Питання до іспиту з дисципліни «Історія України та української культури»Скачати 12.56 Kb.
Дата конвертації26.01.2021
Розмір12.56 Kb.

Питання до іспиту з дисципліни «Історія України та української культури»

 1. На території України проживали:

 2. Політична роздрібненість Київської Русі

 3. З перелічених оберіть грецькі міста-поліси Північного Причорномор’я:

 4. За характером ведення господарства скіфи були:

 5. Хозарський каганат був зруйнований військами:

 6. Головним заняттям трипільців було:

 7. Східнослов’янський племінний союз полян мав своїм центром місто:

 8. Східнослов’янський племінний союз сіверян мав своїм центром місто:

 9. Східнослов’янський племінний союз древлян мав своїм центром місто:

 10. Військові загони князів називалися:

 11. Реформи, які впорядковували норми феодальних повинностей (данини), були проведені за князювання:

 12. Від 980 до 1015 рр. – час правління Руською державою:

 13. Протягом 1019 – 1054 рр. великим князем київським був:

 14. Кревська унія 1385 р. була укладена між:

 15. У результаті укладення Люблінської унії:

 16. У складі новоствореної Речі Посполитої на українських землях було створено:

 17. Позитивним наслідком Люблінської унії для України було:

 18. Яке з міст не було об’єктом морських нападів козаків:

 19. Яка битва відбулася 21-23 вересня 1648 р. на Поділлі:

 20. Територія козацької держави за Зборівським миром 1649 р. включала наступні воєводства:

 21. За яким договором вперше було досягнуто міжнародно-правового визнання козацької держави, яка постала в ході Хмельниччини:

 22. Що не належало до вищих органів державної влади Гетьманщини:

 23. Виникнення Гетьманщини:

 24. У червні 1651 р. відбулася найбільша битва періоду Хмельниччини під: БЕРЕСТЕЧКОМ

 25. На початку гетьманування Іван Виговський дотримувався зовнішньополітичного курсу, орієнтованого на:

 26. Згідно з Гадяцьким договором 1658 р. Україна мала:

 27. “Вічний мир” у 1686 р. було укладено:

 28. Гетьманом у вигнанні після смерті Мазепи було обрано:

 29. Останнім гетьманом Лівобережної України був:

 30. Повстання під назвою “Коліївщина” відбулось у:

 31. Кирило Розумовський гетьманував впродовж:

 32. Запорозьку Січ було ліквідовано царським урядом у:

 33. На теренах якої держави знаходилась Задунайська Січ:

 34. Козаки, які втікали після зруйнування в 1775 р. Нової Січі, заснували:

 35. Українські землі у складі Російської імперії після 1775 р. називалися:

 36. На початку XIX ст. частина українських земель входила до складу:

 37. В якому місті Наддніпрянської України було відкрито в 1805 р. університет:

 38. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії в ХІХ – поч. ХХ ст. передбачав поділ на:

 39. Українські землі у складі Російської імперії було поділено на:

 40. Кирило-Мефодіївське товариство було створене у:

 41. Програмні положення Кирило-Мефодіївського товариства були викладені у документі:

 42. У складі Австрійської імперії наприкінці XVIII ст. опинилися наступні українські землі:

 43. Альманах “Русалка Дністрова” було видано:

 44. До “Руської трійці” не входив:

 45. Хто із згаданих осіб входив до складу “Руської трійці”:

 46. Лідером “хлопоманів” у Наддніпрянській Україні був:

 47. Перший український журнал, який видавався в 1861-1862 рр. у Петербурзі, мав назву:

 48. Хто є автором “Історії України – Русі” в 10 томах:

 49. Греко-католицька церква переважала на підавстрійських землях серед віруючих українців:

 50. І Універсал Центральної Ради було проголошено:

 51. Очолив перший український уряд:

 52. Проголошений ІІІ Універсал був:

 53. Українська Народна Республіка була проголошена:

 54. Створений перший український більшовицький уряд був:

 55. IV Універсал проголошував:

 56. 56.Українська держава гетьмана Скоропадського формувалась на засадах:

 57. Гетьман Павло Скоропадський спирався на допомогу:

 58. Першим президентом української Академії наук став:

 59. Збройний виступ проти гетьманату Павла Скоропадського очолювали:

 60. Хто з цих політиків був членом Директорії:

 61. Нестор Махно був прихильником:

 62. Прийнято рішення про перехід до НЕПу:

 63. Голод 1921-1923 рр. в Україні виник у результаті:

 64. Проголошено утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік:

 65. Суть коренізації, оголошеної ХІІ з’їздом РКП(б):

 66. Спілка визволення України – це:

 67. Введення паспортної системи в 1932 р.:

 68. Розкуркулення – це:

 69. Головним завданням політики “українізації”, що впроваджувалась з 1923 р. в УСРР, було сприяти:

 70. Друга світова війна розпочалася:

 71. Підписано договір про “Дружбу і кордони” між СРСР та фашистською Німеччиною:

 72. В час створення ОУН, нею керував лідер Української військової організації:

 73. План воєнної операції Німеччини проти СРСР мав назву:

 74. Центром фашистської окупаційної адміністрації в Україні стало місто:

 75. План “Ост” передбачав перетворення України у:

 76. Звільнено територію України від фашистів:

 77. Найбільшою поразкою радянських військ у 1941-1942 роках була поразка:

 78. Операція “Вісла” – це переселення українців:

 79. “Шістдесятництво” – це:

 80. ХХ з’їзд КПРС у 1956 р. засудив культ особи:

 81. У 1976 р. була створена дисидентська організація:

 82. Курс на перебудову радянського суспільства було проголошено на пленумі ЦК КПРС:

 83. Перша масова громадська організація, створена у 1989 р. називалася:

 84. Декларація про державний суверенітет України була прийнята:

 85. “Акт проголошення незалежності України” було ухвалено:

 86. За яких обставин було прийнято “Акт проголошення незалежності України”:

 87. Всеукраїнський референдум на підтвердження “Акту проголошення незалежності України” відбувся:

 88. Першим Президентом України було обрано:

 89. Конституцію України було прийнято:

 90. Українська грошова одиниця – гривня, була запроваджена у:

 91. Державна влада в Україні здійснюється шляхом її поділу на:

 92. Джерелом влади в Україні за Конституцією є:

 93. Історіографія – це:

 94. Основним торгівельним партнером Київської Русі була:

 95. Геополітичне розташування Київської Русі на межі з степом було:

 96. Холопи це:

 97. Смерди це:

 98. Союз племен антів розпадається в результаті війн з:

 99. Правилом “Старого не змінюємо і нового не впроваджуємо” в політиці керувались:

 100. Роки правління Вітовта

 101. Грюнвальдської битва:

 102. Битва на Синіх водах:

 103. Люблінська унія відбулась в:

 104. Більшість українських земель увійшли до складу Польщі:

 105. Греко-католицька (уніатська) церква була утворена:

 106. Оберіть існуючі теорії походження козацтва:

 107. Дмитро Вишневецький збудував Січ:

 108. Привілеї реєстрового козацтва:

 109. Були такі причини повстання під проводом Богдана Хмельницького:

 110. За Білоцерківським мирним договором:

 111. Основні тенденції розвитку сільського господарства на українських землях в складі Російської імперії:

 112. Основні тенденції розвитку промисловості на українських землях в складі Австрійської імперії:

 113. Можна виділити такі основні напрями українського національного відродження в 19 ст.:

 114. Кріпосне право було відмінене:

 115. Емський указ було видано в:

 116. Братство тарасівців було засновано

 117. Перший універсал проголосив:

 118. Тимчасовий уряд визнав Центральну раду після:

 119. Більшовики визнали Україну самостійною:

 120. Скоропадський проголосив себе гетьманом всієї України:

 121. Що означає термін “гуманістичний”?

 122. Як Ви розумієте поняття “обряд”?

 123. Що таке демократія ?

 124. У чому виявляється комунікативна функція культури ?

 125. Які види мистецтва Ви знаєте?

 126. Толерантність – це:

 127. Що є основою концепції Г.Сковороди?

 128. Що таке міф?

 129. Що відноситься до художньої культури?

 130. Що таке фреска?

 131. Під поняттям “наука” розуміють:

 132. До якого історичного періоду належить трипільська культура?

 133. Що символізувала у давніх слов’ян Берегиня?

 134. Від кого українці успадкували такі елементи одягу, як біла сорочка та чоботи?

 135. Що означало у слов’ян Різдво Всесвіту?

 136. Хто вперше описав походження слов’ян ?

 137. З чого були споруджені перші житла слов’ян?

 138. 18. Кого з героїв старослов’янського епосу вважають засновниками Києва?

 139. Освіта – це:

 140. На Русі йому було присвячено багато храмів, а також він був охоронцем Києва:

 141. Першим найвидатнішим історичним твором на Русі вважається:

 142. Як називалася збірка законів князя Ярослава Мудрого?

 143. Першою кам’яною спорудою Київської Русі була:

 144. Хто такий чернець Алімпій?

 145. Якою була тематика княжого театру Київської Русі?

 146. Хто заснував Києво-Печерський монастир?

 147. Дифузіонізм – це:

 148. Хто був першим автором вітчизняної друкованої книги?

 149. Який князь об’єднав галицькі та волинські землі?

 150. Хто такі дидаскали?

 151. Перша в Україні вища школа – це:

 152. За умовами якої унії Литва об’єднувалася з Польщею в єдину державу – Річ Посполиту?

 153. Хто є автором перших творів полемічної літератури – “Ключ царства небесного” та “Календар римський новий”?

 154. Українським першодруком вважається:

 155. Критерії – це:

 156. Хто вважається засновником Запорізької Січі?

 157. Які часи в Україні називають добою Бароко?

 158. Що таке вертеп?

 159. Хто з українських композиторів був вихованцем Києво-Могилянської академії?

 160. У якому місті відкрилась перша українська співацька школа?

 161. Хто був архітектором дзвіниці Києво-Печерської лаври?

 162. Про що розповідав героїчний епос – думи та історичні пісні?

 163. Що таке методологія?

 164. Хто із письменників входив у Кирило-Мефодіївське товариство?

 165. Назвіть видатного майстра побутового жанру в українському живописі другої половини ХІХ ст.:

 166. Що таке символ?

 167. Який новий матеріал застосовували архітектори для забудови наприкінці ХІХ ст.?

 168. Який архітектурний стиль ліг в основу побудови Українського драматичного театру ім. І.Франка?

 169. Назвіть творця першої української професійної театральної трупи:

 170. Хто автор першої української національної опери “Запорожець за Дунаєм”?

 171. Хто започаткував психологічний напрям у вітчизняному мовознавстві?

 172. Які два типи вищої школи було встановлено на Україні у 20-х рр. ХХ ст.?

 173. Хто був першим президентом Української Академії наук?

 174. Яка течія в літературі з’явилась на початку ХХ ст в Україні?

 175. Який із перелічених фільмів створив О. Довженко?

 176. Що стало провідною темою в українському живописі воєнних років?

 177. Яку назву отримав стиль в архітектурі у другій половині 40-х років?

 178. Хто з українських письменників входив у об’єднання “шістдесятників”?

 179. Під якою назвою в історію увійшов собор, присвячений архангелу Михаїлу?

 180. Перша і найдавніша концепція походження слов’ян пов’язана з ім’ям:

 181. У якій культурі домінували культ Родової матері та культ Рожаниці?

 182. У \/І ст. до н.е. на узбережжях Чорного та Азовського морів виникають грецькі міста - поліси:

 183. Гребінь із Солохи та пектораль з Товстої могили є шедеврами:

 184. Кераміка якої культури вироблялася з допомогою гончарного кругу і мала сірий колір?

 185. Намисто, вінки та вишивки носили:

 186. Ранньою релігією у стародавніх слов’ян був:

 187. Центром Всесвіту слов’яни вважали:

 188. У слов’ян бог скотарства, майна і мистецтва – це:

 189. Покровителем князя Руської держави та його дружини був бог:

 190. Хто є творцем церковнослов’янської мови?

 191. Хто з вчених, на основі автохтонної теорії слов’ян написав “Історію України-Руси”?

 192. Інтегративна функція культури - це:

 193. Регулятивно-нормативна функція культури - це:

 194. Комунікативна функція культури - це:

 195. Пізнавальна функція культури - це:

 196. Хто офіційно запровадив християнство у Київській Русі?

 197. В якому році Київська Русь прийняла християнство?

 198. Ініціації – це:

 199. Як називався бог сонця у давніх слов’ян?

 200. Який із творів доби Київської Русі є оригінальним твором?:

 201. У якому році відбулася Берестейська унія?

 202. У якому році побачила світ Острозька Біблія?:

 203. Хто був першим ректором Острозької академії?

 204. Які предмети не вивчали в Острозькій академії?

 205. Найвизначнішою літературною пам’яткою Галицько-Волинської Русі є:

 206. Перлиною української барокової літератури є творчість:

 207. Період розквіту бароко в Україні:

 208. Андріївську церкву в Києві спроектував:

 209. Граматика, діалектика, риторика, геометрія, музика, астрономія, арифметика – це:

 210. Де були найпотужніші центри кіно в Україні в першій пол. ХХ ст.?

 211. Хто є автором фільмів “Звенигора”, “Арсенал”. “Земля” та ін.?

 212. Хто є автором творів “Маруся Чурай”, “Берестечко” та ін.?

 213. Пайдея - це:

 214. Хто є автором «Повісті временних літ»?

 215. Хто з авторів залишив нам свідчення про скіфів?

 216. Який метал був найбільш пошанований у скіфів ?

 217. Яким богам не поклонялися слов’яни?

 218. Мокоша у давніх слов’ян :

 219. Рік заснування Києво-Могилянської академії?

 220. Звідки в Київську Русь прийшло мистецтво мозаїки?

 221. Кого називають «українським Сократом»?

 222. Формуванню національної самосвідомості українців у першій половині ХІХ ст. сприяла діяльність:

 223. Назвіть відомих українських сучасних письменників:

 224. До календарної поезії відносяться:

 225. Основою господарського життя в Київській Русі було:

 226. У якому році ХХ ст. в Україні було ліквідовано університети?

 227. Пролетарський, або революційний романтизм в українській літературі поч. ХХ ст. був притаманний творам:

 228. Домінуючим стилем в архітектурі 20-30-х р. ХХ ст.. був:

 229. Назвіть українських скульпторів-модерністів поч. ХХ ст.:

 230. Основоположниками народницького напряму в українській історіографії були:

 231. У якому році видано «Кобзар» Т. Шевченка?

 232. Апокрифічний твір – це:

 233. Капище – це:

 234. Хто з композиторів написав національний український гімн «Ще не вмерла Україна»?

 235. Найпоширенішим видом мистецтва в Київській Русі було:

 236. Народні ігри з переважанням у них танцювальних ритмів на Русі називали:

 237. Найкращим твором оригінальної літератури на Русі вважається:

 238. У якому місті на українських землях починає свою історію братський рух: 

 239. Кого із князів на Русі називали «тестем Європи»?

 240. Назвіть нову столицю Української держави після зруйнування Запорізької Січі.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка