Перелік питаньСторінка5/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

101.

Гранично-допустиме скидання - це науково-технічний норматив, виконання якого забезпечує дотримання ГДК хімічних речовин:


A.

у стічних водах, що пройшли очищення


B.

у стічних водах в місці скидання їх у водоймище


C. *

у воді водного об'єкту біля найближчого після спуску стічних вод пункту водокористування


D.

у воді водного об'єкту вище 1 км за місце спуску стічних вод


E.

у воді водного об'єкту вище 2 км за місце спуску стічних вод


102.

Найбільш доцільною схемою очищення стічних вод для будинку відпочинку з добовим водовідведенням 20 куб.м є:


A.

решітки-пісковловлювачі-поля зрошування


B.

решітки-пісковловлювачі-вертикальні відстійникі-біофільтри-вторинні відстійники-контактні резервуари


C.

решітки-пісковловлювачі-двухярусний відстійник-поля фільтрації


D. *

компактні установки заводського виготовлення


E.

решітка- септик-поля підземної фільтрації


103.

Гігієнічна ефективність очищення стічних вод оцінюється по концентрації забруднень:


A.

у стічній воді після очищення


B.

у воді водного об'єкту в місці спуску


C. *

у воді біля першого після спуску пункту водокористування


D.

у воді водного об'єкту вище місця спуску стічних вод


E.

у воді водного об'єкту нижче місця спуску стічних вод


104.

До споруд для механічного очищення стічних вод відноситься:


A.

біофільтр


B. *

горизонтальний відстійник


C.

аерофільтр


D.

поля фільтрації


E.

аеротенк


105.

До споруд для біологічного очищення стічних вод в природних умовах відносяться:


A.

аеротенк


B.

аерофільтр


C.

біофільтр


D. *

біологічний ставок


E.

метантенк


106.

Гігієнічна ефективність очищення промислових стічних вод вважається достатньою, якщо:


A.

технічна ефективність роботи очисних споруд більше 90 %

B.

технічна ефективність роботи очисних споруд більше 98 %


C. *

концентрація хімічних речовин в контрольних створах водокористування відповідає ГДК


D.

технічна ефективність роботи очисних споруд більше 70 %


E.

сума відношень концентрацій окремих речовин у стічних водах до їхніх ГДК не повинна перевищувати 1,5


107.

Гігієнічну ефективність очищення промислових стічних вод при спуску їх у межі міста можна вважати достатньою, якщо:


A.

технічна ефективність роботи очисних споруд більше 90%


B.

технічна ефективність роботи очисних споруд більше 98%


C. *

концентрація хімічних речовин в стічних водах після очищення відповідає ГДК


D.

концентрація хімічних речовин в найближчому після спуску створі водокористування відповідає ГДК


E.

сума відношень концентрацій окремих речовин у стічних водах до їхніх ГДК не повинна перевищувати 1,5


108.

Склад міських стічних вод, що поступають на станцію аерації, залежить:


A.

від величини міста


B. *

від наявності локального очищення на промислових об'єктах міста


C.

від розмірів селітебної зони


D.

від кількості населення


E.

від рельєфу місцевості


109.

Розмір санітарно-захисної зони станції аерації по очищенню стічних вод залежить від:


A.

впорядкування території СЗЗ


B.

рельєфу місцевості


C. *

продуктивності очисних споруд


D.

характеру промислових підприємств в місті


E.

характеру підстилаючої поверхні


110.

Відстоювання стічної рідини і зброджування осаду здійснюється в споруді:


A. *

двохярусному відстійнику


B.

горизонтальному відстійнику


C.

вертикальному відстійнику


D.

біокоагуляторі


E.

метантенку


111.

У якій споруді по очищенню стічних вод здійснюється зброджування надмірного мулу?


A. *

метантенку


B.

аерофільтрі


C.

аеротенку


D.

біофільтрі


E.

біокоагуляторі


112.

На забруднення води водних об'єктів органічними речовинами указують наступні показники аналізу:


A.

кольоровість


B. *

біохімічне споживання кисню (БСК) і хімічне споживання кисню (ХСК)


C.

термотолерантні коліформи


D.

каламутність


E.

твердість


113.

Вода в пунктах другої категорії водокористування не повинна набувати запахів, що виявляються:

A.

при подальшому хлоруванні


B. *

безпосередньо


C.

при подальшому озонуванні


D.

через 1 годину після хлорування


E.

через 2 години після хлорування


114.

Ефективність роботи аеротенків оцінюється по наступних показниках аналізу:


A.

рН, залишковому хлору, коліфагами


B. *

БСК, окислюваності, вмісту азоту аміаку, нітриту, нітратів


C.

вмісту завислих речовин, яєць гельмінтів


D.

термотолерантними коліформама, плаваючими домішками


E.

вмісту розчиненого кисню


115.

Ефективність роботи відстійників оцінюється по показниках аналізу:


A.

біохічному споживанню кисню (БСК)


B.

окислюваності


C.

вмісту термотолерантних коліформ


D. *

вмісту завислих речовин


E.

рН


116.

Зброджений мул утворюється:


A.

у аеротенку


B.

у біофільтрі


C.

у вертикальному, горизонтальному відстійниках


D. *

у метантенку


E.

у біокоагуляторі


117.

Поля фільтрації призначені:


A. *

для очищення господарсько-побутових стічних вод


B.

для вирощування технічних сільськогосподарських культур


C.

для обезводнення осаду стічних вод


D.

для затримки мінеральної суспензії стічних вод


E.

для мінералізації грунту


118.

Біологічна плівка утворюється на наступних спорудах:


A.

аеротенку, метантенку


B.

вторинному відстійнику


C.

первинному відстійнику


D. *

біофільтрі, аерофільтрі


E.

двохярусному відстійнику


119.

Основне завдання біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод:


A.

зниження концентрації завислих речовин


B.

затримання патогенних бактерій


C.

затримання цист лямблій і яєць гельмінтів


D. *

зниження концентрації розчинених і колоїдних органічних речовин


E.

поліпшення органолептичних властивостей стічної рідини


120.

Основне завдання механічного очищення господарчо-побутових стічних вод:


A. *

зниження концентрації завислих речовин


B.

затримання патогенних бактерій


C.

зниження концентрації розчинених і колоїдних органічних речовин


D.

поліпшення органолептичних властивостей стічної рідини

E.

зменшення концентрації розчиненого кисню


121.

Основне завдання санітарно-епідеміологічного нагляду по розділу «Санітарна охорона водних об'єктів»:


A.

контроль санітарного режиму водних об'єктів


B.

нагляд за роботою гідротехнічних споруд


C.

контроль стану біоценозу водних об'єктів


D. *

нагляд за якістю води в пунктах 1 і 2 категорії водокористування населення


E.

аналіз технологічної схеми обробки стічних вод


122.

Скидання будь-яких стічних вод у водний об'єкт не допускається:


A. *

в межах першого поясу зони санітарної охорони джерела питного водопостачання


B.

у водосховища енергетичного призначення


C.

у річки з тривалістю льодоставу більше 3 місяців


D.

з річкових суден, обладнаних спорудами для очищення стічних вод


E.

в зоні спостереження


123.

Гігієнічна ефективність системи заходів щодо санітарної охорони водних об'єктів – це:


A.

відповідність складу стічних вод, що скидаються, затвердженим ГДС


B.

відповідність стану водного об'єкту екологічним вимогам


C. *

відповідність якості води водного об'єкту у пунктів водокористування 1 і 2 категорії санітарним правилам і нормам


D.

відповідність параметрів роботи очисних споруд будівельним нормам і правилам


E.

відповідність стану біоценозу водних об’єктів


124.

До першої категорії санітарно-побутового водокористування відносяться:


A.

водосховища


B. *

ділянки водного об'єкту, використовувані як джерела питного водопостачання і водопостачання підприємств харчової промисловості


C.

ділянки водного об'єкту - нерестовища цінних порід риб


D.

озера і крупні річки


E.

ставки


125.

До другої категорії санітарно-побутового водокористування відносяться:


A.

ставки


B.

малі річки


C. *


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка