Педагогічна бібліографіяСторінка28/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53

СІЛЬСЬКІ ШКОЛИ
4512. Васильченко, Н. Система действует. Развивающее обучение: итоги внедрения в школах Луганской области / Н. Васильченко, О. Дьяченко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 48-52
4513. Вегера, Л. Опорна школа. Яка вона? : (Черченська ЗОШ I-III ступеня) / Л. Вегера // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 34-35
4514. Зоц, В. Проблеми демократизації, профільного навчання і сільської школи / В. Зоц //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 28
4515. Коберник, О. М. Психолого-педагогічна діагностика цілісного розвитку учнів сільської школи / О.М. Коберник // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 24-27
4516. Коваленко, В. В. На шляху до якісної освіти (з досвіду роботи сільської школи) / В.В. Коваленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 25-26
4517. Макарчук, А. В. Профільне навчання в сільській малокомплектній школі / А.В. Макарчук, Н.К. Райсвих // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 75-76
4518. Маслай, Г. Педагогічні інновації в умовах сільської школи / Г. Маслай // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 13-15
4519. Мегега, Г. Б. Сільська школа на Дніпропетровщині: досвід, проблеми, перспективи / Г.Б. Мегега //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 15-18
4520. Осадчий, І. Г. Регіоналізація загальної середньої освіти в сільській місцевості: основні проблеми та перспективи розвитку / І.Г. Осадчий // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 28-33
4521. Осадчий, І. Питання теорії і практики освітніх мереж у сільській місцевості [Рукопись] / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 106-113
4522. Програма дослідно-екпериментальної роботи. Тема: "Створення моделі територіальних освітніх округів у сільській місцевості" // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 34-35
4523. Романенко, М. І. Концептуально-методологічні засади реформування сільської школи / М.І. Романенко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 19-23
4524. Смолинский, С. М. Метод проектов в практике сельских трудовых школ на Украине / С.М. Смолинский // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 369-373
4525. Чіріченко, Л. Ф. Модернізація освіти / Л.Ф. Чіріченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 6-8
4526. Шиян, Н. Особливості профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості / Н. Шиян // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 98-102
4527. Школа дальневосточного села Даниловка: опыт развития образовательной среды / Гайнулина С., Кобылкина Н. и др. // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 22-28

Див. 3884, 4410, 4433, 4440.
ШКОЛИ- ІНТЕРНАТИ, ДИТЯЧІ ДОМА ТОЩО
4528. Анісімов, М. Стан і проблеми формування учбово-програмної документації у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) / М. Анісімов // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 83-85.
4529. Білокінь, В. У пошуках додаткових джерел фінансування / В. Білокінь // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 49-50
4530. Бадюк, О. Комп'ютерні технології у вивчені іноземної мови / О. Бадюк // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 20-22
4531. Бендера, І. М. Організація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів-педагогів в галузі механізації для аграрних закладів професійної освіти / І.М. Бендера //Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 299-307
4532. Бендера, І. М. Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для профтехосвіти в галузі механізації сільського господарства / І.М. Бендера, В.І. Дуганець // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 76-90
4533. Богуш, А. М. Проблема комфортності в дитячому колективі школи-інтернату / А. М. Богуш //Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 30-38
4534. Борисов, О. Мислити і працювати по-новому / О. Борисов // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 12-13
4535. Васильєв, Й. Нові форми господарювання / Й. Васильєв // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 41-43
4536. Васильев, И. Б. Акмеологические перспективы профессионального образования Украины / И.Б. Васильев // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 169-175
4537. Вдовцова, С. Мова потрібна всім : З практики забезпечення мовної і мисленнєвої компетенції фахівця в системі професійно-технічної освіти / С. Вдовцова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 131-134
4538. Верченко, Н. В. Деякі аспекти вивчення педагогічної підготовленості керівних працівників професійно-технічних навчальних закладів до виконання функціональних обов'язків / Н.В. Верченко, В.М. Молчанов, P.M. Шацька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 132-142
4539. Весєлов, М. Етапи реформування / М. Весєлов // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 13-15
4540. Видатний вчений. Гуманіст. (До ювілею С.У. Гончаренка) // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - 3 обкладинки
4541. Викладання предметів гуманітарного циклу в ПТНЗ у 2003-2004 навчальному році // Дивослово. - 2003. - N8. - С. 77-80
4542. Висоцька, А. Вивчення практики організації громадянського виховання в молодших класах допоміжної школи-інтернату / А. Висоцька // Дефектологія. - 2003. - N3. - С. 28-31
4543. Вишняков, М. Виховання - це пошук і творчість / М. Вишняков // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 46-47
4544. Войченко, Л. Професійна підготовка фахівців для сфери послуг / Л. Войченко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 9-10
4545. Вугрич, В. П. Школи-інтернати і проблеми педагогічної реабілітації дітей / В.П. Вугрич // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 101-109.
4546. Глазунова Л. Навчання хворих дітей у санаторії / Глазунова Л., Панченко А. // Директор школи. - 2003.-N16. - С.3-4.
4547. Головінов, В. П. Задоволення освітніх потреб та розвиток творчого потенціалу учнів ПТНЗ в контексті проблеми рівного доступу до якісної освіти / В.П. Головінов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 91-100
4548. Головінов, В. Психолого-педагогічне проектування у виховній системі ПТНЗ / В. Головінов, І. Гапоненко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 6-9
4549. Горячова, Л. Хто кращий за професією? / Л. Горячова // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 6-8
4550. Гуревич, Р. Підвищення кваліфікації та фахової майстерності інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ засобами інноваційних технологій навчання / Р. Гуревич, М. Кадемія // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 25-30
4551. Делінгевич, Л. В. Організаційно-виховна робота в Гайворонському машинобудівному технікумі / Л.В. Делінгевич // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 73-94. -
4552. Джантіміров, А. Маємо досвід і майбутнє / А. Джантіміров // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 36-37
4553. Дмитренко, С. Формування інформаційної культури кваліфікованих робітників / С. Дмитренко //Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 28-30
4554. До Постанови Верховної Ради України "Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні" // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 3-5
4555. Доманич, М. Інтеграційні процеси у підготовці майбутніх фахівців для агропромислового комплексу / М. Доманич // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 10-12
4556. Дуганець, В. Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ / В. Дуганець, І. Бендера // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 29-35
4557. Духовний, Л. Викорстання багатокомплектного нестандартного і тренажерного обладнання методом колового тренування в ПТНЗ / Л. Духовний // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 43-44
4558. Дячкова, Т. В. Педагогіка професійно-технічної освіти : навчальний посібник / Т. В. Дячкова. - Херсон : Айлант, 2003. - 476 с.
4559. Єжова, Т. Особливості професійного навчання молоді з вадами слуху / Т. Єжова // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 25-27
4560. Жерносек , І. Діти-сироти повинні мати такі самі права і увагу, як і діти в сім'ях / І. Жерносек //Освіта України. - 2003. - № : 71,73. - С. 6,9-10
4561. Зімняя, І. О. Особистістно діяльнісна основа професійного освітнього стандарту. / І.О. Зімняя //Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 273-275
4562. Заїка, О. Запорука успіху - у роботі з кадрами / О. Заїка // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 40-42
4563. Заславська, С. Плідна взаємодія / С. Заславська // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 37-38
4564. Зеленський, К. Організація освітніх послуг на прикладі Гусятинського коледжу ТДТУ / К. Зеленський // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 309-316.
4565. Ігнатова, О. І. До проблеми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу / О.І. Ігнатова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 109-115.
4566. Інноваційні процеси в системі професійно-технічної освіти : загальні збори АПН України / Сост. П. Яковенко, К. Лашко // Педагогічна газета. - 2003. - №12. - С.2-3
4567. Кабацька, Н. Кожен концерт - дебют / Н. Кабацька // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 48
4568. Кадемія, М. Результати експерименту на виставці "Сучасна освіта в Україні - 2003" / М. Кадемія, Г. Штиченко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 49-51
4569. Канішевська, Л. В. До питання соціально-педагогічної реабілітації вихованців шкіл-інтернатів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки / Л.В. Канішевська // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 222-231.
4570. Кириченко, О. М. Творческие умения в структуре умений рабочих швейного профиля / О.М. Кириченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 308-313
4571. Князєв, А. Проблеми навчально-курсових комбінатів / А. Князєв // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 22-23
4572. Коваленко, О. Е. Підготовка інженерно-педагогічних кадрів на рівні сучасних вимог / О.Е. Коваленко, Ф.Я. Якубов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 32-39
4573. Кононенко, Н. Урахування вимог ринку праці / Н. Кононенко, В. Петрашенко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 17-19
4574. Копачова, О. Міжпредметна інтеграція / О. Копачова, А. Лаврека // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 33-34
4575. Костюченко, М. П. Трикомпонентна модель систем і технологій професійного навчання / М.П. Костюченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 101-107
4576. Коттон, Д. Навчання діловій активності в ПТНЗ України: (Фонд розвитку малого і середнього бізнесу, Університет м. Дарем, Велика Британія) / Д. Коттон, Н. Айєдейл // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 52-55
4577. Кремень, В. Г. Сучасний стан, проблемні питання діяльності та перспективи розвитку професійно-технічної освіти / В.Г. Кремень // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 7-12
4578. Кремень, В. Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної освіти у 2002-2003 навчальному році та завдання на 2003-2004 навчальний рік / В. Кремень // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 3-17.
4579. Кришемінська, Л. Колектив високих професіоналів / Л. Кришемінська // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 38-40
4580. Кубрушко, П. Ф. Идея объектной и деятельностной детерминант в теории структуры содержания профессионально-педагогического образования / П.Ф. Кубрушко, Е.Н. Козленкова //Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 176-181
4581. Кузнецов, Б. И. Принципы составления рабочей программы по дисциплине "Методы управления и адаптации в радиоэлектронных системах" / Б.И. Кузнецов, Т.Б. Никитина, Л.Б. Курцева //Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 226-229
4582. Людвичек, К. В. Профессионально-техническое образование и социальная адаптация беженцев в Украине / К.В. Людвичек, А.В. Тимошевская // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 164-168
4583. Максимова, Н. Методичне забезпечення ПТО / Н. Максимова // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 15-17
4584. Маринець, В. У гірських умовах - своя програма виживання / В. Маринець // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 17-18
4585. Матвійчук, Н. Вчимо бачити прекрасне : (спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів у м. Опішня) / Н. Матвійчук // Дивосвіт. - 2003. - N4. - С. 40-41
4586. Мельніченко, В. В. Модель продуктивної управлінської діяльності директора ПТНЗ сільськогосподарського профілю / В.В. Мельніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 108-119
4587. Мельниченко, Б. Професійна підготовка учнів загальноосвітньої школи зарубіжних країн / Б. Мельниченко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 42-45
4588. Микуляк, О. П. Концепція неперервної професійної освіти керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів України / О.П. Микуляк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 46-51
4589. Михайличенко, A. M. Шляхи узгодження професійної підготовки у професійно-технічних та вищих навчальних закладах / A.M. Михайличенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 126-131
4590. Михнюк, М. Модульні технології навчання / М. Михнюк, О. Марковська // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 30-32
4591. Ніколаєнко, С. Удосконалювати методологію формування правового поля професійно-технічної освіти в Україні / С. Ніколаєнко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 6-9
4592. Нікуліна, А. Неперервна освіта керівних та інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ / А. Нікуліна // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 51-53
4593. На виконання Постанови Верховної Ради України // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 2
4594. Ничкало, Н. Г. Професійна освіта і навчання у 21 столітті: концептуальні засади / Н.Г. Ничкало //Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 52-57
4595. Олійник, В. В. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти в Україні: погляд у майбутнє / В.В. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 16-24
4596. Олійник, О. В. Мета і основні етапи поглибленого вивчення англійської мови у школах нового типу / О. В. Олійник // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 259-265
4597. Орлов, В. Ф. Гуманістичні засади професійного виховання учнів ПТУ / В.Ф. Орлов, Т.П. Щиголь // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 238-244.
4598. Пєхота, О. М. Проблема комфортності в дитячому колективі школи-інтернату / О. М. Пєхота // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 38-50
4599. Пальчук, М. Позабюджетна діяльність училища - проблема не лише економічна, а й психолого-педагогічна / М. Пальчук // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 40-41
4600. Паржницький, В. Професійний ліцей: перші кроки і проблеми / В. Паржницький // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 35-37
4601. Пилявець, Г. Виявити, зрозуміти, допомогти / Г. Пилявець // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 19-20
4602. Помаран, П. Соціальне партнерство у підготовці конкурентоспроможних фахівців / П. Помаран //Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 45-47
4603. Пономарьова, В. Професійно-технічна підготовка фахівців для видавничо-поліграфічної галузі / В. Пономарьова // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 12-14
4604. Пригара, Д. Державні стандарти - основа якісної професійної підготовки / Д. Пригара, Т. Погребняк // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 15-16
4605. Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N22. - С. 3-20.
4606. Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах-інтернатах та загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N17. - С. 12-13
4607. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія ; Редкол. С.В. Артюх (гол. ред.) та ін. - Харків : [б. и.], 2003. - 363 с.
4608. Профтехосвіта має розвиватися динамічніше, щоб ефективніше виконувати свої функції //Освіта України. - 2003. - №94(16 грудня). - С. 2-3
4609. Радкевич, В. ПТО в умовах ринку праці (З Дніпропетровської обласної конференції) / В. Радкевич // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 52-53
4610. Радкевич, В. Сучасні тенденції розвтку професійно-художньої освіти в Україні / В. Радкевич //Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 31-34
4611. Раковская, Н. Х. Концепция построения и перспективы развития кафедры моделирования профессиональных знаний / Н.Х. Раковская, К.А. Метешкин // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 158-163
4612. Романцев, Г. М. Развитие ремесленничества - реальное направление повышения качества подготовки специалистов / Г.М. Романцев, И.А. Колобков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 153-157
4613. Рудь, А. В. Проблеми освоєння спеціальних дисциплін майбутніми фахівцями неінженерних спеціальностей / А.В. Рудь // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 191-196
4614. Савицький, А. Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчального закладу інтернатного типу / А. Савицький // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 68-69
4615. Сапронов, В. Науково-методичне забезпечення діяльності ПТНЗ / В. Сапронов // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 10-11
4616. Семченко, О. Стандарт початкової професійної освіти: досвід Казахстану / О. Семченко //Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 46-48

4617. Сергеєва, О. Вивчення іноземних мов: професійне спрямування / О. Сергеєва // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 14-15


4618. Сидоренко, О. Л. Про напрями роботи із вдосконаленням системи профтехосвіти / О.Л. Сидоренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 13-15
4619. Скідоненко Н. Лікувальна педагогіка: коштів не передбачено : (Дитячі санаторії) / Скідоненко Н. // Директор школи. - 2003.-N16. - С.5-6.
4620. Скляренко, Н. К. Залікова система оцінювання знань у професійно-технічному училищі / Н.К. Скляренко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 17-20
4621. Стан справ та проблеми професійно-технічної освіти : день Уряду у Верховній Раді // Освіта України. - 2003.-N19(14 березня). - С.1-3.
4622. Стрішна, Л. Викладання матеріалознавства в групах слюсарів з ремонту автомобілів у ПТУ / Л. Стрішна // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 16-17
4623. Творча особистість. Новатор. (До ювілею О.І. Щербак) // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - 3 обкладинки
4624. Тишковський, Т. Л. Досвід роботи центру професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці / Т.Л. Тишковський // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2003. - N6. - С. 15-18
4625. Томашенко, В. Стандарти ПТО: методологічні та організаційні засади розробки і впровадження / В. Томашенко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 21-24
4626. Торба, Ю. І. Педагогічна підготовка викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти / Ю.І. Торба // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 143-152
4627. Тороній, В. У режимі експерименту / В. Тороній, О. Шевчук // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 3-6
4628. Триус, Ю. В. Проблеми вивчення математичних дисциплін у коледжах та шляхи їх подолання / Ю.В. Триус, М.Л. Бакланова // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 118-137
4629. Філіпова, С. Дидактичні прийоми на уроках математики / С. Філіпова // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 35-37
4630. Хобзей, П. Професійно-технічна освіта в системі освіти України / П. Хобзей // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ : К.І.С, 2003. - С. 111-123.
4631. Цюприк, А. Я. До проблеми професійного спрямування суспільних дисциплін у технічному коледжі / А.Я. Цюприк // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 185-189
4632. Чумак, Л. Соціально-трудова адаптація вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів / Л. Чумак // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 56-59
4633. Шевчук, Л. Прекрасне - поруч / Л. Шевчук // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 15
4634. Шульга, В. Там, де працював А.С. Макаренко / В. Шульга, Г. Аніскіна // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N8. - С. 27-28.
4635. Щербак, О. Модернізація професійно-технічної освіти в контексті європейської інтеграції / О. Щербак, О. Зайцева // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 48-52
4636. Яковлєва, В. А. Особистісно-орієнтований підхід до організації спілкування підлітків у школах-інтернатах / В.А. Яковлєва // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 261-265
4637. Яллаєва, Г. Професійна лексика на уроках української мови / Г. Яллаєва // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 37-39
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка