План роботи Державної податкової служби у Луганській області на друге півріччя 2012 рокуСторінка1/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ДПС України


________________О.В. Клименко
_________________ 2012 року

План роботи

Державної податкової служби у Луганській області на друге півріччя 2012 року
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

При-

міткаРозділ 1. Організація виконання завдань із збору платежів до бюджетів та інших завдань із надходження платежів до бюджетів

1.1

Організація роботи підпорядкованих ДПІ щодо виконання завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів усіх рівнів та інших завдань, встановлених наказами ДПС України та ДПС у Луганській області

Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб,

управління погашення податкового боргу, управління податкового контролю, управління податкової міліції,

РУ Департаменту САТ ДПС України у Луганській області


Щомісячно
1.2

Розробка та доведення до підпорядкованих ДПІ завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів усіх рівнівУправління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Щомісячно
1.3

Здійснення аналізу декларацій з податку на прибуток з метою пошуку додаткових резервів

Управління оподаткування юридичних осіб

Серпень, листопад
1.4Контроль за формуванням звітності щодо розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань (боргу) з метою стабілізації та розвитку економіки регіону


Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Щомісячно

1.5

Проведення аналізу зведених звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування.

За результатами проведеної роботи підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ДПС у Луганській області для прийняття управлінських рішеньУправління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Вересень,

грудень

1.6

Моніторинг збору платежів до бюджетів усіх рівнів, в т. ч. збору до місцевих бюджетів плати за ліцензії на виробництво та право оптової торгівлі та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами з метою пошуку додаткових резервів та розширення бази оподаткування

Управління оподаткування юридичних осіб,

РУ ДСАТ ДПС України у Луганській областіщомісячно
1.7

Аналіз причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень - рішень, прийнятих за результатами документальних перевірок суб’єктів господарювання та підготовка відповідної інформації до підпорядкованих ДПІ

Управління податкового контролю

Жовтень
1.8

Аналіз інформаційних баз даних, формування, з урахуванням ризиків, переліків підприємств, направлення їх до підпорядкованих підрозділів ДПІ для подальшого дослідження та включення суб’єктів господарювання до планів - графіків проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання

Управління податкового контролю

Вересень, грудень
1.9

Вжиття заходів щодо призупинення дії ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які не внесено плати за ліцензії з метою забезпечення рівних умов бізнесу. Направлення до підпорядкованих ДПІ інформації про призупинення дії таких ліцензій

РУ ДСАТ ДПС України у Луганській області

Жовтень
1.10

Забезпечення взаємодії з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Луганській області з питань обміну інформацією про надходження платежів на бюджетні рахунки, які відкриті в органах Державного казначейства, та надходження розрахунків за окремими постановами та нормативними актами. Проведення звірки та складання актів звірки по надходженнях коштів до бюджетів усіх рівнів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності


Щомісячно


1.11

Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань припинення у боржників, які систематично не сплачують плату за землю, права користування земельними ділянками, з метою підтримки рівних умов бізнесу

Управління оподаткування юридичних осіб


Липень, жовтень
1.12

Координація роботи щодо забезпечення надходжень до Державного бюджету України сум донарахованих за актами документальних перевірок

Управління податкового контролю

Протягом півріччя
Розділ 2. Організація контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати платежів до бюджетів юридичними особами, фізичними та само зайнятими особами


2.1

Організація та контроль за роботою підпорядкованих ДПІ щодо створення умов для збільшення кількості платників, які сплачують податки, в т.ч. по: по податку на прибуток, ПДВ, платі за землю

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2

Організація та контроль за роботою підпорядкованих ДПІ щодо виявлення суб’єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток, вжиття заходів щодо виведення їх із цієї категорії з метою забезпечення конкурентноздатності бізнесу

Управління оподаткування юридичних осіб

Вересень, грудень
2.3

Організація та контроль за роботою підпорядкованих ДПІ щодо виведення підприємств з категорії збиткових


Управління оподаткування юридичних осіб

Вересень, грудень
2.4

Організація роботи щодо виявлення суб’єктів господарювання та залучення їх до сплати екологічного податку з використанням інформації Міністерства екології та природних ресурсів

Управління оподаткування юридичних осіб


Жовтень
2.5

Організація роботи підпорядкованих ДПІ щодо відповідності податкових зобов’язань з акцизного податку, задекларованих підприємствами-виробниками підакцизних товарів обсягам виробництва та реалізації підакцизної продукції

Управління оподаткування юридичних осіб


Щомісячно

2.6

Координація роботи щодо виявлення та залучення суб’єктів господарювання до сплати, які користуються радіочастотним ресурсом України, з урахуванням інформації щодо відповідних ліцензій, виданих Національною Комісією з регулювання зв’язку


Управління оподаткування юридичних осіб

Жовтень
2.7

Координація роботи щодо виявлення та залучення до сплати земельного податку суб’єктів господарювання - землекористувачів з урахуванням інформації від Управління земельних ресурсів Луганської області щодо цільового користування займаними земельними ділянками

Управління оподаткування юридичних осіб

Грудень
2.8

Організація роботи щодо погашення підприємствами Луганської області заборгованості по заробітній платі з метою забезпечення додаткових надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів


Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом півріччя
2.9

Організація роботи щодо сплати в повному обсязі нарахованих сум по земельному податку з фізичних осіб

Управління оподаткування фізичних осіб

Щомісячно
2.10

Координація роботи підпорядкованих ДПІ щодо якості складання матеріалів документальних перевірок

Управління податкового контролю

Протягом півріччя
2.11

Організація роботи підпорядкованих підрозділів щодо максимального залучення до автоматичного відшкодування ПДВ платників податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України, з метою впровадження Європейських стандартів оподаткування

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно
2.12

Проведення моніторингу стану відшкодування з бюджету сум ПДВ, у т.ч. підприємствам – експортерам для забезпечення зростання інвестиційної привабливості регіону

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно
2.13

Вжиття заходів щодо недопущення включення в податковий кредит податкових накладних, які не включені до Єдиного реєстру по підприємствах, що заявляють бюджетне відшкодування ПДВ з метою забезпечення прозорості бізнесу

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.14

Організація роботи щодо залучення платників податків до подачі податкової звітності в електронній формі, враховуючи норми Податкового кодексу України

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом півріччя
2.15

Забезпечення формування зведеної іінформації про можливі обсяги сум бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок з метою удосконалення роботи підпорядкованих органів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Щомісячно

Розділ 3. Організація контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів


3.1

Направлення до податкових інспекцій області інформації щодо виданих та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

РУ Департаменту САТ ДПС України у Луганській області

Жовтень
3.2

Надання Державному комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва зведених відомостей щодо виданих, призупинених, поновлених та анульованих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами з метою сприяння прозорості ринку

РУ Департаменту САТ ДПС України у Луганській області

Щомісячно

3.3

Координація роботи податкових інспекцій щодо проведення спільних перевірок дотримання вимог ліцензійного законодавства суб’єктами господарювання, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами на території області для підтримки рівної конкурентоспроможності бізнесу, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях та стягнення до бюджету штрафних санкцій

РУ Департаменту САТ ДПС України у Луганській області,

управління податкової міліціїПротягом півріччя

3.4

Координація роботи та здійснення перевірок з питань додержання суб’єктами господарювання вимог, встановлених законодавством України, які є обов’язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами з метою покращення інвестиційного клімату

РУ Департаменту САТ ДПС України у Луганській області

Протягом півріччя
3.5

Здійснення контролю за надходженням та цільовим використанням спирту етилового, що відпускається суб’єктам господарювання за нульовою ставкою акцизного податку (КП «Луганська обласна «Фармація»», Луганська обласна станція переливання крові тощо) з метою забезпечення рівних конкурентних умов бізнесу

РУ Департаменту САТ ДПС України у Луганській області

Жовтень
3.6

Координація роботи представників податкової служби на акцизних складах суб’єктів господарювання, які виробляють горілку і лікеро-горілчані вироби, щодо контролю за цільовим використанням спирту, дотриманням встановленого порядку відпуску алкогольної продукції, повнотою і своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку

РУ Департаменту САТ ДПС України у Луганській області

Протягом півріччя
3.7

Проведення оперативно – розшукових заходів, направлених на викриття та припинення діяльності незаконного виробництва підакцизних товарів, зокрема алкогольної та тютюнової продукції, використання при цьому незаконно отриманих та підроблених марок акцизного збору, встановлення каналів їх надходження та причетних до цього осіб, притягнення винних до кримінальної відповідальності

Управління податкової міліції


Протягом півріччя
Розділ 4. Організація здійснення контрольно-перевірочних заходів


4.1

Формування та затвердження планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання з використанням ризикоорієнтованої системи відбору платників. Контроль за їх виконанням

Управління податкового контролю,

управління оподаткування фізичних осібВересень, грудень
4.2

Організація та координація роботи щодо проведення документальних планових перевірок великих платників податків згідно з планами-графіками проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання та надання практичної, методичної допомоги ДПІ при перевірках суб’єктів господарювання з метою підвищення рівня їх ефективності

Управління податкового контролю

Протягом півріччя

4.3

Організація, здійснення та супроводження документальних перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів та постановами слідчих підрозділів та інших правоохоронних органів для підтримки рівної конкурентоспроможності ринку, вжиття заходів щодо руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, а також з відпрацювання підприємств, що задіяні в схемах роботи «конвертаційних центрів», легалізації «брудних коштів», тощо

Управління податкового контролю

Протягом півріччя

4.4

Організація проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з метою забезпечення прозорості ведення фінансово – господарської діяльності під час проведення розрахунків в готівковій формі

Управління податкового контролю

Протягом півріччя

4.5

Організація роботи по застосуванню до порушників законодавства у сфері ЗЕД спеціальних санкцій згідно із статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» з метою повернення валютних цінностей в Україну та створення умов для стабілізації національної економіки

Управління податкового контролю

Протягом півріччя

4.6

Організація роботи щодо забезпечення повноти декларування валютних цінностей та майна, які належать резидентам та знаходяться за межами України

Управління податкового контролю

Серпень, листопад
4.7

Організація роботи щодо забезпечення контролю за дотриманням платниками податків вимог чинного валютного законодавства

Управління податкового контролю

Протягом півріччя

4.8

Організація роботи підпорядкованих ДПІ щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених до відшкодування з бюджету сум ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно
4.9

Контроль за станом проведення підпорядкованими ДПІ камеральних перевірок декларацій з податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Серпень, листопад
4.10

Забезпечення контролю за організацією роботи підпорядкованих ДПІ щодо проведення перевірок правомірності бюджетного відшкодування ПДВ з метою підвищення прозорості ринкових відносин

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя
4.11

Контроль за станом організації роботи підпорядкованих ДПІ щодо проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності з метою недопущення порушеннь діючого законодавства


Управління податкового контролю

Щомісячно
4.12

Контроль за своєчасним прийняттям податкових повідомлень - рішень і застосуванням штрафних (фінансових) санкцій, за результатами документальних перевірок, проведених на підставі постанов слідчих підрозділів податкової міліції та інших правоохоронних органів, відповідно до п.86.9 ст.86 Податкового кодексу України, з метою забезпечення надходження коштів до бюджетів всіх рівнів

Управління податкового контролю

Протягом півріччя
Каталог: data -> material -> 000 -> 006
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
006 -> Затвержую голова дпс україни О. В. Клименко
006 -> План роботи Державної податкової служби у Луганській області на перше півріччя 2012 року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка