Педагогічна бібліографіяСторінка38/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА
5881. Білоконна, Н. І. Роль активних методів навчання в мовній підготовці майбутніх вчителів / Н.І. Білоконна // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 50-53
5882. Балицький, О. І. Підготовка майбутнього вчителя до позакласної виховної діяльності за допомогою "Технології підготовки дитячого свята" / О. І. Балицький // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 174-182
5883. Воробйова, Р. І. Талановитий керівник прекрасного вузу: Про ректора Ніжин. пед. ун-ту В.П.Яковця / Р.І. Воробйова // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал Товариства "Знання" України і Спілки журналістів України. - 2003. - N11/12. - С. 8-9.
5884. Дудко, Л. А. Модель конкурентоспроможного спеціаліста за умов ринкової економіки / Л.А. Дудко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Редкол.: М.П. Головко (голов. ред.) та ін. - Київ : Курс, 2003. - Вип. 4(23). - С. 133-139.
5885. Жигірь, В. І. До питання про формування педагогічних умінь / В.І. Жигірь // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 15-21.
5886. Журецький, Я. І. Питання удосконалення педагогічної практики студентів / Я. І. Журецький // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 50-57
5887. Кондрацька, Л. А. Діагностика епістемологічного мислення майбутнього вчителя мистецтва / Л.А. Кондрацька // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 43-56
5888. Кучерова, Н. В. Міф як фактор формування світоглядної позиції майбутнього вчителя / Н.В. Кучерова // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 64-69
5889. Лисевич, О. В. Формування культури майбутніх вчителів в контексті особистісно-орієнтованої освіти / О.В. Лисевич // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 26-29
5890. Лозовецька, В. Т. Концептуальні підходи до професійної підготовки фахівців виробництва / В. Т. Лозовецька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 65-76. - Бібліогр. в кінці ст..
5891. Лощенова, І. Ф. Значущість іншомовної соціокультурної компетенції у професійній підготовці майбутнього вчителя / І. Ф. Лощенова // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 165-174
5892. Пєхота, О. М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження сучасних педагогічних технологій у майбутній професійній діяльності / О. М. Пєхота // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 38-50
5893. Пальшкова, І. О. Методологічні засади вивчення проблеми професійно-педагогічної діяльності в системі вищої педагогічної освіти / І.О. Пальшкова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 12-19
5894. Поліщук, Є. П. Проблема сутність мистецтва в теоретичній підготовці вчителя художньої культури / Є.П. Поліщук // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 224-228.
5895. Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.) та ін.; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. Освіти.- Київ - Вип. 34. 2003. - 298 с.
5896. Руденко, В. Ю. Усний журнал як вид роботи з навчального курсу "Вступ до педагогічної професії" / В.Ю. Руденко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 112-114
5897. Терещенко, Н. В. Реалізація індивідуального підходу в діяльності педагога-хореографа / Н.В. Терещенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 329-332.
5898. Титаренко, В. П. Наш творчий доробок : альбом фотоілюстрацій: До 25 річниці пед.-індустр. фак-ту Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка / В.П. Титаренко, М.М. Ніколаєв. - Полтава, 2003. - 125 с.
5899. Храбан, А. А. Методика оцінки розвитку професійного рівня фахівців / А.А. Храбан // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 103-117.
5900. Щербина, С. М. Задачний підхід та принцип рольової перспективи в педагогічному процесі - основа активізації професійної позиції студентів / С.М. Щербина // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 45-49
5901. Яковець, Н. І. Педевтологія як важлива частина сучасних педагогічних наук : ( зарубіжна практика ) / Н.І. Яковець, А.В. Василюк // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 164-173. - (Педевтологія - наука про підготовку і професійний розвиток педагогічних працівників).

Див. 5062, 5115, 5128, 5183, 5220, 5308, 5309, 5443.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

5902. Авдєєва, І. М. Методика оцінки надситуативного сприйняття у педагогів / І.М. Авдєєва, І.А. Закір'янова // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N2. - С. 106-111
5903. Авдіянц, Г. Курс "Історія соціальної роботи" і духовне становлення майбутнього педагога / Г. Авдіянц // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 55-56
5904. Авраменко, К. Б. До проблеми визначення сутності методичної підготовки вчителів початкових класів у системі вищої педагогічної освіти / К. Б. Авраменко // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 271-281
5905. Андрущенко В. "Ми маємо виплекати нового вчителя..." / Андрущенко В. // Освіта України. - 2003.-N44-45(17 червня). - С.6.
5906. Андрущенко В. "Ми повинні випускати конкурентоспроможного вчителя, готового до ринкових і демократичних перетворень, здатного жити і творити в інформаційному суспільстві": (Ректор НПУ ім.М.П.Драгоманова) / Андрущенко В. // Освіта . - 2003.-N22-23(21-28 травня). - С.2-3.
5907. Андрущенко, В. П. Виховай собі зміну : нова спільна акція НПУ ім. М.П. Драгоманова та Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика "Освіта" / В.П. Андрущенко // Освіта. - 2003. - №50 (5 - 12 листопада). - С. 1
5908. Дорофей В.Т. Основні проблеми виховної роботи серед студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова та шляхи її вдосконалення /В.Т.Дорофей //Вісник: Зб.наук. ст. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.,2003. – Вип. 5. – С.102-105.
5909. Басанець, Л. В. Техніка рисунка і її роль у підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Л.В. Басанець // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 238-241.
5910. Берестова, А. А. Професійна спрямованість у підготовці майбутніх фахівців / А.А. Берестова //Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 123-129.
5911. Бобрицька, В. Здоров'я в ієрархії цінностей майбутніх учителів / В. Бобрицька // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 66-69
5912. Бойко, А. М. Модернізація підготовки вчителя: єдність теорії і практики / А.М. Бойко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 12-22
5913. Бойчук, П. М. Підготовка майбутнього вчителя: Правничо-професійний аспект / П. Бойчук, А. Смолюк ; Наук.-метод. центр "Волин. академ. дім". - Луцьк : Волин. обласна друк., 2003. - 126 с. - Бібліогр.: с. 113-124 (293 назви).
5914. Бондаренко, Н. Підготовка фахівців із соціальної роботи з користувачами психіатричних служб / Н. Бондаренко // Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. - 2003. - N1. - С. 130-135
5915. Борисенко, Л. Подолання стереотипів мислення як умова самоактуалізації особистості майбутніх викладачів економіки / Л. Борисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 178-184.
5916. Борисова, Т. В. Театральні жести і рухи у хоровому виконавстві як засіб підвищення ефективності підготовки студентів до керівництва музично-драматичною діяльністю школярів / Т.В. Борисова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 68-72.
5917. Брилін, Е.Б. Комплексний підхід у формуванні творчої особистості вчителя музики / Е.Б. Брилін // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 77-83.
5918. Бугрій, О. Підготовка майбутнього вчителя до творчої діяльності / О. Бугрій // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 62-69.
5919. Будак, С. В. Підготовка майбутніх вчителів до навчання іноземної мови учнів початкових класів / С. В. Будак // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 86-92
5920. Бузова, О. Педагогічна інтерпретація художньої культури в змісті музичної підготовки майбутніх учителів музики / О. Бузова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 61-64.
5921. Буряк, В. Формування педагогічного мислення / В. Буряк // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 38-40
5922. Величко, С. Практика з шкільного фізичного експерименту як чинник професійної підготовки молодого вчителя фізики / С. Величко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 134-139.
5923. Гафіяк, А. Використання комп'ютерного посібника в навчальному процесі / А. Гафіяк // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 46-47
5924. Гнилуша, Н. Комп'ютерне моделювання в системі еколого-краєзнавчої освіти майбутнього вчителя / Н. Гнилуша // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 28-30
5925. Горбунова, А. М. Творчий потенціал як чинник трансформації підготовки студента у вищому навчальному закладі в соціальну активність молодого спеціаліста. / А.М. Горбунова, Е.Г. Полатай // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 212-219
5926. Грибенко, Г. Є. Творча атмосфера як важлива складова підготовки творчого вчителя / Г.Є. Грибенко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 85-91
5927. Гуз, Н. Г. Специфіка методичної підготовки майбутнього вчителя музики в інструментальному класі / Н.Г. Гуз // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 43-48
5928. Донець, З. Ф. Нові проблеми культурознавчого змісту освіти як засоби формування у студентів нового менталітету / З.Ф. Донець // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 148-156.
5929. Дубасенюк, О. А. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності / Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир: ЖДПУ, 2003. - 191, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд.
5930. Економова, Е. К. Педагогічні умови професійної підготовки студентів-вокалістів до сумісної діяльності з концертмейстером / Е.К. Економова // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 87-91
5931. Зінченко, В. Підготовка фахівців дошкільних закладів у світлі вимог Державної програми "Вчитель" / В. Зінченко // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 50-52
5932. Загоруй, Р. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення математики / Р. Загоруй // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 143-149
5933. Засоби і методи формування у майбутніх учителів потреби в заняттях фізичними вправами у позааудиторний час : методичні рекомендації / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. П.І. Щербак, В.Ю. Кузьменко. - Ніжин , 2003. - 16 с.
5934. Іваха, Т. Формування готовності студентів до організації позакласної роботи учнів як актуальна проблема середньої та вищої школи / Т. Іваха // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 99-103
5935. Ікуніна, З. Інтелектуальна підготовка спеціаліста / З. Ікуніна // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 38-40
5936. Карабінович, Л. Підготовка наукових кадрів у вищих педагогічних закладах України (1945-1960 рр.) / Л. Карабінович // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 147-154
5937. Карапузова, І. Роль консультації в системі професійної підготовки студентів / І. Карапузова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 165-167
5938. Киричук, О. Професійно-прикладна спрямованість вивчення педагогічного краєзнавства майбутніми вчителями / О. Киричук, Т. Мандрикіна // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 59-62
5939. Кловак, Г. Зміст і форми підготовки вчителя-дослідника в умовах педагогічного університету / Г. Кловак // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 46-49.
5940. Ковальова, О. Роль самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу історії педагогіки / О. Ковальова // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 45-47
5941. Кондрацька, Л. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів мистецтва / Л. Кондрацька // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 7-11.
5942. Кравченко, Р. В. Спецкурси у фаховій підготовці майбутнього вчителя / Р.В. Кравченко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава: АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 200-207
5943. Кравченко, Ю. М. Масив педагогічної інформації для активізації психолого-педагогічної підготовки студентів / Ю.М. Кравченко, В.К. Марігодов // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К.М. Левківський, В.І. Бондар, М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 27-32.
5944. Кремень В. Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання : доповідь на семінарі нач. управлінь освіти і науки Автономної республіки Крим / Кремень В. // Освіта . - 2003. - N24-25(28 травня-4 червня). - С.2-4.
5945. Кремень В. Підвищення ефективності вищої освіти як дійового чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство: доп. на підсумковій колегії МОН України (27 лют. 2004 р./ В. Кремень // Вища школа. - 2003. – N6. - С. 3-23.
5946. Кузь, В. Готуємо вчителя для школи нового покоління / В. Кузь // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 10-13.
5947. Кулініч, Л. Інтегроване навчання мистецтв у підготовці майбутніх художників-педагогів / Л. Кулініч // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 11-14.
5948. Культура і вчитель : збірник науково-методичних праць / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; Авт. кол. А.Б. Щербо (кер.) та ін., Відп. ред. Д.М. Джола. - Вінниця, 2003. - 287 с.
5949. Курок, В. П. Аналіз структури діяльності вчителя в умовах реформування вищої освіти / В.П. Курок // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 19-26.
5950. Кучерова, Н. Формування поліідентичності як компонента світоглядної позиції майбутнього вчителя: (На матеріалі художніх образів паралельної міфології) / Н. Кучерова // Початкова школа. - 2003. - N7. - С. 57-59
5951. Лимаренко, Л. І. Сучасні вимоги до підготовки вчителя художньої культури / Л.І. Лимаренко //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 278-283.
5952. Лисакова, І. В. Теоретичні аспекти формування професіоналізму майбутнього музиканта-педагога / І.В. Лисакова // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 56-63
5953. Лозинко, А. П. Особистість майбутнього вчителя як головна мета вищої педагогічної освіти / А.П. Лозинко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 8-10
5954. Макаренко, Л. Л. Інформаційні технології в професійній підготовці вчителя початкової школи : навчальна програма спецпрактикуму для студ. спец. "Початкове навчання" / Л. Л. Макаренко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - 26 с.
5955. Марченко, В. Вивчення впливу біоритмів на працездатність людини у системі підготовки сучасного вчителя / В. Марченко, І. Царенко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 156-159.
5956. Марченко, Г. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до екологічного виховання учнів / Г. Марченко // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 33-35
5957. Матвієнко, О. В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі : посібник / О.В. Матвієнко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: Стилос, 2003. - 124 с.
5958. Мачушник, О. Л. Розвиток пізнавальної активності студентів-психологів в процесі професійної підготовки / О.Л. Мачушник // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 34-36
5959. Моісеєнко, Л. Л. Проблеми навчання та підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності у педагогічних ВНЗ / Л.Л. Моісеєнко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 291-294.
5960. Музиченко, Л. Самовизначення і професійне середовище / Л. Музиченко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2003. - N2. - С. 112-119
5961. Мукатаєва, Я. В. Особливості професійного становлення і розвитку вчителя іноземної мови / Я. В. Мукатаєва // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 137-142
5962. Ніжніченко, Д. Формування фізичної культури особистості студента засобами атлетичної гімнастики / Д. Ніжніченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 149-152
5963. Науково-організаційні проблеми ступеневої професійної підготовки педагогів : спільне засідання Президії АПН України та вченої Ради Тернопільського ун-ту // Освіта України. - 2003.-N40-41(3 червня). - С.2-4.
5964. Нор, К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасних освітніх технологій / К. Нор // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 19-25.
5965. Онкович, Г. Формування професійної компетентності педагогів засобами галузевої періодики / Г. Онкович, А. Онкович // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 68-73
5966. Орлов, В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: Теорія і технологія : монографія / В.Ф. Орлов ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ : Наукова думка, 2003. - 262 с.
5967. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра зі спеціальності 6.010100 "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика" : напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта": ГСВО МОН 002-02 / М-во освіти і науки України. - Вид. офіц., Введ. вперше. - (Галузевий стандарт вищої освіти). - Київ : [б. и.], 2003. - 73 с.
5968. Підготовка майбутнього вчителя до впровадженя педагогічних технологий : навчальний посібник / За ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти . - Київ: А.С.К., 2003. - 240 с.
5969. Падалка, Г. Культурологічна освіта майбутніх вчителів / Г. Падалка // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 63
5970. Пащенко, М. І. Методика роботи з батьками ( матеріали до спеціалізованого курсу для студентів) / М.І. Пащенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N9. - С. 53-63
5971. Побірченко, Н. Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти / Н. Побірченко // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 3-5
5972. Половіна, О. Олімпіада майбутніх педагогів. / О. Половіна // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 27.
5973. Полякова, Г. М. Вивчення мистецьких традицій у системі підготовки вчителів культурологічних дисциплін / Г.М. Полякова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 303-306.
5974. Попович, Н. М. Роль естетичної оцінної діяльності у формуванні музиканта-виконавця / Н.М. Попович // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 43-48.
5975. Прибора, Н. А. Формування професійної майстерності майбутнього вчителя хімії по розвитку пізнавальних інтересів учнів / Н.А. Прибора // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 108-109
5976. Прийма, С. Логіко-теоретична основа модельно-символічної технології у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики / С. Прийма // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 51-55.
5977. Проблеми трудової і професійної підготовки : науково-методичний збірник. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т ; Укл. В.В. Стешенко. - Слов'янськ, 2003. - 205 с.
5978. Радчук, Г. К. Підготовка особистості майбутніх практичних психологів : із досвіду роботи кафедри практичної психології Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка / Г.К. Радчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N4. - С. 18-20.
5979. Рау, М. Подготовка сурдопедагогов-дошкольниц : хрестоматия / М. Рау, Ф. Рау // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 83-85.
5980. Реброва, О. Є. Феномен метафори у професійній підготовці студента-музиканта / О.Є. Реброва // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 80-87
5981. Рейзенкінд, Т. Комп'ютерне навчання в професійній підготовці вчителя музики / Т. Рейзенкінд // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 56-58
5982. Ремезюк, І. Реалізація принципу індивідуалізації навчання в підготовці студентів до викладання освітньої галузі "Технології" в початковій школі" / І. Ремезюк // Освіта. - 2003. - №54 (26 листопада - 3 грудня). - С. 12
5983. Рогаль, В. Г. Педагогічна спрямованість музично-виконавської діяльності майбутнього вчителя початкових класів / В.Г. Рогаль // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 72-78.
5984. Ростовська, Ю. О. Теоретичне обгрунтування критеріїв і показників сформованості професійних переконань майбутніх учителів / Ю.О. Ростовська // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 35-38
5985. Ростовський, О. Я. Теоретичні основи методики викладання музичної педагогіки майбутнім учителям музики / О.Я. Ростовський // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 18-21
5986. Савченко, О. Новий етап розвитку шкільної освіти і підготовка майбутнього вчителя / О. Савченко // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 2-6
5987. Семеног, О. Професійна компетенція майбутнього вчителя української мови та літератури: зміст і структура / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N4. - С. 2-5
5988. Семеріков, С. Методичні основи вивчення теми "Операційні системи" у підготовці майбутнього вчителя / С. Семеріков // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 44-45
5989. Семиног, О. М. Підготовка майбутнього вчителя-словесника: проблеми і досвід їх вирішення / О.М. Семиног // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 78-87.
5990. Середа, І. Педагогічна підготовка вчителя в сучасному університеті / І. Середа // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 27-32.
5991. Сидоренко, Т. Д. Педагогічна спрямованість особистості як основа формування педагогічної культури майбутнього вчителя / Т.Д. Сидоренко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 282-287
5992. Сингаївський, Д. Підвищення творчого художньо-технічного потенціалу майбутніх учителів трудового навчання / Д. Сингаївський // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 37-42
5993. Соколова, О. В. Форми й методи інтегрованого пізнання мистецтва / О.В. Соколова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 88-94.
5994. Соловйова, Н. Формування методичної творчості на практичних заняттях з методики викладання іноземної мови / Н. Соловйова // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 31-33
5995. Сопільняк, М. Особливості закладів культури і мистецтва у формуванні професійних якостей майбутніх художників-майстрів / М. Сопільняк // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 36-38
5996. Столітенко, Є. Система підготовки вчителів фізичної культури до викладання футболу в школі / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 17
5997. Суровцева, Р. Розвиток індивідуального стилю діяльності як умова інноваційної підготовки майбутнього вчителя / Р. Суровцева // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 82-84
5998. Таранцева, О. Класичний танець - основа хореографії підготовки майбутніх учителів / О. Таранцева // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 158-162
5999. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол.: О.Г. Мороз (голова), Н.В. Гузій (відп. ред.), В.І. Бондар та ін. - Київ : НПУ, 2003. - 294 с.
6000. Теплицький, І. З досвіду використання Вільного програмного забезпечення у підготовці майбутнього вчителя / І. Теплицький, С. Семеріков // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 40-41
6001. Терехова, В. А. Підготовка студентів-філологів до роботи в школах нового типу / В.А. Терехова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 94-100.
6002. Тимошенко, А. Місце дитячих художніх експозицій у професійній практиці вчителя / А. Тимошенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 162-165
6003. Тимошенко-Гуральник, Н. П. Теоретичні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутнього викладача музики / Н.П. Тимошенко-Гуральник, Ю.М. Найда // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 17-23
6004. Тимченко, В. Г. Структурні підходи до професійного самовизначення та становлення особистості майбутнього вчителя / В.Г. Тимченко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 154-155
6005. Тихонова, Т. В. Теоретична модель процесу професійного саморозвитку майбутнього вчителя / Т. В. Тихонова // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 74-81
6006. Тихонова, Т. Особливості вивчення курсу "Освітні технології" майбутніми вчителями інформатики / Т. Тихонова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 47-53.
6007. Тушева, В. В. Загальнокультурна спрямованість процесів перебудови вищої школи / В.В. Тушева // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 100-106.
6008. Усатий, В. Готуємо фахівця-професіонала: Організація початкової освіти / В. Усатий // Початкова школа. - 2003. - N8. - С. 59-60
6009. Федорченко, В. Н. Оновлення змісту професійного навчання фахівців туристичного профілю / В.Н. Федорченко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 39-44
6010. Федорчук, В. В. Значення рефлексії у підготовці майбутніх педагогів до професійно-творчої самореалізації / В.В. Федорчук // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 107-113.
6011. Харченко, П. В. Творче самовираження майбутнього педагога-музиканта в процесі його професійної підготовки / П.В. Харченко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 113-120.
6012. Хлистун, І. Позааудиторна народознавча робота у фаховій підготовці вчителя-філолога / І. Хлистун // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 35-36
6013. Хобзей, П. Нова місія вчителя : професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах змін / П. Хобзей // Управління освітою. - 2003. - № : 18. - С. 10-11
6014. Хоружа, Л. Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Б.в., 2003. - 318, [1] с. - Бібліогр.: с. 271-295 (289 назв).
6015. Чернишова, Є. Стан підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів основ знань щодо здоров'я та безпеки життєдіяльності / Є. Чернишова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 8-10.
6016. Шапошнікова, І. Проблеми технологічності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи / І. Шапошнікова // Школа першого ступеня: Теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 148-157.
6017. Шарко, В. Набуття досвіду з формування понять - необхідний елемент методичної підготовки вчителів фізики / В. Шарко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 194-200.
6018. Шевнюк, О. Культурологічна освіта майбутнього вчителя / О. Шевнюк // Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 2-6
6019. Шевнюк, О. Л. Структура і функції культурологічної освіти майбутнього вчителя / О.Л. Шевнюк // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 80-89
6020. Шевнюк, О. Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: Теорія і практика : монография / О.Л. Шевнюк ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : [б. и.], 2003. - 232 с.
6021. Шевнюк, О. Л. Система культурологічної освіти майбутнього вчителя у вищій школі : навчальна програма, методичні рекомендаціїї / О.Л. Шевнюк. - Київ, 2003. - 64 с.
6022. Шиман, О. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп'ютера як універсального засобу навчання / О.І. Шиман // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 143-151
6023. Шкурко, І. І. Естетичне виховання в системі професійно-педагогічної підготовки учителів України : (друга половина 40-х - 50-і роки XX сторіччя) / І.І. Шкурко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 197-199
6024. Шуляр, В. І. Підготовка майбутнього вчителя української літератури до впровадження сучасних педагогічних технологій: фахова складова / В. І. Шуляр // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 112-120
6025. Ягупець, Ю. І. Стан і вимоги підготовки майбутніх учителів трудового навчання до використання ТЗН у навчальному процесі / Ю.І. Ягупець // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 86-96.
6026. Яковель, Н. І. Про особливості врахування сучасного зарубіжного досвіду при визначенні завдань вищої школи у підготовці вчителів 21 ст. / Н.І. Яковель // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 145-148
6027. Янцур, М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до аналізу професій з метою профорієнтації учнівської молоді / М. Янцур // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 42-48
6028. Янчук, Н. Роль ситуативно-творчих завдань у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників / Н. Янчук // Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 54-57
6029. Ярошенко О. Як удосконалити методичну підготовку майбутнього вчителя? / Ярошенко О.; НПУ ім.М.П.Драгоманова, Левшин М. // Освіта . - 2003.-N4-5(22-29 січня). - С.9.

Див. 1062, 3015, 5096, 5225, 5229, 5230, 5293, 5235, 5239, 5242, 5249, 5257, 5260, 5261, 5262, 5269, 5270, 5271, 5278, 5280, 5283, 5288, 5290, 5291, 5293, 5294, 5296, 5299, 5301, 5314, 5358, 5378, 5383, 5400, 5401, 5409, 5421, 5424, 5456, 5467, 5477, 5490, 5526, 5534, 5554, 5559, 5560, 5590, 5592, 5594, 5609, 5641, 5648, 5660, 5694, 5714, 5725, 5728, 5729, 5739, 5740, 5781, 5790, 5793, 5794, 5813, 5851, 5882, 6118, 6158, 6341, 6363, 6862, 6871.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка