Педагогічна бібліографія


ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ



Сторінка23/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

3836. Боярчук, І. До праці привчають змалку / І. Боярчук // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N8. - С. 77-78.
3837. Бурдун, В. Взаємодія сім'ї і школи в трудовому вихованні підлітків / В. Бурдун // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 35-36.
3838. Ватковська, М. Г. Перехід до профільного навчання / М.Г. Ватковська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 12
3839. Волкова Є. Особистісно орієнтована профорієнтаційна робота в школі / Волкова Є. // Директор школи. - 2003.-N4. - С.9-11.
3840. Добенько, О. В. Історичні передумови виникнення професійної орієнтації / О.В. Добенько //Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 5-21. - Библиогр. в конце ст.
3841. Довгаль, С. А. Звіт про результати соціологічного дослідження "Вивчення стану профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області" / С.А. Довгаль // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 13-17
3842. Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація : науково-методичний посібник / Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти АПН України ; ред. В. В. Олійник. - Київ : Міленіум , 2003. - 204 с.
3843. Загребельний, С. Профорієнтація старшокласників на виробничі спеціальності / С. Загребельний // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 52-54
3844. Зоц, В. КТД = колективна творча діяльність : методические указания / В. Зоц, Г. Коломієць //Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 99-118.
3845. Івановська, О. П. Виховна цінність звичаєвих традицій колективної праці та міфологічних уявлень про неї / О.П. Івановська // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 273-283.
3846. Кидиба, Р. Сходинки у самостійне життя / Р. Кидиба, В. Бабак // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N8. - С. 80.
3847. Клюйко, Т. Психологічні особливості професійної спрямованості старшокласників / Т. Клюйко //Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 103-104
3848. Ковальська, Н. М. Фактори формування готовності старшокласників до вибору професії менеджера / Н.М. Ковальська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 164-168.
3849. Ковач, Т. Професії наших батьків : виховна година для учнів 8-9 класів / Т. Ковач // Шкільний світ. - 2003. - №38-39. - С. 7-8
3850. Концепція профільного навчання в старшій школі: Проект // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N4. - С. 6-17
3851. Концепція профільного навчання в старшій школі // Завуч. - 2003. - №33. - С.2-7.
3852. Концепція профільного навчання в старшій школі : проект // Освіта України. - 2003.-N42-43(10 червня). - С.8-9.
3853. Концепція профільного навчання в старшій школі / Інститут педагогіки АПН України // Освіта України. - 2003. - №88 (25 листопада). - С.4-5.
3854. Кулініч, І. О. Трудове самовизначення молоді в умовах демократизації суспільства / І.О. Кулініч // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 459-466.
3855. Куліненко, Л. Б. Профорієнтація старшокласників на технічні спеціальності / Л.Б. Куліненко //Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 57-61
3856. Лікарчук І. Проблема профілізації навчання в старшій школі та шляхи її розв'язання / Лікарчук І. // Директор школи. - 2003.-N20. - С.9-10.
3857. Лікарчук І. Проблема профілізації навчання в старшій школі та шляхи її розв'язання / Лікарчук І. // Управління освітою. - 2003. - N13-14. - С.2-3,9.
3858. Лернер П. Профільна освіта старшокласників: якою їй бути? / Лернер П. // Завуч. - 2003.-N14. - С.6-7.
3859. Лернер П. Профільна освіта: взаємодія протилежностей / Лернер П. // Управління освітою. - 2003. - №23. - С. 6-7
3860. Лернер П. Технологія - основа професійного навчання / Лернер П. // Завуч. - 2003.-N1. - С.2.
3861. Литвиновський, Є. Ю. Є така професія - Батьківщину захищати / Є.Ю. Литвиновський, Г.В. Уманець, М.Ю. Шигун // Обдарована дитина. - 2003. - N5. - С. 19-24
3862. Мазур, П. Філософія трудового виховання / П. Мазур // Рідна школа. - 2003. - N8. - С. 76-77
3863. Матвєєв, О. Технологія професійного самовизначення / О. Матвєєв , Н. Жемера // Директор школи. - 2003. - №43,44. - С.11-12,14.
3864. Матвєєв, О. Технологія професійного самовизначення / О. Матвєєв, Н. Жемера // Директор школи. - 2003. - №45. - С. 11-13
3865. Матвеенко, Т. Небольшие размышления о проблемах третьей школьной ступени / Т. Матвеенко // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 92-94
3866. Муранова, Н. Технологія допрофесійної підготовки старшокласників / Н. Муранова // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 49-52
3867. Овчарук, О. Профільне навчання в старшій школі / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ : К.І.С, 2003. - С. 57-81.
3868. Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N24. - С. 3-15.
3869. Профільність навчання в старшій школі - це соціальний захист молодої людини // Освіта України. - 2003.-N11(11 лютого). - С.2,6-7.
3870. Профилизация - это обретение личностного смысла // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 82-84
3871. Профильная школа: пути и проблемы становления (материалы одного исследования) / М. Романовская, С. Маркуцкая, М. Короткова, Е. Денисова, Таргамадзе А. // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 19-27
3872. Пряжников Н. Школьная профориентация: реальность и мечты / Пряжников Н. // Школьный психолог. - 2003.-N4. - С.12-13.
3873. Пундик, Л. Є. Педагогічна практика учнів педкласів як засіб формування інтересу до вчительської професії / Л.Є. Пундик // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 110-111
3874. Сліпчишин, Л. Інтеграція природничого і гуманітарного знання в професійній освіті / Л. Сліпчишин // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 23-25
3875. Слюсаренко, Н. В. Формування особистості в навчально-трудовій діяльності / Н.В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 113-118.
3876. Сухарніков, Ю. В. Людський чинник та навчально-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців для виробництв майбутнього / Ю.В. Сухарніков // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 3-27.
3877. Темненков В. Міжшкільний факультатив як форма організації профільного навчання учнів старшої школи / Темненков В., Кузьміна О. // Управління освітою. - 2003.-N15-16. - С.12.
3878. Федорченко, В. К. Обрати своє місце в світі : формування професійно-кваліфікаційного профілю особистості в системі ліцейної туристичної підготовки / В.К. Федорченко, В.В. Любарець // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 121-127
3879. Хільковець, В. Особливості керівництва діяльністю педагогічного колективу з підготовки учнів до вибору професії / В. Хільковець // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 22-23
3880. Харламенко, В. Формування в учнів профорієнтаційних понять на уроках з основ вибору професії / В. Харламенко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 38-41
3881. Цина, В. І. Методика визначення професійної придатності учнівської молоді / В.І. Цина, А.Ю. Цина // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 146-151
3882. Шестернинов, Е. Профильная школа - это индивидуализация обучения и свобода выбора / Е. Шестернинов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 18-21
3883. Шиян, Н. І. Варіативні моделі профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості / Н.І. Шиян // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 132-139
3884. Шиян, Н. І. Суб'єкт-суб'єктна взаємодія вчителя й учнів у процесі профільного навчання в школі сільської місцевості / Н.І. Шиян // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 180-189.
3885. Шуст, Л. О. Розвиток творчої особливості в умовах колективної діяльності школярів / Л.О. Шуст // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 104-105
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

3886. Гіптерс, З. До проблеми естетичної соціалізації особистості / З. Гіптерс // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 15-17
3887. Долматова, М. П. Методологічні аспекти естетичного виховання словом / М.П. Долматова //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 22-25
3888. Замашна, С. М. Виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва української діаспори / С.М. Замашна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 155-159.
3889. Калініна, Е. Підготовка до проведення лялькових вистав силами молодших школярів / Е. Калініна // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 59-61
3890. Корнішева, Т. Л. Процес спілкування з музикою як реалізація комунікативної функції особистості / Т.Л. Корнішева // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 168-171.
3891. Кузьмінська, Л. Ціннісна значущість музики в моральній соціалізації особистості / Л. Кузьмінська // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 40-41.
3892. Лаврик, О. В. Проблема естетичної спрямованості інтересів старшокласників у сфері молодіжної музики / О.В. Лаврик // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 181-184.
3893. Лисіна, Н. І. Взаємодія музики і літератури в художньому вихованні старшокласників / Н.І. Лисіна // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 161-165
3894. Мельник, С. Розвиток художніх здібностей особистості / С. Мельник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 115-120
3895. Можайкіна, Н. С. Вокальне мистецтво ж засіб естетичного виховання старшокласників / Н.С. Можайкіна // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 49-53
3896. Навчальна програма з естетики (1-5 класи) // Завуч. - 2003.-N11. - /вкладка/
3897. Навчальна програма з естетики (6 клас) // Завуч. - 2003.-N11. - /вкладка/
3898. Нестеренко, Т. Правила поведінки за столом : інтегрований урок з елементами ділової гри / Т. Нестеренко // Сільська школа України. - 2003. - № : 28. - С. 9-10
3899. Никитин, Г. М. Сущность эстетического идеала в понимании византийских мыслителей / Г.М. Никитин // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 124-131
3900. Оніщенко, О. Художньо-естетичне виховання учнів засобами кіномистецтва (європейський культурний регіон) / О. Оніщенко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 19-23
3901. Орликовська, О. О. Роль хореографічного виховання в загальноосвітній школі / О.О. Орликовська // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 36-38
3902. Павленко, Л. Виховання засобами мистецтва / Л. Павленко // Директор школи. - 2003. - №42. - С.15.

3903. Павленчик В. Виховувати любов'ю / Павленчик В. // Шкільний світ. - 2003.-N17. - С.1-2.


3904. Савчин, Л. Культурологія: художня культура у формуванні ціннісних орієнтацій / Л. Савчин //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 62-68
3905. Сова, М. Інтеграція художньо-естетичних знань у сучасній парадигмі освіти / М. Сова // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 30-32
3906. Стеценко, В. П. Розвивати почуття прекрасного і формувати естетичні смаки / В.П. Стеценко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : Логос, 2003. - Т. 50. - С. 112-120
3907. Титаренко, В. П. Праця - засіб естетичного виховання / В.П. Титаренко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 120-126.
3908. Фелющенко, І. В. Критерії формування творчої особистості старшокласників засобами світової художньої культури / І.В. Фелющенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 205-208.
3909. Фоломєєва, Н. Алгоритми авторської технології естетичного виховання дітей засобами музики / Н. Фоломєєва // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 21-23
3910. Формування естетичного смаку засобами телебачення і радіо / Масол Л., Миропольська Н., Оніщенко О., Юцевич Ю. // Шкільний світ. - 2003. - №38-39. - С. 34-42
3911. Ярощук, М. В. До проблеми формування естетичних почуттів у молодших школярів засобами музики / М.В. Ярощук // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 41-42.
Див. 994, 2442, 2632, 3588, 4002, 6216, 6266.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
3912. Гордієнко, Л. В. Фізична підготовленість та спортивні уподобання студентів Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Л.В. Гордієнко, В.М. Горборуков, С.В. Збанацький //Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 322-324.
3913. Гузинін, В. Вдосконалення організаційно-правових основ фізичної культури і спорту / В. Гузинін // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 76-80
3914. Денисовець, Т. Фізичний розвиток молодших школярів у контексті формування здорового способу життя / Т. Денисовець // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 35-38
3915. Дубогай, О. Особистісно орієнтований підхід у фізичному вихованні і гармонійний розвиток дитини [Рукопись] / О. Дубогай, Н. Фролова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 60-66
3916. Жуков, В. О. Фізична культура і спорт як засіб успішної адаптації студентів до навчання у НаУКМА / В.О. Жуков // Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 315-317.
3917. Зеленюк, О. В. Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів: міфи, реалії, перспективи / О.В. Зеленюк, В.В. Макареня // Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 313-315.
3918. Зеленюк, О. В. Природні чинники як засіб оздоровлення студентів у процесі занять фізичним вихованням: аналогії до давньослов'янських вірувань / О.В. Зеленюк, А.В. Бикова, Н.А. Березюк //Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 320-322.
3919. Копилов, О. М. Стан фізичної підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій Національного університету "Києво-Могилянська академія" / О.М. Копилов, А.М. Сотула //Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 317-319.
3920. Коробейніков, Г. В. Фізична працездатність і рівень здоров'я студентів-медиків / Г.В. Коробейніков, О.О. Приймаков, Л.В. Морская; О.М. Доценко // Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 327-329.
3921. Макареня, В. В. Фізичне виховання у структурі гуманітарної освіти студентської молоді України / В.В. Макареня, Л.С. Кравченко, М.О. Третьяков; С.М. Канішевський // Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 311-313.
3922. Мудрік, І. Проблеми та шляхи розвитку фізичного виховання в основній і старшій школі (ч.2) / І. Мудрік // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 27-33
3923. Приймаков, О. О. Вдосконалення функцій сенсорних систем у процесі навчання студентів рухів різної координаційної структури / О.О. Приймаков, О.О. Довгич // Наукові записки. - Київ : КМ Академія, 2003. - Т.22.У 3-х ч., Ч.2 : Суспільні науки. Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 324-326.
БОРОТЬБА ІЗ ШКІДЛИВИМИ ЗВИЧКАМИ
3924. Верьовкіна, І. Акція "День без куріння" / І. Верьовкіна // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 60-61
3925. Зальвовський, В. М. Про зловживання наркотиками / В.М. Зальвовський // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 57-62
3926. Крупська, С. Ю. Деякі підходи до профілактики алкоголізму, наркоманії в Могилів-Подільському медичному училищі [] / С. Ю. Крупська, С. О. Михайлюк // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 133-147
3927. Старовойт, Л. В. Діяльність школи волонтерів як одна з ефективних форм профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу (з досвіду роботи Миколаївського державного педагогічного університету) [] / Л. В. Старовойт, І. К. Тахтарова, Л. В. Станішевська, І. К. Тахтарова // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 94-99
3928. Юношев О.В. Профілактика наркоманії серед неповнолітніх: сучасний стан та деякі проблеми / Юношев О.В. // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 128-133

Див. 3776, 3784.
СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ. ПІДГОТОВКА ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

3929. Беспалько, В. В. Навчати здоров'ю : медико-педагогічні аспекти статевого виховання та формування репродуктивного здоров'я учнівської молоді / В.В. Беспалько, О.В. Коган // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N2. - С. 154-160
3930. Бех, І. Д. Технологія інтимно-особистісного спілкування / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N1. - С. 17-29
3931. Данік, В. Ділова гра "Сімейна книга рекордів" (9-й клас) / В. Данік // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 66.
3932. Дроб'язко, П. Складова буття учнівської молоді - дружба і рання закоханість / П. Дроб'язко //Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 107-110
3933. Дружбинський В. Підліток і сексуальна революція / Дружбинський В. // Дзеркало тижня. - 2003.-N26-27,12 липня. - С.30
3934. Жмудь, Н. Етнічні стереотипи статевого виховання молоді / Н. Жмудь // Народна творчість та етнографія. - 2003. - N3. - С. 78-82
3935. Зарицька, Т. В. Проблеми статевого виховання молоді: минуле і сучасне / Т.В. Зарицька // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 119-120
3936. Ігнатюк Л. Програма курсу "Сім'я" (для 11-го класу загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій) / Ігнатюк Л. // Завуч. - 2003.-N4. - /вкладка/
3937. Колонтай, Л. Д. Проблема статевого виховання дітей та молоді в діяльності ЦССМ / Л.Д. Колонтай // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 38
3938. Корсак К. Статеве виховання? Обережно! / Корсак К. // Завуч. - 2003.-N20-21. - С.7-8.
3939. Кротенко В.М. Гендерність і дипсихізм у сучасному вихованні /В.М.Кротенко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2003. - № 13-15. - С. 50-52.
3940. Мезеря, І. В. Виховання культури стосунків статей-превентивний захід боротьби з підлітковою проституцією та СНІДом / І В Мезеря // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 147-153.
3941. Невмержицька, О. Два підходи : до питання статевого виховання в українській школі / О. Невмержицька // Освіта. - 2003. - №51 (12 - 19 листопада). - С. 14
3942. Охрімчук Р. Ця багатолика любов / Охрімчук Р. // Шкільний світ. - 2003.-N5. - /вкладка/
3943. Пилипенко, Н. И. Полоролевое воспитание / Н.И. Пилипенко // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N3. - С. 113-123
ІНШІ ВИДИ ВИХОВАННЯ

3944. Бобко, Л. О. Сутність поняття "гуманістичне виховання" особистості / Л. О. Бобко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 31-43. - Бібліогр. в кінці ст.
3945. Бронфман Ю. Виховання по-юдейському / Бронфман Ю. // газ.Зарубіжна література. - 2003.-N18. - С.32.
3946. Дашко, В. Структура і зміст духовної культури особистості / В. Дашко // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 17-19
3947. Дем'янюк, Т. Профілактика у виховному контексті : з досвіду превентивного виховання / Т. Дем'янюк // Директор школи. - 2003. - №38. - С. 14-15
3948. Навчальна програма "Основи етики" (5-9 класи) // Завуч. - 2003.-N11. - /вкладка/
3949. Свириденко, С. О. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі формування здорового способу життя / С.О. Свириденко; С.О. Свриденко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 169-180.
3950. Чабан, О. У пошуках вирішення проблеми "важких" дітей / О. Чабан // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 19-21
3951. Шишова, І. Створення позитивної загальношкільної атмосфери як важливий фактор протидії наркоманії / І. Шишова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 15-17.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка