Перелік питаньСторінка4/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


B.

Зернових культур


C.

Кукурудзи


D.

Картоплі


E.

Соняшник


77.

Санітарна очистка населених пунктів на всій території має бути:


A. *

Планово-регулярною


B.

Не регламентується


C.

Заявною


D.

Щоденною


E.

Щомісячною

78.

На мулових майданчиках каналізаційних споруд відбувається:


A. *

Підсушування мулу


B.

Знешкодження мулу


C.

Бродіння мулу


D.

Знезараження мулу


E.

Окислення мулу


79.

Для боротьби зі вспуханням активного мулу можна застосовувати:


A. *

Хлорування зворотнього мулу, короткочасне підкислення стічної рідини


B.

Додавання біогенних елементів


C.

Збільшення концентрації розчиненого кисню


D.

Підвищення температури стічної рідини


E.

Підлужнення стічної води


80.

Найбільш ефективними методами інтенсифікації процесів відстоювання стічних вод є:


A. *

Преаерація + біокоагуляція, електрофлотація


B.

Збільшення концентрації розчиненого кисню


C.

Підвищення температури стічної води


D.

Підлужнення стічної води


E.

Зміна рН води


81.

До найкращої технології водоохорони належить такий метод очищення міських стічних вод:


A. *

Повне біологічне очищення


B.

Хімічне очищення з доочищенням


C.

Хлорування


D.

Знешкодження


E.

Відстоювання


82.

Існуючі технології водоохорони за рівнем ефективності очищення води розподіляються на:


A. *

Очистку, доочистку, глибоку очистку


B.

Названого розподілу не існує


C.

Механічну,


D.

Біологічну,


E.

Фізико-хімічну


83.

При розрахунку гранично-допустимого скиду стічних вод у водні об'єкти з високим рівнем забруднення можна не враховувати:


A. *

Асиміляційну здатність водного об'єкту


B.

ГДК шкідливих речовин у воді водних об'єктів


C.

Фонові концентрації забруднюючих речовин


D.

Взаємовплив хімічних речовин в водоймі


E.

Ступінь розбвлення


84.

Подання на розгляд органам санепідслужби проектів нормативів ГДС здійснюється:


A. *

Розробником нормативів


B.

Органами Мінекобезпеки


C.

Водокористувачем


D.

Підприємством


E.

Органами влади


85.

Замовниками розробки нормативів ГДС забруднюючих речовин , що скидаються у водні об'єкти, виступають:


A. *

Водокористувачі


B.

Органи влади

C.

Органи Мінекобезпеки


D.

Міністерство охорони здоров’я


E.

Підприємство


86.

Скид неочищених стічних вод у водні об'єкти дозволяється:


A. *

Не дозволяється


B.

За умови техніко-економічного обгрунтування


C.

Якщо речовини, що містяться в стічних водах, нетоксичні.


D.

Якщо речовини, що містяться в стічних водах нестабільні


E.

Дозволяється, якщо об’єм водойми великий


87.

Скид неочищених стічних вод у водні об'єкти дозволяється:


A.

Дозволяється без обмежень


B. *

Якщо умови змішування і розбавлення стічних вод дозволяють зберегти якість води водного об'єкту у найближчому пункті водокористування


C.

За умови техніко-економічного обгрунтування


D.

Якщо речовини, що містяться в стічних водах, нетоксичні.


E.

Якщо речовини, що містяться в стічних водах нестабільні


88.

Найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми запобігання забруднення водних об'єктів промисловими стічними водами є:


A. *

Організація безвідходного виробництва і замкнених циклів технічного водопостачання підприємств


B.

Контроль за фоновими концентраціями хімічних речовин в водоймі


C.

Зниження собівартості очищення води


D.

Розробка гігієнічних нормативів і їх дотримання


E.

Контроль за скидом стічних вод у водойми промисловими підприємствами


89.

Скид стічних вод у водні об'єкти в межах населеного пункту:


A. *

Забороняється


B.

Дозволяється без обмежень


C.

Дозволяється за погодженням з місцевими органами влади


D.

Дозволяється, якщо концентрація хімічних речовин не перевищує ГДК


E.

Дозволяється, якщо хімічні речовини не токсичні


90.

Склад і властивості води проточних водних об'єктів повинні відповідати нормативним вимогам у створі:


A. *

На 1 км вище за течією від пункту водокористування


B.

На 1 км вище і нижче за течією від пункту водокористування


C.

На 1 км вище місця випуску стічних вод


D.

В місці пункту водокористування


E.

На 5 км вижче за течією від пункту водокористування


91.

Чи дозволите Ви використання безпосередньо акваторії водосховища для скиду стічних вод ТЕЦ, ТЕС, АЕС?


A. *

Ні в якому разі


B.

Дозволю


C.

Рішення буде залежати від температури стічних вод


D.

Дозволю, якщо концентрації речовин в воді не перевищують ГДК


E.

Рішення буде залежати від токсичності розчинених речовин в стічній воді


92.

Скид стічних вод у водойми дозволяється тільки:


A.

За умови повної біологічної очистки і знезараження


B.

Якщо вміст шкідливих речовин у стічних водах не перевищує ГДК

C. *

Якщо склад і властивості води водойм у пунктах водокористування після скиду стічних вод будуть задовольняти вимогам "Санітарних правил охорони поверхневих водойм"


D.

За умови повної хімічної очистки


E.

Якщо температура води не перевищує допустиму


93.

Вкажiть основнi показники, по яких можна робити висновки про ефективнiсть роботи споруд бiологiчної очистки стiчних вод?


A. *

Біохімічне споживання кисню БСК


B.

Залишковий хлор


C.

Суспендовані речовини


D.

рН


E.

Вміст розчиненого кисню в воді


94.

Які з перерахованих споруд повинні бути в складі механічної очистки стічних вод?


A.

Біофільтри


B. *

Решітки-добарки,преаератори


C.

Відстійники


D.

Септики


E.

Аерофільтр


95.

Які з перерахованих споруд повинні бути в складі біологічної очистки стічних вод?


A.

Контактний резервуар


B. *

Аерофільтри, дегельмінтизатор


C.

Горизонтальний відстійник


D.

Пісковловлювач


E.

Смоловловлювач


96.

Чи допускається випуск очищених стічних вод у водойми в межах населеного пункту через існуючі випуски?


A.

Не допускається


B. *

У виняткових випадках при узгодженні із СЕС і технічно-економічному обгрунтуванні


C.

Допускається


D.

Допускається при узгодженні із органами влади


E.

Якщо температура очищених вод не вище 40 0 С


97.

Вкажіть основні показники, по яких можна робити висновки про ефективність механічної очистки стічних вод?


A. *

Прозорість води, суспензовані речовини, колір і запах


B.

рН води


C.

Підвищена температура води


D.

Наявність плаваючої плівки на воді


E.

Біохімічне споживання кисню (БПК)


98.

Який із показників стічних вод змінюється найбільш швидко?


A. *

Температура, водневий показник


B.

Вміст розчиненого кисню


C.

Концентрація сполук заліза, марганцю, кальцію


D.

Твердість води


E.

Концентрація хлоридів і сульфатів


99.

Гігієнічна ефективність очищення стічних вод оцінюється за якістю води водного об'єкту в контрольному створі


A. *

Біля першого після спуску пункту водовикористання


B.

нище першого після спуску пункту водовикористання

C.

на 1 км вище місця спуску стічних вод


D.

на 1 км нище місця спуску стічних вод


E.

на 2 км нище місця спуску стічних вод


100.

Для робочого селища з добовим водовідведенням 500 куб. м стічних вод найбільш доцільна наступна схема очисних споруд :


A. *

решітки-пісковловлювачі-двухярусний відстійник-поля фільтрації


B.

решітки-пісковловлювачі-горизонтальні відтстійники-аерофільтри-вторинні відстійники- контактні резервуари


C.

решітка- септик-поля підземної фільтрації


D.

решітки-пісковловлювачі-горизонтальний відстійник-аеротенк-вторинний відстійник-контактний резервуар


E.

решітки-пісковловлювачі-горизонтальний відстійник-контактний резервуар


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка