Підручник відповідає навчальній програмі, призначений для студен­тів фармацевтичних вищих закладів освіти І факультетів. Ббк 52. 82я73Сторінка1/369
Дата конвертації11.05.2021
Розмір8.08 Mb.
#14904
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   369
Книжка ПТЛЗ
Латинь, Латинь

УДК 615.451.13:615.451.16:615.453.6:665.584.264 ББК 52.82я73 T38

Рекомендовано

Центральним методичним комітетом з вищої медичної освіти

Міністерства охорони здоров'я України

(лист № 23-01-25/236 від 15.11.2002 р.)

P e це ы з e н т и:

M. О. КАЗАРШОВ, доктор фармацевтичних наук, професор Державного наукового центру лікарських засобів;

M. Ф. КЛЄЩЕВ, доктор технічних наук, професор Національного полі­технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Технологія ліків промислового виробництва: Підруч. для

T38 студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед.

навч. закл. III—IV рівнів акредитації / В. I. Чуєшов, Л. M. Xox-

лова, О. О. Ляпунова та ін.; За ред. В. I. Чуєшова — X.: Вид-во

НФаУ; Золоті сторінки, 2003. — 720 c.

ISBN 966-615-147-2.

ISBN 966-8032-57-8.

Підручник написано з урахуванням останніх досягнень у галузі теорії та практики технології лікарських форм (удосконалення способів виробни­цтва, підвищення якості, одержання лікарських речовин на основі біотех-нології), а також змін у номенклатурі готових лікарських препаратів, які виготовляє вітчизняна промисловість.

Підручник відповідає навчальній програмі, призначений для студен­тів фармацевтичних вищих закладів освіти і факультетів.

ББК 52.82я73 УДК 615.451.13:615.451.16:615.453.6:665.584.264

Чуєшов В. I., Хохлова Л. M., Ляпунова О. 0.,

СайкоІ.В., ГладухЄ.В., ЄгоровІ.А., Риба-

чук Д. B., Пашнєв П. Д., Богуславська Л. I.,


ISBN 966-615-147-2 ISBN 966-8032-57-8


ШебановаС.Т., 2003

Національний фармацевтичний університет,

2003ПЕРЕДМОВАТехнологія ліків — основна профільна дисципліна, що визначає зміст практичної діяльності провізора та інженера-технолога фармацевтичної промисловості, головні завдання якої — вивчення теорії одержання лікарських препаратів і методів їх ви­робництва, а також перспектив розвитку нових видів готових лі­карських форм.

При написанні підручника з промислової технології автори прагнули з достатньою повнотою викласти всі розділи дисципліни.

Підручник містить 26 глав, що відбивають сучасний стан тех­нології фітохімії лікарських препаратів із культур клітин і тканин рослин, розчинів для ін'єкцій, таблеток, мазей, лікарських форм для дітей та ін. Автори подали матеріал за такою схемою: виділення й очищення біологічно активних речовин із сировини рослинного і тваринного походження, потім — промислове виробництво ліків. Ця схема подання матеріалу найбільш придатна для засвоєння сту­дентами, тому що тільки попередньо ознайомившись із способами одержання активних субстанцій, варто приступати до вивчення технологіїокремих груп готових лікарських форм.

Вивчення технології готових лікарських препаратів можливе лише при розгляді їх як дисперсних систем, що й намагалися відбити автори підручника, коротко посилаючись на основні по­ложення фізичної та колоїдної хімії. Курс промислового виробни­цтва ліків базується також на знанні студентом таких предметів, як неорганічна, органічна, фармацевтична хімія, мікробіологія, фармакологія, фармакогнозія та ін.Підручник підготовлений з урахуванням багаторічного досві­ду викладання кафедри заводської технології ліків Національно­го фармацевтичного університету. На відміну від навчальної літе­ратури з технології лікарських форм, що видавалася раніше, у ньому знайшли відбиток нові досягнення фармації, що збагати-

3


ли технологію промислового виробництва більш досконалими про­цесами, апаратами й автоматичними лініями.

Значне місце в підручнику приділяється технології препара­тів мікробіологічного синтезу, розчинам для ін'єкцій, лікарським системам із контрольованим та регульованим вивільненням лі­карських речовин.

Вперше до підручника включено такі глави, як «Способи очи­щення біологічно активних речовин рослинного, тваринного похо­дження й отриманих на основі біосинтезу», «Лікарські форми для дітей», «Ефірні масла», а також розділи, що містять вимоги GMP.

Обмежений обсяг підручника не дозволив навести деякі довід­кові матеріали, наявні у Державній фармакопеї, фармацевтичних довідниках і методичних посібниках, виданих на кафедрі.

Автори висловлюють подяку рецензентам за цінні поради і за­уваження, зроблені ними при підготовці рукопису до видання.

Усі критичні зауваження й побажання щодо змісту даного під­ручника будуть ретельно проаналізовані і враховані у наступному виданні.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   369
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка