Педагогічна бібліографіяСторінка25/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   53

ІГРИ І ІГРАШКИ

4066. Борисов, С. Чотири крила "Млина". Опис багатофункціональної творчої гри : методические указания / С. Борисов // Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 57-90.
4067. Букреєва, Г. Музичні ігри / Г. Букреєва // Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 19-25.
4068. Волкова, Л. В. Реалізація основних функцій спілкування в процесі ділової гри / Л.В. Волкова //Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 63-64
4069. Гра - справа серйозна / Упоряд. В. Зоц. - (Завуч. Бібліотека) (Шкільний світ. Бібліотека) (Бібліотека "Шкільного світу"). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4070. Игровые формы учебной деятельности // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 25-26
4071. Мамчур, І. Теорія гри та її пізнавальні можливості (Історичний аналіз) / І. Мамчур // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 61-63
4072. Наконечна, Н. Пластова гра як метод формування особистості учнів / Н. Наконечна // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 25-29
4073. Подвижные игры // Позакласний час. - 2003.-N3,4. - С.50-66;С.59-67.
4074. Речевые игры : [Для детей 5-8 лет]: Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей / Сост. А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова. - (Растем и развиваемся). - [Б. м.] : Издательский дом "Карапуз", 2003. - [18] с.
4075. Хайруддинов, М. Народна гра як засіб національного виховання / М. Хайруддинов // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 49-51
4076. Якимович, С. В. Социально ориентирующие игры как основа организации физического воспитания школьников во внеурочное время / С.В. Якимович // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2003. - N3. - С. 2-6

Див. 95, 231, 361, 896, 965, 3400, 3446, 3764, 3832,3999.
ЦЕНТРИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. КОМПЮТЕР І ДИТИНА

Див. 3889.
ДИТЯЧІ ТЕАТРИ

4077. Гарбуз, В. Незвичайні пригоди Веселинки і Сонячного Зайчика. Театралізована програма проведення зелених свят для учнів середніх класів / В. Гарбуз // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 66-71.
4078. Жорнова, О. Мюзикл у школі: соціокультурні реалії в епоху постмодерну / О. Жорнова, О. Жорнова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 34-38
4079. Сорока, І. Театралізація як ефективний метод впливу учасників театралізованих заходів / І. Сорока // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 53-55
4080. Фролова, Т. Школа, где обитает Мельпомена / Т. Фролова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 76-79

Див. 2121, 2300, 3528, 4214.
ДИТЯЧІ І ЮНАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4081. Бабій, Л. Знати Україну! (З досвіду роботи студії "Червона калина") / Л. Бабій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 107-113
4082. Бондарчук О. Піонерія сьогодні / Бондарчук О. // Шкільний світ. - 2003.-N5. - С.9.
4083. Борисов, С. Дитяча організація "Мірошники" : методические указания / С. Борисов, Л. Богданова // Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 91-98.
4084. Голомб, М. Засідання клубу "Червона калина" / М. Голомб // Українська мова і література в школі. - 2003. - N3. - С. 67-69
4085. Єгорова, І. Київський МАН "Дослідник" - стартовий майданчик для таланту / І. Єгорова //Обдарована дитина. - 2003. - N2. - С. 20-23
4086. Журнал загону ЮІР (юних інспекторів руху) // Позакласний час. - 2003. - №: 18, (вкладка)
4087. Зайченко, А. Якщо ваша дитина обере "СПОК"... / А. Зайченко // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 51-53. - (Спілка "Самостійність. Порядність. Оптимізм. Кмітливість")
4088. Ковбасенко, Л. І. Становлення Малої Академії наук України / Л.І. Ковбасенко // Обдарована дитина. - 2003. - N3,4. - С. 9-12,6-12
4089. Ковбасенко, Л. МАН - соціальне замовлення держави / Л. Ковбасенко // Шкільний світ. - 2003. - № : 35-36. - С. 5-8
4090. Омельчук, Ю. Сьогодення Київської Малої академії наук "Дослідник" / Ю. Омельчук // Країна знань. - 2003. - N10. - С. 22-23
4091. Охрімчук , Р. Життєвий простір дитячих об'єднань України / Р. Охрімчук // Шкільний світ. - 2003. - № : 34. - С. 7
4092. Охрімчук Р. Є така організація! : пласт - національна скаутська організація України / Охрімчук Р. // Шкільний світ. - 2003.-N15. - С.10-11.
4093. Охрімчук, Р. Якщо ваша дитина обере "КРОКС"... / Р. Охрімчук // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 60-61. - (КРОКС: Культурні, Розумні, Організовані, Кмітливі, Спритні)
4094. Петрова, І. Соціальні функції клубів та їх трансформація на сучасному етапі / І. Петрова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 38-41.
4095. Семенова, Н. Дитяче громадське об'єднання "Юнісфера" [Рукопись] / Н. Семенова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 47-49
4096. Шелестова Л. Дитячі релігійні об'єднання в Україні / Шелестова Л. // Шкільний світ. - 2003.-N7. - С.7-8.
4097. Шелестова Л. Чи є в нас піонери? / Шелестова Л. // Шкільний світ. - 2003.-N5. - С.8.

Див. 6954.
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

4098. Бєлошицький, О. Соціально-педагогічні проблеми позашкільних закладів технічного спрямування в Україні / О. Бєлошицький // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 58-62
4099. Валова, О. Деякі аспекти методики організації та проведення позакласних занять з вивчення основ голографії / О. Валова, С. Величко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 98-105.
4100. Комаровська, О. Художня творчість школярів у позаурочний час / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 20-25
4101. Копосов, Ю. В атмосфері іншомовного спілкування (Київські державні курси іноземних мов "Інтерлінгва") / Ю. Копосов // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - N3. - С. 35-37
4102. Прокопчук, Н. Так ніхто не кохав. Інтимна лірика В. Сосюри. Літературний ранок / Н. Прокопчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 21-22
4103. Школа як клуб : методические указания // Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 119-127.

Див. 4020.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ

4104. Банашкевич, Т. Подготовка детей и молодежи к активному отдыху / Т. Банашкевич // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 226-231
4105. Барановська, Р. Організація вільного часу та оздоровлення дітей з особливими потребами / Р. Барановська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 52-54
4106. Ігробанк : теоретичні положення і практичні розробки для керівників, методистів, вихователів, вожатих літніх оздоровчих таборів // Шкільний світ. - 2003.-N20. - 23с.
4107. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : навчальна програма курсу / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Н.І. Яковець, Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, Н.М. Стрельнікова. - Ніжин, 2003. - 17 с.
4108. Пузыни, Т. Магнит, который притягивает нас друг к другу: (Из опыта работы начальником загородного лагеря) / Т. Пузыни // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 83-88
СВЯТА І ВЕЧОРИ УЧНІВ

4109. Алексєєва, Т. Благослови, мати, Весну закликати! (Святкове дійство зустрічі весни для учнів 5-7 класів) / Т. Алексєєва // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 45-49.
4110. Андрющенко, Н. Зимова казка : сценарій новорічного свята / Н. Андрющенко // Початкова освіта. - 2003. - №44. - С.10-11.
4111. Антончик, Л. Сповідь перед матір'ю- Україною: Сценарій літ.-мистецького заходу за творами Тараса Шевченка та Лесі Українки / Л. Антончик // Українська культура. - 2003. - N2. - С. 38-40
4112. Біла, О. Посадила мати мальви коло хати... : Сценарій народознавчого свята / О. Біла //Дивослово. - 2003. - N6. - С. 47-49
4113. Бірюкова К. Свято першого дзвоника / Бірюкова К. // Позакласний час. - 2003.-N15-16. - С.49-50.
4114. Балицький, О. Підготовка дитячого свята: технологічні аспекти / О. Балицький // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 71-77.
4115. Басова, О. Сценарій урочистої лінійки, присвяченої Дню Збройних Сил України / О. Басова //Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 1-2.
4116. Бахонько, Н. Віковічні джерела : (Літературно-музична композиція до дня народження Миколи Лисенка) / Н. Бахонько, О. Економова, Е. Макарова // Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 13-16.
4117. Благослови, мати, весну закликати : усний журнал із народознавства для учнів 1-х класів //Початкова освіта. - 2003. - N12. - С. 6-7
4118. Богомолов О.В. Свято матері : сценарій свята / Богомолов О.В. // Все для вчителя. - 2003.-N12. - С.18-20.
4119. Богуцький З.Г. Свято Матері : літ.-муз. композиція / Богуцький З.Г. // Позакласний час. - 2003.-N8. - С.31-32.
4120. Бойчук, Н. "А все ж нестерпна безневинна кара..." : Літературний вечір, присвячений пам"яті Василя Стуса / Н. Бойчук // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 30-32
4121. Бузулан Г.В. О слово рідне, хто без тебе я? : сценарій свята рідної мови / Бузулан Г.В. // Все для вчителя. - 2003.-N6. - С.4-7.
4122. Булах Є. Свято 8 Березня : сценарій / Булах Є. // Початкова освіта. - 2003.-N5. - /вкладка/
4123. Бурега, О. Син землі (Літературно-музична композиція, присвячена поетові Степану Будному) / О. Бурега // Дивослово. - 2003. - N11. - С. 61-65
4124. Віват, Г. Птахи - наші друзі (Сценарій шкільного свята) / Г. Віват // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 61-62
4125. "Від громадянина України - до громадянина Землі": (Сценарій шкільного свята) / Лаворик Т., Борецька М., Сотнічук Л., Карінцева В., Бабіна О., Опанасець І., Бєляєва Л., Романчук І. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 31-37
4126. Варава В.В. Моя Україна - вільна держава і з неб пов'язую долю свою : сценарій загальношкільного свята, присвяч. річниці Незалежності України / Варава В.В. // Все для вчителя. - 2003.-N21. - С.6-7.
4127. Василенко, Н. Великдень просить на гостини : свято для учнів 5 класів / Н. Василенко //Шкільний світ. - 2003. - N12. - С. 9
4128. Ващишина С.Є. Благослови, мати, зиму проводжати : сценарій виховного заходу / Ващишина С.Є. // Позакласний час. - 2003.-N3. - С.10-12.
4129. Верхова, О. Святвечір. (Сценарій вечора старшокласників) / О. Верхова // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 20-26.
4130. Верхова, О. Свято Меланки. (Сценарій вечора старшокласників) / О. Верхова // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 27-39.
4131. Весновська Н. Шкільне дитинство дзвоником злетіло : сценарій випускного вечора / Весновська Н. // Шкільний світ. - 2003.-N18. - С.6-7.
4132. Вижовець, І. Творчість Тараса Шевченка і Фольклор / І. Вижовець // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 40-42
4133. Винницька, С. "Наша думу, наша пісня не вмре, не загине!" (Тарас Шевченко) / С. Винницька //Дивослово. - 2003. - N6. - С. 37-40
4134. Гавриш, О. Молитва за Україну: Сценарій до Дня незалежності України / О. Гавриш // Українська культура. - 2003. - N7. - С. 37
4135. Гайдукова, Т. Ой хто, хто Миколая любить : літературний сценарій для учнів 5-х класів / Т. Гайдукова // Шкільний світ. - 2003. - №42. - С.12-17.
4136. Глінчевська Я. Жінці, весні й коханню : сценарій позакласного заходу до Жіночого дня / Глінчевська Я. // Шкільний світ. - 2003.-N5. - С.10-11.
4137. Горіна , О. Голодомор : день пам'яті жертв голодомору / О. Горіна // Позакласний час. - 2003. - №21. - С.10-11.
4138. Горіна О.М. Прощавай, школо! : свято останнього дзвінка / Горіна О.М. // Позакласний час. - 2003.-N8. - С.33-34.
4139. Гордєєва, Л. "Україно, ти моя молитва..." (Сценарій літературно-музичної композиції) / Л. Гордєєва, М. Слободян // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N5. - С. 19-22
4140. Горобчук А. Живи та міцній, українська державо! : сценарій загальношкільного свята, присвяч. річниці Незалежності України / Горобчук А. // Все для вчителя. - 2003.-N24. - С.1-3.
4141. Гороховська Н. Валентинів день : сценарій музично-розважального вечора для підлітків / Гороховська Н. // Шкільний світ. - 2003.-N3. - С.10-11.
4142. Гудз, Ю. Вечір на Андрія : українські вечорниці / Ю. Гудз // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 16-17.
4143. Гурбанська, А. "Як він любив її..." : Вечір українського романсу / А. Гурбанська // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 74-77
4144. Дацюк М. Здрастуй, 8 Березня - свято всіх жінок, матерів і пісень! : сценарій / Дацюк М. //Початкова освіта. - 2003.-N5. - /вкладка/
4145. "День добрий, люба картопля" : (Сценарій шкільного вечора) // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 103-105
4146. Д"якунова, Л. Із когорти славних українок (Сценарій літературного вечора, присвяченого Любові Яновській) / Л. Д"якунова, Т. Гейко // Дивослово. - 2003. - N12. - С. 45-48
4147. Екологічний бумеранг : (сценарій) // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 97-103
4148. Єфімова О.А. Останній дзвоник / Єфімова О.А. // Позакласний час. - 2003.-N8. - С.35-37.
4149. Жадан Л.В. До 163-річчя "Кобзаря" : вистава / Жадан Л.В. // Позакласний час. - 2003.-N4. - С.16-33.
4150. Іванців О.М. Молитвою Тебе вітаєм, Мати! : сценарій свята / Іванців О.М. // Все для вчителя. - 2003.-N12. - С.11-15.
4151. Ірза Г. Юна красуня : сценарій шоу-програми для старшокласників / Ірза Г. // Шкільний світ. - 2003.-N10. - С.7.
4152. Ісопчук, В. Бабусині казки. (Сценарій для учнів середніх класів) / В. Ісопчук // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 107-111.
4153. Канівець, С. Сценарій спортивного свята "День здоров'я": (З досвіду роботи Мішково-Погорілівської СЗОШ) / С. Канівець // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 25-26
4154. Кащей, В. Спортивне свято, присвячене дню фізкультурника / В. Кащей // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 54-56
4155. Кобюк Т.А. День пам'яті та надії : сценарій свята до Дня Перемоги / Кобюк Т.А. // Все для вчителя. - 2003.-N12. - С.9-10.
4156. Коваленко, Б. Озвися словом :Сценарій свята до Дня Слов"янської писемності та культури / Б. Коваленко, Н. Коваленко, А. Попович // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 124-132
4157. Колодій Г. Ще вчора були ми школярі : сценарій останнього уроку одинадцятикласників / Колодій Г., Угрин Т. // Шкільний світ. - 2003.-N17. - С.7.
4158. Коломієць, З. Вистава "У Різдвяну ніч" (сценарій) / З. Коломієць // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин : НДПУ , 2003. - С. 238-249
4159. Конвай, В. Свято книги в початковій школі / В. Конвай // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 57-60
4160. Кондратенко, Н. В. Посиденьки на День Святого Валентина / Н.В. Кондратенко, М.Г. Давидюк // Всесесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003. - N2. - С. 36-37
4161. Кондратенко, Н. В. Посиденьки на День Святого Валентина / Н.В. Кондратенко, М.Г. Давидюк // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003. - N12. - С. 62
4162. Кондратенко, Н. В. Посиденьки на День святого Валентина / Н.В. Кондратенко, М.Г. Давидюк // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9. - С. 48
4163. Корж, Н. За тиждень - Великдень! (Сценарій для учнів середніх класів) / Н. Корж // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 57-59.
4164. Корж, Н. Українці святкують Великдень. (Сценарій для старшокласників) / Н. Корж // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 60-65.
4165. Король, О. Новорічні вечорниці (Сценарій вечора старшокласників) / О. Король // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 4-9.
4166. Костенко, С. Андріївські вечорниці / С. Костенко // Все для вчителя. - 2003. - №32-33. - С. 90-91.
4167. Кочубій, С. Свято зустрічі птахів. (Для учнів 7-х класів) / С. Кочубій // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 50-56.
4168. Кронівець, Т. Ой прийшли до нас три свята у гості (Сценарій для учнів середніх класів) / Т. Кронівець // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 10-19.
4169. Кучерява, З. Сміймося на здоров"я (Літературно-музична композиція) / З. Кучерява, Т. Неліна //Дивослово. - 2003. - N6. - С. 55-61
4170. Лагода, У. Вечір пам"яті Тараса Шевченка / У. Лагода // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 35-37
4171. Ластівка, Є. Організація та діяльність руху учнів "Козачата-джури": (з досвіду роботи) / Є. Ластівка // Історія в школі. - 2003. - N2. - С. 48
4172. Лопушинський, І. Жнива скорботи: Вечір-реквієм до 70-річчя штучного голодомору в Україні 1932-1933 років / І. Лопушинський // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 42-44
4173. Лук'янець Л.І. Ми - українці : сценарій загальношкільного свята, присвяч. річниці Незалежності України / Лук'янець Л.І. // Все для вчителя. - 2003.-N21. - С.1-3.
4174. Лук'янець Л.І. Ми жінку-матір славимо в віках : літ.-муз. композиція / Лук'янець Л.І. //Позакласний час. - 2003.-N8. - С.22-25.
4175. Любовь - поэзия и солнце жизни: Сценарий вечера, посвященного Дню Святого Валентина (Для учащихся 9-11-х классов, ПТУ, техникумов) // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 45-50
4176. Макаренкова, Л. Свято Золотої Осені або Свіччине весілля. (Сценарій для учнів 5-11 класів) / Л. Макаренкова // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 84-88.
4177. Макаренкова, Л. Чари свят-Миколаївської ночі. (Сценарій для учнів середніх класів) / Л. Макаренкова // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 98-106.
4178. Мандрівка "річкою життя» : (гра - подорож) // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 105-111
4179. Марковцева, М. В. Праздничная программа, посвященная Дню студента / М.В. Марковцева //Позакласний час. - 2003. - № : 20. - С. 22-26
4180. Масевич, М. Вертеп : готуємося до Різдва Христова / М. Масевич // Все для вчителя. - 2003. - №35-36. - С. 5-6.
4181. Мастепанова, О. Русальне свято. (Сценарій для учнів молодших класів) / О. Мастепанова //Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 72-74.
4182. Миланич, А. Г. "Время выбирает нас!" : Сценарий презентации выпускников педагогического училища / А.Г. Миланич // Всесесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003. - N3. - С. 45-46
4183. Мовчун, Л. Свято першого грому / Л. Мовчун // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 58-59
4184. Могорита В.М. Ті дні у пам'яті народній : вечір пам'яті, присвяч. Дню Перемоги / Могорита В.М. //Все для вчителя. - 2003.-N12. - С.7-8.
4185. Москаленко Н.Е. День захисника Вітчизни : привітання / Москаленко Н.Е. // Позакласний час. - 2003.-N3. - С.1.
4186. Ніколенко, О. Останні дороги М.В. Гоголя (сценарії) / О. Ніколенко // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гум. співпраці з укр. діаспорою. - Ніжин : НДПУ , 2003. - С. 222-237
4187. Назарова, Н. Сценарий литературного вечера "Как они любили..." (О любви и дружбе великих людей) / Н. Назарова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 76-80
4188. Неїжмак, О. М. Новорічна історія : сценарій свята / О.М. Неїжмак // Все для вчителя. - 2003. - №35-36. - С. 1-4.
4189. Невідомська Н. Надійшла весна прекрасна... : сценарій / Невідомська Н. // Початкова освіта. - 2003.-N5. - /вкладка/
4190. Немиришин, П. И. "В те времена, когда роились грезы". Сценарий спектакля-миниатюры, посвящ. творчеству писателей "серебряного" века / П.И. Немиришин // Русская словесность в школах Украины. - 2003. - N3. - С. 53-55
4191. Новогодняя елка в лесу : сценарий // Все для вчителя. - 2003. - №35-36. - С. 7-8.
4192. Носкова, М. Ніч перед Різдвом : вистава за мотивами однойменної повісті М.Гоголя / М. Носкова // Шкільний світ. - 2003. - №44. - С.16-21.
4193. Онищенко Н.Ф. Зимове народне свято "Масляна" / Онищенко Н.Ф. // Позакласний час. - 2003.-N3. - С.9.
4194. Отегова, Л. 14 февраля - День Святого Валентина: Внеклассное мероприятие для учащихся 5-7 классов / Л. Отегова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 51-52
4195. Пінул Г. Вічно живи, Україно! : до Дня Незалежності України / Пінул Г. // Позакласний час. - 2003.-N15-16. - С.1-2.
4196. Пальонна, А. На лісовому перехресті: (Сценарій шкільного свята) / А. Пальонна // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 58-59. - (Формування знань з правил дорожнього руху)
4197. Перейма, Л. "Душа, що піснею святою зігріла України долю" : Сценарій літературно-музичної композиції про видатних українських композиторів 18 ст. М.Березовського та А.Веделя / Л. Перейма //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 120-130
4198. Перехрестя долі Кобзаря : сценарій свята до 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка //Позакласний час. - 2003. - № : 20. - С. 19-21
4199. Петренко, Я. Зрілість вже прийшла до нас : сценарій свята повноліття / Я. Петренко // Шкільний світ. - 2003. - № : 34. - С. 10
4200. Пехтерева Н. Вечорниці : літ.-фольклорний вечір / Пехтерева Н. // Сільська школа України. - 2003.-N18. - С.58-61.
4201. Плівачук, К. День матері: Сценарій шкільного свята / К. Плівачук // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 45-47
4202. Подранецька, Н. Дарунки Святого Миколая / Н. Подранецька // Все для вчителя. - 2003. - №32-33. - С. 87-89. - (Родинне свято)
4203. Посвята в козачата : сценарій свята // Освіта. - 2003.-N38(20-27 серпня). - С.5-6.
4204. Пулина, Г. А. Не отпускают выпускниые / Г.А. Пулина // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 82-86
4205. Розпорська, Л. Прийшов Спас. (Сценарій для учнів 5-6 класів) / Л. Розпорська // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 80-83.
4206. Росіцький, Р. П. У зимовому лісі : новорічна сценка, 5-6 клас / Р.П. Росіцький // Все для вчителя. - 2003. - №32-33. - С. 95-96.
4207. Сікаленко, О. Сценарій проведення новорічного ранку / О. Сікаленко // Все для вчителя. - 2003. - №32-33. - С. 92-94.
4208. Саїнчук І. Мамине свято : сценарій / Саїнчук І. // Початкова освіта. - 2003.-N5. - /вкладка/
4209. Северин, О. Учительська доля : сценарій до Дня вчителя / О. Северин // Шкільний світ. - 2003. - № : 34. - С. 8-9
4210. Сидор, О. День святого Миколая. (Сценарій для учнів середніх класів) / О. Сидор // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 89-97.
4211. Скоморовська Н. Минуще все, любов лиш вічна : літературний вечір / Скоморовська Н. //Шкільний світ. - 2003.-N3. - С.9-10.
4212. Скуратівська, В. Івана Купала. (Сценарій для учнів 10-11 класів) / В. Скуратівська // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 75-79.
4213. Соловей, В. Андріївські вечорниці : сценарій театралізованого вечора / В. Соловей // Шкільний світ. - 2003. - №42. - С.8-11.
4214. Сорока, І. Культуротворчі аспекти виховання молоді та місце в цьому процесі театралізованих масових заходів / І. Сорока // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 22-23
4215. Стефанюк В.О. Проводи зими / Стефанюк В.О. // Позакласний час. - 2003.-N3. - С.7-8.
4216. Суржан, І. В. Новорічна потіха / І.В. Суржан // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 18-21. - (Сценарій новорічного свята для молодших школярів)
4217. Сухенко, В. Новий рік - нема проблем?! : Начерки до сценарію новорічного свята для 5-6 кл. / В. Сухенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N5. - С. 117-119
4218. Сценарії народних свят / упоряд. Л. Курінчук. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Сільська школа України. Бібліотека). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 112 с.
4219. Сценарії шкільних свят / Упоряд. Л. Курінчук. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 112 с.
4220. Сценарії шкільних свят // Шкільний світ. - 2003.-N29-32. - 95с.
4221. Сценарии школьных праздников, конкурсов, викторин, игр для учащихся 8 классов : учась и играя, мы творим и дерзаем! / Сост. С.А.Шин. - 2-е изд. - (Школа радости). - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.
4222. Тарновська А. Рідна мати моя : сценарій свята / Тарновська А., Калиній О. // Завуч. - 2003.-N4. - /вкладка/
4223. Ткач В. Українські дитячі народні ігри весняного періоду : урок народознавства / Ткач В. //Початкова освіта. - 2003.-N9. - С.5.
4224. Ткач Ж. Будь природі другом! : сценарій свята для учнів 7-9 класів / Ткач Ж., Олійник Н. //Шкільний світ. - 2003.-N6. - С.5-7.
4225. Ткаченко, Н. Голгофа Остапа Вишні: Літературна вітальня / Н. Ткаченко // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 32-35
4226. Ткаченко, О. Зима весну зустрічає (Сценарій для учнів 7-9 класів) / О. Ткаченко // Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 40-44.
4227. Углова, О. Складімо, друзі, майбуття із древнього чудесного каміння... : Мандрівка в історію освіти / О. Углова // Дивослово. - 2003. - N6. - С. 49-55
4228. Федорова, Л. Святий Миколай : (Готуємося до свята...) / Л. Федорова // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 13-15.
4229. Фоломеєва Н. На честь Святого Валентина : сценарій / Фоломеєва Н. // Початкова освіта. - 2003.-N5. - /вкладка/
4230. Хай прийде до нас свято // Початкова освіта. - 2003.-N25-26. - 48с.
4231. Хоменко, Я. Новый Год в традициях народов мира / Я. Хоменко // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. - 2003. - N10(14). - С. 24-27
4232. Чопик, Л. Слава Шевченка не вмре, не поляже : сценарій свята до 190-річчя від дня народження поета / Л. Чопик // Все для вчителя. - 2003. - № : 29. - С. 1-4
4233. Шеіна В. Без пісні й гуморини - немає України : сценарій вечора української пісні та гумору / Шеіна В., Лимар Т. // Шкільний світ. - 2003.-N11. - С.8.
4234. Шевченко С.А. Випусний вечір : сценарій / Шевченко С.А. // Все для вчителя. - 2003.-N13-14. - С.17-20.
4235. Шевчук, Т. Рідна мова моя поетична й пісенна (Літературно-музична композиція) / Т. Шевчук // Українська мова і література в школі. - 2003. - N2. - С. 65-68
4236. Школьная страна; Вечер встречи выпускников; Вечер школьный друзей : сценарии // Позакласний час. - 2003.-N3. - С.19-24.
4237. Школьный бал - квинтэссенция культуры и воспитанности // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 66-71
4238. Шулежко, А. В. Сценарій свята останнього дзвінка / А.В. Шулежко, О.М. Блінова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 79-82
4239. Шуміна Т. Мого життя найкраща мить : виховний захід до дня св. Валентина / Шуміна Т. //Шкільний світ. - 2003.-N3. - С.5-8.
4240. Яворська , Г. Г. Свято вулиці / Г.Г. Яворська // Позакласний час. - 2003. - №22. - С.37-38.
4241. Ясько Г.М. Вклоняймося хлібу - він святий : виховне заняття / Ясько Г.М. // Позакласний час. - 2003.-N15-16. - С.61-64.
4242. Яценко, О. "Ми - terra cozacorium, Ми - земля козаків": Сценарій засідання молодіжного дискусійного клубу на тему: "Хліборобські традиції Запорізького краю: історія і сучасність. Трагедія 1932-1933 рр." [] / О. Яценко // Історія в школах України. - 2003. - N6. - С. 35-38

Див. 314, 2390, 3978, 3990, 3993.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка