Перелік питаньСторінка11/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають дії опромінення, за умовами проживання і праці,


C.

Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,


D.

Все населення області або краю.


E.

Все населення земної кулі.


250.

Найбільшу лінійну щільність іонізації має випромінювання:


A.

Бета


B.

Потік протонів


C.

Гамма


D. *

Альфа


E.

Потік нейтронів


251.

До джерел можливого надходження радіоактивних забруднень в біосферу відносяться :


A. *

Підприємства по видобуванню, переробці і отриманню радіонуклідів


B.

Прискорювачі елементарних частинок


C.

Космічне випромінювання


D.

Грунт


E.

Установи, підприємства і лабораторії


252.

Природна радіоактивність повітря формується за рахунок :


A.

Космічного випромінювання


B. *

Виділення радіоактивних газів із земної кори


C.

Надходження в навколишнє середовище елементів обміну речовин людей і тварин


D.

Викидів АЕС радіоактивних інертних газів


E.

Захоронення в землю контейнерів з відходами промисловості


253.

В який період року найбільше змінюється концентрація радону в приземному шарі повітря ?


A.

Холодний


B. *

Теплий


C.

Прохолодний


D.

Жаркий


E.

Сухий


254.

Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії Б ?


A.

Все населення земної кулі.


B.

Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,


C. *

Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають дії опромінення, за умовами проживання і праці.


D.

Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання.


E.

Все населення області або краю.


255.

За одиницю активності джерела випромінювання прийнято :


A.

Грей,


B. *

Беккерель,


C.

Зіверт,


D.

Бер,

E.

Дж/кг.


256.

Основні радіонукліди, що забруднили грунт Чорнобильської зони в перші дні аварії:


A. *

йод;


B.

цезій;


C.

стронцій;


D.

барій;


E.

уран;


257.

Вкажіть первинний механізм ушкоджувальної дії іонізуючого випромінювання на організм :


A.

Мутація статевих клітин


B.

Підвищення проникності клітинних мембран


C.

Гальмування синтезу незамінних амінокислот


D. *

Утворення молекулярних іонів в тканинах


E.

Пошкодження взаємодії системи холінестераза-ацетилхолін


258.

До джерел можливого надходження радіоактивних забруднень в біосферу відносяться :


A.

Прискорювачі елементарних частинок


B.

Космічне випромінювання


C. *

Випробування ядерної зброї


D.

Грунт


E.

Вода


259.

Які заходи щодо охорони навколишнього середовища від радіоактивних забруднень не обов’язкові ?


A.

Використання безвідходних технологій виробництва з герметизацією робочих процесів


B.

Збір, дезактивація і поховання радіоактивних відходів


C.

Організацію санітарно-захисних зон і планувальні заходи, законодавчі і адміністративні заходи


D. *

Визначення вмісту радіоактивних речовин


E.

Санітарно-дозиметричний контроль за станом навколишнього середовища


260.

У найбільшій кількості штучні радіоактивні речовини поглинають грунти :


A.

Гравіласті


B.

Вапняні


C. *

Черноземні


D.

Піщані


E.

Кам’янисті


261.

Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії В ?


A.

Все населення земної кулі.


B.

Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання.


C.

Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають дії опромінення, за умовами проживання і праці.


D.

Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання,


E. *

Все населення області або краю.


262.

До соматичної патології дії іонізуючого випромінювання на організм відносяться :


A.

Канцерогенез.


B.

Лейкемія.


C.

Тератогенез.


D.

Імпотенція.


E. *

Хронічна променева хвороба.


263.

Відповідно до НРБУ-97 для персоналу групи А ефективна доза за рік, у середньому за п'ять послідовних років, не повинна перевищувати :

A.

50 мЗв


B.

30 мЗв


C. *

20 мЗв


D.

10 мЗв


E.

5 м3в


264.

Допустимі рівні загального радіоактивного забруднення поверхонь визначаються :


A.

Видом випромінювання


B. *

Видом випромінювання і об'єктом забруднения


C.

Видом випромінювання, об'єктом забруднення і матеріалом покриття поверхонь


D.

Видом випромінювання, об'єктом забруднення, тривалістю забруднення


E.

Об'єктом забруднення, тривалістю забруднення


265.

Якому виду випромінювання притаманна найбільша проникаюча властивість в повітрі ?


A.

Бета-випромінювання


B.

Альфа-випромінювання


C.

Позитронне випромінювання


D.

Рентгенівське випромінювання


E. *

Гама-випромінювання


266.

Що з названого не відноситься до іонізуючого випромінювання ?


A.

Рентгенівське випромінювання,


B.

бета-випромінювання,


C. *

ультрафіолетове випромінювання


D.

альфа- випромінювання


E.

гама- випромінювання


267.

Що відноситься до безпорогових (стохастичних) ефектів дії іонізуючої радіації ?


A.

смертельні результати при радіаційних аваріях


B.

зростання загальної захворюваності, зниження народжуваності, променеві опіки


C.

передчасне старіння, патологічні переломи, порушення процесів окислення ліпідів


D.

променеве безпліддя, аномалії розвитку плоду, променева хвороба


E. *

злоякісні новоутворення, лейкоз, спадкові хвороби


268.

Вода підземних джерел в порівнянні з поверхневими має природну активність:


A.

Меншу


B. *

більшу


C.

відмінності немає


D.

індиферентну


E.

оптимальну


269.

У разі зовнішнього опромінення найбільш небезпечним є наступний вид іонізуючого випромінювання :


A.

Рентгенівське випромінювання.


B.

бета-випромінювання.


C.

ультрафіолетове випромінювання.


D.

альфа- випромінювання.


E. *

гама- випромінювання.


270.

До соматостохастичної патології дії іонізуючого випромінювання на організм відносяться :


A.

Скорочення тривалості життя.


B.

Канцерогенез.


C.

Тератогенез.

D.

Хромосомні аберації


E. *

Катаракта.


271.

Що таке радіаційна безпека населення ?


A.

відсутність продуктів ядерних вибухів в навколишньому середовищі


B.

обмеження рентгенологічних досліджень


C.

застосування засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання


D.

прийом спеціальних лікарських препаратів і лікувально- профілактичного харчування


E. *

стан захищеності сьогодення і майбутнього поколінь від шкідливої дії іонізуючого випромінювання


272.

Яке з джерел вносить найбільший внесок в опромінювання населення ?


A. *

природний радіоактивний фон


B.

випадання продуктів ядерного вибуху


C.

споживчі товари


D.

відходи атомної промисловості


E.

продукти харчування


273.

Для захисту від якого виду випромінювання використовується свинець ?


A.

Гама


B.

Нейтронного


C.

Змішаного бета- і гама


D.

Рентгенівського


E. *

Гама-, рентгенівського, змішаного бета- і гама-випромінень


274.

Які види радіоактивних випромінень відносяться до корпускулярних ?


A.

Бета-випромінення


B.

Гама-випромінення


C.

Нейтронне випромінення"


D.

Рентгенівське випромінення


E. *

Альфа-, бета-, нейтронне випромінення


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка