Період дитинства в дівчинки продовжується: до 14 роківСкачати 75.22 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації26.04.2020
Розмір75.22 Kb.
1   2   3   4   5
?

Надійний метод діагностики «малих» форм зовнішнього ендометріозу:

-гістероскопія

-метросальпінгографія

-ехографія

+лапароскопія


?

Вплив ендометріозу на репродуктивну функцію:

-безплідність

-багатоплідність

-не впливає

+усе перераховане


?

Рецидив і загострення ендометріозу – наслідок:

+аборту

-застосування синтетичних прогестинів

-застосування гестагенів

-усе перераховане


?

У патогенезі ендометріозу відіграє роль:

-іммунодепресія

-гіперестрогенія

-недостатність антиоксидантної  системи

+усе перераховане


?

Можливі локалізації ендометріозу:

-легені

-яєчники

-післяопераційний рубець

+усе перераховане


?

При диференціальному діагнозі ендометріозу на користь свідчить:

-ефективне протизапальне лікування

+циклічний характер хвороби

-сезонні загострення

-усе перераховане


?

Ендометріоз ІІ половини вагітності:

-регресує

-сприяє невиношуванню вагітності

-піддається децидуальному перетворенню

+усе перераховане


?

У породіллі з генітальним ендометріозом небезпечні:

-родопідсилення окситоцином

+прийом Креде-Лазаревича

-допомога за Цовьяновим при тазовому передлежанні

-усе перераховане


?

Мимовільний і штучний аборт при ендометріозі:

+сприяє загостренню ендометріоза

-приводить до регресу ендометріоза

-забезпечує повне лікування

-не впливає на плин ендометріоза


?

Ускладнення пологів при ендометріозі:

-перфорація вогнищ ендометріоза

-рlасепtа ассrеtа і іпсrеtа

-гіпотонічна кровотеча

+усе перераховане


?

При ендометріозі і вагітності, що наступила, необхідно:

-перервати вагітність у І триместрі

+рекомендувати збереження вагітності

-перервати вагітність у ІІ триместрі

-рекомендувати дострокове родорозрішення


?

При вагітності небезпека рецидиву і загострення ендометріозу зростає:

-у ІІ триместрі вагітності

-у ІІІ триместрі вагітності

+після пологів

-під час лактаційної аменореї


?

Швидке збільшення розмірів матки:

+може бути наслідком злоякісного переродження вузла

-зазвичай пов'язане з некрозом вузла

-може бути симптомом раку ендометрія

-є показанням до більш активної консервативної терапії

-завжди супроводжується больовим синдромом

?

Назвіть характерні риси міоми матки:+доброякісна, гормонально-залежна пухлина

-походить з поперечносмугастої м'язової тканини

-переважно діагностується в пубертатний період і в жінок раннього репродуктивного віку

-схильна до малігнізації

-все перераховане

?

До ознак субмукозної мiоми матки НЕ відносять:+порушення функції суміжних органів

-гiперполiменорею

-дефект наповнення на гiстерограммi

-збiльшення тiла матки в передньо-задньому напрямку

?

Основними показаннями до хiрургiчного лiкування хворих з мiомою матки НЕ є:-порушення функцiй сумiжнiх органiв

-пiдслизова мiома з кровотечею

+розміри матки, що відповідають 8-ми тижневій вагітності

-швидкий рiст пухлини

?

Консервативна мiомектомiя пiд час вагiтностi НЕ показана при:-обмеженнi вузла в малому тазi

+множинних вузлах дiаметром до 5 см

-великих розмiрах субсерозного вузла

-перекрутi нiжки мiоматозного вузла

-все ерераховане

?

При фiбромiомi матки розмiром 8-9 тижнiв вагітності без кровотечі показано:-естрогеннi гормони

+спостереження

-операцiя

-фiзіотерапевтичні методи лiкування

-все перераховане

?

При фiбромiомi матки розмiром 16 тижнiв вагітності без кровотечі показано:-спостереження

-фiзіотерапевтичні методи лiкування

-естрогеннi гормони

+операція

-все перераховане

?

При лейоміомі матки більше:-прогестеронових рецепторів

+естрогенових рецепторів

-в однаковій кількості

?

У хворих з лейоміомою матки спостерігається:-абсолютна чи відносна гіпоестрогенемія

+абсолютна чи відносна гіперестрогенемія

-гіпоестрогенемія та гіперестрогенемія в однаковому співвідношенні

?

Ліпома вульви – це пухлина, що складається з:+жирової тканини

-м’язової тканини

-ендотелію судин

-сполучної тканини

?

Фіброма вульви – це пухлина, що складається з:-жирової тканини

-залозистої тканини

-ендотелію судин

+сполучної тканини

?

Субсерозний фіброматозний вузол матки розташований:+під серозною оболонкою матки

-у товщі м’язового шару

-під ендометрієм

-в шийці матки

-в порожнині матки

?

Інтрамуральний фіброматозний вузол матки розташований:+у товщі м’язового шару

-під серозною оболонкою матки

-під слизовою оболонкою матки

-в порожнині матки

-в шийці матки

?

Субмукозний фіброматозний вузол матки розташований:+під слизовою оболонкою матки

-у товщі м’язового шару

-під серозною оболонкою матки

-у міжзв'язковому просторі

-у шийці матки

?

Клінічні прояви міоми матки залежать від:+розташування пухлинних вузлів, їх розмірів, напрямку росту і наявності вторинних змін у них

-переваги в будові пухлини фіброзної або м’язової тканини

-менструальної функції

-кількості пологів, абортів у анамнезі

-все перераховане

?

Що таке кіста яєчника?:+це пухлиноподібне утворення, що характеризується скупченням рідини, серед нормальної тканини яєчника, оточене чіткою капсулою без вистилаючого епітелію

-це справжня пухлина яєчника, якій властиві всі характеристики пухлинного росту (доброякісного)

-сполучнотканинна пухлина

-набряк тканини яєчника

?

Що таке кістома яєчника?:+це справжня пухлина яєчника, якій властиві всі характеристики пухлинного росту (доброякісного)

-це пухлиноподібні утворення, що характеризуються скупченням рідини, серед нормальної тканини яєчників, оточені чіткою капсулою без вистилаючого епітелію

-злоякісна пухлина яєчника

-незріла пухлина, що складається з ембріональних зачатків

?

Пухлину Бреннера відносять до:-герміногенних пухлин

-ліпідно-клітинних пухлин

+епітеліальних пухлин

-пухлин строми статевого тяжа

-етіологія частіше не встановлена

?

Пухлину Лейдіга відносять до:-герміногенних пухлин

-ліпідно-клітинних пухлин

-епітеліальних пухлин

+пухлин строми статевого тяжа

-етіологія частіше не встановлена

?

Дермоїдну кісту називають:+зрілою тератомою

-андробластомою

-ліпідноклітинною пухлиною

-гонадобластомою

-ембріональною карциномою

?

Фолікулярною кістою називають утворення в яєчнику більше:+2 см

-5 см


-10 см

-6-8 см


-15 см

?

Назвіть пухлини строми статевого тяжа:-пухлина Бреннера

-ендометріоїдні, мезонефроїдні пухлини

+гранульозоклітинні, андробластоми, гінандробластоми

-гонадобластоми

-всі перераховані

?

Які ви знаєте пухлиноподібні утворення яєчників?:+фолікулярні кісти, кісти жовтого тіла і параоваріальні кісти

-серозні кісти яєчників

-дермоїдні кісти яєчників

-вторинні пухлини яєчників

-всі перераховані

?

Назвіть герміногенні пухлини:-пухлини Бреннера, муцинозні, мезонефроїдні пухлини

-пухлини Лейдига, гінандробластоми, андробластоми

-пухлини Бренера, тератоми, ліпідноклітинні пухлини

-серозні та муцинозні пухлини

+ембріональні карциноми, тератоми, гонадобластоми

?

Що таке ліпідноклітинні пухлини?:-це пухлини строми статевого тяжа

+це пухлини з клітинних елементів, що належать корковому шару наднирників

-це доброякісні пухлини з епітелію фолікулів яєчників

-це вторинні пухлини яєчників

-це зародковоклітинна пухлина

?

Що таке вторинні пухлини яєчників?:+це метастатичні пухлини

-це справжні пухлини яєчника, яким властиві всі характеристики пухлинного росту

-це пухлиноподібні утворення, що характеризуються скупченням рідіни, серед нормальної тканини яєчників, оточені чіткою капсулою без вистилаючого епітелію

-це доброякісні пухлини яєчника

?

Вкажіть основні методи лікування доброякісних пухлин яєчника:+хірургічний

-протизапальне лікування

-консервативне лікування

-хіміопроменеве лікування

?

За сучасною уявою провідне місце серед можливих причин пухлин яєчника займають:-спадкові фактори

-запальні захворювання яєчників

-часті вагітності

+нейроендокринні порушення

-вірусні ураження

?

Вірогідність розвитку пухлин яєчника збільшується у всіх, КРІМ жінок:-старших 40 років

-з пізньою менопаузою

+з безладним статевим життям

-з кровотечами у постменопаузі

-з раннім менархе

?

«Операцією вибору» при доброякісних пухлинах яєчника у пре- та постменопаузі є:-резекція яєчника

-видалення додатків зі сторони ураження

-двобічне видалення додатків

+надпіхвова ампутація матки з додатками

?

Для фолiкулярної кiсти яєчника НЕ характерно:-невеликi розмiри, гладка рівна поверхня

-вiдсутнiсть збільшення в динаміці

+двостороннi утворення

-тонкостiнне утворення

?

Міоми супроводжуються всіма перерахованими нижче клінічними станами, КРІМ:-анемії

-дисменореї

+аменореї

-частого сечовипускання

?

Кістоми яєчників:-доброякісні пухлини

-збільшуються в розмірі внаслідок проліферації клітин

-мають капсулу

-здатні малігнізуватися

+все перераховане

?

Яке ускладнення найхарактерніше для доброякісних пухлин яєчників?:-крововилив у порожнину пухлини

+перекрут ніжки пухлини

-розрив капсули

-нагноєння вмісту

-стиснення суміжних органів

?

Більш ніж 60-80% випадків серед яєчникових неоплазій складають:+епітеліальні пухлини

-параоваріальні кісти

-дермоїдні кісти

-фолікулярні кісти

-пухлини строми статевого тяжа

?

До фонових уражень зовнішніх статевих органів жінки відносять:+крауроз вульви

-рак вульви

-епітеліальну дисплазію вульви

-все перераховане

?

До фонових уражень зовнішніх статевих органів жінки відносять:-рак вульви

+лейкоплакію вульви

-епітеліальну дисплазію вульви

-все перераховане

?

Фонові ураження зовнішніх статевих органів називають:+дистрофіями вульви

-атрофіями вульви

-гіпертрофіями вульви

-дисплазіями вульви

?

До передракових станів зовнішніх статевих органів жінки відносять:-крауроз вульви

-лейкоплакію вульви

-змішану дистрофію вульви

+епітеліальну дисплазію вульви

-все перераховане

?

Крауроз та лейкоплакія вульви частіше зустрічаються у віці:-13-17 років

-40-45 років

-30-35 років

+60-70 років

-19-35 років

?

Морфологічні зміни при краурозі вульви найбільш виражені:-в епітелії

-у судинах вульви

-по всій товщі вульви

+у сполучній тканині вульви

-у базальній мембрані

?

Крауроз та лейкоплакія вульви у сучасному розумінні - це:+два самостійних захворювання

-два захворювання, що існують одномоментно

-захворювання, що виникають послідовно

-обидва захворювання переходять у рак

-все перераховане

?

Для краурозу вульви характерні всі перераховані клінічні симптоми, КРІМ:-зморщування великих та малих статевих губ

-свербіння в ділянці клітора

-сухості шкірно-слизових покривів вульви

-звуження входу в піхву

+набряку тканин піхви

?

При хірургічному лікуванні хворих з краурозом та лейкоплакією вульви проводиться:-оваріоектомія

-лімфаденектомія

+вульвектомія

-ампутація матки

?

При лікуванні лейкоплакії та краурозу вульви застосовуються всі перераховані методи, КРІМ:-лазерної терапії

-кріотерапії

+гіпертермії

-вітамінотерапії

-електрофорезу лікарських препаратів

?

Основним методом діагностики передраку вульви є:-вульвоскопія

+біопсія з наступним гістологічним дослідженням

-радіоізотопне дослідження

-флюоресцентна мікроскопія вульви

-цитологічне дослідження мазків-відбитків

?

Патологiя шийки матки, при якiй найбiльш часто розвивається рак шийки матки:-полiпоз цервiкального каналу

+дисплазiя епітелію шийки матки

-хронiчнi запальнi процеси

-доброякiснi патологiчнi (фоновi) процеси

?

На тлі передпухлинних захворювань жiночих статевих органiв:-обов'язково розвивається рак

-рiдко розвивається рак

-не мають відношення до розвитку раку

+часто розвивається рак

?

Виявлення та лiкування передпухлинних захворювань жiночих статевих органiв - це:-рання дiагностика раку

-не впливає на виникнення раку

+ефективна профiлактика раку

?

До передракових захворювань шийки матки вiдносяться:-субепiтелiальний ендометрiоз

-доброякiсна зона трансформацiї

+папiлярна зона дисплазiї

-істинна ерозiя шийки матки

-все перераховане

?

До передракових захворювань шийки матки вiдносяться:+дисплазiя епiтелiю шийки матки

-ектопія циліндричного епітелію

-істинна ерозiя шийки матки

-ендоцервiцит

?

До передракових захворювань шийки матки відноситься:+ЦІН ІІ і ЦІН ІІІ (інтраепітеліальне ураження папілома-вірусом)

-ектопiя цилiндричного епітелію

-незакiнчена доброякiсна зона трансформацiї

-закiнчена доброякiсна зона трансформацiї

-все перераховане

?

До фонових уражень шийки матки відносять:-помірну дисплазію епітелія шийки матки

+метаплазію плоского епітелія

-слабковиражену дисплазію епітелія шийки матки

-все перераховане

-нічого з перерахованого

?

В нормі шийка матки вкрита:-циліндричним епітелієм

+багатошаровим плоским епітелієм

-кубічним епітелієм

-не вкрита епітелієм

?

Виворіт слизової оболонки шийки матки називають:+ектропіоном

-псевдоерозією

-ерозією

-метаплазією плоского епітелію

-лейкоплакією

?

Дисплазію епітелія шийки матки відносять до:-фонових захворювань

+передракових захворювань

-раку шийки матки

-ні до чого з перерахованого

?

Дисплазію епітелія шийки матки відносять:-до доброякісних процесів

+до злоякісних процесів

-не встановлено

?

Ектопією шийки матки називають:-заміщення циліндричного епітелію плоским

-виворіт слизової оолонки шийки матки

+заміщення плоского епітелію циліндричним

-деструкцію кубічного епітелію

?

Для лікування фонових патологiчних процесiв шийки матки ефективно:-пiхвовi ванночки

+діатермокоагуляція

-пiхвовi тампони

-вітамінотерапія

?

Для лікування дисплазiї епiтелiю шийки матки НЕ ефективно:+діатермокоагуляція

-дiатермоконiзацiя, дiатермоексцизiя

-лазерна деструкція

-крiодеструкцiя

?

Оптимальний термiн виконання дiатермохiрургiчних втручань на шийці матки:-не залежить від дня менструального циклу

-14 день циклу

-25 день циклу

+5 день циклу

-під час менструації

?

Гонадотропіни, що відіграють роль у патогенезі гіперпластичних процесів і раку ендометрію, секретуються:-наднирниками

-гіпоталамусом

+передньою долею гіпофіза

-яєчниками

-маткою

?

Клінічними проявами гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку є:-ациклічні кровотечі

-наявність передменструального «кровомазання»

-менорагії

+все перераховане

-нічого з перерахованого

?

Тяжка дисплазія епітелію шийки матки – це:+передрак

-початкова форма раку

-фоновий процес

-дисгормональна гіперплазія

-рак in situ

?

Скринінг-методом для виявлення патології шийки матки в сучасних умовах є:-візуальний огляд

-кольпоскопія

-кульдоскопія

-радіонуклідний метод

+цитологічне дослідження мазків

?

Тести функціональної діагностики, що вказують на гіперестрогенію:+каріопікнотичний індекс 50-60% і більше

-довжина натягу цервікального слизу 7-8 см та більше

-ІV тип піхвового мазка

-атрофічний ендометрій

-все перераховане

?

Залозисто-кістозну гіперплазію ендометрія відносять до:+фонових процесів

-передракових процесів

-раку ендометрія

?

Скільки існує типів цитологічних мазків?+VI

-VIII


-X

-III


-V

?

Цитологічний мазок І типу відповідає:-неінформативному мазку

+цитограмі без особливостей

-цитограмі запального характеру

-легкій дисплазії

-раку шийки матки

?

Цитологічний мазок ІІ типу відповідає:-неінформативному мазку

-раку шийки матки

+цитограмі запального характеру

-помірній дисплазії

-підозрі на рак шийки матки

?

Цитологічний мазок ІІІ типу відповідає:-неінформативному мазку

-цитограмі без особливостей

-цитограмі запального характеру

+дисплазії шийки матки

-раку шийки матки

?

Цитологічний мазок ІV типу відповідає:-неінформативному мазку

-цитограмі без особливостей

+підозрі на рак шийки матки

-важкій дисплазії шийки матки

-раку шийки матки

?

Цитологічний мазок V типу відповідає:-неінформативному мазку

-підозрі на рак шийки матки

-цитограмі запального характеру

-дисплазії шийки матки

+раку шийки матки

?

Цитологічний мазок VІ типу відповідає:+неінформативному мазку

-важкій дисплазії шийки матки

-цитограмі запального характеру

-помірній дисплазії шийки матки

-раку шийки матки

?

До факторів ризику розвитку передракових станів і раку ендометрія відносять усе перераховане нижче, КРІМ:-стійкої ановуляції

-ожиріння й артеріальної гіпертензії

+тривалого використання внутрішньоматкових контрацептивів

-цукрового діабету

-неплідності ендокринного генезу
?

Хворобою Педжета називають:

+внутрішньоепітеліальну карциному вульви

-меланому вульви

-рак клітора

-рак піхви

?

Переважною локалізацією раку вульви є:-клітор

+великі та малі соромітні губи

-великі присінкові залози піхви

-все перераховане

?

Найбiльш часта локалiзацiя раку у жiнок:-яєчник

-вульва


+шийка матки

-тiло матки

?

Мiжнародна класифiкацiя раку по системi TNM передбачає:+характеристику первинної пухлини, регiонарних лiмфовузлiв та віддалених метастазiв

-характеристику розмірів первинної пухлини

-характеристику ураження регіонарних та віддалених лімфовузлів

-характеристику метастазування

?

Найбiльш часта причина кровотеч зі статевих шляхів пiсля менопаузи:-злоякісні новоутворення шийки матки

-злоякісні новоутворення яєчників

+злоякісні новоутворення ендометрiю

-безладне застосування гормонiв

?

Вкажіть метод обстеження хворих з патологiєю шийки матки, що має найбільшу діагностичну цiннiсть:-кольпоскопiя

+прицільна бiопсiя шийки матки

-візуальний огляд у дзеркалах

-цитологічний мазок по Папанiколау

?

Злоякісна пухлина, що походить з епітеліальної тканини, - це:-аденома

+карцинома

-фіброаденома

-нейросаркома

?

Операцію Вертгейма виконують при:-саркомі матки

-раку яєчників

-хоріонкарциномі

+раку шийки матки

?

У ході постановки проби Шиллера ділянка пухлинного ураження на шийці матки зазнає таких змін:-набуває інтенсивнішого забарвлення

+залишається світлою

-набуває коричневого забарвлення

-набуває зеленого забарвлення

?

Назвіть найбільш ранній симптом трофобластичної хвороби:-біль

-білі


+кровотечі

-порушення функції суміжних органів

?

При якому зі злоякісних новоутворень жіночих статевих органів найширше застосовують гормонотерапію:-при раку шийки матки

+при раку ендометрія

-при раку яєчників

-при саркомі матки

?

Провідний клінічний симптом раку шийки матки:-тазовий біль

-диспареунія

-слизово-гнійні виділення

+контактні кровотечі

-ациклічні маткові кровотечі

?

При раку шийки матки найбільш доцільним є:-хіміотерапія

+симптоматичне лікування

-рентгенотерапія

-хірургічне лікування

?

Остаточний дiагноз раку шийки матки встановлюється методом:-кольпоскопiї

+гiстологiчного дослiдження

-розширеної кольпоскопiї

-цитології

?

Фактори ризику виникнення раку шийки матки:+раннiй початок статевого життя, часта змiна партнерiв

-вiдсутнiсть вагітностей

-пiзнiй початок статевого життя

-вiдсутнiсть пологiв

?

Фактори ризику виникнення раку тiла матки:+пiзнiй початок статевого життя, неплідність

-раннiй початок статевого життя, часта змiна партнерів

-перенесена гонорея

-рання менопауза

?

Маскулiнiзуючі пухлини яєчників – це:-текома

-псевдомiксома

+андробластома

-фолiкулома

?

Первинний рак яєчникiв розвивається з:+власної тканини яєчників

-фолiкулярної кісти

-сосочкової цилiоепiтелiальної кiстоми

-андробластоми

?

Лікування раку яєчників:-тільки хіміотерапевтичне

-тільки хірургічне

+комплексне

-тільки променеве

?

При раку яєчникiв I стадiї:+пухлина тiльки в межах одного яєчника

-пухлина поширюється на матковi труби

-пухлина поширюється на тазову очеревину

-пухлина поширюється на матку

?

При раку яєчників II стадії:Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка