Педагогічна бібліографіяСторінка7/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53

1010. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : навч. посіб. / С.П. Бондар, Л.Л. Момот, Л.А. Липова, М.І. Головко ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки АПН України. - Рівне : Міжнар. ун-т "РЕГІ", 2003. - 197 с. - Бібліогр.: с. 193-197 (82 назви) та в кінці розд.
1011. Петрова, В. В. Методические указания для работы по методу проектов в семилетке / В.В. Петрова // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 380-385
1012. Пометун, О. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 19-31
1013. Проказа, О. Особистісно-орієнтоване навчання в контексті створення і реалізації "тонких" технологій / О. Проказа, В. Хмель // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 67-71.
1014. Савченко, О. Методичні настанови щодо роботи за новим підручником "Читанка", 3 клас / О. Савченко // Початкова школа. - 2003. - N8. - С. 23-30
1015. Сачава, Н. М. Педагогічні інновації - життєсмислова програма школи гуманістичної орієнтації / Н.М. Сачава // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 18-24
1016. Сергеєв, О. Підходи до тлумачення поняття "педагогічна технологія" і класифікацій педагогічних технологій / О. Сергеєв // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 72-77.
1017. Синтетичний семінар // Все для вчителя. - 2003. - №31. - С. 53.
1018. Скорочтение : прогр. быстрого обучения / Авт.-сост. О.В. Козловский. - Донецк : Сталкер, 2003. - 286, [1] с.
1019. Тищенко, С. Методичне забеспечення виховного процесу. Технологія підготовки та проведення виховного заходу : методические указания / С. Тищенко // Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 37-50.
1020. Ткачук, В. Інформаційні технології педагогіки співпраці / В. Ткачук // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 96-100
1021. Харлаш, Л. М. Про нетрадиційні форми у науково-методичній роботі / Л.М. Харлаш // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 26-31
1022. Циганкова, Л. А. Експертиза інновацій / Л.А. Циганкова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 22-24
1023. Шевченко, З. Створити умови для розвитку особистості : Методичні засади організації профільного навчання у 12-річній школі / З. Шевченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N6. - С. 100-111
1024. Шумаєва, С. Завдання мас-медійної освіти сучасних школярів / С. Шумаєва // Директор школи. - 2003. - №44. - С.15-16.
1025. Эпштейн, М. Метод проектов в школе 20 века : теоретическое послесловие / М. Эпштейн //Сільська школа України. - 2003. - №30. - С.3-8.

1026. Эпштейн, М. Метод проектов в школе двадцатого века : теоретическое послесловие / М. Эпштейн // Сільська школа України. - 2003. - №30. - С.3-8.
Див. 647, 754, 767, 771, 806, 986, 1156, 2114, 2116, 2225, 2593, 2597-2599, 2604, 2812, 2849, 2971, 2996, 3046, 4590.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ

1027. Андреев, А. А. Введение в Интернет-образование : учебное пособие / А. А. Андреев. - Москва: Логос , 2003. - 76 с.
1028. Білоусова, Л. І. Функціональний підхід до створення комп'ютерного підручника / Л.І. Білоусова, Л.Е. Гризун // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 115-122
1029. Барановська, О. Інформаційні компетентності - обов'язковий актив учня сучасної школи [Рукопись] / О. Барановська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 67-71
1030. Голівер, Н. О. Діяльність педагога в умовах комп'ютерізації навчання / Н.О. Голівер // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 141-145.
1031. Горячєв, А. В. Про поняття "інформаційна грамотність" у початковій школі / А.В. Горячєв, А.А. Мірошниченко, Л.Ф. Мірошниченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 82-84
1032. Дегтярьова, Г. А. Інформаційні технології як засіб гуманізації навчально-виховного процесу / Г.А. Дегтярьова // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 254-260
1033. Дементієвська, Н. П. Інтернет і телекомунікаційні проекти мережі шкіл України / Н.П. Дементієвська // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 31-35
1034. Електронний підручник майбутнього: сьогодні реальність, завтра - необхідність / В. Сумський, Р. Тичук, Р. Воловий, Мисловська С., Мисліцька Н. // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 63-68.
1035. Зайцева, Т. Шляхи застосування інформаційно-аналітичної системи в навчальному процесі / Т. Зайцева, Н. Щедролосьєва // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 151-156
1036. Зеленяк, О. П. Набори міжпредметних взаємозв'язаних задач / О.П. Зеленяк // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 156-163
1037. Інформаційна освіта України: стан, проблеми, перспективи. (Огляд матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 вересня 2003 р., Херсон) // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 3-12
1038. Корнієнко, М. М. Телекомунікаційні технології як засіб формування пізнавальної активності старшокласників / М.М. Корнієнко // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 174-181
1039. Лисенко, М. М. Нетрадиційні перешкоди на шляху до ефективної інформатизації освіти України / М.М. Лисенко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 26-31
1040. Литвинова, Т. Ю. Мультимедіа технології в навчальному процесі / Т.Ю. Литвинова, І.О. Заболотний // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 247-254
1041. Лунячек, В. Е. Сучасний стан використання нових інформаційних технологій у практиці управління загальноосвітніми навчальними закладами / В.Е. Лунячек // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 39-41
1042. Лунячек, В. Е. Управління процесом інформатизації загальної середньої освіти в регіоні / В.Е. Лунячек // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 185-192
1043. Мірошниченко, А. А. Програма курсу "завдання та ігри з інформатики" у початковій школі / А.А. Мірошниченко, А.В. Горячєв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 85-88.
1044. Макаренко, Л. Л. Комп'ютерна грамотність як необхідний компонент сучасної освіти / Л. Л. Макаренко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 76-82.
1045. Макаренко, Л. Л. Щодо проблеми комп'ютерної грамотності вчителів початкових класів / Л.Л. Макаренко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 20-23. - Библиогр. в конце ст.
1046. Межуєв, В. І. Теоретичні основи реалізації задачного підходу в умовах комп'ютерного навчання / В.І. Межуєв // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 325-332
1047. Піндера, П. Телебачення як засіб навчання / П. Піндера // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 64-68.
1048. Рамський, Ю. С. Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти / Ю.С. Рамський //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М -во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 16-28
1049. Семенов, І. В. Підвищення ефективності лабораторних занять засобами сучасної інформаційної техніки / І.В. Семенов // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 126-128
1050. Сидоренко, В. К. Навчання графічним дисциплінам з використанням комп'ютерно-орієнтованих дидактичних засобів / В.К. Сидоренко, М.Ф. Юсупова // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 76-86
1051. Сорокіна, Л. Інформаційні технології та розвиток інтелекту молодших школярів / Л. Сорокіна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 297-301
1052. Углова, О. В. Метод проектів у сучасній школі: інформаційний супровід / О.В. Углова, О.В. Яковлева, І.Г. Єрмаков // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 491-500
1053. Шахова, К. К. Комп'ютер у початковій школі / К.К. Шахова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 79-82
1054. Щепакіна, Т. Є. Роль змісту навчальних задач до теми "Бази даних. СУБД" у формуванні інформаційної культури учня / Т.Є. Щепакіна // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 241-247.
Див. 68, 75, 715, 2388, 2393, 2498, 2667, 2875, 2878, 2879, 2967, 3043, 3521, 5489.


УСПІШНІСТЬ. КОНТРОЛЬ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ
1055. Агапова І. Подолати неуспішність / Агапова І. // Завуч. - 2003.-N7. - С.4-5.
1056. Бєлий, В. Про адаптацію досвіду проведення єдиної випускної атестації / В. Бєлий // Управління освітою. - 2003. - №: 17. - С. 11,16
1057. Білети для державної підсумкової атестації: Алгебра та початки аналізу, 11(12) клас, геометрія, 11(12) клас // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 5-6
1058. Бакушина, А. Н. Подведение итогов учебного года: новые формы оценки и презентации знаний учащихся / А.Н. Бакушина // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 28-35.

1059. Бакушина, А. Подведение итогов учебного года: новые формы оценки и презентации знаний /А. Бакушина // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 21-29


1060. Бережинська, Т. Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів як компонент професійної діяльності вчителя / Т. Бережинська // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 143-147.
1061. Борзенко, М. О. Структура процесу підготовки і діагностування учнів / М.О. Борзенко //Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 286-291
1062. Булда, А. Підготовка студентів до реалізації і застосування 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів з історії / А. Булда // Історія в школі. - 2003. - N3. - С. 24-25
1063. Владимирова, М. В. Автоматизована система для оцінки знань / М.В. Владимирова, А.І. Халіна // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М - во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 122-135
1064. Волошина, Н. Й. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок школярів / Н.Й. Волошина // Всесесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003. - N9. - С. 2-4
1065. Гопкінз, Д. Оцінювання для розвитку школи / Д. Гопкінз; Пер. з англ. Г. Вець. - (Освіта). - Львів : Літопис, 2003. - 256 с.
1066. Гузік, М. Модель навчання і оцінювання за дванадцятибальною системою / М. Гузік // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 38-49
1067. Данилова, О. Матрица оценки результатов обучения / О. Данилова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 29-35
1068. Державна підсумкова атестація в основній школі. Державна підсумкова атестація в старшій школі // Освіта України. - 2003.-N15(25 лютого). - С.2-13.
1069. Жабєєв, Г. В. Організація модульно-кредитної системи навчання на базі системи комп'ютерного тестування "Меркурій-2003" / Г.В. Жабєєв, А.П. Кудін, Ю.В. Свистун // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 62-63
1070. Завдання для Державної підсумкової атестації : Українська література, 11 кл. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N1. - С. 190-192
1071. Завдання для Державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2002/2003 навч. р. Історія України. 9 клас. Основи правознавства. 9 клас. Історія України 20 ст. 11 клас. Людина і суспільство. 11 клас [] // Історія в школах України. - 2003. - N1. - С. 50-53
1072. Загвоздкин, В. К. Качество образования: тенденции развития и инструменты реализации / В.К. Загвоздкин // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 49-55
1073. Іванюк, І. Міжнародне дослідження TIMSS як інструмент вимірювання навчальних досягнень учнів / І. Іванюк // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 21-27
1074. Інструктивний лист щодо організації і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання в 5-11(12)-х класах загальноосвітніх навчальних закладів України // Директор школи. - 2003. - №45. - С. 14-15
1075. Каленик, М. Оцінювання навчальних досягнень учнів при використанні інтегративної моделі навчального процесу / М. Каленик // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 24-29.
1076. Карелин, К. Балльно-рейтинговая система оценивания учащихся / К. Карелин // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 21-24
1077. Касперський, А. В. Попереднє тестування рівня знань учнів та студентів як засіб вдосконалення методики виконання педагогічного дослідження / А.В. Касперський, О.М. Кучменко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 150-152
1078. Киричков, Ю. В. Система рівневого навчання і оцінювання: Фізика : навч.-метод. посіб. / Ю.В. Киричков, С.І. Міщенко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Політехніка, 2003. - 121 с. - Бібліогр.: с. 120 ( 14 назв).
1079. Корсак, К. Педагогічні виміри - 21: співбесіди, іспити, тести / К. Корсак // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 1-4
1080. Кравець, Н. Засвоєння знань дітьми, які мають труднощі у навчанні / Н. Кравець // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 7-10
1081. Левченко, Л. Шляхи удосконалення педагогічної діяльності з проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів / Л. Левченко // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 17-19
1082. Литвин, А. Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів / А. Литвин // Директор школи. - 2003. - С. 7-10
1083. Локшина, О. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів / О. Локшина // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ: К.І.С, 2003. - С. 83-109.
1084. Локшина, О. Оцінювання ефективності роботи шкіл / О. Локшина // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ: К.І.С, 2003. - С. 125-147.
1085. Мелешко, В. Внутрішньошкільний контроль у малокомплектній початковій школі / В. Мелешко // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 32-35
1086. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології у 9-х та 11-х класах загальноосвітніх закладів у 2002/03 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N6. - С. 20-23
1087. Мокрогуз, О. Оцінювання в контексті перевірки навчальних досягнень учнів з історії [] / О. Мокрогуз // Історія в школах України. - 2003. - N4. - С. 41-46
1088. Морозова, В. Залікова система оцінювання знань як засіб активізації навчальної діяльності учнів / В. Морозова // Все для вчителя. - 2003. - № : 29. - С. 9-11
1089. Осадько, О. Психологічне значення оцінки / О. Осадько // Сільська школа України. - 2003. - №: 27. - С. 3-5
1090. Оцінювання якості роботи школи : порадник // Директор школи. - 2003.-N21-24. - 128с.
1091. Паламарчук, В. 12-бальна шкала оцінок: дидактико-статистичний аналіз апробації / В. Паламарчук, В. Сидорець // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 12-14
1092. Паламарчук, В. 12-бальна шкала у закладах середньої освіти. Математико-педагогічне дослідження [Рукопись] / В. Паламарчук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 50-55
1093. Поліщук, Г. П. Проблема контролю і обліку знань учнів у практиці української школи 20-х рр. 20 століття / Г.П. Поліщук // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 243-250
1094. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - N3. - С. 60-64.
1095. Про проведення державної підсумкової атестації з математики у 9 та 11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2002/2003 навчальному році // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 2-4
1096. Рукасова, С. Оцінювання знань учнів як педагогічна проблема / С. Рукасова // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 36-38
1097. Сабуров, Е. Время азартных уроков / Е. Сабуров // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 62-63
1098. Сидорчук, Л. А. Особливості системи контролю та оцінювання знань учнів з основ безпеки життєдіяльності / Л.А. Сидорчук // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 138-142.
1099. Стародубцева, І. Облік та оцінювання результатів виховання : методические указания / І. Стародубцева // Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 51-56.
1100. Стельмах, Ю. Як можна оцінювати якість знань / Ю. Стельмах // Країна знань. - 2003. - N10. - С. 28-29
1101. Стельмах, Ю. Як можна оцінювати якість знань / Ю. Стельмах // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. - 2003. - N10(14). - С. 28-29
1102. Степанов, С. От кнута к прянику : этапы борьбы с двойкой / С. Степанов // Школьный психолог. - 2003. - №40. - С.2-3.
1103. Цуварев В. От безобразного до прекрасного - 10 шагов : несколько слов в защиту пятибальной шкалы / Цуварев В. // Учительская газета. - 2003.-N26, июнь. - С.15
1104. Чашечникова, О. Тематичне оцінювання. Тема: "Початки теорії ймовірностей" (алгебра і початки аналізу, 11 клас) / О. Чашечникова // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 19-27
1105. Чигрина, В. А. Навчально-методичний супровід 12-річної школи / В.А. Чигрина // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 19-21
1106. Шестіалтинов, В. Системний аналіз і 12-бальна шкала: як підвищити якість навчання / В. Шестіалтинов, В. Кайдашова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 56-58
1107. Юзбашева, Г. С. Тематичне оцінювання як стимул підвищення рівня досягнень учнів / Г.С. Юзбашева, С.В. Гринько // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 188-193
1108. Ющук, І. Тестові завдання для 8 класу / І. Ющук // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 29-31
1109. Яценко, В. Результативність оцінювання знань, умінь і навичок учнів з географії під час підготовки та проведення олімпіад / В. Яценко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 41-42
1110. Яценко, В. С. Державний стандарт: оцінювання навчальних досягнень учнів з географії / В.С. Яценко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 149-154

Див. 732, 1332, 2168, 2290, 2645, 2646, 3004, 4620.
ТЕСТУВАННЯ
1111. Богданович, М. Про тестову перевірку знань учнів з математики / М. Богданович, В. Шпакова //Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 21-23
1112. Гетун, Г. Тематичні тести / Г. Гетун, В. Гриценко // Дивослово. - 2003. - N12. - С. 27-29
1113. Гриневич Л. Зовнішнє тестування як інстумент підсумкового оцінювання навчальних досягнень / Гриневич Л. // Управління освітою. - 2003.-N13-14. - С.4-5.
1114. Грущинська, І. Розв'язання тестових та ситуативних завдань на уроках з курсу "Я і Україна": 1-2 класи / І. Грущинська // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 21-24
1115. Забуліоніс, А. Навіщо Україні зовнішнє тестування? Дистанційний діалог з міжнародним експертом / А. Забуліоніс, С.А. Раков, В.А. Ландсман // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N15(27). - С. 26-31
1116. Зовнішнє тестування // Директор школи. - 2003.-N25-28. - 128с.
1117. Каленикова, Т. Тестові завдання як один із методів контролю навчальної діяльності учнів / Т. Каленикова, Я. Атаманчук // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 127-132.
1118. Невінчана Н. Тести до курсу "Українська література. 9-11-ті класи" / Невінчана Н. //газ.Українська мова та література. - 2003.-N6-7. - 80с.
1119. Орієнтовні тести для вступників до НаУКМА: українська мова, література, історія // Урок української. - 2003. - N7. - С. 35-38
1120. Привалова, С. Тестові завдання для старшокласників / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N8. - С. 43-44
1121. Сигов, В. Те ли, те ли тесты? Тесты по литературе как зеркало очередной кабинетно-педагогической революции / В. Сигов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 83-91
1122. Тестові завдання в початковій школі // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003.-N4. - 96с.
1123. Шестернинов, Е. Педагогические тесты: надежный способ оценки и повышения уровня знаний /Е. Шестернинов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 6-13

Див. 716, 1108, 2087, 2137, 2358.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка