Перелік питань



Скачати 333.07 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.05.2016
Розмір333.07 Kb.
  1   2   3

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

3

Анатомія рослин - 3

Опис:

фармацевти 2 курс

Перелік питань:

1.

Виберіть мертву механічну тканину:


A. *

Пластинчаста коленхіма


B.

Кутова коленхіма


C.

Пухка коленхіма


D.

Губчаста паренхіма


E.

Склеренхіма


2.

Анатомо-гістохімічний аналіз черешка показав, що під епідермою розташовані живі паренхімні клітини з целюлозними оболонками, потовщеними тангентальний стінками, паралельні поверхні органу. Це ...


A.

Кутова коленхіма


B.

Пухка коленхіма


C. *

Пластинчаста пластинчата| коленхіма


D.

Запасаюча паренхіма


E.

Хлорофілоносна паренхіма


3.

Під епідермою на поперечному зрізі стебла під епідермою виявлено декілька шарів живих паренхімних клітин, що містять утримують хлоропласти, і мають потовщені по кутах целюлозні оболонки. Ця тканина –....


A. *

механічна


B.

покривна


C.

провідна


D.

видільна


E.

основна


4.

При мікроскопії листка у флоемі були виявлені:


A. *

Луб'яні волокна


B.

B. Деревні волокна


C.

Волокнисті трахеїди


D.

Волокнисті склереїди


E.

Клітини клітини коленхіми


5.

У складі флоеми стебла виявлені групи щільнозімкнених прозенхімних клітин із загостреними кінцями, рівномірно потовщеними, шаруватими, частково здерев'янілими оболонками. Це –


A.

Деревні волокна


B.

Судини


C.

Луб'яна паренхіма


D.

Деревна паренхіма


E. *

Луб'яні волокна


6.

При мікроскопії стебла квіткової рослини виявлено комплексну тканину, що включає такі гістологічні елементи: ситовидні трубки|з|клітинами супутницями, луб'яні волокна, луб'яну паренхіму – це характерно для ...


A. *

флоеми


B.

ендодерми


C.

екзодерми


D.

перидерми


E.

ксилями





7.

При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлена вся сукупність гістологічних елементів флоеми, а саме: ситовидні трубки ....


A.

Судини і трахеїди


B. *

луб'яні волокна і луб'яна паренхіма


C.

Деревні волокна


D.

Кутова коленхіма


E.

Луб'яні волокна і трахеїди


8.

Дослідженнями встановлено, що висхідний транспорт речовин і розчинених в ній мінеральних речовин забезпечують ...


A. *

судини ксилеми


B.

ситовидні трубки флоеми


C.

деревні волокна


D.

коленхіма


E.

луб'яні волокна


9.

Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких знаходиться ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок-…


A.

Колатеральний


B.

Центрофлоемний


C. *

Центроксилемний


D.

Біколатеральний


E.

Радіальний


10.

Кореневищам однодольних рослин (конвалії) притаманні провідні пучки, в яких в центрі пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок називається?


A. *

центрофлоемений


B.

центроксилемний


C.

колатеральний закритий


D.

біколатеральний


E.

колатеральний відкритий


11.

Які клітини з перелічених типів механічних тканин містять мертвий протопласт?


A.

Пластинчаста коленхіма


B.

Кутикова коленхіма


C.

Пухка коленхіма


D. *

Склеренхіма


E.

Стовпчаста паренхіма


12.

Мікроскопічний аналіз черешка показав, що під епідермою розташовані живі паренхімні клітини з целюлозними оболонками, потовщеними тангентальний стінками, паралельні поверхні органу. Це ...


A.

Кутова коленхіма


B.

Пухка коленхіма


C. *

Пластинчаста коленхіма


D.

Запасаюча паренхіма


E.

Хлорофілоносна паренхіма


13.

На поперечному зрізі стебла під епідермою виявлено декілька шарів живих паренхімних клітин, що містять хлоропласти, і мають потовщені по кутах целюлозні оболонки. Ця тканина –....


A.

пухка коленхіма


B.

луб'яні волокна


C.

склереїди





D. *

кутова коленхіма


E.

пластинчаста коленхіма


14.

У листку були виявлені зірчасті склереїди. Це ...


A. *

Астро-склереїди


B.

Трихо-склереїди


C.

Волокнисті трахеїди брахі-склереїди


D.

Волокнисті склереїди макро-склереїди


E.

Клітини клітини коленхіми остео-склереїди


15.

При дослідженні флоеми стебла, були виявлені групи щільнозімкнених прозенхімних клітин із загостреними кінцями, рівномірно потовщеними, шаруватими, частково здерев'янілими оболонками. Це –


A. *

Механічні волокна


B.

Судини


C.

Ситоподібні трубки


D.

Трахеїди


E.

Клітини паренхіми


16.

У стеблі квіткової рослини виявлено флоему з такими ознаками


A. *

з клітинами-супутницями, лубяні волокна


B.

без клітин-супутниць, деревні волокна


C.

з альбуміновими клітинами, деревні волокна


D.

з клітинами-супутницями, деревні волокна


E.

без альбумінових клітин, деревні волокна


17.

У флоемі стебла квіткової рослини виявлена вся сукупність гістологічних елементів цієї провідної тканини, а саме: ситовидні трубки ....


A. *

Судини і трахеїди


B.

деревна паренхіма


C.

Деревні волокна


D.

луб"яна паренхіма і луб"яні волокна


E.

Луб'яні волокна і трахеїди


18.

Висхідний транспорт речовин і розчинених в ній мінеральних речовин забезпечують ...


A.

склереїди


B.

ситовидні трубки флоеми


C.

деревні волокна


D.

луб'яні волокна


E. *

судини ксилеми


19.

У кореневищах папоротеподібних виявлені провідні пучки, в центрі яких знаходиться ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок-…


A.

Концентричний центрофлоемний


B. *

Концентричний центроксилемний


C.

Біколатеральний


D.

Радіальний


E.

Колотеральний


20.

У кореневищах конвалії (однодольна рослина) знайдено провідні пучки, в яких в центрі пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок називається?


A.



21.

Анатомо-гістохімічний аналіз черешка показав, що під епідермою розташовані живі паренхімні клітини з целюлозними оболонками, потовщеними тангентальний стінками, паралельні поверхні органу. Це ...





A.

Кутова коленхіма


B.

Пухка коленхіма


C. *

Пластинчаста | коленхіма


D.

Запасаюча паренхіма


E.

Хлорофілоносна паренхіма


22.

Під епідермою на поперечному зрізі стебла|стеблини під епідермою виявлено декілька шарів живих жвавих паренхімних клітин|клітин, що містять утримують хлоропласти, і мають потовщені по кутах рогах,кутках целюлозні оболонки. Ця тканина –....


A.

Флоема


B.

епідерма


C.

Склеренхіма


D.

Ксилема


E. *

Коленхіма


23.

При мікроскопії листка були виявлені волосоподібні. Це ...


A.

астросклереїди


B.

остеосклереїди


C. *

трихосклереїди


D.

брахісклереїди


E.

макросклереїди


24.

Виберіть рослинну тканину, утворену мертвими здерев’янілими клітинами прозенхімної форми до 40 мм завдовжки, які надають тканинам міцності, еластичності та пружності:


A.

Пластинчаста коленхіма


B.

Кутова коленхіма


C. *

Луб’яні волокна


D.

Луб’яні волокна


E.

Ситовидні трубки


25.

Мікроскопічний аналіз фрагментів кореневища виявив центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність рослини до відділу:


A.

Мохоподібні


B.

Водорості


C.

Покритонасінні


D. *

Папоротеподібні


E.

Голонасінні


26.

Обробка елементів ксилеми клітин|клітин| флороглюцином з|із| концентрованою сірчаною кислотою виявила такий ефект: оболонки набули|набули| малиново-червоного забарвлення, що вказує|вказує| на їх ...


A. *

Здерев’яніння


B.

Кутинізації


C.

Ослизнення


D.

Окорковіння


E.

Мінералізацію


27.

У текстильній промисловості для виготовлення натуральних тканин використовують наступний різновид механічної рослинної тканини:


A.

Деревні волокна


B.

Пухка коленхіма


C.

Кутова коленхіма


D. *

Луб’яні волокна


E.

Склереїди





28.

Під час мікроскопічного аналізу стебел конюшини і соняшника (клас Дводольні) студенти виявили декілька розміщених по колу провідних пучків. Що це за тип провідних пучків, властивий стеблам Дводольних рослин?


A. *

Колатеральні відкриті


B.

Колатеральні закриті


C.

Центроксилемні


D.

Центрофлоемні


E.

Радіальні


29.

Більшість клітинних оболонок механічних і провідних тканин потовщені, оскільки просочені такою речовиною:


A.

Хітином


B.

Крохмалем


C. *

Лігніном


D.

Суберином


E.

Суберином


30.

Значної міцності внутрішнім частинам оплоднів грецького горіха, вишні, сливи надає наявність такої тканини:


A.

Коленхіми


B.

Камбію


C.

Камбію


D. *

Склереїд


E.

Флоеми


31.

У стеблах представників родин Гарбузові, Пасльонові можна спостерігати наявність такого типу провідних пучків:


A. *

Біколатеральних


B.

Колатеральних відкритих


C.

Центроксилемних


D.

Центрофлоемних


E.

Радіальних


32.

У рослинному організмі луб’яні волокна є складовою такої комплексної тканини:


A.

Епідерми


B.

Хлоренхіми


C.

Аеренхіми


D. *

Флоеми


E.

Ксилеми


33.

Луб’яні волокна є складовою такої тканини рослин:


A.

Аеренхіми


B.

Камбію


C.

Коленхіми


D. *

Флоеми


E.

Ксилеми


34.

Якому із різновидів рослинних тканин підходить визначення: жива механічна тканина з нерівномірно потовщеними оболонками. Потовщення розміщені паралельно до поверхні органа:


A.

Пухка коленхіма


B. *

Пластинчаста коленхіма


C.

Кутова коленхіма


D.

Деревні волокна





E.

Склереїди


35.

У рослинному організмі волокна лібриформу є складовою такої тканини рослин:


A.

Камбію


B.

Коленхіми


C.

Аеренхіми


D.

Флоеми


E. *

Ксилеми


36.

При мікроскопії стебла квіткової рослини ви­явлена комплексна тканина, що включає: ситовидні трубки із клітинами - супутницями, луб'яні волокна, луб'яну паренхіму. Ця тканина - ...


A.

Корок


B.

Корок


C.

Перидерма


D.

Ксилема


E. *

Флоема


37.

У рослин з класу Хвойні висхідний рух неорганічних речовин забезпечують...


A.

Судини


B.

Ситовидні трубки


C.

Ситовидні трубки


D.

Ксилемні волокна


E. *

Трахеїди


38.

Анатомо-гістохімічний аналіз черешка листка показав, що кутова коленхіма розташована ділянками і ...


A.

В ксилемі


B.

В мезофілі


C. *

Навколо жилок


D.

Над жилками


E.

У флоемі


39.

На поперечному зрізі трав'янистого стебла під епідермою виявлено кілька шарів живих паренхімних клітин з целюлозними оболонками. При цьому тангентальні стінки клітин значно потовщені, що характерно для...


A.

Асимілюючої


B.

Запасаючої паренхіми


C. *

Пластинчастої коленхіми


D.

Пухкої коленхіми


E.

Кутової коленхіми


40.

При мікроскопічному аналізі поперечних зрізів листкової пластинки камелії японської серед клітин мезофілу виділяються величезні клітини-ідіобласти із сильно й рівномірно потовщеними, пористими, здерев'янілими оболонками. Ці клітини - ...


A.

Волокна


B. *

Склереїди

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%82%D0%BF%D0%BA%D0%B7 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC.%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC.%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 -> Морфологія рослин 1
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Управління фармацевтичними кадрами
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Функіональне забезпечення фармац підприємств
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармакоекономіка Провізори, ткпз
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Крок. Менеджмент як інтегративна функція
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Аналіз фінансово-господарської діяльності аптечних підприємств
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Крок Фармаконозія. Модуль 2
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Модуль Лікарські рослини і фітотерапія
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Систематика рослин 5
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%82%D0%BF%D0%BA%D0%B7 -> Історія України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка