Перелік питаньСторінка1/13
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

1

Основи екології

Опис:

1 курс мед. біологія

Перелік питань:

1.

У чому полягає динамічний стан екосистеми? (визначте необхідне)


A.

Постійній коагуляції й флокуляції


B.

Постійній коагуляції й флокуляції


C. *

Постійному синтезі й розпаді


D.

Періодичному синтезі й розпаді


E.

Періодичної сорбції й адсорбції


2.

Ноосфера це: (визначте необхідне)


A.

Сукупність всіх вищих тварин і людей на Землі


B.

Сукупність людей на Землі та їх область існування


C. *

Фаза розвитку біосфери, в ході якої діяльність людства стає головним фактором її функціонування


D.

Розумна сфера


E.

Немає вірної відповіді


3.

Які бувають потоки речовини? (визначте необхідне)


A.

Періодичними та аперіодичними


B. *

Циклічними та нециклічними


C.

Монотонними та дискретними


D.

Періодичними, циклічними та монотонними


E.

Нециклічними, аперіодичними та дискретними


4.

У харчових ланцюгах з одного трофічного рівня на інший передається: (визначте необхідне)


A.

Енергія та інформація, яка еквівалентна цієї енергії


B.

Речовина (біомаса) та інформація, яка еквівалентна цієї біомасі


C.

Речовина (біомаса) та енергія, яка еквівалентна цієї біомасі


D.

Інформація та енергія, яка еквівалентна цієї інформації


E. *

Енергія та речовина, яка еквівалентна цієї енергії


5.

Назвати ім'я ученого, який першим запропонував термін «Екологія»:


A.

Гумбольдт


B.

Дарвін


C. *

Геккель


D.

Енглер


E.

Дарвін


6.

Вчення про біосферу створене:


A.

Ч. Дарвіним;


B.

Е. Геккелем;


C.

В.В. Докучаєвим;


D.

А. Гумбольтом;


E. *

В.І. Вернадським.


7.

Структурною елементарною і функціональною одиницею біосфери є:


A.

екотоп;


B.

біоценоз;


C.

вигляд;


D.

популяція;

E. *

біогеоценоз.


8.

Сукупність всіх живих організмів планети, що існують в даний момент, чисельно виражена в елементарному хімічному складі, масі і енергії називається:


A.

фітоценозом;


B.

зооценозом;


C. *

живою речовиною;


D.

біоценозом;


E.

популяцією;


9.

Основу життя на нашій планеті забезпечує:


A.

здатність організмів до статевого розмноження;


B.

функція продуцентів;


C.

здатність організмів до безстатевого розмноження;


D.

функція консументів;


E. *

біологічний кругообіг речовин і безперервний потік енергії.


10.

На нашій планеті розрізняють декілька сфер, в межах яких існує життя. В якій сфері життя не існує ?


A.

атмосфера;


B.

гідросфера;


C.

літосфера;


D.

витосфера;


E. *

мезосфера


11.

Межі біосфери в атмосфері не піднімаються вище:


A.

1-5 км.;


B.

5-15 км.;


C.

15-20 км.;


D. *

20-30 км.;


E.

30-40 км.


12.

Межі живої речовини в літосфері не опускаються нижче:


A.

1-2 км.;


B. *

3-4 км.;


C.

5-7 км.;


D.

8-10 км.;


E.

11-15 км.


13.

Найбільша концентрація живої речовини зосереджена в біосфері:


A.

у океані;


B.

на суші;


C.

у атмосфері;


D. *

на межах зіткнення літосфери, атмосфери і гідросфери.


E.

у літосфері


14.

Безперервна циркуляція хімічних елементів в біосфері по більш менш замкнутих шляхах називається:


A.

потоком речовин і енергії;


B.

круговоротом речовин;


C.

круговоротом енергії;


D.

інформаційним потоком;


E. *

біогеохімічним циклом.


15.

Стабільність біосфери визначається, перш за все:

A.

безперервним надходженням сонячної енергії, використовуваної продуцентами в процесі синтезу органічних речовин - їжі для консументів;


B.

різноманітністю способів живлення живих істот в біосфері, внаслідок чого підтримується безперервний біогенний круговорот речовин;


C.

різноманіттям видів живих істот, що мешкають в різних екосистемах;


D.

здатністю живих організмів адаптуватися до постійно змінних умов середовища.


E. *

всі відповіді правильні


16.

В результаті різкого розширення антропогенної дії на навколишнє середовище відбувається:


A. *

руйнування природних екосистем і біогеоценозів (лісів, озер, боліт); вимирання багатьох видів живих організмів, забруднення і отруєння середовища пестицидами і радіонуклідами, промисловими і побутовими відходами


B.

поява багатьох видів живих організмів;


C.

поліпшення екологічної обстановки в містах;


D.

зменшення забруднення середовища пестицидами і радіонуклідами, промисловими і побутовими відходами;


E.

поліпшення екологічної обстановки навколо сільськогосподарських підприємств;


17.

Основними проблемами загальної екології є:


A.

біологічне регулювання, збереження стійкості і біорізноманітності екосистем біосфери;


B.

визначення біологічної продуктивності і раціональне використання ресурсів живої природи;


C.

розробка біологічних методів боротьби з шкідниками і біологічного очищення середовища;


D.

запобігання інтенсивному антропогенному забрудненню навколишнього середовища; біологічна індикація


E. *

всі відповіді правильні;


18.

Поняття «ноосфера» введене в науку:


A.

Ч. Дарвіним;


B.

Ф. Енгельсом;


C.

Д. Ліннєєм;


D. *

В. Вернадським;


E.

А. Тенслі;


19.

Вища стадія розвитку біосфери, в якій розумна діяльність людства стає визначальною силою, називається:


A.

біосферою;


B.

антропогенезом;


C.

тропосферою;


D.

вітасферою;


E. *

ноосферою.


20.

Позитивний екологічний ефект в містах дає організація наступних виробництв:


A.

великих;


B. *

маловідхідних;


C.

енергоємних;


D.

дрібних;


E.

комп'ютеризованих.


21.

Який шар атмосфери є «покривалом», що оберігає живі організми на Землі, у тому числі і людину, від згубної дії ультрафіолетової радіації і підтримує тепловий режим на планеті:


A.

мезосфера;


B.

тропосфера;


C.

екзосфера;


D.

іоносфера;

E. *

стратосфера.


22.

На хімічні процеси в повітрі особливо впливають:


A. *

Озон, сполуки азоту, сірки і вуглеводню


B.

Озон, водень і аргон


C.

Озон, оксиди азоту


D.

Азот і водяна пара


E.

Інертні гази і водяна пара


23.

В першу чергу забруднення атмосфери викликає:


A. *

бронхіальну астму, алергічні захворювання


B.

хвороби, що виникають через рік


C.

зростання числа новоутворень


D.

зниження імунітету


E.

функціональні порушення


24.

Антропогенне середовище - це


A. *

навколишнє середовище проживання людини, що характеризується певними антропогенними чинниками


B.

виробниче середовище


C.

повітряне середовище


D.

внутрішнє середовище


E.

лікарняне середовище


25.

Багаторазова участь речовин у процесах, що протікають в атмосфері, гідросфері, літосфері, в тому числі у тих їх верствах, які надходять до біосфери, називається:


A.

Утилізацією речовин


B.

Стратифікацією речовин


C. *

Кругообігом речовин


D.

Локалізацією речовин


E.

Іммобілізацією речовин

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 1%D0%BA
1%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Морфологія рослин 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Модуль Загальні аспекти клінічної біохімії
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Медична біологія. Модуль 3
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Клітинна стінка
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Теорія еволюція


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка