Педагогічна бібліографіяСторінка34/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ

5303. 75 років Н.Ф.Засенко // Освіта. - 2003. - №: 39, (27 серпня - 3 вересня). - С. 12
5304. Аніщенко, В. М. Як навчатися за модульною програмою (інформація для слухача) / В.М. Аніщенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 266-273
5305. Ананченко, К. О. Модульная технология итогового повторения темы "Уравнения и неравенства с модулями" / К.О. Ананченко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 142-150.
5306. Андросюк, В. Рейтингова система оцінки знань і самостійної роботи студента / В. Андросюк //Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 36-39.
5307. Андрусь, О. І. З досвіду впровадження модульно-рівневої технології економічної підготовки студентів технічного університету / О.І. Андрусь // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 17-25
5308. Андрущенко, В. Збережемо і примножимо славні традиції драгоманівського університету / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 5-10
5309. Андрущенко, В. П. Учительська альма-матер : розмова з ректором НПУ ім.М.П.Драгоманова /В.П. Андрущенко // Урядовий кур'єр. - 2003. - № : 186, (4 жовтня). - С. 10
5310. Арестенко, В. Підготовка майбутніх вчителів хімії до використання нових інформаційних технологій / В. Арестенко // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 34-41
5311. Астахова, К. Активізація пізнавальної діяльності студентів: підходи приватного ВНЗ / К. Астахова // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 106-110
5312. Ашеров, А. Т. Формирование требований к эргономическим знаниям и умениям будущих инженеров - педагогов / А.Т. Ашеров, Г.И. Сажко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 208-217
5313. Бєлєнька, Г. В. Оцінка рівня фахової підготовки бакалаврів спеціальності "дошкільне виховання" / Г.В. Бєлєнька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 3-12
5314. Біда, О. А. Ретроспективний аналіз проблеми підготовки вчителів початкових класів до викладання природознавства і сільськогосподарської праці / О.А. Біда // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 50. - С. 26-36
5315. Баженов, В. А. Розроблення та застосування стандартів вищої освіти за напрямами підготовки "Електротехніка" та "Електромеханіка" / В.А. Баженов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник /М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 290-292.
5316. Балух, В. О. Магістерські роботи : методичні рекомендації / В.О. Балух ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2003. - 42 с.
5317. Бамбурак, Н. Моделювання постатусної організації Я-ідентичності особистості у модульно-розвивальному оргпроцесі / Н. Бамбурак // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 64-66.
5318. Бамбурак, Н. Основні аспекти стратегічного управління у навчальних закладах вищої освіти / Н. Бамбурак // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 114-116.
5319. Батраченко, Н. В. Особенности профессионального обучения инвалидов на основе модульной методики / Н.В. Батраченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 274-280
5320. Бевз, В. Г. Факультативний курс "Математика як наука і навчальний предмет" в системі фахової підготовки майбутніх учителів / В.Г. Бевз // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 21-23
5321. Белова, Е. К. Роль лабораторных работ в учебном процессе и особенности их проектирования /Е.К. Белова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 218-225
5322. Берестовий, А. М. Міжпредметні зв'язки на новий рівень / А.М. Берестовий, А.Г. Лебідь, В.А. Романуша // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 75-81.
5323. Берестовий, А. М. Пізнавальні можливості людини і керування якістю навчального процесу /А.М. Берестовий, П.А. Лапіков // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 31-34.
5324. Бойко, Г. М. Використання елементів наукового дослідження при виконанні лабораторних робіт з астрофізики / Г. М. Бойко // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 25
5325. Бойко, М. Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрної освіти / М. Ф. Бойко // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 18-30.
5326. Борисенко, І. В. Модель випускника технологічного відділення педагогічного ліцею, як майбутнього вчителя трудового навчання / І.В. Борисенко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 126-132.
5327. Босовський, М. В. Роль історичного фактору при вивченні теорії границь та інтегралів в математичному аналізі / М.В. Босовський // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 72-82.
5328. Бочан, І. О. Впровадження самостійної , індивідуальної роботи студентів як важливого чинника формування особистісно орієнтованої системи навчання / І. О. Бочан // Нові технології навчання /Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 307-311.
5329. Бочарова, С. П. Психологічна культура інженера-педагога як фактор ефективності його професійної підготовки / С.П. Бочарова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 333-336
5330. Бригадир, М. Оргструктура управління інноваціями у ВНЗ / М. Бригадир // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 109-112.
5331. Брюханова, Н. О. Діяльність з проектування дидактичних матеріалів як елемент змісту методичної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін / Н.О. Брюханова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 182-190
5332. Бугайов, В. І. Принцип естетичності навчання у вищій технічній школі. / В.І. Бугайов // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 219-225
5333. Бугерко, Я. Вплив рефлексії на смислотворчі можливості учасників інноваційного навчання / Я. Бугерко // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 51-53.
5334. Бугрій, О. В. Професійна спрямованість навчального процесу вищої педагогічної школи / О.В. Бугрій // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 112-122.
5335. Бузова, О. Д. Мета, завдання та принципи поліхудожнього виховання майбутніх вчителів музики / О.Д. Бузова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 25-32. - Библиогр. в конце ст.
5336. Бурмістр, М. В. Розроблення стандартів вищої освіти за напрямом підготовки "Хімічна технологія та інженерія" / М.В. Бурмістр, М.П. Сухий, М.Д. Кошель // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 292-294.
5337. Вісник : збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Вип. 6 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. М.І. Шкіль (відп. ред.) та ін. - Київ : НПУ, 2003. - 228 с.
5338. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : [Метод. посіб. для студ. магістратури] / Наук.-метод. центр вищ. освіти, Житомир. держ. пед ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : ЖДПУ, 2003. - 228 с. - Бібліогр.: с. 222-227 (136 назв).
5339. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Вітвицька ; М-во освіти і науки України, Житомирський держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Київ : ЦНЛ, 2003. - 316 с.
5340. Вакуленко, В. М. Застосування акмеологічної теорії в системі розвиваючого навчання у вищій школі / В.М. Вакуленко // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 45-52
5341. Василенко, Л. М. Забезпечення інтегративних зв'язків між вокальною і методичною підготовкою студентів музично-педагогічних факультетів / Л.М. Василенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 50. - С. 36-42
5342. Вдовцова, С. Реалізація принципу наступності між загальноосвітньою школою і технічним коледжем у вивченні науково-технічної термінології / С. Вдовцова // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 155-160
5343. Верещака, М. П. Економічна підготовка студентів при вивченні електротехнічних дисциплін / М.П. Верещака // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 243-245.
5344. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. праць / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т ; Відп. ред. В.М. Федорчук. - Кам'янець-Подільський : абетка-НОВА, 2003. - 207 с. - Бібліогр. в кінці ст.
5345. Вища педагогічна освіта України: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання колегії Міністерства освіти і науки : підсумки розвитку освіти у 2002/03 навч. році та завдання на 2003/04 навч. рік, що випливають з послання Президента України до Верховної Ради України, Нац. доктрини розвитку освіти та Програми дій Кабінету Міністрів України / М-во освіти і науки України, Департамент вищ. освіти, Відділ моніторингу вищ. освіти та освіти дорослих. - Київ, 2003. - 116 с.
5346. Вознюк, О. Культурологічна підготовка студентів технічних спеціальностей / О. Вознюк //Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 25-27
5347. Волкова, Н. П. Педагогіка : посібник / Н. П. Волкова. - (Альма-матер). - Київ : Академія , 2003. - 576 с.
5348. Володченко, Л. І. Практичні поради з гігієни голосу майбутнім учителям музики / Л.І. Володченко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5.-С. 64-65
5349. Волчанський, В. В. До питання про роль математики та філософії у викладанні квантової механіки / В. В. Волчанський, О. М. Бурмістров // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 29-30. - Бібліогр. в кінці ст.
5350. Воронова, Е. М. Інтенсивна (сугестивна)+традиційна методика при навчанні спілкуванню в технічному вищому навчальному закладі. / Е.М. Воронова // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 173-178
5351. Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарна освіта в Україні: проблема оцінювання навчальних досягнень учнів" // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 28-30
5352. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для студ. пед. закл. освіти /Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Н.І. Яковець, О.В. Аніщенко, Л.О. Дубровська та ін. - Ніжин : НДПУ , 2003. - 89 с.
5353. Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" . Т. 9 / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія" ; Голов. ред. В.І. Астахова. - Харків, 2003. - 608 с.
5354. Гірняк, А. Соціально-психологічні передумови створення розвивального підручника / А. Гірняк //Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 56-61.
5355. Галайко, Ю. А. Дидактичні вимоги до змісту математичної підготовки студентів ВНЗ із фахового спрямування "Менеджмент" / Ю.А. Галайко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 45-53.
5356. Галайко, Ю. А. Особливості реалізації професійної спрямованості в курсі "Математика для менеджерів" / Ю.А. Галайко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 93-101.
5357. Галицька, М. М. Деякі аспекти формування комунікативної компетенції менеджерів туризму у процесі вивчення іноземних мов / М.М. Галицька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 90-96.
5358. Гаманюк, О. А. До питання формування професійної компетентності майбутніх вчителів / О.А. Гаманюк // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 55-62
5359. Гладченко, О. В. Формування інформаційної культури студентів вищого навчального закладу фінансового профілю / О.В. Гладченко // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 92-105
5360. Голіяд, І. С. Нестандартні завдання у процесі вивчення складального креслення майбутніми вчителями обслуговуючої праці / І.С. Голіяд // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 74-78
5361. Горбатенко, В. П. Деякі проблеми впровадження та узгодження змісту складових стандартів освіти за різними напрямами підготовки фахівців. / В.П. Горбатенко, М.Т. Єгоров, С.І. Марчук // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 81-85
5362. Баранова Г.М. Економічні аспекти методичної підготовки студентів /Г.М.Баранова //Збірник наукових праць. Педагогічні наукт /Херсонський держ. пед. ун-т. – Херсон, 2003. – Вип. 33. – С.232-238.
5363. Грицай, Ю. О. Лекція у ВНЗ очима студентів, вимоги до неї / Ю. О. Грицай // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 149-159
5364. Гроза, В. А. Формування у студентів уявлення про оператор під час викладання теми "Комплексні числа" / В.А. Гроза // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 104-112.
5365. Гудирева, О. М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на активізацію навчально пізнавальної діяльності студентів / О.М. Гудирева // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 25-36
5366. Гуз, Н. Г. Стиль педагогічної взаємодії викладача та студента у процесі занять у класі баяну / Н.Г. Гуз // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 93-95
5367. Гузій, Н. В. Сутнісні ознаки професіоналізму педагогічної діяльності / Н.В. Гузій // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 95-97
5368. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник. Спецвипуск. Педагогіка / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; Голов. ред. В.П. Коцур. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - 221 с.
5369. Гуменюк, О. Організаційний вплив як основа розвивальної взаємодії / О. Гуменюк // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 108-109.
5370. Делінгевич, Л. В. Модель особистості випускника навчального закладу / Л.В. Делінгевич //Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 91-103.
5371. Дементій, В.Р. Програмні засоби проведення віртуальних лабораторних робіт / В.Р. Дементій, І.В. Шишкін // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 25-31.
5372. Дзядух, О. С. До питання про розвиток пізнавальної активності студентів під час вивчення фізики / О. С. Дзядух, О. М. Бурмістров // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 30-31
5373. Дикаренко, Н. М. Новітні технології виробництва та їх вивчення в курсах "Основи промислового, сільськогосподарського виробництва і транспорту", і "Системи технологій" / Н.М. Дикаренко, В.Г. Щабельська // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 10. - С. 346-352
5374. Димитренко, Л. В. Художній текст у навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах / Л.В. Димитренко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 257-260.
5375. Добровольська, Н. Конкурентноздатність продукції ВНЗ в умовах інноваційного розвитку / Н. Добровольська // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 42-44.
5376. Дорофеєв, В. М. Рейтинг та інтелект - необхідні параметри при створенні стандарту студента / В.М. Дорофеєв, С.Н. Петрушов, Л.В. Шевцов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 263-269.
5377. Дрибан, В. М. Висвітлення деяких методологічних питань математичного моделювання - важливий елемент формування наукового світогляду студентів / В.М. Дрибан, Г.Г. Пеніна // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк : ТЕАН, 2003. - Вип. 19. - С. 66-73.
5378. Дубовик, Л. П. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до техніко-естетичної організації шкільних майстерень / Л.П. Дубовик, В.Г. Кострицкий // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 260-265.
5379. Економова, Е. К. Ансамблеві якості як важлива складова системи професійних якостей студентів-вокалістів / Е.К. Економова // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 70-74
5380. Євсєєва, О. До питання конкретизації змісту вищої освіти студента педагогічного ВНЗ / О. Євсєєва // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 128-132
5381. Єльникова, Г. В. Методика викладання економічних дисциплін. Управління трудовими ресурсами : навчальний посібник / Г.В. Єльникова ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. освіти. - Київ : Міленіум , 2003. - 104 с.
5382. Ємченко, М. М. Організація ігрової діяльності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів / М.М. Ємченко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 112-114
5383. Желейко, І. Ю. Адаптивна підготовка майбутнього вчителя музики до професійного самовдосконалення : (психолого-педагогічний аспект) / І.Ю. Желейко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 116-119
5384. Жовта І. Кредитно-модульна система в навчальному процесі : наступного навчального року в деяких вищих навчальних закладах проходитиме експеримент щодо її введення / Жовта І. // Освіта України. - 2003.-N34(13 травня). - С.3.
5385. Жовтан, Л. В. Організація контролю навчальної діяльності учнів і студентів як умова індивідуалізації навчання / Л.В. Жовтан // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 45-54.
5386. Жуков, В. О. Фізична культура і спорт як засіб успішної адаптації студентів до навчання у НаУКМА [] / В. О. Жуков // Наукові записки Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К., 2003. - Т.22. У 3-х ч. Ч. 2 : Суспільні науки. - С. 315-317
5387. Зінченко, О. П. Етапи впровадження модульно-рейтингового навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. / О.П. Зінченко, П.М. Гусак // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 140-144
5388. Забродська, Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект : метод. посіб. / Л. М. Забродська. - Х. : Вид. група "Основа", 2003. - 239 с. - Бібліогр.: с. 221-228 (209 назв).
5389. Завгородня, О. Яку етику потрібно викладати у вищих навчальних закладах? / О. Завгородня //Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 70-80.
5390. Заводянний, В. Тести у навчальному процесі ВНЗ / В. Заводянний, В. Заводянний, М. Верещака // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 42-43. Комплекти тестів із загального курсу фізики

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка