДПД (ДПК) у місячний строк з дня утворення повідомляє про її утворення відповідний орган державного пожежного нагляду з метою внесення до Реєстру ДПД (ДПК).

У разі ліквідації ДПД (ДПК) засновники у тижневий строк з дня прийняття такого рішення повідомляють відповідний орган державного пожежного нагляду для внесення змін до Реєстру ДПД (ДПК).

2.3. Територіальні органи державного пожежного нагляду щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт про створення та взяття на облік ДПД (ДПК) до Державного департаменту пожежної безпеки та інформують про стан вказаного напряму роботи відповідні органи виконавчої влади.

2.4. Територіальним органом державного пожежного нагляду щороку до 1 жовтня здійснюються заходи щодо визначення доцільності створення ДПД (ДПК) на підприємствах та у межах адміністративно-територіальних одиниць.

2.5. Перелік підприємств та населених пунктів, де рекомендується створення ДПД (ДПК), затверджується відповідною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

2.6. Контроль за веденням територіальними органами державного пожежного нагляду Реєстру ДПД (ДПК) здійснюється Державним департаментом пожежної безпеки.

3. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати членами ДПД (ДПК)


3.1. До членів ДПД (ДПК) може бути зарахована особа відповідно до пункту 12 Положення.

3.2. Особи, які виявили бажання стати членами ДПД (ДПК), подають на ім’я засновника письмову заяву, яка розглядається на загальних зборах, на яких приймається відповідне рішення.

3.3. Зарахування до членів та виключення з членів ДПД (ДПК), подальші зміни її складу тощо здійснюються на підставі рішення загальних зборів членів ДПД (ДПК) та затверджуються засновником.

3.4. Підставою для виключення з членів ДПД (ДПК) є:

заява про виключення за власним бажанням;

порушення правил пожежної безпеки;

невиконання своїх обов’язків;

у разі звільнення з роботи, якщо ДПД (ДПК) є об’єктовою;

стан здоров’я, що не дозволяє брати участь у діяльності ДПД (ДПК).

3.5. Особи, прийняті в члени ДПД (ДПК), реєструються в Реєстрі членів ДПД (ДПК) за встановленою формою (додаток 3), який ведеться начальником ДПД (ДПК).

3.6. Члену ДПД (ДПК) видається довідка про занесення його до Реєстру членів ДПД (ДПК) для пред’явлення на постійному місці роботи або навчання.

3.7. При виключенні особи з числа членів ДПД (ДПК) до Реєстру членів ДПД (ДПК) вноситься позначка «Вибув» та направляється інформація про вибуття за постійним місцем роботи або навчання.


4. Права і обовязки начальника та членів ДПД (ДПК)


4.1. Члени ДПД (ДПК) мають право:

під час гасіння пожеж — на безперешкодний доступ до всіх виробничих та інших приміщень, будівель і територій, а також на вжиття будь-яких заходів з метою рятування людей, ліквідації пожежі та запобігання поширенню вогню;

одержувати при виконанні робіт із гасіння пожеж відомості про наявність у будівлях та приміщеннях людей, вибухових та вибухопожежонебезпечних матеріалів, а також іншу необхідну інформацію;

у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки складати на винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення (стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і в триденний термін передавати їх на розгляд до органів державного пожежного нагляду.

4.2. Члени ДПД (ДПК) зобов’язані:

здійснювати заходи із запобігання виникненню пожеж;

у разі проведення членом ДПД (ДПК) заходів із запобігання пожежам та виявлення при цьому порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі, перешкоджати її гасінню або евакуації людей, інформувати про це засновників і органи державного пожежного нагляду;

мати спеціальні знання в обсязі, необхідному для виконання покладених обов’язків у складі ДПД (ДПК), відвідувати заняття згідно з розкладом;

проводити агітаційно-роз’яснювальну роботу з метою недопущення виникнення пожеж та загибелі на них людей;

дотримуватися вимог законодавства, дисципліни, охорони праці, дбайливо ставитися до майна ДПД (ДПК), утримувати у справному стані пожежну техніку та пожежно-технічне спорядження;

знати розміщення джерел протипожежного водопостачання, систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, систем димовидалення, первинних засобів пожежогасіння та інших технічних засобів, правила застосування та вміти використовувати їх при гасінні пожеж;

знати способи оповіщення населення та (або) працівників підприємств про пожежу;

викликати підрозділи МНС при виникненні пожежі;

знати свої обов’язки згідно з табелем оперативного розрахунку чергового караулу ДПК або оперативного розрахунку членів ДПД, взаємодіяти з підрозділами МНС під час гасіння пожежі і брати активну участь у її ліквідації;

виконувати розпорядження начальника ДПД (ДПК) та його заступників;

виконувати інші покладені на них обов’язки.

4.3. Начальник ДПД (ДПК) призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до пункту 10 Положення.

4.3.1. Начальник ДПД (ДПК) розробляє та за погодженням із органом (підрозділом) МНС подає на затвердження засновнику:

порядок залучення членів ДПД (ДПК) до чергувань і профілактичної роботи у вільний від роботи час;

табель оперативного розрахунку чергового караулу ДПК або оперативного розрахунку ДПД;

схему та спосіб оповіщення членів ДПД (ДПК), працівників підприємства та (або) населення про пожежу;

розпорядок несення служби черговими караулами ДПК або оперативними розрахунками ДПД;

перелік територій, об’єктів, будинків і споруд, приміщень тощо, де здійснюються заходи із запобігання пожежам, графіки, маршрути і порядок патрулювання території підприємств та (або) населеного пункту;

функціональні обов’язки посадових осіб та членів ДПД (ДПК);

перелік майна, пожежно-рятувальної техніки, спорядження, оснащення, засобів зв’язку тощо;

порядок проведення теоретичних і практичних занять.

4.3.2. Начальник ДПД (ДПК) зобов’язаний:

організовувати гасіння пожежі, порятунок людей і майна до прибуття підрозділів державної пожежної охорони;

вживати профілактичних заходів із запобігання виникненню пожеж;

проводити заняття із членами ДПД (ДПК) і перевіряти їх готовність до дій за призначенням;

інформувати засновників у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки;

проводити тренування з евакуації робітників, службовців та населення на випадок виникнення пожежі;

розробляти і вести документацію ДПД (ДПК) згідно з вимогами цієї Інструкції;

планувати і організовувати роботу, розробляти заходи для реалізації поточних завдань, функцій і обов’язків членів ДПД (ДПК);

визначати порядок оповіщення і збору членів ДПД (ДПК);

здійснювати контроль за діяльністю членів ДПД (ДПК) і вести облік фактичного часу чергування або іншої роботи членів ДПД (ДПК);

надавати засновнику пропозиції стосовно необхідних коштів на утримання ДПД (ДПК);

подавати на розгляд і погодження загальних зборів кандидатури заступників начальника ДПД (ДПК);

знати порядок організації гасіння пожежі, застосування наявної пожежно-рятувальної техніки, розміщення джерел протипожежного водопостачання (водоймищ, гідрантів тощо);

приймати наявну пожежно-рятувальну техніку, оснащення, засоби зв’язку і стежити за їх справністю;

вести Реєстр членів ДПД (ДПК);

виконувати інші обов’язки, покладені на нього засновником.

4.4. Заступники начальника ДПД (ДПК) та інші члени ДПД (ДПК) відповідають за організацію заходів із запобігання виникненню пожеж та (або) організацію чергування і гасіння пожеж, виконують інші завдання у межах покладених на них обов’язків.

5. Порядок організації заходів із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння ДПД (ДПК)


5.1. Діяльність ДПД (ДПК) з питань організації чергувань, гасіння пожеж, експлуатації пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання та спорядження, безпеки праці під час гасіння пожеж тощо визначається нормативно-правовими актами, якими керуються оперативно-рятувальні підрозділи служби цивільного захисту МНС.

5.2. Обсяг і повноваження ДПД (ДПК) стосовно здійснення заходів щодо запобігання пожежам у населеному пункті та (або) на підприємствах визначаються із урахуванням конкретних умов діяльності засновниками ДПД (ДПК) за погодженням із органом державного пожежного нагляду.

5.3. Інші питання з організації діяльності ДПД (ДПК) встановлюються статутними документами, затвердженими засновниками, відповідно до цієї Інструкції та за погодженням з органом державного пожежного нагляду.

5.4. У кожному ДПД (ДПК) ведеться така документація:

Реєстр членів ДПД (ДПК);

графік чергувань членів ДПД (ДПК);

журнал та розклад занять із членами ДПД (ДПК);

журнал обліку профілактичної і роз’яснювальної роботи;

журнал перевірок стану організації діяльності та несення служби ДПД (ДПК);

журнал обліку протоколів про адміністративні правопорушення.

5.5. Начальники ДПД (ДПК) і їх заступники, водії (мотористи) пожежних автомобілів (мотопомп), диспетчери (радіотелефоністи) повинні пройти спеціальне навчання в навчально-методичних (навчальних) центрах, пунктах МНС.

Начальники ДПД (ДПК) і їх заступники, водії (мотористи) пожежних автомобілів (мотопомп), диспетчери (радіотелефоністи) повинні пройти за попереднім погодженням із засновниками та згідно з планом-графіком стажування у пожежних частинах.

5.6. Підготовка членів ДПД (ДПК) проводиться начальником ДПД (ДПК) відповідно до навчальних програм, які погоджуються з територіальним органом МНС (не менше чотирьох годин на місяць).

Для підготовки членів ДПД (ДПК) можуть залучатися фахівці органу (підрозділу) МНС.

5.7. Практичні заняття з членами ДПД (ДПК) проводяться не рідше одного разу на квартал для відпрацьовування навичок з евакуації людей, рятування матеріальних цінностей при пожежі, участі в гасінні пожежі та взаємодії з підрозділами МНС.

5.8. Щодня начальником (або заступниками) ДПК на пункт зв’язку підрозділу МНС передаються зведення про наявність сил і засобів та їх готовність до виконання покладених завдань.

5.9. Пересувна пожежно-рятувальна техніка (пожежні автомобілі, причіпні мотопомпи, що знаходяться на озброєнні ДПК) має утримуватись в опалюваних (у зимовий період) пожежних депо або спеціально призначених гаражах, приміщеннях (боксах), котрі повинні мати освітлення, телефонний зв’язок, тверде покриття підлоги, утеплені ворота, інші пристрої та обладнання, необхідні для забезпечення нормальних і безпечних умов праці.

5.10. Пожежно-рятувальна техніка повинна бути у справному стані, укомплектована згідно з нормами пожежно-технічним оснащенням та обладнанням, заправлена вогнегасними речовинами та пально-мастильними матеріалами.

5.11. Порядок виїзду ДПД (ДПК) на гасіння пожеж за межі населеного пункту або об’єкта визначається Планом залучення сил та засобів для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій на території населеного пункту, району, області за попереднім погодженням із засновниками.

5.12. Члени ДПД (ДПК) під час виконання покладених на них завдань підпорядковуються тільки начальнику або заступникам начальника ДПД (ДПК), а при виконанні робіт із гасіння пожеж — керівнику гасіння пожежі.

5.13. Контроль за діяльністю ДПД (ДПК) здійснюється засновниками в межах повноважень, визначених законодавством, статутними документами.

5.14. Перевірки діяльності об’єктових ДПД (ДПК) органом (підрозділом) МНС здійснюються під час перевірок об’єктів, але не менше одного разу на рік.

Місцеві ДПД (ДПК) перевіряються органом (підрозділом) МНС згідно з річним планом-графіком.

Результати перевірки відображаються у спеціальному журналі та оформляються актом перевірки добровільної пожежної дружини (команди) (додаток 4).


6. Матеріально-технічне забезпечення ДПД (ДПК), соціальний захист та заохочення членів ДПД (ДПК)


6.1. Оплата праці членів добровільних пожежних дружин (команд) за час їх участі в ліквідації пожежі або наслідків аварії, проведенні профілактичних заходів, а також підготовки та чергувань провадиться з розрахунку середньомісячного заробітку за основним місцем роботи.

6.2. Придбання пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, засобів індивідуального захисту та спорядження, зв’язку й іншого устаткування, проведення технічного обслуговування та ремонту здійснюються засновниками ДПД (ДПК).

6.3. Членам ДПД (ДПК) за рахунок засновника видається комплект спецодягу (спорядження), необхідного для виконання завдань.

6.4. Інші виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, надання додаткових відпусток членам добровільних пожежних дружин (команд) регулюються колективним договором відповідно до законодавства.

6.5. Страхування членів пожежної дружини (команди) здійснюється відповідно до Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.95 № 232.

6.6. Засновником у межах законодавства можуть встановлюватись інші пільги, заохочення та соціальні гарантії членам ДПД (ДПК).Начальник Держпожбезпеки
генерал-лейтенант
служби цивільного захисту 

 
 
Е. М. Улинець 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди) РОЗРАХУНОК
чисельності чергового караулу ДПК або оперативного розрахунку ДПД


Пожежні дружини:

Пожежна дружина першої категорії

Оперативний розрахунок на мотопомпу становить чотири особи:

начальник оперативного розрахунку ДПД;

члени ДПД — не менше двох осіб;

водій та (або) моторист.

Примітка. Моторист може бути (за сумісництвом) водієм транспортного засобу для транспортування причіпної мотопомпи.

Пожежна дружина другої категорії

Оперативний розрахунок ДПД, забезпеченої первинними засобами пожежогасіння, становить три особи:

начальник оперативного розрахунку ДПД;

члени ДПД — не менше двох осіб.

До чисельності оперативного розрахунку місцевого ДПД додаються одиниця диспетчера (телефоніста) та одиниця водія транспортного засобу для транспортування мотопомп та (або) інших засобів пожежогасіння.

Кількість оперативних розрахунків об’єктових ДПД встановлюється від кількості робочих змін підприємства.

Кількість оперативних розрахунків місцевих ДПД встановлюється залежно від графіка та режиму чергувань.

Пожежні команди:

Чисельність чергового караулу ДПК становить не менше п’яти осіб:

начальник чергового караулу ДПК;

члени ДПК — не менше двох осіб;

водій;


диспетчер (радіотелефоніст).

З розрахунку чотиризмінного (доба через три) чергування встановлюється чисельність:

караулів ДПК першої категорії;

диспетчерів (радіотелефоністів) ДПК усіх категорій;

водіїв ДПК першої та другої категорій.

Чисельність членів ДПК другої та третьої категорій, водіїв ДПК третьої категорії встановлюється залежно від графіка та режиму чергувань, але не менше ніж чисельність двох змін чергових караулів.

До розрахункової чисельності ДПК усіх категорій додаються одиниця диспетчера (радіотелефоніста) та одиниця водія.

За умови забезпечення ДПК двома та більше одиницями техніки до чисельності ДПК додаються по два водії та по одному члену ДПК на кожну наступну одиницю техніки.Додаток 2
до Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди) РЕЄСТР
добровільних пожежних дружин (команд)
за станом на
«___» ____________ 20__ року


1. Створені ДПД (ДПК):


з/п 

Реквізити засновника, найменування об’єкта, форма власності, відомча підпорядкованість.
Назва населеного пункту (належність до органу місцевого самоврядування) 

Адреса ДПД (ДПК)
(юридична та фактична),
П. І. Б. керівника, № телефону 

Реквізити документа про створення ДПД (ДПК) 

Категорія ДПД (ДПК) 

Чисельність ДПД (ДПК) 

Кількість та вид пожежної та (або) пристосованої техніки, мотопомп, первинних засобів пожежогасіння, засобів зв’язку, спорядження 

Страхування членів ДПД (ДПК), термін дії існуючого страхового поліса 

Термін здійснення перевірки діяльності ДПД (ДПК), її результати та вжиті заходи 

Відомості про реорганізацію або ліквідацію ДПД (ДПК) 

Примітка 10 

11 

2. Необхідно створити ДПД (ДПК):

№ з/п 

Реквізити засновника, найменування об’єкта, форма власності, відомча підпорядкованість.
Назва населеного пункту (належність до органу місцевого самоврядування) 

Розрахункова категорія ДПД (ДПК) 

Орієнтовна чисельність ДПД (ДПК) 

Необхідна кількість та види пожежної та (або) пристосованої техніки, мотопомп, первинних засобів пожежогасіння, засобів зв’язку 

Запланований термін створення, вжиті заходи щодо створення ДПД (ДПК) 

Примітка  

Додаток 3
до Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди) РЕЄСТР
членів ДПД (ДПК)з/п

П. І. Б. члена ДПД (ДПК)

Основний документ, що посвідчує особу громадянина

Місце проживання (реєстрації), телефон

Найменування об’єкта основної роботи (навчання),
адреса, посада, телефон

Дата і підстава внесення до Реєстру

Дата і підстава виключення з Реєстру

П. І. Б. та підпис особи, відповідальної за ведення Реєстру

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 4
до Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди) АКТ №
перевірки добровільної пожежної дружини (команди)

I. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ


1. Найменування обєкта, адреса (відомча належність), категорія ДПД (ДПК)  _____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. П. І. Б. начальника ДПД (ДПК) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
з якого року працює _______________, коли і яку проходив підготовку _____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Загальний склад ДПД (ДПК) __________ осіб, у тому числі:
водіїв (мотористів) ________, пожежних ___________, диспетчерів_______
4. При депо на чергуванні в момент перевірки перебувало:
водіїв (мотористів) ________, пожежних ______________, диспетчерів ______
5. Найменування пожежної техніки: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
в оперативному розрахунку: АЦ — _______, МП — ______
У резерві: АЦ — __________, МП — _______

6. Найменування техніки, пристосованої для цілей пожежогасіння _______________________
____________________________________________________________________________________

7. Вид звязку пожежного депо з пунктом звязку частини району, міста: телефон, радіозв’язок (необхідне підкреслити).

8. Наявність приміщень для розміщення ДПД (ДПК): гараж (спеціальне приміщення, бокс) на одну (дві) машини, караульне приміщення, кімната зв’язку, кабінет начальника, кімната для протипожежного інструктажу (необхідне підкреслити).

9. Спосіб виклику членів ДПД (ДПК): телефон, по радіотрансляції, сирена, дзвін (необхідне підкреслити).

10. Забезпеченість ДПД (ДПК) спеціальним одягом і спорядженням: є в наявності комплектів спеціального одягу _____, забезпечено ______ осіб чоботами. II. ДАНІ ПРО ГОТОВНІСТЬ


1. Час збору членів ДПД (ДПК) у пожежних депо після оголошення сигналу «Тривога»: через _____ хв. до місця збору прибуло _____  осіб.

2. Вдягання спеціального одягу, виїзд за ворота і посадка в автомобіль. Оцінний час: «відмінно» — 45 сек., «добре» — 50 сек., «задовільно» — 55 сек., фактично — _____ сек.

Примітка. Час виконання даного нормативу в холодну пору року необхідно збільшувати на 10 сек.

3. Оперативне розгортання без встановлення пожежного автомобіля на джерело протипожежного водопостачання з подачею одного ствола «Б», робоча лінія на три рукави. Закінчення — подача води зі ствола. Оцінний час: «відмінно» — 35 сек., «добре» — 40 сек., «задовільно» — 45 сек., фактично — ____ сек.

Примітка. Цей норматив виконується оперативним розрахунком з двох членів ДПД (ДПК).

4. Установка пожежного автомобіля на пожежний гідрант (пожежне водоймище) з подачею води (необхідне підкреслити). Оцінний час: «відмінно» — 50 (85) сек., «добре» — 55 (95) сек., «задовільно» — 60 (105) сек., фактично ______ сек.

Примітка. Для пожежних автомобілів з переднім розміщенням насоса час виконання цього нормативу необхідно збільшувати на 10 сек. Цей норматив виконується оперативним розрахунком з двох членів ДПД (ДПК).

5. Організація навчання членів ДПД (ДПК): заняття проводяться щомісяця по ____ год., якщо заняття не проводяться, вказати причину ________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

6. Участь у гасінні пожеж (за останній рік): кількість пожеж, надзвичайних подій, ситуацій на об’єкті (в районі виїзду) ________, кількість виїздів на гасіння пожеж, надзвичайні події, ситуації на об’єкті (в район виїзду) ________,
кількість виїздів для надання допомоги за межі об’єкта (району виїзду) ________III. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ


1. Оцінка знань оперативним розрахунком своїх обовязків: «відмінно», «добре», «задовільно» (необхідне підкреслити).

2. Стан пожежно-рятувальної техніки: справна, є деякі несправності, які не впливають на вирішення завдань, несправна (необхідне підкреслити).

3. Оцінка утримання приміщень пожежного депо: «задовільна», «незадовільна» (необхідне підкреслити).

4. Оцінка готовності: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» (необхідне підкреслити).

5. Рекомендації для начальника ДПД (ДПК) ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

6. Рекомендації для засновника _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

__________________________________
          (посада, прізвище працівника МНС)

__________________________________ __________________________
                             (підпис)

«___» ___________ 20__ року Акт перевірки одержали:
Засновник, керівник об’єкта  

 
_________________________ 

Начальник ДПД (ДПК)
«___» ___________ 20__ року 

_________________________ Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
uploads -> Методика превентивного
uploads -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
uploads -> Затверджую директор коледжу м.І. Недошитко “ 10 ” вересня 2015 року перспективний план
uploads -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка