Педагогічна бібліографія


ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІСторінка40/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

6189. Абібуллаєва, Е. Внесок І.Гаспринського у розвиток національної освіти і навчання кримськотатарського народу / Е. Абібуллаєва // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 66-69
6190. Абібуллаєва, Е. Е. Дидактичні погляди Ісмаїла Гаспринського та їхнє значення для сучасної практики / Е.Е. Абібуллаєва // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 139-146
6191. Абібуллаєва, Е. Е. Сутність навчального процесу і його принципи як елементи дидактичної системи І. Гаспринського / Е.Е. Абібуллаєва // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 141-152
6192. Абашкіна, Н. Чи актуальна сьогодні педагогіка А.С. Макаренка? / Н. Абашкіна // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 217-224.
6193. Аніщенко, О. В. Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки : методичні рекомендації науковцям-початківцям / О.В. Аніщенко ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДПУ, 2003. - 49 с.
6194. Андрущенко , В. Михайло Драгоманов і Національний педагогічний університет / В. Андрущенко , Г. Волинка , Н. Мозгова // Освіта України. - 2003. - №: 72, (23 вересня). - С. 6
6195. Антонець, М. Шкільний урок в аналізі В.О.Сухомлинського / М. Антонець // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 3-5
6196. Антонець, М. Я. Славетний український педагог - гуманіст: До 85-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського / М.Я. Антонець // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 36-44
6197. Антонець, М. Я. Славетний український педагог-гуманіст / М.Я. Антонець // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N2. - С. 36-44
6198. Біланюк, Ю. З поетичної спадщини В.Сухомлинського / Ю. Біланюк // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 25-26
6199. Білецький, О. Реалізація ідей прогресивних педагогів у національних школах Катеринославщини ( др. пол. 19 ст.) / О. Білецький // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 68-70
6200. Бабак, В. П. Національний авіаційний університет відкриває дорогу обдарованим / В.П. Бабак //Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 10-13
6201. Багалій, Д. Професор і ректор Харківського університету Т.Ф. Осиповський / Д. Багалій //Хроніка 2000 : Український культурологічний альманах / Редкол. Ю. Буряк (гол. ред.) та ін. - Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2003. - Вип. 55-56 : Санкт-Петербург і культура України. - С. 352-359
6202. Базиль, Л. О. Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918-1938 рр. /Л.О. Базиль // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 16-18
6203. Бакум, З. До витоків вітчизняної методичної науки (Чавдаров С.Х.) / З. Бакум // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 70-72
6204. Баленко, Н. М. Проблема підвищення професійної кваліфікації викладачів вищої школи України (др. пол. 19 - поч. 20 ст.) / Н.М. Баленко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 120-123
6205. Бардінов, А. В. Підготовка гувернанток в Єпархіальних жіночих училищах / А.В. Бардінов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 116-123
6206. Барський, В. Освіта у споживчому "кошику" : 5 жовтня День працівників освіти. / В. Барський //Урядовий кур'єр . - 2003. - №185 (3 жовтня). - С. 8.
6207. Бартошко, С. Зв'язок поколінь: Михайло Драгоманов - Наталя Драгоманова / С. Бартошко //Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 66-67
6208. Басіладзе, Н. В.О.Сухомлинський про підходи до виховання учнів / Н. Басіладзе // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 34-35.
6209. Батьківська педагогіка та проблеми сімейного виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Освіта. - 2003.-N33(16-23 липня). - С.7.
6210. Береговой, Я. А. Станислав Теофилович Шацкий: (К 125-летию со дня рождения) / Я.А. Береговой // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 178-197
6211. Березівська, Л. Ідеї В.О.Сухомлинського і Закон про школу 1959 р. / Л. Березівська // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 9-12
6212. Березівська, Л. Проблема реформування шкільної освіти у працях українських педагогів 1917-1919 рр. / Л. Березівська // Історія в школі. - 2003. - N4. - С. 10-12
6213. Березівська, Л. Українські вчені-методисти: Олександр Романович Мазуркевич (1913-1995) / Л. Березівська // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 59-61
6214. Бех В, В. І політика має бути на добру долю педагогікою : інноваційний потенціал Михайла Драгоманова у дзеркалі розбудови української державності / В. Бех В // Освіта. - 2003. - № : 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 4
6215. Библюк , М. Прихована програма школи В.Сухомлинського : нетрадиційний погляд / М. Библюк // Шкільний світ. - 2003. - №41. - С.3-7.
6216. Благова, Т. Музично-естетичне виховання у початкових народних училищах (друга половина 19- початок 20 століття) / Т. Благова // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 62-64
6217. Благова, Т. О. Виховання засобами образотворчого мистецтва у початкових народних училищах другої половини 19 - на початку 20 століття / Т.О. Благова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 101-108
6218. Богуш, А. Витоки виховання мовної особистості вчителя у спадщині В.О.Сухомлинського / А. Богуш // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 12-14
6219. Бойчук, О. Система педагогічної освіти в Україні в 1917-1941 роках / О. Бойчук // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 73-77
6220. Бондар, В. Незабутній Олександр : (Пам'яті О.Лупейка) / В. Бондар // Освіта. - 2003. - №58(17-24 грудня). - С. 11
6221. Бондаренко, Т. Проблеми підготовки дітей до школи в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки / Т. Бондаренко // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 70-73
6222. Борисенко, В. Піднесення революційного руху українських учителів 1905 р. / В. Борисенко //газ.Історія Украіїни. - 2003. - №41. - С. 12-14.
6223. Борисова, З. Антон Макаренко - засновник новаторської педагогіки / З. Борисова // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 6-7.
6224. Боровик, А. М. Українізація загальноосвітньої школи: перші кроки (1917-1920рр.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів : Черніг обереги, 2003. - 270 с. - Бібліогр.: с. 245-270.
6225. Бугайко Т. Ф. (1898-1972) : Портрет // Українська мова і література в школі. - 2003. - N4. - С. 1
6226. Будак, В. Складова успіху Миколаївського державного університету / В. Будак // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 22-23
6227. Бурда, І. Інститут народного представництва у Російській імперії на початку ХХ ст. (З історії розвитку) / І. Бурда // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 70-72.
6228. Вітвицька, С. С. Культура вчителя в системі педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського / С.С. Вітвицька // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 24-30
6229. Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) : Портрет // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 1
6230. Василь Сухомлинський: школа - це духовна колиска народу : до 85-річчя від дня народження //Освіта України. - 2003. - № : 76, (10жовтня). - С. 2-3,6
6231. Вашуленко, М. Літературна творчість В.О.Сухомлинського в нових підручниках для початкової школи / М. Вашуленко // Початкова школа. - 2003. - N9. - С. 3-5
6232. Ващенко Г. Героїзм / Ващенко Г. // Освіта. - 2003.-N16(2-9 квітня). - С.3.
6233. Видатний національний педагог Григорій Ващенко : збірник матеріалів до 125-річчя від дня народження / Всеукраїнське Пед. Тов-во ім. Г. Ващенка ; Авт.-упоряд., науков. ред. А.Г. Погрібний. - Київ, 2003. - 64 с.
6234. Висоцький, А. Шлях, яким іде до людей освіта : проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / А. Висоцький // Освіта. - 2003. - № : 44, ( 24 вересня - 1 жовтня). - С. 9
6235. Вишневський, О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Вишневський ; М-во освіти і науки України. - Дрогобич : Коло, 2003. - 528 с. - У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання, нові підходи до до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на новітні технології діяльності вчителя і виховника. Читач знайде тут також оцінку деяких чинників виховання. відомості, що стосуються етнопсихологічних аспектів нашої сучасної педагогіки, тощо.
6236. Водотика, С. Г. Використання мемуарів на уроках історії: Херсонщина 1900-1921 pp. у спогадах наших земляків / С.Г. Водотика, Т.С. Водотика // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 31-45. - Библиогр. в конце ст.
6237. Войналович, В. А. Духовні навчальні заклади України (друга половина 40-х - перша половина 60-х рр. 20 ст.) / В.А. Войналович // Український історичний журнал. - 2003. - N2. - С. 24-38
6238. Волинка Г. Подвійне громадянство людини у світах природи і свободи : матеріали Перших Міжнародних драгоманівських читань / Г. Волинка // Освіта. - 2003. - № 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 5
6239. Володченко, Ж.. Художньо-просвітницька діяльність учнів Гімназії вищих наук князя Безбородьбка / Ж. Володченко // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин : НДПУ , 2003. - С. 108-117
6240. Волошина, В. В. Елементи українського фольклору у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / В.В. Волошина // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 163-169
6241. Волошина, В. В. Контекстуальні синоніми у публіцистичній спадщині В.О. Сухомлинського / В.В. Волошина // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 67-69
6242. Волошина, В. Контекстуальні синоніми у публіцистичній спадщині В.О.Сухомлинського / В. Волошина // Українська мова і література в школі. - 2003. - N5. - С. 51-54
6243. Волошина, В. Народний педагог Т.Г.Лубенець / В. Волошина // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 52-54
6244. Волошина, Н. Й. Перший в Україні доктор педагогічних наук з методики літератури: До 90-річчя з дня народження Мазуркевича О.Р. / Н.Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 1
6245. Г.Г. Ващенко і вітчизняна педагогіка (До 125-річчя від дня народження) // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 68-69.
6246. Гаврутенко, С. М. С.О. Сухомлинський про виховання справжньої людини / С.М. Гаврутенко //Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 62-63
6247. Гажаман, Н. Вірна любов до дітей : Януш Корчак (Бібліографічний компас) / Н. Гажаман //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 197-198
6248. Гайда, І. Активність дітей і молоді в корчаківських будинках сиріт / І. Гайда // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 231-236.
6249. Галенко, О. Історико-культурна спадщина кримських татар і проблеми гуманітарної політики в Україні / О. Галенко // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 113-117
6250. Гаміна, Т. С. Історія педагогіки : [ Навч.-метод. посібник : В2 ч. / Т.С. Гаміна, А.Б. Рацул, А.Л. Турчак]. - Кіроворад : ПВЦ ТОВ 2Імекс ЛТД", 2003. Ч. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. Ред. А.Б. Рацул. - 129, с.
6251. Ганкевич, В. Ю. Джадидизм - видатне досягнення кримськотатарського просвітництва / В.Ю. Ганкевич // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 118-123
6252. Гармаш, М. Багато званих, та мало вибраних... : Про народну вчительку Надію Коваленко / М. Гармаш // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 63-64
6253. Гартман, Е. В.О.Сухомлинський - класик педагогіки / Е. Гартман // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 18-19
6254. Гнатюк Д. Управління школою в умовах становлення інформаційного суспільства / Д.Гнатюк, О.Гах //Педагогічний пошук. - 2003. – N4(40). - С. 20-23.
6255. Геник, Л. І.Кузич-Березовський - історик і педагог: (До 100-річчя від дня народження) / Л. Геник //Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N9. - С. 43-46.
6256. Геник, Л. Митрополит Андрей Шептицький у боротьбі за український університет у Львові (початок 20 століття) / Л. Геник // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 18-20
6257. Гентош , О. Читаючи Григорія Ващенка... : до 125-річчя від дня народження / О. Гентош //Просвіта. - 2003. - № 9. - С. 6-7
6258. Герасименко, В. Співець людини, волі й України: (До 125-річчя укр. народознавця і педагога Григорія Ващенка) / В. Герасименко // Народна творчість та етнографія. - 2003. - N5/6 . - С. 47-50.
6259. Гергуль, С. Проблема самоосвіти вчителя в історії педагогічної думки / С. Гергуль // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 56-58
6260. Гнізділова, О. Зміст громадсько-просвітницької діяльності В.Г. Короленка кінця ХІХ ст. / О. Гнізділова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 111-114
6261. Год, Б. В. Ідеї виховання у ренесансних утопіях 16-17 століть / Б.В. Год // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 38-44
6262. Год, Б. В. Педагогічна думка доби европейського Відродження ( XV-XVI ст): Люди та ідеї : навчальний посібник-практикум. Ч. 1. П'єр Паоло Верджеріо. Маттео Пальмієрі. Леон Батіста Альберті. Еразм Роттердамський. Хуан Луїс Вівес. Станіслав Оріховський. Мішель Монтень. Гуманістичні школи Італії XV століття / Б.В. Год ; М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2003. - 204 с.
6263. Головко, М. В. Науково-педагогічні погляди представників Києво-Могилянської академії і їх вплив на розвиток науки й освіти у XVII-XVIII ст. / М.В. Головко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 129-139.
6264. Горбачук , І. На сторожі рідного слова : матеріали Перших Міжнародних драгоманівських читань / І. Горбачук // Освіта. - 2003. - № : 44, ( 24 вересня - 1 жовтня). - С. 9
6265. Горбенко, С. Розвиток музичної освіти і виховання в Україні в контесті гуманістичної спрямованості (історичний аспект) / С. Горбенко // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 38-42
6266. Городиська, В. Сакральне мистецтво як чинник естетичного виховання учнів на західноукраїнських землях ( кінець 19 - початок 20 ст.) / В. Городиська // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 75-78
6267. Грабовська, Г. Проблема розвитку освіти України у період 1917-1921 рр. / Г. Грабовська, М. Кравчук // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 70-72.
6268. Гроза, Є. П. Щиросердне слово про колегу-професора Засенко Наталію Федорівну до ювілею / Є. П. Гроза // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 155-158.
6269. Громадсько-педагогічний рух: історична хроніка, або біографія одного проекту // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 27-29
6270. Гуменюк, Г. Краєзнавство в українських гімназіях Галичини ( початок 20 ст.) / Г. Гуменюк // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 46-50
6271. Гуменюк, Г. Краєзнавство в українських гімназіях Галичини (початок ХХ ст.) / Г. Гуменюк // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 46-50
6272. Дічек, Н. Григорій Ващенко як історик педагогіки / Н. Дічек // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 47-51
6273. Дічек, Н. П. Діалог етичних дискурсів: повчальність у спадщині В.О.Сухомлинського як продовження культурної традиції : до 85-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського / Н.П. Дічек //Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 31-40
6274. Данилевська, О. Українізація освіти як основний напрям мовної політики доби Української революції (1917-1920) / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 146-154
6275. Даниленко, В. М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду / В.М. Даниленко, М.М. Кузьменко // Український історичний журнал : Науковий журнал. - 2003. - N5. - С. 145-155.
6276. Даниленко, В. Школа академіків (зі ст. "Колегія Павла Галагана") / В. Даниленко, В. Тригубенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N5. - С. 60-61
6277. Де, О. Спогади про Григорія Ващенка / О. Де // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N2/3. - С. 149.
6278. Дейниченко, Л. Питання теоретичної підготовки студентів вищих педагогічних закладів до природоохоронної роботи в школі ( 50-80-ті роки 20 ст.) / Л. Дейниченко // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 70-72
6279. Дем'яненко, Н. Персоналії в історії становлення професійно-педагогічної підготовки Київського класичного університету / Н. Дем'яненко // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 53-55
6280. Димитрієв, А. С. Загальна характеристика розвитку теорії внутрішкільного управління в Україні у 90-ті роки XX століття / А.С. Димитрієв // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 96-102.
6281. Димитрієв, А. С. Розвиток теорії внутрішкільного управління в Україні у 50-ті роки ХХ століття / А.С. Димитрієв // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 64-70
6282. До 25-річчя факультету ( Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка) //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 4. – С. 37,41.
6283. Добош, О. Поступ національного дошкілля на Закарпатті: ретроспективний аспект / О. Добош //Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9. - С. 142-147
6284. Добровольська, В. А. Викладання предметів художньо-мистецького циклу в жіночих навчальних закладах Півдня України на початку 20 століття / В.А. Добровольська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 18-23.
6285. Добрянський Б. Його гаслом було: "служіння богові та Україні" : до 125-ліття від дня народження професора Григорія Ващенка / Добрянський Б. // газ.Українська мова та література. - 2003.-N11. - С.17-18.
6286. Долинська , Л. Варіант щастя для кожного : психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку / Л. Долинська // Освіта. - 2003. - №: 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 10
6287. Дробот, І. Ідейні орієнтації як соціальна перспектива : матеріали Перших міжнародних драгоманівських читань / І. Дробот // Освіта. - 2003. - №: 44, (24 вересня - 1 жовтня). - С. 4
6288. Жадько В. Дорога з Маслівки : (Про акад. АН вищої школи України В.К.Майбороду) / Жадько В. //Освіта. - 2003.-N26(4-11 червня). - С.12-13.
6289. Журавський, В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні : монографія / В.С. Журавський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Ін-т вищ. освіти АПН України. - Київ : Ін Юре , 2003. - 416 с.
6290. Завальнюк, О. М. Кам'янець-Подільський державний університет (1918-2002 рр.) : іст. нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. - 107 с. - Бібліогр.: с. 69-106.
6291. Завальнюк, О. М. Український класичний університет у Кам'янці-Подільському: заснування, структура, характер і досвід функціонування (1918-1921) / О. М. Завальнюк // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 76-79
6292. Завгородня, Т. З історії організації проведення педагогічної практики майбутніх педагогів в Укрїні (30-ті роки XX ст.) / Т. Завгородня // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 135-142
6293. Коваленко О. „Країна знань” Чернігівського педагогічного: АПН – університет – ліцей /О.Коваленко // Освіта України. – 2003. – № 96, 23 груд. – С.3.
6294. Зайченко, Н. І. Дещо про феномен креативності у науковій спадщині О.О. Потебні / Н.І. Зайченко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 106-110
6295. Зарецька, А. Погляди М.Пирогова на підготовку викладача вищої школи / А. Зарецька // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 53-55
6296. Здоровець, Т. Г. Оцінка Г. Ващенком інноваційних методів навчання / Т.Г. Здоровець // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 3-6
6297. Землянська, В. Становлення та розвиток гуманістичних ідей в історії вітчизняної педагогіки / В. Землянська // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 72-75
6298. Зубалій, М. Класифікація форм військово-патріотичного виховання учнів у творчості В.О.сухомлинського / М. Зубалій // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 94-97
6299. Зубалій, М. Никифор Григориїв - український громадсько-політичний діяч, соціаліст, патріот / М. Зубалій, В. Зубалій // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 7-10
6300. І спокій нам навіть не сниться... : з досвіду становлення приватних загальноосвітніх шкіл в Україні / Народна українська академія ; Ред. В.І. Астахова. - Харків : НУА, 2003. - 200 с.
6301. Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліографічний покажчик. Вип. 2 / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Ред. Є.К. Бабич, Упоряд. Л.І. Ніколюк, Л.О. Пономаренко, Л.Н. Штома. - (Академіки АПН України). - Ніжин, 2003. - 47 с.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка