Перелік теоретичних питаньСкачати 129.23 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір129.23 Kb.
#8086

Національний фармацевтичний університет

Кафедра технології ліків

Завдання для підготовки

до контрольної роботи №1 з дисципліни

Аптечна технологія ліків”


Харків 2015ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ.
ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ
АПТЕЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


 1. Технологія ліків як наукова дисципліна, її завдання та основні напрямки розвитку.

 2. Екстемпоральні лікарські засоби. Визначення, класифікація, контроль якості та зберігання.

 3. Документація щодо приготування ліків в аптечних умовах (виробничі записи, технологічні інструкції) та в промислових умовах (технологічний регламент).

 4. Порошки. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Технологія порошків аптечного та промислового виробництва.

 5. Технологія порошків з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, оформлення їх до відпуску. Тритурацiї, їх призначення, зберігання та оформлення.

 6. Технологія порошків з важко подрібнюваними, барвними, пахучими речовинами та екстрактами.

 7. Збори. Брикетовані збори. Розчинні чаї. Характеристика та номенклатура. Технологія зборів.

 8. Таблетки. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Допоміжні речовини, які застосовуються у виробництві таблеток.

 9. Методи отримання таблеток. Покриття таблеток оболонками, види покриття та їх значення. Тверді дисперсні системи нових поколінь.

 10. Гранули. Драже. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Методи отримання.

 11. Капсули. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Методи отримання.

РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ АПТЕЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА (КОНЦЕНТРОВАНІ РОЗЧИНИ, ВОДНІ ТА НЕВОДНІ РОЗЧИНИ, КРАПЛІ, СТАНДАРТНІ ФАРМАКОПЕЙНІ РІДИНИ)

 1. Водні розчини. Особливі випадки приготування водних розчинів (розчини Люголю, фурациліну, етакридину лактату, калію перманганату, осарсолу, кальцію глюконату, кислоти борної).

 2. Концентровані розчини. Визначення, вимоги ДФУ до них, технологія.

 3. Технологія мікстур з використанням сухих лікарських речовин, концентрованих розчинів.

 4. Сиропи. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них.

 5. Стандартні фармакопейні рідини. Визначення, номенклатура, способи прописування в рецептах.

 6. Неводні розчинники. Класифікація, вимоги ДФУ до них. Технологія спиртових та олійних розчинів.

 7. Краплі. Визначення, класифікація. Технологія водних та неводних крапель.
Додаток 1

ЗРАЗОК ВІДПОВІДІ НА ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Концентровані розчини. Визначення, вимоги ДФУ до них, технологія.

Концентровані розчини – це вихідні розчини лікарських речовин у значно більшій концентрації, ніж ці речовини прописують у рецептах, у розрахунку на відповідне розведення до зазначеної концентрації. Їх звичайно називають «концентратами».

Концентровані розчини готують в асептичних умовах із використанням свіжопрокип’яченої води очищеної. Усі допоміжні матеріали та посуд, що використовують для приготування і зберігання концентрованих розчинів, повинні бути стерильними.

Концентровані розчини звичайно не готують у концентраціях, близьких до гранічних, оскільки при зниженні температури розчини можливе випадіння осаду розчиненої речовини.

Концентровані розчини готують масо-об’ємним способом із використанням мірного посуду. Необхідну кількість води розраховують, використовуючи значення густини розчину або коефіцієнту збільшення об’єму (КЗО).

Концентровані розчини обов’язково підлягають органолептичному (візуальному), фізичному та хімічному контролю. Залежно від результату кількісного визначення, концентрований розчин розводять або додають вихідну речовину до потрібної концентрації. Після доведення розчину до потрібної концентрації повторно проводять кількісне визначення, після чого розчин фільтрують.

Відхилення, допустимі у масі окремих інгредієнтів в концентрованих розчинах, звичайно складають не більше ± 5% від зазначеної концентрації.

На етикетці штангласа з концентрованим розчином зазначають: назву та концентрацію розчину; дату приготування; номер серії; номер аналізу; прізвище та підпис особи, яка приготувала розчин; прізвище та підпис особи, яка провела контроль якості розчину; термін придатності.

Зберігають концентровані розчини у щільно закупорених контейнерах (штангласах) із безбарвного або забарвленого скла, у захищеному від світла місці, при кімнатній температурі або у холодильнику.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вимоги до приготування нестерильних лікарських засобів в умовах аптек: Методичні рекомендації/ Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 98 с.

 2. Вимоги до приготування стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек: Методичні рекомендації. / Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 76 с.

 3. Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств / А. И. Тихонов, Т.Г. Ярных; под ред. А.И. Тихонова. – Перераб. и допол. – Х.: Изд-во «Оригинал», 2006. – 703 с.

 4. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: підручник для фармацевтичних вузів і факультетів / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних; за ред. О.І. Тихонова. – Вінниця: Вид-во «Нова Книга», 2004. – 640 с.

 5. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Тихонов, П.А. Логвін, С.О. Тихонова, О.В. Мазулін, Т.Г. Ярних та ін..; За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009.– 432. с.

 6. Учебное пособие по аптечной технологии лекарств / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, А.П. Гудзенко и др.; под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Основа, 1998. – 336 с.

 7. Справочные материалы для подготовки к лицензионному екзамену «Крок-2» по аптечной технологии лекарств: практ. пособие для студ. спец. «Фармация»/ Т.Г. Ярных, Н.В. Хохленкова, Н.Ф. Орловецкая и др.. – Х.: НФаУ, 2011.– 26 с.

 8. Сборник тестов по аптечной технологии лекарств: Специальности «Фармация» и «Клиническая фармация»: Учеб.пособ. для студ. вузов /Под ред. А.И.Тихонова и Т.Г.Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2008. – 270 с.

 1. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 04.04.96 р.

 2. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

 3. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Допов. 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

 4. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Допов. 2. – Х.: РІРЕГ, 2008. – 620 с.

 5. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. – Доповнення 3. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 6. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. – Доповнення 4. 2011. – 540 с.

 7. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. «Правила виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках».

 8. Наказ МОЗ України № 197 від 07.09.93 р. «Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем».

 9. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2006 р. «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень».

 10. Асептичні лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Л.В. Бондарева, Т.Г. Ярних та ін.; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2005. – 184 с.

 11. М’які лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.В. Лукієнко та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 127 с.

 12. Рідкі лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, Н.Ф.Орловецька та ін.; за ред. О.І. Тихонова, Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2005. – 160 с.

 13. Тверді лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.В. Гриценко та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 176 с.

Інформаційні ресурси


 1. Сайт кафедри технології ліків: http://tl.nuph.edu.ua

вкладка «Навчальна робота» «Спеціальність Клінічна фармація» Заочна форма навчання Дисципліна «Технологія лікарських засобів» містить:

   1. Методичні рекомендації до контрольної роботи, підсумкового модульного контролю та Державної атестації з технології лікарських засобів;

   2. Методичні рекомендації для самопідготовки студентів заочного відділення;

   3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

   4. Лекційний матеріал з ТЛЗ

   5. Навчальні відеоматеріали

   6. Тематичні плани лекцій та лабораторних занять
 1. Учбовий портал http://www.pharmel.kharkiv.edu/ – центр дистанційних технологій НФаУ.

Вкладка «Кафедра технології ліків» дисципліна «Аптечна технологія ліків»

  • тестування за темами;

  • електронний навчальний посібник для самостійної роботи студентів;

  • лекції (презентації) з АТЛ.

 1. Електронний архів бібліотеки НФаУ . http://dspase.ukrfa.kharkіv.ua.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу, споживання та реклами пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв
2015 -> Комплексний план виховної роботи київського університету ринкових відносин на 2015 – 2016 навчальні роки

Скачати 129.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка