Під гаєм в’ється річенька Як скло, вона блищить. Долиною зеленою Кудись вона біжитьСторінка1/8
Дата конвертації14.12.2016
Розмір5.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Під гаєм в’ється річенька...

Як скло, вона блищить.

Долиною зеленою

Кудись вона біжить

Леонід Глібов.Малі річки України

Територія України покрита мережею річкових долин, балок, ярів з численними водотоками, починаючи з маленьких струмків періодичної дії і до великих річок, таких як Дніпро, Дністер та інші. В Україні найбільш шкідливого впливу від діяльності суспільства зазнали і продовжують зазнавати екосистеми малих річок. Мова часто йде вже не стільки про непридатність їх як джерел води, але й, навіть, про неможливість використання їх ландшафтів для потреб рекреації. Відомі випадки горіння (!) річки, причиною якого було її забруднення відходами нафтопереробки, а нерідко і самою нафтою.

В сучасних умовах екологічний стан русел річок та формування якості води в них дають конкретну відповідь на питання, які представляють особливий аспект стосунків суспільства і природи: який стан екологічної освіти у суспільстві та екологічної свідомості населення; який рівень розробки і впровадження новітніх технологій в господарській діяльності суспільства; який ступінь розвитку у природоохоронній діяльності, енерго- та ресурсозбереження, відношення до охорони здоров’я нації, тощо. Тобто, відповідаючи на такі питання ми переконуємося, що в стані малих річок відображається рівень культури, науки, стан виробництва та природоохоронної діяльності в тому чи іншому регіоні країни.

Бездушне ставлення до малих річок, як до основи формування водного балансу території країни, привело до використання їх систем як резервуарів для скидання стічних вод. Цілком справедливо постає питання: – чи наше суспільство і надалі буде продовжувати свою діяльність в напрямку подальшого знищення малих річок і озер та боліт в їх долинах, чи відшукуватиме шляхи їх відновлення, збереження, охорони і гармонійного використання природних ресурсів їх долин.

Малі водотоки і річки формують водні ресурси, гідрохімічний склад та якість води середніх і великих річок, є складовими природних ландшафтів, сприяють господарській діяльності населення. Внаслідок постійно зростаючого промислового і побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік і т. ін. велика кількість водотоків і малих річок сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води в них постійно погіршується. Багатьом з них загрожує повне зникнення.

За останні роки, внаслідок зростання забруднення річок, стоками промислових підприємств, підприємств комунального господарства та сільськогосподарськими стоками показники якості води в малих річках помітно знизились. Як свідчать дослідження А.В. Яцика, найбільша кількість забруднень надходить з промислових підприємств (63,4 %). Друге місце (20,0 %) в загальному об’ємі забруднень посідають стоки з комунальних підприємств. На сільське господарство припадає 16,6 % від загального об’єму стічних вод, що надходять до малих річок. Але малі річки, в басейнах яких ведеться інтенсивне сільське господарство, забруднюються переважно сільськогосподарським стоком (особливо активно протягом останніх десятиліть). До його складу входять завислі частки, розчинені мінеральні та органічні речовини, зокрема агрохімікати, і ін. Кількість річок забруднених сільськогосподарським стоком складає понад 90 відсотків. Кожного року в Україні змивається близько 120 млн. т родючого грунту, в +, Ca2+, Mg2+, Na+, K+), так і основних іонів забруднень — біогенних елементів – азоту і фосфору (NH4+, NO2--, NO3--, PO43--). В цілому по Україні в районах, де в останнє десятиріччя відбулось зниження інтенсивності господарської діяльності, є деяке зменшення стоку іонів, зокрема біогенів (р. Шостка). В районах з помірною інтенсивністю господарської діяльності, кількісний склад стоку іонів має незначні коливання (басейн Ворскли).

Найбільші навантаження на систему річки спостерігаються у річок з каналізованим руслом, розораною заплавою і джерелом забруднених стоків. Значно менші — у річок, де збережена природна заплава. Не отримують додаткового навантаження річки, які мають непорушені русла, природну заплаву і у їх русла не поступають стоки, а також встановлена, згідно “Водного кодексу України”, прибережна захисна смуга, в якій не ведеться ніяка господарська діяльність.якому, зокрема, міститься 0,24 млн.т калію. Пестицидів вимивається до 1 % від внесеної кількості, а зі зрошуваних земель – до 4 %. Особливо впливають на якість води малих річок стоки з тваринницьких ферм і комплексів, які часто розташовуються у водоохоронних зонах річок. В останні роки у зв’язку із збільшенням кількості худоби у приватних господарствах місця її випасу і утримання практично не контролюються місцевими органами влади, що привело до значного збільшення забруднень малих річок, зокрема біогенами.

На території України за уточненими даними налічується 63029 малих річок і водотоків загальною довжиною 185,8 тис. км. Річкова мережа країни по основних водозаборах розподіляється так (див. також таблицю):  1. басейн р. Вісли — включає малі річки північного заходу республіки на території 2,1 % площі України, налічує 3110 малих річок загальною довжиною близько 7 тис.км. Середня густота річкової мережі — 0,58 км/км2.

  2. басейн р. Дунаю — сюди належать річки басейнів Тиси і Прута, а також кілька річок, що впадають в Дунай, або Придунайські озера нижче гирла Прута. Басейн на 5,3 % території України налічує 17612 малих річок сумарною довжиною 35,2 тис.км. Середня густота річкової мережі 1,12 км/км2. (в Карпатах — до 1,7 км/км2).

  3. басейн р. Дністра — на 8,7 % від площі України охоплює малі річки східних схилів Українських Карпат і річки південно-західної частини Подільської височини. В басейні налічується 14886 малих річок сумарною довжиною 32,3 тис.км. Середня густота річкової мережі 0,65 км/км2.

  4. басейн р. Південного Бугу — на 10,6 % території України охоплює річки Подільської та Придніпровської височин. До басейну належить 6638 малих річок загальною довжиною 20,1 тис.км., пересічна густота річкової мережі 0,35 км/км2.

  5. басейн р. Дніпра — на 48,5 % території України об’єднує річки багатьох геоморфологічних областей України, налічує 15381 малу річку (67,2 тис км), середня густота річкової мережі 0,27 км/км2.

  6. Північночорноморський басейн — на 7,9 % території України об’єднує річки між Дунаєм і Дністром та між Дністром і Південним Бугом (протікають у Причорноморській низовині і впадають у лимани Чорноморського узбережжя або в море), а також річки Криму. Тут налічується 1702 малих річки загальною

Деякі гідрографічні характеристики малих річок України

Басейн


Площа басейну в межах

України км2Всього

малих річокІз них малих річок довжиною

Густота річкової

мережі


км/км2

10 км і більше

менше 10 км

кількість

довжина км

кількість

довжина км

кількість

довжина км
Вісла

12640

3110

6908

108

2316

3002

4592

0,55

Дунай:

32350

17612

35163

333

6352

17279

28811

1,12

Тиса (Карпати)

11300

9425

18986

148

2829

9277

16157

1,70

Прут

17400

6289

11590

115

2226

6174

9364

0,68

Дністер:

52690

14886

32272

453

10629

14433

21643

0,63

Стрий (Карпати)

3060

3412

4102

29

513

3383

3589

1,42

Збруч (лісостеп)

3395

532

1550

28

54604

504

1004

0,50

Кучурган (степ)

2090

81

324

9

183

72

141

0,16

Південний Буг

63700

6638

20109

367

8033

6271

12076

0,32

Синюха (лісостеп)

16700

1651

5314

104

2014

1547

3300

0,32

Ятрань (степ)

2170

212

719

10

221

202

498

0,38

Інгул (степ)

9890

396

1922

43

1017

353

905

0,23

Дніпро (всього)

292700

15381

67156

1398

32115

13998

35041

0,23

В Київське водосховище

90090

6616

27917

550

11460

6066

16457

0,З1

Прип’ять (Полісся)

69140

4429

20075

419

8771

4010

11304

0,29

Стир

12370

581

2936

56

1252

525

1684

0,27

Горинь

27010

2255

9366

244

4191

2011

5175

0,37

Тетерів

15100

1788

6446

102

2217

1686

4229

0,45

Канівське водосховище

41920

1729

9440

194

4569

1535

4871

0,23

Десна (Полісся)

33820

1328

7610

156

3662

1172

3948

0,24

Кременчуцьке в-ще

4600

2751

10920

214

5154

2537

5766

0,24

Рось(лісостеп)

12600

1129

4240

79

1899

1051

2341

0,36

Сула (лісостеп)

19600

1176

4482

90

2108

1086

2374

0,25

Дніпродзержинське водосховище

33360

1977

6917

144

3692

1833

3225

0,21

Псьол (лісостеп)

16270

1330

3885

79

1849

1251

2036

0,27

Ворскла (лісостеп-степ)

12590

545

2389

53

1418

492

971

0,21

Дніпровське водосховище

39000

1410

7039

163

4241

1247

2798

0,18

Оріль (степ)

10900

498

2200

47

1255

451

945

0,24

Самара (степ)

22600

791

4113

96

2530

695

1583

0,19

Каховське водосховище

19000

360

2226

59

1477

301

749

0,13

Базавлук (степ)

4200

92

685

19

478

73

207

0,17

Ігулець (степ)

13700

377

1992

50

970

327

1072

0,19

Річки північного Причорноморя

47720

1702

6606

154

3685

1548

2929

0,14

в т.ч. Когильник

4310

346

1440

34

806

312

634

0,35

річки Криму

17280

986

3145

74

1428

912

1717

0,18

Сіверський Донець

54880

1487

8870

222

5448

1265

3422

0,17

Казенний Торець

5410

143

1025

31

682

112

343

0,21

Приазовські річки

47020

2213

8687

194

5020

2019

3667

0,19

в т.ч. Крим

12720

602

2417

56

1334

546

1083

0,21

Північне Приазовя

34300

1609

6270

136

3686

1473

2584

0,18

ВСЬОГО

603700

63029

185712

3212

73584

59817

112136

0,31

довжиною 6,6 тис.км, зокрема чорноморських річок Криму — 986 (3,1 тис.км). Пересічна густота річкової мережі — 0,15 км/км2.  1. Басейн Сіверського Дінця (правобережної притоки Дону) — на 9,1 % території України налічує 1489 малі річки загальною довжиною 8,8 тис км. Середня густота річкової мережі — 0,20 км/км2.

  2. Приазовський басейн — на 7,8 % території України об’єднує річки, що впадають в Азовське море та його лимани і затоки, в т.ч. річки Криму. Тут налічується 2213 малих річки при сумарній довжині 8,7 тис.км, зокрема у Криму 602 річки (2,4 тис км). Середня густота річкової мережі — 0,20 км/км2.

З більше як 63 тис. малих річок близько 60 тис. (95 %) дуже малі (довжиною менше 10 км) їх сумарна довжина складає 112,1 тис. км.

3212 малих річок в Україні мають довжину 10 км і більше. Їх сумарна протяжність близько 73,6 тис.км. Зокрема, у басейні Дніпра цих річок налічується 1383 (43 %), Дністра — 453 (14 %), загальною довжиною відповідно 32,1 і 10,6 тис. км, Південного Бугу — 367 (11,4%).Мала річка як об’єкт природного ландшафту

Каталог: document
document -> Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
document -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря
document -> Тема уроку: Ботаніка. Будова та фізіолгія рослини. Мета
document -> Що таке інклюзія?
document -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Основи медсестринства 1
document -> Невідкладні стани в терапії
document -> Мвпу атб м. Львова Формування критичного мислення учнів на уроках історії
document -> Крок м лікувальна справа Невідкладні стани в педіатрії 1
document -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
document -> Невідкладні стани в педіатрії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка