Педагогічна бібліографіяСторінка26/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   53

ОХОРОНА ДИТИНСТВА

4243. Ковчина, І. М. Законодавче та нормативне забезпечення прав дітей в Україні / І.М. Ковчина //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 42. - С. 50-61
4244. Ковчина, І. М. Педагогічні умови реалізації основних напрямків діяльності школи щодо соціально-правового захисту прав дітей / І.М. Ковчина // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 249-258.
4245. Мовчун А, А,. "Кожна дитина має право... на те, щоб її не розлучали з батьками" (За історією п"ятнадцятою "Собаче життя" із книги С.Гавриша "Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини") / А, Мовчун А // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 58-61
4246. Мовчун, А. "Кожна дитина має право... володіти чеснотами лицаря 21 століття" (За кн. С.Гавриша "Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини") / А. Мовчун // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 44-48
4247. Стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за останні 5 років, створення безпечних умов праці та навчання в установах і закладах освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N2. - С. 14-24
4248. Сухомлинська О. Права дитини в контексті історичних і сьогоднішніх реалій / Сухомлинська О. //Педагогічна газета. - 2003.-N2. - С. 7
4249. Точона, С. Вивчення і реалізація прав дитини в умовах освітнього закладу / С. Точона // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 127-128
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ

4250. Аспекти управлінської діяльності в школі . Ч. 1 / Упоряд. Н. Мурашко. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Директор школи. Бібліотека). - Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4251. Аспекти управлінської діяльності в школі . Ч. 2 / Упоряд. Н. Мурашко. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Директор школи. Бібліотека). - Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4252. Ковальський, Теодор Дж. Проблемні ситуації в керуванні освітою / Т. Дж. Ковальський; Пер. з англ. А. Кам'янець. - (Освіта). - Львів : Літопис, 2003. - 252 с.
4253. Крижко, В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : навчальний посібник / В.В. Крижко. - Запоріжжя : Просвіта, 2003. - 272 с.
4254. Локшина О. Якість освіти як національний пріоритет : моніторинг якости освіти: український аспект / Локшина О. // Управління освітою. - 2003.-N10. - С. 8
4255. Лутай, В. Про організаційні заходи розроблення синергетичної парадигми та її впровадження в освітні системи / В. Лутай // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 53-58
4256. Сікорський, П. Структурна перебудова освіти України - необхідна умова переходу на 12-річний термін навчання / П. Сікорський // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 6-9
4257. Скиба, В. Прозорість і наступність систем освіти всіх рівнів [Рукопись] / В. Скиба // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 6-7
4258. Слободяник, М. Атестація навчального закладу як засіб визначення ефективності педагогічної діяльності / М. Слободяник // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 38-42
4259. Федорова, Н. До питання про педагогічну експертизу / Н. Федорова // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 123-125
4260. Щербо, И. Н. Управление системой коррекционно-развивающего образования в школе / И.Н. Щербо; Отв. ред. М.А. Ушакова. - (Библиотека журнала "Директор школы" ; вып. 7). - Москва : Сентябрь, 2003. - 160 с.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ

4261. Ануфрієва, О. Л. Оцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу I-го ступеня кінцевими результатами : конспект лекції / О.Л. Ануфрієва ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти. - Київ : Міленіум , 2003. - 32 с.
4262. Бабінець, С. До питання моніторингу як засобу прогнозування педагогічної діяльності / С. Бабінець // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 125-127
4263. Бакурадзе, А. Моделируем проблемно-поисковые ситуации / А. Бакурадзе // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 39-45
4264. Болгаріна, В. Культурологічний підхід як імператив управління школою / В. Болгаріна // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 29-34
4265. Бутівщенко, С. В. Розвиток державного управління професійною освітою України-важливий чинник зміцнення соціально-економічного потенціалу українського суспільства / С.В. Бутівщенко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип. 31. - С. 19-28.
4266. Ващенко, Л. Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особливості управління / Л. Ващенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 97-104
4267. Гамаюнов, В. Г. Керування навчальною групою як управлінська проблема / В.Г. Гамаюнов //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N15(27). - С. 24
4268. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : план, програма та методичні матеріали для виклад. навч. модуля на курсах підвищ. кваліфікації резерву керівників шкіл / АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти, Канадсько-український гендерний фонд ; Авт.-укл. В.В. Олійник, В.В. Семиченко, Л.М. Карамушка та ін. - Київ, 2003. - 23 с.
4269. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : навчально-методичний комплекс з підготовки тренерів програми / Кол. авт.: В.В. Олійник, Л.І. Даниленко ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти, Канадсько-український гендерний фонд. - Київ : Логос , 2003. - 72 с.
4270. Гнатюк, Д. Управління школою в умовах становлення інформаційного суспільства / Д. Гнатюк, О. Гах // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 20-23
4271. Гуменюк, М. Михайло Хомович Махомед - начальник управління освіти Луцького міськвиконкому / М. Гуменюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 3-4
4272. Даниленко, Л. І. Інноваційний менеджмент в освіті : навчально-методичний комплекс / Л.І. Даниленко ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти. - Київ : Міленіум, 2003. - 24 с.
4273. Даниленко Л. Скарби сучасного менеджера : управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою / Даниленко Л. // Управління освітою. - 2003.-N11-12. - С.2-3,5.
4274. Дзямулич, І. Про підсумки роботи установ і закладів освіти області у 2002 та завдання на 2003 рік / І. Дзямулич // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 6-11
4275. Дроздович, Н. Освіта: головний біль директора чи проблема держави [Рукопись] / Н. Дроздович, С. Щербина // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 31-33
4276. Ельбрехт, О. Наукове обгрунтування і розробка моделі адаптивного управління навчальним процесом основной школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу / О. Ельбрехт //Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 35-48
4277. Єльникова, Г. В. Розвиток цільових функцій управління на різних рівнях організації загальної середньої освіти / Г.В. Єльникова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8(20). - С. 14-18
4278. Єльникова Г. Принципи управління загальною середньою освітою / Єльникова Г. // Управління освітою. - 2003.-N8. - С.6-7.
4279. Єльникова Г. Система управління загальною середньою освітою в Україні / Єльникова Г. //Управління освітою. - 2003.-N15-16. - С.4-5.
4280. Єльникова, Г. В. Основи адаптивного управління : курс лекцій / Г.В. Єльникова ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти. - Київ, 2003. - 133 с.
4281. Єрмола, А. М. Моніторинг як засіб вивчення й оцінки управління освітніми системами / А.М. Єрмола // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип. 33. - С. 193-209.
4282. Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життя і діяльності людини й охорони праці // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N11. - С. 3-55
4283. Золотухіна, Н. І. Модернізація управління навчально-виховним процесом / Н.І. Золотухіна //Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 60-64
4284. Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) [Рукопись] // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 107-111
4285. Карамушка, Л. Концепція психологічного забезпечення управління освітніми організаціями (До 10-річчя лабораторії психології управління Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України) / Л. Карамушка // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 69-78
4286. Козловська, О. Л. Інноваційні підходи до управління регіональною системою освіти / О.Л. Козловська, В.В. Сагуйченко, Л.М. Харлаш // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 23-26
4287. Козубняк, В. Управління освітою: стан, проблеми, перспективи / В. Козубняк // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 67-73
4288. Королюк, С. В. До проблеми формування адаптивного стилю керівника освіти / С.В. Королюк //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7(19). - С. 10-12
4289. Кравченко, Л. Конвергентний менеджмент в освіті / Л. Кравченко // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 33-37
4290. Крупеніна Н. Інспектувати чи консультувати? : аналіз ефективності та дієвості внутрішкільного управління інспектором рай(міськ)во / Крупеніна Н. // Управління освітою. - 2003.-N9. - С.6-7.
4291. Кузьменко, В. И. Модели адаптивного управления региональным образованием: взгляд руководителя-практика / В. И. Кузьменко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9 : Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 235-241
4292. Лазарук, А. Інтерналізація цінностей: управлінський аспект / А. Лазарук // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції, 31 січня 2003 р. / М-во освіти і науки України. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - С. 116-120.
4293. Лейкін, М. Впровадження громадсько-державної форми управління школою - вимога часу / М. Лейкін // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 24-25
4294. Лопухівська, А. Участь та співучасть : педагогіка стосунків. (Учнівське самоврядування) / А. Лопухівська // Сільська школа України. - 2003. - №36. - С. 3-5
4295. Лукашевич, О. М. Психологічні умови гуманізації управлінської діяльності в сфері туризму / О. М. Лукашевич // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9 : Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 277-279
4296. Міністерство освіти і науки України Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N12(14 лютого). - С.4-5.
4297. Мазак, А. Управління освітою в умовах демократизації суспільних процесів / А. Мазак // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 49-52
4298. Мармаза, О. І. Мотивація та стимулювання персоналу як підгрунтя якості управління / О.І. Мармаза // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 62-65
4299. Методика розроблення засобів діагностики якості вищої освіти // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N10. - С. 71-82
4300. Методика розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівця // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N10. - С. 54-61
4301. Мунтьян Т.О. Управління навчальним та виховним процесами. Робота з педкадрами / Мунтьян Т.О. // Все для вчителя. - 2003.-N4-5. - С.1-37.
4302. Наумова, Б. М. Поліцентризм як новітня система в сучасній педагогіці / Б.М. Наумова //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 36-44
4303. Новий важливий документ. : бесіда з А.Д. Середницькою, начальником відділу дошкільної, початкової, та спец. освіти МОН України про нове Положення про дошкільний навчальний заклад //Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 7-9.
4304. Ніколаєнко, С. Сучасна законодавча основа в системі майбутніх освітнього та наукових процесів в Україні і світі / С. Ніколаєнко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N4/5. - С. 3-19.

4305. Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу. Структура та зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N10. - С. 20-30


4306. Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівця. Структура та зміст освітньо-професійної програми підготовки фахівця // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N10. - С. 43-53
4307. Онаць О. Реорганізація управління освітою в Україні: реалії та перспективи / Онаць О. // Директор школи. - 2003.-N17. - С.1,3-4.
4308. Орлов, П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі : науково-практичний посібник / П. І. Орлов, О. М. Луганський. - Харків : Прометей-Прес, 2003. - 292 с.
4309. Осадчий, І. Основи теорії БМ - систем: інформаційні моделі освітніх систем [Рукопись] / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N1. - С. 74-86
4310. Осадчий, І. Проблеми захисту професійної честі та авторських прав педагогічних працівників [Рукопись] / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 35-36
4311. Островерхова Н. Функції управління закладом освіти / Островерхова Н. // Директор школи. - 2003.-N17. - С.13-14.
4312. Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких створюються робочі групи з розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N11. - С. 58-60
4313. Петров, В. Використання методу івент-аналізу в інформаційному забезпеченні управління загальною середньою освітою регіону / В. Петров // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 97-99
4314. Петров, В. Ф. Деякі методологічні аспекти проблеми інформаційного забезпечення адаптивного управління загальною середньою освітою регіону / В.Ф. Петров // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 37-50.
4315. Положення про дошкільний навчальний заклад // Дошкільне виховання. - 2003. - N5. - С. 3-6.
4316. Положення про навчально-виховний комплекс // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 26-27.
4317. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти // Все для вчителя. - 2003.-N7-8. - С.1-22.
4318. Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу української народної іграшки. // Дошкільне виховання. - 2003. - N6. - С. 23.
4319. Положення про систему громадського самоврядування в освіті України // Освіта. - 2003. - №57(10-17 грудня). - С. 5
4320. Правила подання пропозицій щодо уточнення системи виробничих функцій, узагальнення задач діяльності, здатностей, умінь та змістових модулів, назв рекомендованих навчальних дисциплін, розподілу годин/ кредитів між рекомендованими навчальними дисциплінами // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N11. - С. 56-57
4321. Приходько, Ю. Цінності та ціннісні орієнтації керівних кадрів освіти / Ю. Приходько // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 78-85
4322. Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти // Інформаційний вісник : Для науково-педагогічних працівників і широкої освітянської громадськості. - 2003. - N11. - С. 2-3
4323. Про надання статусу експериментальний навчальним закладам м.Миколаєва // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N8. - С. 31-32
4324. Про хід виконання заходів Міністерства освіти і науки України Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N6. - С. 6-12
4325. Рекомендації ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Роль системи розвивального навчання у реформуванні освіти в Україні" (21-22 листопада 2002 р.) // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 36-37
4326. Сікорський, П. Шляхи переходу від державної до державно-громадської і громадсько-державної форм управління освітою / П. Сікорський // Освіта. - 2003. - №57(10-17 грудня). - С. 4
4327. Сагуйченко, В. Піклувальна рада як інститут підвищення якості освіти / В. Сагуйченко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 37-40
4328. Сачава, Н. М. Нова філософія управління-це мислення "від людини і для людини" / Н.М. Сачава // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N19/20. - С. 4-17
4329. Серкіс, Ж. Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією / Ж. Серкіс // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2003. - N1. - С. 140-150
4330. Скідін, О. Л. снови використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами освіти : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О. Л. Скідін. - Запоріжжя : ЗДУ, 2003. - 276 с. - Бібліогр. в кінці тем.
4331. Сологуб, А. Управління часом учнів у креативній педагогічній системі [Рукопись] / А. Сологуб //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 29
4332. Стешенко, В. В. Концептуальні засади управління якістю освітньо-професійної підготовки фахівців. / В.В. Стешенко // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 247-251
4333. Тішков, В. Мистецтво управління - це професіоналізм і співпраця / В. Тішков // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 25-27
4334. Теплюк, А. Педагогічна рада: нові форми проведення / А. Теплюк // Директор школи. - 2003. - №48. - С. 4-5
4335. Тимошко, Г. М. Методологічний аналіз основних категорій управління загальноосвітніми закладами / Г.М. Тимошко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 5-13
4336. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України : наказ МОН України №73 від 10.04. 2000р. // Директор школи. - 2003. - № 37. - С. 22-26
4337. Типове положення про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах // Директор школи. - 2003. - №46. - С. 14
4338. Удовиченко, В. Методика оцінювання ефективності забезпечення управління ЗНЗ зовнішною соціально-педагогічною інформацією / В. Удовиченко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 53-55
4339. Управління загально-освітньою школою в сучасних умовах (Із досвіду роботи) / [Ред. І.Л. Лікарчук] ; Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обласний ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - К. : Вид. Ешке О.М., 2003. - 311 с. - Бібліогр. в кінці ст.
4340. Управління середньою освітою. Предмет турботи освітянських керівників. Круглий стіл [Рукопись] / Андрущенко В., Бібік Н., Дорогунцов С.,Котова Л., Кравець Ю., Кудрявцев В., Лупа М., Омельченко О., Примаченко І., Прошкуратова Т., Сорока М., Сторішко В., Табачник Д., Ферштек П. //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 6-27
4341. Хобзей П. Процеси децентралізації у сфері освіти в Україні / Хобзей П., Гриневич Л. [и др.] //Управління освітою. - 2003.-N4. - С.4-5.
4342. Храмцов, А. В. Перспективы образования малого города / А.В. Храмцов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 141-143
4343. Чернишова, Є. Інформаційне забезпечення системи управління якістю освіти в регіоні / Є. Чернишова // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 58-60
4344. Чернишова Є. Сучасна приватна освіта / Чернишова Є. // Директор школи. - 2003.-N18. - С.7.
4345. Чернуха-Гадзецька, К. М. Прийняття управлінського рішення / К.М. Чернуха-Гадзецька //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9(21). - С. 25-28
4346. Чернуха-Гадзецька, К. М. Прийняття управлінського рішення / К.М. Чернуха-Гадзецька //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8(20). - С. 19-25
4347. Шпак, О. Т. Дидактична потреба інформації в управлінні школою / О.Т. Шпак // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 202-204
4348. Щоголєва, Л. Розвиток якості освіти - одне із важливих завдань управлінця навчального закладу / Л. Щоголєва, Н. Ясінська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 16-18

Див. 171, 5493.
ЕКОНОМІКА ОСВІТИ. СТАТИСТИКА

4349. Віаніс-Трофименко, К. Б. Імідж сучасної школи / К.Б. Віаніс-Трофименко, Г.В. Лісовенко //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8(20). - С. 12-13
4350. Вітренко, Ю. Економічний механізм системи вищої освіти: напрями удосконалення / Ю. Вітренко // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 37-50
4351. Варич , М. Економіка вищої освіти - якісно- новий підхід до функціонування ВНЗ / М. Варич //Освіта. - 2003. - № : 42, (10-17 вересня). - С. 5
4352. Василюк, А. Про статус учителя і його заробітки / А. Василюк // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 71-73
4353. Величко, О. Г. Вдосконалюємо менеджмент якості освітянської системи / О.Г. Величко, С.Й. Пінчук // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 175-182.
4354. Войтов, В. Фінансування освітніх послуг з місцевих бюджетів / В. Войтов // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ : К.І.С, 2003. - С. 231-294.
4355. Герасименко, О. Економічні методи мотивації науково-педагогічних працівників / О. Герасименко // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 68-73
4356. Горбань, О. М. Системний підхід як засіб освітнього менеджменту / О. М. Горбань, В. М. Огаренко, О. Г. Тягушева // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9 : Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 260-265
4357. Городова, Н. М. Дидактичний менеджмент як управління навчанням / Н.М. Городова //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N15(27). - С. 23
4358. Загальноосвітні навчальні заклади України на початок 2002/03 навчального року : статистичний бюлетень / Держ. комітет статистики України. - Київ : [б. и.], 2003. - 60 с. ; 29 см. - (в м. обкл.)
4359. Загородній, А. Податковий менеджмент чи податкове адміністрування?: Проблеми економічної освіти / А. Загородній, Г. Партин // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 66-70.
4360. Загородній, А. Податковий менеджмент чи податкове адміністрування? / А. Загородній, Г. Партин // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 66-70.
4361. Каленюк, І. С. Економіка освіти : навчальний посібник / І.С. Каленюк. - Київ : Знання України, 2003. - 316 с.
4362. Кононенко В.П. Визначення граничних обсягів видатків місцевих бюджетів на утримання загальноосвітніх навчальних закладів / Кононенко В.П., Ющенко Л.М. // Директор школи. - 2003.-N15. - С.5-6.
4363. Кубенко І. Неймовірні пригоди фінансів в Україні : (Економічна діяльність школи) / Кубенко І. //Управління освітою. - 2003.-N11-12. - С.18-21.
4364. Куценко, В. І. Економіка освіти : навчальний посібник / В.І. Куценко. - Київ : Міленіум,2003.-105 с.
4365. Локшина, О. Статистичні дані про систему середньої освіти України / О. Локшина // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ : К.І.С, 2003. - С. 209-229.
4366. Міністерство освіти і науки України Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах : наказ від 21.11.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 26-27.
4367. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2002/03 навчального року : статистичний бюлетень / Держ. комітет статистики України. - Київ, 2003. - 86 с.
4368. Павлютенков, Є. М. Концепція обмежень / Є.М. Павлютенков // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8(20). - С. 6-11
4369. Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2002/2003 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N17. - С. 10-12
4370. Скидин, О. Л. Инновационный менеджмент в образовательных организациях / О. Л. Скидин //Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2003. - Т. 8, Вип. 9 : Матеріали міжнар. науково-практич. конференції "Соціальна політика і механізми інтеграції укр. суспільства" 27 - 28 вересня 2002 р. - С. 222-227
4371. Статистичний збірник : загальноосвітні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (2001 - 2002 рр.) / М-во освіти і науки України. - Київ : Компас, 2003. - 108 с.
4372. Студінський, В. А. Питання розвитку освітнього підприємництва в Україні / В.А. Студінський //Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 144-146
4373. Тарасова, И. Переход к нормативному финансированию: нижегородская модель / И. Тарасова //Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 19-26

Див. 4377, 4564, 5187.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка