Перелік питаньСторінка9/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

A.

наявність ефективних засобів зниження діючих рівнів шкідливого фактора


B.

технологічна досяжність нормативів


C.

економічна прийнятність нормативів


D. *

характер дії на організм людини і санітарні умови життя


E.

все правильно


199.

Який адміністративно-запобіжний захід застосовується у разі будівництва об’єкта за проектами, що за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи мають негативні висновки?


A. *

припинення


B.

зупинення


C.

заборона


D.

тимчасова заборона


E.

дозволити при ліквідації негативних факторів


200.

Який адміністративно-запобіжний захід застосовується у разі викидів речовин за умови порушення санітарних норм?


A. *

зупинення у разі неможливосі або неефективності застосування обмеження


B.

зупинення


C.

припинення


D.

заборона


E.

обмеження


201.

Який адміністративно-запобіжний захід застосовується у разі використання і реалізації продуктів при відсутності їх гігієнічної регламентації і державної реєстрації?


A. *

заборона


B.

зупинення


C.

припинення


D.

тимчасова заборона


E.

обмеженна


202.

Дайте визначення поняття “шум”:


A.

Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


B. *

Сукупність звуків, які заважають сприйняттю корисних звукових сигналів, що порушують тишу, справляють шкідливу дію на організм


C.

Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


D.

Механічні коливальні рухи систем з пружними зв’язками


E.

Оптичні коливальні рухи систем з пружними зв’язками


203.

Назвіть характеристики шуму, при яких приглухуватість виникає найшвидше:


A.

Короткочасний, низькочастотний шум


B. *

Тривалий, високочастотний шум


C.

Низькочастотний, cтабільний шум

D.

Підпороговий шум


E.

Надпороговий шум


204.

Назвіть мінімальний рівень звукового тиску, при якому спостерігаються порушення функцій внутрішніх органів (у дБ):


A.

40


B.

50


C.

60


D.

70


E. *

80


205.

Дайте визначення поняття “вібрація”:


A.

Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


B.

Механічні аперіодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


C.

Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


D. *

Механічні коливальні рухи системи з пружними зв’язками


E.

Оптичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками


206.

Назвіть основні фізіолого-гігієнічні характеристики шуму:


A.

Довжина хвилі, період коливань, тембр


B. *

Інтенсивність, спектральний розподіл за частотою, гучність


C.

Віброшвидкість, віброприскорення, звуковий тиск


D.

Період коливань, інтенсивність, тембр


E.

Тембр, звуковий тиск, гучність


207.

Перерахуйте види шуму за характером спектрального розподілу:


A.

Побутовий, постійний


B. *

Широкосмуговий, тональний


C.

Виробничий, непостійний, що коливається у часі


D.

Непостійний переривчастий, непостійний еквівалентний


E.

Непостійний імпульсний


208.

Назвіть основну акустичну величину, що характеризує шумову обстановку на виробництві:


A.

Розподіл звукового тиску


B.

Гучність шуму


C. *

Рівень звукового тиску


D.

Частота акустичних коливань


E.

Сила шуму


209.

Назвіть параметри виробничого середовища, що посилюють несприятливу дію вібрації:


A.

Недостатнє загальне освітлення приміщень, cпектральний склад освітлення


B.

Підвищена швидкість руху повітря, несприятлива вентиляція


C.

Недостатнє місцеве освітлення


D. *

Шум високої інтенсивності, висока м’язова напруженість, несприятливі мікрокліматичні умови


E.

Несприятливі клімато-погодні умови, недостатнє загальне освітлення


210.

Назвіть мінімальний рівень звукового тиску, при якому спостерігаються порушення функцій центральної нервової системи (у дБ):


A.

20


B. *

30


C.

40


D.

50


E.

60

211.

Назвіть фізіологічні системи організму людини, що є найбільш уразливими до дії шуму із наведених:


A.

Ендокринна система, кров


B. *

Слуховий аналізатор, центральна нервова та серцево-судинна система


C.

Зоровий та слуховий аналізатори


D.

Лімфатична та ендокринна системи


E.

М’язово-кісткова та іммунна системи


212.

По характеру змін загальної інтенсивності на протязі часу для людини найбільш шкідливий шум:


A. *

Імпульсний


B.

Суцільний


C.

Стабільний


D.

Тональний


E.

Широкополосний


213.

Як нормується рівень шуму на виробництві?


A.

По загальному рівню звуку


B. *

По рівнях звукового тиску в 8-октавних полосах


C.

По гучності звуку


D.

По інтенсивності


E.

Силі шуму


214.

Рівень шуму на робочому місці становить 141 дБА. Який ефект є найбільш імовірним у працюючих?


A.

Подразнююча дія


B. *

Отримання акустичної травми


C.

Втрата слуху


D.

Галопуючий перебіг хронічних захворювань


E.

Підвищення виробничого травматизму


215.

Виберіть одиниці вимірювання частоти вібрації:


A. *

Герц;


B.

Децибел;


C.

Вт/м


D.

А/м;


E.

В/м.


216.

Виберіть симптоми, що виникають при тривалій дії шуму на організм:


A. *

Підвищення артеріального тиску;


B.

Пониження артеріального тиску;


C.

Сповільнення пульсу;


D.

Порушення секреторної функції шлунка;


E.

Епілептичні приступи.


217.

Виберіть, чим характеризується важка форма вібраційної хвороби, при дії локальної вібрації:


A. *

Порушення чутливості шкіри з можливою атрофією м’язів і кісток зап’ястка, ліктьових і променевих суглобів.


B.

Симптоми мертвих пальців, судинні порушення.


C.

Зміни больової чутливості шкіри верхніх кінцівок.


D.

Судоми дрібних м’язів кистей.


E.

Підвищення артеріального тиску.


218.

Що таке постійний шум?

A.

З коливанням рівня більше 5 дБ/А.


B. *

З безперервним коливанням рівня.


C.

З тривалістю імпульсів менше 1 с.


D.

З тривалістю імпульсів більше 1 с.


E.

З коливанням рівня менше 5 дБ/А


219.

Загальна вібрація передається:


A.

Безпосередньо на тіло людини.


B.

На руки робітника.


C. *

Через опорні поверхні.


D.

При контакті з віброінструментом.


E.

Через повітря.


220.

Специфічна (місцева) дія шуму проявляється змінами з боку:


A. *

Слухового аналізатора.


B.

Центральної нервової системи.


C.

Вегетативної нервової системи.


D.

Серцево-судинної системи.


E.

Травної системи.


221.

Вібрація нормується:


A. *

В децибелах за віброшвидкістю або віброприскоренням з урахуванням їхнього частотного складу;


B.

В децибелах за віброшвидкістю та напрямком дії;


C.

В децибелах за віброшвидкістю та біологічним ефектом її дії;


D.

В децибелах за віброприскоренням та частотою коливань;


E.

В децибелах за віброшвидкістю та дозові вібрації.


222.

Шумом в гігієнічній практиці прийнято називати:


A. *

Будь-який небажаний звук або сукупність безладно поєднаних звуків різної частоти і інтенсивності, що виявляють несприятливу дію на організм, що заважає роботі і відпочинку.


B.

Сукупність звуків, які заважають сприйняттю корисних звукових сигналів


C.

Сукупність звуків, що безперервно змінюються в часі.


D.

Шкідливий виробничий фактор, що мішає виробничій діяльності.


E.

Неперіодичні, випадкові коливальні рухи процеси.


223.

Наслідком загальної дії виробничого шуму на організм є:


A. *

Астенії, туговухість


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка