Перелік до комплексного іспиту для керівників підрозділів податкового та митного аудиту за напрямом «Податковий та митний аудит»Скачати 222.51 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір222.51 Kb.
#2856
Перелік

до комплексного іспиту для керівників підрозділів податкового та митного аудиту за напрямом«Податковий та митний аудит», які пройдуть навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації у Відділенні Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України в смт Козин

у 2013 році

актуалізовано станом на 12 липня 2013 р.

Забезпечення виконання основних завдань і функцій підрозділів податкового та митного аудиту

ФН 2.1. Особливості застосування законодавства з податку на додану вартість

 1. Зміни в законодавстві з питань справляння податку на додану вартість.

 2. Порядок складання та подання звітності з ПДВ.

 3. Порядок виправлення помилок та коригування податкових зобов’язань і податкового кредиту.

 4. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Порядок його ведення.

Авраменко В. А.

ФН 2.2. Особливості застосування законодавства з податку на прибуток

 1. Терміни та порядок подання податкової звітності з податку на прибуток підприємства.

 2. Ставки та об’єкти оподаткування податку на прибуток підприємства.

 3. Порядок визначення доходів та їх склад.

Ларіна Т. О.

ФН 2.3. Особливості застосування податкового законодавства з питань справляння плати за землю та місцевих податків і зборів

 1. Терміни та порядок подання податкової звітності по платі за землю, ФСП та місцевих податках і зборах до органів державної податкової служби (Міністерства доходів та зборів України).

 2. Суб’єкти та об’єкти оподаткування землі, база оподаткування.

 3. Індексація нормативної грошової оцінки землі та ставок земельного податку.

 4. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності як одна із форм плати за землю. Правильність визначення розміру орендної плати за землю.

 5. Умови переходу сільськогосподарських підприємств на сплату ФСП.

Гривнак К.Б.

ФН 2.4. Особливості оподаткування торгівців цінними паперами та компаній з управління активами

 1. Поняття, вимоги до біржового курсу (пп. 2151.1.1 ПКУ)

 2. Поняття та особливості емісії, обігу та погашення боргових, емісійних, іпотечних, пайових, похідних цінних паперів.

 3. Порядок ведення окремого податкового обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами та визначення фінансових результатів.

 4. Особливості ведення професійної торгівлі цінними паперами.

 5. Особливості формування витрат та доходів в податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами.

Алєскеров Р. Б.

ФН 2.5. Законодавча база трансфертного ціноутворення. Моніторинг трансфертного ціноутворення в системі адміністрування платників податків

 1. Принципи трансфертного ціноутворення.

 2. Контрольовані операції.

 3. Назвіть методи визначення ціни у контрольованих операціях.

 4. Джерела інформації, що використовуються для визначення ціни у контрольованих операціях.

Кругляк В.В.

ФН 2.6. Особливості організації перевірок за матеріалами органів досудового розслідування та постановами (ухвалами) суду

 1. Які основні законодавчі та нормативно-правові акти регламентують питання організації перевірок за матеріалами органів досудового розслідування та постановами (ухвалами) суду.

 2. Особливості прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок, що проводяться в ході кримінальних проваджень (п.86.9 Податкового кодексу України).

 3. Особливості організації позапланової документальної перевірки платника податків з ініціативи оперативного підрозділу податкової міліції, у тому числі на підставі заведеної податковою міліцією оперативно – розшукової справи.

 4. Особливості організації позапланової документальної перевірки платника податків на виконання постанови слідчого прокурора, винесеної під час досудового розслідування в кримінальному провадженні.

 5. Особливості організації виконання судових рішень щодо проведення позапланових документальних перевірок платників податків.

Майборода С. С.

ФН 2.7. Порядок складання плану-графіка проведення перевірок платників податків – юридичних осіб та його узгодження з іншими контролюючими органами. Організація та проведення планових і позапланових виїзних перевірок

 1. Порядок формування та затвердження плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання.

 2. Структура плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання.

 3. Порядок узгодження планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання.

 4. Критерії відбору суб’єктів господарювання – юридичних осіб до плану-графіка.

 5. Які платники податків оприлюднюються на початку кварталу.

Берегова В. О.

ФН 2.8. Порядок проведення та оформлення матеріалів документальних перевірок платників податків – юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. Порядок взаємодії між підрозділами територіальних органів Міндоходів України при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок

 1. Які основні законодавчі та нормативно-правові акти регламентують питання організації та проведення перевірок платників податків, реалізації матеріалів перевірок?

 2. Періодичність, порядок та строки проведення документальних планових перевірок.

 3. Періодичність, порядок та строки проведення документальних позапланових перевірок.

 4. Особливості організації та проведення фактичних перевірок.

 5. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки.

 6. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби (Міністерства доходів та зборів України) до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.

 7. Охарактеризуйте порядок оформлення результатів документальних перевірок платників податків: склад і зміст акта (довідки) документальної перевірки, його основні частини; терміни складання акта (довідки) перевірки, порядок і терміни підписання, реєстрації та вручення його платнику податків.

 8. Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби (Міністерства доходів та зборів України) при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків.

 9. Виявлення та опрацювання податкових ризиків у діяльності платників.

 10. Координаційні робочі групи, що беруть участь в організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок платників податків.

 11. Процедура прийняття рішення про проведення перевірки платника податків.

 12. Порядок оформлення направлення на проведення перевірки.

 13. Діяльність постійних комісій із розгляду спірних питань.

 14. Організація роботи у разі відсутності платника податків за місцезнаходженням.

 15. Порядок оформлення податкових повідомлень-рішень, протоколів про адміністративні правопорушення, проектів постанов або направлення відповідних матеріалів до судових органів.

 16. Порядок взаємодії із юридичними структурними підрозділами у разі встановлення спірних питань по трактуванню норм законодавства, а також встановлення схем ухилення від оподаткування.

Даниленко І. В.

ФН 2.9. Результативність впровадження Комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки в Україні відповідно до наказу ДПС України від 23.04.2012 № 329/ДСК та основні недоліки

 1. Порядок організації роботи підрозділів податкового контролю по відпрацюванню доведених переліків ризикових суб’єктів господарювання відповідно до Комплексної системи створення сприятливих умов для ведення бізнесу, затвердженої наказом ДПС України від 23.04.12 №329/ДСК.

 2. Порядок оформлення результатів перевірок та звірок ризикових суб’єктів господарювання.

 3. Проблемні питання в роботі підрозділів податкового контролю при відпрацюванні ризикових суб’єктів господарювання та шляхи їх вирішення.

 4. Алгоритм протидії тіньовому сектору економіки на регіональному рівні.

Ломака Є. А.

ФН 2.10. Особливості проведення перевірок платників податків – юридичних осіб, по яких прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи. Ліквідація юридичної особи

 1. Які основні законодавчі та нормативно-правові акти регламентують питання організації проведення та оформлення матеріалів документальних позапланових перевірок платників податків – юридичних осіб при їх ліквідації.

 2. Які особливості проведення перевірок платників податків – юридичних осіб, по яких прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи?

 3. Які джерела податкової інформації необхідно використовувати в ході позапланової перевірки СГ при їх ліквідації? Яким нормативним документом передбачено порядок подання органам ДПС інформації про об’єкти оподаткування.

 4. Процедура взаємодії структурних підрозділів органів ДПС при організації проведення перевірки суб’єктів господарювання, по яких прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи.

 5. Відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства в ході здійснення припинення діяльності юридичної особи посадових органів ДПС (Міністерства доходів та зборів України), голів комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора.

Даниленко І.В.

ФН 2.11. Впровадження та порядок застосування РРО з контрольною стрічкою в електронній формі

 1. Які основні законодавчі та нормативно-правові акти регламентують механізм застосування електронних контрольних стрічок та електронних технічних систем (засобів) передачі інформації із електронних контрольних стрічок реєстраторів розрахункових операцій.

 2. Поняття та механізм застосування електронних контрольних стрічок та електронних технічних систем (засобів) передачі інформації із електронних контрольних стрічок реєстраторів розрахункових операцій до податкових органів.

 3. Процедура надання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій до органів державної податкової служби (Міністерства доходів та зборів України) по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією Національного банку України.

 4. Основні напрямки діяльності підрозділів контролю за готівковими розрахунками в умовах дії новелл законодавства.

Сидоров П. В.

Ярмоловський Ю. Є.ФН 2.12. Методологія проведення перевірок великих платників податків, які мають структурні підрозділи та перебувають на консолідованій сплаті податків

 1. 1. Особливості планування перевірок великих платників податків.

 2. Особливості організації та проведення перевірок великих платників податків.

 3. Специфіка податкового та бухгалтерського обліку великих платників податків, які мають структурні підрозділи та перебувають на консолідованій сплаті податків.

 4. Схеми ухилення та мінімізації, що застосовуються великими платниками податків, у т.ч. які мають структурні підрозділи перебувають на консолідованій сплаті податків.

 5. Особливості перевірки питань, пов’язаних з зовнішньоекономічною діяльністю великих підприємств (формування ціни).

Василишин Р. В.

ФН 2.13. Розгляд справ у судах за участю органів Міндоходів України

 1. Особливості організації правової роботи в органах ДПС.

 2. Механізм розгляду податкових спорів: справи за позовами ОДПС; справи за позовами платників податків.

 3. Порядок взаємодії структурних підрозділів органів державної податкової служби (Міністерства доходів та зборів України) під час підготовки та супроводження справ у судах і ведення претензійно-позовної роботи.

Павлович Д. М.

ФН 2.14. Митне законодавство. Порядок проведення, оформлення та реалізація матеріалів документальних перевірок з питань митного законодавства

 1. Щодо яких питань здійснюється митний контроль шляхом проведення документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи?

 2. Підстави для проведення документальних перевірок з питань дотримання законодавства України з питань державної митної справи?

 3. Тривалість документальної виїзної перевірки з питань митної справи?

Зубчук О. В.

ФН 2.15. Забезпечення виконання підрозділами ДПІ основних завдань і функцій з погашення податкового боргу

1. До якого значення суми податкового боргу не формується податкова вимога та не розповсюджується право податкової застави на майно боржника?

2. Протягом якого терміну від дати складання акту опису майна в податкову заставу податковий керуючий зобов’язаний зареєструвати податкову заставу у відповідному реєстрі обтяжень?

3. Відповідальність платників податків за відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди податкового органу (штрафна санкція у розмірі 100 відсотків від суми відчуженого майна, застосування адміністративного арешту, кримінальна відповідальність керівника).

4. Дати визначення розстрочення грошових зобов»язань або податкового боргу.Бондарева В. М.

ФН 2.16. П(с)БО – уніфіковані вимоги до облікової інформації, що забезпечує корпоративні та державні інтереси

 1. Дайте визначення поняття, цілей, принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 2. Які обов'язкові реквізити первинних документів? Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів, облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

 3. Методи нарахування амортизації. Вибуття основних засобів.

Рубановська К.І.

Інформаційне суспільство та електронне урядування

ФН 3.2. Інформаційні ресурси Міністерства доходів і зборів України та їх використання при плануванні та проведенні контрольно-перевірочних заходів

 1. Які види (категорії) інформаційних ресурсів використовуються при відборі підприємств для складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання?

 2. Використання Автоматизованої системи відбору платників до плану за критеріями ризику.

3. Впровадження підсистеми «Податковий Аудит» (Паспорт Перевірки) в системі «Податковий блок»

Литвин І.А.

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

ГН 1. Аналіз розгляду звернень та скарг платників податків, зокрема, щодо дій посадових осіб територіальних органів Міністерства доходів і зборів України при організації та проведенні перевірок, оформленні матеріалів перевірок та їх реалізації

 1. Аналіз розгляду скарг платників податків та причин їх надходження.

 2. Характерні порушення посадовими особами контролюючих органів вимог законодавства при організації та проведенні перевірок, оформленні матеріалів перевірок та їх реалізації.

 3. Які існують заходи щодо упередження надходження скарг від платників податків?

 4. Які законодавчо встановлені терміни розгляду скарг платників, які надходять до органів ДПС (Міндоходів)?

 5. Яку відповідальність несуть посадові особи органів ДПС (Міндоходів) за скарги платників на неправомірні дії?

Варгіч В.С.

Каталог: list pitanya
list pitanya -> Перелік до комплексного іспиту для керівників підрозділів податкового та митного аудиту за напрямом «Податковий та митний аудит»
list pitanya -> Перелік питань до комплексного іспиту для керівників та спеціалістів підрозділів погашення податкового боргу за напрямом «Погашення податкового боргу»
list pitanya -> Перелік до комплексного іспиту для керівників підрозділів податкового контролю за напрямом «Податковий контроль»
list pitanya -> Перелік питань до комплексного іспиту для керівників підрозділів податкового та митного аудиту за напрямом «Податковий та митний аудит»
list pitanya -> Перелік до комплексного іспиту для керівників підрозділів податкового контролю за напрямом «Податковий контроль»

Скачати 222.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка