Педагогічна бібліографія


ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХСторінка42/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
6592. Абабілова, Н. М. Основні тенденції розвитку сучасної американської методики навчання іноземної мови / Н. М. Абабілова // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 265-271
6593. Андрусишин, Б. І. Ідеї опозиції в освіті у Польщі у 80-х роках 20 ст. / Б. І. Андрусишин, І. М. Ковчина // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 23-31.
6594. Бєлкіна, О. Проблеми виховання критичного мислення учнів у контексті теорії і практики американської школи / О. Бєлкіна // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 73-76
6595. Балацька, Н. І. Становлення, історична періодизація та методологічні засади професійної орієнтації англійських шкіл / Н.І. Балацька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 27-40.
6596. Бунт-Кокюс, С. ван де Комп'ютерне навчання в університетах країн, що розвиваються / С. ван де Бунт-Кокюс // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 104-110.
6597. Вєтохов, О. М. Розвиток психології навчання іноземних мов у 90-ті роки 20 ст. в Російській Федерації та в Україні / О.М. Вєтохов // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 131-140
6598. Вільчковська, А. Музика в системі шкільної освіти в країнах Західної Європи / А. Вільчковська //Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 19-22.
6599. Василюк, А. Недержавний освітній сектор у Польщі: міфи і реалії / А. Василюк, К. Корсак //Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 152-156
6600. Воробйова Р.І. Талановитий керівник прекрасного вузу: Ректор Ніжинського пед. ун-ту В.П.Яковець /Р.І.Воробйова //Трибуна. – 2003. - № 11-12. – С.17-18.
6601. Волинець, Л. Мистецька освіта у школі Франції / Л. Волинець // Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 61-63.
6602. Волкова, Н. П. Комунікативна підготовка майбутнього вчителя (з зарубіжного досвіду) / Н. П. Волкова // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 38-43
6603. Гаргай В. Сокира та цвяхи по-американськи : аналіз моделей підвищення кваліфікації вчителів у США / Гаргай В. // Управління освітою. - 2003.-N4. - С.8.
6604. Гергуль, С. Психолого-педагогічні особливості самоосвітньої діяльності вчителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / С. Гергуль // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 40-42
6605. Глузман А.В. Да здравствует университет! : особенности современного высшего образования за рубежом / А.В., Глузман А.В. // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 54-60
6606. Год, Б. В. : вітторіно Рамбальдоні да Фельтре (1373 (1378) - 1446) та Гуаріно Гуаріні да Верона (1374 - 1460) // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1. - С. 168-201.
6607. Год, Б. В. : учебное пособие // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1. - С. 59-113.
6608. Год, Б. В. : учебное пособие // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1. - С. 43-59.
6609. Год, Б. В. : учебное пособие // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1. - С. 153-168.
6610. Год, Б. В. : учебное пособие // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1. - С. 27-42.
6611. Год, Б. В. : учебное пособие // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1. - С. 8-26.
6612. Год, Б. В. : учебное пособие // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1. - С. 137-153.
6613. Год, Б. В. : учебное пособие // Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : Навчальний посібник-практикум / Б.В. Год. - Полтава : АСМІ, 2003. - Ч. 1 : П'єр Паоло Верджеріо. Маттео Пальмієрі. Леон Батіста Альберті. Еразм Роттердамський. Хуан Луїс Вівес. Станіслав Оріховський. Мішель Монтень. Гуманістичні школи Італії XV століття. - С. 113-137.
6614. Год, Б. Системний підхід до розв'язання проблем виховання особистості доби європейського Відродження (ХIV - початок XVII ст.) / Б. Год // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 108-111
6615. Гриневич, Л. М. Досвід децентралізації управління освітою в сучасній Польщі / Л.М. Гриневич //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 15-18.
6616. Гриневич, Л. М. Зовнішнє стандартизоване тестування випускників загальноосвітніх шкіл: чому вчить досвід Польщі? / Л.М. Гриневич, С.А. Раков // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N26(38). - С. 9-12
6617. Громовий В. Японське освітнє диво : (несекретні матеріали про "секрети" японської школи) / Громовий В. // Директор школи. - 2003.-N2. - С.2-4.
6618. Гузюк, Н. О. Спільне та відмінне в тенденціях розвитку систем освіти в Україні та інших країнах / Н.О. Гузюк // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 51-52
6619. Д'юї, Джон. Демократія і освіта / Д. Д'юї; Пер. з англ. І. Босак, М. Олійник, Г. Пехник. - (Освіта). - Львів : Літопис, 2003. - 294 с.
6620. Д'юї, Джон. Досвід і освіта / Д. Д'юї; Пер. з англ. М. Василечко. - Львів : Кальварія, 2003. - 84 с.
6621. Дембовська, Н. В. Педагогічна думка Франції у ХХ ст. : (На прикладі педагогічних поглядів С Френе, Р. Кузіне) / Н.В. Дембовська // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 48
6622. "Думки про виховання" Джона Локка (1632-1704) // Освіта. - 2003.-N33(16-23 липня). - С.2-3.
6623. Єрмолін, А. "Нова цивілізація" : дитячо-молодіжна організація Росії / А. Єрмолін // Завуч. - 2003. - № : 28, (вкладка)
6624. Желуденко, М. О. Різні підходи до визначення причин девальвації системи загальних моральних цінностей у педагогічній системі Німеччини / М.О. Желуденко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 50. - С. 43-49
6625. Жмурко, Н. В. Професійна підготовка вчителя у Німеччині: тенденції становлення та розвитку /Н.В. Жмурко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 65-73.
6626. Жуков, С. М. Особливості освіти в Японії / С.М. Жуков // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 50. - С. 50-57
6627. Жуковський, І. забезпечення інформацією педагогічних кадрів у Франції / І. Жуковський // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 24-26
6628. Жуковський, І. Проектний метод у діяльності навчальних закладів Франції / І. Жуковський //Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 24-27
6629. Жуковський, І. Ресурсне забезпечення інформацією педагогічних кадрів у Франції / І. Жуковський // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 76-77
6630. Зінченко, Т. В. Освітні реформи демократичного зразка-досвід Австрії і Фінляндії / Т. В. Зінченко, Л. М. Лященко // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 45-54.
6631. Засіб - професія, мета - Людина : аналітичні матеріали про системи професійної освіти зарубіжних країн // Управління освітою. - 2003. - №19,20. - С. 12-13
6632. Заячук, Ю. Вищі українознавчі інституції в Канаді: Центр Українських Канадських Студій / Ю. Заячук // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 72-74
6633. Землянська, В. Етапи розвитку зарубіжної гуманістичної педагогіки / В. Землянська // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 78-80
6634. Зязюн, Л. І. Ознайомтесь з доктриною початкової освіти Франції / Л.І. Зязюн // Трибуна. - 2003. - N9/10. - С. 24-25
6635. Зязюн, Л. Артистизм у французькій системі освіти / Л. Зязюн // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 240-250
6636. Іванюк, І. Про розвиток національної освітньої програми Чехії / І. Іванюк // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 22-24
6637. Калініченко, Т. В. Вальдорфська педагогіка як особистісно зорієнтована педагогічна технологія / Т.В. Калініченко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 257-261
6638. Каннінгем, Уільям Г. Культурне провідництво: Культура успіху в освіті / У.Г. Каннінгем, Д.В. Грессо; Пер. с англ. О.Б. Кагановський. - Харків : Каравела, 2003. - 304 с.
6639. Каранікола, В. Проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку Греції / В. Каранікола //Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 134-137
6640. Карбовнічек, І. Кар'єрне навчання та орієнтаційні і консультативні процеси (на прикладі Польщі) / І. Карбовнічек, Б. П'єтрулевич // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 127-132
6641. Квятковська-Коваль, Б. Директори загальноосвітніх шкіл Польщі про освітню реформу / Б. Квятковська-Коваль // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 89-95.
6642. Квятковська-Коваль, Б. Перший етап впровадження реформи освіти в Польщі за оцінкою працівників органів управління освітою / Б. Квятковська-Коваль // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 9-16.
6643. Коваленко, С. М. Велика Британія обирає "корисну освіту" : вплив ринкових механізмів на державну політику реформування англійської системи освіти дорослих / С.М. Коваленко // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 73-79
6644. Ковальчук, О. Полікультурна освіта в сучасній школі Росії / О. Ковальчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 64-67
6645. Ковчина, І. М. Особливості соціального захисту дітей у Канаді / І.М. Ковчина // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 80-91
6646. Коломоец, Ю. И. Проблемы организации высшего образования дореволюционной России (70-е гг. XIX в.) / Ю. И. Коломоец, С. И. Поляков // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнар. наук. - практ. конференції. - 2003. - С. 100-102
6647. Кондратюк, В. Л. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці / В.Л. Кондратюк, М.М. Волос, І.І. Бабин // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 7-10
6648. Коновець, С. Традиційна японська лялька / С. Коновець // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 51-54
6649. Корсак, К. Наука й освіта на теренах об'єднаної Європи / К. Корсак, Л. Юрчук // Науковий світ : Щомісячний науково-популярний журнал-ревю. - 2003. - N11. - С. 6-7
6650. Корсак К. Недержавний сектор освіти у Польщі: міфи й реальність / Корсак К., Василюк А. //Директор школи. - 2003.-N18. - С.5-6.
6651. Корсак, К. Порівняльна педагогіка - наука майбутнього / К. Корсак // Директор школи. - 2003. - №:33. - С. 8-9
6652. Корсак, К. Про головні характеристики європейського освітнього простору / К. Корсак, Т. Зінченко // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2003. - N2. - С. 62-67
6653. Корсак К. Світова освіта сьогодні і завтра: структура формальної складової / Корсак К. //Директор школи. - 2003.-N1. - С.2-4.
6654. Корчак, Л. Запобігання патологічним явищам серед дітей та молоді в школах у період трансформації суспільства / Л. Корчак, Д. Гайдус // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 103-110.
6655. Кошарна, Н. Сучасний стан середньої освіти у Швеції / Н. Кошарна // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 57-58
6656. Кравцова, І. А. Вальдорфська школа у світлі оптимізації навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках рідної мови / І.А. Кравцова, Л.Р. Шпачук // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 253-257
6657. Кубышкин, А. И. Канадский университет в структуре современного демократического общества / А.И. Кубышкин // США. Канада: экономика-политика-культура. - 2003. - N1. - С. 100-113
6658. Лавриченко , Н. Формування змісту навчальних програм для сучасних французьких колежів / Н. Лавриченко // Директор школи. - 2003. - №45. - С. 4-5
6659. Лавриченко, Н. Громадянська освіта у школах Франції / Н. Лавриченко // Директор школи. - 2003. - №: 33. - С. 10-11
6660. Лавриченко, Н. Концептуальний підхід до формування змісту навчання в сучасному французькому колежі (основній середній школі) / Н. Лавриченко // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 68-70
6661. Лавриченко, Н. Освіта і релігія в сучасній Європі / Н. Лавриченко // Директор школи. - 2003. - №: 35. - С. 6-7,10
6662. Лавриченко, Н. Формування змісту навчальних програм для сучасних французьких колежів / Н. Лавриченко // Директор школи. - 2003. - №43, 44, 45, 46, 47, 48. - С.3-5, 9-11, 5-6, 6-8.
6663. Ленард Д. Крах школи : (Освіта США) / Ленард Д. // Директор школи. - 2003.-N19. - С.12-14.
6664. Ленський, П. Освіта в Китайській Народній республіці: стан і перспективи розвитку / П. Ленський // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 143-148
6665. Лещинський, О. Вплив суспільних процесів на розвиток шкільного курсу фізики у Великій Британії / О. Лещинський // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 208-214.
6666. Лещинський, О. Розвиток інтегрованих курсів природознавства у Великобританії / О. Лещинський // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 22-26
6667. Лис, М. І. Освітні стандарти нового покоління-засіб реалізації державної політики Республіки Бєларусь у галузі вищої освіти. / М.І. Лис, В.І. Батюшко, В.Т. Федін // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 105-117
6668. Литвиненко, В. Проблеми оцінювання знань французьких школярів у контексті формування єдиного європейського освітнього простору / В. Литвиненко // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 71-73
6669. Локшина, О. Старша школа в Європі: сучасний контекст / О. Локшина // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 21-24
6670. Михайлов О. Культура демократії у старшокласників США: проблема виховання / Михайлов О. // Шкільний світ. - 2003.-N14. - С.2-3.
6671. Моніторинг стандартів освіти : присвячено Джонові Ф. Ківзу / Пер. І. Пилипчук; За ред. А. Тайджнмана , Т.Н. Послтвейта. - (Освіта). - Львів : Літопис, 2003. - 328 с.
6672. Муляр, О. Встановлення фашистських диктатур у країнах Європи / О. Муляр // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 41-42
6673. Мусієнко, Н. Українознавчі школи в США: архаїка чи актуальність? / Н. Мусієнко // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 73-74
6674. Мушиньскі, А. Проблема удосконалення професійної підготовки дорослих в осередках безперервного навчання в Польщі / А. Мушиньскі // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 132-134
6675. Нагорна, О. М. Розвиток музичних здібностей дітей у Вальдорфській школі / О.М. Нагорна //Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 39-40
6676. Народна педагогіка : світовий досвід / Укл. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). - Київ : Знання-Прес , 2003. - 134 с.

На сторінках збірника пропонується близько 1000 прислів"їв, приказок, афоризмів, влучних і глибоких висловлювань, що стосуються різних аспектів виховання молодого покоління.


6677. Некрасов , В. Афганистан: переходный период : стране сейчас крайне нужны образованные люди / В. Некрасов // Учительская газета. - 2003. - №:23. - С. 16-17
6678. Новиков, Ю. Про конкурс серед ВНЗ на державні замовлення. (Росія) / Ю. Новиков // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 99-101
6679. Овчарук, О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах / О. Овчарук // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 17-21
6680. Овчарук, О. Сучасні тенденції розвитку освіти в зарубіжних країнах / О. Овчарук // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 17-21
6681. Огурцов, О. Антипедагогіка: виклик постмодернізму / О. Огурцов // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 90-103.
6682. Огурцов, О. Антипедагогіка: виклик постмодернізму / О. Огурцов // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N6. - С. 92-99.
6683. Павлушенко, Я. О. Педагогічна діяльність М. Глінки / Я.О. Павлушенко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 91-93
6684. Пазюра, Н. В. Структура і мета системи професійно-технічної освіти Китаю / Н.В. Пазюра //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : Зб. наук. пр. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 120-126
6685. Пазюра, Н. В. Тенденції регулювання механізмів фінансування освіти Китаю / Н.В. Пазюра //Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 58-62.
6686. Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо з проблем сімейного виховання // Освіта. - 2003.-N33 (16-23 липня). - С.3.
6687. Переможці й переможені, або Основна проблема американського суспільства // Управління освітою. - 2003.-N13-14. - С.18-20.
6688. Першукова, О. О. Концептуальна модель соціокультурної складової змісту навчання іноземної мови в європейських країнах / О.О. Першукова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 155-161
6689. Першукова, О. Сучасні підходи до формування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в країнах Європи / О. Першукова // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 19-22
6690. Платон Пайдейя : восхождение к доблести / Платон, Аристотель; Сост., отв. ред. Г.Б. Корнетов ; Ун-т Рос. Акад. Образования. - (Новая педагогическая библиотека). - Москва : УРАО, 2003. - 480 с.
6691. Подаляк, Н. Г. Ростоцький університет і німецькі гуманісти / Н. Г. Подаляк // Наукові записки . - Київ : КМ Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 1 : Гуманітарні науки: Філологічні науки. Філософія та релігієзнавство. Теорія та історія культури. Історичні науки. - С. 144-148
6692. Порус Б. Персонологія Зигмунда Фрейда і питання організації особистісно орієнтованого навчання / Порус Б. // Дитячий садок. - 2003.-N11. - С.6-10.
6693. Потапенко, М. В. Чинники модернізації змісту освіти крізь призму порівняльної педагогіки / М.В. Потапенко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 53-54
6694. Про національні стандарти обов'язкової освіти в латвійській школі // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7. - С. 46-47
6695. Програма Уряду РФ на 200-2010 рр. : реформування освіти // Управління освітою. - 2003. - №18,19,20. - С. 14-15
6696. Пропам'ятна книга з нагоди 50-ліття Школи Українознавства товариства "Рідна Школа" Клівленд-Парма, Огайо, США : 1953 - 2003 / Ред. П. Твардовський. – К. , 2003. - 205 с.
6697. Рамішвілі К. Основні проблеми реформування освіти в Грузії / Рамішвілі К. // Управління освітою. - 2003.-N15-16. - С.21,23.
6698. Резчиков, А. Про концепцію підготовки фахівців із якості та сертифікації європейського класу. / А. Резчиков, В. Седельников // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 252-257
6699. Романенко, О. В. Актуальні проблеми вдосконалення вищої педагогічної освіти Франції / О.В. Романенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 51-55.
6700. Романовський, О. Досвід організації науково-освітніх програм підготовки підприємців і менеджерів вищого рівня для Китайської Народної Республіки / О. Романовський, О. Сухолиткий, Фен Лі // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 28-31
6701. Савельев, А. Реформы высшего образования в Российской Федерации / А. Савельев; А. Севельев // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 11-20
6702. Саверська-Лихошва, В. Освіта в США / В. Саверська-Лихошва // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2003. - N7,9. - С. 42-46,38-40
6703. Садовничий, В. Традиції і сучасність: Ректор МДУ ім. М.В.Ломоносова / В. Садовничий // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 84-92
6704. Сарапулова, Є. Впорядкування думок, почуттів і вчинків дитини: Виховна система Й.Г.Песталоцці / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 10-11
6705. Сарапулова, Є. Лесгафт про роль сім'ї у формуванні характеру дитини. : формування лицемірного, челюбного і добродушного типів характеру в системі домашнього виховання. / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 18-19.
6706. Сарапулова, Є. Лесгафт про роль сім'ї у формуванні характеру дитини. : затуркані й нормальний типи характерів як результат хибних і правильних педагогічних впливів на дитину в сім'ї / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 18-19.
6707. Сарапулова, Є. Формування в дитини "сил серця, розуму й руки": Виховна система Й.Г.Песталоцці / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 10-11
6708. Сбруєва, А. Сутність ринкової ідеології освітніх реформ розвинутих країн / А. Сбруєва // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 15-22
6709. Сисоєва, С. Джон Локк / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 43-48.
6710. Сисоєва, С. Філософія і педагогіка Середньовіччя та Відродження / С. Сисоєва, І. Соколова //Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 23-38.
6711. Сисоєва, С. Формування особистості у джерелах педагогічної думки епохи Просвітництва/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 38-40.
6712. Сисоєва, С. Ян Амос Коменський/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 40-43.
6713. Сисоєва, С. Жан-Жак Руссо/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 48-51.
6714. Сисоєва, С.Розвиток гуманістичної педагогіки у ХУШ-ХІХ століттях/ С. Сисоєва, І. Соколова //Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 52-72.
6715. Сисоєва, С. Йоган Генріх Гербарт / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 58-63.
6716. Сисоєва, С. Роберт Оуен / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С.64-66..
6717. Сисоєва, С. Фрідріх В.А.Фребель / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 66-69.
6718. Сисоєва, С. Фрідріх А.В.Дістервег / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 69-72.
6719. Сисоєва, С. ХХ століття в історії світової і вітчизняної педагогіки / С. Сисоєва, І. Соколова //Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 172-290.
6720. Сисоєва, С. Педагогіка ХХ століття: нове педагогічне мислення / С. Сисоєва, І. Соколова //Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 172-196.
6721. Сисоєва, С. Антична педагогіка. Наука періоду еллінізму/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 11-22.
6722. Сисоєва, С. Майстри педагогічної художньої літератури (П.С.Морачевський, А.П.Свідницький,Ю.А.Федькович, В.Ільницький, О.М.Огоновський, К.Г.Горбаль, В.Б.Антонович Г.І.Цеглинський, В.Й.Шухневич, Б.Р.Заклинський, М.Г.Куліш (/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С.106-133.
6723. Сисоєва, С. Михайло Ломоносов/ С. Сисоєва // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 106-108.
6724. Сисоєва, С. Олександр Духнович / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 112-115.
6725. Сисоєва, С.Костянтин Ушинський / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 116-120..
6726. Сисоєва, С. Микола Пирогов / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 121-123.
6727. Сисоєва, С. Микола Корф / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 11124-126..
6728. Сисоєва, С. Віктор Острогодський/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 130-131.
6729. Сисоєва, С. Петро Лесгафт/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 1310133.
6730. Сисоєва, С. Джон Дьюї/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 172-177.
6731. Сисоєва, С. Рудольф Штайнер / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 191-196. - (Засновник вальдорфської школи).
6732. Сисоєва, С. Марія Монтессорі: учебное пособие / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 177-180.
6733. Сисоєва, С. Альфред Адлер / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 180-183.
6734. Сисоєва, С. Януш Корчак/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 183-189.
6735. Сисоєва, С. Селестен Френе/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 190-191.
6736. Сисоєва, С. Софія Лисенкова/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 284-287.
6737. Сисоєва, С. Шалва Амонашвили/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 274-278.
6738. Сисоєва, С. Ігор Волков/ С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 278-280.
6739. Сисоєва, С. Євген Іль”їн / С. Сисоєва, І. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. Сисоєва, І. Соколова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - С. 282-284.
6740. Слухай, Н. Американська школа очима українця / Н. Слухай // Директор школи. - 2003. - №42. - С.3-5.
6741. Слухай, Н. Американська школа очима українця / Н. Слухай // Завуч. - 2003. - №: 25. - С. 4-6
6742. Смірнова-Трибульска, Є. М. Використання комп'ютера при навчанні математики в польській школі / Є.М. Смірнова-Трибульска // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 93-99
6743. Смирнов, И. П. Состояние и перспективы развития системы начального профессионального образования в России / И.П. Смирнов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 40-45
6744. Соколова, І. Підготовка вчителів за двома спеціальностями в Росії / І. Соколова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 97-105.
6745. Старєва, А. М. Аналіз стратегій розвитку закордонного досвіду професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів / А. М. Старєва
6746. Сумнительный , К. Педагогическая система Марии Монтессори / К. Сумнительный // Директор школи. - 2003. - №43 (вкладка). - С.9-10.
6747. Тадеуш Глов'як: 300-річя Вроцлавського університету : брошюра / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Укл. Б. Котур; Редкол. І. Вакарук (голова) та ін. - (Doctor Honoris Causa). - Львів : [б. и.], 2003. - 28 с.
6748. Твардовський, П. Всеукраїнська учительська конференція Шкільної Ради в Клівленді / П. Твардовський // Рідна Школа. - 2003. - №134. - С. 24-26
6749. Тименко, В. Досвід роботи соціальних служб вищих навчальних закладів із захисту студентської молоді в США / В. Тименко // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 137-141
6750. Турчанинова, Ю. Год в Техасе, или Опыт освоения американской жизни и школы российским педагогом / Ю. Турчанинова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 89-94
6751. Федоров, В. А. Профессионально-педагогическое образование России: сущность, ведущие понятия / В.А. Федоров // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 58-67
6752. Финансирование образования в развитых зарубежных странах / НИИВО; Сост.: А.И.Галаган, О.Д.Прянишникова. - (Проблемы зарубежной высшей школы:Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования:Обзорная информация; Вып.1). – М., 2003. – 60 с.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка