Педагогічна бібліографія


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯСторінка36/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   53

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

5615. Brown, R. A syllabus for the interactive stage? / R. Brown // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 36-38
5616. Wright, A. Some notes on giving talks at conferences / A. Wright // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 29-30
5617. Авдєєнко, А. П. Інтенсифікація і підвищення ефективності лекційних занять / А.П. Авдєєнко, Л.В. Дементій, Г.Л. Юсіна // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 20-25.
5618. Авдєєнко, А. П. Організація самостійної роботи студентів / А.П. Авдєєнко, Л.В. Дементій //Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 246-250.
5619. Алєксєєнко, Т. А. Критерії свободи творчого розвитку системи професійної підготовки спеціалістів / Т.А. Алєксєєнко // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 9-17
5620. Анализ коммуникативных потребностей специалистов и определение целей курса обучения чтению иноязычных патентных документов / Т.Г. Клепикова // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 33-35
5621. Андрейко, О. І. Формування музично-ігрових рухів скрипаля / О.І. Андрейко // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 102-107
5622. Астаф'єва, О. Інформатизація та комп'ютеризація в гуманітарній освіті / О. Астаф'єва // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 108-114
5623. Бєлікова, Н. Студенти і релігія. Опитування у вищих навчальних закладах Донецька / Н. Бєлікова, О. Бєліков // Людина і світ. - 2003. - N5. - С. 14-17
5624. Бігич, О. Б. Підготовка студентів до формування у молодших школярів мовленнєвої компетенції в іншомовному аудіюванні / О.Б. Бігич // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 31-37
5625. Білоус, О. С. Формування творчої активності студентів у системі вивчення предметів музичного циклу / О.С. Білоус // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 64-70
5626. Баб'як, Ж. Технології діагностування готовності педагогів до соціально-виховної роботи зі студентами / Ж. Баб'як // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 19-23
5627. Бабешко, О. Вплив особистої фізичної культури в системі цілісних орієнтацій студентів на формування здорового способу життя / О Бабешко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 161-166.
5628. Бабешко, О. Вплив особистої фізичної культури в системі ціннісних орієнтацій студентів на формування здорового способу життя [] / О. Бабешко // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 161-166
5629. Бадюк, О. Скажи, скільки мов ти знаєш?. (Модель підготовки муйбутніх учителів іноземної мови до викладання в ПТНЗ аграрного профілю) / О. Бадюк // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - N3. - С. 17-21
5630. Баранова, Г. М. Економічні аспекти методичної підготовки студентів / Г.М. Баранова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 232-238.
5631. Безугла, Л. І. Антиалкогольне виховання як фактор профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді / Л. І Безугла // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 47-56.
5632. Бендера, І. Наскрізне дипломне проектування - це робота на кінцевий результат / І. Бендера //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 129-134.
5633. Бистрюков, В. О. Про роль науково-методичного центру психічного і фізичного здоров'я, формування здорового способу життя студентів ВНЗ / В.О. Бистрюков, В.Ф. Щеколодкін // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 138-146.
5634. Бобрицька, В. І. Формування здорового способу життя майбутніх учителів з позиції гуманістичної парадигми освіти / В.І. Бобрицька // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 151-159
5635. Бобрицька, В. Культура відпочинку як складова здорового способу життя майбутнього педагога / В. Бобрицька // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 175-181
5636. Бондарук, С. Д. До проблем організації виховної роботи серед студентів при вивченні дисциплін соціально-гуманіт\арного циклу / С.Д. Бондарук // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 146-152.
5637. Бородулін, В. Т. Формування професійно значущих якостей у студентів музично-педагогічних факультетів в класі постановки голосу / В.Т. Бородулін // Теорія і методика мистецької освіти : Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 107-111
5638. Борщовецька, В. Д. Вправи для навчання англійської фахової лексики студентів-економістів / В.Д. Борщовецька // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 24-28
5639. Будянський, Д. В. Формування педагогічного артистизму майбутніх учителів-істориків при вивченні теми "Визвольна війна українського народу середини XVII століття" / Д.В. Будянський // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 123-132.
5640. Бушкова, В. Креативність нелінійного мислення у багатомовному та полікультурному навчальному просторі / В. Бушкова // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 120-125
5641. Василенко-Несіна, Н. А. Формування музично-творчих здібностей майбутнього вчителя музики / Н.А. Василенко-Несіна // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 96-102
5642. Вербець, В. В. Соціально-педагогічні проблеми формування потенціалу студентської молоді /В.В. Вербець // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 52-59
5643. Вдосконалення функцій сенсорних систем у процесі навчання студентів рухів різної координаційної структури /О.О.Приймаков, О.О.Довгич //Наукові записки.- К.: КМ Академія, 2003. – Т.22: у 3-х ч. Ч.2: Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки. – С.324-326.
5644. Виховання в контексті соціальної адаптації студенства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студ. в сучасних умовах, Харків, 7 листопада 2003 р. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, АПН України, Народна українська академія ; Відп. ред. В.І. Астахова. - (Освіта. Інтелігентність. Культура). - Харків, 2003. - 176 с.
5645. Вишневська, Л. Деякі аспекти методології толерантності / Л. Вишневська // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 43-45
5646. Внукова, І. П. Питання виховання особистості майбутнього вчителя / І.П. Внукова // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 9-15.
5647. Вовк, В. М. Значение преемственности для взаимосвязи средней и высшей школы в условиях непрерывного физического воспитания / В.М. Вовк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Гл. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2003. - N 13. - С. 88-96.

5648. Волкова, Н. П. Гра як активний метод підготовки майбутніх вчителів до педагогічної комунікації / Н.П. Волкова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 132-141.
5649. Володченко, А. О. Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді / А.О. Володченко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 9-10
5650. Волчанський, О. Вивчення властивостей теплових хвиль за допомогою термоелектричного ефекту / О. Волчанський // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 144-148.
5651. Вчи та навчайся! (З досвіду роботи кафедри методики викладання іноземних мов Житомирського держ. пед. університету ім. І.Франка) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - N3. - С. 31-34
5652. Габриэлян, О. А. Развитие и преподавание политической науки на Украине как индикатор демократизации образования / О.А. Габриэлян // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". – К.: Ай-Бі, 2003. - С. 679-690.
5653. Гавриленко, О. Ф. Профілактика наркоманії та СНІДу в середовищі студентської молоді [] / О. Ф. Гавриленко, Л. А. Степанова [и др.] // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 84-93
5654. Гарбар, Г. А. Поліфонія в системі музично-теоретичної освіти майбутніх фахівців соціокультурної сфери / Г.А. Гарбар // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 142-149.
5655. Гармата, О. М. Міждисциплінарний підхід до екологічної освіти майбутніх учителів / О.М. Гармата // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 71
5656. Гнатенко, С. А. Виховання громадянськості у навчально-виховному процесі вищої школи / С.А. Гнатенко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 150-156.
5657. Голобородько, Я. Ю. Освітня інтерпретація таврієзнавства у контексті національної педагогічної практики / Я.Ю. Голобородько // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 45-51
5658. Грачова, Т. М. Методичні форми і прийоми вивчення особливостей майстерності митця / Т.М. Грачова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 32-40. - Библиогр. в конце ст.
5659. Гризоглазова, Т. І. Формування навичок самостійної роботи студентів в класі фортепіано / Т.І. Гризоглазова // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 92-96
5660. Гриненко, І. Педагогічні умови формування творчого мислення майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-методичний аспект / І. Гриненко // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 149-155
5661. Грязнов, І. О. Формування моральних почуттів як важлива складова морального виховання майбутніх фахівців-прикордонників / І.О. Грязнов, В.С. Кушнір // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 156-162.
5662. Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство : науково-методичний збірник. Вип. 1 / Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Авт. науков. проекту С.О. Черепанова. - Дрогобич : Коло, 2003. - 192 с.
5663. Дзундза, А. І. Фізичне виховання - чинник всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця / А.І. Дзундза // Педагогіка,психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Гл. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2003. - N 13. - С. 9-14
5664. Дмитренко, П. В. Використання ТЗН в методичній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання / П.В. Дмитренко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 108-110
5665. Донченко, Т. Крок до інтегрованого навчання у педагогічних ВНЗ (дис. Пігур М.В. "Методичне осмислення зв"язків словотвору й синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу") / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 79
5666. Дорофей, В. Т. Основні проблеми виховної роботи серед студентів НПУ імені М.П. Драгоманова та шляхи її вдосконалення / В.Т. Дорофей, Л.М. Зайченко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 102-105
5667. Доценко, О. Розвивати методичний "смак" викладачів : Модульно-рейтингова технологія вивчення курсу "Ділова українська мова" / О. Доценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N6. - С. 93-98
5668. Дроздова, І. Формування навичок писемного мовлення російськомовних студентів технічних спеціальностей у процесі навчання / І. Дроздова // Українська мова і література в школі. - 2003. - N1. - С. 66-68
5669. Дубасенюк, О. А. Запобіжно- профілактична робота зі спеціальними групами молоді / О А Дубасенюк // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 173-179.
5670. Дудик, М. Комп'ютерне моделювання перколяційних явищ при вивченні курсу теоретичної фізики як засіб професійної педагогічної підготовки студентів педвузу / М. Дудик, С. Хазіна // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51, Ч. 2. - С. 148-152.
5671. Економова, Е. К. Співтворчість студента-вокаліста і концертмейстера в умовах концертного виступу та підготовки до нього / Е.К. Економова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 162-169.
5672. Єременко, О. В. Чуття ритму як основа музичного сприймання / О.В. Єременко // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 151-156
5673. Єрмоленко, С. Інноваційний підхід під час вивчення простого речення у ВНЗ / С. Єрмоленко //Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 58-60
5674. Женжера, С. Особливості застосування синергетичних підходів у дидактиці / С. Женжера //Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 62-67
5675. Жолткевич, Г. М. Технології штучного інтелекту в покращенні якості навчального процесу. / Г.М. Жолткевич, З.З. Зиман, В.В. Александров // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 207-212
5676. Жорнова, О. І. Інші субкультури як навчальний і життєвий досвід виховника і вихованця / О.І. Жорнова // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 215-222.
5677. Журавель, Г. П. Про особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів / Г.П. Журавель // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 48-54.
5678. Зайцева, І. Світло Терещенківської вулиці, або Формуючи майбутню інтелігенцію (Міжрегіональний гуманітарний інститут) / І. Зайцева // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 182-187
5679. Засоби діагностики якості вищої освіти : додаток Г. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня спеціаліст напряму підготовки 0502 "Менеджмент" спеціальності всіх спеціальностей. - Офіц. вид. - (Галузевий стандарт вищої освіти України). - Київ : [б. и.], 2003. - 27 с.
5680. Засядько, І. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами комп'ютерної техніки / І. Засядько // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51, Ч. 2. - С. 152-156.
5681. Зеленюк , О. В. Природні чинники як засіб оздоровлення студентів у процесі занять фізичним вихованням: аналогії до давньослов' янських вірувань [] / О. В. Зеленюк , А. В. Бикова, Н. А. Березюк, Т. П. Ігнатенко // Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2: Суспільні науки. - С. 320-322
5682. Зеленюк, О. В. Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів: міфи, реалії, перспективи / О.В. Зеленюк, В.В. Макареня // Наукові записки . - Київ : Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 2: Суспільні науки: Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки. - С. 313-315
5683. Зеленюк, О. В. Природні чинники як засіб оздоровлення студентів у процесі занять фізичним вихованням: аналогії до давньослов'янських вірувань / О.В. Зеленюк, А.В. Бикова, Н.А. Березюк //Наукові записки . - Київ : Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 2: Суспільні науки: Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки. - С. 320-322
5684. Іванов, В. Методика фізичної підготовки курсантів у військовому інституті / В. Іванов, О. Пивовар // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 47-50
5685. Ігнатюк, Н. А. Активізація розумової діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови / Н.А. Ігнатюк, Н.Д. Соловйова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 58-64
5686. Каверина, О. Г. Поетапне формування розумових дій на іноземній мові у студентів немовних ВНЗ / О.Г. Каверина // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 54-58
5687. Кавун, Т. А. "Український романс та його місце у виконавчому вихованні студента" / Т.А. Кавун // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 140-141
5688. Карченкова, М. В. Формування особистісних якостей майбутніх учителів фізичної культури засобами туризму / М.В. Карченкова, М.В. Волковський // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск: Педагогіка. - С. 69-71.
5689. Камінська І.О. Теоретичні основи процесу цілеспрямованого розвитку композиційних здібностей студентів /І.О.Камінська //Збірник наукових праць. Педагогічні науки /МОН України, Херсонський держ. пед. ун-т. – Херсон, 2003. – Вип. 33. – С.265-268.

5690. Клименко, О. В. З досвіду формування у студентів мотивації до складання позиції на ведення здорового, духовного способу життя / О. В. Клименко, Н. О. Проніна // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 157-161


5691. Клименко, О. В. З досвіду формування у студентства мотивації до складання позиції на ведення здорового, духовного способу життя / В КлименкоО, Н О Проніна // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 157-161.
5692. Клочко, О. В. Формування інформаційної культури студентів-аграріїв / О.В. Клочко // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 164-171
5693. Ковалевська, Т. П. Валеологічна та фізкультурна освіта студентів / Т.П. Ковалевська // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 181-185.
5694. Коваль, Л. Проблема дидактико-методичної підготовки майбутнього вчителя до впровадження сучасних технологій навчання в початковій школі / Л. Коваль // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 163-168.
5695. Козир, А. В. Педагогічні умови формування диригентсько-хорової майстерності у студентів вищих навчальних закладів / А.В. Козир // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: Логос, 2003. - Т. 50. - С. 68-75
5696. Коляда, М. Г. Інформаційна культура економіста в умовах ринкової економіки / М.Г. Коляда // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N2. - С. 73-80
5697. Комісарчук, М. Вплив духовної культури вчителя на педагогічну діяльність / М. Комісарчук // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 176-186.
5698. Кондратьєва, О. М. Організація корекції математичних знань студентів у процесі самостійної роботи / О.М. Кондратьєва // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 117-123
5699. Коновал, О. А. Основні положення інноваційної методики вивчення електромагнетизму в ВНЗ та СНЗ / О.А. Коновал // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 78-80.
5700. Копилов, О. М. Стан фізичної підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій Національного університету "Києво-Могилянська академія" [] / О. М. Копилов, А. М. Сотула // Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2: Суспільні науки. - С. 317-320
5701. Корогод, Н. П. Єдність освіти і виховання в процесі підготовки та формування особистості майбутнього фахівця / Н.П. Корогод // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 60-64.
5702. Корсак, К. Інтегрований курс "Основи сучасного природознавства" як засіб формування синергетичного світобачення студентів / К. Корсак // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 94-98
5703. Костюченко, Л. Соціально-психологічні особливості економічної освіти і виховання молоді / Л. Костюченко // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 27
5704. Кравченко, І. Засоби формування навчально-виховних груп військового закладу освіти / І. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 167-170
5705. Кравчук, О. Г. Методичні особливості розвитку емоційного слуху артистів бально-спортивного танцю / О.Г. Кравчук // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 77-86. - Библиогр. в конце ст.
5706. Кривошеєва, Г. Л. Спецкурс "Культура здоров'я" у валеологічному вихованні майбутніх педагогів / Г.Л. Кривошеєва // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 175-181.
5707. Кузнецова, О. А. Критичний стиль мислення як умова морального самовизначення студентів - майбутніх учителів / О.А. Кузнецова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 181-187.
5708. Кулага, С. М. Педагогічна реабілітація в системі методичної роботи щодо формування духовної культури особистості / С М Кулага, Н О Проніна // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 166-173.
5709. Курик, М. О. Актуальні питання організації правовиховної роботи серед студентської молоді вищих навчальних закладів / М. О Курик // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 38-47.
5710. Козак Л. Особистісно орієнтоване навчання : ретроспективний аналіз /Л.Козак //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. - №2. – С.113-117.
5711. Лізунов, П. П. Досвід і проблеми навчання інформатики у технічному вищому навчальному закладі / П.П. Лізунов // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 182-185
5712. Ліпіч, Л. М. З досвіду викладання соціології на нефахових факультетах / Л.М. Ліпіч // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Редкол.: М.П. Головко (голов. ред.) та ін. - Київ : Курс, 2003. - Вип. 3(22). - С. 163-168.
5713. Леонов, О. З. Фізичне виховання студентів із функціональними обмеженнями організму / О.З. Леонов // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 156-164.
5714. Лис, Н. Умови формування риторичної культури майбутніх учителів початкових класів / Н. Лис // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 169-176.
5715. Литвиненко, С. П. Організація навчання майбутніх вчителів іншомовного діалогічного спілкування з використанням фонограм і відеофонограм / С.П. Литвиненко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 62-66
5716. Логвіновський, А. Я. Удосконалення методики викладання дисциплін "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі" для фахівців сільськогосподарського виробництва" / А.Я. Логвіновський, Г.А. Чумаков, П.П. Лагода // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 284-287.
5717. Лосєва, Н. М. Евристична компонента у педагогічній діяльності викладачів вищого навчального закладу / Н.М. Лосєва // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 30-42.
5718. Луценко, І. О. Інтеграція комунікативної і лінгводидактичної підготовки в процесі вивчення студентами дисциплін лінгводидактичного циклу / І.О. Луценко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 19-20
5719. Любарська, О. М. Психологічні аспекти гендерного виховання студентів / О. М. Любарська // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки . - 2003. - С. 301-307
5720. Лябик, С. І. Ділова гра як інтенсивний метод навчання майбутніх менеджерів усному професійному спілкуванню / С.І. Лябик // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 65-70.
5721. Мєднікова, Г. Адаптація і самореалізація особистості та роль сучасного мистецтва в цьому процесі / Г. Мєднікова // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 71-78.
5722. Мішедченко, В. Удосконалення професійної майстерності майбутніх учителів музики на педагогічних факультетах / В. Мішедченко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.Г.Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 189-197.
5723. Малаканова П.В. Особистісно орієнтований підхід ло підготовки майбутнього вчителя /П.В.Малаканова //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Сер. Педагогічні науки. – Полтава:АСМІ, 2003. – Вип. 5(32). – С.160-164.
5724. Мішуков, О. Організація профілактичної роботи асоціальної поведінки учнівської та студентської молоді в Херсонському державному педагогічному університеті та академічному ліцеї при ХДПУ [/ О. Мішуков, І. Шапошникова // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 73-78
5725. Мазоха, Д. Удосконалення інформації підготовки майбутніх учителів початкової школи / Д. Мазоха // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 190-200.
5726. Макареня, В. В. Фізичне виховання у структурі гуманітарної освіти студентської молоді України []/ В. В. Макареня, Л. С. Кравченко, М. О. Третьякова, С. М. Канішевський // Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2: Суспільні науки. - С. 311-313
5727. Малашенко, Л. А. Правове виховання як невід'ємна складова формування особистості громадянського суспільства / Л А Малашенко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 153-157.
5728. Манькусь, І. Підготовка майбутнього вчителя фізики до використання сучасних освітніх технологій / І. Манькусь // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 55-62.
5729. Матіяш, В. Формування педагогічно-краєзнавчої компетентності майбутніх учителів / В. Матіяш // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 46-50
5730. Матеріали на допомогу наставнику академічної групи з метою реалізації завдань патріотичного виховання студентської молоді НПУ ім. М.П. Драгоманова / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; укл. В. Ю. Ніколаєнко. - Київ: НПУ , 2003. - 38 с.
5731. Мацьоха, О. М. Освітній портал НТУУ " КПІ" / О.М. Мацьоха // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 43-45
5732. Машовець, М. А. Педагогічна взаємодія викладача із студентами як основа формування концепції "Я - професіонал" / М.А. Машовець // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 37-38
5733. Мелконян, В. К вопросу о специфике научных текстов и некоторые трудности их понимания / В. Мелконян // Південний архів : Збірник наукових праць / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : ХДПУ, 2003. - Вип. 20. - С. 151-154
5734. Мироненко, Т. П. Виховання моральних цінностей у студентської молоді засобами іноземної мови / Т. П. Мироненко // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки . - 2003. - С. 287-294
5735. Миронов, В. "Деідеологізація" - нова ідеологія? ( про місце ідеології в освіті) / В. Миронов //Вища школа. - 2003. - N1. - С. 92-98
5736. Мирончук, І. А. Деякі аспекти морального виховання студентів / І. А Мирончук, Д. Д Юречко //Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 56-62.
5737. Михайліченко, М. Роль виховного середовища у формуванні громадянськості майбутнього вчителя / М. Михайліченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 233-236
5738. Михалін, Г. О. Професійна культура вчителя математики / Г.О. Михалін // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 96-109. - Библиогр. в конце ст.
5739. Михалін, Г. О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу : монография / Г.О. Михалін; Монографія ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Дініт, 2003. - 320 с.
5740. Моісєєнко, Г. М. Про важливість вивчення англійської мови для професій, пов'язаних з бізнесом / Г.М. Моісєєнко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 104-108
5741. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. Т. 5 / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т ; Редкол. М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - 406 с.
5742. Назаренко, Н. В. Педагогічна технологія у навчальному процесі університету / Н.В. Назаренко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 193-200.
5743. Наумова, В. Ю. Самостійне виготовлення наочних посібників як засіб естетичного виховання майбутніх вчителів технічної праці / В.Ю. Наумова // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 70-72
5744. Недюха, М. До питання про предмет методики викладання: (Постнекласичні та синергетичні аспекти) / М. Недюха // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 63-69
5745. Некрилова , В. Ю. Формування ціннісно-смислової сфери як фактора профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді / В. Ю. Некрилова , М. М. Бриль // Проблеми освіти.:зб. наук. пр./ Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 119-128
5746. Овсянкіна Л. Роль особистісно орієнтованої освіти в сучасному суспільстві /Л.Овсянкіна //Вища освіта України. – 2003. - № 1. – С.101-105.
5747. Овчаров, С. Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій навчання у сучасній освіті / С. Овчаров // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 154-158
5748. Огнев'юк, В. Навчання і виховання як соціоцентричні цінності / В. Огнев'юк // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 15-20
5749. Олексюк, О. Концепція, мета та завдання спецкурсу "Сучасні технології виховного процесу" / О. Олексюк // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 33-40.
5750. Онкович, А. Д. Основні напрямки роботи з формування професійної компетентності вчителів засобами педагогічної преси / А.Д. Онкович // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 170-175.
5751. Онкович, Г. Нові лінгвометодичні відгалуження в системі наскрізного навчання і виховання / Г. Онкович // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 57-61
5752. Онкович, Г. Українська словесність у вищих технічних закладах / Г. Онкович // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 88-93
5753. Панкратов, О. В. Проблеми розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах / О.В. Панкратов, С. Я. Зубков // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 147-156.
5754. Панкратов, О. С. Орієнтири розбудови національної системи фізичного виховання в галузі освіти / О.С. Панкратов // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 173-180.
5755. Пархоменко, І. Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителя до проведення тестування з економіки / І. Пархоменко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 4-7
5756. Петранговська, Н. Р. Система вправ для навчання студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти професійно спрямованого монологу-міркування / Н.Р. Петранговська // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 17-23
5757. Попруга, О. В. Різні підходи у визначенні суті та змісту поняття "національна самосвідомість майбутніх учителів" / О.В. Попруга // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 19-25
5758. Приймаков, О. О. Вдосконалення функцій сенсорних систем у процесі навчання студентів рухів різної координаційної структури / О.О. Приймаков, О.О. Довгич // Наукові записки . - Київ : Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 2: Суспільні науки: Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки. - С. 324-326
5759. Присажнюк, С. Критерії оцінювання успішності студентів з предмета "Фізичне виховання" / С. Присажнюк // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 35-38
5760. Прискока, О. Викладання класичних мов у ВНЗ / О. Прискока // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 8-11
5761. Профілактика наркоманії та СНІДу в середовищі студентської молоді / Гусєв Г.Ф., Халмурадов Б.Д., Кремечек Г.А., Гавриленко О.Ф., Степанова Л.А., Олешко Л.Д. // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 84-94.
5762. Проців, Л. "Історія української музичної педагогіки" як навчальна дисципліна в педагогічному вищому навчальному закладі / Л. Проців // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 14-18.
5763. Пуханова, Л. С. Особливості організації процесу вивчення теоретичного матеріалу з теорії ймовірностей та математичної статистики зі студентами економіко-управлінських спеціальностей / Л.С. Пуханова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 35-45.
5764. Разлівінських, Ю. О. Формування економічного мислення майбутніх інженерів-педагогів засобами ділової гри з елементами інтерактивного навчання / Ю.О. Разлівінських // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 306-310.
5765. Рейзенкінд, Т. Й. Формування готовності вчителя поліхудожнього профілю до використання дослідницьких технологій / Т.Й. Рейзенкінд // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 30-42
5766. Руденко, Т. Формування економічної та комунікативної культури майбутнього вчителя економіки / Т. Руденко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 173-178.
5767. Савченко, Р. А. Ділова гра у професійній підготовці вчителя музики / Р.А. Савченко // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 77-80
5768. Савчук, Л. Розвиток пізнавальної активності студентів в умовах комп'ютерного забезпечення навчального процесу / Л. Савчук, О. Сергєєв // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 169-175.
5769. Семенчук, Ю. О. Вивчення термінологічної лексики у курсі ділової англійської мови / Ю.О. Семенчук // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 29-32
5770. Середа, О. М. Комплекс вправ для навчання писемного спілкування за допомогою електронної пошти / О.М. Середа // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 40-47
5771. Скалій, Л. І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов / Л.І. Скалій // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 5-9
5772. Соловей, М. І. Виховна робота у вищому навчальному закладі : навч.посібник для студ.вищ.навч.закладів / М.І. Соловей, В.С. Демчук, . - Київ : Ленвіт, 2003. - 257с. -У посібнику висвітлено сутність та досвід національного виховання як цілісної системи. Висвітлюється досвід становлення студентского самоврядування.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка