Перелік знань та умінь, які повинен опанувати студент спеціальності «Сестринська справа» після вивчення дисципліни «Фармакологія та медична рецептура»Скачати 101.01 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір101.01 Kb.
ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА УМІНЬ, ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ

спеціальності «Сестринська справа»

після вивчення дисципліни «Фармакологія та медична рецептура»

Студенти повинні знати:

 • визначення Державної фармакопеї і фармакопейної статті;

 • основні відомості про аптеку, її функції та правила зберігання й обліку медикаментозних засобів в аптеках і різних відділах стаціонару;

 • трактувати поняття про лікарську сировину, лікарську речовину, лікарський (медикаментозний) засіб, препарат і лікарську форму;

 • основні питання загальної фармакології, зокрема шляхи введення лікувальних засобів, чинники, від яких залежить їх дія;

 • головні питання фармакокінетики, фармакодинаміки медикаментозних засобів, особливості їхньої дії при повторних введеннях і комбінованому застосуванні;

 • класифікацію медикаментозних засобів за основними фармакологічними групами;

 • характеристику дії найважливіших груп лікарських засобів та окремих препаратів, методи застосування їх у відповідних випадках;

 • сучасні форми ліків та загальні правила виписування їх відповідно до вимог лікувально-профілактичних закладів;

 • види реакцій організму на введення лікарських засобів, взаємодію окремих препаратів, їх сумісність у випадку комбінованого застосування, можливі побічні ефекти та запобігання їм;

 • правила обліку і безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних і наркотичних засобів в аптеках та ЛПУ;

 • основні питання фармакокінетики та фармакодинаміки ліків для здійснення раціонального їх вибору та оптимального використання при тих чи інших захворюваннях;

 • орієнтуватися в класифікації і порівняльній характеристиці медикаментозних засобів з метою раціонального та ефективного застосування їх для дезінфекції, антисептики та хіміотерапії;

 • робити аналіз терапевтичних та побічних ефектів, знати заходи щодо запобігання їм;

 • орієнтуватися в класифікації медикаментозних засобів, що впливають на аферентну, еферентну нервову систему, ЦНС, дихальну, серцево-судинну системи, функції органів травлення, матку й систему крові;

 • належність препаратів до кожної групи;

 • гормони залоз внутрішньої секреції, їх синтетичні замінники та антагоністи, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти;

 • протиалергійні та протизапальні препарати, солі лужних і лужноземельних металів, їх класифікацію, застосування, побічні ефекти;

 • класифікацію вітамінів і належність їх до кожної групи;

 • засоби невідкладної допомоги в разі медикаментозних отруєнь.


Студенти повинні вміти:

 • призначати й кваліфіковано застосовувати лікарські засоби для невідкладної допомоги пацієнтам у конкретних ситуаціях;

 • працювати з лікарськими препаратами, анотаціями до них та довідковою літературою;

 • аналізувати фармакотерапевтичну та побічну дію лікарських засобів на основі знання їх фармакодинаміки й фармакокінетики;

 • оформляти рецепти на різні форми ліків і вимоги на медикаментозні засоби для лікувально-профілактичних установ (ЛПУ);

 • розраховувати дози і концентрації медикаментозних засобів;

 • аналізувати побічну дію ліків та заходи щодо запобігання виникненню їх;

 • надавати невідкладну допомогу при гострих станах і отруєннях медикаментозними препаратами;

 • виписувати рецепти на різні форми ліків та оформляти вимоги на медикаментозні засоби для лікувально-профілактичних закладів;

 • розраховувати дози і концентрації медикаментозних засобів;

 • вести, відповідно до вимог, облік і дотримуватися правил зберігання рецептурних бланків і відпуску ліків у різних відділеннях стаціонару;

 • оцінювати значення медикаментозних препаратів для лікування і профілактики різних захворювань;

 • надавати невідкладну допомогу при отруєнні солями важких металів;

 • розв’язувати задачі з використанням вивчених препаратів для фармакотерапії та надання невідкладної допомоги;

 • робити аналіз терапевтичних і побічних ефектів та знати заходи щодо запобігання їм;

 • оцінювати можливість та доцільність застосування вивчених препаратів для надання допомоги при різних патологічних станах;

 • аналізувати фармакологічні й побічні ефекти вивчених препаратів;

 • надавати невідкладну допомогу при гострих отруєннях ліками та отрутами, невідкладних станах;

 • аналізувати фармакологічні й побічні ефекти вивчених препаратів, оцінювати їх доцільність і можливість використання для фармакотерапії різних захворювань аферентної, еферентної нервової системи, ЦНС, органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення, матки й органів кровотворення.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • нові медикаментозні засоби, що надходять до аптечної мережі;

 • міжнародні назви ліків та їхні торговельні марки;

 • раціональний вибір оптимального лікарського препарату в конкретній клінічній ситуації;

 • нові накази МОЗ України відповідно до рецептури та правил відпуску й зберігання наркотичних, психотропних, одурманювальних речовин;

 • екологічний та санітарно-гігієнічний стан регіону, країни.


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Володіти правилами виписування рецептів на різні форми ліків.

 2. Оформляти вимоги на медикаментозні засоби для стаціонарів.

 3. Розраховувати дози й концентрації ліків.

 4. Вести, відповідно до вимог, облік і дотримуватися правил зберігання рецептурних бланків та відпуску ліків у різних відділеннях стаціонару.

 5. Досконало володіти правилами безпечного зберігання отруйних, одурманюючих і наркотичних засобів.

 6. Оцінювати доцільність застосування медикаментозних засобів різних груп для фармакотерапії, знеболювання й надання допомоги при гострих станах та отруєнні.

 7. Розв’язувати фармакотерапевтичні, проблемні й ситуаційні задачі на основі знань властивостей, фармакодинаміки, фармакокінетики і фармакотерапії медикаментозних засобів різних груп.

 8. Надавати невідкладну допомогу в разі виникнення ускладнень при застосуванні сильнодіючих отруйних, одурманюючих і наркотичних засобів.

 9. Аналізувати фармакологічні й побічні ефекти медикаментозних засобів різних фармакологічних груп.

 10. Працювати з препаратами та анотаціями на нові препарати, що надходять в аптечну мережу.

 11. Працювати з довідковою літературою.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Визначення фармакології як науки та зв’язок її з іншими дисциплінами.

 2. Коротка історія розвитку фармакології. Значення видатних вітчизняних і зарубіжних учених.

 3. Шляхи пошуку нових лікарських засобів. Клінічне дослідження їх.

 4. Поняття про лікарські речовини, джерела їх одержання; лікарські форми, їх класифікація; лікарські (медикаментозні) засоби, препарати. Сучасні форми ліків. Їх переваги та недоліки.

 5. Фітотерапія.

 6. Державна фармакопея, її зміст і значення.

 7. Основні відомості про аптеку, її функції. Правила зберігання і обліку лікарських засобів в аптеках і відділеннях стаціонару.

 8. Рецепт, його значення і структура. Загальні правила складання рецептів.

 9. Форми рецептурних бланків згідно з чинним наказом і правилами оформлення рецептів.

 10. Правила виписування ліків для стаціонарів.

 11. Тверді форми ліків і правила виписування рецептів на порошки, капсули, драже і таблетки.

 12. Рідкі форми ліків і правила виписування на них рецептів.

 13. М’які форми ліків і правила оформлення на них рецептів.

 14. Форми ліків для ін’єкцій. Способи стерилізації. Правила виписування рецептів на стерильні форми ліків в ампулах і флаконах.

 15. Поняття про офіцинальні та магістральні форми ліків.

 16. Шляхи введення ліків в організм.

 17. Розподіл ліків в організмі.

 18. Біотрансформація ліків в організмі.

 19. Шляхи виведення ліків з організму.

 20. Види дії медикаментозних речовин: місцева, резорбтивна, рефлекторна, основна й побічна, пряма й другорядна.

 21. Умови, що впливають на дію ліків в організмі: хімічна будова, фізико-хімічні властивості, біодоступність, доза. Вік, маса тіла, індивідуальна чутливість, стать, патологічні процеси, режим харчування і склад їжі, метеорологічні фактори.

 22. Зміна дії медикаментозних речовин при повторних введеннях: кумуляція, звикання, тахіфілаксія, медикаментозна залежність, ейфорія, абстиненція, сенсибілізація.

 23. Комбінована дія медикаментозних речовин.

 24. Синергізм і його види. Антагонізм. Синергоантагонізм.

 25. Побічна дія ліків алергійної та неалергійної природи. Токсична дія ліків. Тератогенна, ембріотоксична і мутагенна дія.

 26. Протимікробні засоби. Загальна характеристика, класифікація.

 27. Антисептичні та дезінфекційні засоби. Загальна характеристика, класифікація. Застосування окремих препаратів. Механізм їхньої протимікробної дії. Отруєння солями важких металів, принципи надання допомоги.

 28. Хіміотерапевтичні засоби, загальна характеристика. Основні принципи хіміотерапії. Класифікація.

 29. Антибіотики. Загальне поняття. Класифікація. Застосування окремих препаратів. Механізм і спектр протимікробної дії. Побічні ефекти. Профілактика їх.

 30. Сульфаніламідні препарати. Загальна характеристика. Механізм і спектр протимікробної дії. Комбіновані препарати. Застосування. Побічні ефекти, профілактика.

 31. Похідні нітрофурану та 8-оксихіноліну. Особливості дії окремих препаратів. Застосування. Побічні ефекти.

 32. Протитуберкульозні засоби. Поняття про основні та резервні препарати. Застосування. Побічні ефекти.

 33. Протиспірохетозні засоби. Загальна характеристика, застосування.

 34. Противірусні засоби, особливості застосування.

 35. Засоби, що застосовуються при трихомонозі. Принципи хіміотерапії трихомонозу.

 36. Протимікозні засоби. Особливості дії окремих препаратів.

 37. Протигельмінтні засоби, класифікація. Механізм дії.

 38. Протибластомні засоби. Загальна характеристика. Механізм цитостатичної дії. Класифікація. Застосування.

 39. Місцевоанестезувальні засоби. Загальна характеристика, види місцевої анестезії. Застосування препаратів для різних видів анестезії.

 40. В’яжучі засоби, принцип дії. Класифікація, застосування окремих препаратів.

 41. Адсорбувальні засоби, принцип дії. Застосування.

 42. Подразнювальні засоби, місцева рефлекторна й відволікальна дія. Застосування окремих препаратів.

 43. Будова еферентної іннервації. Механізм передавання збуджень. Класифікація речовин, що впливають на передавання збуджень у холінергійних синапсах.

 44. М-Холіноміметичні речовини, основні фармакологічні ефекти. Особливості дії окремих препаратів. Гостре отруєння, надання допомоги.

 45. Н-Холіноміметичні речовини, механізм збуджувальної дії на дихання. Препарати, шляхи введення. Токсична дія нікотину. Засоби для боротьби з палінням.

 46. Антихолінестеразні речовини. Механізм дії, основні фармакологічні ефекти. Лікарські засоби, застосування. Допомога при отруєнні ФОС.

 47. М-Холіноблокатори. Механізм дії. Основні фармакологічні ефекти. Особливості дії окремих препаратів. Гостре отруєння атропіном і надання допомоги.

 48. Гангліоблокатори. Механізм дії, застосування окремих препаратів. Побічна дія.

 49. Курареподібні речовини. Загальна характеристика. Класифікація. Застосування.

 50. Речовини, що впливають на передавання збуджень в адренергійних синапсах, класифікація.

 51. α-Адреноміметичні речовини, основні фармакологічні ефекти. Застосування.

 52. β-Адреноміметичні речовини, основні фармакологічні ефекти. Застосування. Шляхи введення.

 53. α,β-Адреноміметичні речовини, основні фармакологічні ефекти. Застосування. Побічні ефекти.

 54. Симпатоміметичні речовини. Показання та протипоказання до застосування. Побічні ефекти.

 55. α-Адреноблокувальні речовини, застосування.

 56. β-Адреноблокувальні речовини. Показання та протипоказання до застосування.

 57. Симпатолітичні речовини. Принцип дії. Застосування.

 58. Класифікація речовин, що впливають на ЦНС.

 59. Засоби для інгаляційного наркозу. Стадії наркозу. Ускладнення під час і після наркозу. Особливості дії окремих препаратів.

 60. Засоби для неінгаляційного наркозу. Особливості дії окремих препаратів. Шляхи введення.

 61. Спирт етиловий, його резорбтивна, місцева та протимікробна дія. Гостре отруєння, допомога. Алкоголізм, методи лікування.

 62. Снодійні засоби, застосування.

 63. Протиепілептичні та протипаркінсонічні засоби.

 64. Наркотичні анальгетики. Загальна характеристика. Особливості дії окремих препаратів. Застосування. Гостре отруєння, допомога. Морфінізм, методи лікування.

 65. Ненаркотичні анальгетики. Механізм анальгетичної, жарознижувальної, протизапальної та протиревматичної дії. Застосування. Побічна дія.

 66. Нейролептики. Загальна характеристика. Лікарські препарати. Застосування. Побічні ефекти.

 67. Транквілізатори. Загальна характеристика. Лікарські препарати. Застосування. Побічні ефекти.

 68. Седативні засоби. Вплив на ЦНС. Застосування. Бромізм. Методи лікування.

 69. Антидепресанти. Загальна характеристика. Класифікація. Застосування.

 70. Психостимулятори. Загальна характеристика. Застосування.

 71. Аналептики. Загальна характеристика. Вплив на ЦНС. Лікарські препарати. Застосування.

 72. Стимулятори дихання центральної та рефлекторної дії. Застосування окремих препаратів.

 73. Протикашльові засоби, класифікація. Лікарські препарати. Застосування. Побічні ефекти.

 74. Відхаркувальні засоби, класифікація. Застосування.

 75. Бронхолітичні засоби. Принцип дії. Застосування окремих препаратів.

 76. Лікарські засоби, що використовуються при набряку легень.

 77. Кардіотонічні засоби. Механізм дії на серце. Лікарські препарати. Застосування. Шляхи введення, дозування.

 78. Протиаритмічні засоби. Механізм дії окремих препаратів. Застосування.

 79. Лікарські засоби, які використовують для зняття ознак стенокардії та запобігання їм. Механізм дії окремих препаратів. Шляхи введення.

 80. Лікарські засоби, що використовуються при інфаркті міокарда. Антигіпертензивні засоби. Загальна характеристика. Класифікація. Застосування окремих препаратів. Перевага комбінованої фармакотерапії.

 81. Засоби, що впливають на апетит.

 82. Лікарські засоби, які використовують при недостатній і надмірній секреції залоз шлунка.

 83. Лікарські засоби, які використовують у разі порушення секреції підшлункової залози.

 84. Жовчогінні лікарські засоби, класифікація. Застосування.

 85. Проносні лікарські засоби. Класифікація. Механізм дії. Застосування окремих препаратів.

 86. Сечогінні засоби. Класифікація. Застосування. Побічні ефекти.

 87. Засоби, що впливають на тонус і скоротливу активність матки. Класифікація. Застосування.

 88. Засоби, що впливають на систему крові. Класифікація. Застосування.

 89. Препарати гормонів, їх синтетичні замінники та антагоністи.

 90. Препарати водорозчинних і жиророзчинних вітамінів. Полівітамінні препарати.

 91. Солі лужних і лужноземельних металів, значення для організму. Застосування.

 92. Глюкоза. Застосування. Механізм дії.

 93. Протизапальні засоби стероїдної та нестероїдної будови. Механізм дії. Застосування. Побічні ефекти.

 94. Протиалергійні засоби. Механізм протиалергійної дії окремих препаратів. Застосування. Побічні ефекти.

 95. Основні принципи надання допомоги при гострих медикаментозних отруєннях.

Каталог: media -> files
files -> Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
files -> Завдання для III етапу Всеукраїнської олімпіади з географії на 2014/2015 навчальний рік 11 клас
files -> Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
files -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про очищення влади»
files -> Постанова верховної ради україни про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України сьомого скликання
files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка