Педагогічна бібліографія


Педагогіка дошкільного вікуСторінка53/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Педагогіка дошкільного віку


Психолого-педагогічні основи навчання і виховання …………………………………. ……..24

Виховання і навчання в дошкільному закладі …………………………………………………… 25

Вихователь дошкільного закладу …………………………………………………………...............34

Організація роботи дитячого дошкільного закладу ………………………………………...............34

Дитячі свята, розваги …………………………………………………………………………………34

Педагогіка школи


Психолого – педагогічні основи навчання і виховання ……………………………………………..38

Дидактика /теорія освіти і навчання/ ……………………………………………………………...…46

Зміст освіти. Навчальні плани, програми, стандарти, підручники………………….50

Процес навчання ……………………………………………………………………….55

Процес навчання в початкових класах……………………………………………......57

Види і форми навчання ……………………………………………………………….60

Технології, методи і засоби навчання…………………………………….…………..61

Інформаційні технології…………………………………………………………… 65

Контроль успішності навчання……………………………………..……………….. 67

Тестування …………………………………..…………………………………….. 70

Методика викладання окремих навчальних дисциплін

Мови ……………………………………………………………………………………………….70

Українська мова ……………………………………………………………………................70

Російська мова …………………………………………………………………………………84

Іноземні мови ………………………………………………………………………………….87

Література

Українська література ….……………………………………………………….. ……..98

Світова література …………………………………………………………………….115

Історія . ……………………………………………………………………………………….151

Філософсько-світоглядні дисципліни

Суспільствознавство ……………………………………………..……………...........161

Філософія …………………………………………………………………….………..162

Логіка …………………………………………… …………………………………....162

Основи етики ………………… ……………………………………………….162

Історія релігій ……………………………………… ………….…………….162

Основи правознавства …………………………………………………….… 162

Природознавство…………………………………………………………...………….….165

Математика ………………………………………………………………………………166

Основи інформатики та обчислювальної техніки ……………………………………..178

Фізика ……………………… …………………………………………………… ..….179

Астрономія ………………………… …………………………………………….……185

Хімія ……………………………………………………………………………………..186

Біологія. Основи екології …………………………………………………………….....188

Валеологія. Охорона здоров’я……………………… …………………………………..192

Безпека життя та діяльності…………………………………………………………… 193

Географія………………………………………………………………………………….194

Основи економічних знань………………………………………………………………198

Трудове навчання……………………………… …………………………………..……198

Креслення ……………………………………………………………………...…………203

Фізична культура………………………………………………………………...……… 203

Мистецька освіта ……………………………………………………… ……………...…207

Образотворче мистецтво……………………………………………… …..……..…208

Музична освіта в школі …………………………………………………..……..…..210

Хореографія…………………………………………..……………………………….212

Допризовна підготовка юнаків…………………………………………………………………… 212
Теорія і методика виховання учнів

Загальні питання …………………………………………………………………….213

Окремі напрямки виховання

Формування наукового світогляду………………………………………………….217

Виховання політичної культури і громадської активності……………………..…217

Патріотичне виховання ………………………………………………………….…..219

Формування правосвідомості ……………………………………………………….220

Виховання національної самосвідомості і культури міжнаціонального

Спілкування……………………………………………………………………………220

Моральне виховання …………………………………………………………………222

Релігійне виховання. Виховання духовної культури………………………………..224

Природоохоронне, екологічне виховання ……………………………………………224

Трудове виховання. Професійна орієнтація. Вибір професії .……………….………226

Естетичне виховання …………………………………………………………………..229

Фізичне виховання ……………………………………………………………………..231

Боротьба із шкідливими звичками …………………………………………………….232

Статеве виховання. Підготовка до сімейного життя ……………………………….232.

Інші види виховання………………………………………………………….………..233

Родинне виховання …………………………………………………………………………….……….233

Позакласна і позашкільна навчально-виховна робота

Загальні питання ………………………………………………………………….…… 235

Позакласне читання …………………………………………………………… ……….………237

Природоохоронна робота ……..………………………………………………… ………. … ...237

Олімпіади, конкурси …………………………………………………………………………….238

Екскурсійно-туристична і краєзнавча робота ………………………………………………. 239

Гурткова робота ……………………………………………………………………………… .240

Ігри і іграшки ………………………………………………………………………… ………240

Дитячі театри ……………………………………………………………………………….. 241

Центри технічної творчості……………………………………………………………………241

Дитячі і юнацькі організації ………………………………………………………………… 241

Позашкільні заклади…………………………………………………………………………. 242

Організація літнього відпочинку ……………………………………………………………. 242

Свята і вечори учнів …………………………………………………………………… … ..243

Охорона дитинства ………………………………………………………………………….. ………..250

Організація і управління системою освіти


Органи управління системою освіти ……………………………………………………… ..251

Економіка освіти. Статистика ……………………………………………………………… ..256

Організація роботи навчального закладу ………………………………………………….. ..258

Типи навчальних закладів

Загальноосвітні школи………………………………………………………………..…...261

Гімназії, ліцеї, приватні навчальні заклади…………………………………………..…262

Сільські школи …………………………………………………………………….….…..265

Школи- інтернати, дитячі дома тощо. ПТО……………………………………………..266

Керівництво навчальним закладом ……………………………………..………………..…. ...273

Педагогічний колектив ……………………………………………………………………..….275

Учитель.Викладач. Вихователь………………………… ..………………………….……275

Учні ………………………………………………………… ……………………………..278

Педагогічна майстерність. Педагогічна творчість ……………………………………………278

Досвід окремих вчителів і педагогічних колективів …………………………………………280

Методична робота ………………………………………………………………………………283

Психологічна служба навчального закладу ………..……………………………………………. .….285

Загальна освіта дорослих. Самоосвіта …………………………………………………………….…..285

Корекційна педагогіка ………………………………………………………………………….………286

Освіта і виховання „важких дітей”(дітей, що погано адаптуються)…………….…………....298

Вища освіта

Загальні питання ……………………………………………………………………..……………. 299

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання у вищих навчальних

закладах ……………………………………………………………………………………….. 309

Педагогіка вищої освіти ………………………………………………………………………315

Теорія і методика виховання …………………………………………………………………. 337

Студентство. Студентські організації ………………………………………………….…….. 350

Науково-педагогічні кадри …………………………………………………………………… 352

Науково-дослідна робота …………………………………………………………………….. 352

. Педагогічна освіта………………………………………………………………………………355

Підготовка вчителів у вищих навчальних закладах……………………………..…..356

Підготовка студентів до виховної роботи…………………….…………………….. 365

Педагогічна практика……………………………………………..…………………...365

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів ………………………….…………..……366

Неперервна освіта …………………………………………………………………………….. 367

Післядипломна освіта ………………………………………………………………………….367

Недержавна освіта……………………………………………………………………………….368

Дистанційна освіта ……………………………………………………………………………...369

Міжнародне співробітництво в галузі освіти ………………………….………………….…. 370

Історія освіти і педагогічної думки в Україні ……….………….…….……………………………… 375

Освіта і педагогічна думка в зарубіжних країнах ………….…………….…………………………. 398

Бібліотеки /вузівські, шкільні, освітянські/…………………………………………………..…..…. 408

Бібліографічні посібники з питань освіти …………………………………………..……………….. 409

Автореферати дисертацій ………………………………………………………………………………409

Перелік журналів і наукових збірників, представлених у покажчику …………………………… .427

Періодичні видання…………………………………………………………………………….429

Іменний покажчик ……………………………………………………………………………………. 432

Зміст…………………………………………………………………………………………… ….……. 471

Інформаційне виданняУКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

Інформаційне видання

Українська педагогічна бібліографія’2003

Випуск 14
Покажчик літератури

Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор

Науковий консультант: Людмила Петрівна Вовк

Бібліографічний редактор: Людмила Василівна Савенкова

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Шаленко Галина Іванівна

Комп’ютерний набір: О.С.Антоненко, О.С.Крайник, І.В.Позднякова, І.Б. Трикозенко,

Л.А.Гончаренко, Н.Д.Устинова, Л.А.Бистрова-Дробот,Л.Я.Костюковська

Комп’ютерне редагування: О.В.Пекур, Т.С.Некрасова
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка