Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №51-цаСкачати 147.02 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір147.02 Kb.
ТипПоложення
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.10.2014 р. N 17.4-12/38

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Держстату України
І.М.Жук
30 жовтня 2014 рокуРоз’яснення

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства"


І. Загальні положення

1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" (далі – форма).


1.2. Форма охоплює дані за місяць звітного року та період з початку року. Показники форми відображають числа з одним десятковим знаком після коми.
1.3. Джерелами даних форми є дані документів первинного обліку:

багажна квитанція - частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу;

електронний квиток - електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та у разі використання документ для посадки;

електронний купон - частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається в базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника;

єдиний міжнародний перевізний документ - документ, що підтверджує міжнародний характер авіаційного перевезення в разі його виконання за межі митної території України. Єдиним міжнародним перевізним документом є Генеральна декларація, належним чином оформлена експлуатантом відповідно до Доповнення 1 до Додатка 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

квиток (пасажирський квиток і багажна квитанція) - виданий перевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний, який містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони;

транспортна накладна (авіаційна вантажна накладна) - оформлений вантажовідправником чи від його імені документ, у тому числі його електронний аналог (у разі застосування), який засвідчує укладення договору про перевезення і прийняття вантажу до перевезення на умовах, визначених у такому договорі.
1.4. Поняття та визначення, які стосуються змісту форми, передбачені такими документами:

- Повітряним кодексом України, затвердженим ВР України 19.05.2011 № 3393-VІ (зі змінами та доповненнями);

- Правилами сертифікації аеропортів, затвердженими наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.06.2006 № 407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2006 за № 740/12614 (зі змінами);

- Інструкцією з організації перевезень вантажів повітряним транспортом, затвердженою наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02.11.2005 № 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.11.2005 за № 1403/11683;

- Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2219/22531;

- Порядком обліку та звіту регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України, затвердженим наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 24.10.2005 № 792, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2005 за № 1490/11770, а саме:авіаційний перевізник (авіаперевізник) - суб'єкт господарювання, що надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом;

аеропорт - комплекс споруд, призначених для приймання, відправлення повітряних суден та обслуговування повітряних перевезень, що має для цих цілей аеродром, інші наземні споруди та необхідне обладнання;

вантаж - будь-яке майно, що перевозиться на борту повітряного судна, крім пошти, бортових припасів і багажу, що перевозяться згідно з багажною квитанцією;

міжнародний аеропорт - визначений державою на її території аеропорт для приймання і відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні повітряні перевезення, у якому здійснюються митні, імміграційні, санітарні, карантинні (стосовно тварин і рослин) та інші процедури, передбачені законодавством;

пасажир - фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання та осіб, які супроводжують вантаж;

пасажир транзитний - пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту;

повітряне перевезення - перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення;

регулярне повітряне перевезення - повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу і пошти доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів;

транспортна накладна (авіаційна вантажна накладна) - оформлений вантажовідправником чи від його імені документ, у тому числі його електронний аналог (у разі застосування), який засвідчує укладення договору про перевезення і прийняття вантажу до перевезення на умовах, визначених у такому договорі;

цивільна авіація - авіація, яка використовується для задоволення потреб економіки і громадян у повітряних перевезеннях і авіаційних роботах, а також для виконання польотів у приватних цілях;

цивільне повітряне судно - повітряне судно, що не належить до державних повітряних суден;

чартерне повітряне перевезення - нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким авіаперевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, що зазначені фрахтівником.
1.5. Показники форми включають дані:

- про роботу аеропортів щодо відправлення та прийняття повітряними суднами цивільної авіації пасажирів, пошти, вантажів за встановленим маршрутом і розкладом, а також не за розкладом, у тому числі міжнародних,

- про роботу авіаперевізників щодо перевезення повітряними суднами цивільної авіації (власними й орендованими) на комерційній основі (тобто за плату) пасажирів, пошти, вантажів за встановленим маршрутом і розкладом, а також не за розкладом (чартерні рейси), у тому числі міжнародних.

Показники форми не враховують даних про роботу повітряних суден для власних потреб юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб та роботу повітряних суден, які передано в оренду (без екіпажу).


ІІ. Зміст форми

Показники графи 1, 1.1 містять інформацію за звітний місяць поточного року.

Показники графи 2, 2.1 містять інформацію за період з початку року.

Дані, вказані в графі 2, більше даних графи 1 або дорівнюють їй у звіті за перший звітний місяць поточного року. Дані, вказані в графі 2.1, більше даних графи 1.1 або дорівнюють їй у звіті за перший звітний місяць поточного року.

Показники графи 1.1, 2.1 містять інформацію про діяльність аеропортів та авіакомпаній на міжнародних рейсах. Дані графи 1.1 менше або дорівнюють даним графи 1. Дані графи 2.1 менше або дорівнюють даним графи 2.
2.1. Розділ І "Діяльність аеропортів".

Показники розділу містять інформацію про відправлення та прибуття пасажирів, пошти, вантажів з/до аеропортів України.

Рядок 01 "відправлення транспортною авіацією пасажирів, тис." містить інформацію про кількість комерційних та некомерційних пасажирів, що починають свій політ з аеропорту, щодо якого надаються дані, включаючи кількість прибулих пасажирів, що продовжують свій політ.

Рядки 03, 05 "відправлення транспортною авіацією пошти, вантажів, тонн" містять інформацію про вагу комерційних та некомерційних пошти, вантажів, що відправляють з аеропорту, щодо якого надаються дані, включаючи вагу пошти, вантажу, які прибули та продовжують політ.

Рядок 07 "прибуло транспортною авіацією пасажирів, тис." містить інформацію про кількість комерційних та некомерційних пасажирів, що закінчують свій політ в аеропорту, щодо якого надаються дані, включаючи кількість пасажирів, що продовжують свій політ.

Рядки 09, 11 "прибуло транспортною авіацією пошти, вантажів, тонн" містять інформацію про вагу комерційних та некомерційних пошти, вантажів, що прибули в аеропорт, щодо якого надаються дані, включаючи вагу пошти, вантажу, які будуть продовжувати політ.

Рядки 02, 04, 06, 08, 10, 12 "відправлено, прибуло транспортною авіацією пасажирів, пошти, вантажів, регулярними рейсами" відповідно містять інформацію про всі відправлення, прибуття за розкладом з/в аеропорт, щодо якого надаються дані.

Дані, вказані в рядку 02, менше або дорівнюють даним рядка 01.

Дані, вказані в рядку 04, менше або дорівнюють даним рядка 03.

Дані, вказані в рядку 06, менше або дорівнюють даним рядка 05.

Дані, вказані в рядку 08, менше або дорівнюють даним рядка 07.

Дані, вказані в рядку 10, менше або дорівнюють даним рядка 09.

Дані, вказані в рядку 12, менше або дорівнюють даним рядка 11.
2.2. Розділ ІІ "Діяльність авіакомпаній".

Показники розділу містять інформацію про перевезення пасажирів, пошти, вантажів та обсяги виконаної транспортної роботи авіакомпаніями України. У розділі відображається робота на регулярних та нерегулярних (чартерних) комерційних рейсах.

Рядок 13 "перевезено пасажирів, тис." містить інформацію про пасажирів, за перевезення яких авіаперевізник отримує винагороду. Пасажир, що летить конкретним рейсом (тобто виконує весь політ рейсом за одним номером), повинен обліковуватись тільки один раз, а не на кожному етапі польоту. Дані про некомерційних пасажирів не враховуються.

Рядки 15, 17 "перевезено пошти, вантажів, тонн" містять інформацію про вагу перевезених пошти, вантажів, за конкретним рейсом (тобто здійснюються перевезення рейсом за одним номером), і при цьому обліковується один раз, а не на кожному етапі польоту. Якщо вантаж під час одного польоту перевозиться як на міжнародному, так і на внутрішньому етапах, його необхідно обліковувати як внутрішнє, так і міжнародне перевезення. Враховується фактична вага вантажу (брутто).

Рядок 19 "виконані пасажиро-кілометри, млн.пас.км" містить інформацію, що складається з суми добутків кількості комерційних пасажирів, перевезених на кожному етапі польоту, та довжини відповідного етапу.

Рядок 21 "виконані пошто-вантажо-кілометри, тис.ткм" містить інформацію, що складається з суми добутків кількості перевезених на кожному етапі польоту комерційних пошти, вантажів (тонн) та довжини відповідного етапу.

Показники перевезень, виконаних регулярними рейсами містять дані про польоти:

- що заплановані та виконуються відповідно до опублікованого розкладу;

- регулярні та часті польоти, які можливо вважати систематичними, місця на які можуть бути заброньовані в будь-якому агентстві;

- додаткові, які виконуються у зв'язку з перевантаженням регулярних рейсів.

Дані, вказані в рядку 14, менше або дорівнюють даним рядка 13.

Дані, вказані в рядку 16, менше або дорівнюють даним рядка 15.

Дані, вказані в рядку 18, менше або дорівнюють даним рядка 17.

Дані, вказані в рядку 20, менше або дорівнюють даним рядка 19.Дані, вказані в рядку 22, менше або дорівнюють даним рядка 21.


Заступник директора департаменту

статистики послуг Держстату


О. О. Кармазіна

Каталог: Res -> Blanks -> Stat -> formats
formats -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/34
formats -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 03. 10. 2014 р. N 17. 4-12/30
formats -> Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-тнв
formats -> Наказ Держкомстату 21. 07. 2008 №251
formats -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №51-вод
formats -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №31-вод
formats -> Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №51-вант
formats -> Роз'яснення
formats -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 04. 12. 2014 р. N 17. 4-12/66
formats -> Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка