Перерахуйте ознаки,які хароактеризують нормальний легеневий рисунок?Скачати 41.49 Kb.
Дата конвертації07.05.2020
Розмір41.49 Kb.
Дихальна

В яких випадках проводиться рентгенографія легень і в чому полягають переваги та недоліки цієї методики порівняно з рентгеноскопією?

Рентгенографія дяє можливість виявити та зафіксувати на рентгенівській плівці такі морфологічні деталі органів, яких не видно під час ренскоп., документувати та зберігати рентг. знімки, порівнювати їх у динаміці.Недолік, статичність, не дає спостерігати функцію органу, зменшується можливість багатоосьового дослідження.

Вкажіть, які з наведених нижче ознак характерні для нормальної рентгенограми легень? видно 3-4 грудні хребці (?????)

Для якого захворювання органів дихання характерний симптом плакучої верби і наявність товстостінних туберкульозних каверн? Фіброзно-кавернозний туберкульоз

Начому полягають зміни в легенях ,об єднанні поняттям синдрому обмежене затемнення легеневого поля?

Це затемнення,що за розмірами відповідає об єму одного або декількох сегментів, частки легені.Зумовлене безповітряною ділянкою легені

Перерахуйте ознаки,які хароактеризують нормальний легеневий рисунок?

Лінійні тіні повздовжньо розташованих судин, ширина яких поступово зменшується в напрямку до переферії, в нормв не доходять 2-3 см до внутрішньої поверхні грудної клітки.найбільш густий рисунок в нижніх легеневих полях

Перерахуйте рентгенологічні ознаки синдрому патологічні зміни легеневого рисунку?

Проявляються його підсиленням,збідненням і деформацією

При яких захворюваннях органів дихання спостерігається синдром часткове просвітлення легеневого поля?

Повітряна кіста,туберкульозна каверна,переферичний рак, кістозні бронхоектази, повітря в плевральній порожнині.

При яких захворюваннях органів дихання спостерігається синдром порушення бронхіальної прохідності?

Пухлина, фіброз, закупорка бронха стороннім тілом,слизом, збільшеними лімфатичними вузлами (бронхостеноз)

При яких захворюваннях спостерігається зміщення органів середостіння в зоровий бік?

Обструктивна емфізема легень,ексудативний плеврит, діафпагмальні грижі, пневмоторакс, пухлини середостіння.

При яких видах патології органів дихання спостерігається синром кругла тінь у легеневому полі?

Запальний інфільтрат(куляста пневмонія),туберкульома, пухлина, метастаз, порожнина, наповнена рідиною,ехінокок

При яких захворюваннях органів дихання спостерігається синдром трикутна тінь у легеневому полі?

Сегментарний ателектаз, пневмонія, медіастинальний плеврит

При яких захворюваннях спостерігається зміна положення кореня легені?

При хронічних запальних процесах з явищем цирозу, пневмосклерозі, ателектазі, плевральних нашаруваннях, після часткової резекції.

При яких захворюваннях органів дихання спостерігається синдром поширене просвітлення легеневого поля?

Емфізема,бронхіальна астма, хронічний бронхіт.

При яких захворюваннях органів дихання може бути синром вогнищевості і обмеженої дисемінації?

ТУБЕРКУЛЬОЗ

При яких захворювання легень спостерігається синдром поширена дисемінація вогнищ у легеневих полях?

бронхопневмонія

При яких захворюваннях може бути позитивний симптом балотування середостіння?

АТЕЛЕКТАЗ

При яких захворюваннях може бути негативний симптом "балотування середостіння"?

ЦИРОЗ

При яких захворюваннях органів дихання спостерігається синдром поширене затемнення легеневого поля?Ателектаз легені, тотальний ексудативний плеврит, пневмонія, цироз.

при якому захворюванні органів дихання спостерігається симптом «кошика»? абсцес

при якому захворюванні органів дихання спостерігається симптом плакучої верби? Фіброзно-кавернозний туберкульоз

при якому захворюванні органів дихання спостерігається порушення прохідності бронхів? Сторонні тіла ендобронх рухл набряк

Про які захворювання органів дихання слід думати при наявності синдрому кільцеподібна тінь у легеневому полі?

Повітряна кіста,бронхоектази,деструкція легеневої тканини внаслідок гнійного її розправлення при гострих або хронічних процесах, переферичний рак із розпадом, осумкований пневмоторакс.

Скільки часток та сегментів проектується на праве легеневе поле в прямій проекції?

5 сегментів і 3 частки

Скільки часток та сегментів проектується на ліве легеневе поле в прямій проекції?

5 сегментів і 2 частки

У чому полягає суть методики флюорографії органів дихання і які покази до її призначення?

З метою профілактичного обстеження орг. дих.Суть полягає у фотографуванні рентгенівського зоображення досліджуваного об єкта з екрана на фотоплівку.

У чому полягає суть методики томографії органів дихання і які переваги її призначення?

*визначення структури , локалізації та поширення патологічного процесу *вивчення стану трахеї та бронхіального дерева, пошкодження лімфатичних вузлів коренів легень та середостіння. Одночасне виконання серії томограм за одну фазу дихання, менша доза опромінення, менше навантаження на обслуговуючий персонал.

У чому полягає суть методики бронхографії?

Найефективніший метод дослідження морфологічних і функціональних властивостей бронхіальног дерева.Контрастний метод

Що при рентгенологічному обстеженні характерне для інфільтративного туберкульозу? Інфільтрат тіні без чітких контурів

Як і коли здійснюється ангіопульмонографія і в чому полягає її зміст і суть?

Дослідження судин малого кола кровообігу після введення в них рентгеноконтрастної речовини.Діагностика патологій судин(аномалії артерій і вен, тромбоемболія).Контр. реч. вводять в/в або через катетер у легеневий стовбур.

Яка з методик рентгенологічного дослідження органів дихання відноситься до безкотрастних?

Рентгенографія, флюорографія,рентгеноскопія,трохоскопія,латероскопія, зонографія,комп. томографія,УЗД,електроретгенографія.

Яка з методик рентгенологічного дослідженняорганів дихання відноситься до контрастних?

Бронхографія, ангіопульмонографія, штучний пневмоторакс,пневмоперитонеографія,медіастинографія газова.

Яка з методик рентгенологічного обстеження органів ихання являється кінцевою при діагностиці хронічного бронхіту?

БРОНХОГРАФІЯ

Яка патологія спостерігається при травматичному ушкодженні органів дихання? Пневмоторакс, емфізема, обтураційний ателектаз

Яка з рентгенологічних методик підтвердить діагноз полікістозу легені? бронхографія

Яка рентгенологічна картина органів дихання свідчить про пневмогідроторакс? Горизонтальний рівень рідини в плевральній порожнині

Яка з методик рентгенологічного обстеження дозволяє точно визначити справжній орган ушкодження при бронхоектатичній хворобі? Бронхографія

Яка рентгенологічна картина характерна для міліарного туберкульозу легень? Поширена дисеміпатія

яка з рентгенологічних картин органів дихання свідчить про первинний туберкульозний комплекс? Вогнище з доріжкою

Яка з рентгенологічних картин свідчить про наявність туберкульозного бронхоаденіту? Однобічні. Роз. Інфільтрати

Яка рентгенологічна картина органів дихання свідчить про наявність вогнищевого туберкульозу? Поодинокі вогн тіні

яка з рентгенологічних картин органів дихання свідчить про наявність туберкуломи? Системний рак

яка з ренгенологічних картин при обстеженні органів дихання свідчить про наявність кавернозного туберкульозу? Тонкі каверни і поодинокі кільцеподібні тіні

яка з ренгенологічних картин при обстеженні органів дихання свідчить про наявність фіброзно-кавернозного туберкульозу? Товсті каверни симптом плакучої верби

яка з ренгенологічних картин при обстеженні органів дихання свідчить про наявність дисимінованого туберкульозу? Множинні розсіяні туб вогнища

яка з ренгенологічних картин при обстеженні органів дихання свідчить про наявність циротичного туберкульозу? Зміни в V ущільн ділянки легень казеозні вогнища корінь ущільнений піднятий до верху лр деформоване

Який рентгенологічний симптом при остеженні органів дихання найхарактерніший для всіх видів пневмоконіозів? Пневмофіброз

Які покази до рентгеноскопії легень і в чому полягають переваги і недоліки цієї методики, порівняно з рентгенографією?

Основна перевага можливість вивчити морфологічні та функціональні властивості органів, а також здійснювати рентгенівську пальпацію.Недолік, менша розподільна златність(здатність виявляти тонкі деталі), велике променеве навантаження на хворого та лікаря.Застосовується з метою функціонального дослідження.

Які покази до застосування комп ютерної томографії при обстеженні органів дихання?

Для діагностики патологічних змін грудної стінки, середостіння, трахеї, плеври,під час призначення променевої терапії

Які морфологічні елементи органів дихання находять на зображенні і трактують як нормальний легеневий рисунок?

Сукупність легеневих тіней , анатомічним субстратом яких є кровоносні судини

Які покази до призначення методики штучного пневмотораксу?

Для визначення локалізації патологічних утворів у легенях, грудній стінці, середостінні чи в діафрагмі.

Які покази до призначення бронхографії при обстеженні органів дихання?

Дослідження морфологічних і функціональних властивостей бронхіального дерева, для діагностики та деталізації обсягу пошкодження, диференціальної діагностики деяких захворювань.

Які з наведених рентгенологічних симптомів характерні для обструктивного бронхіту? Емфізема – просвітлення

які рентгенологічні ознаки при обстеженні органів дихання характерні для доброякісних пухлин? Чіткі рівні контури

які рентгенологічні ознаки при обстеженні органів дихання характерні для периферичного раку? Нерівні контури, доріжки до кореня

Які з перерахованих захворювань характерні як ускладнення центрального раку легень? Плеврит пневмонія

які рентгенологічні ознаки при обстеженні органів дихання характерні для метастазів? Округла тінь з чіткими горбистими контурами

які рентгенологічні ознаки при обстеженні органів дихання характерні для емфіземи легень? Просвітлений зблідлий легеневий рисунок

Які рентгенологічні ознаки характерні для гострої пневмонії? Розташування в сер відділ

які рентгенологічні ознаки при обстеження органів дихання характерні для ехінококозу легені? Тінь з чітк рівн

Кістки


Для якого з видів перебудови кісткової тканини характерне поступове руйнування кістки і заміщення її грануляційною тканиною, гнійним вмістом, пухлиною? Деструкція.

Для якого з видів перебудови кісткової тканини характерне змертвіння ділянки кістки у зв*язку з недостатнім її харчуванням? Остеонекроз.

Для якого з видів перебудови кісткової тканини характерне поступове відторгнення мертвої кістки, відмежованої грануляційним валом? Секвестрація.

З якою метою використовується денситометрія? Для щільності хрящової тканини

З якою метою в остеології використовується ксерорентгенографія? Для дослідження м’яких тканин

З якою метою в остеології використовується рентгенографія із прямим збільшенням зображення? –Щоб одержати кращі зображення невеликих деталей кістки

З якою метою в остеології використовуєтьсяфістулографія? – Для дослідження норицевих ходів у кістці

При якій із змін рентгенівської суглобової щілини характерне рівномірне або нерівномірне зменшення ширини суглобової щілини? Звуження суглобової щілини.

При якій із змін рентгенівської суглобової щілини характерно перехід кісткових балок із однієї кістки в іншу? Зменшення суглобової щілини.

При якій із змін рентгенівської суглобової щілини характерне потовщення замикаючох платівки та склероз? Ущільнення суглобових поверхонь.

При якій зі змін рентгенівської суглобової щілини характерні неправильної форми кісткові виступи? Кісткові розростання вздовж краю суглобових поверхонь.

При якій із змін рентгенівської суглобової щілини характерно відсутність конгруентності суглобових кінців? Невідповідність суглобових кінців.

Скільки років дитині, якщо спостерігається мала багатокутна кістка у кістках зап’ястку? –6 років

У якій ділянці якої кістки найкраще візуалізується перетинання кісткових балок та трабекул? Шийка стегнової кістки

У якому вигляді на рентгенограмі спостерігаються суглобові хрящі? – Прозорі, півмісяцева смуга просвітлена

У якому віці зникає метаепіфізарна смужка затемнення? – 40 років

У якому віці відбувається повна осифікаціяхрящових відділів ребер? – 60 років

Що таке рентгенологічна суглобова щілина? – Відстань між суглобовими поверхнями кісток, які утв. суглоб

Яка з методикрентгенологічного дослідження являється основною при вивченні уражень кісток і суглобів? – Рентгенографія

Яка з методик рентгенологічного дослідження являється найінформативнішою при дослідженні уражень внутрішньосуглобових структур? – Артрофія, пневмоартрофія

Яка з наведених рентгенологічних методик застосовуються при дослідженні норицевих ходів у кістці? – Фістулографія

Яка з методик рентгенологічного дослідження являється основною в діагностиці злоякісних новоутворів кісток? –Томографія

Яка з контрастних методик рентгенологічного дослідження застосовується при обстеженні судин стінок? - Ангіографія

Яка кістка протягом 5-6 місяців постнатального періоду закладається в кістках зап’ястку? - Гачкувата

Яка з методик рентгенологічного дослідження кісток і суглобів використовується за спеціальними показами? – Томографія, денситометрія, ксерорентгенографія

Яка з наведених рентгенологічних методик належить до методик з позитивним штучним контрастуванням? Фістулографія

Яка з наведених рентгенологічних методик належить до методик з негативним штучним контрастуванням? Пневмоенцефалографія

Яка з наведених рентгенологічних методик належить до безконтрастних? Стереорентгенографія

Яка з рентгенологічних ознак характерна для остеолізу? Розсмоктування кістки, формування сполучної тканини або жирової.

Яка з рентгенологічних ознак характерна для обмеженого склерозу? Еностоз.

Яка з рентгенологічних ознак ознак характерна для ебурнеації? Повне перекриття кістково-мозкового каналу.

Яка з рентгенологічних ознак характерна для лінійного періоститу? Одна смужка вздовж краю кістки.

Яка з рентгенологічних ознак характерна для повного перелому кістки? … періостит.

Яка з рентгенологічних ознак характерна для неповного перелому кістки? Лінія проходить більш ніж половину її діаметру.

Яка з рентгенологічних ознак характерна для підвивиху? Неповна відповідність суглобових поверхонь.

Яка з рентгенологічних ознак характерна для вивиху? Повна невідповідність суглобових поверхонь.

Яке вторинне ядро осифікації закладається до народження і є ознакою поношеності плоду? - Беклеро

Яке нормальне співвідношення компактної та медулярної речовини у діалізах трубчастих кісток дорослих людей? 1:1

Який вік людини, якщо спостерігається горохоподібна кістка у кістках зап’ястку? – 11-12 років

Який вік людини, якщо спостерігається півмісяцева кістка у кістках зап’ястку? – 3-4 роки

Яким чином на рентгенограмі визначається зона росту? – За хвилястими краями

Який з рентгенологічних симптомів характерний при відшаруванні окістя внаслідок інфекційно-запального процесу в діалізах та метафазах трубчастих кісток? Періостит-симптом.

Який з рентгенологічних симптомів характерний при дегенеративно-дистрофічних процесах в окісті? Періостоз.

Який із видів періостозів характерний для злоякісних пухлин кісток? Голчастий, роз*єднаний..

Який із видів переломів кісток за механізмом травми характеризується лінією перелому, яка співпадає х головною віссю ураженої кістки? Поздовжній перелом.

Який із видів переломів кісток за механізмом травми характеризується лінією перелому, яка розміщена під гострим чи тупим кутом до головної осі ураженої кістки? Косий перелом.

Який із видів переломів кісток за механізмом травми характеризується лінією перелому, яка розміщена перпендикулярно до головної осі ураженої кістки? Поперечний перелом.

Які речовини кісткової тканини добре поглинають рентгенівські промені? – Мінеральні солі, солі кальцію, фосфору, калію, магнію

Які покази існують для рентгенологічного дослідження кісток і суглобів? – Порушення функцій, переломах, пухлинах, болі

Які пропокази існують для рентгенологічного дослідження кісток і суглобів? – Вагітність, дитячий вік

Які з методик рентгенологічного дослідженнякісток і суглобів майже не використовується у медичній практиці? – Рентгеноскопія

Які з рентгенологічних ознак характерні для остеопорозу? Розрідження кістки, зниження кількості рідини в одиниці об’єму, зменшення інтенсивності тіні кістки

Які рентгенологічні ознаки характерні для остеосклерозу? Потовщення кортикального шару кістки

Які рентгенологічні ознаки характерні для атрофії кістки? Зменшення об’єму кістки із збереженням рисунку

Які рентгенологічні ознаки характерні для гіпертрофії кістки? Потовщення кісткових балок і трабекул але їх розміщення і кількість не змінюється

Які з рентгенологічних ознак характерні для гіперостозу? Остеосклероз із збільшеним об’ємом кістки

Якої з наведених груп кісток за будовою не існує? – Комбіновані

Яку назву має ознака поношеності плоду? – Точка осифікаціїБеклера, проксимальний епіфіз великогомілкової кістки

Нирки

НА р-ні яких хребців розташовані нирки ? Th xii-L ivНа р-ні яких хребців розташовані ниркові миски? L 1-2

При якій з наведених рентгенологічних методик візуалізується симпот «порушення ангіархітиктоніки»?ангіографія

При якій з наведених рентгенологічних методик візуалізується симпот «деформації порожнистої системи»? ретроградна орографія

При діагностиці яких захворювань вазоренографія є вирішальним методом? –Аплазія, гіпоплазія

При якій з методик може візуалізуватись симптом «гористості зовнішнього контуру»? – При зовнішніх пухлинах

При якій з методик може візуалізуватись симптом «дефектів наповнення та ампутацій»? – Реносцинтіграфія

У чому полягає підготовка до ретроградної пієлографії-проба за безредко. 1-2 очис клізми?

У чому полягає підготовка до екскреторної урографії-проба за Безредко, 1-2 очисні клізми

Яка з навединих патологій не відносить до природжених вад нирок?ПРироджені Агенезія нирок гіпоплазія ,дисплазія, полікістоз ,зрощенна нирка(підковоподібна)

Яка з навединих рентгенологічних методик є провідною при діагностиці нефроптозу ? екскреторна орографія

Яка з навединих рентгенологічних методик має значення при діагностиці гломерулонефриту? Екскреторна урографія

Яка з навединих рентгенологічних методик не вик при діагностиці уролітіазу? Ретроградна орографія ,

Яка з рентгенологічних методик має вирішальне значення при діагностиці уролітіазу?екскреторна урографія

Яка з наведених рентгенологічних методик має вирішальне значення при діагностиці полікистозу нирки? - Ретроградна

Яке розташування мають нирки ? за очеревинне

Який з шляхів введння штучних контрастів використовують при дослідженні сечовидільної системи? в/в , катетеризація ,через шкірна пункція і через дренажну, поперекова пункція

Який з наведених рентгенологічних симптомів візуалізується при раку нирки? Дефекти наповнення та ампутації

Який з наведених рентгенологічних симптомів візуалізується при локалізації пухлини нирки у її зовн відділах?горбистість зовнішнього контуру

Який з наведених рентгенологічних симптомів візуалізується при локалізації пухлини нирки і її внутрішніх відділах ? дефекти наповнення

Який з наведених рентгенологічних симптомів є провідним при локалізації пухлини у внутрішніх відділах нирки? Дефекти наповнення,деформація ангіоархітектоніки

Який з наведених симпомів є рентгенологічними ознаками справжнього подвоєння нирки? 2 окремих сечоводи

Який з наведених симпомів є рентгенологічними ознаками несправжнього подвоєння нирок ? 1 сечовід ?

Який з наведених симпомів є рентгенологічними ознаками дивертикулу сечового міхура ? розширені тіні з округлими контурами

Який з наведених симпомів є рентгенологічними ознаками раку сечового міхура? Днфектинаповнення з нер .конт?!

Який з наведених симпомів є рентгенологічними ознаками уролітазу?наявність конкрементів просвітлення

Які протипокази існують для для екскреторної урографії-5 стандартних протипок- важка недост ф-ї нирок, печ, серц-суд с-ми, тиреотоксикоз, ідіосинкраз до йодист препарат

Які покази існують для для екскреторної урографії-більш функціональне

Які покази існують для ретроградної пієлографії-більше морфологічне, прохідність сечовода

Які з цих станів не є протипоказами до екскреторної урографії-(протипок- важка недост ф-ї нирок, печ, серц-суд с-ми, тиреотоксикоз, ідіосинкраз до йодист препарат)

Які з наведених процедур використовуються при підготовці до екскреторної урографії-проба за Безредко, очисна клізма 1-2

Які протипокази існують для ретроградної пієлографії-гостре запалення сечових шляхів, наявність конкрементів

Які з цих станів є протипоказами до екскреторної урографії-гостра нирк недост, 5 ст протипок- важка недост ф-ї нирок, печ, серц-суд с-ми, тиреотоксикоз, ідіосинкраз до йодист препарат

Які з наведених методик рентгенологічного дослідження системи сечовиділення належать до методик з позитивним штучним контрастуванням-без пневмо

Які з наведених методик рентгенологічного дослідження системи сечовиділення належать до методик з негативним штучним контрастуванням-усе з пневмо

Які покази існують для парієтографії в урології ? визначення товщини і еластичності стінки

Які з наведених препаратів використовують при екскреторній урографії? тріумбраст, уротраст, урографін

Які з наведених рентгеноконтрастних препаратів використовують при пневмопієлографії? Негативні контрасти

Які протипокази існують до антиградної пієлографії? Немає

Які покази існують для антиградної пієлографії? Проходження сечоводів

Які з навединих методик рентгенологічних досліджень системи сечовиділення належать до безконтрастних ?УЗД і КТ(просвічування і оглядова рентгенографія)

Які з наведних методик рентгенологічного дослідження не вик в урології ? метросальпінографія

Яку форму мають нирки-бобоподібну

Яку форму має сечовий міхур? Трикутну

Яку назву має гіпернефрома у дітей? Пухлина ВІльмса ( в неті пише ГРавіца)

Яку з навединих рентгенологічних методик не вик. для діагностики раку нирки? Використовується екскреторная контрастна орографія узд  ниркова ангіографія Рентгенографія легенів КТ Радіоізотопне сканування кісткової тканини МРТ

Серцево-судинна система

Діагностика синдрому трикутного серця? Рентгеноскопія, кімографія

Перерахуйте відомі вам головні методики дослідження серця та крупних судин? Рентгеноскопія рентгеноскопія

При яких захворюваннях застосовують ангіографію? Аневризма, вродженні вади серця, стеноз артерії нирки, васкуліти, атеросклероз, захворювання сонних артерій

При яких захв крім мітр вад зустріч мітральне серце? Тиреотоксикоз, легеневе серце

При яких захвор крім аортальних вад зустріч аортальне серце? Атеросклероз, гіпертонічна хвороба, мезооартит, тетрода Фалло

При яких захворюваннях – крапельне серце? Емфізема легень, у астеніків

При яких захворюваннях – трапецієподібне серце? Ексудативний перикардит, дифузний міокардит

При яких захворюваннях – кулясте серце? Недостатність тристулкового клапана, дефекті міжшлуночкової перегородки, хв. Альцгеймера

Чим утворені стінки ретростернального простору у першій косій проекції? Спереду – грудина, ззаду – шляхи відтоку крові, знизу – діафрагма

Чим утворені стінки ретрокардіального простору у першій косій проекції? Спереду – шляхи притоку крові, ззаду – хребет, знизу – діафрагма

Чим утворені стінки ретростернального простору у другій косій проекції? Спереду – грудина, ззаду – праві камери серця, знизу – склепіння діафрагми

Чим утворені стінки ретрокардіального простору у другій косій проекції? Спереду – ліві відділи серця, ззаду – хребет, зверху – низхідна аорта, знизу – склепіння діафрагми

Чим утворені стінки верхнього трикутника ретрокардіального простору у другій косій проекції? Спереду – ліве передсердя, ззаду – хребет, зверху – низхідна аорта

Чим утворені стінки нижнього трикутника ретрокардіального простору у другій косій проекції? Спереду – лівий шлуночок, знизу – склепіння діафрагми, ззаду – хребет

Чим характеризується мітральна конфігурація серця? Збільшена довжина і опуклість дуг та згладжена талія за рахунок вибухання дуг 2 і 3 або 3 і 4

Чим характеризується аортальна конфігурація серця? Підкресленністю талії серця, вибуханням 1 і 4, 1 чи 4 дуг по лівому контуру

Чим характер. крапельна конфігурація серця? Завис. серця на судинах за умов низького розташ. діафрагми

Чим характер. куляста конфігурація серця? Розшир серця у поперек за рахунок правих камер

Чим характеризується трапецієподібна форма серця? Розшир серця у попереч …

У яких проекціях хворого досліджується серце, аорта та легенева артерія? Пряма задньо-передня, ліва передня коса, права передня коса та ліва бокова

Як порушується гемодинаміка при недост. мітрального клапана? Нещільне змикання стулок клапана

Як порушується гемодинаміка при недост. аортального клапана? Збільш ССС і ЧСС

Як порушується гемодинаміка при стенозі гирла аорти? Зниж ЧСС і ССС

Яка з методик дає змогу діагностувати «обмежене звуження та розширення судин»? Ангіографія

Яка з наведених екстракардіальних причин призводить до зміни положення серця? Метеоризм

Яка з наведених екстракардіальних причин не призводить до зміни положення серця?

Асцит

Яка з наведених променевих методик є провідною у алгоритмі діагностики природжених вад серця?Ангіокардіографія

Яка з наведених променевих методик є провідною у алгоритмі діагностики ішемічної хвороби серця та її ускладнень?

Коронарографія

Яка з наведених променевих методик є провідною у диференційній діагностиці дифузного міокардиту та випітного перикардиту?

Ангіографія+катетеризація

Яка з наведених променевих методик не використовується у алгоритмі діагностики стенозів та оклюзій судин?

Ангіографія+катетеризація

Яка з наведених променевих методик є провідною у алгоритмі діагностики аневризми аорти?

Аортографія

Яка з наведених контрастних речовин використовується для ангіографії? Кардіотраст

Яка з наведених контрастних речовин не використовується для ангіографії? Суспензія BaSO4

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження неінвазивна? Рентгенокімографія

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження інвазивна? Ангіокардіографія

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження не належить до рентгенологічних? Радіокардіографія

Яке нормальне співвідношення правих та лівих відділів серця по відношенню до серединної лінії? 1:2

Яка з наведених рентгенолог методик найефективніша при інфаркті міокарду? Ангіокардіографія

Яке з наведених захворювань стоїть за рентген синдромом « обмежене звуження судин? Коартація аорти

Яке з наведених захворювань стоїть за рентген синдромом «обмежене розширення судин ? Аневризма

Яке з наведених захворювань стоїть за рентген синдромом «звуження крупних судин? Стеноз легеневого стовбура, атеросклероз

Яке з наведених захворювань стоїть за рентген синдромом « розширення крупних судин? Аневризма аорти

Яке визначення існує для осі серця? Лінія, що сполучає верхівку серця з правим передсердно-судинним кутом

Яке визначення існує для талії серця? Лінія, що сполучає передсердно-судинні кути

Який варіант конфігурації серця характерний для немовлят? Кулясте

Який варіант конфігурації серця характерний для людей похилого та старечого віку? Аортальне

Який варіант конфігурації серця характерний для молодого та середнього віку? Звичайне

Яким чином можна за рентгенологічною картиною віддеференціювати аортальні вади? За конфігурацією серця

Які ви знаєте методики рентгенологічого дослідження що дозволяють вивчити морфологію серця і крупних судин? Рентгеноелектролімограф

Які ви знаєте методики рентгенологічного дослідження що дозволяють вивчити функцію серця і крупних судин? Рен.тім. ел.тім катетир. Серця

Які варіанти положення серця при рентгенологічному дослідженні можливі, залежно від конституційних особливостей пацієнта? Косе у нормостеніків ( нахил осі до горизонталі 43 – 48), горизонтальне у гіперстеніків ( нахил осі до горизонталі менше 43), вертикальне у астеніків (нахил осі до горизонталі понад 48)

Які анатомічні відділи серця та крупних судин утворюють контурні дуги серцево-судинної тіні у прямій проекції по правому контуру? Вихідна аорта, верхня порожниса вена, праве передсердя

Які анатомічні відділи серця та крупних судин утворюють контурні дуги серцево-судинної тіні у першій косій проекції по лівому контуру? Легенева артерія, дуга аорти, низхідна аорта, лівий шлуночок, вушко лівого передсердя

Які анатомічні відділи серця та крупних судин утворюють контурні дуги серцево-судинної тіні у першій косій проекції по задньому контуру? Верхня порожниста вена, легеневі вени, ліве передсердя, праве передсердя, нижня порожниста вена

Які анатомічні відділи серця та крупних судин утворюють контурні дуги серцево-судинної тіні у першій косій проекції по передньому контуру? Висхідна аорта, праве передсердя, правий шлуночок

Які анатомічні відділи серця та крупних судин утворюють контурні дуги серцево-судинної тіні у другій косій проекції по задньому контуру? Дуга аорти, ліве передсердя, лівий шлуночок

Які анатомічні відділи серця та крупних судин утворюють контурні дуги серцево-судинної тіні у другій косій проекції по передньому контуру? Висхідна аорта, верхня порожниста вена, праве передсердя, ліве передсердя

Які з наведених методик рентгенологічного дослідження належить до первинних при дослідженні серцево-судинної системи? Рентгеноскопія, рентгенографія

Які з наведених методик рентгенологічного дослідження належить до додаткових при дослідженні серцево-судинної системи? Томографія, рентгенокімографія, електрокімографія

Які з цих станів є протипоказами до ангіографічного дослідження? Тиреотоксикоз

Які з цих станів не є протипоказами до ангіографічного дослідження? Стенокардія

Які з наведених лімфатичних вузлів не належать до лімфатичних вузлів середостіння? Периферичні

Які рентгенологічні симптоми стенозу лівого атріо-вентрикул отвору? Мітральне серце, збагач легеневого рисунку

Які рентгенологічні симптоми недост. аортального клапана? Качка на яйцях

Які рентгенологічні симптоми стенозу гирла аорти? Легеневий рис, корені буквою А, аортальне серце, РХП, серце занурене в діафрагму

Які рентгенологічні симптоми недостатності мітрального клапана? Симптом коромисла, 3 – 4 дуга

Які рентгенологічні симптоми недостатності тристулкового клапана? Систол. пульсація печінки і вен, ціаноз шкіри, кулясте серце

Які рентгенологічні симптоми гіпертонічної хвороби? Розширення лівих шлуночків, аортальна конфігурація

Які рентгенологічні симптоми тетради Фалло? Аортальна форма серця, розширення меж серця, аорта спереду від легеневого стовбура

Які з наведених захвор належать до природжених серцевих вад з посиленням легеневого кровотоку? Дефіцит міжшлуночкової і міжпередсердної перегородки

Які з наведених захвор належать до природжених серцевих вад з послабленням легеневого кровотоку? Тетрада Фалло

Травна система

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптом «чаші Кльойбера»?

Кишкова непрохідність

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптом «ніші»?

Виразкова хвороба

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптомсерпоподібного просвітлення під правим склепінням діафрагми?

Перфорація виразки

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптом «дефекту наповнення » з рівними чіткими контурами?

Доброякісна пухлина

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптом «дефекту наповнення » з нерівними контурами?

Злоякісна пухлина

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптом «свинцевої труби»?

Неспецифічна виразка кишківника

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптом «локального розширення просвіту»?

Виразкова хвороба

Для якого різновиду патології травного каналу характерний рентгенологічний симптом «лійка»?

Акалазія стравоходу

перерахуйте відомі Вам методи рентгенологічного дослідження печінки та жовчовивідних шляхів з позитивним контрастуванням ?

Холецистографія, холангіографія, холоміографія, спленотортографія

перерахуйте відомі Вам методи рентгенологічного дослідження печінки та жовчовивідних шляхів з негативним контрастуванням ?

Всі з пневмо-

перерахуйте відомі вам методики рентген. Дос. Печінки та жовчновивідних шляхів з позитивним контрастуванням?ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГІОХОЛЕГРАФІЯ, ХОЛЕЦИСТОГРАФІЯ

перерахуйте відомі вам методики рентген. Дос. Печінки та жовчновивідних шляхів з негативним контрастуванням?ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМ

у чому полягає підготовка до пероральної холецистографії?

6 таб йопагносту запити солодким чаєм , жовчргінні

у чому полягає підготовка до довенної холецистографії?

Обстеження на чутливість до йоду

у чому полягає підготовка до холецистохолангіографії?

Не потрібно, якщо немає метеоризму

у чому полягає підготовка до пероральної холецистографії?НЕ ПОТРЕБУЄ

у чому полягає підготовка до довенноїхолецистографії?ПРОБА БУРЕДКО

у чому полягає підготовка до холецистохолангіохолеграфії?ВІДСУТНЯ

У чому полягає підготовка до перорального дослідження травного каналу? Повне звільнення ШКТ від їжі(за 12 годин не їсти), натщесерце приймання водного розчину барію сульфату.

У чому полягає підготовка до іригоскопії? 2-3 доби без шлакової дієти

У якій частині травного каналу складки слизової оболонки травного каналу циркуляторні?

Товста

У якій частині травного каналу складки слизової оболонки травного каналу поздовжні, косі, поперечні?Шлунок

У якій частині травного каналу складки слизової оболонки травного каналу мереживні?

Тонка(12-ти пала)

що дозволяє вивчити спленопортографія?

Дослідження судин, вена порта , опарабильних пухлин , панкреаз

що дозволяє Вивчити спленопортографія?СТАН СУДИН

Яка з наведених скарг не є показом до рентгенологічного дослідження травного каналу?

Біль в поперековій і крижовій ділянках

Яка з наведених скарг є показом до рентгенологічного дослідження травного каналу?

Проноси, закрепи

Яка з наведених скарг характеризує ураження стравоходу?

Біль та відчуття дискомфорту за грудиною

Яка з наведених скарг характеризує ураження шлунка?

Голодні болі в епігастрії

Яка з наведених скарг характеризує ураження сліпої кишки та апендикса?

Біль у правій здухвинній ділянці

Яка з наведених скарг характеризує ураження сигмоподібної кишки?

Біль у лівій здухвинній ділянці

Яка з частин травного каналу має довжину від 5 до 7 метрів?

Тонка


Яка з частин травного каналу має довжину від 1 до 1Б5 метра?

Товста


Яка мета застосування парієтографії?

Дослідження товщини і еластичності стінки органів

Яка мета застосування подвійного контрастування?

Дослідження тонких деталей слизової оболонки

Яка мета застосування потрійного контрастування?

Дослідж. Тонких деталей рельєфу слизової оболонки+ товщина еластичності орг..

Яка мета застосування релаксаційної дуоденографії?

Пухлини 12-палої

Яка з наведених функцій не характерна для травного каналу? Крім тонусу, перистальтики і т.д.

Яка ширина просвіту стравоходу? 1.5 см

Яка за наведених рентг. Методик не належить до таких, що дозволяють дослідити судини травного каналу? Вазо рентгенографія

Яка нормальна товщина складки стравоходу та шлунка? 5мм

яка з методик рентгенологічного дослідження жовчновидільної системинайкраще відображає її морфологію?

Холецистографія

яка з наведених контрастних речовин використовується для спленопортографії?

кардіотраст

яка з наведених контрастних речовин не використовується для спленопортографії?

Барій СО4

яка з наведених методик рентгенологічного дослідження гепатобіліарної системи івазивна?

холецистохолангіографія

яка з наведених методик рентгенологічного дослідження дозволяє вивчати підшлункову залозу?

панкереатографія

яка з наведених методик рентгенологічного дослідження гепатобіліарної системи не належить до рентгенологічних?

МРТ, УЗД


яка з наведених процедуро використовується при підготовці до довенної холецистографії?БЕЗРЕДЬКО

Яка з наведених контрасних речовин використовується для спленопортографії-кардіотраст

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження гепатобіліарної системи інвазивна-в-в холецистографія, екскреторна урографія

яка з наведених променевих методик дозволяє найбільш повно дослідити гепотобіліарну систему та підшлункову залозу? УЗД

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження дозволяє вивчити підшлункову залозу-панкреатографія

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження гепатобіліарної системи не належить до рентгенологічних-МРТ

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження належить до первинних при дослідженні гепатобіліарної системи-холецистографія

Яка з наведених методик рентгенологічного дослідження належить до додаткових при дослідженні гепатобіліарної системи-Узд, компют томографія

Яка з наведених променевих методик дозволяє найбільш повно дослідити гепатобіліарну систему та підшлункову залозу-УЗД, ультрасольграфія

Яка з наведених процедур використовується при підготовці до довенної холецистографії-проба за Безредко

Яке співвідношення обєму контрасту до маси тіла пацієнта використовується при довенній холецистографії-1 мл:1кг

Яке співвідношення об’єму контрасту до маси тіла пацієнат використовується япридовенній холецистографії?1 ОД/КГ

Яке з наведених визначень характеризує синдром дистопії? Зміщення органу викликає патологію у ньому самому

Яке з наведених визначень характеризує синдром дислокації? Зміщення органу внаслідок пошкодження іншого органу

Яке з наведених визначень характеризує синдром дисфункції? Порушення і розлади функції органу

Яке з наведених визначень характеризує синдром дисформії? Порушення форми органа

Який з наведених контрастів використовують при пероральному досліджені травного каналу? Барію сульфат

Який з наведених контрастів краще використовувати при сіалографії? Йодоліпол

Який з наведених різновидів патології складок характерний для виразкової хвороби? конвергенція.

Який з наведених різновидів патології складок характерний для доброякісної пухлини травного каналу? дивергенція.

Який з наведених різновидів патології складок характерний для злоякісної пухлини травного каналу? обрив.

Який з наведених різновидів патології складок характерний для хронічного запального ураження травного каналу?звивистісь(потовщення)

Який з наведених різновидів порушення перистальтики характерний длядоброякісній пухлині травного каналу?відшнуровуюча.

Який з наведених різновидів порушення перистальтики характерний длягіпоацидного гастриту?поверхнева.

Який з наведених різновидів порушення перистальтики характерний дляанацидного гастриту?відсутність перистальтики.

який знаведених різновидів порушень перестальтики характерний для холери?

Гіперперис

який патологічний синдром характерний для situs viscerum inversum?

Дистонія

який контраст використовується при довенній холецистографії?БІЛІГНОСТ

який контраст використовується при пероральні йхолецистографії?БІЛІТРАСТ, ЙОДОГНОСТ, ХОЛЕВІД

який порядок використання контрасту при пероральні йхолецистографії?6 ТАБ. 19.00-20.00

Який контраст використовується при довенній холецистографії-йодорозчинний

Який контраст використовується при пероральній холецистографії-йопагност

Який порядок використання контрасту при пероральній холецистографії-6 табл йодонату

Які існують проти покази до сіалографії?

Гостре запалення протоки

Які існують покази до іригоскопії?

Дослідження товстої кишки

Які з методик рентгенологічного дослідження травного каналу проводять з використанням позитивних штучних контрастів?

Целіакографія, мезенетерікографія, ангіографія

Які з методик рентгенологічного дослідження травного каналу проводять з використанням негативних штучних контрастів?

Пневмопаріетографія

Які з наведених симптомів є рентгенологічними ознаками сіалоаденіту?

Деформації рисунку слинних залоз

Які з наведених симптомів є рентгенологічними ознаками гострого сіалодохіту?

Нерівномірне розширення проток

Які з наведених симптомів є рентгенолог. Ознаками хронічного СІАЛОДОХІТУ? Нерівномірне розширення просвіту проток, протоки мають мало гілок.

Які з наведених симптомів є рентгенолог. Ознакою раку слинної залози? Видно депо контрастної речовини з нерівними нерівномірними краями, слинні протоки обриваються разом з пухлиною.

Які з наведених симптомів є рентгенолог. Ознаками хвороби Мікуліча? Найдрібніші протоки залоз не заповнюються контрастною речовиною, ураження біля вушних і сзізн х залоз, лімфоїдна інфільтрація на фоні хронічного запального процесу.

Які особливості травного каналу не можна вивчити при тугому наповненні? Рельєф слизової оболонки

Які з наведених контрастів використовують при подвійному контрастуванні? Барію сульфат + 400мл СО2

Які з наведених контрастів використовують при потрійному контрастуванні? Барію сульфат + 400мл СО2+ 1500мл повітря

Які з наведених контрастів використовують при парієтографії? Барію сульфат + 400мл СО2(або 1500мл повітря замість СО2)

Які з наведених контрастів використовують при целіакографії? йодовмісні водорозчинні

Які з наведених захворювань призводять до дистопії стравоходу? Дивертикули, опікова хвороба

Які з наведених захворювань призводять до дистопії шлунка? Виразкова хвороба. Атрезія

Які з наведених захворювань призводять до дистопії тонкого кишківника? Метеоризми

Які з наведених захворювань призводять до дистонії товстого кишківника? Метеоризми, непрохідність

Які з наведених захворювань призводять до дислокації стравоходу?Рани середостіння.

Які з наведених захворювань призводять до дислокації шлунка?Збільш селезінки ,печінки,сплющ діафрагми.

Які з наведених захворювань призводять до дислокації тонкого кишківника?сплощ діафрагми.

Які з наведених захворювань призводять до дислокації товстого кишківника?сплощ діафрагми.

Які з наведених захворювань призводять додисфункції стравоходу?пухлини,виразки,езофагіт.

Які з наведених захворювань призводять до дисфункціїшлунка?гастрит,пухлини,стенози,виразки.

Які з наведених захворювань призводять до дисфункціїтонкого кишківника?виразки.

Які з наведених захворювань призводять до дисфункціїтовстого кишківника?виразки.

Які з наведених симптомів є рентгенологічними ознакамианацидного гастриту?розш просвіту,

Які з наведених симптомів є рентгенологічними ознаками виразкової хвороби шлунка?є «ніша» в стінці ,контурна або рельєфна-округле скупчення контрастної маси, оточене світлим обідком (рельєфна ніша).

Які з наведених симптомів є рентгенологічними ознаками кишкової непрохідності?горизонтальні рівні рідини (чаші Клойбера)

Які з наведених симптомів є рентгенологічними ознаками неспецифічного виразкового коліту?втрата гаустраціі, зменшення просвіту товстої кишки, нерівномірність малюнка слизової оболонки.

які ви знаєте методи введення контрасту при холецистографії ?

Peros, довенно ,через зонд

які з методик рентегенологічного дослідження жовчновидільної системи відображаєїї морфологію?

Холецистогріафія

які протипокази існують довенної холецистографії?

5 станів протипоказання(чутливість до йоду, )

які анатомічні відділи виділяють у жовчному міхурі?

шийка , тіло , дно

які анатомічні відділи виділяють у підшлунковій?

Головка, тіло, хвіст

які морфологічні особливості гепатобілінарної системи можна виявити при пневмоперитонеумі?

Товщина та еластичність стінки

які морфологічні особливості гепатобілінарної системи можна виявити при холецистографії?

Камені , дефекти наповнення , спайки

які морфологічні особливості гепатобілінарної системи можна виявити при холецистохолангіографії?

Аномалыъ розвитку , камені, рубці,пухлини і звуження

які переваги пероральної холецистографії перед іншими методиками рентгенологічного дослідження гепатобіліарної системи?

Дослідження функції нирок

. які з наведених методик рент.дос. належить до первинних при дос. Гепотобіліарноїсис.?ХОЛЕЦИСТОГРАФІЯ

які з наведених методик рентг.дос. належать до додаткових при досл. Гепотобіліатноїсист.?КТ

які з цих станів є проти показами до спленопортографії?5 ст. протипоказів

які переваги довенної холецистографії порівняно з пероральною холецистографією? ШВИДКА, ДОБРИЙ КОНТРАСТ ЖОВЧ. ШЛ.

які недоліки довенної холецистографії порівняно з пероральною холецистографією?5 СТАНДАРТНИХ

які недоліки холецистохолангіохолеграфії порівняно з пероральною холецистографією? ТРАВМАТИЧНА

які переваги холецистохолангіохолеграфії порівняно з пероральною холецистографією?МАКСИМАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ

які показники існують для холецистографії?БІЛЬ В ПРАВОМУ ПІДРЕБЕРЇ, НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ ЖИРІВ, ЖОВТЯНИЦЯ

які ви знаєте шляхи введення контрасту при холецистографії?ДОВЕННО, ПЕРОРАЛЬНО

які проти покази існують для холецистографії?5 СТАНДАРТНИХ ПРОТИПОКАЗІВ

які анатомічні відділи виділяють в жовчевому міхурі?ДНО, ТІЛО, ШИЙКА

які анатомічні відділи виділяють в підшлунковій залозі?ГОЛОВКА, ТІЛО, ХВІСТ

які морфологічні особливості гепотобіліарноїсист. Можан виявити при пневперитонеумі?НИЖНІ КР.

які морфологічні особливості гепотобіліарноїсист. Можан виявити при холецистографії?ЖОВЧНІ ШЛ. І ВИВЧ. КР.

які морфологічні особливості гепотобіліарноїсист. Можан виявити при холецистохолангіохолеграфії?ПЕРЕДРАК ПЕЧІНКИ

Які з цих станів є протипоказами до спленопортографії-5 осн протипоказів

Які з цих станів не є протипоказами до спленопортографії-крім 5 осн протипоказів

Які переваги довенної холецистографії порівняно з пероральною холецистографією-швидко, інтенсив.жов.шл (добре видно)

Які недоліки довенної холецистографії порівняно з пероральною холецистографією-5 протипоказів

Які недоліки холецистохолангіографії порівняно з пероральною холецистографією-травматична

Які переваги холецистохолангіографії порівняно з пероральною холецистографією-макс

Які покази існують для холецистографії-дослідж жовчного міхура

Яку форму має стравохід?

Шлангоподбну

Яку форму має шлнок у гіперстеніків?

Рогу

Яку форму має шлунок у нормостеніків?Гачкоподібну

Яку форму має 12-типала кишка?

підковоподібну

Яку форму має сигмоподібна кишки?

S-подібну

Яку з рентгенологічних методик застосовують при слинокам’яній хворобі? Сіалографія

Яку кількість контрасту використовують при пероральному дослідженні травного каналу? 200мл барію сульфату

Яку кількість контрасту використовують при іригоскопії? 1-1.5л

Яку кількість контрасту використовують при пневмоперітонеумі? 1500мл

Яку кількість контрасту вводять у просвіт органу при парєтографії? 400 мл СО2

яку форму має печінка?

Трикутну


яку форму має нормальна печінка?ТРИКУТНА

Мозок


 1. Чи потрібне додаткове введення РФП для виконання ОФЕКТ головного мозку після планарної сцинтіграфії? Ні

 2. Для діагностики пухлини головного мозку методом енцефалосцинтіграфії суттєве значення має "улюблена" локалізація: Невринома слухового нерву

 3. Для діагностики судинних мальформацій головного мозку вирішальне значення має: Непряма ізотопна ангіографія

 4. Препаратом вибору при обстеженні головного мозку у хворих на деменцію є: 99mТс-церетек

 5. Індикаторна активність для візуалізації пухлин головного мозку вища при використанні: 99mТс-церетеку

 6. Фармакокінетика 99mТс-церетеку для виконання енцефалоангіосцинтіграфії: Не придатна

 7. "Фармакокінетика 99mТс-пертехнетату для виконання енцефалоангіосцинтіграфії: Придатна

 8. Якими факторами обумовлене накопичення 99mТс-пертехнету в уражених ділянках головного мозку при проведенні сцинтіграфії? Порушенням гемато-енцефалічного бар'єра

 9. Які радіофармацевтичні препарати звичайно використовують для проведення сцинтіграфії головного мозку? 99mТс-пертехнетат

 10. Якими медикаментозними засобами можна блокувати хоріоїдні сплетіння при сцинтіграфії головного мозку з 99mТс-пертехнетатом? Прийомом перхлорату калію

 11. Вкажіть рекомендований спосіб введення 99mТс-пертехнетату для виконання сцинтіграфії головного мозку: Внутрішньовенний

 12. Яка попередня підготовка проводиться пацієнту перед сцинтіграфією головного мозку з 99mТс-пертехнетом? Прийом перхлорату калію

 13. Вкажіть через який час необхідно розпочинати сцинтіграфію головного мозку після в/в введення 99м-Тс-пертехнетату: Через 1 годину(30хв?)

 14. Перерахуйте показання до проведення сцинтіграфії головного мозку: Все зазначене(Стійкий головний біль, Підозра на наявність пухлини головного мозку, Підозра на наявність субдуральної гематоми,підозра на можливе метастазування у головний мозок)

 15. Вкажіть, в чому полягає унікальність сцинтіграфічного дослідження головного мозку: Все зазначене(Скринінг-тест при ураженні головного мозку, Відсутність протипоказань , Позитивний тест для виявлення злоякісних пухлин головного мозку)

 16. Вкажіть основні переваги сцинтіграфії головного мозку у порівнянні з відомими інструментальними методами обстеження: Все зазначене(Безпечність, Безболісність, Простота виконання процедури)

 17. Вкажіть оптимальне положення пацієнта при енцефалосцинтіграфії для візуалізації задньої черепної ямки: Лежачи на животі

 18. Вкажіть кількість проекцій, в яких повинна бути виконана рутинна сцинтіграфія головного мозку: 4 (передня, задня, ліва бокова, права бокова)

 19. В якій кількості проекцій необхідно візуалізувати патологічну ділянку при енцефалосцинтіграфії, при підозрі на вогнищеву патологію? Більш ніж одній

 20. Вкажіть яких умов необхідно дотримуватись при проведенні ангіографії головного мозку з 99м-Тс-пертехнетатом: Вводити РФП в/в у вигляді болюса

 21. Вкажіть при яких станах радіонуклідна цистернографія є інформативним методом обстеження: Ринореї спинномозкової рідини(Гідроцефалії)

 22. Вкажіть спосіб введення РФП при виконанні радіонуклідної цистернографії: Ендолюбально

 23. Вкажіть спосіб введення радіоактивного препарату при дослідженні мозкового кровотоку: Внутрішньовенний (Інгаляційний, Інтракаротидний)

 24. Вкажіть в яких структурах мозку визначається максимальна концентрація РФП при енцефалосцинтіграфії з 99м-Тс-пертехнетатом: В хориоїдному сплетінні

 25. 99м-Тс-пертехнетат, який використовується для обстеження мозку може також вибірково накопичуватись в: Слинних залозах(Щитовидній залозі)

 26. Найкращі результати при сцинтіграфії головного мозку з 99mТс-пертехнетом простежуються у випадках візуалізації: Менінгіоми (Мультиформної гліобластоми)

 27. На протязі першого тижня до _____% ішемічних інсультів мозку візуалізуються як позитивні утворення: 25

 28. Який процент геморагічних інсультів головного мозку візуалізується в перший тиждень як позитивні ділянки: 75%

 29. Що лежить в основі визначення регіонарного мозкового кровотоку з допомогою 133Хе? Насичення речовини мозку ізотопом-індикатором

 30. При якому способі введення 133Хе для визначення об'ємного мозкового кровотоку індикаторна активність вище: При внутрішньовенному

 31. Чим пояснити більшу інформативність інтракаротидного обстеження об'ємного мозкового кровотоку у порівнянні з внутрішньовенним? Відсутністю екстракраніального "забруднення"

 32. Який метод дослідження головного мозку має найбільшу розрішувальну здатність: ОФЕКТ

 33. Який препарат бажаніший для отримання функціонального зображення головного мозку: 99mТс-церетек

 34. Кращим препаратом для діагностики запальних захворювань головного мозку різної етіології є: 99mТс-церетек

 35. Для сцинтіграфії головного мозку найчастіше використовують: 99mТс-пертехнетат(99mТс-ГМ-ПАО)

 36. Що лежить в основі радіонуклідної мієлографії? Вільний рух газової кульки по спинномозковому каналу

 37. Чи можна за даними радіонуклідної мієлографії з газом визначити верхню межу ураження при повному блоці в грудному відділі хребця у випадку ендолюмбального введення? Неможна

 38. Чи можна за даними радіонуклідної мієлографії з ендолюмбальним введенням газу при неповному блоці визначити верхню межу ураження в шийному відділі хребця? Неможна

 39. Чи можна за даними радіонуклідної мієлографії з рідким РФП при неповному блоці визначити верхню межу ураження? Можна

 40. Який варіант радіонуклідної мієлографії кращий при обстеженні пацієнтов з компресією спинного мозку? Комбінований

 41. Чи може використовуватись сцинтіграфія головного мозку з 99mТс-пертехнетатом як скринінг при підозрі на пухлину мозку? Так

 42. Який радіонуклідний метод найбільш інформативний для оцінки проходимості лікворних шляхів спинного мозку у хворих з компресійним синдромом? Мієлосцинтіграфія

 43. Чи може застосовуватись метод сцинтіграфії для виявлення метастазів пухлин у головний мозок?- Так

 44. Чи можна з допомогою радіонуклідних методів диференціювати метастаз у головний мозок від метастазу у кістки черепа?- Так

 45. Які радіофармацевтичні препарати звичайно використовують для проведення сцинтіграфії головного мозку? 99mТс-пертехнетат

 46. Яка попередня підготовка проводиться пацієнту перед сцинтіграфією головного мозку з 99mТс-пертехнетом? Прийом перхлорату калію

 47. Вкажіть, в чому полягає унікальність сцинтіграфічного дослідження головного мозку: Все зазначене(Скринінг-тест при ураженні головного мозку, Відсутність протипоказань, Позитивний тест для виявлення злоякісних пухлин головного мозку)

 48. Чи можлива реєстрація ангіографічної фази при сцинтіграфії головного мозку з міченими амінами (99mТс-ГМ-ПАО)? Ні

 49. Чи можлива реєстрація ангіографічної фази при сцинтіграфії головного мозку з 99mТс-пертехнетатом? Так


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка