План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2013 2014 навчальний рікСкачати 137.25 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір137.25 Kb.
ТипПлан роботи
Терезинське НВО

« ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок»ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

НА 2013 – 2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
«Всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, формування соціально активної особистості

через системне включення в процес соціальної взаємодії»

КЕРІВНИК: Бугаєнко Людмила Станіславівна

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради

Протокол №___від «__» ________2013року


І. Організаційна робота
1. Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників:

розробка й затвердження планів виховної роботи.

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.

3. Організувати проведення відкритих виховних годин протягом року класними керівниками.

4. Надати допомогу класним керівникам - початківцям щодо організації виховної роботи.

5. Організація позаурочної діяльності.


ІІ. Основні завдання методичного об'єднання класних керівників
- сприяння становленню й розвитку виховної роботи класних керівників;

- підвищення теоретичного, науково-методич­ного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

- ознайомлення класних керівників із сучасними ви­ховними технологіями та сучасними формами і методами роботи;

- вивчення педагогічного досвіду роботи класних керівників;

- ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

- формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності.


ІІІ. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
- організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;

- інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи;

- методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.
ІV. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

- список членів методичного об'єднання;

- річний план роботи методичного об'єднання;

- протоколи засідань методичного об'єднання;

- аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).

V. Аналіз виховної роботи за минулий рік

Робота методичного об’єднання класних керівників у 2012-2013 році була спрямована на створення необхідних умов для розвитку особистості учня, його мислення, загальну культуру шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності. Адже, на сучасному етапі становлення і розвитку держави перед школою постає складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, гармонійно розвиненої, свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті.

Саме тому завданням кожного класного керівника не просто дати учневі багаж знань, умінь і навичок, а й зробити його компетентним, тобто здатним самостійно здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе відповідальність; бути активним у суспільному житті; таким, що поважає чужу історію та культуру. Усе це потребує переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня та створення необхідних умов для розвитку дитини як особистості.

На першому засіданні м/о класних керівників була розглянута нормативно-правова база як основа діяльності класного керівника, надані рекомендації з питань планування й організації діяльності учнів.

Для організації поставлених задач були проведені теоретичні й практичні семінари для класних керівників, колективна методична робота дозволила класним керівникам оволодіти різними виховними засобами, що сприяють максимальній реалізації педагогічних можливостей в розвитку індивідуальних якостей особистості. Під час взаємовідвідувань позакласних заходів, при організації відкритих годин спілкування, колективних творчих справ класні керівники вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати її результати, виправляти недоліки.

Аналізуючи роботу класних керівників, знову ж таки переконуємося у тому, що сьогодні дуже складно говорити виховну роботу як цілу систему, оскільки кожен із класних керівників намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося одних і тих же завдань. Кожен з них має не лише готувати дитину до життя, а вчити жити, оволодівати практичними навичками життєтворчості, здійснюючи дію самореалізації у різних видах навчальної, ігрової, практичної діяльності. У самостійне життя має вийти творча особистість, здатна брати відповідальність за прийняті рішення на себе, критично мислити і використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем, змінювати на краще своє життя і життя своєї країни. Тому самореалізація як необхідна умова виховання компетентного випускника школи, успішного громадянина України передбачає здійснення можливостей розвитку “Я” власними зусиллями, шляхом співдіяльності, співтворчості з іншими людьми, соціумом і світом у цілому.

Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. Працювати й творити в інтересах дитини задля дитини.

Але разом з тим в практиці роботи м/о класних керівників є й невирішені проблеми, основними з яких є:

- недостатньо уваги приділялось питанням методики роботи з батьками з профорієнтації, спільної діяльності школи й родини у формуванні особистості дитини;

- недостатнє використання можливостей дитячих громадських організацій, використання різноманітних інтерактивних ігор, що сприяють набуттю досвіду відповідальної й безпечної поведінки;

- недостатня робота педагогів – консультантів у розвитку учнівського самоврядування.

Тому, основним завданням роботи методичного об'єднання класних керівників у цьому навчальному році є:

- формування соціально активної особистості шляхом використання інноваційних підходів;

- створення сприятливих умов для формування та самореалізації учня в соціумі як громадянина, професіонала, сім’янина;

- стимулювання особистісно зорієнтованого виховання учнів шляхом залучення до активних видів діяльності, спираючись на основні напрямки виховної роботи;

- створення умов для психологічної стабілізації учнів «групи ризику», шляхом залучення їх до колективних форм роботи, розвитку здатності до позитивних стосунків з суспільством, державою, людьми;

- використання сучасних соціально-психологічних методик, прогресивних форм роботи з учнівським, батьківським і педагогічним колективами, спрямованих на збереження здоров’я учнівської молоді.

На підставі аналізу виховної роботи в школі методичне об’єднання класних керівників на наступний рік працюватиме над проблемою:


«Всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, формування соціально активної особистості через системне включення в процес соціальної взаємодії»

Засідання №1
(організаційне)
Вересень
11.09.2013р.
З М І С Т


Відповідальні

1

Аналіз виховної роботи за 2012-2013 н.р.

Голова МО

Класні керівники2

Визначення основних напрямків виховної роботи на 2013 – 2014 н.р.

Голова МО

Бугаєнко Л.С.3

Розгляд та затвердження плану роботи методичного об’єднання класних керівників на 2013 – 2014 н.р.

Голова МО

Бугаєнко Л.С.4

Організація підготовки та проведення загальношкільного конкурсу «Класний керівник року»

Класні керівники

Соц. педагог5

Огляд методичної літератури з питань виховної роботи

Голова МО

Бугаєнко Л.С.
Засідання №2
Листопад
13.11.2013р.
ТЕМА
Актуальність процесу соціального становлення особистості,

через системне включення в процес соціальної взаємодії
З М І С Т

Відповідальні

1

Процес соціального становлення особистості. Проблеми соціалізації в сучасному суспільстві.

Психолог

2

Використання інтерактивних технологій, які дозволяють робити процес соціалізації особистості керованим

Класний керівник

Шатковська І.М.
3

Формування внутрішніх моральних регуляторів ( совісті, честі, гідності, спроможності робити вибір між добром і злом. Година спілкування «Зорепад людяності, милосердя»

Година спілкування

Мельник О.Л.4

Огляд методичної літератури з питань виховної роботи

Голова МО

Бугаєнко Л.С.


Засідання №3
Січень
08.01.2014р.
ТЕМА
Формування в учнівської молоді навичок співпраці, колективної взаємодії

для соціального пристосовування дитина та позитивного ставлення

не тільки до себе, але й до інших людей
З М І С Т

Відповідальні

1

Оволодіння технологіями проектування і поліпшення власного життя, створення самобутнього особистісного образу

Голова МО

Бугаєнко Л.С.2

Специфіка вільного часу учнівської молоді, що виявляється у формування в школяра позитивної Я-концепціі, яка характеризується упевненістю в доброзичливому ставленні до інших людей.

Психолог


3

Формування у школярів потреби в продуктивній, соціально-схвалюваній діяльності через безпосереднє знайомство з різними видами діяльності, формування інтересу до них відповідно до їх індивідуальностей.

Класний керівник

Стороженко Л.В.
4

Вільна розмова «Як навчитися спілкуватися із людьми» (відкрита година спілкування)

Класний керівник

Кутишенко Ю.П.5

Огляд методичної літератури з питань виховної роботи

Голова МО

Бугаєнко Л.С.

Засідання №4
Березень
12.03.2014р.
ТЕМА

Формування етичного, емоційного, вольового компонента світогляду школярів їх емоційна сфера, яка формується через естетичні уявлення у творчій діяльності
З М І С Т

Відповідальні

1

Основні функції та компоненти процесу, які стимулюють світогляд школяра

Голова МО

Бугаєнко Л.С.2

Особливості формування в учнів молодшого шкільного віку світоглядних умінь, понять, ідей

Класний керівник

Жадан Л.М.3

Формування естетичного уявлення у творчій діяльності школярів «Ти відповідальний за тих, кого приручив»

Відкритий виховний захід

Шаповалова С.В.4

Ознайомлення класних керівників з сучасними ви­ховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи

Голова МО

Бугаєнко Л.С.
Засідання №5
Травень
07.05.2014р.
ТЕМА
Розвиток в учнів національних та загальнолюдських цінностей, критичного мислення, почуття власної гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності
З М І С Т

Відповідальні

1

Шляхи і засоби формування національних та загальнолюдських духовних цінностей

Класний керівник

Свид Н.М.2

Психолого – педагогічні умови виховання гуманістичних цінностей школярів

Соціальний педагог

Німенко І.О.3

Формування національної гідності особистості учнів в умовах незалежної української держави «Люблю тебе, всім серцем і душею, моя ти рідна Україно!»

Відкрита година спілкування

Оскерко Т.М.4

Планування роботи методичного об’єднання класних керівників на наступний навчальний рік

Голова МО

Бугаєнко Л.С.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка