ПіслямоваСторінка28/28
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.44 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Тимто створення в Києві Інституту геноциду на чолі з вір­ним другом України доктором Мейсом вважаю дуже доцільним і вартим найактивнішої підтримки громадськості.

Сподіваюсь, що новостворений інститут буде інститутом ве­ликої історичної правди, який донесе до світу довго замовчува­ну трагедію України в її повному обсязі».

Мало сказати: Гончар любив Україну. Він жив нею, боровся

золоті, не завжди щасливі, трагічні та навіть позначені суспіль­ною анемією сторінки. Так робили до нього Шевченко, Франко, Леся Українка, Довженко. Він продовжив святу місію пись­менника як діяча, лицаря, правдоборця, доніс її до вимріяної незалежності.

Архітектор і зодчий в одній особі, він і сьогодні вивершує, кшталтує державну, Соборну Україну, бачачи її в питомому ду­ховному та культурному просторі Європи, не відділяючи її уст­ремлінь від наших історичних сусідів, тим паче відданих нам по

брагимів. Так, у листах до зарубіжних кореспондентів, до приятелівііисьменників чи то із Російської Федерації, чи то пред­ставників Кавказу та Середньої Азії Олесь Терентійович немов­би простягає руку політично скривдженим людям і народам, трактує своє літературне (і не тільки) бачення можливого вза­єморозуміння та співпраці. Так, у листі до визначного білорусь­кого українознавця В'ячеслава Рагойші, говорячи про свої теплі почуття до білорусів, Гончар додає надзвичайно важливе: «Це щось більше, ніж вияв симпатії. Це доля. Вона нас єднає». Цілком очевидно, що тут йдеться не лише про минуле, таке не­зичливе до двох дуже близьких націй, а, мабуть, іще більше про нову долю, нову — нашу та їхню — історичну перспективу. І в листах до рідних, можливо, їх не так уже й багато,

особистості автора «Собору», можливо, розповість вірна супут­ниця Олеся Гончара, його натхненниця, сподвижниця і продов­жувачка справи Валентина Данилівна Гончар. Саме завдяки її відданості та невсипущості, завдяки безкорисливій допомозі бо­йового побратима Олесевого Якова Оксюти приходять до нас «Листи» Олеся Гончара.

Так, больові пороги України неможливо ані замовчати, ні обійти. І кожен, хто бажає зрозуміти Україну нову, державну, зрозуміти її велику перспективу в майбутньому, переступаючи їх, поклониться всім, хто плугом і мечем, шаблею і пером, цир­кулем і пензлем творив і захищав Собор нашої духовності, хто оберігав «Собори людських душ».

Серед них лицарів, зодчих і оборонців України дорога, незабутня постать Олеся Гончара.

Роман ЛУБКІВСЬКИЙ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

А

Абалкін Микола Олександро­вич російський театрозна­вець, критик.Аврахов Григорій Герасимович (1922) український літе­ратурознавець, педагог.

Алексєєв Михайло Миколайо­вич (1918) російський письменник.

Архипенко Олександр Порфирович (18871964) україн­ський скульптор, живопи­сець.

Б

Бажан Микола Платонович (19041983) український поет, державний і громад­ський діяч.Базилевський Володимир Олек­сандрович (1937) україн­ський письменник.

Бакуменко Данило Олександро­вич (19181998) україн­ський письменник.

Барабаш Юрій Якович (1931) український літературозна­вець.

Барка (Очерет) Василь

(19082003) український письменник. Баруздіи Сергій Олександрович (19261991) російський письменник.

Батюк Віктор Гаврилович

(19391996) український дипломат, перекладач. Безклубенко Сергій Данилович колишній міністр культури УРСР.

Безхутрий Микола Микитович (19191995) український мистецтвознавець, письмен­ник.

Бережний Василь Павловичі (19181985) український письменник.

Баш (Башмак) Яків Васильо­вич (19081986)

Бейлін Павло Юхимович (19101988) український письменник.

Бідняк Григорій Прокопович (1933) український пись­менник.

Білецький Олександр Іванович (18841961) український літературознавець.

Білоус Дмитро Григорович (19202004) український поет.

Богуславець Леся (Ткач Олек­сандра Дмитрівна) (1931) українська письменниця з Австралії.

Бойко Богдан Михайлович (19372000) український письменник.

Бондарев Юрій Васильович (1924) російський пись­менник.

Братан Микола Іванович (1935) український пись­менник.

Братунь Ростислав Андрійович

(19271995) український письменник.

Бровченко Володимир Якович (1931) український поет, громадський діяч.

Бродський Михайло Микито­вич російський літерату­рознавець.

Бунін Іван Олександрович (18701953) російський письменник.

Бури Станіслав Едуардович польський письменник, пе­рекладач.

Бурлаков Сергій Романович (1938) український пись­менник.

Буряківський Юрій Олександ­рович (19141973) україн­ський письменник.

в

Василевська Ванда Львівна(19051964) польська і українська письменниця.

Васильківський Сергій Іванович (18541917) український живописець.

Ватченко Олексій Федосійович (19141984) партійний і державний діяч УРСР.

Вершигора Петро Петрович (19051963) письменник, один із командирів парти­занського з'єднання С.А. Ковпака.

Вишня Остап (Губенко Павло Михайлович) (18891956) український письменниксатирик, гуморист.

Волошко Євген Михайлович (19272006) український літературний критик.

Ворошилов Климент Єфремович (18811969)радянсь­кий державний і військовий діяч.

Врублевська Валерія Василівна

(1928) українська пись­менниця.

Гай Анатолій Іванович (1952) український письменник.

Галич Валентина Миколаївна літературознавець.

Глібов Леонід Іванович (1827­1893) український поет, байкар.

Гоголь Микола Васильович (18091853) російський і український письменник.

Головко Андрій Васильович

Гончар Іван Макарович (1911­1993) український скульп­тор, живописець, етнограф,

Горбачов Михайло Сергійович

(1931) партійний і держав­ний діяч СРСР. Гребенюк Іван Федорович

(19181982) український

письменник. Гримайло Ярослав Васильович

(19061984) український

письменник. Гулка Рудольф чеський

письменник, перекладач. Гуреїв Олексій Іванович

(19131999) український

письменник. Гуцало Євген Пилипович

(19371995) український

письменник.

д

Далідович Генріх Вацлавович (19461984) білоруський письменник.Дашкієв Микола Олександрович (19211976) український письменник

Дейч Олександр Йосипович (18931972) російський і український письменник, літературознавець.

Демерджі Дмитро Лазаревич (#011992) український письменник, перекладач.

Демичев Петро Нілович ра­дянський партійний і дер­жавний діяч.

Демченко Микола Несторович (18961937) укр. парт, і держави, діяч, в 1935 р. секретар Харківського об­кому КПУ.

Добровольський Володимир Анатолійович (19182003) український письменник.

Довженко Олександр Петрович (18941956) український кінорежисер, письменник.

Дрок Кость Леонідович (1919­1996) український пись­менник.

Дряпаченко Іван Кирилович (18811936) український живописець.

Дудар Євген Михайлович (1933) український пись­менник.

Дяченко Михайло Григорович (1947) український пись­менник.

Є

Єльченко Юрій Никифоровичрадянський партійний і державний діяч.

Єфімов Володимир Васильо­вич науковий працівник, педагог.

Ж

Женченко Віктор Васильович (1936) український пись­менник, співак.Жулинський Микола Григоро­вич (1940) український літературознавець, критик, державний діяч.

Жур Петро Володимирович (19142002) український літературознавець.

Журавський Анатолій Федоро­вич (19522001) українсь­кий письменник.

Журахович Семен Михайлович (19071997) український письменник.

з

Заболотний Данило Кирилович (18661929) український мікробіолог, епідеміолог, президент АНУРСРв 19281933 pp.Завгородній Сергій Олексійо­вич (19081994) україн­ський письменник.

Заньковецька Марія Костянти­нівна (18541934) україн­ська артистка, з 1932 р. — народна артистка респуб­ліки.

Заремба Володимир Іванович український письменник, журналіст.

Затонський Володимир Петро­вич (18881938) україн­ський партійний і держав

■ ний діяч, в 193338 pp. нарком освіти УРСР.

Захарчеяко Василь Іванович

(1936) український пись­менник.

Земляк Василь Сидорович (19231977) український письменник.

Зленко Григорій Дем'янович (1934) український пись­менник.

Зобенко Марія Олександрів­на українська письмен'ниця, літературознавець.

Золотуський Ігор Петрович російський літературозна­вець, критик.

І

Іваничук Роман Іванович (1929) український пись­менник.Іванов Всеволод В'ячеславович

(18951963) російський письменник.

Іванов Захарі (1944) болгар­ський письменник.

Ільченко Олександр Єлисеєвич (19091994) український письменник.

к

Капельгородський Пилип Йо­сипович (18821942) украї­нський письменник.Карклінь ГалинаІнга Микола­ївна (1939) латиська письменниця.

Карплюк Микола Андрійович (1923) український пись­менник.

Кириленко Іван Ульянович (19091939) український письменник.

Кириченко Юрій Іванович (1954) український поет.

Киценко Микола Петрович (19211982)журналіст, партійний і державний діяч УРСР.

Кіішіс (Грягор'єв) Григорій Йосипович (19231995)український письменник.

Коваль Віталій Кирилович (19372001) український письменник.

Козловський Іван Семенович (19001993) український і російський співак.

Колас Якуб (Міцкевич Костян­тин Іванович) (18821956) народний поет Білорусі.

Колісниченко Анатолій Іларіонович (1943) український письменник.

Коляновський Афанасій Мико­лайович (1925) україн­ський поет.

Кондратюк Юрій Васильович (19871941) український вченийвинахідник.

Копиленко Олександр Іванович (19001958) український письменник.

Короленко Володимир Галактіоневич (18521921) ро­сійський письменник.

Коротич Віталій Олексійович (1936) український пись­менник.

Косарик Дмитро Михайлович (19041992) український письменник.

Костенко Ліна Василівна (1930) українська пись­менниця.

Костомаров Микола Іванович (18171885) український історик, письменник.

І І

Котенко Микола Миколайо' вич російський перекла­дач.

Коцюбинський Михайло Ми­хайлович (186419В) український письменник.

Кошут Леонард німецький видавець, перекладач.

Кравчук Василь Іванович (1924) український пись­менник.

Кравчук Леонід Макарович (1934) український пар­тійний діяч, президент України (19911994).

Крикуненко Віталій Григорович (1951) український пись­менник.

Кримський Агатангел Юхимо­вич (18711942) укр. схо­дознавець, славіст, пись­менник.

Крюкова Неоніла Валеріївна (1943) народна артистка України.

Кугультінов Давид (1922) на­родний поет Калмикії.

Кузьмін Олександр Трифонович білоруський партій­ний діяч.

Куліш Микола Гурович (1892­1942) ~ український радян­ський письменник, драма­тург.

Кулієв Кайсин (19171985) народний поет КабардиноБалкарії.

Кулик Іван Юліанович (1897­1941) український поет, в 1934 голова Спілки пись­менників України.

Купала Янка (Луцевич Іван Домінікович) (1882— 1942) народний поет Білорусії.

Курбас Лесь (Олександр) Сте­панович (18871937) український актор, режи­сер, педагог.

Куштевська Тетяна німецька письменниця.

л

Левш Борис Наумович (1919­2002) український пись­менник.Левченко Петро Олексійович (18561917) український живописець.

Ленсноніс Альпас Антонович литовський письменник.

Липський Володимир Іполитович (18631937) українсь­кий ботанік, академік, в 19221928 pp. Президент АН УРСР.

Лисенко Микола Віталійович (18421912) український

sas;

Ломідзе Георгій Йосифович(19151999) грузинський літературознавець,

Ломоносов Михайло Васильо­вич (17111765) російсь­кий вчений, поет, історик.

Лубківський Роман Маркіянович (1941) український письменник.

Луначарський Анатолій Васи­льович (18751933) ра­дянський державний діяч, письменник.

Лупан Леонід Сильвестровйч (19151944) український поет.

Лупейко Віктор Юхимович

(1929) український пись­менник.

Ляшко Олександр Павлович

(19152002) державний і партійний діяч УРСР.

м

Малишко Андрій Самійлович (19121970) український поет.Мартинов Василь Іванович

(19382006) український письменник.

Мартович Лесь (Олекса) Сте­панович (18711916) ук­раїнський письменник.

Мележ Іван Павлович (1921­1976) білоруський пись­менник.

Микитенко Іван Кіндратович (18971937) український письменник.

Мирний (Рудченко) Панас Якович (18491920) україн­ський письменник.

Мовчан Павло Михайлович (1939) український пись­менник.

Моргун Федір Трохимович (1924) український пар­тійний і громадський діяч, письменник.

Муратов Ігор Леонтійович (19121973) український письменник.

Мушкетик Юрій Михайлович (1929) український пись­менник.

н

Наєнко Михайло Кузьмич (1938) український літературознавець.Негода Микола Тодосійович (1928) український поет.

НечуйЛевицький Іван Семено­вич (18381918) українсь­кий письменник.

Нитченко Дмитро Васильович (19051999) український письменник з Австралії.

Новосельцева Ізіда Зіновїївна (19222001) російська перекладачка.

Носань Сергій Лукич (1939) український письменник.

Нудьга Григорій Антонович (19131994) український літературознавець, критик.

О

Озеров Віталій Михайловичросійський літературозна­вець, критик.

Олійник Борис Ілліч (1935) український поет, держав­ний і громадський діяч.

Овкович Дмитро Юліанович (1934) український поет.

Опанасюк Олексій Семенович (1936) український пись­менник.

Оскоцький Валентин Дмитро­вич російський літерату­рознавець.

п

Павличко Дмитро Васильович (1929) український поет, державний і громадський діяч.Панч Петро Йосипович (1891­1978) український пись­менник.

Панченко Володимир Євгено­вич (1954) український письменник.

Патон Борис Євгенович (1918) український вче­

ний, президент HAH Украї­ни.

Петрушевський Дмитро Мойсейович (18631942) ра­дянський історик, академік АН СРСР.

Погрібний Віктор Олексійович (1935) український пись­менник.

Поліщук Володимир Трохимович (1953) літературозна­вець, педагог.

Попович Павло Романович (1930) космонавт, україн­ський письменник.

Проконенко Володимир Павло­вич (1937) український письменник.

Пушик Степан Григорович (1944) український пись­менник, фольклорист.

Рагойша В'ячеслав Петрович

білоруський письменник.

Ребро Петро Павлович (1932) український письменник.

Ренін Ілля Юхимович (1844­1930) російський живо­писець.

Реп'ях Станіслав Панасович (1938) український пись­менник.

Рильський Максим Тадейович (18951967) український письменник, громадський діяч.

Роговий Феодосій Кирилович

(19251992) український письменник. Рудик Ніна Терентіївна вчи­телька.

І^дницький Леонзд (1935) професор Пенсільванського університету, перекладач.

Русанівський Віталій Макарович (1931) український мовознавець.

Рябий Микола Олександрович

(1936) український пись­менник.

Саварин Петро канадський вчений, з 1982го по 1986 р. канцлер Альбертського університету.

Савич (Лук'яненко) Іван Савич (19142004) український письменник.

Сагайдачний Петро Кононович (? 1622) гетьман українського реєстрового козацтва.

Садовський (Тобілевич) Мико­ла Карпович (18561933) український актор, режисер.

Салахян Акоп вірменський письменник, в 1968 р. — за­ступник редактора журналу «Дружба народов».

Сахаров Андрій Дмитрович (19211987) російський фізик, правозахисник.

Сизоненко Олександр Олександ­рович (1923) український письменник.

Силін Олесь Опанасович (19032007) український архітектор.

Симоненко Василь Андрійович (19151963) український письменник.

Сковорода Григорій Савич (17221794) український просвітитель, філософ, поет.

Сластіон (Сластьон) Опанас

архітектор, етнограф, мис­тецтвознавець.

Смілянський Леонщ Іванович (19041966) український письменник.

Солнцева Юлія Іполитівна (19011989) російська актриса, кінорежисер, дру­жина О. П. Довженка.

Сом Микола Данилович (1935) український письменник.

Сорока Ярослав Михайлович вчитель.

Станку Захарі (19021974) румунський письменник.

Стеценко Григорій Панасович літературознавець.

Стриженюк Станіслав Савич (1931) український пись­менник.

Стрельбицький Михайло Пет­рович (1947) український літературознавець, критик, поет.

Стус Василь Семенович (1938­1985) український поет, правозахисник.

т

Танк Максим (Скурко Євген Іванович) (19121995) білоруський радянський письменник, громадський діяч.Тичина Павло Григорович (18911967) український поет, державний і громад­ський діяч.

Толстой Лев Миколайович (18281910) російський письменник.

Тронько Петро Тимофійович (1915) український істо­рик, державний діяч.

Тютюнник Алла Миколаївна (1949) українська пись­менниця.

Тютюнник Григорій Михайло­вич (19201961) українсь­кий письменник.

ф

Фащенко Василь Васильович(19291999) український літературознавець.

Фостун Святомир Михайлович (19242004) український письменник (Англія).

Франко Іван Якович (1856­1916) український пись­менник, громадський діяч.

X

Хаврусь Сергій Левкович ди­ректор Музею І. НечуяЛевицького в Стеблеві.Хмельитгаький Богдан (Зино­вій) Михайлович (1595­1657) гетьман України, державний діяч, полково­дець.

ч

Челідзе Отар грузинський письменник.Чендей Іван Михайлович (19222006) український письменник.

Чорногуз Олег Федорович (1936) український пись­менник.

ш

Шалата Михайло Йосипович (1937) український пись­менник.Шаповал Іван Максимович (19052003) український письменник.

Шауро Василь Филимонович радянський партійний діяч.

Шашкевич Маркіян Семенович (18111843) український письменник, фольклорист.

Швець Василь Степанович (19181993) український письменник.

Шевельов Марк Петрович (1940) український пись­менник.

Шевельов Юрій Володимиро­вич (19082002) українсь­кий мовознавець.

Шевченко Валентина Семенівна (1935) український дер­жавний і громадський діяч.

Шелест Петро Юхимович (19081996) радянський партійний і державний діяч, перший секретар ЦК КПУ (19631972).

Шолохов Михайло Олександ­рович (19051985) росій­ський письменник.

Штейн Михайло Олександро­вич (19081985) українсь­кий журналіст.

Шудря Микола Архипович (1935) український пись­менник.

Щ

Щербак Юрій Михайлович (1934) український пись­менник, дипломат.Щербицький Володимир Васи­льович (19181990) радян­ський партійний і держав­ний діяч, 19721988 pp. перший секретар ЦК КПУ.

ю

Юренко Олесь Степанович (19121990) український письменник.Юрків Ананій Федорович пе­дагог.

Юхимович Василь Лукич (19422002) український письменник.

Ющенко Олекса Якович (1917) український пись­менник.

Я

Яворівський Володимир Олек­сандрович (1942) україн­ський письменник, громад­ський і державний діяч.Яворницький Дмитро Іванович (18551940) український історик, етнограф, фольк

АНУРСРз 1929р. Ягупова Світлана Володимирів­на (1942) українська письменниця.

Літературнохудожнє видання

ГОНЧАР Олесь Терентійович

Аисти

Художнє оформлення Олега Яиуна Технічний редактор Ольга Грищенко Коректор Емілія Патола Комп'ютерна верстка Максима ГрищенкаЗдано на виробництво 10.01.08. Підписано до друку 12.02.08. Формат 84хі08'/„. Папір офсетний. Гарнітура .Ukrainian Times ЕТ». Друк високий. Умови, друк. арк. 27,0. Обл.вид. арк. 28,0. Тираж 5000 пр. Зам.№871.

Видавництво «Український письменник», вул. Олеся Гончара, 52, м. Київ, 01054. Тел./факс: 2347073, тел. 4862592; email: ukps@Ln.ua Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК №571 від 20.08.01 р.

Віддруковано з готових позитивів у ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе., вул. ДонецьЗахаржевського, 6/8, м. Харків, 61057.

Гончар О.Т.

Г65 Листи/Упоряд. В.Д. Гончар, Я.Г. Оксюта; Передм. ISBN 966579213Х

Це перше видання епістолярної спадщини класика українсь­кої літератури, державного діяча, лауреата Шевченківської пре­мії Олеся Гончара.В листах відкриваються нові сторінки біографії і творчого жит­тя письменника, його громадської, державної діяльності, широ­ких зв'язків із читачами d Україні та за П межами.

ББК 84.4УКР6
Каталог: books -> download -> rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
rtf -> Кір буличов — творець фантастичних світів
rtf -> Олесь Бердник
rtf -> Томас Майн Рід


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка