Педагогічна бібліографіяСторінка24/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   53

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

3952. Атаманенко, М. Сімейне виховання як основа української народної педагогіки / М. Атаманенко //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 6-9
3953. Бабич В. Батькам - педагогічні знання / Бабич В. // Директор школи. - 2003.-N1. - С.7-9.
3954. Бевз, Г. М. Прийомна сім'я: перші кроки до альтернативних форм опіки дітей / Г.М. Бевз //Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 62-66
3955. Вікторенко, І. Особливості пізнавального спілкування молодших школярів у сім'ї / І. Вікторенко //Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 61-63
3956. Вільхова, О. Вплив сім'ї на соціалізацію дитини / О. Вільхова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 39-42
3957. Градобик, Ю. А. Сім'я як першоінститут соціального становлення особистості / Ю.А. Градобик //Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 39-40
3958. Журба, К. Виховання духовності підлітків у сім'ї : метод. розробка для вчителів і класних керівників 7-9 кл. у роботі з батьками / К. Журба // Шкільний світ. - 2003. - №37. - С. 9-16
3959. Заредінова, Е. Педагогізація батьків - одна з умов формування морально-ціннісних взаємин з дітьми в сучасній кримськотатарській родині / Е. Заредінова // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 43-46
3960. Зелінська, Т. Феномен залежної любові у відданих сім'ях / Т. Зелінська // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 49-51
3961. Йовенко, Л. Прислів'я та приказки як джерело вивчення родинновиховного досвіду українців : (За матеріалами збірки М.Номиса) / Л. Йовенко // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 36-38
3962. Казмірчук, Н. Форми і методи роботи вчителя сучасної школи з батьками / Н. Казмірчук //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 60-61
3963. Климчук, Л. Повноцінна дитина з неповної сім'ї / Л. Климчук // Дзеркало тижня. - 2003. - №20 (31 травня). - С. 21.
3964. Корсунская, Б. Д. Воспитания глухого дошкольника в семье : хрестоматия / Б.Д. Корсунская //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Т. 1. - С. 30-34.
3965. Культура отношений полов и воспитание личности семьянина. - Луганск : Альма-матер, 2003. - 303 с. - Бібліогр.: с. 300-302.
3966. Кусай, М. Г. Значение семейных путешествий для всестороннего развития ребенка, воспитания дошкольников в условиях прогулки / М.Г. Кусай // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.і Г. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 45-50.
3967. Лебедєва, Л. С. Батькам глухої дитини : (поради щодо виховання і навчання) / Л.С. Лебедєва //Сурдопедагогіка : Хрестоматія / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Т. 2. - С. 72-93.
3968. Мацук, Л. Батьківський всеобуч : правовий аспект / Л. Мацук // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9. - С. 111-115
3969. Пилипенко Н.И. Полоролевое воспитание /Н.И.Пилипенко //Педагогіка толерантності. – 2003. - №3. – С.113-123
3970. Наумчук, О. Тепло родинного затишку / О. Наумчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 44-46
3971. Овдієнко, Л. Програма "Школа і сім'я" / Л. Овдієнко // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 64-65
3972. Пінчукова, Л. Родина з дитиною-інвалідом / Л. Пінчукова // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2003. - N2. - С. 126-133
3973. Пенькова, О. І. Основні тенденції розвитку громадянських цінностей особистості у сім"ї / О.І. Пенькова // Психологія / ред. С. Д. Максименко [(та ін.] ; відп. ред. Л. В. Долинська. - Київ, 2003. - Вип. 20. - С. 108-111
3974. Повалій Л. Батьки і діти: як досягти взаєморозуміння / Повалій Л. // Шкільний світ. - 2003.-N3. - С.3-4.
3975. Повалій Л. Чи маємо ми духовну спадщину? : деякі аспекти релігійного виховання підлітків у сім'ї / Повалій Л. // Шкільний світ. - 2003.-N6. - С.4.
3976. Роль сім'ї у розвитку особистості : (Розд. з підручн.) // газ.Історія України. - 2003.-N16. - С.19-23.
3977. Сіданіч, І. Культура взаємин батьків і дітей, її сутність та зміст / І. Сіданіч // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 102-109
3978. Семина Н. Детский праздник : (Детская ёлка - в семье) / Семина Н. // Здоровье детей. - 2003.-N1. - С.19.
3979. Соколова Л. В мого роду - сто доріг, сто століть у мого роду... : родинне свято / Соколова Л. //Шкільний світ. - 2003.-N14. - С.8-9.
3980. Тоталітарна сім'я як джерело домашнього насильства : як ми самі вирощуємо диктаторів // Завуч. - 2003.-N2. - С.10-11.
3981. Третьякова, О. В. Сімейна педагогіка подружжя Б. і Л. Нікітіних / О.В. Третьякова // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 63-64
3982. Учимося жити з дітьми : поради батькам, які виховують дитину з розумовими вадами // Шкільний світ. - 2003. - №41. - С.15-17.
3983. Федяєва, В. Л. Сімейне виховання в контексті історико-педагогічних досліджень / В.Л. Федяєва //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 136-139.
3984. Хайруддінов, М. А. Сім'я - основа морального становлення та утвердження тверезості (на народних традиціях кримських татар) / М. А Хайруддінов, Г. С Абібуллаєва // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 33-38.
3985. Хайруддинов М. Народна гра як засіб національного виховання (в сім”ї) / М. Хайруддінов //Початкова школа. – 2003. – №10. – С.47-51.
3986. Шароватова, О. Від недоліків сімейного виховання - до девіантної поведінки підлітків / О. Шароватова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 72-75
3987. Черниш, Л Родинно-сімейне виховання / Л. Черниш // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 45-47
3988. Яценко, Т. О. Психологічна сторона проблеми родинного виховання учнів - підлітків засобами художнього слова / Т.О. Яценко // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N2. - С. 45-55

Див. 628, 3788, 6438, 6846, 7041.
ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАШКІЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


3989. Волощук, О. Педагогічні засади організації комп'ютерного дозвілля молоді у контексті сучасних проблем педагогіки дозвілля / О. Волощук // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 56-57.
3990. Доброторська, А. Сценарій українського весілля / А. Доброторська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 69-71
3991. Игротека // Позакласний час. - 2003. - №: 18, (вкладка)
3992. Макаренко, О. П. Музичний фольклор як компонент загальноосвітньої тематики навчально-виховного процесу / О. П. Макаренко // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 182-188
3993. Стецура, Ю. В. Осінні спогади: Сценарій літературно-музичного свята / Ю.В. Стецура //Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N8. - С. 60-61
3994. Баранник, Н. О. Самостійна робота як ефективний засіб творчого розвитку особистості : (порівняльний аспект) / Н.О. Баранник // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 19-21
3995. Бурштика В. Друг - це означає другий я! : виховна година / Бурштика В. // Шкільний світ. - 2003.-N19. - С.4-5.
3996. Вітинська, А. "Екологічна варта" на шляху до життєвої компетентності учнів [Рукопись] / А. Вітинська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 50-55
3997. Виховні бесіди для старшокласників // Все для вчителя. - 2003.-N10-11. - С.43-54.
3998. Виховні бесіди для старшокласників // Все для вчителя. - 2003.-N13-14. - /вкладка/
3999. Банашкевич Т. Підготовка детей и молодежи к активному отдыху /Т.Банашкевич //Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр./МОН України. Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2003. – Вип. 5. – С. 226-231.
4000. Ганнусенко, Н. І. Позашкільна освіта: стан і стратегія розвитку / Н.І. Ганнусенко // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 38-49
4001. Ганнусенко, Н. І. Позашкільна освіта: трансформація функцій / Н.І. Ганнусенко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N3/4. - С. 87-95
4002. Ганнусенко Н. Художньо-естетичне виховання школярів у позаурочний час : етнохудожній, музейно-краєзнавчий напрям / Ганнусенко Н. // Шкільний світ. - 2003.-N19. - С.10-11.
4003. Гриців, Г. Раз добром зігріте серце вік не прохолоне : виховна година для старшокласників / Г. Гриців // Шкільний світ. - 2003. - № : 34. - С. 5-6
4004. Іванець, Н. О. Планування і впровадження нових виховних систем, форм, методів та моделей позакласної роботи : шкільна програма громадянського виховання "Я -Ми -Сім'я - Батьківщина" / Н.О. Іванець // Позакласний час. - 2003. - № : 20. - С. 1-11
4005. Караваєва, М. День молоді - 2003. Інформація Державного комітету України у справах сім'ї та молоді [Рукопись] / М. Караваєва // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 66-68
4006. Коротаева, Е. Креативность: детское воображение плюс творческий порыв педагога / Е. Коротаева // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 96-102
4007. Кузьменко, А. І. Організація колективної музичної діяльності у процесі позаурочної роботи в загальноосвітніх школах / А.І. Кузьменко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 195-198
4008. Літостанська, С. Класна година "Доля рушникова" / С. Літостанська // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 64-66
4009. Литовченко, О. Формування в учнів навичок здорового способу життя у контексті виховних завдань позашкільного закладу / О. Литовченко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 219-226
4010. Мошков, В. На рівні сучасних вимог : з досвіду удосконалення системи контролю навчальної діяльності учнів і слухачів Київських держ. курсів іноземних мов / В. Мошков // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 144-152
4011. Павленко, О. Організаційно-методичні умови ефективності позакласної пошуково-дослідницької діяльності учнів / О. Павленко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Т. 6, N3. - С. 110-113
4012. Пустовіт, Г. Особистісно орієнтований підхід в екологічній освіті учнів у позашкільних навчальних закладах / Г. Пустовіт // Наукові записки. Серія: Педагогіка /ТДПУ. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3. - С. 106-110
4013. Пустовіт, Г. Позашкільна освіта: сутність, мета, перспективи / Г. Пустовіт // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 14-18
4014. Руденко, Л. Інноваційний підхід до формування творчих здібностей учнів у позаурочній виховній діяльності / Л. Руденко // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 52-54
4015. Савенко , Н. Метод проектів у навчально-виховному процесі позашкільного закладу / Н. Савенко , Г. Ковганич // Завуч. - 2003. - С. 10-12
4016. Садикова, В. Будинок творчості як центр культурно-мистецького життя: знахідки, досягнення [Рукопись] / В. Садикова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 75-79
4017. Синьогіна, О. Положення про проведення конкурсу "Обдарованість року" / О. Синьогіна, О. Чечуніна // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 66
4018. Технології позашкільної освіти // Директор школи. - 2003.-N11. - 32с./Спецвипуск/
4019. Франчук, О. Організація позакласної роботи як складової навчально-виховного процесу, спрямованого на особистісний розвиток учня в контексті "полілогу культур" / О. Франчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 66-71
4020. Шипота, Г. Є. Організація і проведення освітньо-виховної програми з розвитку культурно-інформаційних потреб старших підлітків в умовах позашкільних закладів освіти / Г.Є. Шипота // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 215-231.

Див. 3692, 3765, 4644, 5934.
ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ

4021. Джежелей , О. Організація і проведення уроків позакласного читання у початковій школі : метод. консультація / О. Джежелей // Початкова освіта. - 2003. - №: 34. - С. 2-3
4022. Люлька, Л. Ніхто не забутий, ніщо не забуто (Урок позакласного читання, 4(3) клас) / Л. Люлька, Ю. Арсланова // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 10-11
4023. Мордюк Н. "Дума про братів неазовських" : урок-бесіда з позакласного читання / Мордюк Н. // Українська мова та література. - 2003.-N17. - С.17-19.

Див. 2215, 2427.
ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА

4024. Данилко, М. Т. Педагогічні основи практики студ. у літніх дитячих оздоровчих закладах : навч. посіб. [для студ. пед. спец. вищ. закл. освіти] / М. Т. Данилко. - Луцьк : Волин. обласна друк, 2003. - 372 с. - Бібліогр.: с. 355-362 (132 назви).
4025. Тетюра, В. Вирощування малопоширених рослин на навчально-дослідних земельних ділянках / В. Тетюра // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N8. - С. 78-79.
4026. Ушакова, Е. Школьный сад - это и красота, и защита / Е. Ушакова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 110-112
4027. Філюк, Н. Творчі пошуки екологічного клубу / Н. Філюк // Рідна школа. - 2003. - N8. - С. 69-72.


ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСИ, ВИСТАВКИ

4028. 17 Всеукраїнська олімпіада юних філологів // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 44-50
4029. 3 Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика / М.Слабошпицький і В.Стрілько. Розмову записала С.Короненко // Дивослово. - 2003. - N1. - С. 78-79
4030. XLIII Всеукраїнська олімпіада юних математиків / Кукуш О.Г., Лейфура В.М. та ін. // У світі математики : Украунський математичний журнал для школярів. - 2003. – Том 9, N2. - С. 49-64.
4031. Бєскова, Н. Ювілейна олімпіада на Білоцерківській землі / Н. Бєскова, М. Задорожний //Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 2-13
4032. Борисова, В. XLIV Міжнародна математична олімпіада / В. Борисова, В. Лейфура // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9. - С. 9-10
4033. Борисова, В. Всеукраїнська учнівська математична олімпіада 2003 року / В. Борисова, В. Лейфура, І. Мітельман // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9. - С. 5-8
4034. Всеукраїнський конкурс "Урок літератури - 2003" // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N5. - С. 63-64
4035. Дети как зеркало нашего завтра (1 международ. конкурс-фестиваль детской журналистики "Пресс-весна на склонах Днепра") // Радуга. - 2003. - N6. - С. 167-176
4036. Дюдіна, О. Математичні олимпіади в початковій школі / О. Дюдіна // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 34-36
4037. Кремінський, Б. Досягнення та проблеми підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних інтелектуальних змагань / Б. Кремінський // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 6-8
4038. Кремінський, Б. Участь українських школярів у ХХХІІІ Міжнародній учнівській фізичній олімпіаді / Б. Кремінський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 51-55
4039. Науменко, Є. Натхненні любов"ю (Цьогорічний конкурс "Вчитель року") / Є. Науменко, І. Красуцька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N3. - С. 6-10
4040. Номіровський, Д. А. LVIII Київська міська олімпада юних математиків / Д.А. Номіровський, Б.В. Рубльов // У світі математики : Украунський математичний журнал для школярів. - 2003. – Том 9, N2. - С. 65-73.
4041. Олімпіади в початковій школі // Початкова освіта. - 2003. - №39. - (вкладка).
4042. Олімпіади Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2004 р.) // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N10. - С. 13-14
4043. Теоретичні завдання IV етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики. Запоріжжя, 2003 р. // Світ фізики : Науково-популярний журнал. - 2003. - N2. - С. 29-32
4044. Хто перемагає в олімпаді? Завдання IV етапу цьогорічної Всеукраїнської учнівської олімпади з англійської мови для 9-11 класів // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 80-110
4045. Яблонська Т. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості "Об'єднаймося ж, брати мої" / Яблонська Т. // газ.Історія України. - 2003.-N23-24. - С.39-42.

ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНА І КРАЄЗНАВЧА РОБОТА

4046. Барабоха, Н. М. Сучасна екологічна освіта і краєзнавство: напрями та складники / Н.М. Барабоха, А.Л. Маценко, І.М. Ткаченко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 96-99.
4047. Годун, Н. І. Формування валеологічної свідомості молодших школярів засобами оздоровчого туризму / Н.І. Годун, Л.С. Гармаш // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 88-91.
4048. Дубогай, О. Д. Формування позитивної мотивації молодших школярів до участі в туристських подорожах / О.Д. Дубогай, Н.О. Фролова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 7-10.
4049. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N7. - С. 16-32
4050. Савенков, А. Исследовательское обучение - возможность преодолеть "образовательный предел" / А. Савенков // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10.-С. 67-72
4051. Серебрій, В. С. Туризм і краєзнавство як засоби соціалізації школяра / В.С. Серебрій // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 14-19.
4052. Скрипка, А. М. Личностно ориентированное воспитание в туризме / А.М. Скрипка, В.И. Тимашова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 135-137.
4053. Смирнов, Д. В. Программы дополнительного образования детей : учебные программы. Вып. 4. Оздоровительно-познавательный туризм / Д.В. Смирнов ; Ин-т общ. сред. образования РАО, Гос. иследов. учреждения - Центр доп. образования РАО, Рос. междунар. акад. туризма. - Москва : Советский спорт, 2003. - 104 с.
4054. Солонько, А. В. Эколого-краеведческая экскурсия при подготовке организаторов туристско-краеведческой работы в школе / А.В. Солонько // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 63-65.
4055. Троценко, Т. Ю. Основи формування вольових якостей у школярів під час туристських подорожей / Т.Ю. Троценко, О.А. Іщенко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 67-69.
4056. Федорченко, В. Екскурсійна діяльність в історії шкільництва (початок 20 століття) / В. Федорченко // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 50-53
4057. Фокін С. Туризм і безпека : основні правила безпеки на маршруті пішого походу / Фокін С. //Завуч. - 2003.-N7. - С.15-16.
4058. Фокін, С. Туризм та педагогіка ризику / С. Фокін // Шкільний світ. - 2003. - №38-39. - С. 45-46
4059. Шульга, М. П. Методика організації і проведення одноденного походу зі школярами / М.П. Шульга, В.В. Кривошей // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 137-140.
4060. Яхненко, В. М. Сучасний стан туризму та розвиток оздоровчо-краєзнавчого туризму в Черкаському комерційному технікумі / В.М. Яхненко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 107-110.

Див. 3283, 3302, 3462.
ГУРТКОВА РОБОТА
4061. Авторська програма гуртка дружин юних пожежників // Позакласний час. - 2003. - № : 20. - С. 33-40
4062. Жорнова, О. І. Готовність до прийняття гуртових переважань у контексті соціокультурної нормативності (обговорення методики "Оплески в гурті") / О.І. Жорнова // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - N7. - С. 69-71
4063. Присажнюк, С. Адаптація студентів медичного коледжу / С. Присажнюк // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 34-35
4064. Руденко, Л. Секція "Основи аранжування" в школі / Л. Руденко // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 54-56.
4065. Руденко, Л. Секція "фітодизайн" у школі / Л. Руденко // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 31-33
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка