Педагогічна бібліографія


ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВСторінка21/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   53

ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ

3614. Вікторова, М. В. Методи роботи над вокально-технічними навичками учнів у процесі навчання / М.В. Вікторова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 124-133.
3615. Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання у школі // Директор школи. - 2003.-N29-32. - 128с.
3616. Іванченко, І. В. Особливості вокально-хорової роботи у процесі розучування вокально-хорового репертуару / І.В. Іванченко // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 146-155.
3617. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2003/ 2004 н.р.: Фізична культура. Допризовна підготовка // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 7-9

Див. 6298.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
3618. Каневська, О. Педагогічні задачі і ситуації / О. Каневська // Дивослово. - 2003. - N9. - С. 38-41
3619. Яковлєва, К. В. Форми і методи роботи з профілактики адективної поведінки в підлітковому середовищі [] / К. В. Яковлєва // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 78-84
3620. Бабич, В. Як виховати важковиховуваних учнів / В. Бабич // Директор школи. - 2003. - №39. - С.10.
3621. Балл, Г. О. Внутрішня свобода особи і особистісна надійність у контексті гуманізації освіти / Г. О. Балл // Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти : Науково-методичний збірник / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Г. О. Балл. - Київ ; Рівне : Ліста-М, 2003. - Вип. 2 . - С. 39-61.
3622. Барило, О. А. Еволюція розвитку ідей вільного виховання у контексті сучасності / О.А. Барило //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 139-144
3623. Бех, І. Інваріанти особистісного підходу до виховання : методические указания / І. Бех //Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 23-36.
3624. Бех, І. Д. Наукові засади створення особистісно орієнтованих виховних технологій та принципи їх функціонування / І.Д. Бех // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 4-11
3625. Бех, І. Організація правиловідповідного виховання / І. Бех // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 86-93
3626. Бех, І. Психологічний супровід особистісно орієнтованого виховання / І. Бех // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 1-6
3627. Бойко, А. Виховання як особистісно-соціальний феномен / А. Бойко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 13-19
3628. Борисенко, Ю. Групи творчого розвитку / Ю. Борисенко // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 35-37
3629. Васильєв О. Покарання як психолого-педагогічна проблема / Васильєв О. // Директор школи. - 2003.-N9. - С.14.
3630. Виховні технології у діяльності класного керівника : навчально-методичний посібник. . Ч. 1 / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Н.І. Яковець, В.М. Солова, І.І. Киричок. - Ніжин : НДПУ , 2003. - 231 с.
3631. Виховні технології у діяльності класного керівника : навчально-методичний посібник. . Ч. 2 / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Н.І. Яковець, В.М. Солова, І.І. Киричок. - Ніжин : НДПУ, 2003. - 258 с.
3632. Виховні технології у діяльності класного керівника : навчально-методичний посібник. Ч. 3 / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. Н.І. Яковець, В.М. Солова, І.І. Киричок. - Ніжин : НДПУ , 2003. - 262 с.
3633. Виховна діяльність у навчальних закладах України // Шкільний світ. - 2003.-N25-28. - 95с.
3634. Вихор, С. Т. Гендерне виховання: паралелі крізь століття / С.Т. Вихор // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос, 2003. - Т. 51. - С. 82-90.
3635. Волкова, С. Фольклор як педагогічний феномен: орієнтація на моральні цінності / С. Волкова //Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N4. - С. 98-101
3636. Волочай, М. Використання художніх творів як засіб виховання особистості / М. Волочай, В. Денисенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 27-30
3637. Гликман, И. Искусство возбуждения, или Как пробудить у школьников желание учиться / И. Гликман // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 55-64
3638. Год, Б. В. Європейське Відродження у пошуках виховного ідеалу / Б.В. Год // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 77-93
3639. Городецька, В. Від "дівчинки - перлинки" до прекрасної жінки [Рукопись] / В. Городецька //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 58
3640. Грищенко, А. Технологія оновлення виховного процесу [Рукопись] / А. Грищенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 58-59
3641. Гутчинський, В. Про проблеми вголос / В. Гутчинський // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 16-18
3642. Деменкова, Г. С. Тільки наблизивши до себе дитину, можна впливати на її розвиток: (Розповідь про складові технології виховної роботи) / Г.С. Деменкова // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N3. - С. 63-66
3643. Дишлова, О. Роль кафедри та методики виховної роботи в науково-методичному забезпеченні дослідно-експериментальної діяльності / О. Дишлова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 22-24. - ISSN 0131-6788
3644. Долгополий, В. Полікультурне виховання досвід Дніпропетровщини / В. Долгополий // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 3-5
3645. Єрмолін А. Шлях до "Нової цивілізації". Основи виховної системи / Єрмолін А. // Завуч. - 2003.-N22. - С.1-12.
3646. Ільченко, І. Як досягти успіху : година спілкування у 9-му класі / І. Ільченко // Шкільний світ. - 2003. - №41. - С.18-20.
3647. Калениченко, О. Ключові компетенції самовизначення молоді у 12-річній школі / О. Калениченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 61-62
3648. Києнко-Романюк, Л. А. Використання дебатної методики у формуванні педагогічної культури батьків / Л.А. Києнко-Романюк // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N26(38). - С. 16-18
3649. Коберник, О. М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія / О. М. Коберник. - К. : Наук. світ, 2003. - 230 с. - Бібліогр.: с. 203-217 (315 назв).
3650. Ковальська, Д. В. Свобода людини та виховання молоді / Д.В. Ковальська // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 43
3651. Колісник, В. Виховання: концептуально-психологічний аспект / В. Колісник // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 79-89
3652. Коношенко, С. В. Педагогічний аналіз ступенів соціальної дезадаптації вихованців / С.В. Коношенко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 169-173
3653. Корсак, К. Людина нового століття та її виховання / К. Корсак // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 7-9
3654. Краснова, Н. М. Проблеми духовного виховання в умовах формування ринкових відносин / Н.М. Краснова // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 187-189
3655. Красовицький, М. Людина - мета, а не засіб : методические указания / М. Красовицький //Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 5-22.
3656. Кривцова, С. Жизненные навыки / С. Кривцова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 39-44
3657. Кротенко, В. М. Гендерність і дипсихізм у сучасному вихованні / В.М. Кротенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 50-52
3658. Кузьменко, В. В. Формування світогляду у дітей засобами української народної мудрості / В.В. Кузьменко // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 22-30
3659. Лаппо, В. Формування ціннісних орієнтацій у процесі становлення особистості / В. Лаппо //Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 120-124
3660. Лопухівська, А. В. Виховні проекти розвитку творчої особистості учня сільської школи / А.В. Лопухівська // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 316-320. - Библиогр. в конце ст.
3661. Мільто, Л. О. Методика розв'язання педагогічних задач / Л.О. Мільто // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16/18. - С. 66-67
3662. Мельник, Ю. Організація процесу формування культури здоров'я - одне з найпріоритетніших завдань закладів освіти / Ю. Мельник // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 80-83
3663. Морева, Т. Г. Щедрість і сумління таланту / Т.Г. Морева // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 224-227
3664. Назаренко, Л. М. Розвиваюча роль виховної системи сучасної школи / Л.М. Назаренко, К.М. Товстуха // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 212-224
3665. Невмержицький О. Сила духу виховання в сучасній школі / Невмержицький О. // Освіта. - 2003.-N36(6-13 серпня). - С.6.
3666. Охрімчук , Р. Як учити орієнтуватись у житті? : попередження протиправної поведінки учнів / Р. Охрімчук // Шкільний світ. - 2003. - №43. - С.1,3-8

.


3667. Пастухова, Е. Право быть непохожим на других: заметки о воспитании культуры межнационального взаимопонимания и терпимости / Е. Пастухова // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 50-58
3668. Побірченко, Н. Виховання суб'єктності учнів в умовах навчання [Рукопись] / Н. Побірченко, О. Сергієнкова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 28-32
3669. Погоріла, І. Програмно-цільовий підхід і фактор відносин в оновленій парадигмі виховання / І. Погоріла // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 12-15
3670. Подмазін С. Виховання - діалог поколінь, або процес народження людяності / Подмазін С. //Завуч. - 2003.-N7. - С.2-3.
3671. Покарання та заохочення: чи стане навчання радістю? // Директор школи. - 2003.-N9,10,12. - С.15-16;С.13-15;С.14-15.
3672. Пометун, О. І. Молодь обирає дію: соціальне проектування - новий підхід до виховання молоді / О.І. Пометун // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 327-333
3673. Пригоровська, Л. В. Олександр Довженко: "Перше, що внесете в свій дім ..." / Л. В. Пригоровська // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2003. - N1. - С. 134-139
3674. Рідкоус, О. В. Психолого-педагогічні аспекти гендерного виховання дітей / О.В. Рідкоус //Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 69-76
3675. Роджерс, К. День за днем: воспитание чувств / К. Роджерс // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 38-40
3676. Руденко, Ю. Д. Основи сучасного українського виховання / Ю.Д. Руденко ; Науково-дослідний ін-т українознавства МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. - 328 с.

3677. Рюміна, Л. Центр виховної роботи - шкільна бібліотека : (Підцир'ївська ЗОШ I-III ступеня) / Л. Рюміна // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 32-33


3678. Сизон, В. У центрі уваги - творча особистість [Рукопись] / В. Сизон // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 60-61
3679. Соловей, М. І. Виховна робота у вищому навчальному закладі : навч.посібник для студ.вищ.навч.закладів / М.І. Соловей, В.С. Демчук, ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ленвіт, 2003. - 257 с.

3680. Соловей, М. І. Виховна робота у вищому навчальному закладі : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Соловей, В.С. Демчук. - К. : Ленвіт, 2003. - 257 с. - Бібліогр.: с. 249-253 ( 60 назв).


3681. Соловейчик, С. Воспитание школы / С. Соловейчик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 3-22
3682. Спижева, Д. Молодь обирає дію / Д. Спижева // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 159-162
3683. Сухомлинский, В. А. О воспитании : для педагогов, родителей и студентов педвузов / В.А. Сухомлинский; Сост. Д.И. Латышина. - (Золотой фонд педагогики : "Воспитание школьников. Библиотека журнала" ; вып. 37). - Москва : Школьная Пресса, 2003. - 192 с.
3684. Сушко, С. Виховання чи навчання визначення пріоритету. Роздуми педагога [Рукопись] / С. Сушко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 56
3685. Тищенко С. Діагностика вихованості : метод.рек. / Тищенко С. // Завуч. - 2003.-N1. - С.4-8.
3686. Томіліна, Т. Майбутнє починається з нас ... / Т. Томіліна // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 72-73.
3687. Тхоржевський, Д. О. Всебічний розвиток особистості як педагогічна і методична проблема / Д.О. Тхоржевський // Педагогіка і психологія. - 2003. - N4. - С. 42-46
3688. Фокіна, Т. Ю. Формування особистості на принципах толерантності / Т.Ю. Фокіна // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - 2. - С. 119-124
3689. Форми організації виховного процесу : методические указания // Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - С. 57-127.
3690. Хомич, О. Б. Мистецтво виховання: складові оновлення та перспективи розвитку / О.Б. Хомич, Т.В. Рига // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 53-73
3691. Хомич, О. Б. Науково-методичне забезпечення виховання / О.Б. Хомич, Т.В. Рига // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 56-64
3692. Цвірова, Т. Виховна робота в позашкільних закладах України: історія і сьогодення / Т. Цвірова // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 20-22
3693. Чабан, Н. І. Організаційно-методичне забезпечення клубу ділових людей для учнів 9-11 класів / Н.І. Чабан // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 208-214
3694. Чаговець Л. Книга - наш друг і порадник : виховний захід для учнів 5-х класів / Чаговець Л. // Шкільний світ. - 2003.-N11. - С.9-10.
3695. Шликова, І. О. Почуття любові й закоханості - основа збагачення духовного світу людини / І.О. Шликова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 51-57.
3696. Шмалєй, С. В. Соціально-екологічні засади формування культури здоров'я / С. В. Шмалєй // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 120-130. - Бібліогр. в кінці ст..
3697. Ясінська, Н. Випускник 2002: пріоритети, перспективи, майбутнє / Н. Ясінська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 19-20

Див. 650, 664, 692, 1019, 1258, 2164, 2568, 6261.
ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ

3698. Зендик, О. Розумове виховання дітей у процесі їх підготовки до навчання в школі / О. Зендик // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9. - С. 99-103
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ

Див. 6352, 6845.
ВИХОВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

3699. Бібик, Н. Громадянська освіта: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / Н. Бібик // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 5-6
3700. Бакка, Т. В. Особливості викладання курсу громадянська освіта для 9-11 класів загальноосвітньої школи / Т.В. Бакка // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 18-19
3701. Баранков, О. Г. Впровадження засад полікультурності як важливий чинник демократизації освіти в Україні / О.Г. Баранков // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 605-613.
3702. Бондар, Л. Проблема громадянської компетентності [Рукопись] / Л. Бондар // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 64
3703. Головешко, Н. Виховуємо громадянина / Н. Головешко // Рідна школа. - 2003. - N10. - С. 26
3704. Горячев, В. К. Про характер та особливості трансформаційних змін щодо розвитку системи громадянської освіти в середніх та вищих навчальних закладах України / В.К. Горячев // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 690-694.
3705. Дух, Л. І. Впровадження громадянської освіти в українській школі / Л.І. Дух // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 694-700.
3706. Жадан, І. Психологічна модель змісту політичної освіти молоді / І. Жадан // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 436-442.
3707. Завалєвський, Ю. Деякі аспекти формування громадянської спрямованості старшокласників у процесі виховної діяльності / Ю. Завалєвський // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 11-18
3708. Завалевський, Ю. І. Громадське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр серед. освіти. - К. : Б.в., 2003. - 103 с. - Бібліогр.: с. 95-103, в підрядк. прим. та в тексті.
3709. Кендзьор, П. Організація історико-пошукової роботи старшокласників як важлива форма громадського виховання особистості / П. Кендзьор // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 49-52
3710. Кендзьор, П. Проект "Громадянин" - важлива форма громадянського виховання молоді / П. Кендзьор, О. Войтенко // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 336-348
3711. Кораблева, Т. Пайдейя справедливого общества : (гражданское воспитание) / Т. Кораблева //Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 228-230.
3712. Крупская, Н. К. "Метод проэктов" в политпросветработе / Н.К. Крупская // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 365-368
3713. Лєпіхова, Л. А. Онтогенетичний погляд на соціально-психологічні властивості громадянськості та політичної культури / Л.А. Лєпіхова // Педагогіка і психологія. - 2003. - N1. - С. 30-38
3714. Малашенко, Л. А. Правове виховання як невід'ємна складова формування особистості громадянського суспільства [] / Л. А. Малашенко // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 153-157
3715. Овдієнко, Л. Політичні уявлення старшокласників про сфери взаємодії особистості та суспільства / Л. Овдієнко // Наукові записки . - Київ : Академія, 2003. - Т. 22: У 3 ч., Ч. 2 : Суспільні науки: Політичні науки. Юридичні науки. Соціальні науки. Економічні науки . - С. 213-216
3716. Овдієнко, Л. Програма громадянського виховання і освіти "Я - громадянин" / Л. Овдієнко, О. Синьогіна, О. Чечуніна // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 27-28
3717. Орловська, Н. Експеримент із проблеми громадянського виховання [Рукопись] / Н. Орловська //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 33-34
3718. Погребняк, В. А. Громадянське й полікультурне виховання в умовах входження України до європейського і світового співтовариства / В.А. Погребняк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 189-193.
3719. Позняк С. Громадянська освіта : навч.-метод. комплекс до курсу / Позняк С. // газ.Історія України. - 2003.-N16. - С.14-18.
3720. Приходько, С. М. Роль громадянської освіти у формуванні громадянського суспільства / С.М. Приходько // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 73-80.
3721. Сворак, С. Д. Деякі аспекти впровадження громадянської освіти у вузах України / С.Д. Сворак, В.Ю. Штерн // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 710-714.
3722. Черкаська, Л. Бути свідомим громадянином. Жити, щоб творити добро : суспільна акція школярів України "Громадянин - 2003" / Л. Черкаська // газ. Історія України. - 2003. - №48. - С. 14-17.

Див. 653, 3713
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка