Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наукСторінка1/6
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК
Затверджено постановами президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1-05/2, від 08.07.2009 р. № 1-05/3, від 14.10.2009 р. № 1-05/4, від 18.11.2009 р. № 1-05/5, від 16.12.2009 р. № 1-05/6, від 10.02.2010 р. № 1-05/1, від 10.03.2010 р. № 1-05/2, від 14.04.2010 р. № 1-05/3, від 26.05.2010 р. № 1-05/4, від 01.07.2010 р. № 1-05/5, від 06.10.2010 р. № 1-05/6, від 06.10.2010 р. № 3-05/6.


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 1

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 21

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 34

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 37

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 51

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 63
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Агроінком

Науково-виробниче акціонерне товариство “Агроінком”

економічні

01.07.10

Агросвіт

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

економічні

27.05.09

Аграрний вісник Причорномор’я

Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

сільськогоспо-дарські,

економічні10.02.10
26.05.10

Академічний огляд

Національний гірничий університет МОН України, ЗАТ “Дніпропетровський університет економіки та права”

економічні

08.07.09

Актуальні проблеми економіки.

Національна академія управління

економічні

14.10.09

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

економічні

10.03.10

Бізнес Інформ.

Бизнес ИнформХарківський державний економічний університет МОН України

економічні

16.12.09

Бізнес-навігатор

Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний університет бізнесу і права”

економічні

18.11.09

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

економічні

16.12.09

Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму

Дніпропетровський університет економіки та права

економічні

14.10.09

Вісник аграрної науки.

Українська академія аграрних наук

економічні

06.10.10

Вісник аграрної науки Причорномор’я

Миколаївський державний аграрний університет

економічні

14.04.10

Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка

Академія митної служби України

економічні

10.02.10

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

економічні, історичні

06.10.10

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

економічні

14.10.09

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Вінницький національний технічний університет МОН України

педагогічні,

економічні14.10.09

10.03.10


Вісник ДІТБ

ПВНЗ «Донецький інститут туристичного бізнесу»

економічні

14.10.09

Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Міністерства транспорту та зв’язку України

економічні

10.03.10

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: економіка

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

економічні

08.07.09

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

економічні

06.10.10

Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки

Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства фінансів України

економічні

10.02.10

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії

Донбаська державна машинобудівна академія МОН України

технічні,

економічні10.02.10

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Економічні науки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України


економічні

14.10.09

Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право

Донецький національний університет МОН України

економічні, юридичні

10.03.10

Вісник Донецького університету економіки та права. Серія економіка та управління.

ПВНЗ “Донецький університет економіки та права”

економічні

10.02.10

Вісник економіки транспорту і промисловості.

Українська державна академія залізничного транспорту М-ва транспорту і зв’язку

економічні

14.10.09

Вісник економічної науки України

Академія економічних наук України. Інститут економіки промисловості НАНУ

економічні

14.10.09

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки

Житомирський державний технологічний університет МОН України

економічні

10.02.10

Вісник Житомирського національного агроекологічного університету

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики України

економічні


10.03.10


Вісник Запорізького національного університету

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

економічні

18.11.09

Вісник Інституту економіки та прогнозування

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

економічні

01.07.10

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

Київський національний торгово-економічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

Київський національний університет технологій та дизайну МОН України

економічні

14.10.09

Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ

Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

економічні,

08.07.09

Вісник Криворізького технічного університету

Криворізький технічний університет МОН України

технічні,

економічні26.05.10

Вісник Львівського інституту економіки та туризму

Львівський інститут економіки та туризму МОН України

економічні

10.03.10

Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні

26.05.10

Вісник Львівського університету. Серія: економічна

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

економічні

10.02.10

Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

історичні, економічні,

10.02.10

Вісник Львівської державної фінансової академії

Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України

економічні

14.10.09

Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України


економічні

06.10.10

Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія: економічні науки

ВЗО “Міжнародний Слов’янський університет. Харків”

економічні

01.07.10

Вісник Національного банку України

Національний банк України

економічні

10.02.10

Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” МОН України

історичні,

технічні,

економічні


26.05.10

Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

економічні

10.02.10

Вісник Національного транспортного університету

Національний транспортний університет МОН України

економічні

14.04.10

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Логістика”

Національний університет ”Львівська політехніка” МОН України


економічні

14.10.09

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”

Національний університет ”Львівська політехніка” МОН України


економічні

14.10.09

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”

Національний університет ”Львівська політехніка” МОН України


економічні

14.10.09

Вісник Національної академії наук

Національна академія наук України

економічні

06.10.10

Вісник Одеського державного екологічного університету

Одеський державний екологічний університет МОН України

економічні,

географічні14.04.10

26.05.10


Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки

Приазовський державний технічний університет МОН України

економічні

06.10.10

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка

Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України

економічні

14.04.10

Вісник СевНТУ. Серія «Економіка і фінанси»

Севастопольський національний технічний університет МОН України

економічні

10.03.10

Вісник соціально-економічних досліджень

Одеський державний економічний університет МОН України

економічні

18.11.09

Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

Сумський державний університет МОН України

економічні

08.07.09

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент»

Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні

14.04.10

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит»

Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні

08.07.09

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

технічні,

економічні10.02.10

Вісник Тернопільського національного економічного університету.

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Вісник Української академії банківської справи

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

економічні

10.02.10

Вісник Університету банківської справи Національного банку України

Університет банківської справи Національного банку України

економічні

08.07.09

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України

економічні, сільськогос-подарські

14.04.10

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України

економічні

14.10.09

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Економічні науки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики України

економічні

10.03.10

Вісник Харківського національного університету

Серія “Економічна”Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

економічні

14.10.09

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки

Хмельницький національний університет МОН України

економічні

16.12.09

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету

економічні

01.07.10

Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: економічні науки

Чернігівський державний технологічний університет МОН України

економічні

10.03.10

Вчені записки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

економічні

06.10.10

Вчені записки Університету “Крок”. Серія “Економіка”

ВНЗ “Університет економіки та права “Крок”

економічні

10.02.10

Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки

Республіканський ВНЗ “Кримський інженерно-педагогічний університет” МОН України

економічні

10.03.10

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “Економіка і управління.”

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України

економічні

10.03.10

Галицький економічний вісник

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України

економічні

16.12.09

Демографія та соціальна економіка

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

економічні

10.02.10

Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”

Класичний приватний університет


економічні

14.10.09

Економіка будівництва і міського господарства

Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України

економічні

держ. управління27.05.09

08.07.09


Економіка і організація управління

Донецький національний університет МОН України

економічні

18.11.09

Економіка і прогнозування

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

економічні

01.07.10

Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України

економічні

14.10.09


Економіка і управління

ПВНЗ “Європейський університет”,

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власностіекономічні

06.10.10

Економіка. Менеджмент. Підприємництво

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

економічні

16.12.09

Економіка Криму

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України

економічні

06.10.10

Економіка природокористування і охорони довкілля

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

економічні

14.04.10

Економіка промисловості

НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України

економічні

08.07.09

Економіка ринкових відносин

ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”

економічні

27.05.09

Економіка розвитку


Харківський національний економічний університет МОН України

економічні

26.05.10

Економіка та держава.


Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України, ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

економічні, державне управління

27.05.09

Економіка та підприємництво

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України

економічні

14.04.10

Економіка та право.


НАН України,

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет МОН Україниюридичні, економічні

08.07.09

14.10.09


Економіка та управління.

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України

економічні

27.05.09

Економіка та управління АПК

Білоцерківський національний аграрний університет М-ва аграрної політики України

економічні

14.10.09

Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України

економічні

14.10.09

Економіка транспортного комплексу

Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України

економічні

18.11.09

Економіка. Фінанси. Право

Академія муніципального управління, ТОВ “Аналітик”

економічні

06.10.10

Економіка харчової промисловості.


Одеська національна академія харчових технологій МОН України

економічні

14.04.10

Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

економічні

14.10.09

Економічна кібернетика

Донецький національний університет

економічна

10.03.10

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг

Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України

економічні

14.10.09

Економічна теорія.


ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

економічні

01.07.10

Економічний аналіз

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Економічний вісник Донбасу

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

економічні

14.10.09

Економічний вісник Національного гірничого університету

Національний гірничий університет МОН України, Інститут економіки промисловості НАН України

економічні

10.02.10

Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”


економічні

26.05.10

Економічний вісник університету

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України

економічні

10.02.10

Економічний простір

ДВНЗ “Придністровська державна академія будівництва і архітектури ” МОН України


економічні

14.10.09

Економічний часопис – ХХІ.


ТОВ “Інститут суспільної трансформації”,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН Україниполітичні, економічні


14.04.10

Економічні інновації

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

економічні

10.02.10

Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Економічні науки. Серія: Облік і фінанси

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Економічні науки. Серія: Регіональна економіка

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Ефективність державного управління

Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України

державне управління, економічні

18.11.09
10.03.10

Європейський вектор економічного розвитку

ЗАТ “Дніпропетровський університет економіки і права”

економічні

08.07.09

Європейські перспективи

ГО “Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО”

юридичні, економічні

06.10.10

Журнал європейської економіки

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

10.03.10

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки

Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні

01.07.10

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія “Економіка і управління”

Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України

економічні

14.04.10

Збірник наукових праць. Економічні науки

ПВНЗ “ Буковинський університет”

економічні

01.07.10

Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України


технічні, економічні

18.11.09

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

Подільський державний аграрно-технічний університет

Міністерства аграрної політики Українитехнічні, економічні, сільськогоспо-дарські

27.05.09

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)

Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства аграрної політики України

економічні

10.02.10

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету

Уманський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні,

сільськогос-подарські08.07.09
14.10.09

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. “Економіка”

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України

економічні

06.10.10

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Черкаський державний технологічний університет МОН України

економічні

10.02.10

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


економічні, юридичні

10.03.10

06.10.10


Інвестиції: практика та досвід

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, ТОВ “ДКС ЦЕНТР”

економічні

27.05.09

Інноваційна економіка

Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН


економічні

10.03.10

Інституціональний вектор економічного розвитку МІДМУ “КПУ”

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”

економічні

08.07.09

Історія народного господарства та економічної думки України

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

економічні

08.07.09

Комунальне господарство міст. Серія “Економічні науки”

Харківська національна академія міського господарства МОН України

економічні

06.10.10

Культура народов Причерноморья.

Экономические наукиТаврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым»

економічні

06.10.10

Маркетинг в Україні.


Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація маркетингу”, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України

економічні

10.02.10

Маркетинг: теорія і практика

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

економічні

10.03.10

Менеджмент

Міжгалузевий інститут управління

економічні

14.04.10

Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства.

ВНЗ “Донецький інститут ринку та соціальної політики”

економічні

14.04.10

Міжнародна економічна політика.


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

економічні

26.05.10

Міжнародний науковий журнал “ Механізм регулювання економіки”.


Сумський державний університет, ПНП “Центр наукових досліджень”, Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України

економічні

10.02.10

Міжнародний науково-виробничий журнал “Економіка АПК”

ТОВ “Редакція журналу “Економіка АПК”

(Сумський національний аграрний університет, ННЦ “Інститут аграрної економіки”, Луганський національний аграрний університет, Миколаївський державний аграрний університет Мінагрополітики України)економічні

06.10.10

Моделі управління в ринковій економіці

Донецький національний університет МОН України

економічні

01.07.10

Моделювання регіональної економіки

Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України

економічні

14.04.10

Моделювання та інформаційні системи в економіці

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України

економічні

18.11.09

Наука й економіка

ПВНЗ “Хмельницький економічний університет”

економічні

27.05.09

Наука молода

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Наука та інновації

Національна академія наук України


економічні, технічні

14.10.09

Наука та наукознавство

Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

економічні

10.03.10

Науковий вісник Академії муніципального управління,

серія “Економіка”Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

економічні

10.03.10

Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки

Буковинська державна фінансова академія Міністерства фінансів України

економічні

06.10.10

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

економічні

10.02.10

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

політичні,

економічні10.02.10 14.04.10

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України

технічні, економічні

16.12.09

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету

Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні,

технічні


14.04.10

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна)

Львівський державний університет внутрішніх справ

МВС Україниекономічні

16.12.09

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Міністерства аграрної політики

економічні

10.03.10

Науковий вісник НЛТУ України

ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” МОН України

технічні, економічні

14.04.10

06.10.10


Науковий вісник Національного гірничого університету

Національний гірничий університет МОН України

економічні

10.02.10

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні


01.07.10

Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)

Національний університет державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України

економічні, юридичні

10.02.10

Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: економічні науки

Полтавський університет споживчої кооперації України МОН України

економічні

10.02.10

Науковий вісник Ужгородського університету.

Серія “Економіка”Ужгородський національний університет

економічні

16.12.09

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції.

Научный вестник: Финансы, банки, инвестицииНаціональна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України

економічні

26.05.10

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

економічні

14.04.10

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України

економічні

14.04.10

Науковий журнал “Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління”

Донецький державний університет управління МОН України

економічні,

державне управління10.02.10

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Економіка і право

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України


економічні

14.04.10

Наукові записки

Українська академія друкарства

економічні

10.02.10

Наукові записки Львівського університету бізнесу і права

Львівський університет бізнесу і права

економічні,

27.05.09

Наукові записки НаУКМА. Серія:

Економічні наукиНаціональний університет “Києво-Могилянська Академія”

економічні

08.07.09

Наукові записки Національного університету “Острозька академія” Серія “Економіка”

Національний університет “Острозька академія”

економічні

14.04.10

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Економічна”

Донецький національний технічний університет МОН України


економічні

14.10.09

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки

Кіровоградський національний технічний університет МОН України

економічні

10.03.10

Наукові праці Лісівничої академії наук України

Лісівнича академія наук України, ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” МОН України

економічні

14.04.10


Наукові праці НДФІ

Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України

економічні

14.10.09

Наукові праці Національного університету харчових технологій

Національний університет харчових технологій МОН України

технічні, економічні

16.12.09 10.03.10

Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова

Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С.Попова Міністерства транспорту та зв’язку України

економічні, технічні

14.04.10

Науково-технічна інформація

Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ

технічні економічні

01.07.10 06.10.10

Національне господарство України: теорія та практика управління

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

економічні

14.04.10

Нове в економічній кібернетиці

Донецький національний університет МОН України

економічні

01.07.10

Облік і фінанси АПК

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України, Уманський національний університет садівництва, ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН

економічні

06.10.10

Праці Одеського політехнічного університету

Одеський політехнічний університет МОН України

технічні,

економічні01.07.10

Прикладна статистика: проблеми теорії та практики

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

економічні (статистика)

16.12.09

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

економічні

10.02.10

Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції

Спілка економістів України, Національний університет водного господарства та природокористування МОН України, Інститут Європейської інтеграції

економічні

01.07.10

Проблеми системного підходу в економіці

Національний авіаційний університет МОН України

економічні

10.02.10

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Житомирський державний технологічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ

Донецький національний університет МОН України

економічні

18.11.09

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект

Донецький національний університет МОН України

економічні

18.11.09

Продуктивні сили і регіональна економіка

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

економічні

14.04.10

Продуктивні сили України

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

економічні

14.04.10

Прометей

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України

економічні

26.05.10

Регіональна економіка

Національна академія наук України,

Міністерство економіки України,

Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України,

Українська асоціація регіональних наукекономічні

16.12.09

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

06.10.10

Ринок праці та зайнятість населення

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України

економічні, соціологічні, психологічні

14.04.10

“Ринок цінних паперів України”, Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

економічні

14.04.10

Розвиток методів управління та господарювання на транспорті

Одеський державний морський університет МОН України

економічні

01.07.10

Світ фінансів

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Соціальна економіка.

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

економічні

14.04.10

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України.

економічні

18.11.09

Статистика України

Науково-технічний комплекс (НТК) статистичних досліджень

економічні

18.11.09

Стратегічна панорама

Національний інститут проблем міжнародної безпеки

економічні (національна безпека)

10.02.10

Схід

Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Запорізький національний університет МОН Україниекономічні, історичні, філософські

10.02.10

Таврійський науковий вісник

ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”

сільськогосподарські, економічні

14.04.10

26.05.10


Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Приазовський державний технічний університет МОН України

економічні

08.07.09

Теоретичні та прикладні питання економіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

10.03.10

Теорії мікро-макроекономіки

Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

економічні

10.03.10

Теорія та практика державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України

державне управління, економічні

14.10.09

“Товари і ринки” Міжнародний науково-практичний журнал

Київський національний торгово-економічний університет МОН України

економічні

14.10.09

Торгівля і ринок України.


Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

економічні

14.10.09

Торгівля, комерція, підприємництво

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України


економічні

06.10.10

Україна: аспекти праці

НДІ праці і зайнятості населення, “Інформаційно-консультативна фірма “Праця”

економічні

08.07.09

Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні
Університетські наукові записки

Хмельницький університет управління та права, Національна академія державного управління при Президентові України, Ін-т законодавства Верховної Ради України

юридичні, економічні, державне управління

26.05.10

01.07.10


Управління проектами та розвиток виробництва

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

економічні технічні

16.12.09 01.07.10

Управління проектами, системний аналіз і логістика

Національний транспортний університет МОН України

економічні (економіка та управління підприємствами)

10.02.10

Управління розвитком.

Харківський національний економічний університет МОН України

економічні

26.05.10

Управління сучасним містом

Національна академія державного управління при Президентові України

економічні

26.05.10

Управляющие системы и машины.

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

технічні, економічні

14.04.10

Фінанси, облік і аудит

Київський національний економічний університет МОН України

економічні

10.02.10

Фінанси України

Міністерство фінансів України

економічні

10.02.10

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Університет банківської справи Національного банку України

економічні

08.07.09

Финансы, учет, банки

Донецький національний університет

економічні

14.10.09

Формування ринкових відносин в Україні

ДП “Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України”

економічні

14.10.09

Формування ринкової економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України

економічні

06.10.10

Формування ринкової економіки в Україні

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

економічні

10.02.10

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

економічні

10.02.10

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка