Педагогічна бібліографіяСторінка44/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   53
6846. Демидова, Т. А. Особливості формування уявлень про майбутню сім'ю у старшокласників : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Т. А. Демидова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6847. Демчук, С. П. Зміст фізичного виховання в соціальній інтеграції та реабілітації школярів 15 - 16 років із церебральним паралічем : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 22 с.
6848. Денисенко, С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07. 00. 08 / С. О. Денисенко ; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2003. - 20 с.
6849. Джуринський, П. Б. Фізична реабілітація дітей зі сколіотичними вадами хребта в системі навчально-оздоровчої роботи школи-інтернату : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 03 / П. Б. Джуринський ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 22 с.
6850. Дзюба, Л. А. Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі : автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.А. Дзюба ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Київ, 2003. - 20 с.
6851. Добровська, Л. М. Комп'ютерні експертні системи в професійному навчанні майбутніх лікарів ( на пропедевтичному етапі ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. М. Добровська ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 2003. - 16 с.
6852. Довбня, В. М. Проблема людини у філософській антропології Костянтина Ушинського : : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 05 / В. М. Довбня ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2003. - 18 с.
6853. Домашенко, А. В. Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання студентської молоді України : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / А. В. Домашенко ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 20 с.
6854. Дорошенко, К. Г. Виховання гуманістичного ідеалу старших підлітків у позакласній діяльності : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / К. Г. Дорошенко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6855. Дорошенко, Н. М. Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Н. М. Дорошенко ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 19 с.
6856. Дроздов, О. Ю. Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 05 / О. Ю. Дроздов ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6857. Ерніязова, В. В. Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями : автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.03 / В.В. Ерніязова ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ, 2003. - 19 с.
6858. Євдокімова, О. О. Психологічні умови формування іншомовної текстової діяльності студентів ( на матеріалі навчання іноземців ) : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / О. О. Євдокімова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 18 с.
6859. Єгрешій, О. І. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина ( 1904 - 1944 ) : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / О. І. Єгрешій ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.
6860. Ємельянова, Н. Л. Підготовка майбутніх вихователів до роботи над засвоєнням старшими дошкільниками народознавчої лексики : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. Л. Ємельянова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
6861. Єрмак, С. М. Формування електротехнічних понять та вмінь у процесі трудового навчання в учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.М. Єрмак ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6862. Єрмакова, С. С. Формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / С. С. Єрмакова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
6863. Желіба, О. В. Методичні засади використання умовно-графічної наочності у процесі навчання всесвітньої історії в 10 - 11 класах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Желіба ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6864. Зінов'єв, О. М. Корекція психічного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 03 / О. М. Зінов'єв ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського . - Одеса, 2003. - 20 с.
6865. Завіниченко, Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Н. Б. Завіниченко ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 19 с.
6866. Завалевський, Ю. І. Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Ю. І. Завалевський ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6867. Зданевич, Л. В. Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. В. Зданевич ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 22 с.
6868. Зелений, В. І. Розвиток педагогічної культури молодих офіцерів внутрішніх військ МВС України : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. І. Зелений ; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького . - Хмельницький, 2003. - 18 с.
6869. Зламанюк, Л. М. Розвиток образного мислення старшокласників у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / Л. М. Зламанюк ; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - 21 с.
6870. Іванова, В. Л. Педагогічні умови організації діяльності дитячих центрів естетичного виховання : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 06. 06 / В. Л. Іванова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2003. - 20 с.
6871. Іванцев, Л. І. Становлення особистості майбутнього вчителя як суб'єкта життєтворчості : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Л. І. Іванцев ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 18 с.
6872. Іванюта, О. В. Психологічні особливості розвитку візуального мислення в підлітковому віці : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / О. В. Іванюта ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 20 с.
6873. Іваха, Т. С. Підготовка студентів до організації позакласної роботи з хімії : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 04. 04 / Т. С. Іваха ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2003. - 21 с.
6874. Ільків, О. С. Формування інформаційної культури студентв аграрних закладів освіти I-II рівнів акредитації : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. С. Ільків ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6875. Іоанніс, Н. П. Система оцінки успішності з фізичного виховання у початковій школі Греції : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту / Н.П. Іоанніс ; Нац. ун-т фіз. вихов. і спорту. - Київ, 2003. - 18 с.
6876. Іордакі, Н. А. Методологічні засади виховання духовності : : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 03 / Н. А. Іордакі ; Харк. військ. ін-т. - Х., 2003. - 18 с.
6877. Кізь, О. Б. Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім'ї : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О. Б. Кізь ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6878. Кінаш, І. П. Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах формування ринкових відносин (на прикладі Західного регіону) : автореф. дис... канд. економ. наук: 08.10.01 / І. П. Кінаш. - Київ, 2003. - 20 с.
6879. Кайдалова, Л. Г. Педагогічні технології формування професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Л. Г. Кайдалова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2003. - 20 с.
6880. Калашніков, І. В. Розвиток творчої діяльності учнів у процесі вивчення функцій в основній школі : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Калашніков ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6881. Каратаєва, Д. О. Удосконалення технічної майстерності бігунів на 400 метрів з використанням засобів термінової інформації : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Д.О. Каратаєва ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 20 с.
6882. Карпенчук, С. Г. Педагогічна технологія А.С. Макаренка в контексті сучасної педагогіки : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / С. Г. Карпенчук ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 40 с.
6883. Касперський, А. В. Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.02 / А.В. Касперський ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 39 с.
6884. Кашуба, В. О. Біодинаміка постави школярів у процесі фізичного виховання : : автореф. дис. ... докт. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / В. О. Кашуба ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 2003. - 35 с.
6885. Клесс, Д. А. Реабилитация детей и подростков с нарушениями голоса : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Д.А. Клесс ; Московский пед. гос. ун-т. - Москва, 2003. - 16 с.
6886. Клименко, Л. О. Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. О. Клименко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6887. Коваленко, Л. М. Просвітницько-педагогічна діяльність вчених педагогічного відділу Харківського університету кінця ХІХ - початку ХХ століття ім. Г.С. Сковороди : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Л. М. Коваленко ; Харк. держ. пед. ун-т. - Х., 2003. - 18 с.
6888. Коваль, І. А. Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. А. Коваль ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 18 с.
6889. Ковальська, Н. М. Формування готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Н. М. Ковальська ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6890. Ковалюк, Р. Т. Український студентський рух на західних землях ХІХ - ХХ ст. : : автореф. дис. ... докт. істор. наук : 07. 00. 01 / Р. Т. Ковалюк ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2003. - 31 с.
6891. Кожевникова, І. І. Формування культури навчальної діяльності молодших школярів : автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.09 / І.І. Кожевникова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6892. Козлова, В. А. Пропедевтика порушень письма у пешокласників з вадами мовлення в умовах білінгвізму : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / В. А. Козлова ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ, 2003. - 21 с.
6893. Колонькова, О. О. Виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / О. О. Колонькова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2003. - 21 с.
6894. Комар, Т. В. Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Т. В. Комар ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 18 с.
6895. Кондратюк, С. М. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / С. М. Кондратюк ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6896. Конох, М. С. Проблеми освіти в контексті соціально-філософського аналізу : : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09. 00. 03 / М. С. Конох ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 40 с.
6897. Коренева, І. М. Розвиток спостережливості молодших школярів у процесі вивчення природничого матеріалу : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / І. М. Коренева ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6898. Корецька, А. І. Соціально-освітні чинники формування духовності особистості у сучасному українському суспільстві : : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09. 00. 03 / А. І. Корецька ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 19 с.
6899. Косаревська, О. В. Формування професійної правової свідомості курсантів на початковому етапі навчання у вищих навчальних закладах МВС України : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. В. Косаревська ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського . - Одеса, 2003. - 21 с.
6900. Кравченко, І. В. Педагогічні основи формування навчально-виховних груп у вищих військових закладах освіти : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / І. В. Кравченко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2003. - 20 с.
6901. Кравченко, А. І. Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 03 / А. І. Кравченко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - К., 2003. - 16 с.
6902. Краснов, В. В. Ефективність використання комп'ютерних систем контролю знань в післядипломній медичній освіті : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Краснов ; АПН України, Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. - Київ, 2003. - 21 с.
6903. Крашевскі, Криштоф. Наукові основи техніки як складова загальної освіти у початковій школі Польщі : автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.01 / К. Крашевскі ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 41 с. Текст польськ.мовою
6904. Крашевскі, Кшиштоф. Наукові основи техніки як складова загальної освіти у початковій школі Польщі : автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.01 / К. Крашевскі. - Київ, 2003. - 42 с.
6905. Кривоніс, С. В. Моральне виховання старшокласників у сільських школах України ( 80 - 90-ті роки ХХ століття ) : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / С. В. Кривоніс ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 19 с.
6906. Кривошея, Т. М. Взаємозв'язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи І ступеня : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Т. М. Кривошея ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 22 с.
6907. Куделя, П. О. Вища школа регіону як об'єкт соціального управління : : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22. 00. 04 / П. О. Куделя ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 21 с.
6908. Кудря, О. В. Наукове обгрунтування змісту і методика викладання основ технології обробки харчових продуктів у 5-7 класах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Кудря ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6909. Кузнецова, О. Ю. Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст. : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / О. Ю. Кузнецова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2003. - 43 с.
6910. Кузьмінський, А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 04 / А. І. Кузьмінський ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 44 с.
6911. Кузьменко, В. Ю. Виховання в учнів 8 - 9 класів здорового способу життя : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / В. Ю. Кузьменко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6912. Кукуленко-Лук'янець, І. В. Психологічні засади особистісно-креативного підходу в навчанні студентів університету ( на матеріалі іноземної мови ) : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. В. Кукуленко-Лук'янець ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 22 с.
6913. Куліш, І. М. Дидактична гра як засіб активізації навчальної діяльності студентів університету : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / І. М. Куліш ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6914. Кульчицький, В. Й. Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування ( перша половина ХХ століття ) : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / В. Й. Кульчицький ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 16 с.
6915. Кучерявий, А. О. Формування готовності старшокласників до фермерської праці у навчально-виховному процесі сільської школи : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / А. О. Кучерявий ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2003. - 20 с.
6916. Лісовий, В. А. Формування у майбутніх учителів музики дослідницької позиції у здійсненні професійної діяльності : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. А. Лісовий ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
6917. Ладогубець, Н. В. Фундаментальна підготовка бакалавра в технічному вузі : експертно-часова оцінка якості : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. В. Ладогубець ; Акад. пед. наук, Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 21 с.
6918. Лазарєва, О. М. Організація творчих самостійних робіт старшокласників у модульному навчанні : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 09 / О. М. Лазарєва ; Харк. держ. мед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2003. - 21 с.
6919. Леонтьєва, О. Ф. Смислові конотації дієслів мовлення у казковому дискурсі (на матеріалі українських народних казок про тварин) : автореф. дис...канд. філол. наук: 10.02.01 / О. Ф. Леонтьєва ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6920. Литвиновський, Є. Ю. Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних Сил України вмінь проектування виховного процесу : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Є. Ю. Литвиновський ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6921. Лукаш, І. М. Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання інформатики : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. М. Лукаш ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6922. Лутченко, Л. І. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів при вивченні математики : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. І. Лутченко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6923. Ляшенко, Л. М. Реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах глобалізаційних процесів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. М. Ляшенко ; Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. - Київ, 2003. - 20 с.
6924. Міхіна, І. М. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. М. Міхіна ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.
6925. Міцан, Т. В. Києво-Могилянська академія ( 1615 - 1817 ) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : документознавчий аналіз : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 08 / Т. В. Міцан ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2003. - 18 с.
6926. Макарова, Е. В. Фізична реабілітація дітей зі сколіозом І ступеня у спеціалізованих дошкільних закладах : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / Е. В. Макарова ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 19 с.
6927. Мамчич, О. Б. Формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореферат дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Б. Мамчич ; Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. - Київ, 2003. - 22 с.
6928. Марчук, М. В. Освіта в Україні в роки національного відродження ( 1917 - поч. 1930-х рр. ) : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / М. В. Марчук ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.
6929. Мацкевіч, Ю. Р. Підготовка соціальних педагогів до роботи з людьми похилого віку : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 05 / Ю. Р. Мацкевіч ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6930. Межирицький, О. Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської місцевості : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.Я. Межирицький ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6931. Мелько, Л. Ф. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Л. Ф. Мелько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 20 с.
6932. Мельничук, І. В. Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. В. Мельничук ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 17 с.
6933. Мельничук, О. Б. Психолого-педагогічні умови подолання пізнавального егоцентризму молодших школярів : автореф. дис... психол. наук: 19.00.07 / О. Б. Мельничук ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6934. Микитюк, Г. Ю. Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г. Ю. Микитюк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6935. Мисан, В. О. Розвиток історичної пропедевтики в українській школі : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. О. Мисан ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6936. Мова, Л. В. Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. В. Мова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6937. Молчан, О. І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького віку в умовах дозвілля : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 06 / О.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2003. - 20 с.
6938. Момот, В. М. Формування професійно зорієнтованого мовлення у студентів технікумів і коледжів технічного профілю : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. М. Момот ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6939. Морзе, Н. В. Система методичної підготовкі майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Морзе ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 39 с.
6940. Мут'єв, А. В. Розвиток рухової сфери глухих школярів засобами спортивних єдиноборств : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 03 / А. В. Мут'єв ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
6941. Мякушко, О. І. Комплекс діагностичних і навчальних завдань з природознавства : методичні рекомендації для пед. почат. ланки загальноосвіт. спец. шкіл для дітей з важкими розладами мови та масових шкіл / О.І. Мякушко; М-во освіти і науки України. Ін-т спец. педагогіки АПН України ; М-во освіти і науки України, Ін-т спец. пед. АПН України. - Київ, 2003. - 112 с.
6942. Ніколу Панагіотіс Іоанніс Система оцінки успішності з фізичного виховання у початковій школі Греції : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / Ніколу Панагіотіс Іоанніс ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 18 с.
6943. Нагрибельна, І. А. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / І. А. Нагрибельна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2003. - 23 с.
6944. Негруца, Н. А. Формування екологічного світогляду студентів вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації аграрного профілю у процесі вивчення економічних дисциплін : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. А. Негруца ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 19 с.
6945. Недялкова, К. В. Педагогічні умови інтелектуального розвитку майбутніх учителів математики у процесі фахової підготовки : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / К. В. Недялкова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського . - Одеса, 2003. - 20 с.
6946. Неліна, О. Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь учнів з алгебри як засіб активізації їх пізнавальної діяльності : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Є. Неліна ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6947. Нестеренко, В. В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. В. Нестеренко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
6948. Носко, М. О. Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 09 / М. О. Носко ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 53 с.
6949. Носова, І. О. Наукове обурунтування змісту і проведення лабораторного практикуму з "Технології конструкційних матеріалів" у вищих педагогічних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. О. Носова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 19 с.
6950. Овчинникова, М. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / М. В. Овчинникова ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6951. Огниста, К. М. Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / К. М. Огниста ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 24 с.
6952. Окуневич, Т. Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника українсько-російської двомовності : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Т. Г. Окуневич ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2003. - 20 с.
6953. Омельчук, С. А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / С. А. Омельчук ; Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6954. Онищенко, Н. П. Корекція девіантної поведінки молодших школярів у процесі діяльності дитячих громадських організацій : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / Н. П. Онищенко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2003. - 20 с.
6955. Опанасенко, В. В. Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті України 1785 - 1860 рр. : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / В. В. Опанасенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 19 с.
6956. Остополець, І. Ю. Діагностика і психокорекція професійних фрустрацій вчителя : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. Ю. Остополець ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2003. - 20 с.
6957. Очеретянко, С. І. Німецька національна освіта в Україні ( 20 - 30-ті роки ХХ ст. ) : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / С. І. Очеретянко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 20 с.
6958. Піддубний, О. Г. Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного професійного навчання : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / О.Г. Піддубний ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 20 с.
6959. Пілецький, В. С. Комунікативний потенціал студентської групи як чинник успішності професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / В. С. Пілецький ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.
6960. Павлик, О. А. Розвиток писемного мовлення учнів 4 ( 3 ) класів на уроках української мови у школах з російською мовою навчання : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / О. А. Павлик ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2003. - 18 с.
6961. Пальчевський, С. С. Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 09 / С. С. Пальчевський ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 44 с.
6962. Панченко, С. М. Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / С. М. Панченко ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6963. Парубок, О. М. Дидактичні умови застосування ділових ігор у професійній підготовці фахівців пожежної безпеки : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. М. Парубок ; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 18 с.
6964. Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07. 00. 08 / Н. П. Пасмор ; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2003. - 20 с.
6965. Петриченко, Н. Г. Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення української літератури : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. Г. Петриченко ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 21 с.
6966. Пиндик, О. Г. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю ( на матеріалі вивчення іноземної мови ) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.Г. Пиндик ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 21 с.
6967. Подрєзов, В. А. Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. А. Подрєзов ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6968. Полозенко, О. В. Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. В. Полозенко ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2003. - 19 с.
6969. Полозенко, О. В. Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого аргарного навчального закладу : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Полозенко ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - ; Тернопіль, 2003. - 19 с.
6970. Пономаренко, І. Л. Розвиток рефлексивності у підлітків з відхиленою поведінкою : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / І. Л. Пономаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 2003. - 16 с.
6971. Попик, О. І. Розвиток художньої освіти на Поділлі в кінці ХІХ - на початку ХХ століття : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. І. Попик ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 22 с.
6972. Постернак, Н. О. Стимулювання пізнавального інтересу учнів 6-8 класів до біології : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. О. Постернак ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6973. Приймак, С. Г. Моделювання параметрів фізичної підготовленності підлітків у процесі фізичного виховання : автореф. дис...канд. наук з фіз. вихов. і спорту: 24.00.02 / С.Г. Приймак ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 20 с
6974. Прошкін, В. В. Формування творчої уяви майбутніх учителів у процесі розв'язання нестандартних математичних задач : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. В. Прошкін ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6975. Райковська, Г. О. Розвиток технічного мислення студентів у процесі вивчення креслення : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. О. Райковська ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6976. Ревуцька, О. В. Словотворча робота як засіб збагачення лексичного запасу молодших школярів із тяжкими вадами мовлення ( ТВМ ) : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 03 / О. В. Ревуцька ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6977. Редько, В. В. Психологічні механізми прийняття рішень у побутовій діяльності : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 01 / В. В. Редько ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6978. Рейда, К. В. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / К.В. Рейда ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ, 2003. - 21 с.
6979. Роговик, Л. С. Психомоторна дія як фактор розумової активності в навчанні дітей п'яти-восьми років : автореф. дис...канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.С. Роговик ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Київ, 2003. - 20 с.
6980. Романенко, В. В. Вплив різних режимів рухової активності на фізичний стан студенток вищих навчальних закладів гуманітарного профілю : автореф.дис.канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.В. Романенко ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 26 с.
6981. Романенко, О. В. Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / О. В. Романенко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ, 2003. - 21 с.
6982. Романова, Г. М. Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Г. М. Романова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 21 с.
6983. Романовський, О. О. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах : автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.01 / О. О. Романовський ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 40 с.
6984. Руденко, М. В. Педагогічна оцінка ефективності управлінської діяльності офіцерів органів виховної роботи : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / М. В. Руденко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6985. Сембрат, С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / С. В. Сембрат ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 21 с.
6986. Сергєєва, І. В. Особливості емоційної регуляції професійної діяльності вчителя в напружених ситуаціях : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І. В. Сергєєва ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6987. Середюк, О. С. Соціальне виховання учнів засобами музики в школах нового типу ( на прикладі школи мистецтв ) : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 05 / О. С. Середюк ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 20 с.
6988. Скотний, В. Г. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті : : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09. 00. 03 / В. Г. Скотний ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2003. - 42 с.
6989. Слижук, О. А. Методика організації читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення епічних творів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / О. А. Слижук ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 20 с.
6990. Смалько, О. А. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. А. Смалько ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
6991. Сметаняк, В. І. Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / В. І. Сметаняк ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.
6992. Солтик, О. О. Формування концептуальної моделі професійної діяльності викладача фізичного виховання вищого навчального закладу : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / О. О. Солтик ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 18 с.
6993. Стасів, Л. В. Лінгводидактична підготовка майбутнього учителя-словесника до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Л. В. Стасів ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2003. - 19 с.
6994. Стасюк, В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі " школа - вищий заклад освіти " : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / В. Д. Стасюк ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
6995. Стасюк, С. А. Найкращі тригонометричні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних : автореф.дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.01 / Стасюк,Сергій Андрійович. - Київ, 2003. - 20с.
6996. Степанюк, С. І. Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху в Україні : автореф. дис...канд. наук з фіз. вихов. і спорту: 24.00.02 / С.І. Степанюк ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 20 с.
6997. Стечкевич, О. О. Методичні засади інтегрованого уроку виробничого навчання у підготовці операторів комп'ютерного набору : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. О. Стечкевич ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
6998. Суворова, Т. І. Система контролю фізичного стану дівчат 11 - 17 років у процесі фізичного виховання : : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24. 00. 02 / Т. І. Суворова ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 20 с.
6999. Суржикова, І. А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / І. А. Суржикова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7000. Сухорада, Г. І. Спортивно-масова робота у вищих військових навчальних закладах ( на прикладі курсантів-зв'язківців ) : автореф. дис...канд. наук з фіз. вихов. і спорту: 24.00.02 / Г.І. Сухорада ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 20 с.
7001. Сущева, І. В. Формування здорового способу життя гімназистів 1 - 3 класів у навчально-виховному процесі : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / І. В. Сущева ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 19 с.
7002. Таньшина, А. В. Використання спадщини харківських наукових фізичних шкіл у професійній підготовці майбутніх фізиків : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / А. В. Таньшина ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
7003. Таран, О. М. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С. Русової : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / О. М. Таран ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 20 с.
7004. Таушан, Д. В. Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Д. В. Таушан ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 18 с.
7005. Тверезовська, Н. Т. Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. Т. Тверезовська ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2003. - 43 с.
7006. Терес, В. І. Наступність в економічній освіті учнів загальноосвітньої школи і студентів вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / В. І. Терес. - Дрогобич, 2003. - 20 с.
7007. Терехова, О. В. Реалізація виховного потенціалу громадської думки в діяльності установ культури клубного типу : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 06 / О. В. Терехова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2003. - 19 с.
7008. Терещук, С. І. Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики основної школи : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.І. Терещук ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7009. Терно, С. О. Формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. О. Терно ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 21 с.
7010. Тимченко, Н. С. Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Н. С. Тимченко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - К., 2003. - 20 с.
7011. Тихонова, М. І. Психологічні фактори емоційної дезадаптації молодших школярів : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / М. І. Тихонова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7012. Ткачук, О. В. Формування професійної здатності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до художнього навчання школярів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / О. В. Ткачук ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
7013. Токмань, Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально-діалогічних засадах : автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.02 / Г. Л. Токмань ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 42 с.
7014. Тополя, Л. В. Дидактичні ігри під час вивчення алгебри та геометрії в 7-9-х класах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Тополя ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7015. Турчин, А. І. Підготовка вчителів для закладів професійної освіти у Німеччині : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / А. І. Турчин ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2003. - 20 с.
7016. Філінков, В. І. Система професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості : автореф. дис... канд. наук з фіз. вихов. і спорту: 24.00.02 / В.І. Філінков ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. - Львів, 2003. - 24 с.
7017. Філоретова, Л. М. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр. : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Л. М. Філоретова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 16 с.
7018. Федик, О. В. Формування здібностей до тренерської діяльності у майбутніх учителів фізичної культури : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / О. В. Федик ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.
7019. Фоменко, А. В. Комп'ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріалах курсу стародавнього світу) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. В. Фоменко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7020. Фролова, Н. О. Особистісно-зорієнтований підхід у фізичному вихованні молодших школярів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. О. Фролова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7021. Фруктова, Я.С. Диференціація навчання в профільних класах біологічного спрямування ( на матеріалі курсу "Загальна біологія") : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Я. С. Фруктова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 21 с.
7022. Хайруддінов, М. А. Становлення і тенденції розвитку етнопедгогіки кримськотатарського народу : : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 01 / М. А. Хайруддінов ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 36 с.
7023. Хрипко, Л. В. Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах України з використанням комп'ютерних технологій : автореф.дис...канд.наук з фіз.виховання і спорту / Хрипко,Людмила Володимирівна. - Львів, 2003. - 19с.
7024. Цуруль, О. А. Формування в учнів 6-7 класів біологічних понять про надорганізмові рівні організації : автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.02 / О.А. Цуруль ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 21 с.
7025. Чен Щзещзінь Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю : сучасний стан та перспективи розвитку : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07. 00. 08 / Чен Щзещзінь ; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2003. - 20 с.
7026. Чернявська, С. М. Впровадження української мови в систему освіти 1923 - 1932 рр. : : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / С. М. Чернявська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 20 с.
7027. Чорна, І. М. Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І. М. Чорна ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7028. Чуткий, А. І. М.П. Дашкевич: Особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. І. Чуткий ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2003. - 14 с.
7029. Шайдур, І. А. Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуально орієнтованого підходу : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / І. А. Шайдур ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - К., 2003. - 22 с.
7030. Шарапова, О. В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / О. В. Шарапова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2003. - 21 с.
7031. Шевченко, Т. М. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI - середини XVII ст.:засади функціонування навчальних закладів та освітні кадри : автореф.дис...канд.іст.наук:07.00.01 / Шевченко,Тетяна Миколаївна. - Львів, 2003. - 15с.
7032. Шиліна, Н. Є. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 02 / Н. Є. Шиліна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
7033. Шиловська, О. М. Психологічні особливості породження наративу як засобу саморозвитку особистості : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 01 / О. М. Шиловська ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 22 с.
7034. Штефанич, Г. Г. Формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України : : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Г. Г. Штефанич ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 18 с.
7035. Шугайло, Г. В. Диференційований підхід до навчання комп'ютерних технологій майбутніх учителів інформатики : автореф.дис...канд.пед.наук:13.00.04 / Шугайло,Ганна Володимирівна. - Київ, 2003. - 20с.
7036. Юрчук, Л. М. Стан і тенденції розвитку системи післядипломної педагогічної освіти у Польщі : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. М. Юрчук ; Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. - К., 2003. - 20 с.
7037. Яковлева, Н. В. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н. В. Яковлева ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
7038. Ярмиш, І. О. Психологічні механізми адаптації підлітків з кримінальною поведінкою в умовах примусової ізоляції : : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 06 / І. О. Ярмиш ; М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 20 с.
7039. Ярошенко, А. О. Фомування духовних цінностей в сучасній вищій школі засобами гуманітаарних наук (соціально-філософський аспект) : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / А. О. Ярошенко ; Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. - Київ, 2003. - 17 с.
7040. Ясько, Л. В. Побудова тренувальних занять змагальної спрямованості кваліфікованих спортсменок у фехтуванні на шпагах : автореф. дис... канд. наук з фіз. вихов. і спорту: 24.00.01 / Л.В. Ясько ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - Київ, 2003. - 21 с.
7041. Яценко, Т. О. Родинне виховання учнів 5-8 класів у процесі вивчення української літератури : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. О. Яценко ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2003. - 20 с.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка