Перинатальні інфекції новонароджених torch – патогениСкачати 23.87 Mb.
Дата конвертації03.11.2020
Розмір23.87 Mb.

Перинатальні інфекції новонароджених

TORCH – патогени:

 • Toxoplasma
 • Other – інші (>2000 збудників)
 • Rubeolla
 • Cytomegalovirus
 • Herpes Simplex Virus

Інші поширені перинатальні патогени:

 • Streptococc gr. B (agalacticae)
 • Echerichia coli
 • Clebsiella
 • Stafilococcus aureus
 • Listeria monocytogenes
 • Chlamidia trachomatis
 • Ureaplasma
 • Micoplasma
 • Candida

Загальні риси TORCH - інфекцій:

 • Основне джерело зараження – вагітна, породілля.
 • Інфікування плода і новонародженого викликається як гострою, так і активацією хронічної інфекції матері.
 • Більша частина внутрішньоматкових інфекцій перебігає в латентній чи субклінічній формі.
 • Активація персистуючої інфекції можлива при любому порушенні гомеостазу у матері.

Часто – асоціації, мікст-інфекції, при яких виникають хибні імунологічні реакції.

 • Часто – асоціації, мікст-інфекції, при яких виникають хибні імунологічні реакції.
 • Часто ВУІ приховується за діагнозами –внутріутробна гіпоксія, асфіксія, пологова травма.
 • Характер і ступінь ВУІ залежить від виду і вірулентності мікроорганізму, масивності обсіменіння, шляхів проникнення інфекції в організм вагітної, терміну гестації при інфікуванні, імунологічної реактивності жінки.
 • В більшості випадків ВУІ маніфестує в умовах імунодефіциту.

У половини жінок із передчасним перериванням вагітності відмічається плацентит.

 • У половини жінок із передчасним перериванням вагітності відмічається плацентит.
 • Найбільш небезпечним є первинне інфікуваня під час вагітності, при якому інфекційний агент знаходиться в крові тривало і у великій кількості.
 • Легка чи безсимптомна форма інфекції вагітної може привести до тяжкого ураження плода, його інвалідизації і навіть загибелі.

Інфекційні агенти володіють вираженим тропізмом до ембріональних тканин, тому що клітини плоду і плаценти мають високий рівень метаболізму і служать ідеальним середовищем для їх розмноження .

 • Інфекційні агенти володіють вираженим тропізмом до ембріональних тканин, тому що клітини плоду і плаценти мають високий рівень метаболізму і служать ідеальним середовищем для їх розмноження .
 • В період ембріо- і плацентогенезу запальна реакція в плода відсутня, тому можлива загибель плоду, формування вроджених вад розвитку,первинна плацентарна недостатність.
 • В ранньому фетальному періоді (ІІ триместр) плід може специфічно відповідати на інфекцію гуморальними, імунними, тканинними змінами.
 • Орган-мішень – ЦНС.
 • У відповідь на інфекцію можливий розвиток імунологічної толерантності, що утруднює дігностику.
 • В ранньому фетальному періоді частіше розвиваються генералізовані форми інфекції, оскільки ще відсутня здатність локалізувати інфекційний процес.
 • В пізньому фетальному періоді (ІІІ триместр) запальні зміни носять проліферативний характер і викликають звуження чи обтурацію каналів і отворів, що приводить до аномального розвитку уже сформованого органу – псевдовиродливостей (гідроцефалії, гідронефрозу).

Особливості перинатальних інфекцій (в залежності від часу інфікування):

 • Якщо на момент пологів захворювання було в початковій стадії, то інфекція маніфестує в перші три доби раннього неонатального періоду.
 • Якщо пологи припадали на кінцеву стадію хвороби, частіше відмічається синдром дезадаптації в ранньому неонатальному періоді, а в подальшому можлива хронізація процесу і персистуюча латентна інфекція.

Шляхи проникнення інфекції:

 • І.Внутрішньоутробно:
  • Трансплацентарно, гематогенно.
  • Висхідним шляхом з шийки матки.
  • Нисхідним з очеревини, маткових труб.
  • Безпосередньо від стінок матки
  • ІІ.Інтранатально.
  • ІІІ. Постнатально (в т.ч. – нозокомеально ).

Розрізняють внутріутробну інфекцію та внутріутробне інфікування.

Внутріутробне інфікування -

 • Факт ймовірного проникнення збудника до плода, при якому не виявляють органічних ознак інфекційного процесу.
 • Захворювання не розвивається внаслідок мобілізації захисних механізмів системи “мати-плацента- плід”.
 • Основна увага - на фактори ризику у матері.

Внутріутробна інфекція:

 • Встановлений факт проникнення до плоду мікроорганізмів, при якому в макроорганізмі відбуваються характерні для інфекційної хвороби патоморфологічні зміни, які виявляються пренатально чи одразу після народження.

Внутріутробна інфекція завжди супроводжується ускладненнями:

 • АКУШЕРСЬКИМИ:
 • НЕВИНОШУВАННЯ
 • ПЛЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ
 • ГІПОКСІЯ
 • СИНДРОМ ЗАТРИМКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОСТУ ПЛОДУ
 • ПЕРИНАТАЛЬНИМИ:
 • Пневмонія
 • Менінгіт
 • Сепсис
 • Жовтяниця
 • Порушення адаптації
 • ДВЗ-синдром , Респіраторний дистрес-синдром

Потенціальні фактори ризику інфекції з боку матері (великі):

 • Тривалий розрив плідних оболонок (>18 год.).
 • Гарячка у матері в пологах ( >380).
 • Хоріоамніоніт.
 • Тривала тахікардія (>160 у плода в І-ІІ періодах пологів).

Потенціальні фактори ризику інфекції з боку матері (малі):

 • Розрив плідних оболонок >12 год.
 • Гарячка у мами > 37,50.
 • Передчасні пологи (інфекція, як фактор ризику передчасних пологів).
 • Лейкоцитоз перед пологами.
 • Стрeптокок з групи В (мазок з аноректальної ділянки – відсутня в Україні технологія).
 • Патологічні lochia metra після пологів.

Потенціальні фактори ризику інфекції з боку новонародженого:

 • Низька маса тіла при народженні (<1500г).
 • Затримка внутрішньоутробного розвитку.
 • Переохолодження.
 • Оцінка за Апгар < 5 балів.
 • Тахіпное >години.
 • В’ялість, гіпотонія.
 • Інвазивні процедури після народження.

Оскільки плід і новонароджений є імунодефіцитними і схильними до генералізації процесу часто ми не ставимо діагнозу сепсису, а - внутрішньоутробна інфекція.

 • Оскільки плід і новонароджений є імунодефіцитними і схильними до генералізації процесу часто ми не ставимо діагнозу сепсису, а - внутрішньоутробна інфекція.

Клінічні прояви у новонароджених:

 • Респіраторний тракт:
 • Тахіпное.
 • Апное.
 • Гіпоксемія.
 • Нерегулярне дихання.
 • Температурна нестабільність (більше 1 год.):
 • >37,5 0 або < 36 0.

Гастроінтестінальні розлади:

 • Гастроінтестінальні розлади:
 • Блювота
 • Діарея
 • Гепато- чи спленомегалія
 • Патологічний вміст в шлунку (стаз).
 • Неврологічні:
 • Гіперактивність або загальмованість
 • Підвищена подразливість
 • Тремор чи судоми
 • Гіперрефлексія чи гіпорефлексія
 • Гіпертонус чи гіпотонус
 • Високочастотний крик
 • Вибухаюче тім’ячко

Серцево-судинні розлади:

 • Серцево-судинні розлади:
 • Порушення гемодинаміки
 • Тахікардія
 • Брадикардія
 • Артеріальна гіпо-гіпертензія
 • Позитивний симптом “білої плями”
 • Прояви на шкірі:
 • Петехії чи пурпура
 • Ціаноз
 • Жовтяниця
 • Плями, папули
 • Везикули, пустули.

Лабораторні дослідження:

 • Загальний аналіз крові (> 25х10 9 чи <5х10 9 – 1 доба)
 • Абсолютна кількість нейтрофілів 1000 в мм3
 • Співвідношення зрілих і незрілих лейкоцитів > 0,2 (ЛІІ)
 • С-реактивий протеїн (кількісний метод – наростає протягом 12 год. після народження і повертається до норми в межах 2-7 днів після початку лікування)
 • Посів крові – (+) – септичний стан
 • Дослідження газів крові
 • Люмбальна пункція
 • Посіви біологічних рідин
 • Імуносерологічні дослідженн я (ІФА, ПЛР)
 • Дослідження сечі (білок, посів, специфічні інф. антигени)

Інструментальні дослідження:

 • Рентгенодіагностика
 • Ультразвукове дослідження серця, органів черевної порожнини, середостіння, мозку, вилочкової залози, суглобів, лімфовузлів з доплерометрією.
 • Електрокардіографія.

Загальні принципи спостереження:

 • А.Моніторинг новонародженого.
 • В.ВООЗ : протокол призначеня антибіотиків (48-72 год):
 • З симптомами сепсису,
 • Без клініки сепсису, але є 2-3 фактори ризику.
 • С.Продовження спостереження + антибіотикотерапія (14-21 день):
 • (+) гемокультура.
 • Із симптомами сепсису,
 • Відміна антибіотиків:
 • Немає симптомів сепсису,
 • (-) гемокультура.

D.Ознаки сепсису при (-) гемокультурі:

 • D.Ознаки сепсису при (-) гемокультурі:
 • Можлива реалізація герпетичної чи будь-якої іншої вірусної інфекції – антибіотики призначаються <7 днів.
 • Первинний антибактеріальний протокол (ВООЗ):
 • Ампіцилін (амоксицилін):
 • сепсис- 50 мг/кг в/в чи в/м кожні 12 год.
 • менінгіт – 100 мг/кг в/в чи в/м кожні 12 год.
 • Гентаміцин 2,5 мг/кг до венно кожні 24-18 год.(контроль вмісту в сироватці).
 • Альтернатива:
 • Ампіцилін + цефотаксим 50 мг/кг в/в чи в/м кожні 12 год.
 • При верифікації збудника – цілеспрямоване лікування.

Дякую за увагу!Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка