Підготувала студентка 52-ї групи юридичного факультету Яртись ІринаСкачати 23.36 Kb.
Дата конвертації24.06.2020
Розмір23.36 Kb.
Політико-правова ідеологія ХХ ст. країн Європи

Підготувала студентка 52-ї групи

юридичного факультету

Яртись Ірина

Розвиток політико-правової ідеології XX століття у Європі був обумовлений глобальними змінами, які відбувалися в економіці, політиці, науці. Поштовхом для розвитку стали зміни, викликані Першою і Другою світовими війнами, а також соціалістичними революціями у Росії та Центральній Європі. На той час світ розділився на дві докорінно різні системи: капіталістичну і соціалістичну, а новий політичний порядок у світі базувався на принципі "ядерного стримування".

Досить тривалий час політико-правова ідеологія розвивалася в контексті протистояння двох світових систем - капіталізму і соціалізму. Протистояння ліберальної і комуністичної ідеологій, які репрезентують капіталістичну і соціалістичну системи, завершилося в 90-і рр. XX ст. безумовним крахом комунізму і віднесенням посткомуністичних держав у русло світового цивілізаційного розвитку.

Глобальною тенденцією суспільного розвитку XX ст. є демократизація, що знайшла своє відображення у введенні загального виборчого права, в розвитку інститутів громадянського суспільства: партійної системи, незалежних засобів масової інформації, громадських організацій, які реально впливають на владу, розширенні економічних і соціальних прав громадян.

Тенденція демократизації суспільного життя врівноважувалася тенденцією посилення ролі держави у суспільному житті. Крайньою формою такого явища стає поява тоталітарних режимів в Італії, Німеччині, Іспанії, СРСР. Це зумовило необхідність заново осмислити місце і роль держави, політики, права в рішенні актуальних проблем XX в.

Основний проблемою, що стояла перед тогочасним суспільством, було переосмислення суті та основної мети, співвідношення сил державтого апарату з динамічним суспільством у контексті нових світових змін. Перехід капіталістичних країн від індустріальних до постіндустріальних істотно демонструє трансформацію співвідношення держави і ринку як основних регуляторів. Такі процеси неминуче призводять до кризи класичного лібералізму і консерватизму і до необхідності відновлення політико-правової ідеології того часу.

Стає дедалі очевиднішим, що роль держави не може обмежуватися тільки охороною громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина; реальне здійснення цих прав і свобод вимагає позитивної діяльності держави, спрямованої на вирішення низки проблем, які є актуальними у той час.

У підході до визначення місця і ролі держави в політичній і правовій думці варто виділяти теорію тоталітаризму - "правого" (фашизму) і "лівого" (радянський комунізм). Широке поширення тоталітарних концепцій держави і права об'єктивно було пов'язано з тим, що вони пропонували прості і зрозумілі для груп вирішення економічних і соціальних проблем, швидкий вихід з кризи, ліквідацію соціальних конфліктів і досягнення соціальної рівності. Це можна було зробити, згідно з цими концепціями, шляхом тотального одержавлення і регламентації відносин громадянського суспільства.

Фашизм (італійський, німецький, іспанський) закономірно виникає в XX в. як реакція на невирішені проблеми і грунтується на можливості держави тотально контролювати суспільство і індивіда. Це була реакція маленької людини, яка втікла від волі індустріального суспільства (за висловом американського дослідника Е. Фромма). Втеча від свободи була обумовлена розривом традиційних зв'язків з колишнім середовищем і, як наслідок, самотністю і безпорадністю людини, яка потрапляє у суспільство, де панують економічні закони і гігантські бюрократичні структури. Втративши общинне, сусідське, сімейне, люди нерідко знаходили йому заміну в причетності до нації, авторитарної і воєнізованої організації, тоталітарної ідеології.

Також, виникнення фашизму сприяла політична і економічна нестабільність у Західній Європі після закінчення Першої світової війни. Фашизм зароджувався як рух фронтовиків, незатребуваних і забутих у своїх країнах після закінчення Першої світової війни. Соціальною базою фашизму були головним чином дрібні та середні підприємці, що втратили дохід у ході конкуренції з великими власниками і побоювалися робітничого руху.

В кінці XIX в. класичний лібералізм змінюється соціальним (або неолібералізмом). Його основною тезою став перегляд поглядів на державу, результатом якого стала теорія соціальної держави, або держави загального благоденства. Соціальна держава бере на себе відповідальність за соціальне забезпечення і добробут громадян, адже суспільство не в стані за допомогою регулювання пом'якшити соціальні протиріччя і гарантувати стабільність.

На зміну тоталітаризму в 30-50-і рр. XX ст. почали стрімко розвиватися концепції неолібералізму, або ж соціального лібералізму, та демократичного соціалізму, відповідно до основиних положень яких ринкова система не здатна до самокорекції, необхідної для підтримки економічного зростання і соціального благополуччя суспільства. Саме тому, державі необхідно втручатися в економічне та соціальне життя, однак такого роду втручання не повинно бути різким та надмірним.

У другій половині XX ст., особливо в 70-і рр., виникають концепції неоконсерватизму, які обґрунтовуєть необхідність розвантаження держава від соціальних і економічних функцій і переорієнтування на завдання підтримки закону і порядку у суспільстві. Практичним втіленням даної доктрини є державна політика прем'єр-міністра Великобританії М. Тетчер ( "тетчерізм"), президента Р. Рейгана ( "рейганоміка"), канцлера ФРН Г. Коля та інші.Отже, особливістю розвитку політико-правової ідеології в XX в. є посилення раціоналізму, зростання безпосереднього впливу політичних і правових доктрин на суспільну думку, зростання рівня політичної свідомісті кожного виборця, ефективна робота державного апарату. Політичні реформи XX в. відбувалися у звязку з виникненням нових поглядів та думок на рахунок держави,права та суспілства в цілому або відродження старих, однак пристосованих до нових умов. Ідеї та тенденції, що формували сучасний політичний і правовий порядок, досить часто виникали як спроба пояснити глобальні зміни XX в.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка