Педагогічна бібліографія


КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМСторінка29/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4638. Александрова, Е. Директор и его заместители: шесть шагов на пути к взаимопониманию и взаимодействию / Е. Александрова, Т. Фролова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 30-38
4639. Александрова, Е. Классный воспитатель и администрация школы: парадоксы сотрудничества / Е. Александрова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 73-80
4640. Алфімов, В. Акмеологічна катра директора школи / В. Алфімов, Т. Істягіна, Е. Степаненко //Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 7-10
4641. Босенко, М. Імідж вчителя і директора [Рукопись] / М. Босенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 22-23
4642. Васильченко, Л. В. Управлінська культура кервника школи / Л.В. Васильченко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7(19). - С. 15-18
4643. Глоба, М. Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні [Рукопись] / М. Глоба // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 35-39
4644. Гонтаровська, Н. Інтеграція системи позаурочної діяльності в освітнє середовище [Рукопись] / Н. Гонтаровська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 64-68
4645. Ельникова, О. Інформатизація управлінської діяльності керавників ЗНЗ [Рукопись] / О. Ельникова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 98-105
4646. Єльникова, Г. В. Використання Excel у процесі діагностики управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г.В. Єльникова // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 42-47
4647. Єльникова, Г. Моніторинг діяльності керівника школи [Рукопись] / Г. Єльникова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 97-102
4648. Єльникова Г. Розпізнати, вивчити, продіагностувати... : діагностика управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Єльникова Г. // Управління освітою. - 2003.-N9. - С.2-3,5.
4649. Извеков, В. Заметки школьного попечителя / В. Извеков // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 51-57
4650. Корсак, К. "Людина - функції - інструменти": освітній контекст / К. Корсак // Директор школи. - 2003. - №38. - С. 4-6
4651. Мартиненко, С. М. Оновлення управлінських функцій керівника сучасного навчального закладу в умовах реформування національної системи освіти / С.М. Мартиненко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7(19). - С. 8-9
4652. Маслов, В. Психологічна основа моделі компетентності директора школи [Рукопись] / В. Маслов // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 12
4653. Меновщиков, В. Может ли школьный директор быть успешным предпринимателем? / В. Меновщиков // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 117-119
4654. Оуенс, Роберт Г. Організаційна поведінка в освіті: Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа / Р.Г. Оуенс; Пер. з англ. О.В. Христенко. - Харків : Каравела, 2003. - 488 с.
4655. Павлютенков, Є. М. Концепція обмежень / Є.М. Павлютенков // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9(21). - С. 18-24
4656. Павлютенков, Є. М. Професійна компетентність директора школи / Є.М. Павлютенков //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7(19). - С. 2-4
4657. Педагогічний аналіз як функція керівника школи // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N15(27). - С. 8-22
4658. Перцова, Н. І. Формування прогностичних умінь керівників школи в умовах післядипломної освіти / Н.І. Перцова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7(19). - С. 13-14
4659. Пономарьова, Е. Администратор пришел на урок: принципы и модели педагогического анализа / Е. Пономарьова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 44-51
4660. Руснак, Т. Педагогічна рада в школі : методичний порадник для керівників шкіл / Т. Руснак //Завуч. - 2003. - №: 25, (вкладка)
4661. Фриш, Г. Вежливость, заинтересованность и точность / Г. Фриш // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 71-75
4662. Цернікель Л. Нові форми проведення педрад / Цернікель Л. // Завуч. - 2003.-N12. - С.2-3.
4663. Ширяева, В. Школьный Попечительский совет: варианты создания и функционирования / В. Ширяева // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 38-43
4664. Шквир, О. Л. Методика роботи класного керівника : вивчення особистості учня / О.Л. Шквир //Початкова освіта. - 2003. - № : 35. - С. 6-8
4665. Школа молодого завуча / Упоряд. М. Голубенко. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Завуч. Бібліотека). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4666. Шкурко, Я. І. Дослідження впливу комунікативних особливостей керівника закладу освіти на ефективність його управлінської діяльності / Я.І. Шкурко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 200-202
4667. Яресько, К. В. Педагогічне управління: структурний аналіз / К.В. Яресько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 68-75
4668. Ястребова, В. Я. Формування професійної компетентності директора сільської школи / В.Я. Ястребова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7(19). - С. 5-7.
Див. 4264, 4268, 4270, 4273, 4275, 6087.


ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ
Див. 4660.

УЧИТЕЛЬ. ВИКЛАДАЧ. ВИХОВАТЕЛЬ
4669. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Завуч. Бібліотека) (Шкільний світ. Бібліотека). - Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4670. Бєлокопитова, Л. Г. Деякі питання щодо інноваційної діяльності вчителя / Л.Г. Бєлокопитова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 121-124.
4671. Башинська, Т. Проектувальна діяльність - основа взаємодії вчителя та учнів / Т. Башинська //Початкова школа. - 2003. - N6, 7. - С. 58-59,59-62
4672. Башинська, Т. Проектувальна діяльність - основа взаємодії вчителя та учнів / Т. Башинська //Початкова школа. - 2003. - N7. - С. 59-62
4673. Борзенкова, Т. Навчаючи інших, навчаюся сам [Рукопись] / Т. Борзенкова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 80-84
4674. Булатова, О. Имидж педагога - мода или необходимость? / О. Булатова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 78-82
4675. Вакуленко, В. М. Особистість: через професіоналізм до акме / В.М. Вакуленко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 231-237.
4676. Данилова, Г. Акмеологічна модель педагога в 21 столітті / Г. Данилова // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 6-9
4677. Данильченко, В. М. "Стиль обучения" и "стиль учения": как согласовать индивидуальные особенности учителя и ученика / В.М. Данильченко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 97-99
4678. Десятов Т. Таїнство пізнання й навчання твориться у співпраці вчителя і учня / Десятов Т. //Освіта. - 2003.-N26(4-11 червня). - С.3.
4679. Дзюба, Т. Самоменеджмент: уміння вчителя керувати часом / Т. Дзюба // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 33-37
4680. Дишльовська, С. Кредо педагога - віддати серце дітям [Рукопись] / С. Дишльовська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 70
4681. Захарченко, Е. Монолог или диалог? (заметки о коммуникативной компетентности учителя) / Е. Захарченко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 87-92
4682. Зубалій, М. Учитель фізичної культури - В.В.Князєв / М. Зубалій, В. Столітенко // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 39
4683. Каменский, А. Уважаемые коллеги! Наш имидж - в нас самих / А. Каменский // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 3-5
4684. Кирей В. Учитель: заробітчанин чи творча особистість? / Кирей В. // Урядовий кур'єр. - 2003.-N126,11 липня. - С.8
4685. Ковальчук С. І. - учитель року-2003 // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 67
4686. Кравченко, Л. М. Особистісно соціальні аспекти конструювання трудового колективу загальноосвітнього навчального закладу / Л.М. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 22-31
4687. Кривцова С. Вчитель і проблеми дисципліни, або Як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів / Кривцова С., Мухаматулліна Є. // Завуч. - 2003.-N2. - С.4-7.
4688. Лісовська, Л. В. Праця подвижницька, але ж цікава: (Роздуми класного керівника про свою роботу) / Л.В. Лісовська // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N3. - С. 61-62
4689. Литвяк О. Ідея колективної творчої діяльності : (Методика І.Іванова) / Литвяк О., Савчук Л. //Завуч. - 2003.-N2. - С.2-3.
4690. Лихвар, Л. Д. Ціннісно-виховна функція мистецтва як засіб формування особистості вчителя / Л.Д. Лихвар // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 248-260.
4691. На допомогу класному керівникові 5 - 8 класів / упоряд. М. Голубенко. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4692. Новікова, В. В. Особистісні аспекти інноваційної діяльності вчителя початкових класів / В.В. Новікова // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 79-81
4693. Павленко, В. В. Типологія стресорів у роботі вчителя / В.В. Павленко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 89-91
4694. Педагогічна рада: технології проведення / Бондарчук Л., Кисляк Н., Оверченко В., Шубко І. //Директор школи. - 2003. - №45. - С. 1-3
4695. Петровська, Т. У кожної людини в житті є вчитель... / Т. Петровська // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 1-4
4696. Постельняк, А. І. Педагогічна рада: Технологія підготовки і проведення : навч.-метод. посіб. / А. Постельняк, О. Романенко ; Упр. освіти і науки Кіровогр. облдержадмін., Обласний ін-т післядиплом. пед. освіти. - Кіровоград : Б.в, 2003. - 167 с.
4697. Радул, В. Новітній зміст діяльності вчителя / В. Радул // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 36-38
4698. Рекомендації до завершення атестації педагогічних працівників // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 68-70
4699. Рекомендації щодо атестації педагогічних працівників у закладах середньої освіти // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 57-64
4700. Репкин, В. Учитель в системе развивающего обучения / В. Репкин // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 64-69
4701. Рязанова, Г. О. Формування готовності до реалізації діагностичного напряму діяльності у педагогів тимчасового дитячого об'єднання / Г.О. Рязанова // Психологія та педагогіка: Спеціальні : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Нора-Прінт, 2003. - Кн. 1. - С. 9-13.
4702. Самойленко, Н. І. Професійна адаптація вчителя / Н.І. Самойленко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N26(38). - С. 7-8
4703. Семиченко , В. Ознаки педагогічного мислення / В. Семиченко // Шкільний світ. - 2003. - №37. - С. 3-4
4704. Сергієнко, А. А. Педагогічні досягнення вчителів - україністів Дніпропетровщини / А.А. Сергієнко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 5-6
4705. Сипченко, В. Дума про вчителя / В. Сипченко // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 60-61.
4706. Сиротенко, А. Складові педагогічного успіху: (поради молодому педагогу) / А. Сиротенко //Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 19-24
4707. Стельмах, А. Молодий учитель - проблема чи перспектива? / А. Стельмах // Завуч. - 2003. - №34. - С. 12-24
4708. Струбицький, В. Софія Русова про особистість педагога / В. Струбицький, О. Шостак //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 65-66
4709. Торхова, А. В. Профессиональное педагогическое явление как объект исследования / А.В. Торхова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 29-39
4710. Філь, Т. Рейтинг учнів і вчителів [Рукопись] / Т. Філь // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 73-75
4711. Фишбейн, Д. Е. Властная дистанция: что делать с ней молодому руководителю? / Д.Е. Фишбейн // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 70-72
4712. Фрайре , П. (1921-1997) Вчителі як працівники культури: Листи до тих, хто насмілився вчити / [пер. з англ. С. Савченко]. - Х. : Акта, 2003. - 263, [2] с. - Покажчик: с. 251-263.
4713. Фрицюк, В. До питання про дефініції креативності / В. Фрицюк // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 12-14. - (Формування творчої особистості вчителя)
4714. Хобзей, О. Проблема ефективного використання вчительських ресурсів / О. Хобзей // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ : К.І.С, 2003. - С. 149-174.
4715. Хоружа, Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти / Л. Хоружа // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 27-33
4716. Цимбалюк І. Педагогічне спілкування: цілі та цінності / Цимбалюк І. // Управління освітою. - 2003.-N7. - С.8-9,12.
4717. Чепіга Я. Самовиховання вчителя / Чепіга Я. // Все для вчителя. - 2003.-N13-14. - С.1-9.
4718. Чечуніна, О. Науково-методична підготовка кураторів до взаємодії з учнівським самоврядуванням / О. Чечуніна // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 25-27
4719. Штельмах, Г. Б. Диференційоване навчання у школі педагогічного професіоналізму як один із способів підготовки вчителів-початківців до управління педагогічним процесом / Г.Б. Штельмах // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 39-45
4720. Шубко, І. Творчість класних керівників : шляхи звільнення від стереотипів / І. Шубко // Освіта. - 2003. - №50 (5-12 листопада). - С. 2-3
4721. Щепкін , В. Педагог у парадигмі ноосферної освіти / В. Щепкін // Директор школи. - 2003. - №: 35. - С. 4-5
4722. Щербо, И. Компетентность педагогов - страховка от профессионального застоя / И. Щербо // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 11-17
4723. Якубовськи, М. А. Математическое моделирование профессиональной деятельности учителя / Ред. И. Козловская ; Акад. пед. наук Украины, Ин-т педагогики и психологии проф. образования. - Львів : Євросвіт, 2003. - 427 с. - Бібліогр.: с. 397-427 (493 назв.).
4724. Борсук, В. Формування та розвиток творчого потенціалу вчителя / В. Борсук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 30-32
4725. Вітюк, В. Шляхи професійного зростання вчителя / В. Вітюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 26-27
4726. Гузій, Н. В. Культура поведінки учителя-вихователя як конативний компонент педагогічного професіоналізму / Н. В. Гузій // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 3-14. - Бібліогр. в кінці ст.
4727. Зламанюк, Л. М. Учитель як фактор реалізації особистісно орієнтованої педагогіки / Л.М. Зламанюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 131-138
4728. Карта педагогічної оцінки і самооцінки діяльності педагога // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 64-66
4729. Мільто, Л. О. Педагогічна соціалізація й педагогічна індивідуалізація як чинники формування творчої індивідуальності вчителя / Л.О. Мільто // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 23-30.
4730. Подшивалкіна, Л. Нова школа - це по-новому працюючий учитель / Л. Подшивалкіна //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 27-30
4731. Рашковська, В. Православне і світське мистецтво в розвитку духовності вчителя / В. Рашковська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 225-231.
4732. Стельмах, Н. В. Гуманістична направленість особистості вчителя / Н. В. Стельмах // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 212-217
4733. Столяревська, А. Л. Роль вчителя в заснованому на технології курсі / А.Л. Столяревська //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 202-215
4734. Шевнюк, О. Л. Загальнокультурне і фахове в суб'єктній парадигмі педагогічної культури вчителя / О.Л. Шевнюк // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 3-12

Див. 630, 2889, 4639, 4641, 4664, 5489, 6055.
УЧНІ
4735. Байрамова М. Технології учнівського самоврядування / Байрамова М., Дзюбук А.Дзюбук В. // Директор школи. - 2003.-N15,16,17,18. - С.11-13,С.11-12,С.15-16,С.17-18.
4736. Бережний, С. Знаємо, можемо, хочемо... : (Учнівське самоврядування. Досвід Миколаєва) / С. Бережний, А. Тарновська, Г. Бережна // Освіта. - 2003. - №58(17-24 грудня). - С. 4-7
4737. Доценко, Т. М. Крок за кроком до дитячого самоврядування : методичний посібник для координаторів та лідерів дит. самоврядування / Т.М. Доценко ; Кіровоградський обл. парламент дітей. - Кіровоград, 2003. - 155 с.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ
4738. Барахтян, М. М. Творчий звіт як засіб соціалізації особистості педагога / М.М. Барахтян // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 23-26
4739. Бонджева, Г. Наша опора - творчий учитель, педагог-новатор / Г. Бонджева // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 57-58
4740. Братерська-Дронь, М. Проблеми педагогічної етики у творах кінематографа / М. Братерська-Дронь // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 22-24.
4741. Гузій, Н. В. Професіоналізм учителя-вихователя як психолого-педагогічний феномен / Н.В. Гузій // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 3-13.
4742. Гузій, Н. В. Сутність і зміст професіоналізму особистості педагога / Н.В. Гузій // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 3-13.
4743. Жуков, С. М. Педагогічна майстерність як наука і мистецтво навчання та виховання / С.М. Жуков // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 13-17.
4744. Ігнатенко, Л. Творчість -ефективний засіб інноватики / Л. Ігнатенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 107-110
4745. Кічук, Я. В. Творчість викладача як передумова результативного формування правосвідомості учнівської молоді / Я.В. Кічук // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 244-249.
4746. Капченко, О. Педагогічна майстерність у теорії і практиці А.С. Макаренка / О. Капченко //Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 30-35.
4747. Карамушка, Л. Особливості вияву синдрому "професійного вигорання" у вчителів / Л. Карамушка, Т. Зайчикова, О. Бондарчук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 57-66
4748. Козлін, В. Й. Здатність до спілкування як професійна якість вчителя у художньому самодіяльному колективі / В.Й. Козлін // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 14-19.
4749. Кузьмінська, Л. Д. Особливості творчої праці педагогів в умовах сучасної кризи початкової музичної освіти в Україні / Л.Д. Кузьмінська // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 264-272.
4750. Кушакова, І. В. Професійні уміння майбутнього учителя початкових класів по формуванню інтересів учнів у сфері природознавства як умова підготовки до педагогічної творчості / І.В. Кушакова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 17-23.
4751. Лотиш, А. Педагогічна майстерність І.П. Волкова / А. Лотиш // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 64-65
4752. Луцюк, А. Майстерність сучасного вчителя і педагогічна спадщина Василя Сухомлинського / А. Луцюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 9-11
4753. Луцюк, А. Новаторський підхід В.О. Сухомлинського до формування педагогічної майстерності вчителя / А. Луцюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 14-16
4754. Мільто, Л. О. Педагогічна технологія і педагогічна творчість / Л.О. Мільто // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 26-30.
4755. Мацько, О. Стилі навчання / О. Мацько // Дивослово. - 2003. - N2. - С. 32-34
4756. Нісімчук, А. С. Педагогічна технологія : підручник для підготовки спеціалістів / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка , І.О. Смолюк ; М-во освіти і науки України, АПН України. - Київ : Четверта хвиля, 2003. - 224 с.
4757. Набока, Л. Я. Основи педагогічної майстерності : навчально-методичний комплекс / Л.Я. Набока ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти. - Київ : Міленіум, 2003. - 32 с.
4758. Несторенко, Л. "Портфоліо" як метод професійного самовдосконалення майбутнього вчителя початкової школи / Л. Несторенко, Н. Надточа // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 131-140.
4759. Новікова, В. В. Творча особистість вчителя початкових класів в умовах інтенсивних змін українського суспільства / В.В. Новікова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 31-37.
4760. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : каталог / М-во освіти і науки України, Науков.-метод. центр вищ. освіти ; Укл. В.І. Соколов, В.В. Висоцька. - Київ : Стилос, 2003. - 336 с.
4761. Піхтар, О. А. Музичне мислення в системі професіоналізму фахівця соціокультурної сфери: категоріальний аналіз проблеми / О.А. Піхтар // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 30-37.
4762. Сафонова, Н. Творчий педагог - фундатор формування творчої особистості / Н. Сафонова //Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 10-11
4763. Серба Г. Професійний ріст вчителів: теорія і практика / Серба Г. // Директор школи. - 2003.-N20. - С.14-16.
4764. Соколова, Л. Е. От мига творчества к веку творчества / Л.Е. Соколова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 39-40
4765. Соколова, Л. Е. Старатели "золотого века" или мучители детства? / Л.Е. Соколова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 48-50
4766. Таменчук, С. Головні напрями та зміст педагогічної творчості вчителів / С. Таменчук // Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 43-48
4767. Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти : модул. посіб. / Авт.-упоряд. В.Р. Ільченко та ін. ; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В.М. Остроградського, Каф. пед. майстерності. - Полтава : ПОІППО, 2003. - 190 с. - Бібліогр. в кінці розд.
4768. Школа ХХІ століття. Творча співпраця учителя і учня : зб. наук.-практ. метеріалів / Упр. освіти Дніпров. район. (у м. Києві) держадмін. Спеціаліз. шк. №209. - К. : ВПП "Компас", 2003. - 263 с.
4769. Щербань П. Педагогічна культура - основа успішної педагогічної діяльності / Щербань П., Щербань П. // Освіта . - 2003.-N4-5(22-29 січня). - С.10-11.

Див. 650, 834, 5241, 6078.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка