Педагогічна бібліографія


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУСторінка27/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   53

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

4374. Архангельский, П. Проектная система организации работ в трудовой школе : (В дискуссионном порядке) / П. Архангельский // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 424-431
4375. Бакурадзе, А. Магия воодушевления, или В чем заключается умение мотивировать педагогов на эффективную работу / А. Бакурадзе // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 10-17
4376. Бойко, О. В. Особливості організації педагогічного моніторингу в загальноосвітній школі / О.В. Бойко // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 40-45
4377. Вифлеемский, А. Б. Организация и оплата труда в школе / А.Б. Вифлеемский; Отв. ред. М.А. Ушакова. - (Библиотека журнала "Директор школы" ; вып. 3). - Москва : Сентябрь, 2003. - 208 с.
4378. Даниленко, Л. Модернізація навчального плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Рукопись] / Л. Даниленко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 10-11
4379. Зайченко, О. Планування роботи школи [Рукопись] / О. Зайченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 9
4380. Зайченко, О. Система планування роботи загальноосвітньої школи : новопризначеному директору / О. Зайченко // Директор школи. - 2003. - №40. - С.7-9.
4381. Мармаза, О. І. Організаційна культура управління / О.І. Мармаза // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7(19). - С. 19-23
4382. Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку 1 вересня 2003 /04 н. р. "Знання - це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього" у загальноосвітніх навчальних закладах України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N15/16. - С. 20-22
4383. Мирошниченко, А. Организатор инноваций в школе - кто он и каковы его обязаности? / А. Мирошниченко, Л. Штыкова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 56-60
4384. Михальська, В. Р. Суть і особливості педагогічного управління навчальним процесом у початковій школі / В.Р. Михальська // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 39. - С. 109-119. - Библиогр. в конце ст.
4385. Мудров, П. А. Как организовать работу школы по методу проектов / П.А. Мудров // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 386-396
4386. Організаційні накази 1 семестру навчального року // Директор школи. - 2003. - С. 1-32
4387. Організаційні накази 2 семестру навчального року // Директор школи. - 2003.-N5. - спец.вип.
4388. Петренко, А. А. Підготовка керівника системи освіти / А.А. Петренко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 14-17
4389. План роботи школи на навчальний рік : (Аналіз освітньої діяльності освітнього комплексу безперервного розвитку м.Донецька за 2001/2002 н.р.) // Завуч. - 2003.-N13. - С.5-11.
4390. Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах // Тема. - 2003. - N1. - С. 46-48
4391. Про підготовку та організований початок 2003/04 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - №: 13/14. - С. 3-4
4392. Про проведення у 2003 р. серпневих конференцій педагогічних працівників // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N15/16. - С. 14-19
4393. Проблеми і перспективи становлення 12 -річної середньої школи : науково-методичний посібник / Ред. В.Ф. Паламарчук, Л.І. Даниленко. - Київ : Логос , 2003. - 78 с.
4394. Рябуха, М. Управління навчально-пізнавальним процесом у багатопрофільному ліцеї / М. Рябуха // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 143-146
4395. Синягин, Ю. Управленческая команда как способ самореализации руководителя / Ю. Синягин, К. Ушаков // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 6-9
4396. Скотний, В. Г. Раціональність у контексті наукового потенціалу вищого навчального закладу / В.Г. Скотний // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 302-309.
4397. Ушаков, К. Властная дистанция, или Границы возможного в управлении организацией / К. Ушаков // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 3-10
4398. Чернер, С. Педагогическая поддержка - главное условие учебно-воспитательного процесса, направленного на сохранение здоровья школьников / С. Чернер, А. Вайганг, А. Романова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 27-32
4399. Шелакін, В. І. Циклограма навчального року . Ч.1 / В.І. Шелакін. - (Директор школи. Бібліотека) (Бібліотека "Шкільного світу"). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4400. Шелакін, В. І. Циклограма навчального року . Ч.2 / В.І. Шелакін. - (Директор школи. Бібліотека) (Бібліотека "Шкільного світу"). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4401. Шкільна документація / Упоряд. Н.М. Мурашко. - (Директор школи. Бібліотека) (Сільська школа України. Бібліотека) (Бібліотека "Шкільного світу"). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 112 с.
4402. Щодо правомірності формування класів-комплектів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N17. - С. 14
4403. Юрченко Т. Методика складання розкладу в навчальному закладі / Юрченко Т. // Завуч. - 2003.-N2. - С.8-9.

Див. 4267, 4427.
ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

4404. Болюбаш, Я. Школярі та педагоги - постійна турбота МОНУ [Рукопись] / Я. Болюбаш // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 25-27
4405. Галкіна, Н. Ступеневе професійне навчання в училищі морського профілю / Н. Галкіна //Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 20-22
4406. Дробович, О. Діяльність ради школи у системі державно-громадського управління навчальним закладом / О. Дробович // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 69-70
4407. Зайцева, І. Є. Гармонізуючи особистість. Художній розвиток студентської молоді художньо-професійних училищ засобами спеціального курсу "Основи сценографії" / І.Є. Зайцева // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N1. - С. 33-36
4408. Ільченко, О. До проблеми оптимізації виховної роботи з безпритульними дітьми: ( Досвід колонії ім. В.Г.Короленка) / О. Ільченко // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 65-67
4409. Книжник, В. Діти-сироти у вищому педагогічному училищі / В. Книжник // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 28-29
4410. Логвін, В. Українські села і малі міста заслуговують на якісну і повноцінну систему освіти / В. Логвін, Л. Попова // Управління освітою. - 2003. - №: 17. - С. 2-3
4411. Мелашенко, К. Головна ознака класичної гімназії [Рукопись] / К. Мелашенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 72-73
4412. Мурніна, Г. С. Авторська програма та коментар до курсу "Основи професійної етики та етикету" для учнів ПТНЗ / Г.С. Мурніна // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 215-225.
4413. Ничкало, Н. Патріарх професійної педагогіки / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 39-41
4414. Остапенко, А. Володимирський районний колегіум: становлення і розвиток / А. Остапенко //Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 125-132
4415. Педченко, С. Сьогодення колегіуму мистецтв в Опішному / С. Педченко, С. Соломаха //Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 61-62.
4416. Прокопечко, Л. Місто Южне, але школа україньськості (Школа ім. В"ячеслава Чорновола) / Л. Прокопечко // Урок української. - 2003. - N5/6. - С. 36-39
4417. Рассадкин, Ю. Профильная школа: в поисках базовой модели / Ю. Рассадкин // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 11-18
4418. Сазоненко Г. Чи потрібні в Україні елітарні школи? / Сазоненко Г. // Управління освітою. - 2003.-N7. - С.2-3,7.
4419. Соколенко, Л. Участь ПТО в реалізації програми зайнятості населення / Л. Соколенко //Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 43-46
4420. Тихоша, В. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю "Рідна мова". 8-11 класи / В. Тихоша // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 67-80
4421. Трирівнева модель команди підтримки в процесі залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл м. Львова / Кунанець О., Герцик Н., Озарко О., Дідух Г. // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 57-61
4422. Турчин, Т. М. Музична школа в контексті ступеневої освіти / Т.М. Турчин // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 200-205.
4423. Тягушева, О. Шляхи взаємодії школи і вищого навчально-наукового комплексу / О. Тягушева //Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 10-11.
4424. Філь, В. З надією в майбутнє: Всеукраїнський конкурс фахової майстерності / В. Філь, А. Джантіміров // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 54-55
4425. Шиян, О. Організація життєдіяльності ліцею, інновації в управлінні та самоврядуванні / О. Шиян // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 58-59.


ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ

4426. Баранов, А. "Подводные рифы" социального неравенства: чем они грозят нашей школе / А. Баранов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 14-20
4427. Ващенко, Л. М. Управління освітніми проектами / Л.М. Ващенко // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 30-36. - Библиогр. в конце ст.
4428. Гелбутівська, Т. Алгоритм розвитку життєвої компетенції [Рукопись] / Т. Гелбутівська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 57
4429. Єрмаков, І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід / І.Г. Єрмаков // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 15-29
4430. Загальноосвітні навчальні заклади м.Києва // Все для вчителя. - 2003.-N15. - С.13-14.
4431. Карамушка, Л. Практична психологія управління у закладах середньої освіти: стан та основні завдання розвитку / Л. Карамушка // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 73-84
4432. Кремінь, В. Здобутки та перспективи середньої освіти [Рукопись] / В. Кремінь // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 4-5
4433. Кубракова, Н. В. Педагогічні проекти формування самоосвітніх компетенцій в умовах функціонування сільської школи / Н.В. Кубракова // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 142-151
4434. Лещенко, З. Мистецтво управління в умовах сучасної освіти / З. Лещенко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 23
4435. Новосельская, Е. В. Компетентностный подход к содержанию образования в 12-летней школе / Е.В. Новосельская // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 65-69
4436. Овдієнко, Л. Образ нової школи України: Мала гуманітарна академія / Л. Овдієнко // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 7-10. - (Досвід роботи школи-комплекса естетичного навчання і виховання №9 м. Запоріжжя)
4437. Онищук, Л. Нові тенденції соціокультурного розвитку загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів / Л. Онищук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 104-107
4438. Островерхова, Н. Технології вироблення плану роботи загальноосвітнього навчального закладу на рік / Н. Островерхова // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 42-48
4439. Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N22. - С. 21-32.
4440. Романенко, М. Не школа, а округ : нові пріоритети сільської освіти. Обговорення проблем і шляхів розвитку малокомплектної школи / М. Романенко // Сільська школа України. - 2003. - №: 26. - С. 3
4441. Роскос, О. Павлиська школа сьогодні / О. Роскос // Шкільний світ. - 2003. - №37. - С. 5-7
4442. Сібіль, О. Модель випускника гуманітарної школи / О. Сібіль // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 20-22
4443. Сібіль, О. Педагогічний моніторинг ефективності освітньої системи гуманітарної школи / О. Сібіль // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 12-14
4444. Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо : досвід роботи школи громадянського виховання (м.Суми) // Освіта. - 2003. - №51 (12 - 19 листопада). - С. 8-9
4445. Синьогіна, О. З досвіду впровадження комплексного моніторингу / О. Синьогіна // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 14-15.

4446. Сиротенко Г. Вільна школа: реальність чи казкова жар-птиця? / Сиротенко Г. // Управління освітою. - 2003.-N10,11-12. - С.10-11;С.28.


4447. Ситнікова, Н. Системне дослідження ефективності соціально-педагогічного експерименту "школа самоствердження" / Н. Ситнікова // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 142-148
4448. Степанюк, В. Формування вікового складу учнівських контингентів ЗНЗ / В. Степанюк, Л. Портянко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 51-57
4449. Тягушева, О. Шляхи взаємодії школи і вищого навчального закладу в межах навчально-наукового комплексу / О. Тягушева // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 10-11
4450. Хобзей, П. Утруднений доступ дітей з незаможних сімей до кращих міських шкіл на ранній стадії навчання / П. Хобзей // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 34-41
4451. Чернов, В. Из школьного класса в студенческую аудиторию (опыт подготовки старшеклассников к учебе в вузе) / В. Чернов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 109-111
4452. Чигрина, В. А. Управлінський аспект модернізації загальноосвітньої школи в контексті виконання національної доктрини розвитку освіти / В.А. Чигрина // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 4-6
4453. Якиманская, И. Личностно ориентированная школа: критерии и процедуры анализа и оценки ее деятельности / И. Якиманская // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 45-54

Див. 96, 875.
ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, ПРИВАТНІ ШКОЛИ

4454. Академічний ліцей при Херсонському дежавному університеті (з досвіду роботи) // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 67-80
4455. Алфімов, В. Школа майбутніх геніїв. Ліцей при Донецькому національному університеті [Рукопись] / В. Алфімов // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 134-145
4456. Ананьєва, Н. В. Діяльність гімназії - асоційованої школи ЮНЕСКО : (перша міська гімназія м. Черкаси) / Н.В. Ананьєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 5-10
4457. Ананьєва, Н. В. Управуління процесом упровадження нових освітніх технологій у полілінгвістичній гімназії / Н.В. Ананьєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 11-14
4458. Ананьєва, Н. В. Успішне заснування шкільного партнерства / Н.В. Ананьєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 28-29
4459. Ананьєва, Н. В. Школа діалогу культур : (перша міська гімназія м. Черкаси) / Н.В. Ананьєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 4-5
4460. Ананьєва, Н. Організаційно-педагогічні умови функціонування полілінгвітичної гімназії: (З досвіду роботи першої міської гімназії м. Черкас, члена проекту "Асоційовані школи ЮНЕСКО") [Рукопись] / Н. Ананьєва // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 40-48
4461. Ананьєва, Н. Школа, де панує культ мов (Організаційно-педагогічні умови функціонування полілінгвістичної гімназії. Черкаси) / Н. Ананьєва // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - N1. - С. 42-46
4462. Білаш В. Особистісно орієнтоване навчання й розвиток ліцеїстів / Білаш В. // Директор школи. - 2003.-N10. - С.6-8.
4463. Бейдерман, Б. Концептуальні засади діяльності хмельницького ліцею № 17 із загальноосвітніми класами комунальної власності / Б. Бейдерман // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 137-142
4464. Борисенко, І. Специфіка забезпечення наступності навчання в комплексі "ліцей-вищий навчальний заклад" / І. Борисенко // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 36-37
4465. Босенко, М. Наша гімназія - це маленька "Держава зі своїм урядом": (Гімназія №48 м. Києва) [Рукопись] / М. Босенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 130-133
4466. Бочан, І. О. Про деякі аспекти реалізації концепції національно-громадянського виховання студентів коледжу згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ ст. в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін / І.О. Бочан // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 180-185.
4467. Васильєва Р. Навчальний план у багатопрофільному ліцеї / Васильєва Р. // Директор школи. - 2003.-N10. - С.9.
4468. Вдовиченко, И. Учимся демократии (методическая разработка деловой игры) / И. Вдовиченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 12-16
4469. Громовий В. Концепція гімназії ім.Тараса Шевченка / Громовий В. // Сільська школа України. - 2003.-N1. - С.3-10.
4470. Єрмаков, І. Творче кредо гімназії [Рукопись] / І. Єрмаков // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 25-27
4471. Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) // Директор школи. - 2003. - № : 36. - С. 27-32
4472. Кириленко, С. Система інноваційно-дослідної роботи у гімназії [Рукопись] / С. Кириленко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 16-34
4473. Киричков, Ю. В. Обдаровані діти - майбутня еліта суспільства: політехнічний ліцей / Ю.В. Киричков // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 4-9
4474. Ковальська, І. К. Учимося бути громадянами : (перша міська гімназія м. Черкаси) / І.К. Ковальська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 18-23
4475. Козіна, І. Плекаємо особистість - плекаємо талант: ліцей №38 ім. В.М.Молчанова / І. Козіна // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 23-26
4476. Козленко, О. Як формувати імідж гімназії / О. Козленко // Шкільний світ. - 2003. - N12. - С. 4
4477. Колективний портрет учителя класичної гімназії [Рукопись] // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 75-78
4478. Коннычева, Г. Образовательная технология лицея: концепция, содержание, механизм реализации / Г. Коннычева, Е. Симдянкина // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 39-42
4479. Кравченко, Д. Немає необдарованих дітей: ліцей "Лідер" / Д. Кравченко // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 27-30
4480. Кучерявая, Л. Особенности индивидуальной воспитательной работы с лицеистами / Л. Кучерявая // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 7-8
4481. Лебідь, Т. Пріоритет науки в методичній роботі ліцею / Т. Лебідь, А. Луків // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 70-71.
4482. Левтик, М. М. Високий інтелектуальний рівень випускників - результат роботи педагогічного колективу: ліцей №145 / М.М. Левтик, Л.А. Федорів // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 31-34
4483. Лисенко, М. Ліцей "Наукова зміна" - старт у науку / М. Лисенко // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 36-38
4484. Мішуков, О. Академічний аналіз - класична освіта / О. Мішуков // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 68-70.
4485. Мануйкіна, Л. І. Навчально-дослідницька діяльність учнів : (перша міська гімназія м. Черкаси) / Л.І. Мануйкіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 23-24
4486. Михайлов, Н. Донецкому техническому лицею - 10 лет! / Н. Михайлов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 4-6
4487. Муранова, Н. П. Інноваційний підхід до неперервної освіти в системі "Авіакосмічний ліцей - національний авіаційний університет" / Н.П. Муранова // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 14-15
4488. Никитюк, Л. Превентивне виховання в системі виховної роботи гімназії / Л. Никитюк // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 48-51
4489. Пайкуш, М. А. Особливості професійної діяльності вчителя фізики академічної гімназії / М.А. Пайкуш // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 143-149
4490. Паламарчук, В. Теорія і практика діяльності сучасної гімназії / В. Паламарчук, В. Сафіулін // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 3-7
4491. Паращенко, Л. І. Інформаційні технології в управлінні ліцеєм / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 36-38
4492. Паращенко, Л. І. Проектний підхід до розвитку життєвої компетентності ліцеїстів / Л.І. Паращенко // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 185-188
4493. Петрова, Л. Експеримент у гімназії / Л. Петрова // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 24-25
4494. Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N23. - С. 16-20. - ISSN 0130-8890
4495. Резніченко, Л. В. Ліцей - наш рідний дім / Л.В. Резніченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 23-26
4496. Рибалко, К. Конотопська гімназія: учитися - тут престижно / К. Рибалко // Дивослово. - 2003. - N12. - С. 35-36
4497. Романовський, С. В. Підвищена увага до обдарованих в ліцеї "Інтелект" / С.В. Романовський //Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 16-20
4498. Сазоненко Г.С. Проектна педагогіка у системі оновлення навчально-виховного процесу у ліцеї / Сазоненко Г.С. // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 125-133
4499. Сазоненко, Г. Український гуманітарний ліцей: від традиції - до новації: пострискиптум Всеукр. гум. симпозіуму "Україністика на початку тисячоліття: філософія, історія, мовознавство" / Г. Сазоненко //Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 47-80
4500. Сафіулін, В. У центрі уваги - творча особистість: (Гімназія "Троєщина" м. Києва) / В. Сафіулін //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 88-92
4501. Сологуб, А. І. Наукові пошуки кафедри інноваційної педагогіки (на базі Саксаганського природничо-наукового ліцею) / А.І. Сологуб // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 58-60
4502. Сологуб, А. Дидактичні засади профільного навчання у природничо-науковому ліцеї / А. Сологуб // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 8-10
4503. Сучасний український ліцей : навч. посіб. для студентів пед. спец. вищ. навч. закладів / Ред. О. Мішуков. - К. : Плеяди, 2003. - 211 с. - Б. ц.
4504. Сушко, С. Сучасна модель управління гімназією [Рукопись] / С. Сушко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 85-100
4505. Терещенко, Л. Д. Гімназія в кобзаревім селі: Досвід роботи Шевченківської гімназії-інтернату (Черкас. обл.) / Л.Д. Терещенко // Обдарована дитина. - 2003. - N3. - С. 13-17
4506. Храпакова, А. Через систему методической работы - к творчеству педагога / А. Храпакова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 8-11
4507. Чеховська, Л. Щлях до духовної людини - через формування культурної особистості: Науково-дослідна робота в школі (Запорізький січовий колегіум. Досвід роботи) / Л. Чеховська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N1. - С. 121-123
4508. Чинок, О. Презентація знань як складова освітнього простору гімназістів: ліцей "Гармонія" / О. Чинок // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 39-46
4509. Шевчук, Н. Г. Наукові стежки ліцею №100 "Поділ" / Н.Г. Шевчук // Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 35-36
4510. Шеховцова, В. Розвиваємо творчу особистість ліцеїста / В. Шеховцова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 73. - ISSN 0131-6788
4511. Школа діалогу мовних культур - полілінгвістична гімназія : (перша міська гімназія м. Черкаси) //Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N23/24. - С. 3

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка