Питання 11. Методи визначення енерговитрат людини


Питання 12. Методика розрахунку енерговитрат людини за антропометричними та хронометражними данимиСкачати 88.44 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації03.04.2021
Розмір88.44 Kb.
1   2   3   4
Питання 12. Методика розрахунку енерговитрат людини за антропометричними та хронометражними даними.

Хронометражно-табличний метод заснований на використанні

хронограми дня та даних про витрати енергії на окремі види діяльності, що

здійснюється протягом доби. Потреба в енергії може визначатися з розрахунку

на 1 кг середньої нормальної маси тіла (ідеальна маса). Установлено, що

потреба в енергії на 1 кг ідеальної маси у чоловіків і жінок практично однакова

й складає для 1-ї групи інтенсивності праці – 40 ккал, 2-ї – 43 ккал, 3-ї –

46 ккал, 4-ї – 53 ккал. Основним джерелом енергії є вуглеводи, жири і,

частково, білки.

Останнім часом (1986 р.) спеціалістами Всесвітньої організації охорони

здоровя (ВООЗ) розроблена нова методика визначення енерговитрат, за якою

основний обмін (ОО) та специфічно-динамічну дію їжі розраховують за

спеціальними рівняннями з урахуванням віку, статі, зросту, маси тіла (додаток

2), а енерговитрати – множенням ОО на коефіцієнт фізичної активності (КФА),

значення якого розроблені для різних видів діяльності (додаток 3).

Розроблені також усереднені значення ОО з урахуванням статі, віку, маси

тіла і специфічно-динамічної дії їжі (додаток 4) та КФА відповідно до

професійної приналежності особи (додаток 5).

Наприклад, для чоловіка, слюсаря за фахом, віком 35 років, зростом 175

см, масою тіла 70 кг основний обмін складе:

ОО = 11,3 х 70 кг + 16 х 1,75 м + 901 = 1720 ккал.

Для розрахунку добових енерговитрат спочатку розраховують відносний

основний обмін (ОО) за 1 годину: ВОО = ОО : 24 години, який у нашому

прикладі складе: ВОО = 1720 : 24 = 71,7 ккал. Далі визначають хронометраж

(затрати часу) на кожний вид діяльності за добу, на підставі якого в таблиці

додатку 3 знаходять відповідні КФА. Для розрахунку енерговитрат отримані

результати заносять у таблицю:

Сума основного обміну з специфічно-динамічною дією їжі та енерговитрат на всі види діяльності складе добові енерговитрати. Для обчислення орієнтовних добових енерговитрат потрібно усереднений основний обмін (з урахуванням статі, віку, маси тіла, див. додаток 4) помножити на КФА відповідної професії (додаток 5). У нашому випадку це складе: 1650 х 1,9 = 3135 ккал.

2 спосіб

Завдання 3. Розрахувати добові енерговитрати методом хронометражу. Витрати енергії на виконання різних видів роботи на виробництві та в побуті можна визначити хронометражно-табличним методом. Для цього спочатку складають орієнтовну хронограму дня. Потім визначають витрати енергії на кожний вид занять, використовуючи дані таблиць, коефіцієнтів фізичної активності для розрахунку енергетичних витрат при різних видах діяльності.

Після складання хронограми робочого дня однотипні витрати енергії, наприклад, приймання їжі, ходіння з роботи і на роботу, виконання роботи за спеціальністю тощо, зводять до таблиці за наступною формою (табл. 1.11). Таблиця 1.11 – Розрахунок витрат енергії на виконання різних видів роботи Вид діяльності Тривалість різних видів діяльності (хв) ВОО на хвилину (ккал/хв) КФА Витрата енергії за добу (ккал)

Перемноживши тривалість витрат енергії (у хвилинах) на витрати енергії за одну хвилину (ВОО) і коефіцієнт фізичної активності, отримують витрату енергії на даний вид діяльності протягом дня. А підсумувавши останню колонку таблиці 1.11, отримують витрати енергії продовж дня на різноманітні види діяльності. До них додають СДД та одержують енерговитрати на добу. Після визначення сумарних енерговитрат рекомендується звірити їх з даними, рекомендованими для даної групи населення.

Завдання 1. Визначення індивідуальних енерговитрат організму

Для розрахунку добових енерговитрат спочатку розраховують основний

обмін (ОО) за добу та за 1 годину: ВОО = ОО : 24 години. Далі визначають

хронометраж (затрати часу) на кожний вид діяльності за добу, на підставі якого

в таблиці додатку 3 ПОСІБНИКА знаходять відповідні КФА. Для розрахунку

енерговитрат отримані результати заносять у таблицю:

Вид діяльності КФА

Енерговитрати на кожний вид діяльності:

ВОО  тривалість виду діяльності  КФА

У графі «вид діяльності» вказують всі види діяльності, що

виконувались студентом на протязі трьох днів ;При розрахунках в ті дні,

коли якогось виду діяльності не виконували поставте проти нього у

відповідних графах риску. Якщо якісь види діяльності повторювались

протягом доби кілька разів, їх можна записати один раз, а весь час за

добу, затрачений на цей вид діяльності, скласти.

В графі «Тривалість» вказується абсолютна кількість часу у годинах,

затрачена на кожен вид діяльності за відповідний день.

В графу «Енерговитрати на вид діяльності» вносять табличні величини

коефіцієнтів фізичної активності (КФА) з додатку 2, і потім

розраховують енерговитрати за кожен вид діяльності (множенням BOO

на тривалість кожного виду діяльності, виражену в годинах і на

відповідний КФА) а також в цілому за день (як суму енерговитрат всіх

видів діяльності).

Порівнюють енерговитрати за кожен день. Якщо вони відрізняються

не більше, ніж на 200 ккал., розраховують середні енерговитрати за три

дні. Якщо якийсь день значно відрізняється, середні енерговитрати

розраховують для двох близьких за цим показником днів.

На основі енерговитрат розраховують індивідуальні потреби в

основних нутрієнтах та енергії.

Додаток 1

Рівняння для розрахунку основного обміну (на основі маси тіла і зросту)

де МТ – маса тіла, кг; ЗР – зріст, м

Додаток 2

Коефіцієнти фізичної активності при різних видах діяльності

Вид діяльності

Показник КФА

у

чоловіків у жінок1..Учбова діяльність

1.1 Практичні заняття

А) лабораторні 2,7 2,6

Б) семінарські 1,9 1,8

В) семінарсько-лабораторні 2,4 2,3

Г) на клінічних кафедрах терапевтичного профілю 2,3 2,2

Віковий діапазон (роки) Основний обмін (ОО), ккал

10 – 18


Чоловіки 18 – 30

30 – 60


більше 60

16,6 х МТ + 77 х ЗР + 572

15,4 х МТ – 27 х ЗР + 717

11,3 х МТ + 16 х ЗР + 901

8,8 х МТ + 1128 х ЗР - 1071

10 – 18


Жінки 18 – 30

30 – 60


більше 60

7,4 х МТ + 482 х ЗР + 217

13,3 х МТ + 334 х ЗР + 35

8,7 х МТ - 25 х ЗР + 865

9,2 х МТ + 637 х ЗР – 302

Вид діяльності

Показник КФА

у

чоловіків у жінокД) на клінічних кафедрах хірургічного профілю

(асистування під час операції)

2,4 2,3

Е) поточний саннагляд на об’єктах 2,8 2,7

1.2.Учбово-дослідницька робота

А) виконання наукового експерименту на тваринах 2,7 2,6

Б) проведення хімічних аналізів 2,6 2,5

В) прибирання робочих місць після експерименту 2,2 2,0

Г) обговорення наукових проблем 2,2 2,1

Робота на комп’ютерах (операторська) сидячи 1,7 1,6

Робота на комп’ютерах (операторська) стоячи 2,7 2,6

1.3. Лекції 2,0 1,9

1.4. Підготовка до занять

А) читання учбової літератури 1,6 1,6

Б) перегляд наукової літератури 1,8 1,7

В) реферування наукової літератури 2,0 1,9

2. Особиста гігієна, самообслуговування

А) умивання 1,6 1,5

Б) душ 1,8 1,7

В) одягання, роздягання, взування 1,9 1,8

В) одягання, роздягання, взування 1,9 1,8

Г) прийом їжі сидячи 1,5 1,3

Д) прийом їжі стоячи 1,7 1,6

2. Ведення домашнього господарства

2.1 Легке прибирання 2,7 2,7

2.2. Прибирання з помірним навантаженням 3,7 3,3

2.3. Підмітання будинку 3,5 3,5

2.4. Підмітання подвір’я 3,1 3,0

2.5. Прання одягу, білизни 3,5 3,3

2.6. Миття посуду 1,6 1,5

2.7. Догляд за дітьми 2,7 2,2

2.8. Приготування їжі 2,2 1,8

2.9. Рубання дров 4,1

2.10. Придбання товарів, продуктів 4,0 3,5

2.11. Миття підлоги, вікон 3,7 3,3

3. Переміщення

3.1. Ходіння по дому 2,5 2,4

3.2. Прогулянка повільна 3,0 2,8

3.3. В звичному темпі 3,4 3,2

3.4. З тягарем масою 10 кг 4,6 3,5

3.5. В гору повільна 4,7 4,6

3.6. В гору в звичайному темпі 5,7 4,6

3.7. В гору швидка 7,5 6,6

3.8 В звичайному темпі з тягарем 10 кг 6,7 6,0

3.9. Під гору повільна 2,8 2,3

3.10. Під гору в звичайному темпі 3,1 3,0

3.11. Під гору швидка 3,6 3,4

3.12. Ходьба по сходах вверх 6,2 6,1

3.13. Їзда в транспорті 1,7 1,5

4. Ведення підсобного господарства

4.1. Робота лопатою 5,7 4,6

5. Заняття легким спортом

5.1. Гра в більярд, кеглі, гольф 2,2-4,4

5.2. Аеробні танці (аеробіка) низької інтенсивності 3,2 3,1

5.3. Аеробні танці високої інтенсивності 7,3 7,2

5.4. Бадмінтон в помірному темпі 3,7 3,7

5.5. Бадмінтон в напруженому темпі 7,3 7,1

5.6. Баскетбол на площадці стандартних розмірів 5,6 5,5

5.7. Волейбол 3,8 3,6

5.8. Ранкова гімнастика 2,3 2,2

5.9. Легка гімнастика 3,5 3,5

5.10. Напружена гімнастика 7,0 6,6

5.11. Біг (11,2 км/год) 7,1 7,0

6. Заняття важким спортом

6.1. Біг (16 км/год) 11,0 11,0

6.2. Плавання (0,4 км/год) 3,0 2,9

6.3. Плавання (2,4 км/год) 6,6 6,6

6.4. Плавання швидким кролем 8,4 8,3

6.5. Настільний теніс 3,0-4,0 3,0-3,9

6.6. Футбол 6,8 6,6

6.7. Катання на ковзанах 3,7 3,5

6.8. Катання на лижах 4,0 3,9

6.9. Заняття силовим тренуванням на тренажерах 8,0 7,6

6.10. Важка атлетика 6,0-10,0 6,0-8,8

7. Відпочинок

7.1. Спокійно сидячи 1,2 1,2

7.2. Перегляд телепередач 1,4 1,4

7.3. Читання художньої літератури 1,7 1,78. Сон 1 1

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка