План засідань міжшкільного методичного об’єднання вчителів української мови І літератури на 2015-2016 н р. ВступСкачати 194.86 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір194.86 Kb.
План засідань міжшкільного методичного об’єднання

вчителів української мови

і літератури

на 2015-2016 н.р.

ВСТУП

Сучасна школа - це соціальний інститут, завдання якого - готувати учнів до життя. Основним орієнтиром сучасної освіти називають формування творчо мислячої особистості, здатної саморозвиватися й адаптуватися в соціумі. Узагальнений образ сучасного учня має поєднувати такі основні якості: активність, ініціативність, рішучість, комунікабельність, персональну відповідальність, упевненість у собі, уміння аналізувати , здійснювати самоконтроль, працювати в колективі. Комунікативна спрямованість процесу навчання української мови передбачає вироблення в учнів готовності успішно розв'язувати комунікативні завдання. Компетентнісний підхід висуває на перше місце не інформованість учня, а вміння розв'язувати проблеми, що можуть виникнути в будь - яких ситуаціях. Слід сміливо впроваджувати компетентнісний підхід, який допоможе кожному учневі досягти максимального рівня інтелектуального розвитку відповідно до його природних задатків і здібностей.

Формувати духовний світ учнів, цілісні світоглядні уявлення, загальнолюдські орієнтири, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства загалом. На вирішення цих завдань і спрямовують свої зусилля члени міжшкільного методоб'єднання вчителів української мови та літератури. Вся робота протягом навчального року була спрямована на забезпечення свідомого засвоєння учнями нового матеріалу, на пропаганду і плекання любові до рідного слова, дотримання єдиного мовного режиму, використання нових форм проведення уроків, тобто інноваційний підхід до навчання, формування в кожного школяра уміння самостійно задовольняти власні естетичні потреби, цінувати прекрасне, виховувати покоління людей, спроможних гідно представляти себе і свій народ у світовій цивілізації та культурі.

Проблеми, над якими працюють члени міжшкільного методоб'єднання, визначаються на основі діагностики, яка проводиться дирекціями шкіл та районного методичного осередку. Позитивні напрацювання стають предметом обміну досвідом, над труднощами працюємо протягом навчального року.

Міжшкільне методоб'єднання працює за такими напрямками:

а) удосконалення форм і методів навчально - виховної роботи з української мови та літератури;

б) позакласна робота з української мови та літератури;

в) робота з обдарованими дітьми.

Аналізуючи перший напрямок, слід зауважити, що протягом навчального року члени міжшкільного методичного об'єднання працювали над таким проблемним питанням:

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу за допомогою інтенсифікації та індивідуалізації навчання і використання інноваційних технологій.

Протягом навчального року словесники готували учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. З цією метою складали тести для тематичного контролю, ситуативні вправи для побудови діалогів, працювали над підбором тестів для аудіювання, читання мовчки і вголос.

З 23 випускників, які здавали ЗНО, маємо такі результати: найвищий бал – 200 (Воронецька Наталія), найнижчий – 2 бали. На «12» – 2 учні; на «10» – 5; на «9» - 3; «8» - 2; «7» - 3; «6» - 1; «5» - 4; «4» - 2; «2» - 1. Випускники-медалісти підтвердили свої знання з української мови, отримавши такі бали: 10, 12, 12, 10, 9 (дві золоті медалі і три срібні).

Учителі української мови та літератури основним своїм завданням вбачають виховання комунікативної, готової до змін, що постійно відбуваються у житті, індивідуальності. Вирішення цих завдань можливе на основі впровадження інтерактивних методів навчання. Застосовуючи інтерактивні прийоми узагальнення систематизації знань, проведення рефлексії пізнавальної діяльності, вчителі стають помічниками учнів, дають можливість дітям навчатися вчитися.

Відкриті уроки з наступним обговоренням, проведені вчителями - словесниками, дали можливість запровадити в роботу різні інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, а також сприяли підвищенню майстерності вчителів. Учителі, які атестувалися, брали участь у тижні педагогічної майстерності. Цікаві уроки були проведені вчителями загальноосвітньої школи I-II ст. с. Охлопів (Лазар Н.П., Бондарук А.О.) з проблеми інноваційних технологій на уроках української мови та активізації розумового і творчого мислення на уроках української літератури (Бондарук А.О.).

На високому методичному рівні пройшли районні проблемні семінари, проведені вчителями зош І-ІІІ ст. м. Горохів «Сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови та літератури» (С.П. Глушко, 10-А клас), «Зв’язне мовлення на уроках української мови» (О.А. Пилип’юк, 11 клас), «Дискусія на уроках української мови та літератури» (Т.В. Кульган, 5-Б клас).

Позакласна робота - другий напрямок роботи міжшкільного методичного об'єднання. Основа позакласних заходів - забута спадщина, література рідного краю, тематичні літературні ранки до ювілеїв письменників. Цікавий літературний вечір відбувся до дня народження І. Франка, проведений у загальноосвітній школі I-III ст. №1 м. Горохів учителями Глушко С.П. і Пилип’юк О.А., зустріч із волинською письменницею Н. Гуменюк, організована Мудрак Л.Л., тиждень української мови та літератури в школі імені Франка.

Члени міжшкільного методоб’єднання інших шкіл округу проводили тижні української мови та літератури, літературні вечори, присвячені дню народження Т. Шевченка, Лесі Українки, Б. Лепкого та ін.

Робота з обдарованими дітьми – третій напрямок роботи міжшкільного методоб’єднання.

У минулому навчальному році учні шкіл округу стали учасниками районного конкурсу юних літераторів, конкурсу «Новітній інтелект нації», конкурсу «Найкращий відгук на сучасну прозу».

Учителі - словесники велику увагу приділяють підготовці учнів до олімпіад з української мови та літератури. Ось як виглядає рейтинг шкіл районного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури: • Терновик Софія – ІІ місце (8-Б, Мудрак Л.Л.);

 • Чернящук Діана – І місце (9-Б, Мудрак Л.Л.);

 • Тимчушин Дарія – ІІІ місце (10-А, Глушко С.П.);

 • Киселюк Дарія – ІІІ місце (11 клас, Пилип’юк О.А.).

Обласна олімпіада:

 • Чернящук Діана – ІІІ місце (9-Б, Мудрак Л.Л.).

Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика (районний етап):

 • Шило Богдан – ІІІ місце (5 клас, село Журавники);

 • Новосад Тетяна – І місце (6-Б клас);

 • Вавренюк Юлія – І місце (7-А);

 • Терновик Софія – ІІІ місце (8-Б);

 • Конопацька Олександра – І місце (9-А клас);

 • Боярчук Сергій – ІІ місце (9 клас, село Журавники).

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Т.Шевченка (районний етап):

Новосад Тетяна – І місце (6-Б клас); Конопацька Олександра – І місце (9-А клас);

На обласному етапі призових місць у цих конкурсах немає.

У першому етапі районного конкурсу читців, присвяченому 144 річниці з дня народження Лесі України, І місце зайняв Босий Степан.

30 учнів зош І-ІІІ ст. № 1 взяли участь у Всеукраїнській грі «Соняшник», отримавши Дипломи ІІ і ІІІ ст. регіонального рівня.

Члени міжшкільного методичного об'єднання вчителів української мови та літератури розуміють, що і далі актуальною залишається проблема змісту методичної роботи, збагачення її педагогічною наукою і практикою, всім тим цікавим і перспективним, що є у практиці творчого вчителя. Своїми здобутками члени методоб'єднання діляться на засіданнях, на тематичних "круглих столах", навчальних семінарах, на сторінках друкованих видань. Ці форми виправдали себе, є цікавими для вчителів. Учителі - словесники беруть участь у методичній виставці "Творчі сходинки педагогів Горохівщини".

Багато є позитивного в роботі вчителів української мови і літератури, але ще низькою залишається грамотність учнів, не всі школярі вільно володіють українською мовою у всіх видах мовленнєвої діяльності, не вміють аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, експериментувати, не завжди правильно користуються словниками і довідниками різного характеру.

Реформування освіти вимагає по-новому підходити до навчання і на уроках літератури. Не всі учні вміють працювати з текстом твору, добирати факти, художні деталі, аналізувати їх, робити висновок, не вміють користуватися знаннями, одержаними поза школою (радіо, телебачення, Інтернет, самостійне читання художньої та критичної літератури).

Словесники міжшкільного методичного об’єднання постійно перебувають у пошуку нових форм організації та проведення засідань.

У 2015-2016 н.р. члени міжшкільного методичного об’єднання продовжуватимуть працювати над проблемою впровадження компетентнісного підходу, спрямованого на здобуття якісної освіти в умовах навчально-виховного об’єднання «Освітній округ» з метою створення психолого-педагогічних умов для всебічного розвитку учнів. Особливу увагу звертатимуть на роботу з обдарованими дітьми і тими, які мають низький рівень знань, виховуватимуть повагу до української мови як державної, впроваджуватимуть методи нестандартної організації творчої діяльності учнів.Формувати в кожного школяра уміння самостійно задовольняти власні естетичні потреби, цінувати прекрасне, використовувати його для виховання себе як особистості, розвивати здатність учня розуміти авторський задум, мати власну думку й належно аргументувати її. Звертати увагу на профільне навчання, яке на основі диференційованого навчання повинне враховувати не лише навчальні досягнення, а й творчі, проектно-дослідні, особистісні, соціально значущі результати, уміння вирішувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

Головне завдання, яке стоїть перед учителем-словесником, - це підготовка грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетенції.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка