План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованніДата конвертації05.05.2016
Розмір0.9 Mb.
#94
ТипПлан роботи
«Погоджено» «Затверджено»

Завідувач ДНЗ На спільному засіданні ________________ педагогічної ради школи та ДНЗ

_______ _____ 2014 р. протокол № 11 від ___ ____ 2014 р.

План роботи

із забезпечення наступності у навчанні і вихованні

(взаємодія школи та ДНЗ)Нехай, ставши учнем, ди­тина продовжує робити сьогодні те, що ро­била вчора.

Нехай нове з'являється в її житті поступово і не збентежує лавиною переживань.

(В.О. Сухомлинський)
Мета.

 • Створення єдиного освітнього простору «ДНЗ – Школа – Сім’я» з метою забезпечення гармонійного розвитку вихованців.

 • Забезпечити умови, що спонукають батьків до об’єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 • З’ясувати реальні потреби сімей в освітніх і оздоровчих послугах.

 • Забезпечення цільової і змістової єдності у на­вчально-виховній діяльності дошкільного підрозділу і початкової ланки.

 • Пропагування освітньої, оздоровчої, соціальної діяльності ДНЗ і школи.

Завдання.

 • Організація спільної діяльності з дітьми, педагогами, батьками у спільній діяльності – участь у святах, розвагах, оздоровчих заходах.

 • Визначити рівень педагогічної та психологічної культури батьків, їхньої поінформованості щодо особливостей розвитку, виховання та навчання дошкільників та школярів та надання консультативної допомоги.

 • Виявити очікування батьків щодо якості освітнього процесу в закладі та реальні недоліки в його організації.

 • Створити психолого-педагогічні умови, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого садка в школу).

 • Створювати умови для актив­ної співтворчості з дітьми, спрямованої на всебічний розвиток дитини.

 • Надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Якісна підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей.

 • Поглиблення інтересу дошкільнят до навчання в школі.

 • Забезпечення наступності дошкільної й почат­кової освіти.

 • Готовність дитини до навчання у школі та її соціальна адаптація.

 • Гармонійний розвиток дошкільників.

 • Встановлення партнерських відносин з родинами вихованців.

 • Створення довірчої форми спілкування між батьками й педагогами, що сприяє конструктивній взаємодії.

 • Забезпечення активної участі батьків в освітньому процесі.

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • Віра у власні можливості.

 • Сформовані базові якості особистості.

 • Оптимістичне ставлення до життя.

 • Розвиток уяви як передумови креативності.

 • Елементарні форми логічного мислення.

 • Фізичне, психічне, морально-духовне здоров'я.

 • Компетентність у сферах життєдіяльності.

 • Сформованість цілісного бачення світу.

 • Володіння елементарними формами само­регуляції поведінки і діяльності.

 • Розвиненість почуттєвої сфери.

 • Здатність здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності.

 • Загальнонавчальні вміння і навички:

організаційні;

загальнопізнавальні;

загальномовленнєві;

контрольно-оцінні.МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ПЕРШОГО КЛАСУ

 • Має уявлення про:

- здоровий спосіб життя;

- елементарні культурні-гігієнічні навички;

- гарну працездатність;

- розвинені рухові й моторні навички. • Володіє доступними видами суспільно-корисної праці.

 • Знає елементарні правила:

- безпечного поводження при взаємодії з іншими людьми;

- пра­вила поведінки на вулиці, в побуті;

- поведінки в громадських місцях.


 • Виявляє емоційно-позитивне ставлення до живої природи, має первісні знання про цілісність світу, про місце в ньому людини.

 • Володіє наочно-образною пам'яттю.

 • Розвиток навчально-пізнавальних інтересів, допитливості, освоєння загальнонавчальних умінь і навичок:

 • Уміє:

 • правильно і свідомо читати цілими словами;

 • списувати текст, записувати під диктовку;

 • правильно вимовляти звуки;

 • підтримувати бесіду;

 • оперувати математичними діями ;

 • розв'язувати прості завдання;

 • будувати відносини з дорослими, од­нолітками, доброзичливий;

 • зосередити свою увагу на запропонованому матеріалі й діяти відповідно до вказівок педагога.

 • Має поняття про геометричні фігури.

 • Розуміє різні схематичні зображення.

 • Самостійно експериментує з кольором, формою.

 • Свідомо реагує на музику різного характеру.

РОЗДІЛИ ПЛАНУ№ розділу

Назва розділу

1

Організаційно-управлінська діяльність

2

Інформаційно-методичне забезпечення . Взаємодія педагогічних колективів.

3

Педагогічний факультет для батьків.

4

Взаємодія дитячих колективів.

5

Психодіагностична та корекційно-розвивальна діяльність.

* * *


Розділ

Січень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Контроль за станом здоров’я дітей першокласників.

Постійно

Медична сестра
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу.

Постійно

Кл. керівник

1 класу

2.

Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу.

До 30.01

Адміністрація школи
Педагогічна майстерня .

 1. Відвідування занять у ДНЗ вчителем майбутніх першокласників (знайомство з дітьми старшої групи і формами роботи).

 2. Знайомство вчителя із програмою виховання і навчання в дошкільному закладі.

 3. Організації роботи за здібностями та нахилами дітей».

16.01

Адміністрація школи

Вихователі ДНЗДень відкритих дверей .


22.01

Вчителі школи

Вихователі ДНЗ


Робота над проектом «Мій шлях професійного розвитку».

«Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку.23.01

Вихователь ДНЗ
Самоосвіта:

· Опрацювання методичної літератури з проблем сімейного виховання.Протягом місяця

Вихователі ДНЗ

Вчителі 1 кл.


3

Тематична виставка

«Поради для батьків ліворуких дітей».Протягом місяця

Вихователі ДНЗ Практичний психолог
Психолого-педагогічний консультпункт для батьків

«Як підготувати дитину до школи».22.01

Практичний психолог
4

Спільні заняття «Дитячий вернісаж».


1-3 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗ


«Ігровий майданчик »

(розучування розвивально-пізнавальних ігор).2-4 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Практичні заняття з логопедом. Консультації.

Згідно графіка

Логопед
Робота з індивідуальними картками учнів.

Протягом місяця

Практичний психолог
* * *

Розділ

Лютий

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Контроль за станом здоров’я дітей першокласників.

Протягом місяця

Медична сестра
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу.

Постійно

Кл. керівник 1 класу
2

Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу.

До 28.02

Адміністрація школи
Психолого – педагогічний консиліум за результатами відвіданих занять і діагностики адаптації першокласників.

13.02

Практичний

психолог школи


Взаємовідвідування навчальних занять.

Протягом місяця

Вчителі школи

Вихователі ДНЗ


Самоосвіта:

· Опрацювання методичної літератури з проблем національного виховання.Протягом місяця

Вихователі ДНЗ

Вчителі 1 кл.


3

Обладнання куточків для батьків дошкільнят.

«Підготовка дітей до школи», «Що повинен знати й уміти першокласник».20.02

Вихователі ДНЗ

Вчителі 1 кл.


Тематичні виставки:

«Гіперактивні діти: які вони?».Протягом місяця

Вихователі ДНЗ

Практичний психолог


Психолого-педагогічні консультації для батьків:

«Фізіологічні особливості розвитку шестирічних дітей».24.02

Практичний психолог
Уроки для батьків «Підготовка дітей до школи в групі короткотривалого перебування дітей».

24.02-28.02

Вихователі ДНЗ

Практичний психолог


4

Спільне родинне свято

«Нумо, бабусі».28.02

Вчителі 1кл.

Вихователі ДНЗ


«Ігровий майданчик ».

(розучування розвивально-пізнавальних ігор).2-4 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗ


«Творча майстерня»

Виготовлення вітальних листівок до 8 Березня.Протягом місяця

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Організація спільних спеціальних занять з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

За спец. графіком

Вихователі ДНЗ

Практичний психолог


Індивідуальна робота з учнями.

Постійно

Практичний психолог* * *


Розділ

Березень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Контроль за станом здоров’я дітей першокласників.

Постійно

Медична сестра
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу.

Постійно

Кл. керівник

1 класу

Співбесіда із заступником директора з НВР, класним керівником першого класу за підсумками оцінювання учнів першого класу.

03.03

Адміністрація школи, ДНЗ
2

Методичний порадник .

 1. Особистісно орієнтоване навчання та виховання дітей.

Упровадження елементів досвіду Ш.О. Амонашвілі

05.03

Адміністрація школи, ДНЗ
Взаємовідвідування занять у старшій групі та уроків у 1класі.

Протягом місяця

Вчителі 1,4 кл.

Вихователі ДНЗ


Робота над проектом «Мій шлях професійного розвитку»

13.03

Вчителі 1-4 кл. Вихователі ДНЗ
Самоосвіта:

· Опрацювання методичної літератури з проблем родинного виховання.Протягом місяця

Вихователі ДНЗ

Вчителі 1 кл.


3

Заняття – тренінг для батьків майбутніх першокласників «Готуємося до школи».

20.03

Вчителі 1-4 кл.

Практичний психолог

Вихователі ДНЗ

Тематична виставка літератури:

«Гра – це навчання».17.03-21.03

Вихователі ДНЗ Практичний психолог
Психолого-педагогічна консультація для батьків

«Як правильно організувати дозвілля дитини».24.03

Практичний психолог
4

Спільний захід

«Свято Весни. Ніжності. Краси».07.03

Вчителі 1,4 кл.

Вихователі ДНЗ

Волонтери

«Ігровий майданчик »

(розучування розвивально-пізнавальних ігор)
2-4 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗПерегляд відеопрезентації «Шкільні лабіринти»

31.03

Волонтери
5

Організація спільних спеціальних занять з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

За спец. графіком

Вихователі ДНЗ

Практичний психолог


Індивідуальна робота з дітьми.

Постійно

Практичний психолог

* * *

Розділ

Квітень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Комплектування перших класів згідно із Законом України «Про освіту».

Згідно заяв батьків

Адміністрація школи

та ДНЗ

Уточнення списків дітей, які вступають до першого класу.

До 30.04

Заступник директора з НВР,завідувач ДНЗ
Контроль за станом здоров’я дітей першокласників.

Постійно

Медична сестра
2

Педагогічна рада «Результативність взаємодії двох освітніх структур у вирішенні проблеми адаптації і наступності навчання».

17.04

Адміністрація школи, ДНЗ
Проведення моніторингу рівня навчальних досягнень першокласників.

Протягом місяця

Адміністрація школи, ДНЗ
Взаємовідвідування навчальних занять.

Протягом місяця

Вчителі школи

Вихователі ДНЗ


Самоосвіта:

· Опрацювання методичної літератури з проблем фізичного виховання.Протягом місяця

Вихователі ДНЗ

Вчителі 1 кл.


3

Анкетування батьків майбутніх першокласників.

Протягом місяця

Вихователі ДНЗ
Забезпечення батьків інформацією про взаємодію ДНЗ із школою І-ІІІ ступенів.

До 24.04

Адміністрація школи, ДНЗ
Тематична виставка.

«В здоровому тілі-здоровий дух».14.04-28.04

Вихователі ДНЗ Практичний психолог
Психолого-педагогічні консультації для батьків:

«Як навчити дитину дотримуватися правил поведінки, режиму дня».28.04

Практичний психолог
4

Цільова прогулянка до школи « Безпечна дорога до школи»

30.04

Вихователі ДНЗ
«Ігровий майданчик »

(розучування розвивально-пізнавальних ігор).2-4 тижні щомісяця

Волонтери

Вихователі ДНЗ


«Творча майстерня»

Виготовлення вітальних листівок до Дня Матері.Протягом місяця

Волонтери

Вихователі ДНЗ


Виставка малюнків «Я стану скоро школярем».

Протягом місяця

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Проведення психодіагностичної роботи з дітьми 5-6 ти річного віку, спрямованої на виявлення рівня та особливостей розвитку дитини, її готовності до навчання.

Протягом місяця

Практичний психолог
Практичні заняття з логопедом. Консультації.

Згідно графіка

Логопед
Індивідуальна робота з дітьми.

Постійно

Практичний психолог
Психолого-педагогічна діагностика першокласників, вивчення результативності роботи з підвищення рівня адаптації (повторно).

Протягом місяця

Практичний психолог
* * *

Розділ

Травень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Комплектування перших класів згідно із Законом України «Про освіту».

Згідно заяв батьків

Адміністрація школи ,ДНЗ
Уточнення списків дітей, які вступають до першого класу.

До 30.05

Заступник директора з НВР, завідувач ДНЗ
Вивчення стану здоров’я майбутніх першокласників за медичними картками дітей.

Постійно

Медична сестра
2

Співбесіда вихователів ДНЗ із класними керівниками «Про індивідуальні особливості майбутніх першокласників».

06.05

Вчителі 1,4 кл.

Вихователі ДНЗ


Засідання педагогічної ради у ДНЗ з участю учителів початкової школи

 1. Підсумки освітньої роботи у старшій групі.

15.05

Адміністрація ДНЗ
Робота над проектом «Мій шлях професійного розвитку.

22.05

Вихователі ДНЗ

Вчителі 1 кл


Взаємовідвідування навчальних занять.

Протягом місяця

Вчителі школи

Вихователі ДНЗ


Самоосвіта:

· Опрацювання методичної літератури з проблем духовного виховання.Протягом місяця

Вихователі ДНЗ,

вчителі 1 кл.


3

Співбесіда учителів, сімейного лікаря, психолога, логопеда з батьками майбутніх першокласників щодо підготовки дітей до навчання у школі.

23.05

Адміністрація школи, ДНЗ
Індивідуально-групові консультації для батьків майбутніх першокласників «Запитуємо-відповідаємо».

27.05

Адміністрація школи, ДНЗ
Батьківські збори батьків майбутніх першокласників «Традиції, звичаї, досягнення та перспективи нашої школи».

30.05

Адміністрація

Вчителі 1,4 кл.


4

Екскурсія

«Сьогодні – п’ятирічки, а завтра - школярі».13.05

Вчителі 4 кл.

Вихователі ДНЗ


Участь дітей старшої групи у святі «Прощавай, Букварику».

20.05

Вчителі 1-4 кл.
Участь учнів 1 класу в святі «Прощавай, садочок! Здрастуй, школо».

29.05

Вчителі початкової школи

Вихователі ДНЗ


Взаємовідвідування виставок творчих робіт учнів та майбутніх першокласників «Академія мистецтв».

12.05-30.05

Вчителі 1,4 кл

Вихователі ДНЗ


5

Проведення психодіагностичної роботи з дітьми 5-6 ти річного віку, спрямованої на виявлення рівня та особливостей розвитку дитини, її готовності до навчання.

Протягом місяця

Практичний психолог
Корекційно – розвивальні заняття з дітьми 5-6 –ти річного віку.

Протягом місяця

Практичний психолог
Індивідуальна робота.

Постійно

Практичний психолог
* * *

Розділ

Червень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Комплектування перших класів згідно із Законом України «Про освіту».

Згідно заяв батьків

Адміністрація школи

та ДНЗ

Уточнення списків дітей, які вступають до першого класу.

До 15.06

Заступник директора з НВР, завідувач ДНЗ
Аналіз результатів медичного огляду майбутніх першокласників .

Постійно

Медична сестра
2

Складання психолого-педагогічної характеристики першокласників.

До 05.06

Кл. керівники 1 кл.
Опрацювання психолого- періодичної, методичної літератури, періодичних видань з питань організії та підготовки шестирічок.

12.06

Адміністрація школи, ДНЗ, вчителі 4 кл.

Вихователі ДНЗ


3

Індивідуально-групові консультації для батьків майбутніх першокласників «Запитуємо-відповідаємо».

Протягом місяця

Адміністрація школи, ДНЗ
Батьківські збори з представниками школи «Без п’яти хвилин школяр».

13.06

Адміністрація школи

Вихователі ДНЗ


4

Спільні заняття «Дитячий вернісаж» .


1-3 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗ


«Ігровий майданчик »

(розучування розвивально-пізнавальних ігор).2-4 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗ


Бесіди учнів з дошкільнятами «Школа –океан мрій».

02.06-13.06

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Корекційно – розвивальні заняття з дітьми 5-6 –ти річного віку.

Постійно

Практичний психолог
Індивідуальна робота.

Постійно

Практичний психолог* * *


Розділ

Серпень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Облік дітей 5-ти річного та шкільного віку, що проживають на території обслуговування.

До 30.08

Адміністрація школи

та ДНЗ

Комплектування старших груп згідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад.

До 30.08

Завідувач ДНЗ
Комплектування перших класів згідно із Законом України «Про освіту».

Згідно заяв батьків

Адміністрація школи

та ДНЗ

Уточнення списків дітей, які вступають до першого класу.

До 30.08

Адміністрація школи, ДНЗ
Узгодження та затвердження плану роботи взаємодії дитячого садка і школи на новий навчальний рік.

30.08

Адміністрація

Зав. ДНЗ

Контроль за станом здоров’я дітей першокласників .

Постійно

Медична сестра
2

Методичний консультпункт

«Вивчення нормативно-правових документів з питань організації навчально – виховного процесу в початковій школі та ДНЗ та навчальних програм»26.08-30.08

Вчителі 1 кл.

Заступник директора з НВР


Самоосвіта:

· Опрацювання методичної літератури з проблем естетичного виховання.Протягом місяця

Вихователі ДНЗ,

вчителі 1 кл.


3

Індивідуально-групові консультації для батьків майбутніх першокласників «Запитуємо-відповідаємо».

19.08-23.08

Адміністрація школи, ДНЗ
Участь вчителів школи в батьківських зборах дошкільнят.

За графіком

Вчителі, що будуть викладати у 1 кл.
Батьківські збори батьків майбутніх першокласників «Мій портфель».

20.08

Адміністрація школи

Вчителі 1-4 кл.


Практикум з участю батьків ліворуких майбутніх першокласників «Готуємо руку до письма».
Вчителі 1 кл.

Вихователі ДНЗ


4

Екскурсія

«Шкільними лабіринтами».22,23.08

Вчителі 4 кл.

Вихователі ДНЗ


«Ігровий майданчик »

(розучування розвивально-пізнавальних ігор).2-4 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Практичні заняття з логопедом. Консультації.

Згідно графіка

Логопед
Організація спільних спеціальних занять з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

За спец. графіком

Вихователі ДНЗ

Практичний психолог


Індивідуальна робота.

Постійно

Практичний психолог* * *


Розділ

Вересень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Комплектування старших груп згідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад.

До 05.09

Завідувач ДНЗ
Комплектування 1 класу з урахуванням діагностики

До 05.09

Адміністрація школи
Вивчення медичних карток учнів першого класу.

Протягом місяця

Медична сестра
Контроль за станом здоров’я дітей першокласників.

Постійно

Медична сестра
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу.

Постійно

Кл. керівник

1 класу

2

Взаємовідвідування занять у ДНЗ і уроків у 1 класі.

Протягом місяця

Вчителі1 кл.

Вихователі ДНЗ


3

Індивідуально-групові консультації для батьків майбутніх першокласників «Запитуємо-відповідаємо».

19.09

Адміністрація школи, ДНЗ
Тренінг Що повинен знати і вміти перш

26.09

Адміністрація школи, ДНЗ
4

Екскурсія

«У гості до Царства книг».02.09

Вчителі 1,4 кл.

Вихователі ДНЗ


Участь дошкільнят у святі «Першого дзвоника».

02.09

Вчителі 4 кл.

Вихователі ДНЗ

Волонтери

«Ігровий майданчик »

(розучування розвивально-пізнавальних ігор)2-4 тижні

Волонтери

Вихователі ДНЗ


«Творча майстерня»

Виготовлення виробів з природного матеріалу.Протягом місяця

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Вивчення наступності навчання і соціально – педагогічної адаптації першокласників (первинне).

Протягом місяця

Вересень
Діагностика рівня готовності учнів 1 класу до навчання (вхідний контроль).

Протягом місяця

Вересень
Робота з індивідуальними картками учнів.

Постійно

Практичний психолог
* * *

Розділ

Жовтень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Уточнення списків майбутніх першокласників за даними ДНЗ та обліку дітей, що проживають у мікрорайоні школи.

Протягом місяця

Адміністрація школи

та ДНЗ

Контроль за станом здоров’я дітей першокласників.

Постійно

Медична сестра
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу.

Постійно

Вчителі 1 кл.
2

Спільний семінар-практикум

«Формування культури здоров’я дітей 5,6 –ти річного віку».25.10

Адміністрація

Зав. ДНЗ

У творчій лабораторії С. П. Нагірної

«Розвиток дрібної моторики рук учнів 1 класу»

(пальчикові ігри).


29.10

Вчителі 1-4 кл.

Вихователі ДНЗ


3

Індивідуально-групові консультації для батьків майбутніх першокласників «Запитуємо-відповідаємо».

31.10

Адміністрація школи, ДНЗ
4

Спортивне свято «У дружбі зі спортом».

25.10

Волонтери

Вихователі ДНЗ


«Творча майстерня»

Виготовлення аплікацій.Протягом місяця

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Практичні заняття з логопедом. Консультації.

Згідно графіка

Логопед
Індивідуальна - корекційна робота з учнями 1 класу, у яких виявлено дезадаптацію.

Протягом місяця

Практичний психолог
Робота з індивідуальними картками учнів.

Постійно

Практичний психолог* * *


Розділ

Листопад

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Контроль за станом здоров’я дітей першокласників

Постійно

Медична сестра
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу.

Протягом місяця

Кл. керівник

1 класу

2

Семінар - практикум «Дитячий садочок – початкова школа: наступність освітнього процесу».

 1. Відвідування вихователями ДНЗ уроків фізичної культури та математики у 1 класі.

 2. Інновації у навчанні і вихованні дітей ДНЗ і початкової школи.

07.11

Адміністрація школи

Вихователі ДНЗВивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу.

Протягом місяця

Адміністрація школи
Проект «Мій шлях професійного розвитку»

«Творче використання досягнень педагогічної науки в роботі школи та ДНЗ».18.11

Вихователь ДНЗ
3

Індивідуально-групові консультації для батьків майбутніх першокласників «Запитуємо-відповідаємо».

04.11-15.11

Адміністрація школи, ДНЗ
4

Козацькі забави.

29.11

Вчителі початкової школи

Вихователі ДНЗ

Волонтери

День відкритих дверей у школі для майбутніх першокласників та їхніх батьків .

Свято «Пригоди у країні Знань».
14.11

Вчителі початкової школи

Вихователі ДНЗ


5.

Організація спільних спеціальних занять з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

За спец. графіком

Вихователі ДНЗ

Практичний психолог


Індивідуальна робота.

Постійно

Практичний психолог* * *


Розділ

Грудень

1

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Контроль за станом здоров’я дітей першокласників

Постійно

Медична сестра
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу.

Постійно

Кл. керівник

1 класу

Співбесіда із заступником директора з НВР, класним керівником першого класу за підсумками оцінювання учнів першого класу.

03.12

Адміністрація

Зав. ДНЗ

2

«Панорама творчих ідей та знахідок вчителів та вихователів».

12.12

Адміністрація школи

Вихователі ДНЗ і вчителі 1,4 кл.


Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу.

Протягом місяця

Адміністрація
Самоосвіта: Опрацювання методичної літератури з проблем правового виховання.

Протягом місяця

Вихователі ДНЗ,

вчителі 1 кл.


3

Індивідуально-групові консультації для батьків майбутніх першокласників «Запитуємо-відповідаємо».

16.12

Адміністрація школи, ДНЗ
Уроки для батьків у ДНЗ.

22.12

Вчителі, що будуть викладати у 1 кл.
4

«Творча майстерня»

Виготовлення прикрас до новорічного свята.Протягом місяця

Волонтери

Вихователі ДНЗ


Спільне свято «Різдвяна феєрія» .

23.12-27.12

Вчителі початкової школи

Вихователі ДНЗ

Волонтери

Спортивні розваги «Нумо, дошкільнята»

(з участю дітей-першокласників).24.12

Волонтери

Вихователі ДНЗ


5

Організація спільних спеціальних занять з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

За спец. графіком

Вихователі ДНЗ

Практичний психолог


Індивідуальна робота.

Постійно

Практичний психолог
.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка