Погоджено: затвердженоДата конвертації05.05.2016
Розмір0.71 Mb.
ТипПротокол
_____________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР ДИРЕКТОР

____________________________ ______________________________

ПІБ ПІБ


_______________________________ _________________________________

підпис підпис

« ____ » ________________ 20____ р. « _____ » __________________ 20___ р.

Календарно-тематичне планування

з французької мови

для загальноосвітніх навчальних закладів

у 3 класі

на 20___ − 20___ н. р.

Учителя: _________________________________________
Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

___________________________________________________________________

Протокол № ______ від « _____ » ______________ 20_____ р.

Голова МО ________________________________________________________

ПІБ
Складено до підручника: Н. Чумак, Т. Кривошеєва Французька мова: підручник для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий дім „Освіта”, 2013, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН України від 12.09.2011 р. № 1050): Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1–4 класи. – К. : Вид. дім «Освіта», 2012.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА, 3 КЛАС

Сфера спілку-вання

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістична компетенція

Соціо-культурна компетенція

Загальнонав-чальна компетенція
лексична

граматична

фонетичнаОсобистісна

Публічна


ОсвітняЯ, моя сім’я і друзі
Відпочинок і дозвілля
Людина
Природа

і навколишнє

середовище

Свята та традиції


Школа

• Представляти

співрозмовників/

третіх осіб;

• запрошувати

інформацію про

співрозмовника/

третю особу;

• описувати

когось/щось;

• запитувати про

відчуття/самопочуття та відповідати на

запитання;

• повідомляти про смаки, уподобання;

виражати своє

ставлення до

когось/чогось;

• запрошувати та

реагувати на чиєсь запрошення;

• робити пропози

цію та реагувати

на неї;запитувати

з метою отримання більш детальної інформації;

• визначати час;

• висловлювати

схвальну/несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо


Son, sa/Son nom est …

Ils sont …

Tu es de …? Il est de …?

Comment ça va?

Ça va, et toi? As-tu …

J’aime … Je n’aime pas.

Il aime/il n’aime pas.

Pourriez-vous …?

Oui, bien sûr!

On y va ?

Pardon je ne peux pas.

Je suis en train de … .

Pourrais-tu m’aider? Merci.

À qui est-ce?

C’est à … .

Il est deux heures.

Il est trios heures et …

Il est cinq heures moins le quart.

C’est l’automne.

Le matin, à midi, le soir

Людина.

Опис


зовнішності.

Професії.

Числа до

100.


Щоденні

обов’язки.

Дім,

квартира.Умеблю-

вання.


Захоплення.

Навчальні

предмети.

Свята


Граматичні структури

засвоюються імплі-

цитно (шляхом

сприймання мовленнє-

вих зразків у комуніка-

тивних ситуаціях).

Мовна компетенція

(граматична правиль-

ність мовлення)

формується за рахунок

багаторазового

вживання мовленнєвих

структур.

C’est, ce sont

Il y a

Дієслова: vouloir, pouvoir.

Іменник: однина,

множина, жіночий рідПрикметник: присвійний,

вказівний.Прийменники: місця

(dans, sur, sous, près de),

напрямку (à, chez, en, de),

часу (avant, après)Вимова

вивчених


слів та

висловів,

достатня

для


розуміння.

Наголос


у словах

і реченняхЗнання культурних реалій спільноти,

мова якої

вивчається,

пов’язаних

з повсякденним

життям;


• вживання

та вибір


привітань;

• вживання

та вибір форм

звертання;

• вживання

та вибір


вигуків.

Правила ввічливості• Розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки;

• уважно стежити за презентованою

інформацією;

• ефективно співпрацювати

під час парної та

групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того, щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).I семестрДата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції


Соціокультурна компетенція


Загальнонавчальна компетенція
фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмоТема. Школа.

1
Початок навчального року.

R. « Je prononce bien », p. 9.

Combien de.... y a-t-il... ?

Nombre 20-29.

Dialogue, p. 4.

Ex. 1, p. 4.Ex. 2, p. 4.

Ex. 4, p. 6.Ex. 3, p. 6.

Ex. 6, p. 7.


Повторити особливості привітання та прощання у Франції.

Розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки.

2
Початок навчального року.

Comptine p. 9.

content (e)

La rentrée des classes.

Dialogue, p.4.

Ex. 5, p. 7.


Ex. 7, p. 8.

Ex. 8, p. 8.

Повторити особливості прощання у французькій мові.

Уважно стежити за презентова-ною інформацією.

3
Класна кімната.


R. « Je prononce bien », p.13.

Il y a...

Il n’y a pas...Les tables d’élèves,

le bureau de professeur, le coin de la peinture, le coin des contes, les chaises, le tableau.Dialogue, p.10.

Ex. 1, p. 10.- savoir dire ce qu’il y a dans la salle de classe..

Ex. 7, p. 13.

Ex. 4, p. 12.


Вживання та вибір форм звертання.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

4
Класна кімната.


Chanson p. 14.

Y a-t-il... ?

Dialogue, p.10.

Ex. 2, p. 10- savoir dire combien d’élève il y a dans la classe.
Ex. 8, p. 13.

Повторити правила ввічливості (merci, s’il te plaît, je voudrais...).

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

5
Шкільні проблеми.

Ex. 2, p. 15.

Qu’est-ce qu’il y a dans le coin des réserves de classe ?

De la colle, un pinceau, de la peinture, une calculatrice, un feutre.

Dialogue, p.15. Ex. 1, p. 15.

- savoir dire ce qu’il y a la trousse.

Ex. 3, p. 17.

Ex. 4, p. 17.

Les coins dans les salles de classe françaises.

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя.

6.
Шкільні проблеми.

R. « Je prononce bien », p.18.

Le son [u].Dans le coin des réserves il y a...

Nombre 30-39.

Il/elle a oublié...

J’ai oublié... Prête-moi ... s’ilte plaît.

- savoir dire ce qu’il y a dans le sac à dos.

Ex. 6, p. 18.

Ex. 8, p. 18.

Правила ввічливості.

7.
Розклад уроків.

[ã]

R. « Je prononce bien », p.24.
Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?

Nous sommes samedi.L’emploi du temps. Le vocabulaire des matières scolaires.

Dialogue, p.20.

Ex. 1, p. 20.Ex. 2, p. 21.

Ex. 5, p. 22.

Ex. 2, p. 21.

Ознайомлення з предметами, які вивчать у фр. навч. закладах.

Розрізняти і продукувати окремі звуки.

8.
Розклад уроків.

Chanson, p. 24.
L’emploi du temps. Le vocabulaire des matières scolaires.

Ex. 5, p. 22.

Ex. 7, p. 23.
Ex.8, p. 23.
Розрізняти і продукувати окремі звуки.

9.
Моя школа.

[о].

R. « Je prononce bien », p.28.Dans mon école il y a...

Une bibliothèque, une cantine, beaucoup de classes, la cour de récréation.

Dialogue , p.25.

Ex. 7, p. 28.

Ex. 6, p. 27.

Ex.4, p. 27.
Розрізняти

і продукувати

окремі звуки та

звукові відрізки.10.
Моя школа.

Poésie, p.29.

Mon école est...

Grand(e), beau/belle, claire.
- savoir dire ce qu’il y a dans l’école.

-savoir décrire son école.Ex. 7, p. 28.

Ex. 5, p. 28.
Розрізняти

і продукувати

окремі звуки та

звукові відрізки.Тема. Я, моя сім’я, мої друзі.

11.
Сім’я.

[m]

R. « Je prononce bien », p.34.Dans cette famille il y a...

Les parents, les élèves, les tantes, les animaux, les oncles, les cousins, les voisins, les cousines, les grands-parents maternels, les grands-parents paternels.

Dialogue 1, p.30.

Ex. 2, p. 32.

Ex. 3, p.32.

Ex.9, p. 34.
Розуміти завдання вчителя.

12.
Сім’я.

Comptine, p.34

La famille se compose de ...

Ex. 2, p. 31.
Ex. 4, p. 33.

Ex. 6, p. 33.Ex. 7, p. 33.
Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя.

13.
Професії моїх батьків.

[r]

R. « Je prononce bien », p.39.Il/elle travaille.

Il/elle fait.Le vocabulaire des métiers.

Dialogue, p.36.

Ex.1 p.36.Ex.6, p.38.

Ex. 7, p.39.

Ex. 2, p.37.

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя.

14.
Професії моїх батьків.

Chanson, p. 39.

Il/elle écrit.

Il/elle apprend.

Je voudrais être...


Il conduit des camions, des voitures.

Elle fait des coiffures.

Il écrit des articles.


.

- dire les métiers de ses parents.

Ex. 5, p.38.

Ex. 7, p.38.

Розвивати мовну здогадку.

15.
Моя майбутня професія.

[ ∫ ]

R. « Je prononce bien », p. 43.Je veux être...


Astronaute, vétérinaire, peintre, pompier.

Dialogue 1, p.40.

Ex. 3, p. 42.

Ex. 5, p. 43.

Ex. 2, p. 41.
Розвивати мовну здогадку.

16.
Моя майбутня професія.

Chanson, p. 43.

Je prends...

Ex. 1, p. 40.

Ex. 6, p. 42.

Ex.5, p. 42.


17.
Моя кімната.

[ ɔ˜ ]

R. « Je prononce bien », p. 47.Comment est ta chambre ?

La bibliothèque, l’ordinateur, le bureau, une fenêtre, le lit, l’armoire, l’écran, la poubelle.

Dialogue , p. 44.

Ex. 3, p. 45.

Ex. 7, p. 47.

Ex. 2, p. 45.
Ставити запитання, засвоєні у мовленнєвих зразках, і відповідаюти на запитання однокласників / вчителя.

18.
Моя кімната.

Comptine, p. 47.

Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ?

Ex. 1, p. 44.

Ex. 4, p. 46.

Ex. 6, p. 46.Ex. 5, p. 46.19.
Прибирання кімнати.

[d]

R. « Je prononce bien », p. 52.Où est... ?

Où sont... ?

Je/il/elle range la chambre.


Quel désordre ! La chambre n’est pas rangée. Les livres sont mal rangés.

Dialogue, p.48.

Ex. 1, p. 48.Ex. 4, p. 50.

Ex. 9, p. 52.

Ex. 3, p. 50.

Співпрацювати у парі / групі.

20.
Прибирання кімнати.

Comptine, p. 53.

Chanson, p. 53.Je/tu mets.

Il/elle met.


Ex. 2, p. 49.

Ex. 5, p. 51.


Ex. 7, p. 51.

Ex. 8, p. 52.21.
Я прибираю свою кімнату.

[ t ]

R. « Je prononce bien », p. 58.Je/tu fais le ménage.

Je passe l’aspirateur. Je fais le lit. J’essuie la poussière. Je range mes jouets. Je lave la vaisselle.

Dialogue , p. 54.

Ex. 5, 6, p. 56.

Ex. 3, p. 56.

Ex. 8, p. 58.Ex. 2, p. 55.22.
Я прибираю свою кімнату.

Comptine, p. 58.

Poème, p.59.


Ex. 1, p. 54.

-dire comment on fait le menage dans la chambre.

Ex. 4, p. 56.

Ex. 7, p. 57.
Тема. Природа і навколишнє середовище.

23.
Погода взимку.

[wa]

R. « Je prononce bien », p. 64.Quel temps fait-il en hiver?

Le vent souffl e. Le vent est fort. Il fait frais. Il fait froid. Il neige.

Dialogue , p. 60.

Ex. 1, p. 60.- savoir faire la proposition.

Ex. 6, p. 63.

Ex. 2, p. 61.

Ex.7, p. 63.

24.
Погода взимку.

Comptine, p. 64.

Poème, p.59.

-savoir accepter et refuser la proposition.

Ex. 8, p. 63.

Ex. 9, p. 63.
25.
Зимовий одяг.

[o]

R. « Je prononce bien », p. 69.Je/tu mets.

il/elle met.Les vêtements chauds: le bonnet, le pantalon, l’anorak, l’écharpe, les bottes, le pull, les gants.

Dialogue, p. 65.

Ex. 1, p. 65.Ex. 5, p. 67.

Ex. 3, p. 67.

Ex. 4, p. 67.
Ex. 2, p. 66.

.
26.
Зимовий одяг.

Comptine, p. 69.
-savoir donner un conseil à son ami(e).

Ex.7, p. 68.

Ex. 8, 9, p.68.
Співпрацювати у парі / групі.

27.
Тварини взимку.

R. « Je prononce bien », p. 73.

Il/elle change de couleur.

Les animaux en hiver. Le lièvre, l’écureuil, l’ours, brun, l’ours noir.

Dialogue , p. 70.

Ex. 1, p.70.- savoir décrire un animal.

Ex. 3, p. 71.

Ex. 4, p. 72.28.
Тварини взимку.

Comptine, p. 73.

Il/elle dort tout l’hiver.

Ex. 2, p. 71.

- savoir décrire un animal en hiver.

Ex. 5, p. 72.

Ex. 6, p. 72.29.
Різдво у Франції та Україні.

R. « Je prononce bien », p. 77.

Je voudrais...

On fête...Un cadeau.

Dialogue , p. 74.

Ex. 1, p. 74.- dire quel cadeau on voudrait avoir pour la fête.

Ex. 4, p. 76.

Повторити дату святкування Різдва в Україні та Франції.
30.
Різдво у Франції та Україні.

Comptine, p. 78.
Ex. 2, p. 74.

Ex. 5, p. 77.


Ex. 6, p. 77.

Ex. 7, p. 77.31.
Повторення та систематизація вивченого.

II семестрДата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції


Соціокультурна компетенція


Загальнонавчальна компетенція
фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмоТема. Людина.

32.
Спорт у житті школяра.

R. « Je prononce bien », p.82.

Impératif.

Baisse la tête ! Lève la tête ! Avance le bras droit. Avance le bras gauche ! Tiens-toi droit ! Je suis fatigué. Je suis fatiguée. Ne bouge pas !

Dialogue, p. 79.

Ex. 1, p. 79.Ex. 3, p. 81.

Ex. 4, p. 81.

Ex. 6, p. 82.
Стежити за презентованою інформацією.

33.
Спорт у житті школяра.

Comptine, p. 83.
Ex. 2, p. 79.

Ex. 3, 4, p. 84.

Ex. 5, p. 82.Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя.

34.
Опис людини.

[ jƐ˜ ], [ Ɛ˜ ]

R. « Je prononce bien », p.88.Il/elle est...

Ils sont...Les cheveux : roux, bruns, blonds, marron.

Les yeux : bleus, verts, gris, noirs, marron.Dialogue, p. 84.

Ex. 1, p. 84.


Ex. 8, p. 88.

Ex. 3, p. 86.Ex. 4, p. 86.35.
Опис людини.

Comptine, p. 88.
Ex. 2, p. 84.

-savoir faire le portrait physique de qqn.

Ex. 5, p. 87.

. Ex. 6, p. 87.
Співпрацювати у парі / групі.

36.
Опис домашнього улюбленця.

[ ʃ ]

R. « Je prononce bien », p. 92.Il/elle vit...

La queue, l’oreille, la tête, la patte.

Dialogue, p. 89.

Ex. 1, p. 89.


Ex.10, p. 93.

Ex. 4, p. 91.Ex. 2, p. 90.

Ex. 3, p. 90.


Розвивати мовну здогадку.

37
Опис домашнього улюбленця.

Comptine, p. 93.

Il/elle a...

Il/elle n’a pas de...Ex. 2, p. 90.

-savoir décrire un animal.

Ex. 6, p. 92.

Ex. 7, p. 92.
38.
Візит до лікаря.

R. « Je prononce bien », p. 98.

Où as-tu mal ?

Le pied, la jambe.

J’ai mal à la tête (au ventre, aux pied, aux jambes).Dialogue, p.94.

Ex. 1, p. 94.-savoir dire où on a mal.

Ex. 3, p. 96.

Ex. 2, p. 94.

Ex. 4, p. 97.Вживання

та вибір


вигуків.

39.
Візит до лікаря.

Comptine, p. 98.

J’ai mal à la (au, aux...).

.

Ex. 2, p. 94.

Ex. 5, p. 97.

Ex. 6, p. 97.

Ex. 7, p. 97.

Ex. 8, p. 98.Правила ввічливості
40.
У дантиста.

R. « Je prononce bien », p. 103.

Impératif.

Ouvre ta bouche !

Mange des fruits et du fromage blanc !

Bois du lait ! Ne mange pas beaucoup de sucreries ! Brosse-toi les dents le matin et le soir !


Dialogue, p. 99.

Ex. 1, p. 99.-savoir donner un conseil d’après le modèle.

Ex. 4, p. 101.

Ex. 2, p. 99.41.
У дантиста.

Comptine, p. 103.
Ex. 2, p. 99.

Ex. 3, p. 101.


Ex. 6, p. 102.

Ex. 5, p. 102.

Ex. 7, p. 102.

Тема. Свята і традиції.

42.
Масляна.

R. « Je prononce bien », p. 108.

On fête.

On prépare.Le carnaval, l’Epiphanie, Mardi Gras, des crêpes, des beignets.

Se déguiser en pierrot, fée, arlequin, princesse.Dialogue, p. 104.

Ex. 1, p. 104.-décrire un costume de fête.

Ex. 3, p. 106.


Ex. 4, p. 107.

Ознайомити з традиціями святкування Масляної у Франції.
43.
Масляна.

Comptine, p. 108.

On se déguise.

On fabrique.Ex. 2, p. 105.

-dire quand on fête Mardi Gras, ce qu’on prépare.

Ex. 6, p. 107.

Ex. 7, p. 107.

Ознайомити з традиціями святкування карнавалу.
44.
Пасха.

[Ɛ ˜]

R. « Je prononce bien », p. 112.Ils/elles font...

Les cloches, le poussin, le lapin de Pâques, l’oeuf.

Dialogue, p. 109.

Ex. 1, p. 109.- parler de Pâques en France.

Ex. 3, p. 110.

Ex. 4, p. 110

Ex. 2, p. 110.


45.
Пасха.

Comptine, p. 112.
Ex. 2, p. 110.


-parler de Pâques en Ukraine.

Ex. 6, p. 112.


Ex. 5, p. 110.

Ex. 7, p. 112.Joyeuses Pâques ! –типове фр. привітання.
46.
Пасха у Франції.

Poème, p. 117.

Ils/elles fêtent.

Ils/elles mangent.Un symbole

chrétien, une tradition familiale, cacher, les oeufs en chocolat.Dialogue , p. 113.

Ex. 1, p. 113.Ex. 4, p. 115.

Ex. 3, p. 115.

Ex. 5, p. 115.Ex. 6, p. 115.


Ознайомити з традиціями святкування Пасхи у Франції.
47.
Пасха в Україні.

Poème, p. 117.
Ex. 2, p. 114.

Ex. 8, p. 115.

Ex. 7, p. 115.

Ex. 2, p. 114.

Порівняти святкування у Франції та Україні.
48.
1 квітня.

R. « Je prononce bien », p. 121.

Ils collent.

Le poisson d’avril, des farces, coller dans le dos.

Dialogue, p. 118.

Ex. 1, p. 118.Ex 2, p. 119.

Ex. 4, p. 120.Ex. 3, p. 119.

Ex 2, p. 119..


Ознайомити з традиціями святкування 1 квітня у Франції.
49.
1 квітня.

Comptine, p. 121.Ex. 5, p. 120.

Ex. 8, p. 121.Ex. 7, p. 120.

.


Порівняти першоквітневі традиції у Франції та Україні.
Тема. Відпочинок і дозвілля.

50.
Цирк.

Comptine, p. 125.

Aimes-tu aller au cirque ?

Les clowns, les trapézistes, les gymnastes et les jongleurs.

Dialogue, p. 122.

Ex. 1, p. 122.Ex. 2, p. 130.


Ex. 3, p. 124.

Ex. 2, p. 123.

Ex. 4, p. 124.Вживання

та вибір


вигуків.

51.
Цирк.

Comptine, p. 125.Dialogue 2, p. 128.

Ex. 8, p. 125.

- parler de son visite au cirque.Ex. 5, p. 124.

Ex. 7, p. 125.Ex. 6, p. 124.
52.
Похід у басейн.

Comptine, p. 129.

Sais-tu nager ? Oui, je sais nager.

Pour apprendre à nager, on va à la piscine.Je nage très bien.

Je nage comme un poisson. Je nage comme une grenouille. Non, je ne sais pas nager. Je nage comme un marteau.Dialogue, p. 126.

Ex. 1, p. 126.Ex. 4, p. 128.

Ex. 3, p. 128.


Ex. 5, p. 128.

Jeu de doigts, p. 130.
53.
Похід у басейн.

Ex.9, p. 130.
Ex. 2, p. 126.

. Ex. 7, p. 129.

Ex. 6, p. 129.


54.
Робота в саду.

Ex. 8, p. 135.

Fais-tu du jardinage ?

Arracher les mauvaises herbes, planter les fl eurs, arroser les fl eurs

Dialogue, p. 131.

Ex. 1, p. 131.Ex. 4, p. 133.

Ex. 3, p. 133.

Ex. 2, p. 132.55.
Робота в саду.

Comptine, p. 135.

Je suis en train de...

Je ne fais pas de jardinage.
- parler de ses activités dans le jardin.

Ex. 7, p. 134.Ex. 6, p. 134.

Ex. 5, p. 134.56.
Робота в кухні.

Ex. 8, p. 140.

Aimes-tu cuisiner ?

Préparer les coctails, aider la maman, préparer les desserts, préparer les salades, cuisiner.

Nombres 1-300.Dialogue, p. 136.

Ex. 1, p. 136.Ex. 4, p. 139.

Ex. 5, p. 139.Ex. 3, p. 138.


Ex. 2, p. 137.57.
Робота в кухні.

Comptine, p. 141.
Ex. 2, p. 137.

-parler de ses activités dans la cuisine.

Ex. 6, 7, p. 140.

Ex.2, p. 144.58.
Літні канікули.

Ex. 8, p. 146.

Je vais aller…

Je vais voyager.Au bord de la mer, en colonie de vacances, à la montagne, durer.

Dialogue , p. 142.

Ex. 1, p. 142.Ex 4, p. 144.

Ex 3, p. 1443.

Ex 2, p. 143.

Порівняння тривалості канікул у Франції та Україні.
59.
Літні канікули.

Poème, p. 146.

Je vais rester chez moi.
Ex 2, p. 143.

Ex 5, p. 144.

Ex 6, 7, p. 145.


60.
Повторення вивченого за рік.

Каталог: free
free -> Уроків української мови у 4 класі за підручником М. С. Вашуленко. Українська мова: підруч для 4 кл
free -> Календарно-тематичне планування українська мова для знз із навчанням російською мовою 5 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми «Українська мова для знз із навчанням російською мовою»
free -> Календарно-тематичне планування Музичне мистецтво 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з музичного мистецтва 2011 р. За підручником «Музичне мистецтво, 4 клас»
free -> Календарно-тематичне планування математика 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 4 клас»
free -> Договір № на послуги по постачанню програмного забезпечення, ліцензії та надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення "Агент передачі файлів tcpfoss"
free -> Уроків до підручника Л. М. Масол


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка