Педагогічна бібліографіяСторінка3/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

297. Подшивалкіна, В. Соціальні контексти вищої професійної освіти і проблеми їхньої синхронізації / В. Подшивалкіна // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 84-87
298. Суровцев, В. В. Формування у молодших школярів виконавської майстерності засобами театральної педагогіки / В.В. Суровцев // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N5. - С. 61-67.

Див. 2121, 3528, 4077-4080, 5420, 5639, 5916.
РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

299. Галковська, Т. Мобінг, або "відринутий" із 1-А : важкі діти / Т. Галковська // Дзеркало тижня . - 2003. - №20 (31 травня). - С. 21.
300. Запорізькі родовища : проблеми і перспективи розвитку реабілітаційного простору Запорізької області // Управління освітою. - 2003.-N7-9. - С.10-11.
301. Кулага, С. М. Педагогічна реабілітація в системі методичної роботи щодо формування духовної культури особистості / С. М. Кулага, Н. О. Проніна // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 166-173

Див. 6153, 6849.
ПЕНІТЕНЦІАРНА ПЕДАГОГІКА

302. Бандурка, О. М. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній : монографія / О.М. Бандурка, В.М. Трубников, А.О. Яровий ; МВС України, Нац, ун-т внутр. справ. - Х. : НУВС, 2003. - 259 с. - Бібліогр.: с. 142-162 (307 назв).
ІНШІ ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

303. Амединова, А. М. Турецкая школа: какая она сегодня? / А.М. Амединова // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 124-126
304. Безкоровайна, О. В. З педагогікою толерантності в третє тисячоліття / О.В. Безкоровайна // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N3. - С. 4-11
305. Береговий, Я. А. Невикористані резервні можливості традиційного уроку і навчально-виховного процесу / Я.А. Береговий // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 30-33
306. Береговий, Я. А. Педагогіка толерантності / Я.А. Береговий // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 4-8
307. Береговой, Я. А. Учительская тоска по депортации / Я.А. Береговой // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 109-112
308. Береговой, Я. А. Юбилей / Я.А. Береговой // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 38-40
309. Бех, І. Традиційні й сучасні цілі навчально-виховного процесу / І. Бех // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 26-29
310. Дьяченко, В. К. Почти все современные достижения педагогики реакционны / В.К. Дьяченко // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 87-93
311. Завірюха, Л. А. Оволодіння засадами толерантності у студентському середовищі / Л.А. Завірюха // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 76-86
312. Міжнародний День толерантності // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 4-10
313. Масол, Л. Медіакультура як компонент освіти / Л. Масол // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 2-7.
314. Матеріали до уроку, позакласного заходу з питань толерантності // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 22-24
315. Ніколаєнко, С. М. Педагоги-побратими / С.М. Ніколаєнко, Я.А. Береговий // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 127-130
316. Османов, Л. Сотрудничество органов власти и общественности, негосударственных организаций в вопросах многоязыкового и поликультурного образования / Л. Османов // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 139-142
317. Пісарєва, О. В. Психологічна експертиза інноваційних освітніх проектів та критерії їх оцінювання [] / О. В. Пісарєва // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 232-239
318. Семінар-практикум в 6-й Білоцерківській школі: "Педагогіку толерантності - в навчально-виховний процес" // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 25-26
319. Стан і перспективи національної освіти. Бесіда з головою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти С.М. Ніколаєнко // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 96-107
320. Таланчук, П. М. Виховання повинно стати абсолютним гегемоном, а освіта - покорятись йому / П.М. Таланчук // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал. - 2003. - N1(23). - С. 72-76
321. Теорія та практика андрагогіки в Україні : Матеріали наук.-практ. конф., 20 верес. 2002р. / [Редкол.: Є.М. Хриков та ін.]. - Луганськ: Альмаматер, 2003. - 89 с. - У надзаг.: Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т післядиплом. освіти. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці доп.
322. Федоренко Д. Осявання дитини: козацька педагогіка про виховання наймолодших / Федоренко Д., Федоренко О. // Освіта. - 2003.-N26(4-11 червня). - С.10.
323. Фрейре, П. Педагогіка пригноблених / Пер. з англ. О. Дем'янчук. - К. : ТОВ "ВП"Юніверс", 2003. - 165, [1] с.
324. Храм історії, храм освіти : до 100-річчя педагогічного музею України // Освіта. - 2003.-N32(9-16 липня). - С.2-3.
325. Эмирова, А. М. Насущные проблемы возрождения крымскотатарского языка / А.М. Эмирова // Педагогіка толерантності: Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N4. - С. 142-146

Див. 4058.


ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
326. Богуш А. Українське дошкілля: його сьогодення і майбутнє / Богуш А. // Дитячий садок; Освіта України. - 2003.-N10, N20(18березня). - С.2-3;С.6-7.
327. Богуш, А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.М. Богуш ; М-во освіти і науки України. - Київ: Слово, 2003. - 344 с. - В посібнику висвітлено теоретичні засади становлення і розвитку мовлення дітей перших трьох років життя: звукової культури мовлення; появу перших слів і розвиток словника; формування граматичної правильності мовлення; розвиток діалогічного мовлення. Розкрито зміст і методику розвитку мовлення і навчання перших трьох років життя рідної мови в дошкільному закладі; подано конспекти занять з розвитку мовлення, приклади дидактичних ігор, зразки планування роботи з розвитку мовлення у групах раннього віку; висвітлено роботу в повсякденному житті з батьками з розвитку мовленя дітей.
328. Кочубей, Т. Дитинство: наукові підходи до його розуміння / Т. Кочубей // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 17-21.
329. Купрієнко, В. І. Рекомендації до серпневих нарад "Основні аспекти підвищення якості сучасного базисного змісту дошкільної освіти в контексті особистісно орієнтованого підходу" на 2003-2004 навчальний рік / В.І. Купрієнко, Л.Г. Тарабасова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід: Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 90-92
330. Поліщук О. Реформування галузі : (Дошкільна освіта) / Поліщук О., Рогальська Н. // Освіта України. - 2003.-N40-41(3 червня). - С.8-9.
331. Чорна, Л. Чи дивитися дитині телевізор? / Л. Чорна // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 21-23
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

332. Алмакаєва, О. В. Естетичне виховання дошкільнят в українській педагогічній думці (кінець 19 - перша половина 20 ст.) / О.В. Алмакаєва // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 29-32


333. Бєлєнька, Г. В. Інтегроване навчання : навчально-методичний посібник / Г.В. Бєлєнька, І.О. Мордоус ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - 116 с.
334. Головну увагу - розвиткові дитини: Бесіда голов. ред. ж-лу "Дошк. виховання" Н.О.Андрусич з дир. моск. центру "Дошкільне дитинство" Л.О.Парамоновою // Дошкільне виховання. - 2003. - N12. - С. 10-12
335. Гороховська Н. Діагностика психологічної готовності 6-річних дітей до навчання в школі : (з досвіду роботи практичного психолога) / Гороховська Н. // Початкова освіта. - 2003.-N18. - 15с.
336. Грабовець, Н. С. Оцінка психічних станів дітей в професійній діяльності вихователя дошкільного закладу / Н.С. Грабовець // Психологія / ред. С. Д. Максименко [(та ін.] ; відп. ред. Л. В. Долинська. - Київ, 2003. - Вип. 20. - С. 168-174
337. Денисюк, О. У центрі уваги - раннє дитинство. / О. Денисюк // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 10-11.
338. Дубчак, О. Дитина йде до школи. Радощі й турботи / О. Дубчак // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 52-55
339. Карапозюк Г.В. Чужого горя не буває : реабілітаційна робота в дитячому садку / Карапозюк Г.В., Кушлак О.Д. // Дитячий садок. - 2003.-N3. - /вкладка/
340. Курганська, Л. О. Особливості педагогічного впливу на процес адаптації дитини до школи / Л.О. Курганська // Психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 20. - С. 205-214
341. Маленькі мислителі: Як розвивати логічне мислення, творчі здібності та уяву дошкільників // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003. - №23/24. - С. 128
342. Маценко Ж. "Мамо, я не хочу до школи": психологічні причини труднощів адаптації дитини до школи та умови їх запобігання / Маценко Ж. // Початкова освіта. - 2003.-N19. - С.6-7.
343. Омельянович, І. Формування просторового орієнтування у дітей з порушенням розумового розвитку / І. Омельянович // Дефектологія. - 2003. - N4. - С. 16-18
344. Піроженко, Т. Чи не спрощуємо можливості дитини? / Т. Піроженко // Дошкільне виховання. - 2003. - N5.-С.10-11. - (Розвиток мовлення, сюжетні малюнки).
345. Пампура, М. Вивчення психологічної готовності до шкільного навчання / М. Пампура // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип. 2.-С. 102-103
346. Поніманська, Т. Гуманізація педагогічної позиції у просторі дитинства / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2003. - N12. - С. 3-5
347. Слободенюк, Л. І. Багатогранність обдарованості дошкільнят і молодших школярів / Л.І. Слободенюк // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 87-101
348. Соботович, Є. Критерії оцінювання мовленнєвого розвитку дитини (у його лексичній ланці) на різних вікових етапах / Є. Соботович // Дефектологія. - 2003. - N2. - С. 2-7
349. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи? : методический материал / Авт.-упоряд. М. Н. Ільїна, Л. Г. Парамонова, Н. Я. Головньова. - Київ: Школа, 2003. - 336 с.
350. Усачова, Л. В. Інтелектуальна готовність, як структурний компонент психологічної готовності дитини до школи / Л.В. Усачова // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 164-166
351. Чупахіна, С. Процесуальні основи розвитку образної памяті старших дошкільників / С. Чупахіна // Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. - 2003. - Вип.9.- С. 54-60

Див. 6837, 7032.
ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

352. Альперіна В. Двомовність - з віку немовляти : (психологічні проблеми раннього засвоєння дітьми іноземної мови) / Альперіна В. // Дитячий садок. - 2003.-N2. - С.2-3.
353. Ампілогова, О. У світі музичних інструментів. / О. Ампілогова, М. Заславська // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 29.
354. Ампілогова, О. Хай лине пісня: Розвага для ст. дошкільнят / О. Ампілогова, М. Заславська // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 30-31
355. Білоус, Н. О. Формування у студентів умінь здійснювати інтегроване навчання дітей елементам математики та англійської мови в аудиторних умовах під час педагогічної практики в дошкільному навчальному закладі / Н.О. Білоус // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 25-27
356. Балашов, Г. В. Музыку, эстетику, искусство - детям / Г.В. Балашов // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N3. - С. 124-133
357. Бенера, В. Інтелектуальний тренінг як засіб удосконалення пізнавальних умінь педагога / В. Бенера // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 10-12.
358. Березіна, О. Яке навчання потрібне дошкільнику? / О. Березіна // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 22
359. Берестяні вироби. // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 31.
360. Бистрицька, В. Будемо ми дужими : гімнастика пробудження / В. Бистрицька // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 20-21.
361. Богініч, О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри : учебное пособие / О.Л. Богініч; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 2-ге вид., стереотип. - Київ: НПУ, 2003. - 140 с.
362. Богуш, А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі: практикум: Навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - Київ: Вища школа, 2003. - 206 с.
363. Ванжула, Л. Лісова крамниця: Конспект заняття з математики з елементами економіки для старш. групи / Л. Ванжула // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 26-27
364. Виховуємо здорових і розумних: Як запроваджувати нетрадиційні форми роботи з фізичного виховання та розвитку математичних здібностей // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003. - №19/20. - С. 120
365. Воліна, А. Математичні ігри.: дидактичні ігри математичного змісту для старших дошкільнят. / А. Воліна // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 26.
366. Волошина, В. Готуємо дитину до навчання в школі / В. Волошина, Л. Лохвицька // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 49-53
367. Ворончук, О. Ігрове фізкультурне обладнання / О. Ворончук // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 16-19
368. Ворончук, О. Зимові розваги / О. Ворончук // Дошкільне виховання. - 2003. - N12. - С. 22-23
369. Выгодская, Г. Л. Условия, необходимые для развития сюжетно-ролевых игр : хрестоматия / Г.Л. Выгодская // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 138-154.
370. Гавриш, Н. Навчання розповіді за картиною : активізація розумової та мовленнєвої діяльності дошкільнят / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 7-9.
371. Гавриш, Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мови: мета і завдання. / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 12-14.
372. Гарбар, Л. Азбука дорожнього руху: безпека життєдіяльності / Л. Гарбар; Н. Щербатюк // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 16-17.
373. Грицишина, Т. І. Краєзнавство - дошкільникам / Т.І. Грицишина // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 84-88.
374. Грицишина, Т. Стежками рідного краю: Краєзнавство. Туризм / Т. Грицишина // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N2. - С. 10-13.
375. Гураш, Л. Розумна обережність - запорука безпеки. : методичні поради з питань безпеки життєдіяльності дошкільнят. / Л. Гураш // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 7-9.
376. Дем'яненко, С. Дітям про текст як мовленнєве поняття / С. Дем'яненко // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 10-11
377. Дем'яненко, С. Формування мовленнєвого поняття текст у дітей шестилітнього віку / С. Дем'яненко // Початкова школа. - 2003. - N7. - С. 10-14
378. Єніна, Л. Хлюпайтеся на здоров'я. : добірка спеціальних вправ та ігор на воді. / Л. Єніна, І. Щербанюк // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 24-25.
379. Єрмолова, В. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Наступність у фізичному вихованні дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів" / В. Єрмолова // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 10-11
380. Жадан, Р. Малятам про економіку. : або Як зайці вирішили мати свій бізнес. / Р. Жадан, Г. Григоренко // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 15-17. - (Початок див.: "ДВ".-2001.-N10; 2002.-N1,3).
381. Жорняк, Н. Концептуальні засади та феноменологія дослідження особистисного ставлення дошкільника / Н. Жорняк // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 187-192.
382. Жуковська, І. Л. Індивідуальне фортепіанне навчання дітей дошкільного віку в експериментальній музичній студії / І.Л. Жуковська // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 136-143
383. Зростаймо здоровими і розумними: (Нетрадиційні ігрові заняття з математики та фізкультури) //Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003.N7-8. - 88с.
384. Іванова, Н. Познайомимося! Заняття з формування основ мовленнєвого етикету / Н. Іванова //Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 20
385. Іванова, С. Мовленнєве спілкування на заняттях / С. Іванова // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 14-15.
386. Івершинь, А. Розвиток дитячої уяви у роботі з нитками / А. Івершинь // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 17-19.
387. Кім, Л. Ми садочок свій ніколи не забудемо у школі : випускне свято для дітей шостого року життя / Л. Кім, Л. Миргородська // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 28-31.
388. Каджаметова, С. Проблемы образования крымскотатарского народа в предверии скорбной 60-ой годовщины депортации / С. Каджаметова // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N2. - С. 50-62
389. Казковий дивосвіт: (Збірка казок) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003.-N13-14. - 72с.
390. Калиниченко, Н. "Чи слухняні, а чи ні любі пальчики мої?": Заняття-змагання для дітей підготов. групи : (Робота з папером) / Н. Калиниченко // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 13
391. Калмикова, Л. Описове мовлення: методи розвитку та активізації / Л. Калмикова; Л. Поряченко // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N2. - С. 5-9.
392. Калмикова, Л. Функціонально-смислові типи мовлення як психолінгвістична й методична проблема / Л. Калмикова // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 10-13
393. Карач, І. Необхідна усвідомленість / І. Карач // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 43-47
394. Квак, О. Вивчення сучасного досвіду використання дидактичної гри у процесі навчальної діяльності дітей 5-6 років / О. Квак // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3: Психолого-педагогічні науки. - С. 97-99
395. Керамічний дивограй: (Ліплення) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003.-N9-10. - 104с.
396. Коваленко, О. Барви та відтінки : навчання та закріплення прийомів змішування фарб / О. Коваленко // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 11-13.
397. Ковальчук, Л. Щоб запобігти лиху: Безпека життєдіяльності / Л. Ковальчук // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N2. - С. 14-18.
398. Кожевникова, Т. Загадки осені: Конспект інтегрованого заняття з ознайомлення з природою, зв'язного мовлення та грамоти для дітей ст. групи / Т. Кожевникова, Т. Ярош // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 26-27
399. Козак, Н. Робота з батьками: збережемо дошкільні заклади на селі : метод. рек. відділу дошк. освіти НМЦ серед. освіти МОН України / Н. Козак // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 5-7
400. Кононенко, М. Вийся, віночку, гладенько: Спортивна розвага для старш. групи / М. Кононенко //Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 21-22
401. Кононко, О. Роботу над Державною базовою програмою завершено / О. Кононко // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 3-6
402. Копєйкіна, О. Розвивати творчу особистість. / О. Копєйкіна, О. Низковська // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 3-6.
403. Копейкіна, О. Чого навчати найраніше? або Ключові питання змісту освітнього процесу в дошкільних закладах на нинішній навчальний рік / О. Копейкіна, А. Бурова, О. Долинна, О. Низковська // Освіта. - 2003. - №47(15-22 жовтня). - С. 3
404. Корнєєва, Н. Перші кроки в економіку / Н. Корнєєва // Палітра педагога. - 2003. - N1. - С. 8-13.
405. Косенко, М. Від зеленого світу - наснага: Конспекти занять природничо-екологічного змісту для стар. дошк. / М. Косенко // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 11-13.
406. Косенко, М. Лісова галявина: Неординарне заняття для старш. дошкільнят / М. Косенко //Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 28-29
407. Косенко, М. Мовленнєве спілкування. / М. Косенко // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 14-15.
408. Кот, М. З. Соціально-педагогічні передумови спеціального дошкільного виховання / М.З. Кот //Вісник: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 181-183
409. Кот, Н. М. Творчий розвиток дошкільнят у пізнанні природи / Н.М. Кот // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 183-185
410. Котлярова, І. Нині в літери іменини... / І. Котлярова // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 20-21.
411. Кочкодан, Г. Ми, малятка-здоров’ятка, вранці робимо зарядку / Г. Кочкодан // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 20.
412. Кравець, Н. Підготовка руки до письма / Н. Кравець // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 18-19
413. Крулица, М. Формирование отношения к родине у детей в дошкольном возрасте с использованием метода демонстрации произведений искусства и драмы / М. Крулица // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 211-218
414. Курбанова, З. забезпечення емоційного комфорту / З. Курбанова, Г. Щербак // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N2. - С. 21-22.
415. Ліждвой, Л. Пізнавати світ розумом і серцем: Втілення концепції В.О.Сухомлинського / Л. Ліждвой // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 8-11.
416. Ліждвой, Л. У Країні Геометричних Фігур: (КІТ - креативно-інтелектуальний тренінг) / Л. Ліждвой //Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 15.
417. Лаврентьєва, Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі / Г. Лаврентьєва // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 10-12. : рис.
418. Ладивір, С. Як живеться шестирічним школярам? / С. Ладивір // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 3-5.
419. Левінець, Н. В. До проблеми застосування народних традицій фізичного виховання дітей у фаховій підготовці спеціалістів дошкільного профілю / Н.В. Левінець // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 4-5
420. Лернер, М. О музико, чарівне диво!: Тематичне заняття з участю батьків / М. Лернер // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 26-27
421. Лихогод, І. Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай: конспект заняття для підготовчої групи / І. Лихогод // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 18-19. : рис.
422. Лохвицька, Л. Про здоров"я треба знати, про здоров"я треба дбати / Л. Лохвицька, Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 24-27.
423. Лохвицька, Л. Розвивальне середовище для дітей раннього віку / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 12-14
424. Любарова В. Привабливий світ кімнатних рослин / Любарова В., Марковська Т. // Дитячий садок. - 2003.-N4. - 40с.
425. Макарова, Л. Проблемні ситуації та завдання / Л. Макарова // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 14.
426. Маленькі мислителі: брошюра. - (Бібліотечка вихователя дитячого садка; грудень, 23-24'2003). - Київ : Київська правда, 2003. - 128 с.
427. Маленькі співрозмовники : метод. поради, конспекти нетрадиційних занять, добірка ігор з розвитку мовлення дошкільників та зразки планів роботи в різних вікових групах з протипожежної безпеки // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003. - № : 17-18. - 100с.

428. Малярик-веселик: (Як розвивати творче мислення, уяву і фантазію на заняттях з зображувальної діяльності?) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003.-N15-16. - 76с.


429. Манжелій, Н. Реалізація наступності у технологіях навчання і виховання дошкільників та шестирічних першокласників / Н. Манжелій // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 125-129.
430. Маршицька, В. Екологічне виховання: соціально-моральні задачі / В. Маршицька // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 7-9
431. Машовець, М. Учіть дитину любити маму. / М. Машовець // Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 28-29.
432. Михайлик, І. Подорож на планету ТІЯОС. / І. Михайлик // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 28.
433. Ніколаєва, М. Збери картину: дидактична гра для старших дошкільнят / М. Ніколаєва // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 25.
434. Ніколаєнко, В. Хустинка-оберіг. / В. Ніколаєнко // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 16.
435. Нам тут веселенько, співаєм раденько : ранній вік // Дошкільне виховання : . - 2003. - N2. - С. 31.
436. Обухівська, А. Формування елементарних математичних уявлень у дітей під час підготовки до школи (Кількість, кількісні відношення, задача) / А. Обухівська, Н. Стадненко, Т. Ілляшенко // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 28-31
437. Обухівська, А. Формування елементарних математичних уявлень у дітей під час підготовки до школи (Форма, розмір, простір, час) / А. Обухівська, Н. Стадненко, Т. Ілляшенко // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 6-10
438. Огурцова, С. Майстерня маленьких скульпторів / С. Огурцова // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 22-24.
439. Одарченко, П. Дитяча мова / П. Одарченко // Рідна Школа. - 2003. - №134. - С. 23
440. Підкоритова, Л. Перші кроки в економіку: підготовка до життя / Л. Підкоритова // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 12-13.
441. Пангелова, Н. Є. Дитячий туризм як інтегрований засіб рухової і пізнавальної діяльності старших дошкільників / Н.Є. Пангелова, А.А. Пивовар // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск: Педагогіка. - С. 132-135.
442. Пантелєєв, Г. Ділянка дитячого садка: естетика оформлення / Г. Пантелєєв // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 23-25
443. Панченко, Н. Подорож до казкового лісу : конспект інтегрованого заняття для дітей шести років / Н. Панченко // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 22-23.
444. Паперова казка : чарівний світ орігамі. Виховання дітей ст. дошк. віку засобами художньої праці. Аплікація в старшій групі // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003.-N11-12. - 80с.
445. Педагогические требования и возрастная адресованность игрушек для дошкольников: хрестоматия // Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 132-138.
446. Педченко, Н. Музичний годинник. Музичне лото / Н. Педченко // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 24.
447. Поган, В. Цікава фізкультура / В. Поган // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 20-21
448. Поліщук, О. Дві хвилинки здоров'я: Фізкультхвилинки на заняттях / О. Поліщук // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 18-19
449. Половіна, О. А. Формування у старших дошкільників естетичних почуттів до природи засобами мистецтва / О.А. Половіна // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 106-108
450. Потужній, О. В. Формування позитивного ставлення до фізичного виховання у дошкільників засобами туристської роботи / О.В. Потужній // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск: Педагогіка. - С. 61-63.
451. Прищепа, Т. На воді, на суші, вдома - все безпечне, все знайоме: Безпека життєдіяльності / Т. Прищепа // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 23-26.
452. Программа воспитания, обучения и развития в детском саду: Эстетическое воспитание. Культурно-досуговая деятельность. // Дошкольное воспитание : Ежемесячный научно-методический журнал. - 2003. - N12. - С. 2-7.
453. Протасова К. Діти і двомовність / Протасова К. // Дитячий садок. - 2003.-N8. - 24с.
454. Рібцун, О. Квіткові фантазії: Дидактичні игри / О. Рібцун, Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 24-25
455. Рева, Г. Домоведення в дитячому садку : орієнтовна тематика занять / Г. Рева // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N2. - С. 26-28.
456. Рейпольська, О. Англійська мова в різновікових групах. / О. Рейпольська // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 10-11.
457. Рейпольська, О. Англійська мова в різновікових групах. / О. Рейпольська // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 10-11.
458. Реморенко К. Дитячий садок - дитяча сексуальність / Реморенко К. // Дитячий садок. - 2003.-N3, 5, 7. - С.2, С.2, С.2.
459. Рогальська, Н. "Виростеш ти, сину..." / Н. Рогальська // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 12-13.
460. Ролік, Л. Вокально-хорова композиція для дитячих садків "Дякую, що ти поруч" / Л. Ролік //Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин: НДПУ , 2003. - С. 205-209
461. Рубальська, Н. Календарне планування музичних занять / Н. Рубальська // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 27-31.
462. Рудник, І. Подарунки на іменини / І. Рудник // Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 16-17.
463. Руками творяться дива: (Ігри та вправи на розвиток дрібних м'язів рук, поради та конспекти з вишивання, шиття) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2003.-N1-2. - 94с.
464. Сєдих, Л. Допитливій малечі - про цікаві речі. : конспект комплексного заняття для дітей другої молодшої групи. / Л. Сєдих // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 14.
465. Сєдова, Н. "Пізнай Вітчизну у собі": Громадянське виховання / Н. Сєдова // Дошкільне виховання. - 2003. - N12. - С. 8-9
466. Саєць, В. В. До проблеми дошкільного музичного виховання / В.В. Саєць // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 28-29
467. Савенко, Н. І. Метод проектів у навчально-виховному процесі позашкільного закладу / Н.І. Савенко, Г.Г. Ковганич // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 155-159
468. Сапронова, М. Культура поведінки - категорія моральна / М. Сапронова // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 8-9
469. Сарапулова, Ж. Ідеї Руссо актуальні й сьогодні / Ж. Сарапулова // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 13-15.
470. Середницька, А. Новий крок на шляху модернізації змісту дошкільної освіти / А. Середницька // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 3
471. Скарбничка-картотека: Логіко-математичні завдання для дітей від 5 до 9 років / Автор-упоряд. Шаваран Г., Горошко Л. // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 14-16.
472. Соболєва, Л. Відроджене місто : інтегроване заняття для старших дошкільнят / Л. Соболєва // Палітра педагога. - 2003. - N1. - С. 14-16.
473. Сорока, З. Співвідношення ігрової і навчальної діяльності учнів шестирічного віку / З. Сорока // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 130-136.
474. Сухорукова, Г. В. Використання книжкової ілюстрації у вихованні дошкільників / Г.В. Сухорукова // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 147-148
475. Сухорукова, Г. Уроки мислення серед природи: Естетичні комплекси за В.О.Сухомлинським / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 7-9
476. Сучасні підходи до організації педпроцесу в дитсадку. : методичні рекомендації Відділу дошкільного виховання НМЦ середньої освіти МОН України. // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 3-6.
477. Тітенко М. Як виростити здорову дитину : (створення середовища для фізичного розвитку в групах дітей 2-го року життя) / Тітенко М. // Дитячий садок. - 2003.-N1. - /вкладка, с.1-4/
478. Тарасенко, Г. Театр природи. / Г. Тарасенко, О. Демченко // Дошкільне виховання. - 2003. - N8. - С. 17.
479. Тарасова, К. Діти слухають музику : заняття з молодшими дошкільниками / К. Тарасова // Дитячий садок. - 2003. - N12. - С. 5
480. Терещенко, І. Хочеш бути здоровим - будь ним! : матеріали постійно діючого семінару "Зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання" / І. Терещенко // Палітра педагога. - 2003. - N1. - С. 17-20.
481. Терещенко, І. Хочеш бути здоровим - будь ним! : матеріали постійно діючого семінару "Зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання" / І. Терещенко // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N2. - С. 29-31.
482. Тиква, Т. Геометрія, що довкола / Т. Тиква // Дошкільне виховання. - 2003. - N10. - С. 14-15
483. Тищук, Л. Козацькому роду нема переводу: Ознайомлення з українським козацтвом / Л. Тищук, І. Красько // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2003. - N3. - С. 3-5.
484. Туник, І. Динозаврик шукає друзів. : (Інтегроване навчання) / І. Туник // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 24-25.
485. Туник, І. Таємниці весняної природи. : комплексне заняття з природознавства, розвитку мовлення та аплікації для старшої групи. / І. Туник // Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 14-15.
486. Тюлюнова, Л. Дерево міцне корінням, а людина - друзями. : морально-етичне виховання. / Л. Тюлюнова // Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 18-19.
487. У світі див та фантазій : досвід організації гурткової роботи в дошкільних установах. - (Бібліотечка вихователя дитячого садка; листопад, № 21-22'2003). - Київ: Київська правда, 2003. - 120 с.
488. Фіяло, Т. Статеве виховання - справа щоденна / Т. Фіяло // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 6-9.
489. Фадєєва, Т. Готовність дитини до шкільного навчання / Т. Фадєєва // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 14-17.
490. Фуряева, Т. В. Бережем детство : качество дошкольного образования как актуальная психолого-педагогическая проблема в разных странах / Т.В. Фуряева // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 61-72
491. Ходатенко, Н. Екологічна стежина / Н. Ходатенко // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 12-13
492. Чепка, О. Гра як засіб реалізації сучасних технологій навчання в умовах діяльності комплексу "Школа - дошкільний заклад" / О. Чепка // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 69-72.
493. Шкваріна, Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (Програма, методичні рекомендації) : навчальний посібник для вчителів раннього навч. англ. мови, студ. вищ. пед. навч.закладів / Т.М. Шкваріна ; М-во освіти і науки України. - Умань, 2003. - 114 с.
494. Шкваріна, Т. М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (Теорія і практика) : навчальний посібник для вчителів англ. мови та студ. вищ. пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна ; М-во освіти і науки України. – Умань, 2003. - 250 с.
495. Шкльода, В. "Пальчикові меблі" : заняття з дрібної моторики для старших дошкільнят / В. Шкльода // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 18-19.
496. Шубенкіна, Л. Мам вітають діти світу : для старших дошкільнят / Л. Шубенкіна // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 28-31.
497. Шустерук, Н. Хай звуки музики лунають чарівні : музичне заняття морально-етичного змісту / Н. Шустерук // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 28-30.
498. Яворська, О. Задачі з казковим сюжетом. / О. Яворська // Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 26.
499. Яловська, О. Використання народних загадок при формуванні математичних уявлень у дітей дошкільного віку / О. Яловська // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2003. - N4. - С. 85-87
500. Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів. / Н. Яришева // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 8-9.
501. Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів. / Н. Яришева // Дошкільне виховання. - 2003. - N7. - С. 20-21.
502. Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів / Н. Яришева // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 16-18.
503. Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів / Н. Яришева // Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 12-13. - (Літні спостереження у природі).
504. Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів / Н. Яришева // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 20-21
505. Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів / Н. Яришева // Дошкільне виховання. - 2003. - N12. - С. 18-19
506. Яценко, А. Граємо, виховуємо й розвиваємо за системою ТРВЗ / А. Яценко // Дошкільне виховання. - 2003. - N2. - С. 18-19.

Див. 921.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка