Перелік питаньСторінка8/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


E. *

Ступінь впливу запланованої діяльності на стан довкілля


176.

Які граничні терміни проведення державної екологічної експертизи у хіміко-фармацевтичній промисловості ?


A.

15 днів


B. *

30 днів


C.

45 днів


D.

50 днів


E.

100 днів


177.

Що не входить до складу заключної частини екологічної експертизи ?


A.

Узагальнена оцінка об’єкта екологічної експертизи


B.

Зауваження і пропозиції щодо вдосконалення екологічного впливу


C.

Висновки щодо схвалення, відхилення чи повернення надоопрацювання еколого-експертного розгляду


D. *

Відомості про виконавців і склад експертів

E.

Посилання на відповідні нормативні документи та можливість подальшої реалізації об’єкта екологічної експертизи


178.

До скількох календарних днів може бути продовжений термін екологічної експертизи у хіміко-фармацевтичній промисловості ?


A.

до 50


B. *

до 60


C.

до 70


D.

до 80


E.

до 100


179.

Методика проведення екологічної експертизи складається із:


A.

2-х стадій.


B. *

3-х стадій.


C.

4-х стадій.


D.

5-ти стадій.


E.

6-ти стадій.


180.

На який термін дійсний позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо об’єктів хіміко-фармацевтичної промисловості ?


A.

на 1 рік


B.

на 2 роки


C. *

на 3 роки


D.

на 4 роки


E.

на 5 років


181.

Екологічна експертиза діючого об’єкту може бути проведена на підставі:


A. *

матеріалів оцінки дії на навколишнє середовище


B.

нормативів гранично допустимих скидів (ГДС)


C.

нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ)


D.

результатів санітарного обстеження


E.

аналізу екологічної ситуації у районі розміщення підприємства


182.

Введення в екплуатацію виробництв, на яких не забезпечено виконання екологічних вимог заборонено:


A. *

Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища." і Постановою Кабінету Міністрів " Про корінну перебудову справи охорони природи в Україні"


B.

Постановою Кабінету Міністрів " Про корінну перебудову справи охорони природи в Україні"


C.

Законом України "Про охорону атмосферного повітря "


D.

Законом України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного забезпечення населення"


E.

Лист Мінприроди України від "20 вересня 1988 р. "О государственной екологической експертизе"


183.

Екологічної експертизи з попереднім узгодженням з органами державного санітарного нагляду України не потребує:


A.

передпланова і передпроектна документація розміщення населених міст і виробничих сил


B.

техніко-економічне обгрунтування, техніко-економічний розрахунок, проекти екологічно небезпечних об’єктів


C.

проект науково-технічної документації, яка регламентує екологічно небезпечну господарську діяльність


D.

документація щодо створення нової техніки, технології, матеріалів, речовин


E. *

проектна документація щодо екологічно безпечних об’єктів


184.

Головним обліково-оперативним документом державної санітарно-гігієнічної експертизи проекта є:

A. *

заключення по проекту


B.

експертне заключення по проекту


C.

журнал реєстрації проектів і заключень по проектах


D.

дані про орган, який проводив екологічну експертизу


E.

склад експертів і виконавців екологічної експертизи


185.

Випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров"я і життя населення проводять:


A. *

установи, заклади і організації, яким надається таке право Державним комітетом України з стандартизації, метрології і сертифікації за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України


B.

науково-дослідні установи гігієнічного профілю за розпорядженням Головного державного санітарного лікаря України


C.

відповідні лабораторії, які мають ліцензії на виконання цих робіт


D.

фахівці обласних і міських санітарно-епідеміологічних станцій


E.

відділ експертизи Українського гігієнічного центру


186.

Призначати державну санітарно-гігієнічну експертизу, а в разі потреби визначати склад комісії для її здійснення мають право:


A. *

головні державні санітарні лікарі областей, міст, районів міст і їх заступники


B.

головні державні санітарні лікарі і завідувачі профільних відділів СЕС


C.

головні державні санітарні лікарі областей,


D.

міст Києва і Севастополя,


E.

Республіки Крим


187.

Перелік установ, організацій, лабораторій, які можуть притягатися до проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи визначається:


A. *

головним державним санітарним лікарем України


B.

головним державним санітарним лікарем області, міста


C.

головним державним санітарним лікарем області, міста за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України


D.

головним державним санітарним лікарем України і головним державним санітарним лікарем області, міста


E.

нічого з цього


188.

Обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти будівництво, реконструкцію об"єктів за проектами, які не мають позитивного заключення державної санітарно-гігієнічної експертизи і у разі відхилення від проекту мають право :


A.

головні державні санітарні лікарі


B. *

головні державні санітарні лікарі і їх заступники


C.

головні державні санітарні лікарі, їх заступники, лікарі-гігієністи


D.

головні державні санітарні лікарі області, міста


E.

все правильно


189.

Державну санітарно-гігієнічну експертизу мають право проводити:


A. *

установи, організації, лабораторії, перелік яких визначає Головний державний санітарний лікар України


B.

фахівці обласних і міських санітарно-епідеміологічних станцій


C.

відділ експертизи Українського гігієнічного центру


D.

НДІ гігієни і екології людини


E.

все правильно


190.

Заключення за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи затверджує:


A. *

відповідний головний державний санітарний лікар

B.

головний лікар вищестоящого закладу або установи санітарно-епідеміологічної служби


C.

Головний державний санітарний лікар України і його заступники при


D.

головні державні санітарні лікарі області, міста


E.

все правильно


191.

Головним обліково-оперативним документом державної санітарно-гігієнічної експертизи проекта є:


A. *

заключення по проекту


B.

експертне заключення по проекту


C.

журнал реєстрації проектів і заключень по проектах


D.

все правильно


E.

нічого з цього


192.

Екологічної експертизи з попереднім узгодженням з органами державного санітарного нагляду України не потребує:


A.

передпланова і передпроектна документація розміщення населених міст і виробничих сил


B.

техніко-економічне обгрунтування, техніко-економічний розрахунок, проекти екологічно небезпечних об"єктів


C.

проект науково-технічної документації, яка регламентує екологічно небезпечну господарську діяльність


D.

документація щодо створення нової техніки, технології, матеріалів, речовин


E. *

проектна документація щодо екологічно безпечних об’єктів


193.

Введення в екплуатацію виробництв, на яких не забезпечено виконання екологічних вимог заборонено:


A.

Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища."


B.

Постановою Кабінету Міністрів " Про корінну перебудову справи охорони природи в Україні"


C.

Законом України "Про охорону атмосферного повітря "


D.

Законом України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного забезпечення населення"


E. *

Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища." і Постановою Кабінету Міністрів " Про корінну перебудову справи охорони природи в Україні"


194.

Екологічна експертиза діючого об’єкту може бути проведена на підставі:


A. *

матеріалів оцінки дії на навколишнє середовище


B.

нормативів гранично допустимих скидів (ГДС)


C.

нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ)


D.

результатів санітарного обстеження


E.

аналізу екологічної ситуації у районі розміщення підприємства


195.

Кінцевим результатом розробки матеріалів оцінки дії на навколишнє середовище є :


A. *

заява про екологічні наслідки


B.

розділ проекту "Охорона навколишнього середовища"


C.

нормативи гранично допустимих скидів (ГДС)


D.

нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ)


E.

жодний з вказаних документів


196.

У відповідності з "Законом України про охорону навколишнього природного середовища" плата за її забруднення визначається на підставі :


A. *

лімітів викидів, скидів, розміщення відходів і нормативів платежів


B.

гранично допустимих викидів і гранично допустимих скидів


C.

тимчасово погоджених викидів і тимчасово погоджених скидів


D.

величини збитків, спричинених забрудненням


E.

нормативів плпти за використання ресурсів

197.

У відповідності з "Законом України про охорону навколишнього природного середовища" підготовка матеріалів щодо оцінки впливу на оточуюче середовище повинна виконуватися на стадії :


A. *

на усіх стадіях проектування об’єкту


B.

техніко-економічного обгрунтування і техніко-економічних розрахунків


C.

робочих креслень


D.

технічного проекту


E.

технічного проекту і робочих креслень


198.

Підставою для встановлення санітарно-гігієнічних нормативів шкідливих факторів навколишнього середовища є :


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка