Педагогічна бібліографія


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНСторінка8/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1124. Босак, С. Особистісно-орієнтоване навчання - у практиці / С. Босак // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 37-41
1125. Селеменев, С. В. Мультимедийный учебник по истории / С.В. Селеменев // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 183-193
1126. Черненко, Т. Києве мій... (Конспект уроку з елементами ознайомлення з навколишнім світом, читання і математики у 2 класі) / Т. Черненко // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 47-49
МОВИ

1127. Біляєв, О. Доказова розповідь та евристична бесіда у навчанні мови / О. Біляєв // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 2-5
1128. Василькова, Н. І. Проблема подолання фонетичної інтерференції російської мови на уроках української мови / Н. І. Василькова // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 243-251
1129. Культура мови // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 76-77
1130. Морська, К. Урок на тему "Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник" / К. Морська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 42-43
1131. Новосьолова, В. Виховні можливості збагачення мовлення учнів емоційно забарвленою лексикою у процесі вивчення морфології / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 10-13
1132. Повхан, К. Проблеми і перспективи навчання державної мови учнів-угорців / К. Повхан //Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 52-55
1133. Садовнікова, О. Розвиток творчої самостійності старшокласників у процесі вдосконалення та поглиблення знань з української мови (на прикладі вивчення морфології) / О. Садовнікова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 16-20
1134. Скуратівська, Г. Формування загальнонавчальних умінь під час вивчення фонетики, графіки, орфоепії, орфографії / Г. Скуратівська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 13-16
1135. Філіппова, В. Д. Роль мовлення в навчальній діяльності вчителя / В.Д. Філіппова // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 174-180
1136. Шелехова, Г. Забезпечення роботи з формування аудіативних умінь на уроках української мови / Г. Шелехова, С. Цінько // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 6-10

УКРАЇНСЬКА МОВА

1137. Адаменко С. Ігрові завдання з морфології / Адаменко С. // Українська мова та література. - 2003.-N19. - С.13-24.
1138. Алексєєва, Т. Розвивальне навчання - основа формування творчої особистості / Т. Алексєєва // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 17-19
1139. Архипкіна Н. Пальчикова гімнастика : (навчання письма) / Архипкіна Н. // Початкова освіта. - 2003.-N1. - С.12.
1140. Атанов, Г. Визначення змісту семантичної компоненти курсу "українська мова" для початкової школи / Г. Атанов, Г. Шикарєва // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 18-31.
1141. Білоконна, Н. Розвиток особистості молодшого школяра під час вивчення рідної мови / Н. Білоконна // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2003. - N3. - С. 65-67
1142. Біляєв, О. Інтегровані уроки рідної мови / О. Біляєв // Дивослово. - 2003. - N5. - С. 36-40
1143. Біляєв, О. Зміст уроку мови / О. Біляєв // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 2-6
1144. Бабенко, О. Формування навичок творчої самостійності учнів під час вивчення фразеологізмів / О. Бабенко // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 43-45
1145. Багінська, Ю. Коли вчить доброта: Урок-гра у 5 класі (Написання префіксів) / Ю. Багінська //Урок української. - 2003. - N1. - С. 40-41
1146. Бадер, В. І. Головні тенденції розвитку проблеми навчання усного й писемного мовлення школярів / В.І. Бадер // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 82-86.
1147. Безрукова, І. Аналіз змісту підручника "Українська мова (усний курс)" для учнів 1 класу з рос. мовою навчання / І. Безрукова // Початкова школа. - 2003. - N7. - С. 42-45
1148. Безрукова, І. Розвиток мовлення першокласників засобами малих пісенних і речитативних фольклорних форм. (Уроки української мови у школах з російською мовою навчання) / І. Безрукова // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 31-34
1149. Богомолова Т.П. Свято рідної мови / Богомолова Т.П. // Все для вчителя. - 2003. - №: 26. - С. 4-8
1150. Бойко, Т. П. Розвиток критичного мислення школярів на уроках української мови / Т.П. Бойко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N6. - С. 34-35
1151. Большакова І. Ситуативна навчально-мовленнєва діяльність на уроках української мови / Большакова І. // Початкова освіта. - 2003.-N1. - С.4-5.
1152. Бондаренко, Н. Лексикологія. 5 клас / Н. Бондаренко // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 51-55
1153. Бондаренко, Н. Уроки зв"язного мовлення в 5 класі / Н. Бондаренко // Дивослово. - 2003. - N3. - С. 42-43
1154. Бондаренко, Н. Уроки розвитку зв"язного мовлення в 5 класі (Докладний переказ - опис тварин) / Н. Бондаренко // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 43-46
1155. Бондарчук, Л. Викладати мову та літературу у глибокому системному зв"язку / Л. Бондарчук, К. Колесник // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N4. - С. 134-137
1156. Боровик, О. В. Сучасні технології навчання української мови / О.В. Боровик // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N6. - С. 33-34
1157. Бороденко А. Аудіювання / Бороденко А. // Початкова освіта. - 2003.-N1. - С.5.
1158. Босікова, О. Знайомтеся: односкладні речення :Система блокових уроків. 8 клас / О. Босікова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 59-63
1159. Босікова, О. Знайотеся: односкладні речення: Система блочних уроків. 8 кл. / О. Босікова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N4. - С. 89-96
1160. Від уроку- казки до бізнес-уроку : нетрадиційні уроки з мови // газ.Українська мова та література. - 2003.-N4. - 24с.
1161. Вільчинська, Т. Морфемний і словотвірний аналіз у школі / Т. Вільчинська // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 22-23
1162. Варзацька, Л. Навчання української мови через розв"язання мовленнєвих завдань у початкових класах / Л. Варзацька // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 48-51
1163. Василенко, А. Норми українського мовленнєвого етикету. Шкільний урок. (Практикум з мови) / А. Василенко // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин: НДПУ , 2003. - С. 200-205
1164. Васильченко, В. М. Диктант з української мови : навчальний посібник / В.М. Васильченко, О.Л. Доценко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2003. - 204 с.
1165. Вашуленко, М. Методичні рекомендації до роботи за підручником "Рідна мова", 3 клас та орієнтовне календарне планування уроків / М. Вашуленко // Початкова школа. - 2003. - N8. - С. 16-22
1166. Вашуленко, М. Навчання української мови в 2 класі / М. Вашуленко // Початкова школа. - 2003. - N1. - С. 42-46
1167. Вашуленко, М. Українська мова: Програма для 4-річної початкової школи. 4 клас / М. Вашуленко, І. Гудзик, О. Прищепа // Початкова школа. - 2003. - N1. - С. 21-25
1168. Ващенко, В. Вже прокинувся? Стрибай! (Вірші для формування фонетичних, звуковимовних та орфоепічних умінь) / В. Ващенко, Н. Притулик // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 9-10.
1169. Вдовенко, Л. Самостійні частини мови. Синтаксична роль їх: Матеріали до уроків у 5 класі / Л. Вдовенко // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 62
1170. Верм’янська, О. Відокремлені члени речення. 8 клас / О. Верм’янська // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 35-37
1171. Вигівська Г. "Воскресайте, камінні душі..." : твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему. 9-й клас / Вигівська Г. // газ. Українська мова та література. - 2003.-N8. - С.12-13.
1172. Гаврилович, Р. "Заговори, щоб я тебе побачив..." : діалогічне мовлення на уроці / Р. Гаврилович // газ.Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 13.
1173. Гайдар, Т. Використання фольклору на уроках рідної мови в 6 класі / Т. Гайдар // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 37-43
1174. Гаркуша, О. Запорожці пишуть листа турецькому султанові : 7-й клас. / О. Гаркуша // газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 20-22. - (Роздум; розповідь; опис (пейзаж); опис (портрет)).
1175. Глазова, О. Навчання діалогічного мовлення / О. Глазова // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 31-33
1176. Глазова, О. Ситуативні вправи для формування умінь і навичок діалогічного мовлення. 6 клас / О. Глазова // Дивослово. - 2003. - N3. - С. 36-38
1177. Глазова, О. Тексти для аудіювання. 7-11 класи / О. Глазова // Дивослово. - 2003. - N2. - 37-44 (вкладка)
1178. Глазова, О. Тексти для контрольного читання мовчки. 7-11 класи / О. Глазова // Дивослово. - 2003. - N4. - 37-44 (вкладка)
1179. Глазова, О. П. Українська мова : 9 клас : матеріали до уроків : посібник для вчителя / О. П. Глазова. - (На допомогу вчителю). - Харків: Ранок: Веста, 2003. - 272 с. - Посібник містить дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 9 класі тем, тексти для контрольних диктантів та додаткові завдання до них, детальні методичні розробки всіх передбачених чинно. програмою уроків розвитку зв'язного мовлення, включаючи тексти для переказів, а також систему вправ, що забезпечують підготовку учнів до роботи над творами різних жанрів та стилів.
1180. Голікова, Ю. Урок систематизація та узагальнення вивченого про прийменник в 7 класі / Ю. Голікова // Урок української. - 2003. - N3. - С. 34-36
1181. Головата, Л. Мовленнєвий розвиток учнів на аспектних уроках / Л. Головата // Дивослово. - 2003. - N3. - С. 39-41
1182. Головецька, Н. Танок осіннього листя : 6-й клас. Мій урок. Твір за картиною. / Н. Головецька //газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 17-18.
1183. Гопштер, Є. Флективне вираження кличного відмінка в сучасній українській мові / Є. Гопштер //Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 70-73
1184. Гордуз, Н. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної мови (опис власного досвіду) / Н. Гордуз // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 1-4
1185. Горська, О. Активні методи навчання при викладенні методики мови / О. Горська, Л. Живицька // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 55-63.
1186. Грибан Г. Що нам несе Лада? : твір-роздум з елементами опису. 6-й клас / Грибан Г., Чаплінська О. // газ.Українська мова та література. - 2003.-N8. - С.6-7.
1187. Грибан, Г. В. Методика викладання української мови в середній школі : зошит - посібник для лабораторних робіт / Г.В. Грибан. - Київ: Кондор, 2003. - 120 с.
1188. Грибан, Г. В. Практикум з методики викладання української мови : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук ; М-во освіти і науки України. - Київ: Кондор, 2003. - 160 с.
1189. Гринь, І. Українська мова у полілогах (Інтенсивний курс) / І. Гринь // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N3. - С. 79-87
1190. Гринь, І. Українська мова у полілогах : Інтенсивний курс (Тема 2. У готелі. Інтер’єр. Житло) / І. Гринь // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 101-104
1191. Грипас, Н. Я. Українська мова : дидактичний матеріал з морфології: Посібник для вчителя / Н.Я. Грипас, М.Я. Плющ. - Київ : Ленвіт, 2003. - 184 с.
1192. Дєлєскє, С. Текст. Тема. Думка. Стиль. : мій урок. (Розвиток зв’язного мовлення у 5-му класі). /С. Дєлєскє // газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 10-12.
1193. Державні стандарти базової і повної середньої освіти: освітня галузь "Мови і літератури" (проект) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N1. - С. 17-28
1194. Дика, Н. Робота над граматичними (синтаксичними) помилками / Н. Дика // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 40-42
1195. Дика, Н. Словник основних труднощів щодо вимови та написання слів / Н. Дика // Дивослово. - 2003. - N2. - С. 34-36
1196. Донченко, Т. Взаємозв’язок переказів і творів у процесі формування мовленнєвої діяльності школярів / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 8-11
1197. Донченко, Т. Методика української мови у світлі реформування мовної освіти / Т. Донченко //Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 75-78
1198. Донченко, Т. Формування в п"ятикласників поняття про текст / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 11-16
1199. Дорофєєва, Т. Завдання для поточної і підсумкової перевірки мовленнєвих умінь та навичок з української мови 4(3) клас / Т. Дорофєєва // Початкова освіта. - 2003. - № : 36, (вкладка)
1200. Доценко, О. Стратити не можна, помилувати, або Особливості української пунктуації (Систематизуючі матеріали на допомогу вчителеві) / О. Доценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 70-72
1201. Доценко, О. Стратити не можна, помилувати, або Особливості української пунктуації (Систематизуючі матеріали на допомогу вчителеві) / О. Доценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N3. - С. 88-95
1202. Дрань, Н. Минуще все, лиш слово не мине (сценарій лінійки, присвяченої Дню української писемності та мови) / Н. Дрань // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 62-63
1203. Дружук, С. Урок культури мовлення у 5 класі / С. Дружук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 33
1204. Дубовик, С. Мовні розминки : (Почат. класи) / С. Дубовик // Сільська школа України. - 2003. - № : 28. - С. 13-19
1205. Єрмоленко, С. Наступність і системність у проведенні тестових завдань на уроках мови / С. Єрмоленко // газ. Українська мова та література. - 2003. - №36. - С. 14-16.
1206. Жовтобрюх, В. Ф. Українська мова. 9 клас: Матеріали для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів : оцінювання мовних знань і вмінь, діалогічне мовлення, тестові завдання, читання мовчки, аудіювання / В.Ф. Жовтобрюх, В.В. Паращич , І.Б. Говердовська. - Харків : Ранок : Веста, 2003. - 208 с. - Посібник містить завдання для тематичних заліків з української мови, складені з урахуванням 12-бальної системи оцінювання мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння та письмо, читання, оцінювання мовних знань і вмінь).
1207. З рекомендацій щодо вивчення рідної мови в 2003/2004 навчальному році // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N3. - С. 11-23
1208. Заболотний, О. Мовознавчі турніри: для позаклас.роботи / О. Заболотний // Дивослово. - 2003. - N2. - С. 46-51
1209. Заболотний, О. Мовознавчі турніри / О. Заболотний // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 58-62
1210. Заболотний, О. Особливості узгодження присудка в числі з рядом однорідних підметів / О. Заболотний // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 32-33
1211. Заболотний, О. Формування пошуково-дослідницьких здібностей учнів на уроках української мови / О. Заболотний // Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 28-30
1212. Загоровська, Н. "О слово рідне, хто без тебе я?!" (Інтелектуальна гра) / Н. Загоровська // Урок української. - 2003. - N2. - С. 38-40
1213. Збірник диктантів з української мови: Моніторинг якості освіти: 9-11-ті кл. / Авт. - уклад. Т.О. Харахоріна, В.С. Академко. - Донецьк : ВКФ"БАО", 2003. - 293 с.
1214. Іванова, Р. Урок розвитку зв"язного мовлення "Квіти - краса життя" (5-й кл.) / Р. Іванова, Н. Могила // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 41-46
1215. Ілляшенко, М. А. Програма з української мови для філологічних класів ліцею : учебные программы / М.А. Ілляшенко , С.П. Обийкіна ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 2003. - 79 с.
1216. Каліш, В. Наукові основи навчання молодших школярів будувати зв'язні висловлювання / В. Каліш, В. Собко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 61-68.
1217. Калмикова, Л. Наступність у роботі над реченням як засіб удосконалення синтаксичного ладу мовлення першокласників / Л. Калмикова // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 45-50
1218. Калмикова, Л. Психолінгвістичні й лінгвометодичні підходи до змісту формування у першокласників мовленнєвих умінь і навичок міркування / Л. Калмикова, Н. Харченко // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 5-7
1219. Калмикова, Л. Психолінгвістичні й лінгвометодичні підходи до змісту формування у першокласників мовленнєвих умінь і навичок міркувати / Л. Калмикова, Н. Харченко // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 11-14
1220. Калмикова, Л. Функціонально-смислові типи мовлення як психолінгвістична й методична проблема / Л. Калмикова // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 10-12
1221. Каніщенко, А. П. Інноваційні технології вивчення мови та літератури в початковій школі / А.П. Каніщенко , Г.О. Ткачук // Освіта. - 2003. - №54 (26 листопада - 3 грудня). - С. 8
1222. Каніщенко, А. П. Система роботи над розумінням тексту у початковій школі / А.П. Каніщенко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2003. - 94 с.
1223. Каткова, І. Чи потрібна "еврика" на уроках мови?! : Евристичні методи і прийоми навчання як засіб підвищення орфлографічної грамотності учнів / І. Каткова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 70-74
1224. Кващук, А. Вчаться допитливі : Тестові завдання з теми "Прикметник" / А. Кващук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 73-74
1225. Кирилова, О. Про розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності за букварем Вашуленка М.С., Скрипченко Н.Ф. / О. Кирилова // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 34-35
1226. Книжник, О. Урок ввічливих слів / О. Книжник // газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 14. - (Сценарій уроку)
1227. Коваленко, А. Г. Формування почуття гумору у школярів на уроках мови та літератури / А.Г. Коваленко // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 154-161
1228. Коваленко, Л. Аналіз переказу / Л. Коваленко // газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 15-16. - (Урок для 5-го класу)
1229. Коваленко, О. Подорож материком "Синтаксис і пунктуація" : 5-й клас / О. Коваленко // газ. Українська мова та література. - 2003. - №36. - С. 22-23.
1230. Ковальчук, С. І. Педагогічні ідеї / С.І. Ковальчук // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 68-69
1231. Козлова, В. Робота вчителя-логопеда з першокласниками загальноосвітніх шкіл в умовах білінгвізму / В. Козлова // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 42-44
1232. Комаренко, Н. Мистецтво добротворення та краси (технологія співпраці особистотей) / Н. Комаренко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 45-50
1233. Коритан, Н. І. Дивосвіт української мови на уроках словесників гімназії / Н.І. Коритан // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 16-18
1234. Короненко , С. Валентина Стрілько: "Без рідної мови ми всі були б сиротами" : (В Україні завершив роботу третій конкурс з української мови імені Петра Яцика) / С. Короненко // Голос України. - 2003. - №106 (10 червня). - С. 18.
1235. Коць, Т. Опановуємо мовознавчу науку / Т. Коць // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 33-35
1236. Кравченко, О. Формування пунктуаційних умінь і навичок у процесі вивчення безсполучникового складного речення / О. Кравченко // Урок української. - 2003. - N3. - С. 36-37
1237. Крайнова, Ж. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на заняттях з рідної мови / Ж. Крайнова // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 24-26
1238. Крикун, М. Роль слова в розвитку зв'язного мовлення молодших школярів: (Уроки розвитку зв'язного мовлення) / М. Крикун // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 27-35
1239. Кронівець, Т. Бачу, відчуваю, думаю... : опис картини. Різнорівневі завдання / Т. Кронівець // газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 22. - (За картинами Деригуса М.Б, Полєнова "Золота осінь", Шишкіна І.).
1240. Кулик, О. Система завдань для забезпечення наступності у формуванні цілісного уявлення про стилі мовлення / О. Кулик // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 12-14
1241. Культура мови // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 79-80
1242. Культура мовлення у процесі навчання :Теорія і практика : міжвузівський збірник наукових робіт. Вип. 5 / А.П. Каніщенко, Н.Г. Шкуратяна, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко та ін. ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 92 с.
1243. Куляс, П. Редагування - справа потрібна і цікава: Практичні завдання / П. Куляс // Дивослово. - 2003. - N2. - С. 51-56
1244. Курило, О. Щоб святково і надовго (Із досвіду проведення нетрадиційного уроку) / О. Курило // Урок української. - 2003. - N1. - С. 38-40
1245. Кутенко, Л. Синонімічні синтаксичні конструкції як засіб урізноманітнення мовлення / Л. Кутенко, Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N7. - С. 48-50
1246. Ліпінська, Н. Презентація словничка винятків з орфографічних правил (Фрагменти уроку. 10 кл.) / Н. Ліпінська // Дивослово. - 2003. - N11. - С. 36-38
1247. Латанський, В. Чому веселка - весела?: Нестандартний урок-мандрівка до джерел рідного слова. 5 кл. / В. Латанський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N1. - С. 100-105
1248. Лесечко М. Материали для вправ на основі прислів"їв та приказок / Лесечко М. // Українська мова та література. - 2003.-N18. - С.19-21.
1249. Лещенко, Г. Комунікативні та культурологічні можливості роботи з текстом за чинними підручниками для 5 класу / Г. Лещенко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 24-27
1250. Лещенко, Г. Комунікативна україномовна компетенція школярів у контексті сучасної мовної освіти / Г. Лещенко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 2-5
1251. Лисенковська, Г. Вчись бачити внутрішню красу людини : Інтегрований урок розвитку зв"язного мовлення / Г. Лисенковська, Т. Петренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 81-83
1252. Литвин І. Від слова до тексту : аудіювання, читання, перекази і твори. (Укр. мова. 5 клас) / Литвин І., Литвин Л. // Сільська школа України. - 2003.-N18. - С.3-27.
1253. Литвин, І. Від слова до тексту : докладні та вибіркові перекази текстів наукового стилю / І. Литвин, Л. Литвин // Сільська школа України. - 2003. - №32. - С.8-12.
1254. Лобчук, О. Складання твору за художньою картиною / О. Лобчук // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 18-21
1255. Лопатюк, К. Прийом зіставлення у процесі вивчення української мови в російськомовному середовищі / К. Лопатюк // Дивослово. - 2003. - N3. - С. 38-39
1256. Макаренко, В. Реалізація культурологічного принципу навчання на уроках української мови у 5-7 класах / В. Макаренко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 35-38
1257. Макаренко, В. Практично на кожному уроці! (Реалізація культурологічного принципу навчання на уроках української мови у 5-7 кл.) / В. Макаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N4. - С. 81-88
1258. Мариківська, Г. А. Виховання колективістичної спрямованності на уроках з української мови / Г.А. Мариківська // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 163-167.
1259. Маркотенко, Т. Написання переказів при вивченні дієслова : за творами Василя Сухомлинського / Т. Маркотенко // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2003. - N11/12. - С. 43-44
1260. Марчук, Л. Мовленнєва творчість і моделювання / Л. Марчук, Н. Тимощук // Палітра педагога. - 2003. - N1. - С. 5-7.
1261. Матвієнко В. Вправи з ключами до різних тем правопису / Матвієнко В. // Українська мова та література. - 2003.-N18. - С.13-18.
1262. Мельник, Л. Розвиток мовлення. Усна розгорнута відповідь на лінгвістичну тему узагальнювального характеру (Складнопідрядне речення. 11 кл.) / Л. Мельник // Дивослово. - 2003. - N12. - С. 37-38
1263. Мельник, Т. Заквітчаймо свою Україну (навчально-дидактичний матеріал для формування комунікативної компетенції учнів 5-го класу) / Т. Мельник // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 13-19
1264. Микитин, М. Використання наочності та ТЗН під час вивчення орфоепії : 5-й клас / М. Микитин , Н. Чиркова // газ. Українська мова та література. - 2003. - №36. - С. 16-21.
1265. Мироненко, Т. Формування образного мислення учнів на уроках лексикології. 5 клас / Т. Мироненко // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 37-39
1266. Могила, Н. Система інноваційних методів як засіб реалізації диференційованого навчання / Н. Могила // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 13-16
1267. Муквич, І. Мікродиктанти / І. Муквич // Дивослово. - 2003. - N12. - С. 43-44
1268. Наказний, М. Лекційно-практична система: єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови у 8 класі / М. Наказний // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 39-42
1269. Новосьолова, В. Робота над збагаченням мовлення учнів емоційно забарвленою лексикою на уроках рідної мови в 5 класі / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 26-28
1270. Оліфіренко, В. В. Підручник з української літератури : Історія і теорія : учебник / В.В. Оліфіренко ; Донецьке відділ. центру гум. освіти НАН України, Донецьке відділ. наук. тов-ва ім. Шевченка. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. - 324 с.
1271. Омельчук, С. Вивчення безсполучникового складного речення за модульною технологією (Система уроків) / С. Омельчук // Дивослово. - 2003. - N11. - С. 29-36
1272. Омельчук, С. Головна ідея - у спілкуванні (Концептуальні засади формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів на завершальному етапі вивчення синтаксису) / С. Омельчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 64-70
1273. Омельчук, С. Реалізація дослідницького методу в процесі формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів (на матеріалі вивчення складнопідрядних речень з кількома підрядами) / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 35-36
1274. Омельчук, С. На шляху до людини розмовляючої : Психолого-педагогічний аспект формування в учнів основної школи мовленнєво-комунікативних умінь.Система вправ для 9 кл. / С. Омельчук //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 84-91
1275. Онкович Г. Читаймо газету разом : (Матеріали для занять на початковому етапі вивчення мови як іноземної) / Онкович Г. // Освіта. - 2003.-N36(6-13 серпня). - С.7-8.
1276. Оперчук, О. Програми факультативного курсу "Українське ділове мовлення" для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Оперчук // Дивослово. - 2003. - N8. - С. 19-21
1277. Осадча, І. Ігрові елементи: цікаво й красиво / І. Осадча // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 41-43
1278. Піонт, В. Закріплення правопису слів з ненаголошеними голосними (е), (и) в корені слів (Урок-гра) / В. Піонт // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 12-13
1279. Піскорська, Л. Дидактичний матеріал до вивчення теми "Лінгвістика тексту" у 9 класі / Л. Піскорська // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 18-28
1280. Павленко, Л. Як слово мовиться: (Урок мовного етикету в 2 класі) / Л. Павленко // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 14
1281. Палій, Н. До питань сучасних форм роботи на уроках української мови в початкових класах румуномовних шкіл / Н. Палій // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин: НДПУ , 2003. - С. 193-197
1282. Палагута, М. Використання лінгвостилістичних засобів на заняттях української мови у коледжі / М. Палагута // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 49-51
1283. Парієнко, Н. Сповідь перед матір’ю :Урок розвитку зв’язного мовлення / Н. Парієнко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 54-58
1284. Пентилюк, М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 26-29
1285. Перехрестна, О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови і літератури / О. Перехрестна // Дивослово. - 2003. - N3. - С. 53-55
1286. Плітко, В. "Думайте красиво!" : Уроки творчості у 6 кл. / В. Плітко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N6. - С. 8-15
1287. Плевако В. Неозначена форма дієслів : урок української мови, 4-й клас / Плевако В. // Початкова освіта. - 2003.-N9. - С.3.
1288. Плетньова, Л. Про деякі недоліки у побудові тестових завдань множинного вибору (на матеріалі морфології) / Л. Плетньова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 9-13
1289. Полєвікова, О. Б. Лінгводидактичні основи використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови молодших школярів / О.Б. Полєвікова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 109-113.
1290. Полюга, Л. М. Роздуми над правничими термінами в писемних пам'ятках української мови XI - XVII - ст. [] / Л. М. Полюга // Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2 : Суспільні науки. - С. 248-250
1291. Пономаренко, В. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) у 8 класі / В. Пономаренко // Урок української. - 2003. - N5/6. - С. 40-43
1292. Пономаренко, В. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) у 8 класі / В. Пономаренко // Урок української. - 2003. - N7. - С. 29-34
1293. Пономаренко, В. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) у 8 класі / В. Пономаренко // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2003. - N8/9. - С. 37-40
1294. Пономарьова, К. Місце лексичних вправ у початковому курсі української мови / К. Пономарьова // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 26-31.
1295. Пономарьова, К. Орієнтовні тестові завдання з української мови на кінець навчального року / К. Пономарьова // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 39-41
1296. Попова, Л. Загадковий світ рослин (Вивчення лексикології у 5 класі на основі текстів про природу) / Л. Попова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 12-15
1297. Попович, Н. Ліс під інеєм дріма, По землі іде зима : тексти для списування і диктантів / Н. Попович // Початкова освіта. - 2003. - №44. - С.4-5.
1298. Потапенко, О. Ноосферний підхід до реалізації концепції мовної освіти 12-річної школи / О. Потапенко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 68-70
1299. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : посібник для студ. пед. ун-тів та ін-тів / М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман та ін. - Київ : Ленвiт, 2003. - 302 с.
1300. Притулик, Н. Комунікативний потенціал уроків роботи з дитячою книжкою / Н. Притулик // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 14-17
1301. Прищепа, О. Навчання письма першокласників / О. Прищепа // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 32-35.
1302. Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з'єднань // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N23. - С. 8-15.
1303. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з рідної мови / Підготував І.П.Ющук; відповід.за випуск Н.І.Шинкарук // Дивослово. - 2003. - N8. - С. 22-36
1304. Програми для шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю :Рідна мова. 8-11 класи / Тихоша В.І. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N3. - С. 178-203
1305. Проект авторської програми курсу поглибленого вивчення української мови в 10 та 11 класах загальноосвітньої середньої школи / Підгот. А.М.Кабаненко // Освіта. - 2003. - №: 46, (8-15 жовтня). - С. 4-5
1306. Рекомендації щодо викладання української мови в 2003-2004 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 2-11
1307. Романюк, Є. Авторська програма "Основи культури мовлення" / Є. Романюк // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 59-60
1308. Романюк, Є. Уживання запозичених слів. Урок-дослідження у 10 класі (2 год) / Є. Романюк //Дивослово. - 2003. - N2. - С. 36,45-46
1309. Руденко Р. "Темні, як терен, очі і довго-довгі чорні вії..." : твір-опис зовнішності людини за власним спостереженням. 7-й клас / Руденко Р. // газ. Українська мова та література. - 2003.-N8. - С.10-11.
1310. Рудницька, О. Урок української мови на тему "Написання слів іншомовного походження" / О. Рудницька // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 47-48
1311. Рудницька, О. Чи можуть "фізики" розуміти "ліриків"? : Інтегрований урок з української мови та геометрії / О. Рудницька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N1. - С. 110-115
1312. Рудницька, О. Ненастанно політь бур’ян! : Інтегрований урок (українська/російська мова) / О. Рудницька, Н. Гресь // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N6. - С. 15-22
1313. Сабадош, М. Уроки розвитку зв’язного мовлення у 7 класі / М. Сабадош // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 42-47
1314. Савчук, Л. "Під гаєм в'ється річечка..." : 6-й клас. Твір за картиною / Л. Савчук // газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 18-19. - (За картиною Корейби О. "Літо").
1315. Садовнікова, О. П. Організація різнорівневого навчання старшокласників на уроках української мови / О.П. Садовнікова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 252-256
1316. Садовнікова, О. Розвиток творчої самостійності старшокласників у процесі вдосконалення та поглиблення знань з української мови (на прикладі вивчення морфології) / О. Садовнікова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 5-8
1317. Самодай, Л. Прикметник як частина мови / Л. Самодай // Дивослово. - 2003. - N12. - С. 42-43
1318. Сапун, Г. М. Уроки читання у 4 класі : посібник для вчителя / Г. Сапун, М. Пачашинська. - Т: Газ. "Підруч. і посібники", 2003. - 174 с.
1319. Семчук Д. Курс практичної стилістики та культури мовлення : навчальний посібник для старшокласників / Семчук Д. // газ.Українська мова та література. - 2003.-N21-23,червень. - С.3-61
1320. Сергієнко, А. А. Тенденції викладання української мови та літератури в школах Дніпропетровщини / А.А. Сергієнко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 93-95
1321. Сергієнко, В. Двокрапка й тире в безсполучникових складних реченнях (9 кл.) / В. Сергієнко //Дивослово. - 2003. - N12. - С. 39-40
1322. Сидоренко Л. Двоскладні речення : 7-й клас / Сидоренко Л. // Українська мова та література. - 2003.-N19. - С.25-29.
1323. Сизкова Л. Технологія здійснення контролю мовленнєвої діяльності та мовних знань і умінь : (Мова у 5-му класі) / Сизкова Л. // газ.Українська мова та література. - 2003.-N12. - С.3-13.
1324. Скоморовська, Н. Завдання і вправи до теми "Морфологія" : 6-й клас / Н. Скоморовська // газ. Українська мова та література. - 2003. - №38. - С. 13-20.
1325. Сойонова, Н. Інтегрований урок рідної мови й мовлення "Ось прийшли морози і зима настала" (3 клас) / Н. Сойонова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 39-41
1326. Солдатова, Л. Однорідні члени речення / Л. Солдатова // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2003. - N8/9. - С. 41-45
1327. Солдатова, Л. Однорідні члени речення / Л. Солдатова // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-дайджест. - 2003. - N10. - С. 42-45
1328. Соловець, Л. Збагачення мовлення учнів фразеологізмами / Л. Соловець // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N4. - С. 44-49
1329. Сосніна, О. Формування умінь парної та групової діяльності у першокласників / О. Сосніна //Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 44-46
1330. Степанюк, М. Плани уроків вивчення теми "Речення з однорідними членами" (8 кл.) / М. Степанюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 35-41
1331. Степанюк, М. Плани уроків вивчення теми "Речення з однорідними членами" (8 кл.) / М. Степанюк // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 47-53
1332. Супрун, С. Критерії оцінювання успішності учнів з української мови: минуле і сучасне / С. Супрун // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 54-58
1333. Тесленко, О. Фразеологія на уроках рідної мови як етнографічний фактор / О. Тесленко //Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 2-3
1334. Ти - як зірка світанкова, українська наша мово! : (З досвіду проведення уроків укр. мови) //Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003.-N3. - 96с.
1335. Тимченко, Л. Підручники з української мови за системою розвивального навчання / Л. Тимченко, С. Ломакович // Початкова освіта. - 2003. - №37. - С.12-18.
1336. Типовий перелік навчально-наочних посібників для 5-11 класів. Українська мова (для методичного кабінету) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 122-123
1337. Тишко Д. І знову про підручник з рідної мови / Тишко Д. // Українська мова та література. - 2003.-N18. - С.22-23.
1338. Троганова, Г. Використання функціонально-семантичного підходу до вивчення лексики на уроках зв"язного мовлення в 5 класі / Г. Троганова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 4-6
1339. Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс : підручник для студ.вищ. пед. навч. закладів / М-во освіти і науки України ; За ред. А.П. Каніщенко, Г.О. Ткачук. - Киiв : Промінь, 2003. - 232 с.
1340. Урок української мови на тему "Правопис сполучників" // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 49-50
1341. Уроки з розвитку зв'язного мовлення // газ.Українська мова та література. - 2003.-N8. - 16с.
1342. Федоренко В. Ігровий університет : посіб. для вчителів укр. мови / Федоренко В. // газ.Українська мова та література. - 2003.-N13-15. - 96с.
1343. Федоренко, В. Аналіз контрольної роботи / В. Федоренко // Урок української. - 2003. - N2. - С. 40-41
1344. Федоренко, В. Лінгвістична ігротека : частина перша / В. Федоренко // газ. Українська мова та література. - 2003. - №41-43. - 86 с.
1345. Федоренко, В. Лінгвістична ігротека : частина друга / В. Федоренко // газ. Українська мова та література. - 2003. - №47. - С. 3-47.
1346. Федорченко Т. Завдання для поточної і підсумкової перевірки мовленнєвих умінь та навичок з української мови. 3(2) клас / Федорченко Т. // Початкова освіта. - 2003.-N15. - /вкладка/
1347. Фесенко, О. Зразки текстів на уроці / О. Фесенко // газ. Українська мова та література. - 2003. - №37. - С. 23-24. - (Типи мовлення, стиль)
1348. Фесенко О. Таємниця успіху : добірка текстів для диктантів / Фесенко О. // Українська мова та література. - 2003.-N19. - С.9-12.
1349. Хом’як, І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 55-59
1350. Хорошковська, О. Особливості пробного букваря "У світі чарівних букв". Планування уроків навчання грамоти ( читання і письма) / О. Хорошковська // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 54-56
1351. Хорошковська, О. Українська мова як державна (для шкіл з навчанням мовами нац. меншин): Програма для 4-річної початкової шоли. 4 клас / О. Хорошковська // Початкова школа. - 2003. - N1. - С. 28-31
1352. Цінько, С. Навчання слухання (аудіювання) як виду мовленнєвої діяльності на уроках рідної мови / С. Цінько // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 15-17
1353. Чарковська Т. Лексикологія : 6-й клас / Чарковська Т. // газ.Українська мова та література. - 2003.-N11. - С.12.
1354. Чукіна В. І перевірити, і зацікавити : тестові завдання з української мови та літератури для 8-го класу / Чукіна В. // Українська мова та література. - 2003.-N19. - С.8-9.
1355. Шевченко, З. Організація профільної освіти у 12-річній школі / З. Шевченко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 21-24
1356. Шелехова, Г. Формування в школярів умінь сприймати усне і писемне мовлення / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 7-11
1357. Шелехова, Г. Формування комунікативних умінь на уроках української мови в 6 класі (2 семестр) / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 4-7
1358. Шляхова, В. Опанування способів тлумачення лексичного значення / В. Шляхова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 30-34
1359. Шостак Г. Написання тексту-опису з елементами міркування / Шостак Г. // Початкова освіта. - 2003.-N2. - С.4.
1360. Шуневич, О. Формування у старшокласників уміння конспектувати прочитаний текст / О. Шуневич // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 16-20
1361. Южакова, О. Диктанти із завданням (для самостійної роботи) "Я пишу українські диктанти" / О. Южакова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 76-77
1362. Южакова, О. Диктанти із завданням : для самостійної роботи / О. Южакова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 72-74
1363. Южакова, О. Диктанти із завданнями (для самостійної роботи) "Я перевіряю українські диктанти" / О. Южакова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 73-76
1364. Южакова, О. Диктанти із завданнями :для самостійної роботи / О. Южакова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 63-66
1365. Южакова, О. Тест на свідомість : Контрольні завдання з української мови для випускників, абітурієнтів / О. Южакова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N1. - С. 116-120
1366. Ющук, І. До методики синтаксичного аналізу речення / І. Ющук // Дивослово. - 2003. - N10. - С. 33-37
1367. Ющук, І. Якими мають бути оновлені програми з рідної мови? / І. Ющук // Освіта. - 2003. - №50 (5 - 12 листопада). - С. 6
1368. Я іду на урок...української мови // Все для вчителя. - 2003. - №: 25. - С. 2-24
1369. Яворська, С. Аналіз методичних посібників Терентія Гарбуза / С. Яворська // Дивослово. - 2003. - N5. - С. 61-64
1370. Яворська, С. Методи і прийоми навчання мови у 20-х роках 20 ст. / С. Яворська // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 50-54
1371. Яворська, С. Олена Курило: лінгвометодичні засади навчання мови / С. Яворська // Дивослово. - 2003. - N11. - С. 25-28
1372. Якименко, Н. Невербальні засоби ділового спілкування / Н. Якименко // Дивослово. - 2003. - N5. - С. 42-45
1373. Янковська, Т. Інтегрований урок з рідної мови і мовлення "Зимова фантазія. Складання текстів-описів" / Т. Янковська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 47-48
1374. Янчук, І. Самореалізація особистості підлітка на уроках української мови / І. Янчук // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 20-25
1375. Яремчук, Н. Розвиток мовлення: Матеріали до уроків у 8 класі / Н. Яремчук // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 54-57
1376. Яцишина О. Вивчення лексикології. Плани-конспекти уроків : (Мова у 5-му класі) / Яцишина О. // газ.Українська мова та література. - 2003.-N12. - С.14-20.

Див. 897, 1133, 4029, 6953, 7026.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка