Перелік питаньСторінка6/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ділянки водного об'єкту, використовувані в цілях рекреації


D.

солоні озера


E.

канали


126.

Біологічне очищення стічних вод відноситься до групи заходів:


A.

технологічних


B. *

санітарно-технічних


C.

планувальних


D.

допоміжних


E.

виробничих


127.

Повторне використання стічних вод, що доочищають, в промисловості відноситься до групи заходів:


A. *

технологічних


B.

санітарно-технічних


C.

планувальних


D.

допоміжних


E.

виробничих

128.

До споруд механічного очищення стічних вод відноситься:


A.

метантенк


B.

аерофільтр


C.

біофільтр


D. *

первинний відстійник


E.

аеротенк-відстійник


129.

До споруд біологічного очищення стічних вод відноситься:


A.

метантенк


B. *

аеротенк


C.

первинний відстійник


D.

пісковловлювач


E.

грати


130.

До споруд для знешкодження надмірного мулу відноситься:


A.

аеротенк


B.

аерофільтр


C.

вторинний відстійник


D. *

метантенк


E.

біофільтр


131.

До санітарно-показових мікроорганізмів у водному середовищі не відносяться


A.

термотолерантні мікроорганізми


B.

загальні коліформи


C.

коліфаги


D. *

збудники кишкових інфекцій


E.

термостабільні мікроорганізми


132.

До санітарно-показових мікроорганізмів у водному середовищі відносяться:


A.

клебсиели


B.

гемолітичний стафілокок


C.

холерний вібріон


D. *

термотолерантні коліформні бактерії


E.

сальмонелли черевного тифу


133.

132. Найближчий до місця спуску стічних вод пункт виробничого контролю за сконцентрованим скиданням встановлюється:


A.

біля першого нижче за течією пункту санітарно-побутового водокористування


B. *

не далі 500 м за течією від місця спуску стічних вод підприємства


C.

на відстані 5 км за течією від місця спуску стічних вод підприємства


D.

на відстані добового пробігу води від місця спуску стічних вод підприємства


E.

в пункті скидання стічних вод


134.

Основна мета хронічного санітарно-токсикологічного експерименту при обгрунтуванні ГДК хімічної речовини у воді - встановити концентрацію:


A.

порогову


B. *

підпорогову


C.

мінімально діючу


D.

середньо несмертельну


E.

летальну


135.

Встановлення порогової концентрації хімічної речовини по впливу на органолептичні властивості води здійснюється в експерименті з використанням:


A.

високочутливих лабораторних тварин

B. *

людей-волонтерів


C.

прецизійних методів физико-хімічного аналізу


D.

розрахункових методів на основі молекулярної структури речовини


E.

апаратури


136.

Анаеробні процеси розкладання органічних компонентів стічних вод характерні для споруди:


A.

аерофільтр


B. *

біофільтр


C.

септик


D.

вторинний відстійник


E.

пісковловлювачі


137.

Активний мул - необхідний компонент технологічного процесу очищення стічних вод на споруді, що є:


A.

аерофільтр


B. *

біофільтр


C.

аеротенк


D.

септик


E.

відстійник


138.

Згідно СанПіН "Охрана поверхностных вод от загрязнения" до скидання в водойми заборонені стічні води, що містять:


A.

велику кількість органічних сполук,


B. *

збудників інфекційних захворювань, речовини, на які не встановлені гігієнічні нормативи


C.

велику кількість органічних і мінеральних речовин


D.

поверхнево-активні речовини


E.

рН 8 , температуру 20 градусів Цельсія


139.

Наявність яких показників вказують про забруднення води стічними водами ?


A.

хлороформ, сульфати, гідроокис магнію


B.

формальдегід, фенол


C.

кисень, солі заліза


D. *

хлориди, сульфати, нітрати, нітрити і аміак


E.

гіпохлорит натрію, бікарбонат кальцію


140.

Температурний градієнт – це:


A.

зміна температури повітря протягом доби


B. *

вертикальна зміна температури повітря


C.

зміна температури по сезонах року


D.

зміна температури повітря за рахунок гарячих викидів промислових підприємств


E.

зміна температури повітря протягом тижня


141.

Температурна інверсія – це:


A.

зміна температури повітря протягом доби


B.

зміна температури повітря за рахунок гарячих викидів промислових підприємств


C. *

зміна температурного градієнта


D.

зміна температури повітря по сезонах року


E.

зміна температури повітря протягом тижня


142.

Яка очисна споруда не відноситься для механічного очищення викидів в атмосферному повітрі промислових підприємств ?


A.

циклон


B.

рукавний фільтр


C.

мультициклон

D.

скруббер


E. *

електрофільтр


143.

Планується будівництво нового хіміко-фармацевтичного підприємства. Що дозволяється розміщувати у санітарно-захисній зоні промислового підприємства?


A.

дитячий садок, водозабір


B.

майданчики очисних споруд каналізації


C.

районну поліклініку, загальноосвітню школу


D.

підприємство меншого класу шкідливості з аналогічним характером виробництва


E. *

майданчики очисних споруд каналізації і підприємство меншого класу шкідливості з аналогічним характером виробництва


144.

Які із даних очисних споруд не використовуються для очищення атмосферних викидів від газоподібних домішок?


A.

скрубери


B.

пінні апарати


C.

барботери


D. *

мультициклони


E.

озонаторні установки


145.

Якісна характеристика викидів хіміко-фармацевтичних підприємств визначається


A.

технологією виробничого процессу


B.

характеристикою сировини і продукції


C.

наявністю вентиляційних систем в цехах підприємства


D.

безперервністю технологічного процесу


E. *

технологією виробничого процессу і характеристикою сировини і продукції


146.

Від впливу яких чинників не залежить ступінь і дальність розсіювання газоподібних викидів в атмосфері ?


A. *

особливості технологічного режиму підприємства


B.

хімічний склад викидів


C.

концентрація викидів


D.

температура і висота викиду


E.

барометричний тиск в атмосфері


147.

У перелік речовин для контролю на стаціонарному посту спостереження по повній програмі входять:


A.

основні забруднюючі речовини


B.

специфічні речовини, властиві викидам промислових підприємств території


C. *

основні забруднюючі речовини і специфічні речовини, властиві промисловим викидам території


D.

основні забруднюючі речовини і один-два найбільш поширені специфічні речовини


E.

всі присутні в повітрі речовини


148.

У перелік речовин для контролю на пересувному (підфакельному) посту спостереження входять :


A.

основні забруднюючі речовини


B. *

специфічні речовини, властиві викидам промислового підприємства


C.

основні забруднюючі речовини і специфічні вещества, властиві промисловості території


D.

основні забруднюючі речовини і один-два найбільш поширені специфічні речовини промисловості


E.

всі присутні в повітрі речовини


149.

При вивченні впливу атмосферних забруднень на захворюваність населення одна і та ж група населення є і контрольною і піддослідною у випадку :

A.

вивчення хронічної специфічної дії


B.

вивчення хронічної неспецифічної дії


C. *

вивчення гострого впливу


D.

у всіх випадках вивчення впливу забруднень на здоров'я


E.

ні у одному з випадків вивчення впливу забруднень на здоров'я


150.

Основою для оцінки несприятливого впливу атмосферних забруднень на організм людини в результаті тривалої резорбтивної дії служить


A.

максимально разова ГДК


B. *

середньодобова ГДК


C.

фонова концентрація


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка