Педагогічна бібліографія


ДОСВІД ОКРЕМИХ ВЧИТЕЛІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕКТИВІВСторінка30/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53

ДОСВІД ОКРЕМИХ ВЧИТЕЛІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ
4770. Амонашвілі Ш. Ідея школи Щетиніна / Амонашвілі Ш. // Завуч. - 2003.-N2. - С.14-15.
4771. Бегеза, О. О. Основні ідеї педагогічної системи Віктора Шаталова / О.О. Бегеза // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 61
4772. Від учителя трудового навчання до професора: (До 50-річчя О.М. Коберника) // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 54-55
4773. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду : програма та методичні рекомендації до спецсемінару з педагогіки для студ. стац. та заоч. форми навчання / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Н.М. Баленко, О.М. Заніна, Є.І. Коваленко, Ю.Г. Новгородська. - Ніжин : НДПУ, 2003. - 22 с.
4774. Виговська, О. Віртуальний полілог у структурі творчої педагогічної діяльності. Теорія та практика [Рукопись] / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 92-96
4775. Горбань В. Педагогіка Щетініна / Горбань В. // Освіта. - 2003.-N2(8-15 січня). - С.3.
4776. Гриценко Л. А.Макаренко і В.Сухомлинський про розвиток громадянськості : а.С.Макаренко повертається / Гриценко Л. // Завуч. - 2003.-N3. - /вкладка, с.8./
4777. Гриценко Л. Особистісний підхід і колектив: конфронтація чи єдність : а.С.Макаренко повертається / Гриценко Л. // Завуч. - 2003.-N3. - /вкладка, с.4-5./
4778. Гриценко Л. Розвиток індивідуальності в колективах А.Макаренка : а.С.Макаренко повертається / Гриценко Л. // Завуч. - 2003.-N3. - /вкладка, с.4./
4779. Дві жінки з родин директорів [Рукопись] // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 105-106
4780. Добенько О. Сучасний колектив... який він? : а.С.Макаренко повертається / Добенько О. // Завуч. - 2003.-N3. - /вкладка, с.2./
4781. Досвід класних керівників Вінницької області : (Добірка матеріалів до проведення позанавчальних заходів) // Позакласний час. - 2003.-N1. - 54с.
4782. Досвід класних керівників Одеської області // Позакласний час. - 2003.-N9. - 80с.
4783. Досвід роботи класних керівників Кіровоградської області // Позакласний час. - 2003.-N7. - 71с.
4784. Досвід роботи класних керівників Харківської області у позаурочний час // Позакласний час. - 2003. - N17. /вкладка/
4785. Жадько, О. А. Учитель - учень: досвід і шляхи розвитку демократичного стилю відносин / О.А. Жадько // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N25(37). - С. 17-20
4786. Жерносек, І. Моделювання передового педагогічного досвіду: реалізація прогностичної та моделюючої функції / І. Жерносек // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 87-91
4787. Жерносек І. Реалізація положень прогностичної і моделюючої функцій при моделюванні передового педагогічного досвіду / Жерносек І. // Управління освітою. - 2003.-N15-16. - С.22-23.
4788. Завальнюк, О. Микола Чайковський і Кам'янець-Подільський державний Український університет / О. Завальнюк, І. Конет // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 54-55
4789. Зоц В. Сторінками книги "Это принадлежит вечности..." : а.С.Макаренко повертається / Зоц В. // Завуч. - 2003.-N3. - /вкладка, с.6-7./
4790. Іванова, Л. А. Ділові ігри у сфері професійної підготовки педагогів-організаторів у Гуманітарному інституті "Артек" / Л. А. Іванова // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки . - 2003. - С. 314-322
4791. Із педагогічної скарбнички : досвід роботи вчителів початкової школи // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003.-N5. - 96с.
4792. Іщук, С. Окремі аспекти соціального становлення особистості у педагогічній спадщині Януша Корчака / С. Іщук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 62-64
4793. Її покликання - вчити й виховувати молодь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 15
4794. Кавуненко, О. Вибір, або Діалог з Віталієм Бондарем про найсокровенніше в житті й професії / О. Кавуненко // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 2-3. - ( До 65-рччя від дня народження директора Інституту спеціальної педагогіки АПН України)
4795. Каракоз С. І в юнім серці цвів - червоний мак : (Розмова з акад. АПН України О.Я.Савченко) / Каракоз С. // Освіта. - 2003.-N16(2-9 квітня). - С.4-5.
4796. Міхеєнко , В. На круги свої : (роздуми вчителя) / В. Міхеєнко // газ. Зарубіжна література. - 2003. - №34. - С. 1-3.
4797. Н.Ф.Засенко - 75 // Дефектологія. - 2003. - N3. - обкл.
4798. Никитюк, Л. Гнат Танцюра - збирач народних перлин / Л. Никитюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 113-118
4799. Новгородський, Р. Г. Олександр Залужний про дитячий колектив як соціалізаційний чинник особистості / Р.Г. Новгородський // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 124-127
4800. Омельченко, Л. П. Правова освіта та виховання (з досвіду роботи НВК №46 ім. М.В. Ломоносова м. Харкова) / Л.П. Омельченко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N26(38). - С. 19-31
4801. Опалко, Н. Нехай не гасне світло пошуку і творчості : (Досвід виховної роботи у Тернопільському експериментальному ін-ті пед. освіти) / Н. Опалко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N6. - С. 74-82.
4802. Павлюк, М. Володимир Олексійович Ліщук - вчитель фізкультури Буцинської ЗОШ Старовижівського району, старший вчитель / М. Павлюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 5
4803. Прибиловська, Н. В. Система виховної роботи (досвід СЗОШ №52 м. Харкова) / Н.В. Прибиловська, Н.В. Семихат // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N25(37). - С. 21-31
4804. Сипченко, В. Слов'янський педагогічний: досвід і перспективи. Виховати справжнього вчителя / В. Сипченко // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 34-36
4805. Снісар, З. Громадянином бути мусиш! (З досвіду роботи викладачів ПТНЗ м. Києва) / З. Снісар //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 118-122
4806. Сорока, Т. В. Індивідуально-групова форма організації пізнавального процесу (з досвіду роботи) / Т.В. Сорока // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N15(27). - С. 25
4807. Старовойт, Л. В. Діяльність школи волонтерів як одна з ефективних форм профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу (з досвіду роботи Миколаївського державного педагогічного університету) / Л. В Старовойт // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 94-99.
4808. Творун, О. Праця за покликом душі / О. Творун // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 53-54
4809. Тевлін, Б. Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення та поширення / Б. Тевлін //Завуч. - 2003. - №35. - С. 3-8
4810. Титаренко, Н. Роль сім"ї і школи у фізичному вихованні дітей (З досвіду роботи В.Б.Кащей - учительки фізкультури Укр. колежу ім. В.О.Сухомлинського) / Н. Титаренко // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 53-54
4811. Уривки з лекції академіка І.А.Зязюна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 9
4812. Уривки з лекції професора В.Погребенського // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 7
4813. Філіппова, В. П. Психологічні основи засвоєння передового педагогічного досвіду вчителями / В.П. Філіппова // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 82-85
4814. Фахівець своєї справи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 15
4815. Фролов, А. Прежде всего - "активное отношение к собственной личности / А. Фролов // Воспитание школьников : Теоретический и научно-методический журнал. - 2003. - N3. - С. 2-4.
4816. Хижняк, Б. О.О. Хмура - фундатор лекційно-практичної системи навчання : (до 80-річчя від дня народження Олександра Олексійовича Хмури) / Б. Хижняк // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 217-224.
4817. Хомич В. Педагогічна професія і особистість вчителя в творчій спадщині А.С.Макаренка : а.С.Макаренко повертається / Хомич В. // Завуч. - 2003.-N3. - /вкладка, с.3./
4818. Хромова, Т. Одаренный ребенок нуждается в ... дискомфорте: Практический опыт педагогической работы с одаренными детьми / Т. Хромова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 14-18
4819. Цибрій, О. Художник живе в кожному : з досвіду роботи на уроках образотворчого мистецтва (5-7 класи) / О. Цибрій // Шкільний світ. - 2003. - №38-39. - С. 43-44
4820. Чуканова, С. В. Педагогічні експерименти М.П. Щетініна / С.В. Чуканова // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 123
4821. Щербань П.М. "Материнська школа" Яна Амоса Коменського та її значення для сучасної сім'ї / Щербань П.М. // Освіта. - 2003.-N33(16-23 липня). - С.2.
4822. Ярмаченко М. Педагогічна відвага : а.С.Макаренко повертається / Ярмаченко М. // Завуч. - 2003.-N3. - /вкладка, с.1./

Див. 6252.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
4823. Барабаш, О. Програма заходів з науково-методичного забезпечення впровадження системи розвивального навчання / О. Барабаш // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 114-119
4824. Божко, О. Организация методической работы в условиях реализации системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова / О. Божко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 111-113
4825. Браташ, Н. І. Управління роботою над єдиною науково-методичною темою / Н.І. Браташ // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8(20). - С. 26
4826. Гончарук, С. Модель методичної роботи школи : роль моніторингу в створенні особистісно орієнтованої системи професійного зростання / С. Гончарук // Завуч. - 2003. - №36. - С. 4-7
4827. Гришина, Т. Школа технологічного досвіду як форма персоналізації методичної роботи з учителями математики / Т. Гришина // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 18-20
4828. Інструктивно-методичний лист про вивчення математики у 2003/2004 навчальному році // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 2-7
4829. Інструктивно-методичний лист про вивчення фізики та астрономії у 2003/2004 навчальному році // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 2-9
4830. Касьянова, О. М. Педагогічна експертиза науково-методичної роботи як основа її розвитку / О.М. Касьянова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 155-162.
4831. Кобиліна, К. Г. Вибір, етапи та шляхи реалізації науково-методичної проблеми в системі методичної роботи з педкадрами / К.Г. Кобиліна // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8(20). - С. 27-28
4832. Ковальова, Н. В. Створення активно-творчого клімату на методичних заняттях для розвитку творчого стилю діяльності педагога / Н.В. Ковальова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 91-97
4833. Ковальова, Н. В. Створення активно-творчого клімату на методичних заняттях розвитку творчого стилю діяльності педагога / Н.В. Ковальова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 91-97.
4834. Кушерець, В. Система освіти в ноосферному вимірі: Потреба світоглядної та методологічної переорієнтації / В. Кушерець // Вища освіта України. - 2003. - N3. - С. 36-40
4835. Матвієнко, П. Методологія та практика аналізу педагогічних парадигм / П. Матвієнко, С. Огієнко // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 10-13
4836. Набока Л. Невичерпні можливості : впровадження педагогічних ідей у практику / Набока Л. // Управління освітою. - 2003.-N11-12. - С.22-24.
4837. Наказний, М. Методичне забезпечення особистісно зорієнтованого навчання: яким йому бути? [Рукопись] / М. Наказний // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 54-60
4838. Онищук, Л. Діяльність шкільних методичних об"єднань - ефективний засіб гуманізації змісту освіту / Л. Онищук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N3. - С. 61-64
4839. Пилип'юк, С. Яка методична служба потрібна сьогодні? / С. Пилип'юк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 13-14
4840. Рекомендації до оформлення творчої роботи // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 71-76
4841. Синьогіна, О. Особливості науково-методичної роботи в умовах педагогічного експерименту / О. Синьогіна // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 29-31
4842. Соколова, Л. Е. Направления ряботы методического объдинения на современном этапе развития системы образования / Л.Е. Соколова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 33-39
4843. Тевлін, Б. Організація роботи шкільних методичних об'єднань / Б. Тевлін // Завуч. - 2003. - № : 28. - С. 3-9
4844. Тевлін, Б. Планування методичної роботи / Б. Тевлін // Сільська школа України. - 2003. - № : 28. - С. 3-8
4845. Тевлін, Б. Система роботи в школі з молодими вчителями / Б. Тевлін // Завуч. - 2003. - №34( вкладка). - С. 2-11
4846. Яворська, С. Реалізація методичних ідей у практиці роботи школи (50-ті роки 20 століття) / С. Яворська // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 69-72.
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
4847. Бондаренко, І. І. Проблема професійної адаптації молодого психолога-практика / І.І. Бондаренко // Психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 21. - С. 256-266
4848. Бугерко, Я. М. Робота психологічної служби коледжу з профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді / Я. М. Бугерко // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 62-68
4849. Бурмистрова, Е. Служба экстренной психологической помощи: структура и направления работы / Е. Бурмистрова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 72-75
4850. Голик, А. Н. Педагогическая психиатрия : учебное пособие / А.Н. Голик ; УРАО. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва : УРАО, 2003. - 208 с.

проанализированы основные проблемы педагогической психиатрии обучения и воспитания в дошкольном и школьном позрасте. Разнообразные психические нарушения описаны с учетом Международной классификации психических расстройств (ICD-10), а также данных из других источников. Для наглядности приведены клинические иллюстрации с последующим их анализом.4851. Охрімчук , Р. Як влаштовані "важковиховувані" діти : причини внутрішніх конфліктів / Р. Охрімчук // Шкільний світ. - 2003. - №38-39. - С. 3-6
4852. Панок, В. Г. Психологічна служба системи освіти України (2001-2002 н.р.) : Аналіт.-стат. звіт / В.Г. Панок, Л.І. Гриценок, І.І. Цущко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. - К. : Ніка-Центр, 2003. - 86 [14] с. - У надзаг. також: М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Бібліогр.: с. 19-23.
4853. Семенова, М. Психологічні проблеми підлітків в процесі навчання в школі / М. Семенова //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 288-292
4854. Яценко, Т. С. Структурно-функційний аналіз цілічного феномену психіки / Т. С. Яценко // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 270-285.

Див. 631, 4431.
ЗАГАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ. САМООСВІТА
4855. Гусинский, Э. Три этапа восхождения к профессии / Э. Гусинский, Ю. Турчанинова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 40-41
4856. Дорошенко К. Самовиховання - дієвий засіб становлення гуманістичного ідеалу / Дорошенко К. //Шкільний світ. - 2003.-N18. - С.1-3.
4857. Осипчук Н. Чи потрібно навчатися дорослій людині? / Осипчук Н. // Шкільний світ. - 2003.-N5. - С.1-2.
4858. Основы андрагогики : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обуч. по спец. "Педагогика и психология", "Педагогика" / Т.Г. Браже, И.А. Колесникова, А.Е. Марон, Е.П. Тонконогая; Под ред. И.А. Колесниковой. - (Высшее образование). - Москва : Академия, 2003. - 240 с.
4859. Розенберг, Л. Кафедра образовательных технологий - центр, объединяющий преподавателей вузов и школьных учителей / Л. Розенберг // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 94-97
4860. Сігаєва, Л. Є. IV Міжнародний тиждень освіти дорослих в Україні / Л.Є. Сігаєва // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 193-195
4861. Сігаєва, Л. Андрагогічні аспекти самовдосконалення особистості / Л. Сігаєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 179-185.
4862. Харченко, П. В. Саморозвиток як підгрунтя професіоналізму педагога-музиканта / П.В. Харченко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 44-51.

Див. 6062.
Корекційна педагогіка

ОСВІТА, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРУП ОСІБ. СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ
4863. Білецька, Л. Дбати про малят - найбільше щастя дорослих. / Л. Білецька // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 20-21.
4864. Барищук, Г. С. Усунення вад письма : 1-4 класи / Г.С. Барищук. - (Бібліотека вчителя початкових класів). - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. - 40 с.
4865. Выготский, Л. С. Основы дефектологии : учебник / Л.С. Выготский. - (Учебники для вузов, специальная литература). - Санкт-Петербург : Лань, 2003. - 656 с.
4866. Синьова, Є. П. Рельєфно-крапкове письмо сліпих. Шрифт Л. Брайля : навчальний посібник для спец."Дефектологія" / Є.П. Синьова ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - 108 с.
4867. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія". Вип. 1 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Відп. ред. Є.П. Синьова. - Київ : НПУ, 2003. - 77 с.
4868. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія". Вип. 2 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня" ; Редкол. Є.П. Синьова (відп. ред.) та ін. - Київ : НПУ, 2003. - 167 с.
4869. Сурдопедагогіка : хрестоматія. Т. 1 / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Ред. Л.І. Фомічова. - Київ, 2003. - 262 с.
4870. Шеремет, М. К. Розвиток й функціонування спеціального навчання й освіти за кордоном / М.К. Шеремет, С.І. Корнєв // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 193-195

Див. 1231, 3967.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ
4871. Бондар, В. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти / В. Бондар // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 2-5
4872. Венгер, А. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения : хрестоматия / А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леонгард // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 109-111.
4873. Виплатна, С. М. Історичний аспект вивчення проблеми моторної алалії / С.М. Виплатна // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 124-126
4874. Выготский, Л. С. Дефект и компенсация : хрестоматия / Л.С. Выготский // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 115-136.
4875. Гнесь, Н. Діти з вадами зору в сучасних типових навчальних закладах України: до постановки проблеми / Н. Гнесь // Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 25-30
4876. Дмитрієва, І. Розвиток і корекція художнього сприймання в теорії олігофренопедагогіки / І. Дмитрієва // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 18-23
4877. Дробот, Л. Стандартизація освітної галузі "Соціально-побутове орієнтування в допоміжній школі" / Л. Дробот // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 2-4
4878. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень глухих і слабочуючих учнів спеціальних шкіл // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 82-83.
4879. Ісайкова, Н. Пальчикові ігри - інсценівки / Н. Ісайкова // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N2. - С. 22-25.
4880. Ісайкова, Н. "Чарівна рукавичка": Пальчикові вправи / Н. Ісайкова // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 20-22.
4881. Колесник, І. П. Завдання та зміст вивчення граматики в 5-7 класах / І.П. Колесник // Актуальні питання сурдопедагогіки : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - С. 159-177.
4882. Колупаєва, А. А. Проблеми соціальної освіти дітей з особливими потребами в Україні / А. А. Колупаєва // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 98-101.
4883. Кондратенко, В. О. Вивчення словотворення у школах для дітей із тяжкими вадами мовлення / В.О. Кондратенко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 172-173
4884. Конопацька, О. Фізична реабілітація учнів із розумовими вадами / О. Конопацька //Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 47-48
4885. Кравець Н. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи з мови (української, російської) і читання / Кравець Н. // Педагогічна газета. - 2003.-N4. - С.6.
4886. Куненко, Л. Інтеграція змісту мистецької освіти - ефективна інноваційна форма навчання дітей з особливими потребами / Л. Куненко // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 4-7
4887. Лифанов, В. Л. Обучение грамоте и чтению : хрестоматия / В.Л. Лифанов, Л.С. Лебедева, Л.В. Борщевская // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 287-292.
4888. Марченко, І. С. Оцінка рухових порушень в структурі аномального розвитку / І.С. Марченко //Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 27-29
4889. Матюшенко, І. Навчальний курс "Основи соціально-правового захисту дітей-інвалідів в Україні" / І. Матюшенко // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 4-5
4890. Мерсіянова, Г. Елементи графічної грамоти на уроках трудового навчання в молодших класах допоміжної школи / Г. Мерсіянова, О. Хохліна // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 27-29
4891. Миргородський В. Визначення адекватних умов навчання дітей з особливими потребами / Миргородський В., Нижник Л. // Шкільний світ. - 2003.-N29-32. - С.2-3
4892. Миронова, С. Використання комп'ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту / С. Миронова // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 41-44
4893. Михалева, С. Е. Дети с ограниченными возможностями: Выход из "замкнутого круга" / С.Е. Михалева // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 100-106
4894. Носкова, Л. П. Коррекция нарушений в развитии как один из важнейших путей формирования личности аномального ребенка : хрестоматия / Л.П. Носкова // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 215-227.
4895. Омельянович, І. М. Вивчення особливостей просторового орієнтування учнів молодших класів допоміжної школи на уроках образотворчого мистецтва / І.М. Омельянович // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 86-87
4896. Рау, Ф. Ф. Руководство к учебникам "Произношение" для приготовительного, первого и второго классов школ глухих : хрестоматия / Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 299-311.
4897. Ревуцька, О. Особивості суфіксально-іменникового словотворення в учнів початкових класів школи для дітей з тяжкими вадами мовлення / О. Ревуцька // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 17-21
4898. Рейда, К. Виховання готовності учнів допоміжної школи до самостійної праці засобами виробничого навчання / К. Рейда // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 45-49
4899. Ремажевська, В. М. Корекційна спрямованість навчання обслуговуючій праці учнів 5-10 класів школи сліпих / В. М. Ремажевська // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 1. - С. 52-63.
4900. Ремажевська, В. Стан інтегрованої освіти дітей з особливими потребами (Чеська Республіка) / В. Ремажевська // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 14-17
4901. Родименко, І. Критерії оцінювання досягнень дітей у спеціальних навчальних закладах: (Досвід Дніпропетровської обл.) / І. Родименко // Дефектологія. - 2003. - N1. - С. 7-10
4902. Родименко, І. М. Діагностична та корекційна робота сурдологічної служби / І.М. Родименко //Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 35-38.
4903. Савіцька, Г. Інтеграція - перспективна форма навчання дітей з особливими потребами / Г. Савіцька // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 48-49
4904. Сак, Т. Інтегрований курс "Навколишній світ" у школі інтенсивної педагогічної корекції (особливості корекційно-розвивального напряму) / Т. Сак // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 35-39
4905. Синьова, Є. П. До 35-річчя науково-клінічного офтальмологічногот Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності / Є. П. Синьова, С. В. Федоренко // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 159-165.
4906. Супрун, М. О. Внесок вітчизняних дефектологів у становлення та розвиток диференційованого навчання учнів допоміжних шкіл / М.О. Супрун // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 226-233.
4907. Тімакова, Ю. В. Концепція викладання курсу "методика розвитку залишкового зору" в системі підготовки компетентних кадрів тифлопедагогів / Ю.В. Тімакова // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 158-159
4908. Тарасун, В. Асинхронний психічний розвиток: діагностичні критерії, причини, основні концепції, методи навчання (Огляд зарубіжної літератури) / В. Тарасун // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 13-17
4909. Федоренко, С. В. Корекційна спрямованість формування навичок самообслуговування у молодших слабозорих дошкільників / С. В. Федоренко // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 1. - С. 64-77.
4910. Флери, В. О преподавании изустного слова глухонемым : хрестоматия / В. Флери //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 85-94.
4911. Хохліна, О. Визначення показників ефективності освітнього процесу в допоміжній школі / О. Хохліна // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 5-9
4912. Хохліна О. Загальна характеристика базового навчального плану для спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи (початкова ланка) / Хохліна О. // Освіта. - 2003.-N26(4-11 червня). - С.6-7.
4913. Хохліна, О. П. Проблема визначення показників ефективності освітнього процесу в допоміжній школі / О.П. Хохліна // Педагогіка і психологія. - 2003. - N2. - С. 81-88
4914. Шеремет, М. К. Соціальний захист дітей-інвалідів в Україні / М.К. Шеремет, І.В. Мартиненко //Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 195-197
4915. Шульженко, Л. І. Реалізація ідей І. Г. Єременка в корекційній дошкільній педагогіці / Л.І. Шульженко // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 73-78.
4916. Шуневич, Б. І. Навчальні об'єкти з англійської мови для людей з особливими освітніми потребами / Б. І. Шуневич // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навч.-реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 2. - С. 134-144.
4917. Яскал, Л. М. Умови процесу соціалізації дітей із функціональними обмеженнями, вихованців резидентних установ / Л.М. Яскал // Наукові записки. - Київ : Академія, 2003. - Т. 21 : Соціологічні науки. - С. 61-65

Див. 3972.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка