План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс уСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Головного управління ДФС у м. Києві

______________ І.Г. Бондаренко

« » ____________ 2014 року

План роботи

Державної податкової інспекції у Дніпровському районі

Головного управління ДФС у м. Києві

на 2015 рік
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання


Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів


1.1. Прогнозно-аналітична робота

1.1.1.

Організація роботи структурних підрозділів ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у
м. Києві щодо прогнозування та аналізу надходження податку і зборів, інших платежів, визначених Податковим кодексом України, Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”


Координаційно-моніторингове управління,

структурні підрозділиЩомісячно

1.1.2.

Розробка та доведення до виконавців індикативних показників надходжень до Державного бюджету України та місцевого бюджету, основних напрямів роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників та інших завдань з надходження коштів до бюджетів, встановлених наказами ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Координаційно-моніторингове управління

Щомісячно

1.1.3.

Забезпечення виконання індикативного показника із рівномірного забезпечення збору платежів до бюджетів усіх рівнів, та стабільного збільшення надходжень


Управління оподаткування юридичних осіб, управління доходів і зборів з фізичних осіб,

управління податкового аудиту, сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарівЩомісячно

1.1.4.

Проведення аналізу обсягів наданих платникам податкових пільг, їх цільового використання, втрат бюджету від надання податкових пільг, оцінка ефективності їх застосування

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.1.5.

Організація виконання Плану заходів щодо забезпечення наповнення місцевого бюджету з покроковим розписом спільних заходів з виконання завдань на 2015 рік (Дорожня карта)

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, управління оподаткування юридичних осіб, відділ погашення заборгованостей

Протягом року

1.1.6.

Забезпечення координації роботи членів робочої групи з оперативного реагування та подолання проявів тіньової економіки та аналізу результатів відпрацювання підприємств ризикової категорії. Узагальнення результатів відпрацювання структурними підрозділами ДПІ підприємств, віднесених до категорій «вигодоформуючих», «вигодотранспортуючих» та «вигодонабувачів» та формування зведеної інформації для керівництва ДПІ та інформування ГУ ДФС у м. Києві

Надання пропозицій до ГУ ДФС у м. Києві щодо виключення підприємств з категорії «ризикових» як відпрацьованих чи з інших причинКоординаційно-моніторингове управління, структурні підрозділи


Протягом року

1.1.7.

Аналіз діяльності бюджетоформуючих та великих платників податків

Координаційно-моніторингове управління

Протягом року

1.2. Організація роботи з адміністрування податку на прибуток

1.2.1.

Контроль за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податку на прибуток, застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання та (або) авансових внесків протягом граничних термінів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.2.

Контроль за виконанням платниками податку на прибуток вимог статті 153 та 160 Податкового кодексу України щодо своєчасного внесення до бюджету податку на прибуток при виплаті дивідендів, а також при перерахуванні доходів (прибутків) на користь нерезидентів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.3.

Контроль за показниками фінансово-господарської діяльності державних підприємств щодо повноти та правильності визначення сум відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.4.

Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру постійних представництв – нерезидентів, Реєстру договорів про спільну діяльність, Реєстру неприбуткових організацій

Управління реєстрації платників та електронних сервісів,

управління оподаткування юридичних осібПротягом року

1.3. Організація роботи з адміністрування податку на додану вартість

1.3.1.

Формування, ведення та забезпечення достовірності даних Реєстру платників податку на додану вартість

Управління реєстрації платників та електронних сервісів,

управління оподаткування юридичних осібПротягом року

1.3.2.

Забезпечення повноти нарахування та сплати сум податку на додану вартість, застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання

Управління оподаткування юридичних осіб


Протягом року

1.3.3.

Аналіз суб’єктів господарювання, які „згортають” позитивні нарахування з ПДВ за рахунок від’ємного значення ПДВ


Управління оподаткування юридичних осіб


Протягом року

1.3.4.

Виявлення платників ПДВ, якими включено до складу податкового кредиту суми ПДВ згідно податкових накладних, які незареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або щодо яких подано заяву із скаргою на порушення порядку реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.5.

Аналіз результатів застосування спеціального режиму оподаткування діяльності суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.6.

Відпрацювання платників ПДВ, що задекларували суми пільг з податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.7.

Відпрацювання підприємств, які формують податковий кредит за рахунок податкових накладних, з датою виписки більше 365 днів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.8.

Виявлення платників ПДВ, якими не подано або несвоєчасно подано до звітної декларації з ПДВ реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.9.

Проведення аналізу поданої звітності з ПДВ щодо неадекватності нарахувань до обсягів оподатковуваних операцій

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.10.

Відпрацювання правомірності формування від’ємного значення рядка 24 податкової декларації з ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.11.

Забезпечення контролю за уточнюючими розрахунками, поданими на зменшення податкових зобов’язань, збільшення податкового кредиту, зменшення нарахованих сум, які підлягали сплаті до бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.12.

Відпрацювання підприємств, в яких податкове навантаження по деклараціях з ПДВ менше 2%

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.13.

Відпрацювання підприємств, які декларують податкові зобов’язання на рівні податкового кредиту

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.4. Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість

1.4.1.

Виконання індикативних показників, доведених наказами ГУ ДФС у м. Києві щодо заявлених до відшкодування сум ПДВ на рахунки платників, залишків невідшкодованих сум ПДВ, в т.ч. активних до відшкодування

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.4.2.

Забезпечення автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України

Управління оподаткування юридичних осібПротягом року

1.4.3.

Надсилання/вручення платнику ПДВ письмового повідомлення про невідповідність критеріям, які дають право на автоматичне бюджетне відшкодування, з наданням детальних пояснень і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.4.4.

Надання до Головного управління державного казначейства України у м. Києві узагальнених даних щодо відшкодування ПДВ з бюджету

Координаційно-моніторингове управління

Протягом року

1.5. Організація роботи з адміністрування акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1.5.1.

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства:


Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом року

1.5.2.

Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом року

1.6. Організація роботи з адміністрування інших платежів

1.6.1.

Забезпечення надходжень до бюджету платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність по збору за користування радіочастотними ресурсами


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.2.


Забезпечення надходжень до бюджету:

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ,

збору за спеціальне використання води,

плати за користування надрами,

збору за спеціальне використання лісових ресурсів,

туристичного збору,

збору за місця для паркування транспортних засобів


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.3.

Забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних, рентних, місцевих платежів до бюджету, застосування штрафних (фінансових) санкцій

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.4.

Проведення роботи щодо адміністрування неподаткових платежів та екологічного податку

Управління оподаткування юридичних осібПротягом року

1.6.5.

1.6.5.1.


1.6.5.2.

Забезпечення надходжень до бюджету:

платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню;платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування для юридичних осіб та проведення перевірок звітності платників податків

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.6.

Проведення роботи щодо адміністрування плати за землю

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.7.

Проведення перевірок звітності платників податків – юридичних осіб, оподатковуваних площ земельних ділянок та повноти нарахування та сплати ними плати за землю:1.6.7.1

аналіз правильності застосування пільг по земельному податку;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.7.2

здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.7.3

внесення пропозицій про укладання (перегляд) договорів оренди на більш вигідних умовах виходячи із цільового використання земельних ділянок;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.7.4

забезпечення надходжень плати за землю з юридичних осіб, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти історико-культурного призначення


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.8.

Забезпечення своєчасного анулювання реєстрації платників єдиного податку у відповідності до вимог Податкового Кодексу України

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.9.

Відпрацювання переліку суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом станом на 01.01.2015, з метою забезпечення повноти залучення до оподаткування платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Управління оподаткування юридичних осіб

І квартал

1.7. Організація роботи з адміністрування податків та зборів, що сплачуються фізичними особами

(у т.ч. самозайнятими), єдиного внеску

1.7.1.

Здійснення заходів щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків


Управління реєстрації платників та електронних сервісів, управління ІТ

Протягом року

1.7.2.

Контроль своєчасного подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплата податків і зборів, єдиного внеску

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.7.3.

Відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушеннями вимог чинного законодавства, фактів виплати заробітної плати в „конвертах”

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.7.4.

Проведення контролю за сплатою юридичними, фізичними особами та самозайнятими особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.7.5.

Відпрацювання платників єдиного податку – фізичних осіб та проведення роботи щодо розширення кола платників єдиного податку

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.7.6.

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати:

податку на доходи фізичних осіб;

податків, зборів, внесків самозайнятих осіб;

державного мита;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними та фізичними особами;

екологічного податку з фізичних осіб – підприємців;

військового збору


Управління
доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.7.7

Контроль за сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Управління
доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.7.8.

Контроль за повнотою нарахування та сплатою плати за землю з фізичних осіб

Управління
доходів і зборів з фізичних осіб


Протягом року

1.7.9.

Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування


Управління
доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.7.10.

Проведення кампанії декларування доходів громадян та самозайнятих осіб, отриманих за
2014 рік

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого

півріччя


1.7.11.

Залучення до оподаткування фізичних осіб – підприємців, по яких виявлені розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно з базою даних за ф.1-ДФ та ознакою «157»

Управління доходів і зборів з фізичних осібПротягом року

Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
000 -> Програма вступного інструктажу з охорони праці та вступного протипожежного інструктажу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка